ZPĚT NA REGIZ HOME

KULTURNĚ HISTORICKÁ REVUE LOUNSKÉHO REGIONU

K R O N I K A 2007

Vaš zprávy, připomínky, názory: vše na e-mail: regiz@vejr.cz nebo použijte tento formulář

V Kronice naleznete povětšinou komentované zprávy o událostech a akcích, na nichž jsme osobně byli nebo se jich zúčastnil některý z našich spolupracovníků či dopisovatelů. Komentáře a názory jsou výhradně subjektivním vyjádřením příslušného autora.

KRONIKA 2007

 


22. 10. 2007 – Městská knihovna Louny uspořádala včera 21. 10. 2007 vzpomínkový večer na Emila Juliše s názvem Bude, jakoby nebylo, spojený s vernisáží společných výtvarných děl (obrazů / koláží) Emila Juliše s P. R. Vejrážkou. Na jednoho z nejvýraznějších básníků 20. století zavzpomínala společně s rodinou E. J. řada významných osobností. Výtvarník Jiří Kubový popisoval spolupráci s básníkem na poslední knize Pod kůží, Václav Vokolek dal k dobru jak humorné tak vážné historky a nepochybně příjemným překvapením pro všechny (včetně pořadatelů) byla účast překladatele Julišových textů do německého jazyka pana Eduarda Schreibera, který popsal, jakou „bombou“ byl pro něho někdejší objev Julišovy poezie a hovořil rovněž o úskalí překladů jeho básní. Promítnut byl videoklip sestřihaný z amatérských záběrů VHS z roku 1992, kdy v lounském antikvariátu proběhl malý a neoficiální „předkřest“ knihy Multitext A a Juliš byl tehdy korunován vavřínovým věncem... -rv- (fotografie J. Bouda)


17. 07. 2007 – Po několika urgencích se nám podařilo přimět webmastera on-line stránek Revue Art aby opravil (ne)možnost stahování pdf verzí tohoto zajímavého časopisu. Takže neváhejte a stahujte. V čísle II. / 2007 naleznete výborný článek Václava Vokolka BÁSNÉ A OBRAZY / Emil Juliš, zdůrazňující básníkovu výtvarnou činnost. Aby toho nebylo málo, totéž číslo obsahuje i článek z pera šéfredaktora Revue Art Radana Wagnera „Létání – Zdeněk Sýkora / Lenka Sýkorová“.


29. 06. 2007 – Včera v 18 hodin byla v Galerii Benedikta Rejta zahájena výstava Surrealismus v Lounech. Vystavené práce pocházejí převážně ze 40. let a autorem převažující většiny děl je Kamil Linhart (proč u exponátů nejsou popisky ví jen bůh a zaměstnanci galerie; návštěvníci mohou tipovat, co fotil Vladislav Mirvald či Zdeněk Sýkora, autorem kterých textů je Mrnka, Linhart či Rudolf... – a jsou-li zde někteří vůbec zastoupeni). Bližší se (snad) dozvíte na stránkách galerie. A nádavkem přidáváme několik vynikajících fotografií Jiřího Boudy...


11. 06. 2007 – Jednou z mála akcí, které věnujeme každoročně pozornost společně s regionálním tiskem, je Pochod života. Pořádá jej vždy poslední sobotu v červnu Strana přátel piva Louny (SPPL; poněkud zavádějící název neznamená, že jde o přátele lounského piva!). Letos se půjde již třicátý, jubilejní ročník. Od doby, kdy byla změněna pravidla pochodu a přestal být akceptován tvrdý alkohol, se akce rozrostla do „úctyhodných rozměrů“ a stala se vítaným víkendovým zpestřením pro (nejen) recesisty všech věkových kategorií. Tentokrát se Pochod života koná 30. června a veškeré podrobnosti se dozvíte na stránkách SPPL.


05. 06. 2007 – Militaria v lounském muzeu. V úterý 5. června 2007 byl v přízemním sále domu čp. 189 v Pivovarské ulici otevřena tématická výstavka s názvem Polní opevnění na Ohři roku 1813. Kurátor lounského Oblastního muzea Mgr. Antonín Hluštík, CSc. ji připravil s úmyslem ukázat výsledky dvouleté mezioborové spolupráce archeologa a přírodovědce při hledání stop polních opevnění na pravém břehu Ohře mezi Postoloprty a Budyní nad Ohří.
Z dochovaných písemných pramenů je známo, že v létě 1813 byla tato část dolního Poohří urychleně opevňována zemními pevnůstkami (šancemi), příkopy, palisádami a záseky, jež měly zabránit vniknutí Napoleonovy armády do středních Čech a Prahy. Důvodem těchto příprav, souvisejících se shromažďováním spojeneckých armád před útokem do Saska, byla obava, že v případě porážky spojenců u Drážďan překročí Francouzi Krušné hory a budou nepřítele pronásledovat na jeho vlastním území.
Obavy se potvrdily jen zčásti. Spojenci skutečně byli ve dnech 25. - 27. srpna 1813 u Drážďan poraženi a ustupovali do Čech, avšak díky vítězství v zadržovací bitvě u Chlumce (Kulmu) byl další Napoleonův postup zastaven. K využití polních opevnění na Ohři tak nedošlo a tyto pozoruhodné stavby během následujících let zmizely jak z povrchu polí a luk, tak z paměti obyvatel.
Po studiu obecních kronik, pamětí a dalších dokumentů přišla na řadu moderní metoda archeologické letecké prospekce. Je založena na rozdílech ve vzrůstu užitkových plodin, zejména obilovin, jež se projevují především při pohledu z nízko letícího letadla. Tuto část výzkumu prováděl PhDr. Zdeněk Smrž z Ústavu archeologické památkové péče v Mostě, který má dlouholeté zkušenosti. Díky spolupráci v archívu, v terénu a ve vzduchu se podařilo nalézt stopy nejméně 18 opevnění, mezi nimiž převažují reduty šipkovitého půdorysu.
Na výstavce je možné shlédnout letecké fotografie vegetačních příznaků těchto staveb, ale také další doprovodnou mapovou a ilustrační dokumentaci vybraných lokalit z okolí Postoloprt, Loun, Libochovic a Budyně nad Ohří. Dosavadní výsledky naznačují, že pravý břeh strategické řeky Ohře byl mohutně opevněn, což se opakovalo o 125 let později při budování linie objektů LO vz. 37, tzv. "řopíků". Osud obou obranných pásem byl podobný v tom, že díky okolnostem nakonec k jejich využití nedošlo.
České texty jsou doplněny stručnými vysvětlivkami v angličtině, což usnadní orientaci zahraničním návštěvníkům muzea v turistické sezóně. Výstava potrvá do 26. srpna a jistě zaujme každého zájemce o osudy Lounska a Litoměřicka na konci napoleonských válek. (ajh)


05. 06. 2007 – V Městské knihovně Most byla zahájena bilanční výstava Zdeňka Veselého, malíře a grafika, s nímž naše nakladatelství Fabio velmi blízce spolupracovalo na vydání bibliofilie Nelehké spočinutí (básně Emil Juliš, původní grafiky Zdeněk Veselý) a jenž je příznivcem jak nakladatelství Fabio, tak stejnojmenného lounského antikvariátu. Na vernisáži promluvil dr. Jan Ševčík, který rovněž připomněl nadcházející výtvarníkovy pětasedmdesáté narozeniny (9. června 1932). Výstava potrvá do 13. 7. 2007 a představuje na 80 obrazů Zdeňka Veselého z let 1955 – 2005.
Zdeněk Veselý se narodil 9. června 1932 ve Svitavách, žije v Teplicích. Studia: 1947-1950 OŠK Teplice (prof. S. Mikuláštík, J. Kilian) 1953-1962 AVU Praha (prof. M. Holý, K. Hladík, V. Silovský). Věnoval se malbě, volné a užité grafice, knižní tvorbě a ilustracím, kresbě. V letech 1970 – 1989 spolupracoval na několika ineditních sbornících s Emilem Julišem, Ludvíkem Kunderou a Vítězslavem Gardavským. V 60. letech člen skupiny Objekt, člen SČUG HOLLAR.
Zastoupen v soukromých sbírkách a galeriích v Čechách i ve světě (namátkou: Galerie Benedikta Rejta Louny, Galerie výtvarného umění Karlovy Vary, galerie v Náchodě, Chebu, Teplicích, Litoměřicích, MK ČR, Universita San Francisko, Atelier Artistiques Internationales Séguret, Galerie Ečka Jugoslávie...)


25. 05. 2007 – Pražské nakladatelství dybbuk uspořádalo od 18 hodin v Galerii Podkroví v rámci 2. posezení s poesií křest knihy Emila Juliše Pod Kůží. Knížka měla původně vyjít v nakladatelství Orpheus, tragické události, jež postihly oba majitele tohoto vydavatelství, však práce na vydání přerušily. Titulu se následně ujal dybbuk. Pod Kůží je autorský výbor z celoživotní tvorby básníka Emila Juliše, který výtvarně doprovodil Julišův přítel, výtvarník Jiří Kubový. Blíže o titulu najdete na stránkách Emila Juliše. Pokud knížku neseženete v některém z lounských knihkupectví, můžete si ji objednat buď u dybbuku nebo na Kosmasu...

 


24. 05. 2007 – Na šestém ročníku veletrhu Art Prague 2007, ve výstavní síni Mánes, pokřtilo dnes pražské nakladatelství Aulos knihu Karel Hynek Mácha – Máj, kterou ilustroval Zdeněk Sýkora. Jde už o čtvrtý titul, kterou Sýkora pro Aulos vyzdobil. Prvním byly v roce 1999 Nerudovy Písně kosmické, 26. svazek Aulosu, následovaly ilustrace ke knize Stephena Hawkinga a Rogera Penrose – Povaha prostoru a času - 34. svazek Aulosu a William Faulkner – Elly, Aulos sv. 38 – všechny tři knihy získaly ocenění Nejkrásnější kniha roku, v kategorii bibliofilie. Máchův Máj vydává Aulos již podruhé (poprvé tomu bylo v roce 1995, kdy slavný text doprovodil deseti barevnými lepty Jan Koblasa).
Křest „Sýkorova Máje“ proběhl v podobě přátelského setkání s s Lenkou a Zdeňkem Sýkorovými a Zdeňkem Zieglerem, dvorním typografem Aulosu. Bibliofilie vyšla v nákladu 99 výtisků a má rozměry 240 x 280 mm, je tištěna na na 240g papíru Munken; celoplátěnou vazbu a kartonové pouzdro vytvořil Ateliér Krupka. K této příliežitosti byl vydán rovněž grafický list Třináct linií pro K H M (originální jedenáctibarevná serigrafie, 700 x 700 mm, na 390g papíru Munken Arctic the Silk v nákladu 50 číslovaných a signovaných exemplářů).

Zdeněk Křenek, Zdeněk Ziegler, Miloš Horanský (který výstavu zahajoval), LS, ZS,
[foto: Magdalena Juříková ]

Zdeněk a Lenka Sýkorovi
[foto: Magdalena Juříková ]

[foto: Vladimír Hubička]

Zdeněk a Lenka Sýkorovi
[foto: Vladimír Hubička]


Zleva Zdeněk Křenek, Jaroslav Brabec a Zdeněk Ziegler
[foto: Vladimír Hubička]


ZPĚT NA REGIZ HOME