ZPĚT NA REGIZ HOME

KULTURNĚ HISTORICKÁ REVUE LOUNSKÉHO REGIONU

K R O N I K A 2006

Vaš zprávy, připomínky, názory: vše na e-mail: regiz@vejr.cz nebo použijte tento formulář

V Kronice naleznete povětšinou komentované zprávy o událostech a akcích, na nichž jsme osobně byli nebo se jich zúčastnil některý z našich spolupracovníků či dopisovatelů. Komentáře a názory jsou výhradně subjektivním vyjádřením příslušného autora.

KRONIKA 2006

 


26. 12. 2006 – Dne 25. 12. zemřel Emil Juliš

 

 

DNE 25. 12. 2006

zemřel

EMIL JULIŠ

BÁSNÍK – VÝTVARNÍK – VÝJIMEČNÝ ČLOVĚK

 

Rozloučení se zesnulým se koná v pátek 5. 1. 2007 ve 12:00 v obřadní síni města Loun

 

Emílkovo splynutí

V prvním kvartálu roku 1956 pomiloval můj tatínek poněkud neopatrně maminku. Po biologicky přirozených devíti měsících jsem poprvé bezmocně (ale tajně doufám, že dostatečně vztekle) zařval na tento svět, snad se najust i počůral a pokakal (bylo-li z čeho). Třináct dnů poté Emílek oslavil 36. narozeniny. V tomtéž roce se dostává do křížku s cenzurou a samostatná sbírka jeho básní, připravená k vydání Jiřím Kolářem, je zakázána; současně mu však poprvé vyšly ve strojopisném almanachu (sestaveném opět Jiřím Kolářem s názvem Život je všude) první básně. V roce, v němž jsem zahájil boj s anonymním světem, zahájil Emílek boj s konkrétním totalitním blbstvím. Oba jsme nesli na hrbu osudu zvířetníkové Váhy a pro vykladače není tajemstvím, že nepůjde (a vskutku nešlo) o procházku růžovým sadem...
Bojovali jsme; každý jinde a po svém, částečně i proti odlišným nepřátelům. Nevěděli jsme o sobě ještě dlouhých třicet let. Kolem roku 1986 nás seznámil v lounském antikvariátu kolega Dušan Vosyka. Juliš několikrát z Mostu přijíždí a navštěvuje lounský antikvariát. Kolem roku 1990 se ukazuje častěji. Přestěhoval se do Loun. Dušan Vosyka – rovněž vzácný muž – poté z antikvariátu odchází. Trávíme s Emílkem odpolední hodiny mezi knížkami sami. Probirá se politika, filosofie, poezie, literatura vůbec.
V roce 1992 se ptá, nechci-li vydat jeho experimentální poezii. Registruji nakladatelství – a Multitext A je na světě. Na knize se podílí rovněž Emílkovi přátelé Zdeněk Sýkora a Vladislav Mirvald. V dalším roce vychází Cesta do Města Lawn. Emílek s díky odmítá nabídku Jiřího Koláře na zhotovení ilustrací a vybírá si koláže mé. Pýchou praskám ve švech. Doslova.... Teprve později mi dochází, že to není kvalitou koláží ale Emílkovým grandovstvím. Gesto, hodné hluboké poklony. Je mi třicet šest, jako onehdy Emílkovi. Vydávat mohu cokoli a komukoli… Nefér situace. Zralý muž, persekuovaný po dlouhých dvacet let komunistickým idiotismem versus mlaďoch, plácající neustále, zbytečně a – nutno přiznat – beztrestně do stojatých vod režimu. S pokorou si dnes uvědomuji, jakým obrovským NIC muselo být mé směšné odmítání vystát frontu na banány či hajzlpapír proti Emílkově dvacetileté neexistenci...
V letech 1992-1993 naše známost transformovala v opravdové přátelství. Spolupracovali jsme na dalších bibliofiliích, udělali řadu rozhovorů pro tisk; mapoval jsem jako posedlý z jeho života vše, co mi bylo umožněno a kam jsem byl vpuštěn. Zatímním výsledkem jsou Emílkovy životopisné a bibliografické internetové stránky, na nichž se přes počáteční nedůvěru, možná až skepsi, podílel s nevšedním zaujetím. Text se neustále měnil a doplňoval. Záleželo mu na nezkreslených informacích. Iritovaly ho nepřesně, donekonečna opisované údaje z různých biografií, v nichž se vyskytovalo jeho jméno („proč píšou takové blbosti? ...vždyť ještě žiju, můžou se mě přece zeptat... ale na to jsou asi líný...“).
Celkově mu vadilo šlendrijánství, nepoctivost, hamižnost, politikaření, formálnost, respektoval náboženství ale neměl rád církev... Už tato témata nám stačila na stovky hodin rozhovorů. Námětů však bylo mnohem víc... hudba, umění klasické i novodobé, architektura – měl úžasný přehled o všem, co souviselo s lidskou kulturou a kulturností, včetně historie.
Výstižné byly jeho glosy běžného života. Stručné a trefné. V polovině letošního roku se při jedné z návštěv zmínil: „Město sice dělá krásné chodníky, ale myslím, že trochu kašle na to, kdo po nich bude chodit.“ Jindy si pobrukoval: „Básníkům, těm je tu hej, ti nikam nezablouděj...“
Svůj odchod z tohoto světa – troufám si říci –„cítil v kloubech“. Poslední dva až tři roky jej občas zmiňoval, postupem času stále častěji. Jakoby se „pro jistotu“ loučil. Mezi neustálou korespondencí s přáteli a nakladateli pečlivě pořádal osobní záležitosti. Prohlásil, že „...už jen dělá sekretáře vlastnímu životu a dílu“. Obdobné narážky jsem vnímal s nelibostí a v mezích dané situace je zlehčoval. Oba jsme však věděli, že onen okamžik jednou nastane... Několikrát mě napadlo, jaké to bude, až tady nebude. Nedokázal jsem si to představit. A stále nedokáži...
Byl výjimečnou bytostí, člověkem, který jakoby se do dnešní doby ani nehodil. Daroval světu nesmírné množství krásných slov, komponovaných do nápaditých útvarů, plynoucích posléze jako jednolitá kosmická hudba, plná hlubokých významů a jinotajných sdělení. Poezie pro něj byla hudebním nástrojem, který dokázal rozeznít zcela jedinečně, nenapodobitelně, neopakovatelně, po svém – a s ohlušující silou!
Je velmi těžké rozloučit se s Emílkem pomocí slov, která neumím volit a skládat ani z nepatrné části tak virtuózně a libozvučně, jak to dokázal on. Je vůbec těžké se s ním rozloučit. Dejme proto raději slovo panu básníku Emilu Julišovi; rozloučí se mnohem důstojněji on s námi, nežli my s ním:

„Vznáším se mezi vesmírem a zemí, ale stále ještě v moci svého hrobu země - i kolébky? a už cítím onen van rození i zmaru, ale cítím i masivní trvání větru na rozhraní země, vod a vesmíru, plynu, dívám se na vše shora. a už očekávám onu chvíli velikosti stále se rozrůstajícího vědomí, citím ony prostory, jejichž zlomku jsem svým celkem účasten, rozkládán jimi a řícen, i vrstven a budován.“

Pavel R. Vejrážka (28. 12. 2006)


25. 11. 2006 – Rozpaky nad Funkovými Louny...
Jeden z posledních počinů nakladatelství (Vik)TORST(oilov) je precizní vydání souboru Funkových fotografií Loun a okolí s prostým názvem Louny (Jaromír Funke / Louny / ISBN: 80-7215-289-0 / Torst, 2006). Proč rozpaky nad precizním vydáním?
S touto publikací, jež byla v edičním plánu nakladatelství v Ustí nad Labem již v roce 1972, je neodmyslitelně spjat básník Emil Juliš (bližší viz. www.vejr.cz/julis/index.html). Napsal k fotografiím (Funke je nafotil v letech 1940-1941; viz článek dr. Marie Imbrové in REGIZ - www.vejr.cz/regiz/archiv/ruzne/funke.html) celkem 39 básní(*) v próze (jednu společnou pro dvě fotografie). Právě kvůli těmto textům (přesněji řečeno nikoli kvůli textům, nejsou totiž nijak ideologicky závadné; spíš šlo o Juliše – osobu) bylo nakonec vydání knihy zastaveno(**). Julišových textů se zachovalo(*) celkem 22 a vyšly v souboru Nevyhnutelnosti (Torst, 1996, ISBN 80-85639-78-5, oddíl 2: Město na půlnoci, str. 51-69). V téže knize Jan Šulc, autor komentáře, píše: „...cyklus [Funke - Louny] ... zasloužil by si (spolu s Julišovým básnickým doprovodem) samostatnou publikaci v odpovídajícím knižním formátu.“ O „výročních“ deset let později kniha skutečně vychází (v témže nakladatelství), ovšem bez Julišových textů...
Proč? Ví pánbu. Nabízí se vysvětlení, že texty byly do hotové makety doplněny a pro nové editory nešlo o součást původního záměru. Toto vysvětlení neobstojí, protože spojení Funke – Juliš – Louny se stalo postupem let nerozdělitelně vnímaným celkem. O původní záměr POTAŽMO nepochybně šlo. Jiným důvodem může být, že se texty nezachovaly v kompletu (*). Ani tento případný argument nemohu akceptovat. Zajedno jsem myslím (v poznámce) dostatečně relativizoval „nekompletnost“ básní a nakonec i Funkův cyklus se rovněž celý nedochoval a byl „zbastlen“ jak z originálních fotografií uložených v lounském muzeu, tak z pracovních kopií a nezpracovaných negativů z pozůstalosti Jaromíra Funka. Sami editoři uvádějí (na straně 70), „...pracovní kopie a negativy nebyly autorem určeny ke zveřejnění a jejich technická kvalita není dokonalá“, přesto došlo k rozhodnutí je do knihy zařadit a „doplnit jimi dnes již nekompletní soubor...“ Dochované texty(*) přece mohly být otištěny jak k patřičným fotografiím, tak třeba v příloze...
Souhrou osudu, propleteného paradoxními až pitoreskními náhodami (snad i nehodami), mají Louny konečně reprezentativní fotografickou publikaci, vydanou po „kristových letech“ – ovšem v podobě, ve které by bývala klidně vyšla v roce 1973 se souhlasem bolševika, nebýt Julišových básní. Problém je, že bez Juliše nikdy nepůjde o kompletní dílo – a pokud ano, tak jedině ve smyslu fotografického portfolia. A co si budeme nalhávat, Funke v lounském cyklu odvedl profesionální práci, dokonalé řemeslo – ale to je vše. cyklus zdaleka nedosahuje kvalit jeho Kolína... Silné, neomšelé a emocemi nabité texty Emila Juliše by z knihy udělaly nekonvenční monografii dobových fotografií, na kterou bychom pak právem byli pyšní...
Proto, chcete-li mít knížku opravdu „kompletní“, nezbývá, než si opatřit výše zmíněné Nevyhnutelnosti. Okamžitě pak pochopíte, proč jsem v rozpacích nad počinem Torstu (oobně bych si vsadil na to, že Viktora Stoilova „uhnala“ k této podobě vydání Anna Fárová – při vší úctě k této dámě...).
Nebyl jsem na slavnostním večeru ve Vrchlického divadle, kde byla knížka pokřtěna. Tak by mě zajímalo, našel-li se kdo odvážný, jenž zmínil, že v knize schází „druhá, fotografiím rovnocenná polovina“, či jen všichni poněkud lacině hýkali nad „krásným počinem týkajícího se Loun“ („zasvěcenci“ nepochybně neopomněli zmínit někdejší zákaz vydání „díky“ Julišovým textům... – ale třeba se pletu a žádní „zasvěcenci“ u toho nebyli...). Nebyl tam ani Emil Juliš. Patrně jediný, kdo mohl k pohnutému osudu monografie cokoli relevantního sdělit...

Pavel R. Vejrážka

----------------------
* S tímto údajem přichází v Nevyhnutelnostech Jan Šulc a v jednom z úvodních textů k Funkovým Lounům jej reprodukuje posléze i Anna Fárová. Sám básník však sepsání devětatřiceti básní relativizuje; tvrdí, že texty zdaleka nebyly vytvořeny ke každé fotografii, nýbrž jen k jistým „blokům“, což se jeví jako velmi logické. Nemálo fotografií je totiž pouze alternativním pohledem na stejný objekt. Proto je velmi pravděpodobné, že dochované básně E. Juliše jsou kompletní.

** Juliš vzpomíná (nepatrně upravený ale faktograficky nezkreslený přepis diktafonového záznamu): „Oficiálně mi bylo sděleno, že jakási tehdejší komise nedoporučila vydat knihu Funkových fotografií pro jejich nekvalitu a také proto, že se soudruhům nelíbilo časté zobrazení kostela [sv. Mikuláš]. Neoficiálně (a potvrzeně) šlo samozřejmě o mé texty; byť jsem v té době byl paradoxně dva roky „na volné noze“ jako spisovatel a psát „na zakázku“ jsem mohl (vydávat své věci ne). Za básně k této knize mi byl vyplacen sjednaný honorář...“


20. 09. 2006 – O KAMILU LINHARTOVI (na okraj výstavy v Galerii Benedikta Rejta). O člověku nejvíce vypovídají oči. Osobně jsem se s Kamilem Linhartem setkal jen několikrát. Ty jeho oči byly laskavé. Jeho základním rysem byla skromnost. Znal jsem ho a neznal zároveň. Potkával jsem ho, věděl jsem kdo to je, ale o jeho tvorbě jsem věděl málo, jen z několika výstav jež jsem měl možnost uvidět. Po dvacet let od roku 1970 do roku 1990 nevystavoval. Netrpěl nutkavou potřebou sebestřednosti. Svá díla rozdával symbolicky i doslova. Vystavoval i mimo oficiální výstavní síně v místech, kde se autoři jeho formátu a úrovně obvykle nevyskytují, např. v prostorách transfúzní stanice hematologického oddělení Nemocnice v Lounech. Předal tak své výtvarné poselství i lidem, kteří by jinak patrně výstavu výtvarného umění nenavštívili a naopak přivedl do transfúzní stanice ty, kteří měli o jeho dílo opravdový zájem.
Linhartovým cílem nikdy nebyla platónská mimésis, nápodoba a popis přírody jako podstata uměleckého tvoření. Jeho počátky byly surrealistické, což dokumentuje malý surrealistický kabinet v suterénu galerie. Přes krajinářskou etapu své tvorby se dostává k pátrání po podstatě, k hledání řádu, k hledání prazákladů elementárních tvarů a částic. Je fascinován přírodou, její variabilitou v organické i anorganické oblasti, jakoby nekonečnými řadami na dané téma (krystaly, hvězdice, lastury, květy atd.). Ačkoli častým přírodním principem je souměrnost na jednu či více os, zjišťuje Kamil Linhart při hledání počátku vývoje organických tvarů, že v této oblasti převládá tvar negeometrický, tvar buňky, nepravidelný ovál, tvar améby. Tento tvar - améba - se stává základním prvkem jeho tvorby. Z ní pak vychází další tvarové variace připomínající houby, schéma stromu či hlavy, čili jakési organické archetypy. Protože jde o organické tedy vlastně přirozeně objemové motivy, přechází od plošného vyjadřování do prostoru.
Poučen studiem C. G. Junga, východních filosofií i moderní fyziky uvědomuje si, že i prázdnota může mít tvar, je-li obklopena formou, že i prázdnota je výtvarným prvkem, což realizuje v „negativních hlavách a amébách“. Postupným zjednodušováním dochází k redukci schématu hlavy na dvě souměrné vlnovky, vlnovka se tak stává motivem cyklu reliéfních kompozic.
Na cestě k dalšímu zjednodušení konstatuje Kamil Linhart, že vlnovka se vlastně skládá ze dvou částí kruhu a dostává se tím ke kruhu, prvotně odmítnutému geometrickému tvaru. To se týká hlavně jeho limitových kompozic a motivu planet. Zde se také vrací k obrazové ploše a do prostoru se vydává vlastně jen strukturu malby a odrazem světla od lesklých částí materiálu. Jeho tvorba se pohybuje od mikrokosmu k makrokosmu a objevuje tak spojnice mezi těmito světy. Vývojem dochází ke kruhu, symbolizujícímu v mnoha kulturách kosmický či božský princip, opak čtverce, principu pozemského, lidského. Dostává se tak vlastně k mandale, k meditaci, k motlitbě tvorbou.
O hloubce jeho díla svědčí s jakou pílí a důkladností promýšlel svoje práce, což dokumentuje zachovaný bohatý archiv kreseb realizovaných i nerealizovaných plastik, či jejich modely, které předcházely definitivní objekty. O jeho umělecké intuici svědčí to, že v současné astrofyzice mají matematické modely tzv. superstrun tvar nepravidelných améb a vlnovek.
Galerii Benedikta Rejta v Lounech se podařilo v této expozici zrekonstruovat z valné části dvě jeho významné výstavy, z roku 1969 v Praze a 1970 v Ostrově nad Ohří, a představit velmi cenné, dosud nepublikované ukázky z Linhartova kresebného archivu, s jejichž pomocí divák proniká do jeho tvůrčích postupů. Na závěr je třeba pak ještě vyzdvihnout i to, v jak krátké době a v jak vysoké kvalitě, grafické i obsahové připravila Galerie Benedikta Rejta v Lounech publikaci o díle autora, jehož dílo se uzavřelo a vzdala mu tak poctu.
Jiří Němčický


05. 07. 2006 – Od 2. července do konce sprna 2006 se koná v galerii U kozorožce na Peruci výstava výtvarných prací Hermíny Viery Kopicové a Jitky Janákové pod názvem „Tomuto krásnému kraji“. Svůj hluboký vztah k výtvarnému mění Hermína Viera Kopicová vyjádřila mimo jiné tím, že na Peruci otevřela před několika lety soukromou galerii, v níž poskytuje výtvarným umělcům amatérským i profesionálním možnost prezentace jejich díla. Tentokrát se rozhodla ke svému životnéímu jubileu představit svoji výtvarnou činnost. Ke spoluúčasti na výstavě přizvala mladou výtvarnici Jitku Janákovou. Kopicová získávala odbornou výtvarnou průpravu během studia na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem.
Bytostným založením je krajinářkou. Pastely H. V. Kopicové se nesnaží popsat viděné ale esenci krajiny, v níž našla zalíbení. Hledání ducha krajiny je to, co je pro ni dominantní, nikoli popis. S krajinnými prvky tedy zachází volně, ne však svévolně. Podobně jako Cezanne, mohu-li si dovolit toto srovnání. přemisťuje či vynechává v zájmu obrazu, protože cílem je samozřejmě obraz, ne podání zprávy o porozumnění. To nám může lépe zprostředkovat fotoaparát, kamera a dnes i mobilní telefon.
Měkkost nejčastěji voleného materiílu, pastelu, dává možnost vyniknout chvějivému barevnému světlu. Zajímavé spojení impressivního vnímání barevnosti tvarů podivuhodný obraz Peruce a jejího okolí se vzdálenou kulisou českého Středohoří.
Svojí prací vzdává poctu kraji, který se jí stal milovaným domovem, v každé roční době jí nabízí svou krásu a obdiv k ní je jí neustálou inspirací.
Keramické objekty v GUK vystavené jsou dílem Jitky Janákové. Své výtvarné zkušenosti získávala již od raného dětství, kdy navštěvovala výtvarný obor ZUŠ v Lounech pod vedením Jiřího Němčického, pokračovala na střední keramické škole a loni ukončila studium na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích a působila na ZUŠ v Lounech kde očila výtvarný obor. Svoji diplomovou práci postavila na technologii lití do forem, vyžadující přesné zpracování. Objekty vystavené na Peruci jí dácají možnost většího emotivního hmatového prožitku hmoty. Zde modeluje na jeden zátah a práce tak mají výrazně dynamický charakter. Také Jitka vychází z přírodní inspirace. Organické tvary mezi ohněm a kořeny se snaží proniknout pod povrch, postihnout společné znaky živého ohně a dramatu růstu. V keramické hmotě jde vlastně o zastavený oheň a to je zde prezentováno. V kombinaci s rostlinami se plastiky však zároveň jejich „kořenovým“ fundamentem.
Výstavu je možno navštívit do konce srpna v galerii U kozorožce na Peruci, od ůterý do neděle v době od 10 do 18 hod.
Jiří Němčický


 

ZEMŘEL

KAMIL LINHART

19. 06. 2006 – Dnes v 19:20 odešel na „druhý břeh“ výtvarník a filosof, kamarád, přítel, ale především jeden z nejlepších lidí, které jsem kdy měl čest poznat. (-prv-)


14. 04. 2006 – Jizvy v krajině aneb Zaniklé kamenolomy na Lounsku je název nové tématické výstavky v Oblastním muzeu v Lounech. Kurátor geologických sbírek A. Hluštík ji pojal jako ohlédnutí za minulostí těžby stavebního kamene, zejména opuky, v katastru královského města Loun a v nejbližším okolí. Na příkladech několika zapomenutých kamenolomů demonstruje jejich umístění, způsob těžby, pravděpodobné použití suroviny a širší souvislosti jejího výskytu. Téma i náplň výstavky jsou tak kompromisem mezi dvěma zájmy jejího autora: profesionálním zaujetím geologií a laickou slabostí pro historii.
Na dvanácti velkých nástěnných panelech se návštěvník seznamuje s pozůstatky těžby pískovců, opuk a vápenců v lomech Rasovna, Pod vodárnou, U spravedlnosti, Pod Skalkou, V Kostkově lomu, v lomech u Hrádku a v Sulci; zmínka je zde ovšem také o těžbě čediče na Blšanském chlumu a na Ranské hoře. Texty, fotografie a tabulky jsou doprovázeny ukázkami hornin a kamenického zpracování horniny. Uvedené lokality jsou však jen přístupnou formou zpracovaným výběrem z rozsáhlejší odborné dokumentace starých těžeb, jež je v průběhu posledního desetiletí vedena a tříděna jako pomocný soubor dokladů k muzejní geologické sbírce.
Vernisáž výstavy se konala na Velký pátek 14. dubna 2006 v přízemním výstavním sále domu čp. 189 v Pivovarské ulici. I přesto, že byl první den velikonočních svátků a školní prázdniny, otevření se překvapivě zúčastnilo několik desítek návštěvníků. Výstavka, určená zájemcům o pozůstatky jednoho z oborů lidského konání v Poohří, skončí v neděli 11. června. (-nH-)


12. 04. 2006 – Beseda o knize. Z podnětu ředitelky Městské knihovny v Lounech se v podvečer 12. dubna sešli autoři knihy Louny (Historie, kultura, lidé), vydané na podzim 2005 pražským nakladatelstvím Lidové noviny v edici Dějiny českých měst. Spolu s editorem a ředitelem Státního okresního archívu Louny PhDr. Bohumírem Riedlem zasedli k jednomu ze stolků sálku knihovny historik a pracovník archívu Mgr. Jan Mareš, ředitel Oblastního muzea Louny PhDr. Bedřich Štauber, kurátor muzea Mgr. Antonín Hluštík, CSc. a profesor gymnázia V. Hlavatého PhDr. Karel Mareš. Účast veřejnosti nebyla sice velká a zcela chyběli místní novináři, ale publikum brzy zaujal způsob, jakým byly okolnosti vzniku publikace předkládány: autoři totiž komentovali digitálně promítané ilustrace knihy. Díky zájmu přítomných a bezprostředním reakcím autorů se vyvinula živá debata o nejrůznějších událostech v dějinách Loun, ať již se o nich v knize psalo, nebo se do ní prostě nevešly. Když kolem osmé hodiny večerní beseda končila, bylo na přítomných vidět, že jsou spokojení, a ředitelka knihovny paní Mgr. Dagmar Bahnerová naznačila, že by nebyla proti tomu, uspořádat pokračování. Z připravených snímků byla totiž promítnuta sotva třetina… (ajh)


08. 02. 2006 – Pondělí 6. února patřilo ve Vrchlického divadle vernisáži fotografií (Jiří Bouda) řezů zkamenělého dřeva (araukaritů) se sbírek Bořka Zasadila s názvem Krajiny kamene. Zvětšené makrofotografie struktur zkamenělin působí nepochybně zajímavě, u několika vystavených exemplářů až úchvatně. Jsou dílem přírody. Člověk ukrytou abstraktní krásu mohl pouze objevit, dešifrovat, snad definovat, technicky zachytit a převést do úzu obecně zažité vnímatelnosti (zde ve formě výstavy) v podobě obrazu (fotografií). Někomu může vadit určitá plochost, nicméně jde přece o fotografie ploch, že ano...
Instalace nabízí sama o sobě několik otázek (a vlastně i odpovědí). Mnohé matlaly z oblasti moderního a postmoderního kumštu odkazuje do patřičných mezí (nejsou očividně schopni ani z části vymyslet, natož namalovat obdobnou nádheru, plnou subjektivně možných dějů či příběhů), na druhou stranu zde "chladná kamenná krása" prezentuje vlastní neživostnost, snad i - v lidském měřítku - samoúčelnost; bez zásahu lidské ruky to prostě nikdy není a nebude "ono"...
Jakákoli makrofotografie čehokoli (mrtvá housenka, struktura trávy, listu či květu, detail motýlího křída (či ještě lépe křídel můry) či oka žáby, bude působit obdobně. Nalezneme zde estetiku, nikoli však umění (nemáme-li za umění samotný akt nafocení; fotografii zvládá Jiří Bouda opravdu precizně). Lidský faktor sem může vnést jediný prvek: výběr. Tedy z několika set fotografií jakéhokoli artefaktu vybrat ty nejzajímavější, ať již po stránce dokumentární, momentkově významné čí asociačně výtvarné. Koneckonců na téma spojitosti mezi "uměním přírody" a uměním, jak jsme zvyklí jej vnímat, vznikla už v historii řada zajímavých prací, pojednání či studií (např. Roger Caillois - Zobecněná estetika / Praha, Odeon, 1968).
Výstava ve Vrchlického divadle mi rovněž asociovala ilustrace ve vědeckých půblikacích z konce 19. století… Strukturální řezy minerálů či zkamenělin zde bývají vyvedeny technikou ocelorytiny či xylografie, mnohdy umně kolorované - a díky tomu působí „neploše“. Asociovala mi však rovněž lité Malátkovy obrazy. Především jsem ale až zde naplno porozumněl snahám výtvarníků jako jsou Z. Sýkora, V. Mirvald, K. Linhart (abychom zůstali jednou nohou na domácí půdě), ovšem taky M. Medek, V. Boštík a mnozí další. Pro převedení jednolitých nádherností či šeredné reality do smysluplného výtvarna je totiž třeba implantovat do díla kontrast, překvapivost, zkratku, symbol, humor, zamyšlení, skrytý význam, záměr… - a bůhvíco ještě! Vystavené fotografie jsou "jen" hezké, některé krásné. Obecně estetické. A jde navíc jak jsem již zmínil, o precizní fotografické řemeslo.
Z výstavy bych si s chutí odnesl domů dva-tři kousky a nestyděl bych si je pověsit v pracovně. Ale "umělecké dílo" bych tomu neříkal. Snad - příznačněji - dekorace.
Myslím, že podobně na věc nahlížejí i oba protagonisté Jiří Bouda a Bořek Zasadil. Dokázali, opojeni vlastním nadšením, důstojným způsobem ukázat skrytou nádheru vnitřních struktur zkamenělých dřevin. Dík.
-prv-


ZPĚT NA REGIZ HOME