HOME || ANTIKVARIÁT / GALERIE E. JULIŠE || NAKLADATELSTVÍ FABIO || TYPOSTUDIO || AAČR || REGIZ || VEJRKUNST


NAKLADATELSTVÍ A VYDAVATELSTVÍ FABIO

Pavel R. Vejrážka, Tylova 151, 439 01 Černčice u Loun (dříve Beneše z Loun 137, 440 01 Louny); tel.: 602 456 314

Knihy s uvedenou cenou je možné objednat (není-li uvedeno „VYPRODÁNO“ či „NEPRODEJNÉ“)

Objednávky (text copy + paste = schránka): fabio@vejr.cz


Bibliografie PRV - samizdat

Bibliografie nakladatelství FABIO

Biografie a bibliografie významných autorů: EMIL JULIŠ || ZDENĚK VESELÝ || LADISLAV MUŠKA


BIBLIOGRAFIE SAMIZDATOVÝCH TITULŮ + edice VANA
U naprosté většiny byla tiráž úmyslně zavádějící, obzvlášť co se týče počtu výtisků.

P. R. Vejrážka – APOKALYPSA ROZKOŠE
Jediný exemplář, A4, vazba [koženka / plátno] Jiří Raška (knihvazeč v Kraslicích), papír cca 100 - 120 g, ilustrováno reprodukcemi z časopisů a jednou orig. kresbou, 20 listů, vloženo několik rkp. i strojopisných listů. (napsáno 28. června, opraveno 22. 5. 1984)

P. R. Vejrážka – ANI NNNNNNŇ...
Jediný exemplář, A4, 14 listů, papír cca 100 - 120 g, vazba [koženka / plátno] Jiří Raška (knihvazeč v Kraslicích), ilustrováno originálními kolážemi
(patrně zcela první koláže)

P. R. Vejrážka – DVOJÍ ŽIVOT JULIE VEREZOVÉ
Tři exempláře, 15 listů A4, papír běžný kancelářský 80 g, ilustrováno výstřižky z časopisů a komiksů, vazba Jiří Raška (knihvazeč v Kraslicích)

P. R. Vejrážka – OTÁZKY
Dva exempláře, A5, 30 listů, papír cca 120 g, pololesk, vazba Jiří Raška (knihvazeč v Kraslicích),

P. R. Vejrážka – DEBAKL
Čtyři exempláře, A5, papír cca 120 g., pololesk ex. č. 1 vázán v polopergamenové vazbě, ochranné pouzdro, další (celkem 4 exempláře) v celoplátěných vazbách, vše Jiří Raška (knihvazeč v Kraslicích).
Ve výtisku č. 1 a 4 vlepeno 7 fotomontáží vejr = akt (v tiráži uvedeno 6)

P. R. Vejrážka – ŽENA BEZ KALHOT
Čtyři exempláře, A5, 2 svazky (textová část a ilustrace), 97 listů (text), 31 fotografií (přvážně pornografických) koláží, vazba Jiří Raška (knihvazeč v Kraslicích). Výtisk č. 4 na běžném kancelářském 80 g papíru, další exempláře na průklepáku.

P. R. Vejrážka – JAK TO BYLO DOOPRAVDY
Tři exempláře, A5, 48 listů, v ex. č. 1 8 originálních koláží vlepených na listech (signovaných), v příloze jako doklad 8 fotoreprodukcí zmíněných koláží, které zdobily ostatní exempláře, vazba Jiří Raška (knihvazeč v Kraslicích). Výtisk č. 1 na hlazeném pololesklém papíře cca 120 g,

P. R. Vejrážka a J. Effenberger – TAM NĚKDE
Sedm exemplářů, A5, VI. + 249 (2) listů, v ex. č. 1, tištěném na běžném 80 g kancelářském papíru speciální titulní list, ostatní exempláře na pp. průklepovém, vazba Jiří Raška (knihvazeč v Kraslicích). Výtisk č. 1 ve speciální zdobené vazbě, výtisk 2 c černém celoplátně, další v polopl. vazbách.

P. R. Vejrážka (jako D. F. Reclus) – ČERNÝ DŮM
Šest exemplářů, A5, III. + 97 (1) listů, jako ilustrace foto koláží vytvořených z erotických komiksů, jméno P. R. V. uvedeno pouze v exempláři č. 1, vazba Jiří Raška (knihvazeč v Kraslicích). Výtisk č. 1 na běžném 80 g kancelářském papíru, ostatní na průklepáku.

P. R. Vejrážka – POST MORTEM
Jediný exemplář, A5, 32 listů, běžný kancelářský 80 g papír, vazba Jiří Raška (knihvazeč v Kraslicích).

P. R. Vejrážka – SVĚT ZA BRÝLEMI
Jediný exemplář, A5, 31 listů, díl I. - noc 30. 6. 1983, díl II. dopoledne 31. 6. 1983, realizace 1. 7. 1983. Běžný kanclářský 80 g papír, vazba Jiří Raška (knihvazeč v Kraslicích).

P. R. Vejrážka – KÁMEN MUDRCŮ (Symbolismus a Čtvrtý rozměr) (1984)
Šest exemplářů, (3) 40 (2) listy, ex. č. 1 a 2 v polopergamenových vazbách s kartonovým pouzdrem, č. 1 běžný kancelářský 80 g papír, další na průklepáku. Od č. 3 nezachycená adjustace, možné je i že bez.

 

BIBLIOGRAFIE VYDANÝCH NEBO NA ZAKÁZKU ZPRACOVANÝCH TISKOVIN

40 let házené v Lounech. Almanach. Vydala TJ Louny v roce 1999, oddíl házené. V tiráži zpracovatel záměrně neuveden, kompletní prepress Fabio. 250 výtisků, V1 (2 sponky).

80 let skautingu v Lounech. Vydalo středisko Junáka v Lounech jako účelovou publikaci v roce 1998, sestavil dr. Bořek Zasadil, sazba, graf. úprava (v tir. neuvedeno) FABIO, náklad 500 ks, 23 stran, neprodejné.

Almanach gymnázia Václava Hlavatého / 1896 –1996. Sborník-almanach. Vydalo GVH v Lounech, 1996, 101 stran, sestavila redakční rada GVH, odp. red. PhDr. Karel Mareš, grafická úprava, sazba, zlom a prepress FABIO, foto Vl. Mirvald a M. Kukla, tisk a lito ob. MAPA s.r.o. Praha, ob. Adart-Louny, 1800 výtisků, prodejní cena 70 Kč, pro účastníky oslav zdarma.

Hercíková, Jaroslava: Zastrčit / vystrčit. ISBN 80-86352-11-0. Poezie. Vyd. červenec 2003, Louny, FABIO, grafická úprava, obálka, sazba a zlom FABIO - Pavel R. Vejrážka. Nestránkováno (48 stran), 250 výtisků (ve skutečnosti tiskárna přetiskla, takže celkem 320 výt.), brožované - V2. Tisk Raport s. r. o., Rakovník.

Historie a současnost obcí Chlumčany a Vlčí. ISBN 80-86352-02-1. Sestavil Jan Mareš, pro OÚ v Chlumčanech vydalo v roce 2000 nakladatelství FABIO, obálka, graf. úprava, sazba a zlom TypoStudio Fabio - Pavel R. Vejrážka, 37 (1) stran, náklad 300 výtisků, tisk tiskárna Tuček, Rakovník.

Hluštík, Antonín: Tři monarchové v poohří. Válečné události let 1812-1813 v Lounech. ISBN 80-86352-13-7. Fabio, Pavel R. Vejrážka, Louny, vyšlo (v srpnu 2004) za finanční podpory Města Loun. Sazba písmem Jannon Medium ze Střešovické písmolijny Františka Štorma, grafická úprava, sazba a obálka TypoStudio FABIO, redakční spolupráce Pavel Straka a Jaroslava Vejrážková. Náklad 450 kusů, tisk RAPORT s.r.o. - Rakovník, 89 (3) s., ilustrováno fotografiemi a reprodukcemi. Brožované (V2), formát B5. Cena 70 Kč.

Holodňáková, R., Zinnerová A., Holodňák P., Kuprová J.: Z historie žateckého muzejnictví. Žatec, 1997, Studie Regionálního muzea v Žatci 3, vydalo Reg. muzeum K. A. Polánka v Žatci, grafická úprava, sazba a realizace FABIO - Pavel R. Vejrážka, Louny, tisk D-D Print Praha..

Juliš, Emil: Afrikááááá. ISBN 80-901944-1-9. Báseň v próze. Vydáno 1995 u příležitosti autorových 75 narozenin. Celkem číslovaných 50 výtisků (+ 36), grafická úprava Pavel R. Vejrážka a Vl. Mirvald, volné listy A4, obálka z modrého ručního papíru z Velkých Losin. Původní grafická příloha (sign. a čísl.) Vl. Mirvald. 10 čísl. stran + titul + tiráž. Cena 250 Kč

Celokožená vazba

Juliš Emil: Multitext A. Poezie. Vyd. 1992. Volné archy v obálce, 20 nečísl. stran + graf. příl. Celkem 115 číslovaných výtisků, z toho 15 autorských-neprodejných, modrý ruční papír z Velkých Losin, grafická úprava Vladislav Mirvald, o. grafická příloha (sérigrafie, sign a čísl.) Zdeněk Sýkora, původní cena 222 Kč, později 590 Kč, ještě později 1700 Kč. 6 výtisků svázal do celokůže (v ochr. pouzdře, s originální koženou muchláží ma přední desce, vše signováno tužkou na zadním přídeští) Vl. Kaiser. Tisk a sazba tiskárna Národní dům v Lounech.

Celokožená vazba

Juliš Emil: Cesta do města Lawn. Próza. Vyd. 1993. 116 stran, 800 výtisků, brožované, grafická úprava, ilustrace na obálce a ilustrace (5 koláží a 1 na ob.) Pavel R. Vejrážka, zpracováno v programu AmiPro 3,0. 15 neprodejných výtisků (ze zadaných 30) svázal do celokůže (v ochr. pouzdře) Vl. Kaiser (každá s orig. koláží knihvazače, signatura knihvazače tužkou dole na zadním přídeští). Tisk Grafický závod B&F, Beroun. Distribuční cena běžného vydání 59 Kč.

Juliš Emil: Dlaní do tváře. Poezie. Volné listy v obálce. Vydáno v roce 1995 jako dárek k autorovým 75 narozeninám. Celkem 6 číslovaných výtisků, z toho 3 (v tir. uvedeno 2) na ruč. papíře z Velkých Losin, grafická úprava Pavel R. Vejrážka a Vl. Mirvald, tisk na HP Laser Jet 4M, obálka z modrého ručního papíru z Velkých Losin. 7 jednostraně tištěných listů + titul + tiráž. Původní graf. příloha Vl. Mirvald (čísl. a sign.). Zpracováno v programu Page Maker 5.0. Neprodejné.

Juliš, Emil: Ranská hora. Z původního zbytku nákladu vydaného v roce 1964 jako prémie Klubu přátel umění v Lounech v nové obálce podle návrhu Vl. Mirvalda vydáno 18 exemplářů v roce 1997. Každý obsahuje 1 původní linoryt Vl. Mirvalda (sign.), ve dvou exemplářích oba původní linoryty (sign). Neprodejné. Bibliografická poznámka: Teprve s odstupem času a díky „novému vydání“ bylo zjištěno, že část původního vydání Ranské hory byla tištěna (text i grafiky) na několika odlišných druzích papíru, mj. na italském ručním papíru C. M. Fabriano. V tomto případě šlo pravděpodobně o mizivou část nákladu a není vůbec jisté, zda se některé z archů a grafik na tomto papíru dostaly do běžné distribuce.

Juliš, Emil a Zdeněk Veselý: Nelehké spočinutí. ISBN 80-86352-05-6. Původně autorský tisk ve třech výtiscích z roku 1975 (po jednom si ponechali autoři, jeden obdržel Ludvík Kundera). Pro toto vydání upravil Emil Juliš s konečnou platností text básní. Vydalo FABIO - Pavel R. Vejrážka (rovněž grafická úprava a obálka) v Lounech, L. P. 2000 (vyhotoveno v reálu až v březnu 2002), 11 básní na bílém ručním papíře z Velkých Losin ( tisk na HP Laser Jet 4M), 11 orig. grafik tištěných autorem z původních desek na modrém graf. ručním papíře z Velkých Losin + titul, motto, Opožděná poznámka Emila Juliše/tiráž. Všechny grafiky číslovány a signovány, v deseti výtiscích podpsán rovněž každý list s básní). Obálka z modrého ruč. grafického papíru z Velkých Losin. Jednotlivé listy v ob., přiložen orientační soupis grafik a básní, s určením čísla výtisku. Vydáno 33 exemplářů, z nichž 3 jsou určeny jako výtisky povinné, po deseti obdrželi autor textu, grafik, nakladatel. K prodeji určeno 6 exemplářů. Cena 4.500 Kč Bibliografická poznámka: Pro toto vydání upravil autor na několika málo místech text.

Katalog 1. knižní aukce v Lounech. 1993, 66 s., vazba V1, 250 výtisků, kompletní Prepress FABIO, tisk ZHK-PressLouny. Cena 50 Kč. VYPRODÁNO

Katalog 2. knižní aukce v Lounech. 1944, 53 s., vazba V1, 250 výtisků, kompletní Prepress FABIO, tisk ZHK-PressLouny. Cena 50 Kč. VYPRODÁNO

Katalog 3. knižní aukce v Lounech. 1994, 43 s., vazba V1, 250 výtisků, kompletní Prepress FABIO, tisk ZHK-PressLouny. Cena 50 Kč. VYPRODÁNO

Katalog 4. knižní aukce v Lounech. 1996, 38 s., vazba V1, 300 výtisků, kompletní Prepress FABIO, tisk A/a Print Most. Cena 50 Kč. VYPRODÁNO

Katalog 5. aukce FABIO a 1. aukce TRIGON. ISBN 80-86352-01-3. 1998, 66 s., vazba V1, 350 výtisků, kompletní Prepress FABIO, tisk Tuček-Rakovník. Cena 50 Kč. VYPRODÁNO

Katalog 1. Pražského antikvárního veletrhu 1999. Pro přípravný výbor 1. pražského antikvárního veletrhu v roce 1999 vydalo nakladatelství Fabio - Pavel R. Vejrážka. Zlom, sazba, návrhy propagace a komplet prepress Fabio - P. R. V., 38 .stran. Tisk CRC Edit Rakovník. Náklad 1200 + 1500 výtisků. Prodejní cena 30 Kč, část nákladu zdarma. VYPRODÁNO

Katalog 2. Pražského antikvárního veletrhu 2000. ISBN 80-86352-03-X. Pro PAV s.r.o. vydalo FABIO, Pavel R. Vejrážka v Lounech. 79 str., tisk Tuček, Rakovník. Brož. 1800 výtisků. Cena 50 Kč, část nákladu zdarma. VYPRODÁNO

Katalog 3. Pražského antikvárního veletrhu 2001. ISBN 80-86352-07-2. Pro PAV s.r.o. vydalo FABIO, Pavel R. Vejrážka v Lounech. 87str., tisk RAPORT s. r. o., Rakovník. Brož. 1500 výtisků. Cena 50 Kč. Část nákladu zdarma. VYPRODÁNO

Katalog 4. Pražského antikvárního veletrhu 2002. ISBN 80-86352-09-9. Pro PAV s.r.o. vydalo FABIO, Pavel R. Vejrážka v Lounech. 67 str., tisk RAPORT s. r. o., Rakovník. Brož. 1200 výtisků. Cena 50 Kč. Část nákladu zdarma. VYPRODÁNO

Katalog 5. Pražského antikvárního veletrhu 2003. ISBN 80-86352-12-9. Pro PAV s.r.o. vydalo FABIO, Pavel R. Vejrážka v Lounech. 76 str. včetně obálky, tisk RAPORT s. r. o., Rakovník. Brož. 1200 výtisků. Cena 50 Kč. Část nákladu zdarma. VYPRODÁNO

Katalog 6. Pražského antikvárního veletrhu 2004. ISBN ........ Pro PAV s.r.o. vydalo FABIO, Pavel R. Vejrážka v Lounech. 76 str. včetně obálky, tisk RAPORT s. r. o., Rakovník. Brož. 1200 výtisků. Cena 50 Kč. Část nákladu zdarma. VYPRODÁNO

Klostermann Karel: Dopisy Bettyně / Briefe an Betty. ISBN 80-901761-3-5. Z pozůstalosti K. Klostermanna v archivu města Plzně, k vydání připravili Kristina Kaiserová a Ivan Martinovský, vyd. Albis International K. Kaiserové v Ústí nad Labem, 1995, 1000 výtisků, překlad do němčiny Gerda Eckert, il. Květa Monhartová, ob. s použitím kresby K. Monhartové, graf. úprava, sazba a kompletní prepress FABIO - Pavel R. Vejrážka, Louny. Tisk a vazba D-Print Praha, vazba Cpl., obálka. Předsádky Vladimír Kaiser. Prod. cena 139 Kč

Muška, Ladislav: Zápisky z cest za tajemstvím ostrova Žena. Epištoly. ISBN 80-901944-4-3. Mravoučné epištoly. Vd. 1997, 400 výtisků, graf. úprava, sazba, koláže a obálka Pavel R. Vejrážka, brožované. Tisk D-Print Praha. Distribuční cena 59 Kč, prodejní cena 70 Kč.

Muška, Ladislav: Jediný na světě. ISBN 80-901944-6-X. Povídka. Vyd. 1998, 70 výtisků, původní grafika Jana Wienerová (tištěn autorkou na dvou druzích ruč. papíru z Velkých Losin, 3 barevné mutace obálek, 22 stran, volné archy v OOb., tisk, sazba, zlom, ob., graf. úprava FABIO, prod. cena 120 Kč. Pozn.: ve skutečnosti pouze 64 exemplářů. Distribuční cena 120 Kč, prodejní cena 175 Kč.

Muška, Ladislav: Vážení truchlící a ostatní hosté. Poezie posbíraná při poslední pouti. Přeřeky řečníků z totalitních pohřebních síní. 1993, 1. vydání. 800 výtisků, brožované, grafická úprava a ilustrace na obálce Pavel R. Vejrážka, 49 stran, tisk ZHK-PRESS Louny. 20 výtisků svázal do celokůže Vl. Kaiser. Distribuční cena 23 Kč. Celokožená vazba 250 Kč. VYPRODÁNO

Muška, Ladislav: Vážení truchlící a ostatní hosté. Poezie posbíraná při poslední pouti.. ISBN 80-901944-7-8. 2. rozšířené vydání, 1999, 46 stran, brož., obálka lesklé lamino, 1500 výtisků. Kompletní prepress FABIO. Distribuční cena 47,- Kč. VYPRODÁNO

Okres Louny – průvodce. ISBN 80-901944-9-4. Vydalo FABIO pro Okresní úřad Louny, 1999, typo, sazba, zlom, prepress příprava FABIO-Pavel R. Vejrážka, tisk CRC Edit s. r. o. Rakovník, 173 + 34 s., celobarevné, křídový papír, celoplátěná vazba (V8) ve třech odstínových mutacích se zlacením, v příloze volně vložená mapa, náklad 3000 ks, prodejní cena 150 Kč. VYPRODÁNO

Okres Louny - Turistické informace. Sestavila Hana Žáková. V roce 1999 vydal Okresní úřad Louny, referát regionálního rozvoje. Sestavila Hana Žáková. Grafická úprava a kompletní prepress Fabio, Pavel R. Vejrážka. Tisk CRC Edit s.r.o. Rakovník. Separátní otisk přílohy z knihy Okres Louny - průvodce. Neprodejné. Náklad 1000 ks. VYPRODÁNO

Okresní muzeum v Lounech - sborník 2000. ISBN 80-86352-04-8. Vydalo FABIO pro Okresní muzeum v Lounech v roce 2000. 52 (2) stran, 300 výtisků. Ob., graf. úprava, sazba, zlom a prepress FABIO, Pavel R. Vejrážka. Brož.

Okresní muzeum v Lounech - sborník 2002. ISBN 80-86352-10-2. Vydalo FABIO pro Okresní muzeum v Lounech v roce 2002. 65 (1) s., 200 výtisků, ilustrace, barevné přílohy. Ob., graf. úprava, sazba, zlom a prepress FABIO, Pavel R. Vejrážka. Brož.

Okresní muzeum v Lounech – 110 let. ISBN 80-901944-8-6. Sborník-almanach. Pro Okr. muzeum vydalo Fabio v roce 1999. 45 str., A5, obálka barevná, lesklé lamino. Grafická úprava, sazba, zlom, obálka, kompletní prepress Fabio. Ilustrováno. Brož.

Omalované Louny. Omalovánky. Vydalo Okresní muzeum v LN jako účelovou publikaci v roce 1998. Kresby a text. Mgr. Květa Marešová, realizace, graf. úprava a prepress FABIO Louny, tisk Tuček-Rakovník. 3000 výtisků, 16 stran vč. obálky. Prodejní cena 10 Kč (ke koupi pouze v Oblastním muzeu Louny).

Patrovská Zdena: Ulicemi města Loun. Vyd. SOkA a MÚ Louny, 1998, ob., typo, sazba a zlom včetně Prepress přípravy FABIO, tisk Tuček-Rakovník, náklad 500 výtisků, 82 stran, brož., prodejní cena 50 Kč. VYPRODÁNO

Patrovská Zdena: Ulicemi města Loun. 2. doplněné vydání. Vyd. SOkA a MÚ Louny, 1999, ob., typo, sazba a zlom včetně prepress přípravy Fabio, tisk Tuček-Rakovník, náklad 400 výtisků, 82 stran, brož., prodejní cena 60 Kč VYPRODÁNO

PROMENÁDA / 1996. Noviny Lounského okresu. Týdeník. Vydává Promenáda s. r. o. 6-8 stran A3. Kompletní grafická úprava, image a prepress. Náklad 3000 ks. Od č. 1 do č. 33 (34 hotové, ale nevyšlo), vycházelo do 15 srpna 1996. Cena 3 - 4,90 Kč. Vlastní hlavička, návrh Fabio.

PROMENÁDA / 1995. Noviny Lounského okresu. Týdeník. Vydává Promenáda s. r. o. 6-8 stran A3. Kompletní grafická úprava, image a prepress. Náklad 3000 ks. Cena 3 Kč. (Roč. 3, od č. 54 - 5. října 1995). S původní hlavičkou.

REGIZ č. 1 - 6 / 1996. Časopis. Douměsíčník. 6 čísel ročně, každé 24 stran vč. ob. Tisk A/a Print Most. Kompletní prepress FABIO. á 13 Kč

REGIZ č. 1 - 6 / 1997. Časopis. Douměsíčník. 6 čísel ročně, každé 24 stran vč. ob. Tisk A/a Print Most. Kompletní Prepress FABIO. á 13 Kč

REGIZ č. 1 - 6 / 1998. Časopis. Douměsíčník, 6 čísel ročně, každé č. 24 str. vč. ob., tisk Tuček-Rakovník. Kompletní Prepress FABIO. á 13 Kč

REGIZ - SILVESTR 1998. Časopis. Číslo mimo obvyklou řadu. 24 str. včetně obálky, tisk Tuček-Rakovník Kompletní Prepress FABIO. Cena 13 Kč

REGIZ č. 1 - 2 / 1999. Časopis, pololetník. Vyšlo v červnu a prosinci, 40 str.+ 50 str. Tisk Tuček, Rakovník. Grafika, sazba, zlom, kompletní prepress FABIO. á 19 Kč

REGIZ č. 1 - 2 / 2000. Časopis. Pololetník. 2 čísla, 40 + 36 stran vč. ob. Tisk Tuček, Rakovník. Kompletní Prepress FABIO. á 19 Kč

REGIZ č. 1 - 2 / 2001. Časopis. Douměsíčník. 2 čísla, 32 - 36 stran vč. ob. Tisk Tuček, Rakovník. Kompletní Prepress FABIO. á 19 Kč

Roedl, Bohumír: Žatecká rodina Hošťálků z Javořice. ISBN 80-901944-3-5. Vydalo FABIO pro žatecké muzeum v roce 1997, 264 stran, 4. sv. monografické řady Studie Regionálního muzea v Žatci, 1000 výtisků, tisk Novotný a spol., Rakovník. Brož., ob., graf. úprava, sazba a zlom FABIO. Foto B. Roedl a Adéla Roedlová. Cena 110 Kč

Sborník Okresního archivu v Lounech - VIII. Vyd. SOkA Louny 1997, redaktor PhDr. B. Roedl, graf. úpr., sazba a zlom FABIO, 300 výtisků, brož., 96 stran, tisk D+D Print Praha. Prodejní cena 40 Kč. ISSN 1210-3675

Sborník Okresního archivu v Lounech - IX. Vyd. SOkA Louny 1999, redaktor PhDr. B. Roedl, graf. úpr., sazba a zlom FABIO, 300 výtisků, brož., 87 stran, tisk CRC Edit s. r. o. Prodejní cena 50 Kč. ISSN 1210-3675

Stanislav Kasík: Znak města Loun. Jeho historie a vývoj. ISBN 80-901944-2-7. Heraldika, historie. Vydáno 750 výtisků pro MÚ Louny v roce 1997. 126 s., 132 čísl. ilustrací (řada sad a - x), částečně v barvě (foto a kresby). Křídový papír, celoplátěná šitá vazba se slepotiskem, obálka. Tisk D-Print Praha. Distribuční cena 220 Kč. Zpracováno v programu Page Maker 6.5.

Stroukal Aleš: Z nebe se dá vystřihovat. Povídky. Vlastním nákladem autora, 1994, 800 výtisků (ve skutečnosti 1500), kompletní Prepress příprava a ob. FABIO, ilustroval Ivan Adamec, tisk fa Novotný - Rakovník, 245 stran, brož., prodejní cena 59 Kč.

Tlustý, Jaromír (sestavil): Bohumil Lůžek– malíř a kronikář. ISBN 80-86352-00-5. Vydalo FABIO pod záštitou Obecního úřadu Peruc, 1999. Grafická úprava, sazba, zlom, repro z původních kronik FABIO-Pavel R. Vejrážka. 198 s., brožované (V2), prodejní cena 170 Kč.

Ukazatel aukčních cen knih I. 1990/1994. ISBN 80-901944-0-0. Systematický souhrn výsledků knižních aukcí v ČR. Bibliografie. Vyšlo v r. 1995, celkem 500 (+ 250) výtisků. Celoplátěná šitá vazba, zlatá ražba. Obsahuje 5600 položek. 252 + 38 stran. Tisk D-Print Praha. Distribuční cena 800 Kč.

Ukazatel aukčních cen knih II. 1995/1997. ISBN 80-901944-5-1. Systematický souhrn výsledků knižních aukcí v ČR. Bibliografie. Vyšlo v roce 1998. Zpracování, graf. úprava, sazba, zlom, prepress FABIO, Pavel R. Vejrážka Louny. Celkem 600 výtisků. Celoplátěná šitá vazba, zlatá ražba. Obsahuje 7600 položek. 348 + 36 stran. Tisk D-Print Praha. Distribuční cena 800 Kč

Ukazatel aukčních cen knih III. 1998/2000. ISBN 80-86352-06-4. Systematický souhrn výsledků knižních aukcí v ČR. Bibliografie. Vyšlo v roce 2001, 600 výtisků. Zpracování, graf. úprava, sazba, zlom, prepress FABIO, Pavel R. Vejrážka Louny. 379(1) + 28 s. Obsahuje na 10.000 položek. Celoplátěná šitá vazba, zlatá ražba. Distribuční cena 1000 Kč

Vždyť je to tak snadné! ISBN 80-86352-08-0. Katalog k výstavě P. R. Vejrážky a A. J. Hluštíka v Okresním muzeu Louny, 2001, 16 stran. 450 výtisků. Tisk RAPORT s. r. o. Rakovník. Kompletní prepress FABIO. NEPRODEJNÉ

Z listáře Bohumila Polana. ISBN 80-86067-20-3. Brož., obálka.Vydalo Albis International Kristiny Kaiserové v Ústí n. L. v roce 1998, 400 výt., k vyd. připravili Bronislav Losenický a Viktor Viktora. Iniciály B. P. dle návrhu Bohumila Krse, graf. úpr., sazba a kompletní prepress FABIO, Pavel R. Vejrážka, Louny, obálka Květa Monhartová, mimo čb. repro v textu dvě vlepené barevné přílohy.

Pavel R. Vejrážka – Koláže. Katalog k výstavě koláží ve výstavní síni Muzea Ústí nad Labem. Osmi jedno– až čtyřřádkovými texty doprovodil Emil Juliš. Barevné, A5, nestr. (16 str. všetně obálky), vydalo město Ústí nad Labem, grafická úprava a prepress Fabio – Louny, neprodejné, náklad 300 ex., šití na dvě sponky, celobarevné. NEPRODEJNÉ

Rekonstrukce. Ze sbírek Evy a Vratislava Effenbergerových. Katalog výstavy v Galerii Emila Juliše. Autoři textů: František Dryje, Jan Švankmajer, Martin Stejskal, Juraj Mojžíš, Andrew Lass, Albert Marenčin, Roman Erben, Petr Král, Pavel R. Vejrážka. Celkem 84 stran, 115 černobílých a 28 barevných reprodukcí, náklad 300 ks, brožované, rozměry 21 x 24 cm, grafická úprava Jakub Effenberger, vytiskl VS Tisk Praha, vydalo Fabio - Černčice, 2013. Uvedené ISBN 80-86352-17-X je chybné, správně má být 978-80-86352-17-6. Doporučená cena 120 Kč

Pavel R. Vejrážka a Jakub Effenberger: Tam někde. Černčice, Fabio, 2013, 223 (5) s., 15 celostr. ilustrací a ornament na obálce Přemysl Martinec, grafická úprava a sazba podle layoutu knihy J. K. Huysmanse Tam dole z roku (Praha, Srdce, 1919) Jakub Effenberger, vytiskl VS Tisk Praha, náklad 400 ks, brožované. ISBN 978-80-86352-18-3. Doporučená cena 195 Kč

Jaroslava Hercíková: Šaty s píčou. Černčice, Fabio, 2014, 86 (2) s., grafická úprava Pavel R. Vejrážka a Pavel Tajčovský, náklad 250 ks, brožované. ISBN 978-80-86352-19 -0. Doporučená cena 78 Kč
Čtvrtý básnický počin Jaroslavy Hercíkové je velmi nelehké jakkoli charakterizovat (sbíku i autorku). Několikaslovné proklamace (občas na úrovni citátů či dokonce hesel) se zde prolínají v naprosto nesystematickém uspořádání s básněmi složitejší až složité kompozice. Snad právě schopnost autorky povýšit prvopohledovou rýmovačku na verš a stvořit v důsledku fundovanou poezii, činí ze sbírky do jisté míry knížku ojedinělou a netradiční. Čtenář bude vcelku nemilosrdně proveden autorčiným duševním bludištěm; občas přičichne k absurditě, bezmoci, vzteku, černému humoru... Když se však začne topit v depresích a psychickém kalu, bude mu včas umožněno nadechnout se a bez úhony popojít k pasážím prodchnutým veselostí, hravostí - až k samé poctě života. Jenže tím to nekončí...