ZPĚT NA REGIZ / KRONIKA

KULTURNĚ HISTORICKÁ REVUE LOUNSKÉHO REGIONU

 

FOTOGRAFIE JIŘÍHO BOUDY

z vernisáže výstavy

SURREALISMUS V LOUNECH

(GBR – 28. 6. 2007)

 

 

ZPĚT NA REGIZ / KRONIKA