ZPĚT NA VEJRKUNST

 

Text z katalogu výstavy v Ústí nad Labem

V dějinách českého výtvarného umění není mnoho takových průlomových prezentací, jako je tomu v případě výstavy ukázek zhmotnělého myšlenkového podzemí hudebníka, skladatele, antikváře, otce dospělé dcery a teď ke všemu ještě i výtvarníka Pavla Rudolfa Vejrážky z Loun, kterému frustrovaní a závistiví kolegové říkají Rudi van Kernmehlen. A mají proč! Vždyť není snadné nějak koherentně, komplexně, koordinovaně a koncízně asimilovat ony barbarsky efemérní vize asertivního intelektuála z počátku třetího tisíciletí. Ve Vejrážkově osobnosti totiž nelze nevidět sveřepého představitele (ne-li přímo koryfeje!) svébytného proudu poohárecké infernomoderny, pro nějž se již na Lounsku ujal pojem sexformance.
Odpověď na otázku, jak se na Vejrážkovy výtvory dívat a jak je hodnotit, není zdaleka tak snadná, jak se někteří prudérní estetičtí ekvilibristé domnívají. Především bychom se měli dívat velmi pozorně a všimnout si, jak Vejrážkův chirurgicky minuciózní jemnostřih jde ruku v ruce se svébytnou arogancí anatomie, čímž vznikají až drze odvážné, herkulem pospojované nálepy, polepy, průlepy, soulepy a přílepy z jinak brakových ilustrací bůhvíjakých kolorovaných tiskovin. Tak se rodí ony dosud neobjevené – ale objevné – Vejrážkovy lepážní sexformance.
Přitom je třeba si stále uvědomovat, že díky takto rafinované technice tvorby (mohli bychom ji nazvat metodou paper-on-paper) autor projikuje formami vpravdě saudkovskými svoji překypující báchornou imaginaci a nutí nás konfrontovat se doslova krok za krokem, kus po kuse, rána za ranou s novými a novými výboji jiskřivých perplexí. Ty pak útočí na naše málem již tržně ekonomické jáství takovou olbřímí silou, že záhy ani nevíme, jak normální ženská vlastně vypadá.
Ať si to přiznáme či nepřiznáme, je jisté, že Vejrážkův úspěch spočívá ve volbě emočně navýsost třeskutých a nudistně průvalových prostředků, projevujících se asi jen ztuha napodobitelnými údními skrumážemi, pletážemi, sukážemi a cuckážemi, jež ve zvláště exaltovaných případech hraničí s perfidními kamuflážemi. Po stránce obsahové tak autor přímo v divákovi mapuje podprahově vnímané plenéry, na jejichž povýtce až somnambulním backgroundu odehrává se drama chagallovsko-dalíovské katarze, u Vejrážky ke všemu dominantně ovlivněné vysedáváním v ponurých prostorách antikvariátu.
Pokud se budeme snažit jmenovaného lounského infernomodernistu zařadit do proudu novodobé kultury české kotliny, neodvolatelně ztroskotáme. Všechny šuplíky a nálepky čili etikety jsou nanic, kredenc našeho výtvarného umění takovou přihrádku prostě nemá! Rozkolísanost odborné kritiky navíc jistě způsobuje i Vejrážkovo zjevné přezírání výdobytků lounské výtvarné školy - zejména negace mirvaldovských kaňkáží a sýkorovských lineárních komputeráží, o linhartovských pohledech na zobrazení prostoru ani nemluvě. Vejrážka vlastně ani malířem není, možná není ani výtvarníkem. To samozřejmě vůbec neznamená, že tvorbu svých sexformancí neprotrpěl až do morku svých dlouhých kostí, do posledního vlásku svého plnovousu.
Opak je pravdou! Kdo jej zná, ví, že mnohdy tvoří za drásavého rámusu opilců, vracejících se kolem jeho oken jinak nočně zádumčivou lounskou třídou Jiřího z Poděbrad (z restaurace Na zastávce!), za mučivě blikavého svitu levné šedesátiwattové žárovky, ulepený ale šťastný, v případě svých raných prací dokonce ještě bez brýlí na nose…
Z tohoto pohledu se Vejrážka nutně jeví jako rváč osamělý ale výbušný, surově něžný, ignorující prudérii provinčního města. Je až titánsky těhotný zážitky z každodenního styku s bloumajícími zákazníky, kteří - stejně jako on - stále něco hledají. Na rozdíl od nich však nalézá a podvědomě tak sahá po metách vyšších než je věž děkanského chrámu sv. Mikuláše před vchodem do jeho prodejny. Zůstává přitom skromným Louňákem ze Žatce, halícím se do roušky tiché, typicky antikvářské radosti, jak nám svojí novou lepáží rozhodí zaběhnuté vnímání ženského těla, popelnic, pařezů či jiných objektů všedního dne. Jak nám ukáže na naše potměšilosti a zatajené hříšky, skrývané často hluboko přehluboko, kdesi mezi slezinou a dvanáctníkem…
Méně zdatný znalec umění se možná pokusí hledat v sexformancích nějaké reflexe výbojů lounského Volného sdružení amatérských výtvarníků, důvěrně nazývané VOSA. Kdo vosisty zná, musí důrazně protestovat. Vejrážka není posedlý vosismem, jeho výtvarno není vosmem. Jedno však má s ideologií sdružení VOSA společné: žihadlo! Je v povaze tohoto svérázného filozofa, že nám to žihadlo píchne, bodni kam bodni, a - pak se tomu chechtá. Tuneluje naše libido a chechtá se, krade naše tajnosnubné představy a - chechtá se!
V bezradnosti, kam Pavla R. Vejrážku zařadit, nezbývá, než se prostě na jeho sexformativní koláže dívat a chechtat se s ním. Neboť život nejsou jenom chechtáky, ale také smích. A je jedno, jedná-li se o chichotání s cudným ruměncem ve tváři, nebo produkujeme-li erupce řehotu na pokraji klinické smrti. Římský básník Martialis kdysi napsal: Ride, si sapis! neboli Směj se, máš-li rozum! Heslem pařížské komické opery se stalo novolatinské Castigat ridendo mores!, což můžeme přeložit jen zdánlivě paradoxním bonmotem o smíchu, kterým lze napravovat mravy.
Lze si jen přát, aby ten tak dlouho ohlašovaný vstup naší země do Evropy byl provázen co největším výskytem Vejrážků a aby ubývalo shrbených pesimistů, licoměrných měšťáčků, kulturně zaostalých makroekonomů, přeschlých pragmatiků a frustrovaných pohrobků totality. Výstava v Ústí nad Labem je druhou samostatnou (v pořadí však přesto třetí) veřejnou prezentací Vejrážkových sexformancí, což jistě mnozí nepřející označí za projev jeho již zcela nekontrolované ješitnosti. Na druhé straně je ovšem málo příležitostí, jež by vedly k protuberancím emocí, jaké diváka čekají před Vejrážkovými lepážemi. Severočeši, otužilí inverzemi a srážkovým stínem, taková pohnutí jistě ve zdraví přežijí…
Nechť dílo Pavla Rudolfa Vejrážky nalezne v krajském městě a v útulných prostorách jeho muzea porozumění a útočiště před mrazivými metelicemi, dujícími krajinou uznávaných a oslavovaných akademiků, laureátů a dalších dinosaurů české kultury. Ride, si sapis!
Antonín Jiří Hluštík