HOME || ANTIKVARIÁT / GALERIE E. JULIŠE || NAKLADATELSTVÍ FABIO || TYPOSTUDIO || AAČR || REGIZ || VEJRKUNST

 

TypoStudio

nakladatelství FABIO, Tylova 151, 439 01 Černčice (Louny)

Typografické studio nakladatelství Fabio v Lounech má „v zádech“ dlouholetou praxi v oboru grafické úpravy
téměř veškerých druhů tiskovin, především akcidenčních tisků, knih, výročních zpráv, sborníků,
periodik... V neposlední řadě se zabývá multimédiálními prezentacemi, autorskou hudbou
a zpracováním videa (od analogu po digitál)

 

NABÍZÍME

... zcela individuální přístup k zákazníkovi, s nímž se v zájmu co nejlepšího výsledku neváháme i pohádat. Hezky upravená tiskovina pro nás znamená víc, než případný zisk za práci, o jejíž kvalitě bychom nebyli přesvědčeni.

... skutečnou kreativitu a odpovědnost, nikoli však ve smyslu olbřímích agentur. Za práci jsme odpovědni sami, nikoli „...Pepík Vonásek ze sekce ’podtitulků‘...“.

... dokážeme zpracovat prakticky cokoli; od mamutích bilboardů po grafické řešení globálního designu firem a úřadů... Nejraději však děláme hezké knížky.

... kvalitní korektury Vašich textů. Spolupracujeme s lidmi, kteří jsou odborníky na pravopis a stylistiku... Redakce textu je v naší práci samozřejmostí, nikoli akceptovaným požadavkem zákazníka.

... vědomí rozdílu mezi vizitkou a navštívenkou. Rozlišujeme dokonce dámskou navštívenku od pánské, firemní vizitku od soukromé; nemělo by vás rovněž překvapit správné použití uvozovek, apostrofů, zkratek, dělicích znamének; spojovníky a rozdělovníky nezaměňujeme za pomlčky...

... konsternování potencionálních zákazníků a současně jejich odrazování od spolupráce s námi otravnými poučkami, že sborník zaobírající se historií se povětšinou liší od sborníku prací patextů postmodernistických autorů. Náhrobní nápis by se prostě měl lišit od narozeninového přání...

UPOZORŇUJEME:

... že do práce si nenecháme mluvit. Naopak si vyhrazujeme právo šťourat a hledat slabiny ve vašem zadání. Netvrdíme, že víme vše a nejlépe; tvrdíme však, že víme víc, než statisticky průměrný zákazník. Vítáme poučené klienty, nepoučené poučíme, s rizikem, že na nás zanevřou...

...na patrně časté telefonáty; budete otravováni nedůležitými dotazy, zda ve větě „--- ženy měli velká ňadra ---“ opravdu chcete ponechat měkké „i“...

... že necháte-li nás dělat s důvěrou naši práci, odvděčíme se vám výsledkem, za který se my ani vy nebudeme stydět.

ZÍSKÁTE:

... dobrý pocit, že za peníze, o které Vás s gustem připravíme, budeme nejen chvilku žívořit, ale vyjde pravděpodobně i knížka, na jejíž realizaci by finance pravděpodobně žádný nakladatel ani sponzor neuvolnil ...

... slastný pocit, že peníze, investované do Vaší prezentace, neskončí v černé díře košatého DTP, které po zmínce o „párování znaků“ začne iniciativně tisknout svatební oznámení... :-)))

NABÍDKA PROSTITUČNÍ:

... peníze jsou peníze – a jelikož my je rovněž potřebujeme, spácháme na Váš rozkaz jakýkoli typografický zločin, v němž zářivé barvy kýčovitých fotografií s bezoblačnou modrou oblohou laickým očím zatlučou stupidní text, vysázený proti všem pravidlům sazby; smícháme klidně písma nesourodá, jen když se vám budou líbit... Do ničeho nebudeme mluvit, podobajíce se (zavázanýma očima) symbolu Spravedlnosti. To vše za jedinečnou cenu, jistě nižší než kdekoli jinde. Máme jedinou podmínku: název naší firmy se v tiskovině neobjeví a zákazník se zaváže k doživotní mlčenlivosti o spolupráci s námi...

REFERENCE

Námi vydané knihy nebo tituly, na nichž jsme se jako typografické studio podíleli, najdete na stránkách našeho nakladatelství.
Fyzicky ohmatatelné vzorky realizací mimoknižní produkce rádi předvedeme, pokud nás navštívíte...

Spojte se s námi a zeptejte se, jsme-li schopni splnit vaše zadání. Nebudeme-li si jisti úspěšným výsledkem,
alespoň vám poradíme, kam se obrátit...
Spojení: tel.: 602 456 314; e-mail:
fabio@vejr.cz