ZPĚT NA REGIZ HOME

KULTURNĚ HISTORICKÁ REVUE LOUNSKÉHO REGIONU

ročník 16 / 2011

 

Archiv
Články 2002
Články 2003
Články 2004
Články 2005
Články 2006
Články 2007
Články 2008
Články 2009
Články 2010
Články 2011

 


Veškeré texty a fotografie zveřejněné na těchto stránkách podléhají autorskému zákonu. Pokud je však použijete s uvedením zdroje a autora, je vše v pořádku... :-)

 

Obsah:

Antonín Hluštík: MÍROVÉ POBYTY RAKOUSKÉ A RAKOUSKOUHERSKÉ KAVALERIE V LOUNECH

Zdeněk Smrž a Antonín Hluštík: POLNÍ OPEVNĚNÍ Z ROKU 1813 MEZI POSTOLOPRTY A BUDYNÍ NAD OHŘÍ: výsledky letecké prospekce a historického bádání (odkaz)

 


 

MÍROVÉ POBYTY RAKOUSKÉ A RAKOUSKO-UHERSKÉ KAVALERIE V LOUNECH

 

(Žatecký kraj)

 

Tak jako pěší pluky habsburské armády, měla i její kavalerie v posledním století své existence mírové posádky (garnisony), v nichž se střídaly a po různě dlouhou dobu pobývaly švališerské, kyrysnické, dragounské, husarské a hulánské pluky. Jedním z těchto posádkových míst bylo krajské město Žatec (Saaz), kde zpravidla stál štáb jezdeckého pluku. V ostatních městech a obcích Žateckého kraje i pozdějších politických nebo soudních okresů Podbořany, Postoloprty a Louny byly rozmístěny jen části těchto pluků (divisiony, eskadrony apod.).

1. Louny jako sídlo jezdecké posádky

Královské svobodné město Louny, ležící v blízkosti východní hranice Žateckého kraje, se na dislokaci rakouských a rakousko-uherských pluků jízdy podílelo jen částečně a do různé míry. Bylo tomu tak po celé 19. století, přesněji řečeno až do začátku I. světové války.
Zprávy o pobytech eskadron či jiných částí jízdních pluků a o soužití jejich příslušníků s obyvatelstvem města a okolních obcí se rozptýleně zachovaly v jedinečném souboru úředních dokumentů, kronik a pamětí, jež jsou dnes součástí fondů lounského pracoviště Státního oblastního archívu Litoměřice. Použitím tohoto pramenného materiálu a jeho korekcí údaji z postupně zveřejňovaných dokumentů vídeňského Státního archívu je možné pokusit se rekonstruovat souslednost střídání lounských jezdeckých posádek.
Nejde o snahu novou. Patrně prvním novodobým pokusem sestavit dějiny vojenských posádek v Lounech byl pamětní spis, vypracovaný údajně štábem tamní posádky říšské branné moci. Na schůzi správní komise města bylo 27. listopadu 1941 oznámeno, že velitelství zpracovalo a sepsalo dějiny vojenských posádek v Lounech v období let 1802-1939. Přijetí spisu vzala komise na vědomí s tím, že dokument bude zařazen do městského archívu. V dochované protektorátní agendě městského úřadu však zatím nalezen nebyl.
V posledních dvou desetiletích ověřování pobytu rakouského a rakousko-uherského jezdectva v Lounech vycházelo tedy pouze z kusých zmínek v pramenech z období let 1848-1945 a obsah rozptýleně publikovaných článků (Hluštík 1996-2008) byl do značné míry poplatný úplnosti a návaznosti těchto pramenů. Upřesnění údajů je možné díky zveřejnění podrobných soupisů z rakouských vojenských archívů, jakkoli nelze vyloučit, že následující výčet bude i nadále předmětem postupného doplňování a upřesňování.


2. Sídla početnějších oddílů jezdeckých pluků v obvodu mírové garnisony Žatec (doplňovací obvod IR 42 Erbach)

Žatec, okres Louny
1751 - 1752 vybudována ve městě císařská kasárna
1788 - sídlo krajského úřadu, štábu jezdeckého pluku a Militär-Verpflegs-Magazin
1850 - středisko Žateckého kraje (Kreis- und Bezirk-Stadt Saaz)
1850 - 1855 středisko okresu Žatec v Chebském kraji (Bezirk-Stadt Saaz)
1855 - 1868 středisko okresu v Žateckém kraji (Kreis- und Bezirk-Stadt Saaz)
1868 - 1913 okresní město (Bezirk-Stadt Saaz)
Ubytovací kapacita r. 1850: 400 mužů , 75 koní

Chomutov, okr. Chomutov
1788 - 1868 středisko okresu v Žateckém kraji
Ubytovací kapacita r. 1850: 200 mužů, 50 koní

Chudeřice (Bílina), okr. Teplice
1855 - 1868 v Žateckém kraji (od roku 1848 jezdecká kasárna)
Ubytovací kapacita r. 1850: 450 mužů, 60 koní

Jirkov, okr. Chomutov
1788 - 1868 středisko okresu v Žateckém kraji
Ubytovací kapacita 1850: 230 mužů, 40 koní

Most, okr. Most
1788 - 1868 středisko okresu v Žateckém kraji
Ubytovací kapacita 1850: 180 mužů, 104 koní

Louny, okr. Louny
1788 - 1868 středisko okresu v Žateckém kraji
1868 - 1913 okresní město
Ubytovací kapacita 1850: 400 mužů, 120 koní

Kadaň, okr. Chomutov
1788 - 1868 středisko okresu v Žateckém kraji
Ubytovací kapacita 1850: 200 mužů, 60 koní

Klášterec nad Ohří, okr. Chomutov
1788 - 1868 středisko okresu v Žateckém kraji
Ubytovací kapacita r. 1850: 60 mužů, 40 koní

Podbořany, okres Louny
1788 - 1868 v politickém kraji Žatec
1868 - 1913 středisko politického okresu
Ubytovací kapacita 1850: 100 mužů, 45 koní

Postoloprty, okres Louny
1788 - 1868 středisko okresu v Žateckém kraji
1868 - 1913 okres Žatec (krátce též středisko soudního okresu)


3. Štáby jezdeckých pluků v mírové posádce Žatec do roku 1878

1779 - 1787
Cavallerie-Regiment Nr. 39 (později Nr. 32)
majitel 1760-1781: Carl August Pfalzgraf Zweibrücken-Birkenfeld, Oberst
majitel 1781-1797: Christian Prinz zu Waldeck, Oberst/GM/FML
velitelé pluku: 1779-1783 Christian August Prinz Waldeck
1783-1789 Joseph Freiherr von Montgelas
štáb pluku: Žatec

1788 - 1792
Cavallerie Regiment Nr. 4
majitel pluku: Friedrich Anton Fürst von Hohenzollern-Hechingen, FML
velitel pluku: Oberst Friedrich Chevalier de Hotze
štáb pluku: Žatec

1797
Cavallerie Regiment Nr. 20 (později Kürassier-Regiment Nr. 6)
majitel pluku: Carl Mack von Leiberich, FML
velitel pluku: Oberst Joseph Walthür von Waldenau
štáb pluku: Žatec

1801 - 1805
Chevauxleger-Regiment Nr. 5
majitel 1773-1804: Johann Graf Kinsky von Kinitz und Tettau, FML/GdK
majitel 1804-1819: Johann Graf Klenau, Freiherr von Janowitz, FML/GdK
velitel pluku: Oberst Carl Graf Kinsky
štáb pluku: Žatec

1806 - 1808
Hussaren-Regiment Nr. 10
majitel pluku: Joseph Freiherr Stipsicz von Ternova, FML
velitel pluku: Oberst Andreas von Schneller
štáb pluku: Žatec
Louny: 1. srpna - 31 října 1806 byla ve městě a okolí prokazatelně ubytována nejméně jedna eskadrona včetně majora Garniky, rytmistrů Tallhaerra, Mettnera a Schäfsera, dále poručík Zagali, nejmenovaný kaprál a jeden furýr; mužstvo ložírovalo po okolních obcích, včetně 120 koní eskadrony a 96 koní plukovního depotu; ve městě bylo dále umístěno skladiště materiálu a výstrojní místnost s příslušnými strážemi (Hluštík 2008).

1808 - 1809
Ulanen-Regiment (galizisches) Nr.2
majitel pluku Carl Philipp Fürst zu Schwarzenberg, FML
velitelé pluku: 1805-1808 Oberst Ignaz Graf Hardegg
1809-1811 Oberst Carl Schmuttermayer
štáb pluku: Žatec

1810 - 1813
Chevauxlegers-Regiment Nr. 5
majitel pluku: Johann Graf von Klenau, Freiher von Janowitz,FML
velitelé pluku: 1809-1812 Oberst Raban Freiherr von Spiegel
1812-1820 Oberst Johann von Kop
štáb pluku: Žatec (1814-1815 v Jablonném v Podještědí)
Louny: v roce 1812 byla ve městě nejméně jedna eskadrona; příslušníci pluku v létě toho roku zajišťovali vojenský doprovod, kurýrní službu a dopravu zavazadel rakouského císařského páru na jeho cestě z Prahy do Drážďan a zpět, poté doprovázeli také francouzskou císařovnu Marii Louisu na cestě z Drážďan do Prahy (Hluštík 2004).

1814 - 1815
Kürassier-Regiment Nr.2
majitelé pluku: Franz Joseph, Erzherzog von Este, Herzog von Modena
Ludwig Carl Graf Folliot de Creneville, FML/GdK
velitel pluku: Oberst Carl von Schaffer
štáb pluku: Žatec

1815 - 1818
Chevauxlegers-Regiment Nr. 5
(po návratu z Jablonného v Podještědí)

1818 - 1842
Ulanen-Regiment (Galizisches) Nr.1
majitel pluku: Ernst Erzherzog Sachsen-Coburg-Gotha und Saalfeld, GdK
druhý majitel pluku: 1815-1844 Carl Leopold Graf Civalart von Happancourt, GdK
velitelé pluku: 1814-1818 Oberst Batholomäus Graf Alberti de Poja
1818-1822 Oberst Wilhelm Freiherr von Hammerstein-Equord
1823-1830 Oberst Friedrich Anton Prinz Hohenzollern-Hechingen
1831-1837 Oberst Cornelius Freiherr von Dankelmann
1848-1844 Oberst Adolf von Mengen
1845-1848 Oberst Carl von Almásy
štáb pluku: Žatec, červen 1818 - 1. duben 1843
Postoloprty: od 10. října 1838 jedna eskadrona v nových kasárnách
Louny: "koburští huláni" v síle eskadrony nebo divisionu pobývali ve městě od poloviny roku 1818 do konce března 1843; jako první v roce 1818 je zmiňován velitel eskadrony rytmistr Holtay; po celou dobu pobytu byli huláni ve městě a okolí oblíbení a jejich postavy na koních se objevují na všech zobrazeních města z té doby (Lůžek-Beran 1970); pluk odešel do Vídně;

1834 - 1835 rozhodnuto o zahájení stavby jezdeckých kasáren v Postoloprtech (Postelberg)
1835 - 1838 stavba kasáren s dvěma jízdárnami (Reitschule) a kompletním vybavením;
celkové náklady činily 48 099 zlatých; objekty byly schváleny a převzaty
vojenským erárem 10. října 1838;

1843 - 1846
Dragonen-Regiment Nr. 6
majitel pluku: Carl Ludwig Gabriel Bonaventura Graf Fiquelmont, GdK
velitel pluku: Oberst Heinrich Johann Graf Bellegarde
štáb pluku: Žatec, duben 1843 - 17. února 1846
Postoloprty: jedna eskadrona v kasárnách
Louny: jedna eskadrona do 16. února 1846, jejím velitelem byl rytmistr Hanck; z města odešla eskadrona k dislokaci v Klatovském kraji;

1846 - 1848
Husaren-Regiment (Palatinal) Nr 12
majitel pluku: Erzherzog Joseph Anton, Palatin von Ungarn
velitel pluku: Oberst Adam Graf Teleky de Szék
štáb pluku: Žatec, 27. března 1846 - 12. května 1849
Postoloprty: jedna eskadrona v kasárnách
Louny: jedna eskadrona po celou dobu pobytu pluku v garnisoně Žatec; je možné, že se celá nebo její část pod velením rytmistra Hugona knížete Windischgrätze podílela na krvavém masakru, který se odehrál v sobotu 17. června 1848 na nádraží v Běchovicích (Hluštík 1997c).

1849 (- 1850 ?)
Husaren-Regiment Nr. 15
majitel pluku: König Ludwig I. von Bayern
velitel pluku: Oberstlieutenant Theophil Graf Coudenhove
kasárna Postoloprty (pluk zde pobyl jen krátce po příjezdu z Brescie)

1849 - 1851
Ulanen-Regiment Nr. 3
majitel pluku na věčné časy: Erzherzog Carl, FML
druhý majitel pluku: do roku 1847 Philipp Graf Grüne, GdK
velitel pluku: Oberst Ferdinand Graf Vetter von der Lilie
štáb pluku: Žatec, 21. listopadu 1849 - 3. října 1851, jedna eskadrona
Postoloprty: 23. listopadu 1840 - 3. října 1851 jedna eskadrona pod velením rytmistra
von Pappenheima;
Louny: do 3. října 1851 jedna eskadrona

1849 - 1850
Dragoner-Regiment Nr. 2
majitel pluku: Miximilian Joseph II. König von Bayern
velitel pluku: Oberst Johann Graf Duca di Laurite Montfort
štáb pluku: Postoloprty, jedna eskadrona
Louny: uváděn příjezd jedné eskadrony pod velením rytmistra Josefa Beckerse;

1850 v Lounech zřízena kvazikasárna v domech čp. 19 a čp. 20 pro 16 příslušníků 3. hulánského pluku.
1851 v Lounech se zvažuje stavba jezdeckých kasáren
1852 v Lounech zřízena tzv. malá jízdárna pod širým nebem v sousedství Pražské brány

1851 - 1852
Husaren-Regiment Nr. 10
majitel pluku: Wilhelm Prinz von Preussen
velitel pluku:
štáb pluku: Žatec, 10. října 1851 - 13. srpna 1852, jedna eskadrona
Postoloprty: jedna eskadrona
Louny: jedna eskadrona od října 1851, obec pronajímá zadní trakt měšťanského domu čp. 113
a jedno patro domu čp. 114 pro rytmistra eskadrony
Pluk 13. srpna 1852 zahájil přesun do Brodku v Haliči.

1852 - 1854
Dragonen-Regiment (Böhmisches) Nr. 14
majitel pluku: Alfred Joseph Nikolaus Graf von Windisch-Graetz, FM
velitelé pluku: 1849-1853 Oberst Nicetus von Csollich
1853-1854 Oberst Wilhelm Prinz zu Schleswig-Holstein
štáb pluku: Žatec, 10. října 1852 - 15. května1854, jedna eskadrona
Postoloprty: jedna eskadrona, major … Fürst von Oettinger, rytmistři baron von Horsky a baron von Stolz, nadporučík von Meding;
Louny: jedna eskadrona ?
Pluk 15. května 1854 zahájil přesun do pevnosti Terezín

1852 - 1856
Husaren-Regiment Nr. 11
majitel pluku: Prinz Alexander von Würtemberg, FML, GdK
velitelé pluku: 1851-1863 Oberst Paul von Suini
1853-1859 Oberstl./Oberst Ludwig von Schiller
štáb pluku: Zolkiew (Halič)
Louny: jedna eskadrona, údajně od května 1852 do září 1856

1853 město Louny si na čtyři měsíce najímá stáje v čp. 307 pro vojsko

1854 - 1857
Hussaren-Regiment Nr. 6
majitel pluku: König Wilhelm von Württemberg
velitel pluku: Oberst Johann Graf Hoditz und Wolframitz
štáb pluku: Žatec, 15. května 1854 - 8. září 1857, jedna eskadrona
Postoloprty: jedna eskadrona, květen 1854 - 12. dubna 1855 a 7. srpna 1855 - 8. září 1857;
Louny: krajský úřad v Žatci oznamuje 23. října 1856, že bude do města vložena jedna eskadrona; přijela 1. listopadu 1856 (po eskadroně 11. husarského pluku), ubytováno 46 příslušníků štábu eskadrony a ustájeno 40 koní

1855 v Postoloprtech zřízeno vojenské cvičiště na pozemcích ve fluře č. 536

1857 - 1859; 1859 - 1864 (- 1866?)
Husaren-Regiment No. 5
majitel pluku: Joseph Graf Radetzky von Radetz, FM
velitelé pluku: 1854-1859 Oberst Alexander Freiherr von Koller
1859-1867 Oberstlt./Oberst Moric Simony de Simony et Vásány
štáb pluku: Žatec, 8. září 1857 - 1863 ?, poté Louny
Postoloprty: jedna eskadrona, září 1857 - 14. srpen 1858
Louny: štáb pluku a jedna eskadrona 1863-1866;

1861 v Lounech zrušena malá jízdárna u Pražské brány (pozemek zahrnut do stavební parcely nové školní budovy); jako náhrada byl zvolen pozemek "Ve skále" na západním okraji města, což byla plocha dna zaniklého lomu Rasovna; jako otevřená jízdárna sloužilo toto místo až do roku 1883;
1862 dne 18. července přijel do města na inspekci generál Clam-Gallas, uvítaný plukovní kapelou ze Žatce;
1863 v Lounech dokončena adaptace zádušního dvora čp. 207, Drtinova dvora s objekty čp.
305 a čp. 303, domu čp. 247 a hostince U Bílého lva čp. 248 na kvazikasárna, čímž město získalo asi 100 lůžek pro mužstvo a stáje pro příslušný počet koní; toho roku učiněn nový pokus prosadit ve městě stavbu jezdeckých kasáren, avšak nabídka pozemku nebyla přjata a ke stavbě nedošlo

1866 - 1869
Husaren-Regiment Nr. 3
majitel pluku: Ludwig Graf Folliot de Creneville, GdK
velitelé pluku: 1863-1867 Oberst Julius Gradwohl
1868-1872 Oberst Johann Graf Attems
štáb pluku: Žatec od 30. dubna 1867, Brandýs nad Labem 1868-1871
Postoloprty: jedna eskadrona ?
Louny: jedna eskadrona přijela již 20. listopadu 1866; 27. prosince téhož roku byla ve městě slavnost na počest zdejšího husarského rytmistra; za tím účelem přijela kapela jistého praporu myslivců, která vyhrávala na náměstí

1869 okresní hejtman Malowetz v listopadu pozval do Loun exekuční husarskou jednotku (půl eskadrony z Postoloprt, půl eskadrony z Chudeřic), která zde po velením poručíka Marky pobývala na náklady obce do ledna 1867;


1869 - 1878
Hussaren-Regiment Nr.11
majitel pluku: Alexander Friedrich Carl Prinz (Herzog) von Württemberg, GdK
velitelé pluku: 1866-1871 Oberst Joseph Török von Erdöd
1871-1873 Oberstlt./Oberst Anton Szveteney de Nagy-Ohay
1873-1878 Oberst Georg Freiherr von Scotti
štáb pluku: Žatec
Postoloprty: jedna eskadrona ?
Louny: v letech 1875-1876 zde zcela jistě bylo velitelství 2. eskadrony, jako její velitel je v dokumentech uváděn rytmistr Cary;

1878 garnisona v Žatci zrušena (štáb husar. pluku č. 11 přemístěn do pevnosti Terezín)


4. Jezdecké pluky dislokované na Lounsku od roku 1878

1874 byla císařem Františkem Josefem I. vydána nová pravidla dislokace vojenských posádek
v rakousko-uherské armády, podle níž měly být napříště české pluky umísťovány do českých posádkových měst stejně, jako pluky s převahou jiných národností měly být odveleny do domovských zemí

1875 - 1880 byla v Lounech přestavbou Drtinova dvora čp. 305 zřízena jezdecká kasárna;
vojenským erárem však nebyla převzata a sloužila jako kvazikasárna; náklady na stavbu činily 106 000 zlatých

1878 - 1897
Dragonen-Regiment (Böhmisches) Nr. 1
majitel pluku pro věčné časy: Kaiser Franz I.
velitelé pluku: 1875-1880 Oberst Julius Ritter von Spallart
1880-1887 Oberst Alexander von Szilley
1887-1892 Oberst Hugo Graf Wurmbrand-Stuppach
1892-1897 Oberstlt./Oberst Carl Weiss von Weissenbruck
1897 Oberstlt./Oberst Carl Tersztyánsky von Nádas
štáb pluku: kasárna Postoloprty do srpna 1897
Louny: do města přijela 1. eskadrona rytmistra Alberta hraběte Nostitze, později uváděni rytmistři Schmied (1881) a hrabě Chotek (1883);

1883 V Lounech po dlouhém vyjednávání zřízena tzv. velká jízdárna na ppč. 1259 a 1261 v blízkosti jezdeckých kasáren z roku 1880; sloužila až do roku 1896;
1897 Lounům odejmut statut posádkového města;

1897
Dragonen-Regiment (Böhmisches) Nr. 7
majitel pluku: Karl V. Leopold Herzog von Lothringen und Bar, GL und FM
velitel pluku: Oberst Anatol hrabě Bigot de St. Quentin
mírová garnisona: Brandýs nad Labem
Postoloprty: do kasáren umístěna 2. eskadrona, uváděni major Zdenko kníže Lobkowicz, rytmistr Adolf Rebhann Ritter von Aspernbruck, nadporučík Alois Edler von Istle (166 mužů, 112 jezdeckých a 7 dalších koní);

1897 - 1913
Dragonen-Regiment (Böhmisches) Nr.13
majitel pluku: Eugen Johann Franz Prinz von Savoyen und Piemont, GFWM
velitel pluku:1895-1899 Oberst Eduard von Löffler
1900-1905 Oberst Walter von Sagburg
1906-1909 Oberst Gustav Ritter von Urban
1910-1913 Oberst Albert Freiherr Abele von und zu Lilienburg
mírová garnisona: Łańcut v Haliči
Postoloprty: do kasáren umístěno náhradní těleso pluku;
Louny: do kasáren a dalších objektů ve městě dislokován pouze hřebčín s příslušnými službami;

 

Prameny a edice pramenů

Adresáře města Loun.. - Louny 1900, 1905, 1908.
Das Österreichische Heer, http://www.kuk-wehrmach.de/.
Die k.k. bzw. k.u.k. Generalität (1816-1918), Österreichisches Staatsarchiv Wien (editor A. Schmidt-Brentano, www.oesta.gv.at/Docs/2006/6.
Gedenk-Buch der k. freyen Stadt Laun anfangend vom Jahre 1837, SOkA Louny, sign. Ch 12.
Kaiserliche und k.k. Generäle (1618-1815), Österreichisches Staatsarchiv Wien (editor A.
Schmidt-Brentano, www.oesta.gv.at/Docs/2007/11.
Kronika Jana Haince 1850-1889, SOkA Louny, sign. Ch 6.
Militär Bequartirungs Protokol von Anno 809 bies 1820, SOkA Louny, sign.I G 18/2.
Monographie der Stadt Postelberg, rukopisná pozůst. JUDr. Emila Mandela (1935),
SOkA Louny, inv.č.20, karton 5.
Notizen über Laun vom Bürgemeister Johann Rafael Wladika, SOkA Louny, sign. Ch 5.
Paměti Jana Havránka, SOkA Louny, fond 68, inv.č. 29.
Statistische Tafeln des Launer Bezirkes (Saazer Kreise, im Königreiche Böhmen) für die politische Administration. - Prag 1862.


Literatura

Dlask, L. A., Mussik, F.A. (1828): Vollständiger Umriss einer Topographie des Saazer
Kreises im Königreiche Böhmen. - Prag.
Hlaváček, P. - Kopica, J. (2010): Zmizelé Čechy. Žatec. - Paseka, Praha-Litomyšl.
Hluštík, A. (1996): Lounské starosti Léta Páně 1866. - Deník Lučan 3, září-říjen, Louny.
- " - (1997a): Vojáci neopouštějí Louny poprvé - stalo se tak i před sto lety. - Deník Lučan, roč. 5, č. 233, str. 7, Louny.
- " - (1997b): Exekuční husarská asistence v Lounech roku 1869. - REGIZ -Lounský kraj 2/1997, str. 16-17, Fabio, Louny.
- " - (1997c): Lounské stálé posádky v letech 1848-1918 (I, II). - REGIZ-Lounský kraj 3/1997, str. 18-19; 4/1997, str. 14, Fabio, Louny.
- " - (1998): Lounské posádky v letech 1918-1938 (I, II). - REGIZ- Lounský kraj 5/1998, str. 8-9; 6/1998, str. 8-9, Fabio, Louny.
- " - (2000): Louny posádkovým městem v letech 1939-1944. - REGIZ-Lounský kraj 1/2000, str. 12-15, Fabio, Louny.
- " - (2000-2001): C.k.důstojníci v Lounech 19. století. - Týdeník Lounský a žatecký press, roč. 5, č. 49, str. 3; č. 50, str. 3; č. 51, str. 7; roč. 6, č. 1, str. 7, Louny.
- " - (2001a): Vojenské výcvikové prostory v Lounech 1850-1900. - REGIZ-Lounský kraj 1/2001, str. 12-17, Fabio, Louny.
- " - (2001b): C. a k. vojenský hřebčín v Lounech. - Týdeník Lounský a žatecký press, roč. 6, č. 2, str. 7, Louny/Žatec.
- " - (2003): Ubytovací patálie za napoleonských válek. - REGIZ-Lounský kraj 2003, www.vejr.cz/regiz/clanky/.
- " - (2004): Tři monarchové v Poohří. - Fabio, Louny
- " - (2008): Louny po bitvě u Slavkova. - In: Bulletin Čs.napoleon. společnosti, č. 40, str. 44-47, Brno.
Holodňák, P. - Ebelová I. (2004): Žatec. Historie - kultura - lidé. - Praha.
Linhart, K. (1935): Lounské paměti o válce v roce 1813. - Vlastivěd. sborník okr. Lounského, 1935/1936, str. 2-6 a 19-23, Louny.
Lůžek, B., Beran, J. (1970: Louny očima věků. - Praha 1970.
Lůžek, B. (1978a): Když jsem já šel skrze Louny verbovali na dragouny… - Kulturní měsíčník, Louny.
Lůžek, B. (1978b): Louny v roce 1813. - Kulturní měsíčník (listopad 1978), Louny.
Nagy, I. (2005): Austrian cavalry regiments and their commanders: 1792-1815. - http://napoleon-series.org.
Roedl, B. a kol. (2005): Louny - historie, kultura, lidé. - Lidové noviny, Praha.
Sommer, J. G. (1846): Königreich Böhmen. XIV. Saatzer Kreis. - Prag.
Švankmajer, M. (2004): Čechy na sklonku napoleonských válek 1810-1815). - Lidové noviny, Praha.
Turik, R. (2009): Dragúnske pluky v habsburskej armádě. - http://www.valka.cz/clanek/.
Tutte, R. a kol. (1904): Die Geschichte der Stadt Saaz. - Bezirkslehrerverein, Saaz.
Uhlíř, L. (2000): Číslování pluků rakouské armády v letech 1769-1815. - In: Bulletin Čs.napoleon. společnosti, č. 11, 12 a 13, Brno.
Uhlíř, L. - Sáček, K. (2007a): Majitelé jízdních pluků v letech 1792-1815. - primaplana.net/.
- " - (2007b): Neoficiální a nepřesné označování součástí rakouské armády. - primaplana.net/.
Wunš, R. (1868): Dějiny svobodného královského města Loun od počátku až do dob nejnovějších. - E. Skrejšovský, Praha.

 

Antonín HluštíkZpět