ZPĚT NA REGIZ / ARÉNA 2003

KULTURNĚ HISTORICKÁ REVUE LOUNSKÉHO REGIONU

(A R É N A 2003)

Půvabná „diskuze“ s Jiřím Menouškem

vše na e-mail: regiz@vejr.cz nebo použijte tento formulář


Slovní přestřelka s knihovníkem J. Menouškem kupodivu doznala nevšedního čtenářského zájmu. Abych omezil bombardování maily se žádostmi o vysvětlení sporu a zároveň celou věc osvětlil, taky proto, aby vše nadále nestrašilo v Aréně REGIZu, rovněž proto, že mě to z jakéhosi důvodu začalo bavit (pravděpodobně zase brzy přestane), vytvořil jsem stránku, která budiž zdrojem poučení a současně výstrahou těm, kdož si myslí, že argumenty lze umlátit osla.
Nelze.
Ne každý z Vás bude mít to štěstí, že „oponent“ nakonec proflákne vé pohnutky (viz zatím poslední Menouškův příspěvek...)
Psychologové a hnidopyši si tu bezpochyby užijí... :-)))

Poznámka z 25. 8. 2003: Po delších (dalších) peripetiích a výměně několika osobních mailů (konečně!) jsem pana Menouška pozval na pivo. Zjistili jsme, že ani jeden z nás není šestiprstým fluoreskujícím tříokým mužíčkem se čtyřma nohama a dvěma pyji. Popovídalo se, střídmě popilo; v zájmu poctivosti je vhodné uvést, že „válečná sekyra“ byla pravděpodobně zakopána a případní čtenáři se již „bohužel“ nedočkají pokračování – chvilkami vcelku kouzelné – diskuze...


Dne 4. 9. 2002 zveřejňuje p. Ondrák na svých stránkách iLouny zprávu pro tento web obvyklé úrovně s názvem Servery o Lounech v nové grafice. Iinformace přišla někomu (koho dobře znám) natolik nicotná, že pod názvem „Prdlačka“ a pseudonymem „zilka“ (ještě později pod několika dalšími pseudonymy, této věci se však netýkající) 6. 9. 2002 reagovala odkazem na můj web, kde byl provizorní průvodce po stránkách, zabývajících se lounskem, již delší dobu zpracován. Neodpustila si (jak pozorný čtenář jistě chápe, šlo o ženu...) nevinný rejpanec: ve formulaci „...weby ... prošli jistou grafickou změnou“ je hrubka (byla později J. Ondrákem odstraněna, čímž došlo k naprostému zmatení, o čem je vlastně řeč...)

9. 9. 2002 reagoval J. Menoušek:

a co takhle webové
Kdybychom ovšem použili výrazu webové (neboť mnohé weby mají duši) místo weby, potom bychom mohli klidně použít i. Podobně např. hrobové se otvírali atd. To jenom abych to trochu zamotal :-)
Autor: J. Menoušek | Email: nsp_louny_svi@lounsko,cz | Datum: 9. 9. 2002 6:54:07

Já se o probíhající diskuzi dozvěděl - a nepříliš moudře – a především neprozíravě – reagoval (uvedena citace, týkající se pouze Menouška):
AD štěkalové...
Ááále, to jsem na něco narazil! No dobrá... Pane Menoušku, webové i hrobové jsou vždycky TY a ne TI... - snad byste neměl číst tolik archaických textů v nemocniční knihovně... :-)))
Autor: Pavel R. Vejrážka | Email: info@vejr.cz | Datum: 9. 9. 2002 22:15:34

Nedalo mi však druhý den nenapsat (což se nakonec ukázalo jako osudová chyba!):
Ad hrobové-webové:
S odstupem času jsem si uvědomil, že jsem poněkud zbrkle „odstřelil“ pana Menouška. Došlo mi, že to asi nemyslel zle… Problém hrobové alias webové je ten, že to druhé zní spíše jako přídavné jméno… :-) Tolik jako můj „pardon“
Autor: Pavel R. Vejrážka | Email: info@vejr.cz | Datum: 10. 9. 2002 18:08:40

„Diskuze“ (nebo spíš vzájemné osočování) plula na iLouny dál... Pak se objevil (po pěti měsících) Menouškův další mail:

Trvám na hrobech.
Pane Vejražko, děkuji za omluvu. Nicméně, abyste se ještě trochu zastyděl vězte, že koncovka ové zeživotňuje. Proto 'hrobové se otvírali' podle vzoru páni. Jako antikvář jste jistě četl bibli - viz Matouš kapitola 27., nebo třeba Souček, L.: A hrobové se otvírali. In: Otazníky nad hroby, Praha 1982 Ostatně já se v lékařské knihovně zabývám svou prací - viz např. http://pes.internet.cz/veda/clanky/28161_0_0_0.html, nebo třeba http://www.ikaros.cz/Clanek.asp?ID=200208674 a jak vidíte,doma si přečtu i něco staršího
Autor: Jiří Menoušek | Email: nsp_louny_svi@lounsko | Datum: 12. 2. 2003 7:40:06

Reagoval jsem textem na půdě Arény 3. 4. 2003:

Odpověď: Vážený pane Menoušku, nejen protože e-mailová adresa, kterou vytrvale uvádíte, není funkční, ale i zdůvodů v úvodu vyložených, jsem nucen odpovědět touto cestou – v naději, že to zde někdy objevíte... :-))
Váš příspěvek (s ohledem na předcházející debatu) považuji za irelevantní. Mohl bych si hrát se slovíčky (a intankačně se tak dobrat pomocí Vaší poučky „-ové“, že automobilové jezdili, důmové stáli a stromové kvetli...), hašteřit se o symbolistní poetická vyjádření, případně adekvátně Vaší (ne)vtipnosti odkazovat k pokusnému iniciačnímu omílání přípony „-ové“ (prokládaného hlubokobřišní slabikou ÓM) nad mrtvou vránou, kterou patrně žvatláním téhož těžko oživíte... – stejně tak rozborem češtiny, kde se samozřejmě „hrobové otvírali“, nicméně – pro Vás pravděpodobně překvapivě – stejně platí, že hrobové i webové budou v důsledku TY a nikoliv TI (s patřičně kořeněnou mírou sarkasmu bych dodal: dle vzoru „TY si vůl“, nikoli „TI si volové“l), byť je „květomluva“ v pravidlech ČP přípustná, mnohdy opodstatněná a leckdy nutná... :-)))
Vaše vyjádření omlouvám občasným grafomanstvím, jímž patrně trpíte, snažíce se oživit ho vtipnou „intelektuálštinou“ (jako svého času v oné čtvercové regionální totalitní brožurce se šťastnou tváří dítěte na obálce, případně v anonymním psaní, v němž jste na počátku 90. let, patrně pod vlivem navýšené hladiny adrenalinu, reagoval coby „Lounský Glosátor“ na články v tehdejší Aréně – a nakonec i v textech na odkazech, které jste ve svém příspěvku uvedl; vše je snad až příliš průhledně koherentní...; téměř „mysticky“ je jeden „umístěn“ na Neviditelném psu u Ondřeje Neffa, kterého považuji za jednu z nejškodlivějších osobností současnosti, nejen protože jeho povrchní novinářské bláboly i jeho - v rodinné tradici - měšťácky „odvážné“ beletristické soubory slov byly vždycky mrtvé maso, a budou jím, „...i kdyby je poslušen své scifistické identifikace vyryl ’on-line‘ do měsíčního ksichtu paprskem života a smrti, jako inženýr Farin ve škváru J. M. Trosky, jehož živosti Neff nikdy ani zdálky nedosáhne, ač ho ve své analytické studii označil ’za autora třetí kategorie‘. (Citace J. Hýska, kteroužto tímto podepisuji, v naprostém nechutenství vymýšlet nové definice.)
Nejvíce mne ovšem pobavilo, že oba Vámi uváděné články jsou patrně náplní Vaší práce v „lékařské“ knihovně... Blahopřeji k zápecnictví! Také bych rád podobný „džob“ na stará kolena chytil... :-))))
Vážím si lidí, kteří ve jménu jakési (mnohdy pro jiné nepodstatné) věci nastaví vlastní kůži, nikoli coby „štít“ bezobsažně líbivé seskupení slov – mrtvé maso (jde o výraz O. N.). Vystrčit „slova“ a samolibě, pokud možno s heroickým výrazem, hledět na sebe do (jistě tímto častým úkonem notně znaveného) zrcadla, mám za projev nekontrolovatelného, značně pokročilého narcismu.
Nejen z výše uvedených důvodů si Vás, podobně jako pana Roflíka a dalších „maloměstských glosátorů“, příliš nevážím.
Což Vás samozřejmě nemusí nijak bolet – ani trápit...
Snad nebudete příliš deprimován konstatováním, že se za to nestydím. –PRV–

 

Podrobněji k Menouškově TRVÁM NA HROBECH

Nejdříve jsem myslel, že si děláte legraci (pane Menoušku). Pak mi došlo, že je canc míněn váženě. Samozřejmě jsem Vás nechtěl schazovat a dokazovat, že žádné pravidlo českého pravopisu o koncovce „ové“ jako koncovce paušálně „zeživotňující“ nehovoří. S výjimkou zmínky „...je-li podmětem podstatné jméno rodu mužského životného v množném čísle (nabo má alespoň jeho koncovku -i, ié, -ové a -f), píšeme v koncovkách příčestí minulého vždy -i. Atd..., nehodlám pravidla kvůli Vám opisovat; o kus dále se hovoří i o archaismu „Dnové plynuli...“.
Poněkud s nadsázkou jsem Vám odpověděl na půdě v REGIZU (s odůvodněním, že na iLouny se již žádné diskuze zúčastňovat nehodlám - pro jisté mé pochybení, které jsem sice nezavinil, nicméně vinu si za něj kladu; slovo „nehodlám“ zní z mé strany rezolutně, možná povýšeně, zkorektnil bych ho vysvětlením „nehodlám, protože mi připadá, že po zmíněném pochybení nemám právo“). Před zveřejněním své odpovědi jsem se Vám text odpovědi mnohokrát snažil poslat mailem. Kdybyste ho obdržel, patrně by zveřejněn nebyl. Zparodoval jsem vámi vymyšlené pravidlo na „automobilové jezdili, důmové stáli...“. Plným právem. Vaši hrobové jsou totiž skutečně archaismem (stejně jako „dnové plynuli“) a notoricky známou výjimkou z pravidel; v jejich posledním vydání se doslova píše: „Rozdílu mezi tvarem životným a neživotným užíváme někdy ke stylistickému rozlišení.“ Pokud si pravidla blíže prostudujete, zjistíte, že je možné s jistou nadsázkou zparodovat tuto jejich část na „automobilové, důmové“, nakonec i „webové“ apod. Což však nic nemění na mém tvrzení, že to budou vždy jen TY automobily, domy, hroby a weby nikoli TI... Proč bych se měl, proboha stydět“?
Poctivě jsem vlezl na Vámi udané odkazy s vašimi dílky a přečetl je. Nemohu za to, že mi připadají zbytečné, nudné, místy rádoby vtipné... Tak trochu jako pušapky... :-))) Dohlédnete-li (dosáhnete-li) jádra (obsahu), je to o ničem... Svěšené, rosolovité, visací... Není to prostě můj píseček. Zajímají mě informace, nikoli ekvilibristika slov. Tím, kde jsou vaše práce umístěny (vzal jsem si na paškál, pravda, jen Neffa) mi celá věc připadala o to komičtější... Texty jste vydával za náplň své prácev lékařské knihovně, což mě doslova a posledního písmene hebrejské abecedy rozchechtalo (... Ostatně já se v lékařské knihovně zabývám svou prací - viz např. http://pes.internet.cz/veda/clanky/28161_0_0_0.html, nebo třeba http://www.ikaros.cz/Clanek.asp?ID=200208674).

 

Přítel mě upozorňuje 7. 7. 2003 na Menouškovu reakci z 13. 5. 2003 na iLouny:

Pane Vejrážko, vylezte z doupěte!
Nevážený pane Vejrážko,
Před časem jste na tomto místě rozjel vášnivou polemiku nad banalitou, jaké i(y) se píše ve větě „hrobové se otvírali“. Potom, kdy jste zjistil, že jste jako malý kluk skočil na špek, který se dává do diktátu dětem v základní škole, Vaše ctěná ješitnost Vám nedovolila zmlknout a stáhnout ocásek mezi nožky. S odůvodněním, že „se nehodláte polemik na ilouny nijak účastnit“ (ale účastníte se), přesunul jste diskuzi (spíše monolog) do nevětraného doupěte „své“ Arény – viz http://www.vejr.cz/regiz/arena/arena2003.html Internet má pane Vejrážko jednu vadu – dá se z něho lehce přeskakovat. Protože si myslím, že buchta by se měla dopéci ve stejné troubě, pokusím se Vám sdělit několik myšlenek
1) Proč jako chlap nepřiznáte, že jste šlápl do hovínka a pořád to rozpatláváte a okecáváte?
2) Jakou spojitost má tvrdé či měkké i ve školním příkladu s mojí prací v knihovně, s mojí publikační činností před 14 lety, nebo dokonce s panem O. Neffem?
3) Tu fotku usmívajícího se hošíka na obálku vstrčil pan V. Mirvald, který na mé publikaci k 10 výročí založení lounského kulturního domu spolupracoval. Neměl byste tohoto pána posmrtně zařadit do Vašeho cibulkovského seznamu „proflákle populárních a totalitních jedinců“, nebo ještě lépe přímo do seznamu „zrádců národa“?
4) Chcete-li psát jinam než do svého serveru (všechny Vaše tištěné projekty – Aréna, Promenáda a bohužel i jinak dobrý Regiz totiž pro nezájem abonentů zkrachovaly), tak se to naučte! Třeba od Tondy Hluštíka, který psát umí (obávám se však, že pro Vás platí francouzské přísloví, že „z osla koně ani v Paříži neuděláš“)
5) Přestaňte už proboha se svou kritikou všeho a všech! V odborné medicínské literatuře byste se dočetl, že to je klasický symptom komplexu méněcennosti, pramenící z toho, že jste dosud nedozrál. Příčiny mohou být ve Vaší výchově, nebo v dědičném zatížení. Svým pověstným agresivním chováním se snažíte bránit všemu, čemu nerozumíte a na co neumíte reagovat. V podstatě jste nejistý a svou nejistotu vtělujete do křiku a nadávání (téměř) všem a (téměř) všemu. Zvláště trnem v oku jsou Vám lidé, kteří dosáhli nějakého úspěchu ( na Neffa máte pifku, protože jeho Neviditelného psa lidi čtou, zatímco Vaši Arénu ne). Řekněte si Tondovi, jaho paní je šikovná psycholožka a možná Vás z toho (částečně) dostane.
S vejrážkovským pozdravem P…… m. p….!J
Jiří Menoušek
P.S. Jestli víte, jaké i(y) se píše ve slově sněhulák?Nápověda: sněhulák se podobá osmičce
Autor: Jiří Menoušek | Email: nsp_louny_svi@lounsko.cz | Datum: 13. 5. 2003 7:45:10

 

O den později, 8. 7., přetiskuji Menouškův text v Aréně REGIZu a připojuji své vyjádření:

Menoušku,
děkuji za brilantní analýzu mé osobnosti. Váš objev mé méněcennosti, nepochybně spočívající v dědičném zatížení či ve výchově, přispěl k mému dozrání. Tudíž dokáži (uznávám, že zatím poněkud mdle a unyle) reagovat... :-))
Váš duchem nekontrolovaný výblitek, plný zloby a jedu, úspěšně abstrahující od jakékoli zbytkové logiky, v němž ve své pomatenosti promítáte pravděpodobně vlastní psychické problémy do mé osoby (to vše obaleno strouhankou prázdných slov), se vyznačuje takovým narcismem, mentálním exhibicionismem a absolutní ztrátou míry vkusu a únosnosti, že by působil až komicky, kdyby z něho člověku nebylo na zvracení...
Najdu-li při pozorném pročítání vašeho slintu jakýkoli, byť stěží rozpoznatelný pokus o argument, skrývá se za ním v důsledku jen samoúčelná pitomost, v lepším případě mylná domněnka, z čehož dohromady jako sláma z bot čiší snaha očernit nebo ublížit za každou cenu. Mohu vás ujistit, že do Paříže nemusíte, osla ze sebe děláte na českém netu sám. Velmi snadné (a laciné) je například (zcela v duchu vašeho idiotického příspěvku) odpovědět, že mému „pověstnému agresivnímu chování“ úspěšně konkuruje vaše „profláklé pedofilní zaměření s pederastickou úchylkou“, kvůli níž jste skončil v lékařské knihovně... :-))) Bylo by to jistě hloupé až blbé, nicméně v tomto případě zcela adekvátní.
Běžte do nemocničního háje, Menoušku... Nebo udělejte pár dřepů, zvyšte si tak hladinu endorfinu a buďte alespoň chvíli šťastný...
S plebejsky zdvořilým pozdravem
Pavel R. Vejrážka
P.S.: Jakpak dělá kozička? Nápověda: kozička se nepodobá Trabantu...
P.S.S.: Pokud budete mít opět devótní potřebu poblinkat svým černým egem v podobě dutých slov část internetu, učiňte tak prosím v troubě, kde dopékáte buchty, patolízalsky u Neffa (předtím si ovšem zasvěceně přečtěte, kam se ten jeho přerostlý ratlík ráno zase vykálel) nebo rovnou chlapsky na můj e-mail. Stránky REGIZu už špinit nebudu. Nemusí nakonec všichni vědět, kam až jste ochoten klesnout, že... ;-)

 

Podrobněji k Menouškově PANE VEJRÁŽKO, VYLEZTE Z DOUPĚTE.!
Pane Menoušku, má odpověď, kterou jsem z nemožnosti ji doručit elektronickou poštou, publikoval 3. 4. v REGIZu, Vás patrně rozčílila a já se přiznám, že jsem poněkud dětinsky zlomyslně nic jiného ani nechtěl. Problém je, že jste 13. 5. na příslušném diskuzním fóru iLouny reagoval jako tuctový uličník, bez argumentů, z celého psaní vysvítalo jakési „mala fide“. U tohoto vašeho psaní se zastavím s pokusem o podrobnou odpověď (kurzívou psané jsou Vaše výroky), protože se domnívám, že trpíte neschopností vnímat obsah toho, co říkají druzí, snad dokonce maladaptačním syndromem na skutečnost, že nějací lidé mimo vás vůbec existují (opravdu to nejsou mutanti, ale lidé...).

Před časem jste na tomto místě rozjel vášnivou polemiku nad banalitou, jaké i(y) se píše ve větě „hrobové se otvírali“.
Ne! Hroby(ové) jste do diskuze vnesl vy a já NIKDY nepolemizoval, jaké „i/y“ se píše v tomto archaismu. Viz. 9. 9. 2002: Pane Menoušku, webové i hrobové jsou vždycky TY a ne TI... - snad byste neměl číst tolik archaických textů v nemocniční knihovně... :-))) Možná nedostatečně vyjádřeno, nicméně znovu jsem to zopakoval výše v pasáži o pravidlech a trvám na svém. Jasné i nedochůdčeti mi to připadá v mé odpovědi 3. 4. 2003, kde je uvedeno: ...stejně tak rozborem češtiny, kde se samozřejmě „hrobové otvírali“, nicméně – pro Vás pravděpodobně překvapivě – stejně platí, že hrobové i webové budou v důsledku TY a nikoliv TI...“ V čem, prosím pěkně, vidíte polemiku, v níž bych logicky musel tvrdit (šlo-li by o polemiku), že „hrobové se otvíraly“???

Potom, kdy jste zjistil, že jste jako malý kluk skočil na špek, který se dává do diktátu dětem v základní škole, Vaše ctěná ješitnost Vám nedovolila zmlknout a stáhnout ocásek mezi nožky.
Ne! Přání je zde otcem myšlenky, vyjádřenou opět ve stylu „mala fide“. Opravdu ve svém nitru nenacházím jakýkoli náznak pocitu, že bych Vám na něco - natož na špek - skočil... Druhou část věty rovněž nemohu považovat (při nejlepší vůli) za argument...

S odůvodněním, že „se nehodláte polemik na ilouny nijak účastnit“ (ale účastníte se), přesunul jste diskuzi (spíše monolog) do nevětraného doupěte „své“ Arény –
Neúčastním se polemik na iLouny. Nelžete, prosím. Odpověděl jsem na půdě regizácké Arény na Vaše plky na iLouny, které se mě týkají, a které nelze považovat za polemiku či diskuzi ani pod vlivem půllitru dvanáctileté skotské.Celkově je vaše vyjádření opět bez jakéhokoli argumentu. „Nevětrané doupě“ je nahraditelné (přičemž se mi tento opis docela líbí...) stovkou dalších obratů, slovu „své“ v uvozovkách nerozumím, snad jako že ne mé? Existuje ještě jeden racionální důvod k tomuto „přesunu“: naše vzájemné poštěkávání již totiž nemělo a nemá naprosto nic společného s tématikou onoho diskuzního fóra na iLouny. Nicméně Vám rozumím, proč chcete dopékat buchty v troubách, které nepečou...Domnívám se, že stojíte o hádky na jiném než regizáckém území. Čte je přirozeně jiný druh lidí, než REGIZ; tudíž publikum pro vás samozřejmě „výhodnější“. :-)))

Internet má pane Vejrážko jednu vadu – dá se z něho lehce přeskakovat.
Ne vadu, nýbrž přednost. Chtěl jste asi napsat „...dá se na něm lehce přeskakovat (ze stránky na stránku...)“... nebo chcete někam opravdu přeskakovat z internetu? No... nakonec, pravda, můžete. Na usenet. Pokud víte, co je usenet. A pokud víte jak... :-)) Jinak třeba k Sochorovi na dvandu...

1) Proč jako chlap nepřiznáte, že jste šlápl do hovínka a pořád to rozpatláváte a okecáváte?
Bez argumentu. Nicméně odpovím: Protože nemám pocit, že jsem do hovínka šlápl. Recipročně: proč Vy, jako chlap, nepřiznáte, že jste šlápl do pořádného hovna a pořád to rozpatláváte a okecáváte? Což byste nakonec po osvětlení pravidel českého pravopisu, v nichž prokazatelně není uvedeno Vaše tvrzení, že koncovka „ová“ zeživotňuje, asi opravdu měl...

2) Jakou spojitost má tvrdé či měkké i ve školním příkladu s mojí prací v knihovně, s mojí publikační činností před 14 lety, nebo dokonce s panem O. Neffem?
O případné spojitosti opravdu nic netuším. Já psal o Neffovi v souvislosti s Vaší „publikační činností“ nikoli v souvislosti i/y. A o vaší práci jste začal psát sám. Zeptejte se, prosím pěkně, jinde, možná nějaké věštkyně...

3) Tu fotku usmívajícího se hošíka na obálku vstrčil pan V. Mirvald, který na mé publikaci k 10 výročí založení lounského kulturního domu spolupracoval. Neměl byste tohoto pána posmrtně zařadit do Vašeho cibulkovského seznamu „proflákle populárních a totalitních jedinců“, nebo ještě lépe přímo do seznamu „zrádců národa“?
Předně: za číslovkou řadovou píšeme tečku (viz. Vámi oblíbená Pravidla). Zde jste se propadl opravdu téměř na dno své černé dušičky... Bod opravdu hnusný. V mé formulaci: Vaše vyjádření omlouvám občasným grafomanstvím, jímž patrně trpíte, snažíce se oživit ho vtipnou „intelektuálštinou“ (jako svého času v oné čtvercové regionální totalitní brožurce se šťastnou tváří dítěte na obálce...) nespatřuji, že bych měl cosi proti fotografii na obálce, nýbrž popis slouží k IDENTIFIKACI brožury. Zato jsem měl – a mám – poměrně velké výhrady proti době poplatnému VAŠEMU textu, který lze ospravedlnit skutečně jen grafomanstvím; je ale možné, že šlo pouze o splnění stranického úkolu. Zbytek Vašeho psaní je komplet „mala fide“... Jen jste si na chvíli místo ze slov udělal štít z váženého pana Mirvalda. Zavrženíhodné! Přešel jste však (úmyslně?!) bez povšimnutí další část mé věty: ...případně v anonymním psaní, v němž jste na počátku 90. let, patrně pod vlivem navýšené hladiny adrenalinu, reagoval coby „Lounský Glosátor“ na články v tehdejší Aréně – Anonymy jsou vůbec vaší oblíbenou hračkou, další, o němž vím, se mě sice netýkal, ale způsobil nepříjemné potíže svého času dr. Ivo Markvartovi...

4) Chcete-li psát jinam než do svého serveru...
Jakou stezkou zauzlovaného labyrintu vlastních (s)myšlenek jste na to přišel? Nechci! A nemám (bohužel) svůj server.

4) ... (všechny Vaše tištěné projekty – Aréna, Promenáda a bohužel i jinak dobrý Regiz totiž pro nezájem abonentů zkrachovaly)
Účelový blábol a lež (neznalost?) dohromady. Aréna ani Promenáda nebyly (byť z povzdálí) mými projekty (Aréna = projekt J. Čásy, Promenáda = původně záměr pana Roflíka). Regiz samozřejmě byl a je můj – a (bohužel pro vás) nezkrachoval. Prostě jsem se rozhodl vydávat ho v elektronické podobě. Zda to bylo rozhodnutí správné či nikoli, nedovedu objektivně zhodnotit ani po roce...

4) ...tak se to naučte! Třeba od Tondy Hluštíka, který psát umí (obávám se však, že pro Vás platí francouzské přísloví, že „z osla koně ani v Paříži neuděláš“)
Bez argumentu. Mala fide. Ještě abyste napsal, že Tonda psát neumí. To bysme se do Vás pustili oba... :-)))

5 ) Přestaňte už proboha se svou kritikou všeho a všech!
Prosím pěkně... ČEHO a KOHO? Bez argumentu. Verbální obrat novácky-kotelského typu „všichni v našem městě si myslí...; já a všichni ostatní věříme... “ Uveďte prosím mou kritiku která se Vám nelíbí, napište proč, současně zdůvodněte, proč bych s tím měl přestat. Teatrální vytí si ponechte v záloze raději pro jinou příležitost...

5) ... V odborné medicínské literatuře byste se dočetl, že to je klasický symptom komplexu méněcennosti, pramenící z toho, že jste dosud nedozrál. Příčiny mohou být ve Vaší výchově, nebo v dědičném zatížení. Svým pověstným agresivním chováním se snažíte bránit všemu, čemu nerozumíte a na co neumíte reagovat. V podstatě jste nejistý a svou nejistotu vtělujete do křiku a nadávání (téměř) všem a (téměř) všemu.
Bez argumentu. Psaníčko druhu „Vaše tetička chodila na seník s kýmkoli za grešli, dědeček pařil s Gottwaldem a proto musíte bejt pěkný hajzl...“. Na což se dá teoreticky odpovědět, že Vaše tetička chodila s kýmkoli zadarmo a dědeček se naučil masturbovat od Ády Hitlerů, tedy musíte bejt nutně hajzl větší. Což nemá s diskuzí a polemikou nic společného. Mletí prázdné slámy bez konce. Mám pocit, že Vám nejde o věc, ale o mě... :-)))

5) ...Zvláště trnem v oku jsou Vám lidé, kteří dosáhli nějakého úspěchu ( na Neffa máte pifku, protože jeho Neviditelného psa lidi čtou, zatímco Vaši Arénu ne).
Ježíšmarjá! Viz předchozí odstavec. Vaším problémem je, že byste na mou osobu mohl bezpochyby vychrlit daleko větší obludnosti a mnohem ostřeji je formulovat, přičemž byste mohl mít i pravdu; jenže vy si nejen nic nezjistíte a neověříte, ale s jakýmsi deviačním uspokojením si obdobné nesmysly ve svém špitálním kutlochu vymýšlíte. Jak koukám, s logikou taky moc nekamarádíte (alespoň posoudím-li Vaše odůvodnění, proč mám na Neffa údajně pifku). Pan Neff totiž - a proto jej rád nemám - dělá (z jiného úhlu) principiálně totéž, co dělal pan Železný. Abych Vám ještě více zamotal hlavu, oba zmíněné považuji za velmi chytré, vzdělané a bezesporu úspěšné jedince. Jenže to mi na nich opravdu vadí nejméně (spíše vůbec). Přestaňte prosím podstrkovat P.T. čtenářstvu své domněnky formou nezvratných faktů... Uleví se Vám... Věřte mi...

5) ...Řekněte si Tondovi, jaho paní je šikovná psycholožka a možná Vás z toho (částečně) dostane.
Proč bych měl říkat Tondovi?! Proč ne rovnou Hanče? :-)))

S vejrážkovským pozdravem P…… m. p….!
Jasně! ^$@@^^&*&*&*$$*/*$_$#*[999]\!\!\!#+#+# / / – oba víme, oč jde... :-)))

Jestli víte, jaké i(y) se píše ve slově sněhulák? Nápověda: sněhulák se podobá osmičce
Měkkkkýýýý...! Jelikož, nechtíc(e) Vám „znovu skočit na špek“, předpokládám, že ten sněhovej uplácanec, nevkusně ozdobenej namrzlou mrkví a uhlím, jehož jediným údělem je útrpné čekání na své roztátí, je ve vašem pojetí sněhulákové! Pokud neroztaje, přejedou ho automobilové nebo jiní volové a způsobí, že sněhulák nabyde podoby pěkný, hutný, smradlavý a mazlavý sračky... Skončí pak (jak jinak) v hrobové... :-)))

Provždy na téma menouškovských postmortálních manufaktur na výrobu duševních lejn – TEČKA!

Pavel R. Vejrážka


Zápisníček dalších výroků, vejžbleptů a dženialit Jiřího Menouška:

Že se v Lounech nic neděje? (pro „sichr“ screenshot z 13. 07. 2003)
Rubrika: Internet | Datum: 11. 7. 2003
Ale děje :-) Stačí se podívat na tuhle stránku jedné povedené partičky. Asi uplně nejúžasnější je oslava rodného města z klávesnice těchto mladých lidí. Myslím, že leckterý mentorující senior by to takhle upřímě nenapsal. Důkaz místo slibů je zde.
Jiří Ondrák
--------------------------------------------------------------------------------
Komentáře k článku
--------------------------------------------------------------------------------
Vzhůru do Evropy !!!
cituji z 'důkazu': ...Hystorické jádro se datuje až do 12. století, takže to o zajímaví domy není nouze...
Bylo by to hezké, kdyby to 'z klávesnice' lezlo pětiletým dětem. Jsem asi 'mentorující senior', ale na oslavě města v této 'upřímné' podobě ani při nejlepší vůli neshledávám vůbec nic 'úžasného'.
Jestli 20+ letí mladí lidé jsou schopni pouze takového slohového výplodu, je to jenom důkaz ubohosti a povrchnosti lounského školství.
Pan Vejrážka by se svým 'Hrobové se otvíraly' mohl této spíše 'nepovedené' partičce dělat z fleku profesora češtiny.
Autor: Jiří Menoušek | Email: nsp_louny_svi@lounsko.cz | Datum: 11. 7. 2003 7:26:19

Poznámka: Pane Menoušku, ono „Hystorické jádro“ je vpravdě průšvihem (nejde-li o překlep, a nemělo-li tam stát „Hysterické jádro...“ – obdobný překlep je možná i v „takže to /TU/ o zajímaví...“). Kdyby dále zaznělo „...zajímaví domové“, mělo by to u vás projít... :-))) Kluci chyby samozřejmě najdou a opraví, aby ale bylo do budoucna provždy a všem jasno, je tu screenshot nynější stránky. Marginálii, že vy sám jste začal větu po názvu svého příspěvku malým písmenem, velkoryse pomíjím. Rovněž poznámku o „nakálení do vlastního hnízda“ si (prozatím!) odpustím...:-))) Pavel R. Vejrážka

– – –

...přestřelka na zmíněném fóru pokračovala (možná dál pokračuje, nevím...) ... P.T. čtenář ať v případě zájmu otevře pokročilou diskuzi (screeinshot téže stránky z 13. 7. 2003) - - - pro případ, že by ji kdosi v budoucnu smazal nebo se propadla do hlubin archivu... Poslední příspěvek knihovníka Menouška – odpověď Lukasovi – mě však opravdu nadchl. Vytvořil přirozenou tečku za celým pitomým psaním... :-))) Ufff!

Lukasovi
Lukasi, v tomto případě (na rozdíl od přestřelky kolem 'hrobové se otvírali' mi vůbec nejde o to, abych měl 'zase pravdu'. Copak to necítíte? Ten server party mladých lidí svědčí jenom o tom, že je 'cosi shnilého ve státě Dánském'. Jestli nejste úplný tupoň, tak si to alespoň v duchu přiznáte.
Autor: Jiří Menoušek | Email: nsp_louny_svi@lounsko.cz | Datum: 13. 7. 2003 14:06:24
IP adresa: 194.228.224.155; ID: 35455

Poznámka: Menoušku, Menoušku, já říkal (někde výše...), že Vám nejde o věc ale o mě. Tentokrát si poznámku o nakálení do vlastního hnízda již neodpoustím: Sděluji vám s potěšením, že jste si nasral (pardon!) do vlastního hnízda... :-)))) Pavel R. Vejrážka


ZPĚT