ZPĚT NA REGIZ HOME

KULTURNĚ HISTORICKÁ REVUE LOUNSKÉHO REGIONU

A R É N A 2003

vzkazy, blahopřání, stížnosti, názory...

vše na e-mail: regiz@vejr.cz nebo použijte tento formulář

Diskuze týkající se událostí v Lounech najdete rovněž na iLouny

Aréna 2003

12/07/2003 – Milý pan Menoušek si stále nedává pokoje... Tak jsem mu vytvořil virtuální pomníček jeho úvah a mých reakcí, kam se budou sypat případné další bláboly, aby to nezaclánělo v ARÉNĚ.... ;-)


08/07/2003 – Včerejší poštou přišel přítelův e-mail a v něm článek J. Menouška z iLouny, jímž reagoval na mou odpověď z této stránky ze dne 3. dubna 2003. Samo o sobě by mě Menouškovo psaní k odpovědi nepřimělo (ostatně není na co), nicméně prý bych se vyjádřit měl... Nuže dobrá...

Pan J.. Menoušek k článku Servery o Lounech v nové grafice napsal:
(Servery o Lounech v nové grafice):
Pane Vejrážko, vylezte z doupěte!
Nevážený pane Vejrážko,
Před časem jste na tomto místě rozjel vášnivou polemiku nad banalitou, jaké i(y) se píše ve větě „hrobové se otvírali“. Potom, kdy jste zjistil, že jste jako malý kluk skočil na špek, který se dává do diktátu dětem v základní škole, Vaše ctěná ješitnost Vám nedovolila zmlknout a stáhnout ocásek mezi nožky. S odůvodněním, že „se nehodláte polemik na ilouny nijak účastnit“ (ale účastníte se), přesunul jste diskuzi (spíše monolog) do nevětraného doupěte „své“ Arény – viz http://www.vejr.cz/regiz/arena/arena2003.html Internet má pane Vejrážko jednu vadu – dá se z něho lehce přeskakovat. Protože si myslím, že buchta by se měla dopéci ve stejné troubě, pokusím se Vám sdělit několik myšlenek
1) Proč jako chlap nepřiznáte, že jste šlápl do hovínka a pořád to rozpatláváte a okecáváte?
2) Jakou spojitost má tvrdé či měkké i ve školním příkladu s mojí prací v knihovně, s mojí publikační činností před 14 lety, nebo dokonce s panem O. Neffem?
3) Tu fotku usmívajícího se hošíka na obálku vstrčil pan V. Mirvald, který na mé publikaci k 10 výročí založení lounského kulturního domu spolupracoval. Neměl byste tohoto pána posmrtně zařadit do Vašeho cibulkovského seznamu „proflákle populárních a totalitních jedinců“, nebo ještě lépe přímo do seznamu „zrádců národa“?
4) Chcete-li psát jinam než do svého serveru (všechny Vaše tištěné projekty – Aréna, Promenáda a bohužel i jinak dobrý Regiz totiž pro nezájem abonentů zkrachovaly), tak se to naučte! Třeba od Tondy Hluštíka, který psát umí (obávám se však, že pro Vás platí francouzské přísloví, že „z osla koně ani v Paříži neuděláš“)
5) Přestaňte už proboha se svou kritikou všeho a všech! V odborné medicínské literatuře byste se dočetl, že to je klasický symptom komplexu méněcennosti, pramenící z toho, že jste dosud nedozrál. Příčiny mohou být ve Vaší výchově, nebo v dědičném zatížení. Svým pověstným agresivním chováním se snažíte bránit všemu, čemu nerozumíte a na co neumíte reagovat. V podstatě jste nejistý a svou nejistotu vtělujete do křiku a nadávání (téměř) všem a (téměř) všemu. Zvláště trnem v oku jsou Vám lidé, kteří dosáhli nějakého úspěchu ( na Neffa máte pifku, protože jeho Neviditelného psa lidi čtou, zatímco Vaši Arénu ne). Řekněte si Tondovi, jaho paní je šikovná psycholožka a možná Vás z toho (částečně) dostane.
S vejrážkovským pozdravem P…… m. p….!J
Jiří Menoušek
P.S. Jestli víte, jaké i(y) se píše ve slově sněhulák?Nápověda: sněhulák se podobá osmičce
Autor: Jiří Menoušek | Email: nsp_louny_svi@lounsko.cz | Datum: 13. 5. 2003 7:45:10

Menoušku,
děkuji za brilantní analýzu mé osobnosti. Váš objev mé méněcennosti, nepochybně spočívající v dědičném zatížení či ve výchově, přispěl k mému dozrání. Tudíž dokáži (uznávám, že zatím poněkud mdle a unyle) reagovat... :-))
Váš duchem nekontrolovaný výblitek, plný zloby a jedu, úspěšně abstrahující od jakékoli zbytkové logiky, v němž ve své pomatenosti promítáte pravděpodobně vlastní psychické problémy do mé osoby (to vše obaleno strouhankou prázdných slov), se vyznačuje takovým narcismem, mentálním exhibicionismem a absolutní ztrátou míry vkusu a únosnosti, že by působil až komicky, kdyby z něho člověku nebylo na zvracení...
Najdu-li při pozorném pročítání vašeho slintu jakýkoli, byť stěží rozpoznatelný pokus o argument, skrývá se za ním v důsledku jen samoúčelná pitomost, v lepším případě mylná domněnka, z čehož dohromady jako sláma z bot čiší snaha očernit nebo ublížit za každou cenu. Mohu vás ujistit, že do Paříže nemusíte, osla ze sebe děláte na českém netu sám. Velmi snadné (a laciné) je například (zcela v duchu vašeho idiotického příspěvku) odpovědět, že mému „pověstnému agresivnímu chování“ úspěšně konkuruje vaše „profláklé pedofilní zaměření s pederastickou úchylkou“, kvůli níž jste skončil v lékařské knihovně... :-))) Bylo by to jistě hloupé až blbé, nicméně v tomto případě zcela adekvátní.
Běžte do nemocničního háje, Menoušku... Nebo udělejte pár dřepů, zvyšte si tak hladinu endorfinu a buďte alespoň chvíli šťastný...
S plebejsky zdvořilým pozdravem
Pavel R. Vejrážka

P.S.: Jakpak dělá kozička? Nápověda: kozička se nepodobá Trabantu...

P.S.S.: Pokud budete mít opět devótní potřebu poblinkat svým černým egem v podobě dutých slov část internetu, učiňte tak prosím v troubě, kde dopékáte buchty, patolízalsky u Neffa (předtím si ovšem zasvěceně přečtěte, kam se ten jeho přerostlý ratlík ráno zase vykálel) nebo rovnou chlapsky na můj e-mail. Stránky REGIZu už špinit nebudu. Nemusí nakonec všichni vědět, kam až jste ochoten klesnout, že... ;-)


18/04/2003 – Nevyžádaně mi poštou přišla brožura s názvem Městký informační katalog... Čtyřicet naprosto marně potištěných stran v barevné obálce „zavonělo“ dávno profláklou snahou přijít k pěnězům na úkor blbosti jiných, praktikovanou na počátku 90. let minulého století některými reklamními agenturami (jedna, neobyčně drzá, dala do svého loga ukradený balón z CorelDraw!). Tato (agentura i její výtvor) se od předešlých neliší ničím. Je stejně nepřehledná, zavádějící, zbytečná (agentura i její výtvor)... Princip je jednoduchý: kdosi, v počáteční fázi většinou telefonicky, ve vás vyvolá dojem, že jste důležitý a měl byste být do „informačního katalogu“ zařazen. Musíte však zaplatit. Nezaplatíte-li, nejste v tom (naštěstí!). Výsledkem je nepochopitelný soubor (dez)informačního paskvilu. Budete-li hledat sklenářství, naleznete oproti telefonnímu seznamu jen jedno místo tří. Ze sekce „Restaurace, bary, vinárny“ na vás smutně mrknou jen čtyři (ve Zlatých stránkách naleznete restaurací patnáct... - vinárny a bary jsem nepočítal...). Hotel Union, stejně jako hospody v Lounech podle všeho neexistují... Zato se dozvíte, že grafici a designéři sídlí údajně pouze v ICOMPu... Zcestné (ale co... prachy jsou prachy...) je uvedení Hvězdárny (oddíl Astrologie, místo Most!), nebo pražského bazaru automobilů... Nové auto podle „katalogu“ v Lounech nekoupíte. Protože pachatelé „městského (!) informačního katalogu“ vyhrožují, že podobný nesmysl hodlají vytvářet i v letech budoucích, neodpustil jsem si těmito řádky zchladit rozpálenou žáhu nad maloměstkou hloupostí. Svěřuji to arénnímu deníčku za cenu toho, že mi v inzerovaném sklenářství odmítnou opravit (pro výše napsané) rozbité okno. Nevadí. Přestože (nebo protože?) jsem „katalog“ vyhodil do odpadu, vím, že mohu jít ještě minimálně na dvě místa...
Post scriptum mě napadá: na titulu „katalogu“ je městský znak... k čemuž je potřeba svolení. Že by měl v téhle záležitosti MÚ Louny prsty?????
Neodpustím si poznámku: má firma účast v tomto „projektu“ odmítla. Přesto mi katalog poštou přišel. Tvůrci dezinformační brožurky patrně čerpají z jiného než vlastního „městského“ zdroje - - -
-pal-


17/04/2003 – Zájemci o historii Loun bude jistě zajímat, že ve sborníku Průzkumy památek č. II/2002 na str. 3 - 18 vyšla nepochybně kvalifikovaná práce Jiřího Škabrady a Martina Ebela Dům, č. 57 zvaný Daliborka, v Lounech (20 ilustrací); aby toho nebylo málo a 200 Kč za sborník se opravdu vyplatilo, publikuje ve stejném čísle na str. 19 - 50 (včetně 40 ilustrací) renomovaný autor Vladislav Razím práci K problematice stavební podoby a vývoje středověkého opevnění města Loun. Sborník vydal Státní památkový ústav středních Čech v Praze ve spolupráci se Sdružením profesionálních pracovníků památkové péče v nakladatelství Lepton studio. Bližší info je rovněž možné získat na adrese www.pruzkumypamatek.cz (dnes se tam ale nebylo možné dostat, snad jde o přechodný jev...). PRV


16/04/2003 – Aby to nevypadalo, že regizáckou Arénu „živí“ jen iLouny, vřele doporučujeme návštěvu webových stránek Oblastního muzea v Lounech. Oproti předcházejícím nefunkčním, ošklivým a nepochybně drahým stránkám, jde v současné době o svižně kmitající web. A pokud to lounští muzejníci ještě trochu vyladí... (třeba český titul v anglické mutaci - v německé je adekvátně německy - nebo copyright znějící na OKRESNÍ muzeum, přičemž jde o oblastní muzeum...) - - - Vím, že pochvala v REGIZu je cosi nezvyklého, tak abychom nevypadli z rytmu: co Galerie Benedikta v Lounech? Probudí se?


05/04/2003 – Na níže zmíněných stránkách iLouny dochází k občasné kritice práce Kulturní komise Rady města Loun. Odhlédnu-li od marginální skutečnosti, že přes veškerou publicitu v tisku, jíž se komisi dostalo, se za poslední desetiletí nepodařilo dosáhout pochopení redaktorů (a potažmo čtenářů), že KK peníze nerozděluje, ale pouze přidělení či nepřidělení příspěvku Radě města doporučuje či nedoporučuje, přičemž RM má právo (kterého občas využívá) vyjádření komise vetovat, rád bych poslední zprávu, věnovanou na iLouny Kulturní komisi v souvislosti s Lounským kotlem, uvedl na správnou míru. Původní informace zní (úvodní část):

Rubrika: Zprávy | Datum: 21.3.2003: Zhruba před měsícem městská kulturní komise rozhodla, že na festival Lounský kotel nepřispěje nic. Nyní je situace jiná. Komise i vedení radnice celou věc na požádání organizátorů přehodnotilo a pořatelé obdrží na Lounský kotel 5 tis. Kč.

Pravdou je, že Kulturní komise nic nepřehodnotila a ve výstupu ze svého jednání dne 6. 3. 2003 pod bodem 4.4 potvrdila předešlý postoj k akci (tzn. příspěvek neposkytnout). Zpráva, podepsaná „redakce iLouny“, je samozřejmě naprosto zavádějící.
Nechci rozebírat rozdíl mezi kulturou a zábavou, špikovat to nuancemi rozdílů mezi kulturní zábavou a alternativní kulturou, ladit pravděpodobně rozdílné pohledy na to, co kultura ještě je a co nikoli. Nenapadnutelným faktem je, že jen požadavky Multiprostoru a Lounského kotle převyšují dvouletý rozpočet KK. Na Lounský kotel 2003 byl ze strany pořadatele požadován příspěvek 65.000 Kč (jeden z několika argumentů zněl, že jde o „bránu do světa šoubyznysu...; za uvedenou částku by mohl například Filmový klub v Lounech při současných cenách fungovat 10 – 12 let!) a z druhé strany, tedy z místa konání, příspěvek na čtyři akce, z nichž jednou byl právě (kupodivu!) Lounský kotel, ve výši 100.000 Kč...
Teď babo raď...
–PRV–


03/04/2003 – Prvního září loňského roku jsem se pokusil o sestavení subjektivního průvodce webovými stránkami, zabývajícími se lounským regionem (pro pamětníky). Na webových stránkách iLouny několik „notoricky známých a proflákle populárních jedinců“ reagovalo (podle mého) neadekvátně, až hystericky.... Po téměř půlroce se k tématu – pro mě dávno mrtvému – poněkud opožděně vyjádřili nebo jej vzpomenuli ve svých příspěvcích J. Menoušek a V. Roflík (mile pietní vzpomínkou v reakcích na zprávu o novém webu MÚ Louny). Jelikož se nehodlám polemik na iLouny nijak účastnit, nezbývá, než odpovědět diskutérům na „domácím území“, s rizikem, že někteří čtenáři budou s ohledem na neznalost souvislostí poněkud zmateni. Omlouvám se jim.

Pan J.. Menoušek k článku Servery o Lounech v nové grafice napsal:
(Servery o Lounech v nové grafice):
Trvám na hrobech. Pane Vejražko, děkuji za omluvu. Nicméně, abyste se ještě trochu zastyděl vězte, že koncovka ’ové’ zeživotňuje. Proto 'hrobové se otvírali' podle vzoru páni. Jako antikvář jste jistě četl bibli - viz Matouš kapitola 27., nebo třeba Souček, L.: A hrobové se otvírali. In: Otazníky nad hroby, Praha 1982 Ostatně já se v lékařské knihovně zabývám svou prací - viz např. http://pes.internet.cz/veda/clanky/28161_0_0_0.html, nebo třeba http://www.ikaros.cz/Clanek.asp?ID=200208674 a jak vidíte,doma si přečtu i něco staršího. Autor: Jiří Menoušek | Email: nsp_louny_svi@lounsko | Datum: 12.2.2003 7:40:06

Odpověď: Vážený pane Menoušku, nejen protože e-mailová adresa, kterou vytrvale uvádíte, není funkční, ale i zdůvodu v úvodu vyložených, jsem nucen odpovědět touto cestou – v naději, že to zde někdy objevíte... :-))
Váš příspěvek (s ohledem na předcházející debatu) považuji za irelevantní. Mohl bych si hrát se slovíčky (a intankačně se tak dobrat pomocí Vaší poučky „-ové“, že automobilové jezdili, důmové stáli a stromové kvetli...), hašteřit se o symbolistní poetická vyjádření, případně adekvátně Vaší (ne)vtipnosti odkazovat k pokusnému iniciačnímu omílání přípony „-ové“ (prokládaného hlubokobřišní slabikou ÓM) nad mrtvou vránou, kterou patrně žvatláním téhož těžko oživíte... – stejně tak rozborem češtiny, kde se samozřejmě „hrobové otvírali“, nicméně – pro Vás pravděpodobně překvapivě – stejně platí, že hrobové i webové budou v důsledku TY a nikoliv TI (s patřičně kořeněnou mírou sarkasmu bych dodal: dle vzoru „TY si vůl“, nikoli „TI si volové“l), byť je „květomluva“ v pravidlech ČP přípustná, mnohdy opodstatněná a leckdy nutná... :-)))
Vaše vyjádření omlouvám občasným grafomanstvím, jímž patrně trpíte, snažíce se oživit ho vtipnou „intelektuálštinou“ (jako svého času v oné čtvercové regionální totalitní brožurce se šťastnou tváří dítěte na obálce, případně v anonymním psaní, v němž jste na počátku 90. let, patrně pod vlivem navýšené hladiny adrenalinu, reagoval coby „Lounský Glosátor“ na články v tehdejší Aréně – a nakonec i v textech na odkazech, které jste ve svém příspěvku uvedl; vše je snad až příliš průhledně koherentní...; téměř „mysticky“ je jeden „umístěn“ na Neviditelném psu u Ondřeje Neffa, kterého považuji za jednu z nejškodlivějších osobností současnosti, nejen protože jeho povrchní novinářské bláboly i jeho - v rodinné tradici - měšťácky „odvážné“ beletristické soubory slov byly vždycky mrtvé maso, a budou jím, „...i kdyby je poslušen své scifistické identifikace vyryl ’on-line‘ do měsíčního ksichtu paprskem života a smrti, jako inženýr Farin ve škváru J. M. Trosky, jehož živosti Neff nikdy ani zdálky nedosáhne, ač ho ve své analytické studii označil ’za autora třetí kategorie‘. (Citace J. Hýska, kteroužto tímto podepisuji, v naprostém nechutenství vymýšlet nové definice.)
Nejvíce mne ovšem pobavilo, že oba Vámi uváděné články jsou patrně náplní Vaší práce v „lékařské“ knihovně... Blahopřeji k zápecnictví! Také bych rád podobný „džob“ na stará kolena chytil... :-))))
Vážím si lidí, kteří ve jménu jakési (mnohdy pro jiné nepodstatné) věci nastaví vlastní kůži, nikoli coby „štít“ bezobsažně líbivé seskupení slov – mrtvé maso (jde o výraz O. N.). Vystrčit „slova“ a samolibě, pokud možno s heroickým výrazem, hledět na sebe do (jistě tímto častým úkonem notně znaveného) zrcadla, mám za projev nekontrolovatelného, značně pokročilého narcismu.
Nejen z výše uvedených důvodů si Vás, podobně jako pana Roflíka a dalších „maloměstských glosátorů“, příliš nevážím.
Což Vás samozřejmě nemusí nijak bolet – ani trápit...
Snad nebudete příliš deprimován konstatováním, že se za to nestydím. –PRV–

 

Pan V. Roflík k článku Web MÚ Louny v novém píše:
(Vzpomínka...) Vzpomeňme při této příležitosti na komentáře o Webech a internetu na Lounsku, kterou vedla řada z nás právě minulý rok. Myslím, že nová tvář radničního webu je krok správným směrem a mouchy se určitě vyženou. PS: Mrkněte na stránky největšího diskutéra zmíněné diskuse pana Vejrážky www.vejr.cz, kterou jsou již nějaký pátek naprosto neakutální, poslední aktualizace z ledna, aréna nafunguje a vůbec asi na to Pan Kritik nemá čas. Autor: Vlasta | Email: @ | Datum: 13.3.2003 9:39:49

Odpověď: Jako vždy (zjevně již z podstaty „roflíkovského“ způsobu uvažování) mlžíte a lžete přímo „učebnicově“. Stránky jsou aktualizovány zcela pravidelně v pondělí a ve čtvrtek, spíše však častěji (viz Aktualizace na www.vejr.cz). Týká se to především sekce Antikvariát - Novinky. Regiz je aktualizován pochopitelně daleko méně častěji. Kvalitních článků mnoho není a REGIZ si nikdy nekladl za cíl suplovat regionální zpravodajství. Rovněž některé příspěvky, které občas docházejí, nepovažuji za hodné zveřejnění. Od toho je tu (podle mého) například právě web iLouny, kde si díky stavbě a filosofii stránek mohou diskutující bezbřeze zařádit. Poslední aktualizace REGIZu (což jste měl patrně na mysli) není z ledna (jak tvrdíte) ale z 10. 2. 2003 (Kronika), ujišťuji vás, že od té doby se nestalo nic, co bych považoval za nutné do některého z oddílů REGIZu doplnit. Sekce Články je aktualizována průběžně. Mimoto se usilovně pracuje na doplňování Archivu... Pravdou není ani vaše konstatování, že Aréna nefunguje; jak vidíte, tak ano... :-))) Vydávání REGIZu bylo a je mým vedlejším zájmem, koníčkem či – chcete-li – zálibou; i kdybych se na to od nynějška úplně vykašlal, nezaslouží si to jakoukoli, natož vaší kritiku. V současné době totiž na těchto stránkách „visí“ zcela bezkonkurenčně největší množství informací o historii Loun a okolí, kterou je možné na internetu (ale i v jakékoli jiné, třeba tištěné formě) najít. Nicméně vám děkuji za typicky neumětelský příspěvek, který mě přinutil k této (vězte, že velmi vlažné) reakci. Jen nechápu, proč jste mé stránky zmiňoval v souvislosti se změnou webového designu MÚ Louny, který je místo zasloužené pochvaly na iLouny spíše nesmysluplně kritizován... –PRV–

ZAČÁTEK ČLÁNKU


ZPĚT