ZPĚT NA ARCHIV REGIZU

KULTURNĚ HISTORICKÁ REVUE LOUNSKÉHO REGIONU

ARCHIV - RŮZNÉ


PÁREČEK

CHRÁM sv. MIKULÁŠE MÁ NOVÉ ZVONY


V úterý 2. července, mezi jedenáctou a dvanáctou hodinou, byly do věže chrámu sv. Mikuláše v Lounech instalovány dva nové zvony: Svatý Václav a Svatá Zdislava. Musely překonat více než padesátimetrovou trasu vzduchem, než mohly být zavěšeny v pětatřicetimetrové výšce do věže chrámu. V regionálním tisku se vyskytly nepříliš zasvěcené informace, proto přinášíme přesné údaje, potvrzené děkanem T. Wernerem Horákem.
Svatý Václav, větší z obou zvonů, má dolní průměr 960mm, je naladěn na G1, váží 640 kg a byl vyroben roku 1996. Pořízen byl ze sbírky občanů Loun, bez přispění města. Menší zvon, Svatá Zdislava, byl vyroben v loňském roce, dolní průměr má 800mm, váží 325 kg a je naladěn na H1. Jako dar jej věnovali manželé Zdeněk (známý výtvarník) a Lenka Sýkorovi. Cena zvonů činila dohromady 333.000.– Kč a odlity byly ve zvonařské dílně pana Manouška na Zbraslavi. Celková cena včetně pohybového ústrojí (Belgie), hodin, horolezeckých a dalších prací, činila něco přes 500.000.- Kč. Významnou měrou se na této částce podílel ČEZ Počerady.
Původně, na přelomu století, měl chrám sv. Mikuláše zvony čtyři. Největší měl dolní průměr 1520mm, vážil 2200 kg, odlit byl v roce 1939 firmou R. Manoušek, s laděním Des1. Další, naladěný na F1, vážil 1094 kg, s dolním průměrem 1205mm, a byl odlit roku 1934 R. Pernerem. Třetím (nejstarším) byl zvon naladěný na As1, váha 620 kg, průměr 1030mm, odlit byl roku 1610 Flemickem. Nakonec čtvrtý, vážící 473 kg, zněl jako B1, průměr 912 mm, odlit byl opět R. Pernerem roku 1934. Všechny čtyři zvony za války odvezli fašisté. Zapomenut zůstal jen zvon na sanctusové věži (ladění D2, průměr 730mm), nazvaný později Mariánským. Dva další zvony byly nalezeny na půdě. Děkan Horák se domnívá, že šlo o tzv. „svozy“ z likvidovaných kostelů: Valentin (562mm, E2, odlit 1925) a František (473mm, G2, odlit 1925). Všechny tři (včetně Mariánského) byly zavěšeny do věže r. 1994. Chrám sv. Mikuláše je tedy v současnosti osazen pěti zvony.
Nové zvony se nezavěšují příliš často a není jisté, komu poděkovat za nulovou informovanost veřejnosti. Proto se přihlížející rekrutovali ponejvíce z náhodně procházejících šťastlivců. Mnozí, kteří by bývali rádi byli „při tom“, se o akci dozvěděli s týdenní prodlevou z regionálního tisku.
-red-
(Barevné foto Jan Kobližka, černobílé Květa Tošnerová)


ZPĚT NA ARCHIV REGIZU