ZPĚT NA ARCHIV REGIZU

KULTURNĚ HISTORICKÁ REVUE LOUNSKÉHO REGIONU

ARCHIV - RŮZNÉ


Lounský spolek vojenských vysloužilců


Ve středu 18. srpna 1875, při příležitosti oslav 45. narozenin císaře Františka Josefa I., v Lounech „vyrukoval zdejší nový spolek vojenských vysloužilců s německým povelem". Dovídáme se to z pamětí lounského měšťana Jana Haince, který vzápětí dodává, že jinde v českých městech se u takových spolků velí česky. Lounská specialita byla údajně dílem dvou zakládajících členů spolku – Ondřeje Ryla a Antonína Tautermanna.

Poslední jmenovaný, v té době třicetiletý, byl synem Josefa Tautermanna z čp. 67 v Radnické (Hilbertově) ulici a jeho o deset let mladší manželky Terezie. Jejich dětmi byly dále dvě dcery (Anna a Terezie) a druhý syn Josef, který byl také v armádě – roku 1869 se jako devatenáctiletý mládenec stal dobrovolníkem u hraničářského pluku na Balkáně (K. k. Infanterie-Regiment Galgótzy Nr. 71).
Ale vraťme se ke spolku: necelý rok po jeho „zaražení“, jak se tehdy říkalo, světili vysloužilci svůj prapor. V pondělí 26. června 1876 se shromáždili na Hlavním náměstí, aby oznámili, že jejich patronkou bude sama císařovna Alžběta Bavorská (1837-1898), řečená Sissi. Titulárním majitelem spolku se stal devětapadesátiletý arcivévoda Albrecht Fridrich Rudolf, oslavovaný rakouský polní maršál, který 24. června 1866 u Custozzy nedaleko Verony porazil italskou armádu.

Polní maršál arcivévoda Albrecht
(1817-1895), titulární majitel spolku
lounských vysloužilců (archív OM).

Vlastnímu svěcení praporu císařovna přítomna nebyla. Zastupovala ji manželka c. k. okresního hejtmana Aloise Landfrasse, od roku 1872 nejvyššího státního úředníka politické správy v Lounech. Slavnosti se údajně účastnilo jen málo lidí. Mezi hosty bylo však několik lounských ostrostřelců. C. k. Výsadní ostrostřelecký sbor města Loun byl dobrovolným měšťanským spolkem a neměl s vysloužilci jinak nic společného. Vznikl v podstatě již roku 1800, kdy tehdejší český král (a budoucí rakouský císař) František I. „utvoření nového sboru dobrovolníků ku obraně vlasti České povolil a odvod schopného lidu za tím účelem nařídil“. Zejména v Lounech žijící penzionovaní důstojníci (převážně kavaleristi!) hleděli na tatíky ostrostřelce svrchu, nelíbilo se jim, že cvičili na české povely, a kde mohli, tam je kritizovali a poučovali. Pokud se tedy někteří ostrostřelci na svěcení praporu německy hovořících vysloužilců roku 1876 objevili, bylo to spíše výrazem osobních sympatií některých jednotlivců než oficiální reprezentací ostrostřeleckého sboru.
Nakolik byli ve městě tehdy žijící c. k. důstojníci iniciátory založení spolku, není zřejmé. Je také nepravděpodobné, že by byl některý z nich jeho členem. Jednalo se převážně o vyšší šarže jezdectva (od rytmistra výše) a členstvo spolku tudíž tvořili zejména vysloužilí vojíni a poddůstojníci pěchoty (Louny spadaly k terezínskému odvodnímu okrsku).
Citovaný Jan Hainc, dlouholetý tajemník lounského městského úřadu a česky mluvící a píšící vlastenec, hodnotil založení a činnost spolku vysloužilců velmi nemilostivě. Uvádí, že spolek měl germanizační zabarvení, což se projevovalo nejcitlivěji při veřejných vystoupeních v převážně českém prostředí Loun. Nevoli lounské veřejnosti charakterizuje slovy: „...město Louny zase jednou ukázalo, že je proti germanizování a že je baštou české národnosti na západě!“.
Působnost vysloužilců v rámci spolkového života města by si snad zasloužila bližšího zkoumání, neboť, ať chceme či nechceme, byli součástí lokálního společenského ovzduší druhé poloviny 19. století. Víme například, že roku 1900 byl předsedou spolku lounský sklenář Vojtěch Grüner z Pražské ulice. Jednatelem byl Vojtěch Ložan, majitel hostince U Tří lip (čp. 38 na náměstí). V Ložanově hostinci se také vysloužilci scházeli. Roku 1905 je jako předseda uváděn obuvník Raimund Silbernagl z Pivovarské čp. 44. O čtyři roky později pak vysloužilcům „velel“ zahradník Václav Lein, nájemce ve Finkově domě čp. 315 v Benátkách. Někdy po roce 1900 se změnilo sídlo spolkových schůzek. Stal se jím hostinec U Rybářů (Pražská čp. 116). Po vzniku Československé republiky se spolek buďto rozpadl nebo byl zrušen. Nakolik byl ještě v době I. světové války německým, lze se zatím jen dohadovat...
A. Hluštík


ZPĚT NA ARCHIV REGIZU