ZPĚT NA HISTORIE - ARCHIV

KULTURNĚ HISTORICKÁ REVUE LOUNSKÉHO REGIONU

ARCHIV - RŮZNÉ


Modré z nebe

Tato historka se skutečně stala (jak tvrdí vypravěč). Následující text je doslovně přepsán z rukopisu a otištěn se svolením autora.

To nebilo v dakotě vo vojplatě to bilo v Lounech za tvrdý totality. To sem se zase počase vrátil jednoho dne z kriminálu a má cesta nevedla nikam jinam než do vikárky, ostatně jako vždy. ne žebych bil násilník a rváč tone vždicky mě zavřeli za ňákou kravinu. a tak sem si teda sednul vtý vikárce u baru a podvouletém půstu upil sem několik lounských piv což jak známo potak dlouhé abstynenci leze pěkně do hlavi. asi po osmém pivu a ňákém paňáku něčeho ostřejšího vešla do báru hezká blondýnka a sedla si rovnou ke mě. čím vděčím zatak milou návševu zeptal jsem se. ale Pepo ty už mě neznáš? zašveholila ona dáma a pak višlo nejvo žejeto vlastně Erika která prodávala v blízké zelenině a ani neví jak prostě tam bilo 10.000 tisícové manko adneska jí pustili přesně jako mě. má radost nebrala konce. nad nenadálím schledáním. Ataksme se tam zmontovali obadva jako zákon káže. kolem čtvrté hodiny odpoledne se mne partnerka zeptala Pepo a máš mě ještě rád? Protebe bich snesl i modré z nebe povídám jí já blbec. ažené naježila se. žené zaburácel jsem od kamaráda jsem si půjčil montérskou brašnu koupil jsem si tři píva dotý tašky a jelikoš bilo kolem kostela lešení, seslovi tak dávej bacha jsem virazil do akce. zavěsil sem se nalešení a patro po patru soukal se proto modrý znebe. Kdiž jsem se po heroickém víkonu octl až na nejušší věži kostela tu rozhlédl jsem se po okolí a zjistil sem jak sou louny krásné. Však tato idila netrvala dlouho po chvilce ozvalo se ječení sirén a všelijakých houkaček. Podívám se dólu a vidím srocený dav lidí kteří sledovali zdali spadnu. hostinská z vikárky, namě křičela prokrista pána poď dólu nebo mě zavřou. Chtěl sem tedy sestoupit ale nešloto pod kostelem zrovna zastavili hasiči s vísuvnou plošinou a dvě nám tak známé žlutobílé volhi s nápisem VB po stranách.Co teď říkám si, kam prchnout z iluze kam teď mě ale pochvilce vivedli dva hasiči a příslušník VB kteří se zjevili na plošině těsně předemnou. Co tady blbneš povídá namě policajt podivej těch lidí dóle a tak sem se podíval a jak sem se nahnul tak mě ti tři piva vipadli ztý brašny a rovnou naty žlutomodrý volhy. Pozor už hází křičel dole ňákej náčelník a běželse schovat do vikárky. Poté sjeli splošinou i hasiči s policajtem a já bil navěži kostela úplně sám a bez piva. jak jsem přemítal jak koli nevěděl sem jak stoho ven. kdiž slezu po lešení napravo sou policajti a nalevo soud. z mého přemíšlení men pochvilce vitrhnul čísi hlas. Poď zamnou tady sou schody povídámi dělník kterej tam dělal fasádu z vikýře a tak já blbec šel za nim.Po ouzkých točitých schodech došli sme až do zákristye a tam už samozřejmě čekali policajti kdyš mě spatřili rozprchli se na všecky strany asi stím žemě zmatou a pak mě lapnou. ovšem nenaletěl se a nacpal se do varhan tam to šlo ale ven už né jelikož ty píštali jsou zkonstruované asi jako šiška tam se dostaneš ale ven ani omilem policajti začali vilejzat z rohů jako šváby ale nikde mě neviděli atomě hřálo že se se tak dobře schoval. nevšak dlouho jelikož zachvilku mě hřálo něco jiného v rozkroku. jak sem se nemoh dostat stěch varhan a povipití těch piv. sem se zprominutím pocural.Tím se znesvětil kostel a dílo bilo dokonáno jak tam ta moč tak tekla všiml si toho jeden mladý příslušník a už mě měli. jenže mě nemohli stěch varhan dostat ven atak museli přiject dva odborníci na varhany z Roudnice a vimontovat mě stěch varhan ven. Pak cvakli pouta a už sem se zas ves vevolze jako Husák. Samozřejmě kam jinam než do Litoměřic.Tam sem si pobyl 2 měsíce ve vazbě a tradá k soudu. Tam sem dostal 14 měsíců a vodvezli mě na dovolenou na Pankrác. při přijímacím pohovoru mi náčelník věznice povídá koukám že máte rád vejšky tak to nám tady budete muset čistit okapi a já se slovi provedu šel jsem si schánět žebřík.

Váš Pepíno Žitný (přepsal B. Zasadil)

(Autor článku byl odsouzen na 14 dní vězení za znesvěcení církevní památky a útok na veřejného činitele…)

ZPĚT NA HISTORIE - ARCHIV