ZPĚT NA ARCHIV REGIZU

KULTURNĚ HISTORICKÁ REVUE LOUNSKÉHO REGIONU

ARCHIV - RŮZNÉ


NEMÁ Z NÁS STRACH

Ve dnech 28.–30. dubna, počínaje Velkým pátkem a konče Božím hodem velikonočním, se v Lounech opět konala evangelizace náboženské společnosti Holy Ghost End Time Ministries Int., v čele s Nigerijcem Festusem Nsohou. Po zvažování, zda se této události vůbec nevěnovat nebo zda o ní přece jen informovat, zvítězila snaha o poznání aktuální činnosti „náboženského sdružení“, které nese jak vnitřní, tak vnější znaky sektářství a s kterýmžto společenstvím právě Louny nemají dobrou zkušenost (zánik pěveckého sboru Kvítek).

V neděli, před jednou hodinou, se domáháme vstupu do Integrované střední školy technické, která překvapivě poskytla sektě prostory. Chceme se slušně domluvit na možnosti fotografování, abychom vyloučili trapné dohady na vlastním shromáždění. Kupodivu se během několika okamžiků setkáváme přímo s Festusem Nsohou, s nímž pak trávíme téměř půlhodinu v rozhovoru. Festus se diví, proč nahráváme na diktafon, když nejsme z rozhlasu. Vysvětlujeme, že chceme být objektivní, protože a dojde--li k citaci, tak pokud možno přesné. Vyzvídá, z kterých jsme novin. Ukazuji novinářský průkaz...
Jsme zvyklí na negativní postoje novinářů, říká Festus. Noviny neinformují objektivně. Píší jen o špatném, nikoli o pozitivním. Měl by se dát v novinách prostor pro propagaci křesťanské víry. Proč neotiskujete třeba křesťanské okénko? Vysvětlujeme, že neotiskujeme žádná, natož náboženská či politická okénka. Chceme dát čtenářům prostor, aby si názor udělali sami. Následuje otázka, zda-li jsme již o něm psali. Za sebe říkám, že ano. A co jste psal? ptá se. Nic hezkého, říkám po pravdě. Zajímá ho, proč jsem o něm nepsal hezky, je zvědavý, nakolik si myslím, že mé články ovlivnily čtenáře, a přitom pravděpodobně přemýšlí, zda nám má dovolit vstup do sálu. Otvírá si zadní vrátka a tvrdí, že toto setkání jejich křesťanské skupiny zase není až tak veřejné. Diví se, proč chceme nafotit deset až patnáct jeho fotek. Když po nějaké fotografii toužíme, tak nám ji pošle. Děkujeme za nabídku. Raději bychom sami...
Diskuse se dostává do filosofických rovin. V obecných pravdách o svobodě člověka není mezi námi rozporu. Ten začíná v okamžiku, kdy Festus prohlašuje, že jedině propagací jeho Ježíše je možné této svobody a tím i štěstí dosáhnout. Nemám z ničeho strach, jsem svobodný člověk, říká, ale jedním dechem se taktně zasazuje o to, abychom o něm podali příznivou zprávu. Nemáme strach z novin a z novinářů, nemáme co skrývat, říká v množném čísle, když je znovu řeč o reportáži a o focení. Vadí mu prý, že se všude propagují drogy, prostituce... Ptáme se, zda zná noviny, ve kterých se propagují drogy a prostituce. Říká, že ne.
Překvapuje nás, že často slyšíme z jeho úst slovo strach. Ale může to být dílem tlumočnice... Je-li pravdou, že má srdce otevřené a nemá co skrývat, proč se tu stále bavíme o jakési možnosti přístupu a fotografování na jejich shromáždění? Na seanci, která byla veřejně prezentována plakáty? Argumentujeme, že rozhodně nebude pro něho příznivé, když napíšeme, že nám byl zamítnut vstup a zakázáno fotografování. Funguje to bezchybně... Můžeme vše.
Na závěr naší rozpravy Festus Nsoha mj. říká, že se nedávno vrátil ze světa, kde komunikoval s ministry a diplomaty. Nechápeme, proč nám to říká a ponecháváme jeho cesty bez komentáře. Ptá se, zda bychom chtěli, aby jeho věřící kupovali náš časopis. To necháme na nich, odpovídáme. Diví se, proč nechceme být úspěšní? My jsme úspěšní, oponujeme. Mohli byste být ale mnohem populárnější, trvá na svém. Nechceme být populární za každou cenu, říkáme. Neznám nikoho, kdo by se záměrně zříkal úspěchu a bohatství, diví se. Uvažujte o tom, zda nechcete propagovat naši křesťanskou víru, dodává a směje se. Asi mu to samotnému připadá nereálné.
Předběžně se ptáme, zda by našemu časopisu v budoucnu poskytl rozhovor. Opakuje, že je svobodný člověk a že z novinářů strach nemá. Bereme to jako souhlas. Loučíme se a společně odcházíme na shromáždění křesťanské skupiny.
Lidé v sále stojí, mávají rukama a s několika muzikanty a zpěváky zpívají jednoduché a rytmicky odšlápnuté písničky s prostým textem, velebícím Ježíše. Několik členek starého dobrého pěveckého sboru Kvítek doplnili dva Romové: houslista a bubeník. Hrají s chutí a dobře. Nohama si dupeme do taktu a registrujeme poměrně kvalitní zvukovou aparaturu, činely Paiste, bezdrátový mikrofon... Jen sbor už nezpívá tak dobře, jako kdysi. Většinou suchá unisona... Na oknech a židlích jsou bible, mísy chlebíčků a termosky s nápoji. Vysvětluje se tím obsah tašek, se kterými účastníci přicházeli. Víra hladu nezbavuje.
Pouštíme se do fotografování. Rozesmáté romské děti tancují vzadu. Fotíme dívenku, která si toho všimne a v okamžiku přitáhne všechny své kamarády. Jsme obklopeni dětmi, žádajícími o snímek. Proto jsme však nepřišli... Sbor přestává zpívat, slova se ujímá Festus Nsoha a představuje následujícího řečníka, kamaráda Julka.
Nás to přestává pomalu bavit. Nic velkého se neděje. Srovnávám toto shromáždění s jinými, které jsem viděl, a konstatuji, že je chudší, učesanější a prostější. Jako by „guruové“ za ta léta mnohem lépe odhadli českou povahu. Ptám se kolegy Martina, zda chce zůstat, až se účastníci dostanou do transu. Odmítavou reakci přijímám s úlevou. Znám to dobře a nemusím to vidět. Vytrácíme se za Julkových slov, jimiž děkuje Ježíši, že na zem seslal Festa Nsohu. Chlapce dole u vchodu, který působí jako naháněč, informátor a hlídač v jedné osobě, se ptáme, zda mu není líto, že z toho „tam nahoře“ nic nemá. Prý má. Střídají se totiž po půl hodinách... Mám subjektivní pocit, že se mu dole líbí víc. Ale to už je jen docela osobní poznámka.
Pavel R. Vejrážka


ZPĚT NA ARCHIV REGIZU