ZPĚT NA ARCHIV REGIZU

KULTURNĚ HISTORICKÁ REVUE LOUNSKÉHO REGIONU

ARCHIV - RŮZNÉ


ATRAPA

Žatecká brána v Lounech má novou střechu. Většina obyvatel na ni bude pyšná a bude se jim líbit. Brzy si na ni zvyknou. Mně pije krev. Jistě, dnes je brána „hezčí“. Nezasvěcení návštěvníci Loun budou s obdivem vzdychat, jaký se nám tu zachoval krásný „středověk“. Navíc, když firma pana Imríška odvedla svou práci stejně profesionálně jako na nedalekém Barokním špitálu.
Tam šlo ale o něco jiného. Na budově byl – s nepatrnými změnami – rekonstruován vzhled, který si podržela dodnes. Cílem rekonstrukce Žatecké brány bylo vrátit jí její renesanční podobu. Pozorné studium Willenbergovy veduty z roku 1602 však dokazuje, že tehdy vypadala jinak. Měla hrázděné podsebití s množstvím věžiček. Dnešní rekonstrukce se opírá o rytinu Emila Holárka, který ji vytvořil podle kresby Josefa Šembery z roku 1822. Téměř shodná je i rytina Wilhelma Kandera (1839), jenž patrně rovněž vycházel ze Šemberovy kresby. Do této podoby byla střecha brány přestavěna nejspíš po třicetileté válce, kdy asi došlo k jejímu poškození. Za vzor tehdy sloužila střecha sousední jižní bašty, která měla rovněž dlátkovou střechu s arkýřem v průčelí. Tak ji také nakreslil Willenberg. V roce 1842 byla dřevěná střecha opět sejmuta a brána opatřena cimbuřím, které se nad vchodem do města tyčilo až do letošního roku.Kolem rekonstrukce brány se vedly mezi památkáři intenzívní diskuse. Beze všeho se přiznám, že k řadě argumentů mě inspiroval jeden z nich – vím, že nemám patent na rozum. Žatecká brána s cimbuřím patřila přes pět generací ke koloritu města. Její úprava měla sama o sobě památkovou hodnotu. Výškově ladila s okolím, zejména s baštami a hradbami. Teď tam stojí megalomanská atrapa, hrající si na středověk. Tanou mi na mysli osudy jiných lounských památek. Začalo to už rokem 1762, kdy Lounští zbořili krásnou kašnu Vincenta Strašryby, která stávala na rynku. Neméně krásná renesanční radnice (na místě soudu) byla zbořena tuším roku 1819, výstavní dům „U zlaté růže“ na místě Unionu v 70. letech minulého století. Ani se nechce mluvit o likvidaci domu „U tří lip“ v roce 1882, proti čemuž protestovala i pražská Měšťanská beseda. A mezi válkami: bourání gotických domů s podloubími, jež musely ustoupit stavbě spořitelny. V šedesátých letech pak poslední staré měšťanské domy na severní straně náměstí nahrazuje nevzhledné Ohře. A dále, minulost zcela nedávná: v 80. letech jsou nesmyslně demolovány dva domy s dřevěnými štíty ve Sladovnické ulici, dům, na ostění jehož okna byl letopočet 1579 v České ulici a konečně ve zdivu gotické budovy čp. 64 na konci Bezejmenné uličky. Tehdy se radnice zavázala, že na jeho místě postaví repliku. Dnes je tam nesmyslná zeď. Vím, že dnešní radní byli vedeni jinými motivy než jejich bořitelští předchůdci. Ve svých důsledcích jde ale o stejně necitlivý přístup, jakési implantování vlastního estetického názoru památce, která se nemohla bránit. Měl bych návrh: co takhle místo opravy okresního soudu, což je budova ještě „ošklivější“ než byla Žatecká brána s cimbuřím, postavit na jejím místě kopii původní renesanční radnice? Doufám, že na bráně bude umístěna deska s příslušným vysvětlením, aby veřejnost nepodléhala klamu. A také jsem přesvědčen, že cítolibský rodák Josef Mocker, autor dnešní podoby Karlštejna, si v hrobě spokojeně mne ruce.
dr. Bohumír Roedl [REGIZ 4 / 1996]


ZPĚT NA ARCHIV REGIZU