ZPĚT NA ARCHIV REGIZU

KULTURNĚ HISTORICKÁ REVUE LOUNSKÉHO REGIONU

ARCHIV - RECENZE


KRITIKA NENÍ NEPŘÍTEL
Náš časopis se čas od času stane terčem emocí za pozornost, kterou věnuje v regionu vydávaným knihám nebo kulturním akcím. Chceme vás ujistit, že ani jedna námi zveřejněná kritika nemá za cíl kohokoli poškodit, nebo mu ublížit. Není naší vinou, že recenzované tituly bývají často zmetkem na nejvyšší úrovni, a to jak po stránce textové, tak po stránce typografické. Proto jsme se rozhodli k malému experimentu: zveřejnit několik recenzí (nebo kritik, chcete-li) na stejnou knížku. Autoři nespolupracovali a své názory předem nekonfrontovali.

VZPOMÍNKY PRO SEBE
Jsem neustále znovu a znovu fascinován, jak je dnes pomalu každý přesvědčen o výjimečnosti vlastní osoby a nezalekne se vydání vlastních pamětí, aniž by byl schopen ostatním cokoli zajímavějšího předat a aniž by měl zároveň alespoň elementární ponětí o tom, jak má literární forma memoárů (třeba jen minimálně a rámcově) vypadat. Zástupy – dosud hlavně hereckých – žvástů doplnil Jiří Beneš vynalézavým titulem Jak jsem létal ve svazarmu aneb Vzpomínky pro sebe. Sám si však asi není jist, zda jsou skutečně jen pro něho, protože je veřejně prezentuje.
Stylistika spisku je naprosto hrozná, nikdo se nezabýval ani rozdělením do odstavců. Autorova nepříliš flexibilní slovní zásoba se zde projevuje častým a rušivým používáním stejných slov (mnohdy v jediné větě). Nepostrádá ani chyby pravopisné (například Kijev se v češtině vždy píše s „y“).
Zkrátka: letcovy memoáry jsou psány zbrkle a neuspořádaně. Samozřejmě může autora omlouvat nezkušenost, potom ale měl spolupracovat s někým, kdo by dal vše slohově do pořádku – a to víc než hodně.
Odpudivá je i grafická úprava, jíž se zabývat nehodlám. Nemám na to už chuť ani náladu.
Pavel Straka

BENEŠOVO LÉTÁNÍ
Nejen lounští čtenáři si jistě se zájmem přečtou knížku Jiřího Beneše nazvanou Jak jsem létal ve svazarmu aneb Vzpomínky pro sebe. Pamětník středních let vzpomíná na dvě etapy svého pobytu v oblacích. – Tou první bylo létání na větroních. Benešovi kluci vyrůstali vlastně na letišti pod kopcem Raná u Loun. Zde působil jako instruktor jejich energický otec, který dal synům samozřejmě ty nejlepší základy. Autor poutavě líčí první samostatné lety vrcholící získáním diamantového odznaku. Jednou ze tří vzpomínek je přelet na vzdálenost pět set kilometrů. Jiří doletěl již jako mladíček do Popradu.
Laik s obdivem sleduje umění, které musejí piloti větroňů zvládnout. Větrné proudy jsou mnohdy nevyzpytatelné, ve výškách proto nutno být stále ve střehu. Ten, kdo je mezi mraky už doma, ovšem vychutnává tiché klouzání nad krajinou. Ono jediné se podobá ptačímu letu. I zkušený pilot se ovšem ocitá ve svízelných situacích, kdy let končí na nejbližší rovné ploše.
Od větroňů přesedlal Jiří Beneš k letecké akrobacii. Zde už se uplatní jen ti nejodolnější. Při střemhlavých letech se nedá příliš zmatkovat...
Ivo Markvart


PROMARNĚNÁ ŠANCE
Knížku Jiřího Beneše Jak jsem létal ve svazarmu aneb Vzpomínky pro sebe (poněkud alibistický název, což?) jste si před vánoci mohli zakoupit v regionálních knihkupectvích. Na 194 stranách autor, držitel diamantového odznaku, vzpomíná na svou leteckou kariéru. Což o to, vzpomínky jsou to zajímavé, místy i atraktivní. Redakční zpracování však nepobouří jen několik osobních přátel a příznivců létání. Proto se budou lidé, plácající autora po zádech, rekrutovat spíše z jeho okolí, milující „Ranskou horu“, případně ti, kteří jsou přímými či nepřímými aktéry Benešových vzpomínek.
Kniha je příkladem promarněné šance aspirovat na úspěch mimo region a okruh známých. A i z fandů letectví ji dočte zřejmě do konce málokdo. Text není vůbec členěn do odstavců, dvojtečky si musíte domýšlet, velmi často se opakují stejná slova, sloh by neprošel sítem běžného standardu nižších stupňů středních škol, vyšinutí z větných vazeb pro svou častost už ani neruší, mixy přítomných a minulých časů ještě více kódují obsah. Charakteristická ukázka: Když jsem se nad tím vším zamyslel, pochopil jsem hodně. Když jsme povídali v hospodě u piva o politice a hospodářství, vždy se končilo větou. To jsme zvědavi, kdy už se to tady zhroutí. Vždyť naše republika byl jeden velký kriminál. Všichni tady poslouchají jako stádo ovcí. A proč? Právě proto, že jsou takovéto zákony... – strana 148. Pro jistotu jsem prohlédl hřbet a obálku knihy, není-li zde díra po zděšeně prchající češtině...
Nikdo jistě nebude Jiřímu Benešovi vyčítat, že nemá spisovatelské nadání. Text však rozhodně vyžadoval redakční zpracování. Možná dokonce (s ohledem na syrovost, nerytmičnost a stylistickou nejasnost) spoluautorství. Občas nejde o vyprávění, ale blábolení. Mírněji řečeno: místy dá práci pochopit, co chtěl autor sdělit. Také gramatických chyb je v textu příliš. Celková grafická úprava a sazba knihy bohužel plně odpovídá úrovni textového zpracování.
Kniha mohla být zajímavým doplněním letecké literatury, všeobecně oblíbené a hojně vydávané. Nestalo se tak.
Pavel R. Vejrážka

OČIMA SPORTOVNÍ PILOTKY
Četba knihy Jiřího Beneše Jak jsem létal ve svazarmu pro mne byla velkým čtenářským dobrodružstvím. Z mnoha důvodů.
Jedním z nich bylo to, že jsem sama dlouhou dobu sportovně létala na stejných typech kluzáků jako autor. Vůbec mi nedělalo potíže vybavit si pocity, které člověk vysoko pod kumuly prožívá – radost, opojení, strach, napětí... Navíc z ranského letiště Jirku osobně znám. To asi způsobilo, že jsem knihu vlastně nečetla, byla mi celá převyprávěna Jirkovým hlasem. Tato věc se mi stává jen při čtení dopisů od mých blízkých.
Velmi oceňuji také upřímnost, se kterou jsou vzpomínky napsány. Mnozí lidé okolo mne jsou uzavření do sebe a těžko se jim dostávám pod kůži. Najednou přijde muž se srdcem na dlani a otevře své tajné dveře. Má dokonce tolik odvahy, aby to vše vydal tiskem! Nebylo divu, že jsem se do knihy vrhla doslova po hlavě, moc toho nenaspala a chodila do práce s kruhy pod očima. V knížce jsou použita poměrně malá písmena a tak čtení trvalo celé tři dny.
Úchvatné tři dny!
Vrátím se ještě k předmluvě. Je doprovázena fotografií Rané s popiskou: Nejkrásnější hora na světě. Už před lety si něco podobného mysleli také lounští umělci básník Emil Juliš a malíř a grafik Vladislav Mirvald. Vydali spolu v roce 1964 snivou knížečku s jednoduchým názvem Ranská hora. A po více než třiceti letech vychází tiskem další dílo, kde se autor vyznává ze své lásky k tomuto půvabnému dílu přírody. Souzní to i s mými nejhlubšími pocity a vyjadřuje to něco, na co jsem dlouho čekala. Že jsem ve zdejším cípu Českého středohoří konečně doma, že už nejsem pouhá naplavenina, když mám stejné lásky jako rodilí obyvatelé Loun.
Dana Mezerová

[REGIZ 1 / 1997]


ZPĚT NA ARCHIV REGIZU