ZPĚT NA ARCHIV REGIZU

KULTURNĚ HISTORICKÁ REVUE LOUNSKÉHO REGIONU

ARCHIV - RECENZE


BIOGRAFICKÝ SLOVNÍK OKRESU LOUNY

V říjnu spatřil světlo světa Biografický slovník okresu Louny autorské dvojice Z. Patrovské a B. Roedla. Pro SOkA ji vydalo ústecké nakladatelství Albis International. Obsahuje 347 osobností, které měly (mají) vztah k Lounsku, Žatecku a Podbořansku.
Zařazení do biografie bylo mantinelováno stanovenými pravidly, protože slovník nesestavoval kolektiv autorů případně spolupracující „redakční rada“ (jak je obvyklé téměř u všech druhů biografií), ale samotní autoři. Pro ty musel být výběr osobností poměrně složitou a namáhavou řeholí. Stresující bezesporu byla i snaha nikoho neopomenout. Snad proto je zařazení do biografie limitováno (poněkud alibisticky) mimo jiné i datem narození do roku 1925. Z tohoto důvodu zde bohužel nenajdeme ty, kteří možná nejvíce budou čtenáře zajímat: dr. Josefa Hlaváčka, Dušana Vosyku, bývalého ředitele GBR Sekeru, Jiřího Jedličku, sochaře Šimůnka a mnoho dalších, otce spoluautora samotné biografie B. Roedla, významného amerikanistu, nevyjímaje. Vyřazením starostů ze slovníku „vypadl“ i populární starosta Fousek.

Do biografie nebyli zařazeni (až na výjimky) ani politici; těch však na úrovni poslanecké a ministerské zase až tak mnoho z Lounska nebylo. Řada osobností biografii „unikla“, ačkoli povětšinou (ne vždy) splňují vytvořená kritéria. Nenajdeme zde známého malíře Vratislava Nechlebu, Josefa Fischera, spisovatele Josefa Müldnera (autor mj. románu Bloudění mnicha Inocence), uznávaného hudebního skladatele Františka Chauna, chybí skandální Klepetář, literární a divadelní kritik Vodák, spisovatel Jan Čarek, Jan Karafiát (autor slavných Broučků, který působil v Lounech jako farář), spisovatel dívčích románů Vilém Neubauer (román Sextánka byl zfilmován). Chybí v celostátním měřítku významný sběratel moderního umění dr. V. Juren (díla Štyrského a Toyen z jeho majetku byla zapůjčena do monografie těchto dvou výrazných představitelů surrealismu). Heslo Emil Filla obsahuje monografické práce Čestmíra Berky, samotného Berku však biografie neuvádí. Bolestně schází knihovník Jaroslav Janík, osobnost, která určovala směr a vývoj mnoha lounských výtvarníků (viz. K. Linhart, Setkání s Janíkem, in: REGIZ 4/96). Neuveden je rovněž sochař Antonín Vytvar, autor funerálních plastik na lounských hřbitovech. Ačkoli zde nalezneme jméno slavného autora dělnické kolonie architekta Kotěru, autora sochy Jana Husa na náměstí Míru, J. Kvasničku, nikoli. Josefa Hlaváčka, který díky svým „heligonkám“ proslavil Louny po celém světě, také nehledejte. Citelně absentují významní sportovci: Klobása, Keberle, Holubec, Mašek, Kovanda...
Výhrady lze mít i vůči bibliografickým odkazům, které jsou v několika případech zavádějící (monografii B. Lůžek – malíř a kronikář rozhodně nevydal J. Tlustý, knihu Svou tvář ti skrýti do vlasů nevydal Ivo Markvart, ale Okresní knihovna – to za předpokladu, že zkratkou „vyd.“ se myslí vydavatel; pokud je míněn editor, případně ten, kdo „k vydání připravil“, je tato výtka nepodstatná... pak ovšem nutno konstatovat, že chybí vysvětlivky použitých zkratek) a diferenčně neuspořádané – u Dapeciové se uvádí, že překládala básně z francouzštiny, není ale uveden překlad románu E. Zoly Nana, který pro ni byl nepochybně „životním“ dílem. F. R. Jirman by jistě postrádal své stěžejní dílo Ježíš Kristus; řada osobností má jako literární pramen uveden drobný článek nebo připomenutí životního jubilea na stránkách zaniklého KML, samostatné práce, zveřejněné v REGIZu, z nichž by se čtenář dozvěděl daleko více, uvedeny až na výjimky nejsou: Kafka (biografie neobsahuje u tohoto autora dílo...!), Dapeciová, Chadt-Ševětínský, Glaser, Kušta, Štrombach, Dienzenhofer...
Bibliografické údaje nejsou rovněž příliš systematické: někde je uveden rok vydání, jinde rok i místo. Výběr z děl určitých osobností bylo podle mého názoru nutné diferencovat; končí-li jako (nejen) u Emila Juliše „... a mnoho dalších“, bylo snad vhodné do vyjmenovaných příkladů zahrnout alespoň díla nejcharakterističtější, nejvýznamnější či zlomová. Šlo-li o osobnosti žijící, nemuseli autoři opisovat z jiných (již tak dost zmatených) slovníků a soupisů – stačilo se s těmito lidmi spojit a heslo Emil Juliš (namátkou) nemohlo na několika řádcích obsahovat tolik nepřesností (správně: 1966-68 redaktor ústeckého Dialogu, 1969 jeho šéfredaktor, 1970 redaktor Dialogu – ovšem mosteckého!; v roce 1966 odmaturoval na SOEŠ v Teplicích)... Opravit se mohl i úzus data úmrtí A. Breiského (pravděpodobně o den později – 11. 7. 1910).
Ze svých mnoha dalších – a zcela subjektivních – výhrad uvedu ještě jednu: autoři podle svých slov nechtěli kategorizovat mezi osobnostmi délkou textu (což prostě není možné). Snad i to je důvod, proč je u některých osobností „očesán“ biografický popis až na úroveň únosnosti. Úmysl navíc dostal „na frak“ otištěním různě velkých fotografií. Ze současné nejznámější „lounské čtyřky“ Z. Sýkora, E. Juliš, Vl. Mirvald a K. Linhart má celostránkové foto Z. Sýkora, foto na půl strany E. Juliš, „zbývající“ Vl. Mirvald a K. Linhart „jen“ foto sloupcové. Pokud mi chce někdo namluvit, že nejde o diferenciaci (snad nechtěnou a autory přehlédnutou), asi se mu to nepodaří...
Biografický slovník okresu Louny jistě nalezne své čtenáře a místo v poličkách patřičných institucí. Je však současně pravdou, že toho příliš neřeší; naleznou-li se nepřesnosti u několika hesel, je nutno – bohužel – předpokládat nepřesnost hesel dalších. Proto jej nemohu brát jako příručku, ze které bych bez obav citoval. Nezbývá než se těšit, že v budoucnu dojde k opravenému, ale především značně doplněnému vydání. Rozsahu bych se nebál, troufám si odhadnout, že i při zařazení současných osobností by biografie nečítala mnoho přes 400 jmen. Ve své touze (neuskutečnitelné a jistě zhovadilé) po perfekcionismu, dovolil bych si navrhnout, aby jeden řádek hesla obsahoval číslo, jméno a profesi, druhý pak datum narození a (případného) úmrtí (i to však bývá většinou již součástí popisu). Pokud bude šifra zpracovatele na konci hesla a ne na dalším řádku, ušetří se téměř polovina rozsahu průměrného hesla; také odpadnou problémy se zarovnáním spodních okrajů stran. Opravené, doplněné a rozšířené vydání by pak díky minimálním úpravám mělo stejný nebo jen o málo větší rozsah než nyní... Ale to již mluvím do něčeho, do čeho mi nic není...
P. R. Vejrážka


ZPĚT NA ARCHIV REGIZU