ZPĚT NA ARCHIV REGIZU

KULTURNĚ HISTORICKÁ REVUE LOUNSKÉHO REGIONU

ARCHIV - OSOBNOSTI


Jedním z mnoha ohlasů na obsah našeho časopisu je i dopis Václava Kapouna z Rakovníka, v němž dokazuje, že dr. Jan Klepetář, o němž jsme v minulém čísle uveřejnili rozsáhlou studii Karla Vrány, se s bratry Čapkovými neznal. Protože dopis uvádí řadu zajímavých podrobností a článek o Janu Klepetářovi vzbudil váš zájem, uveřejňujeme jej celý.

KLEPETÁŘ SE S NIMI NEZNAL

Vážený pane redaktore,
se zájmem jsem si přečetl ve Vaší revui článek Hochštapler nebo zneuznaný génius?
Článek obsahuje tuto nepravdivou informaci: "V letech 1923-24 spolupracuje s revue Appolon, díky níž se seznámil s bratry Čapky." Informace o seznámení s bratry Čapky je nepravdivá.
Bratři Čapkové ji několikrát v tisku vyvrátili a nakonec ji vyvrátil sám Jan Klepetář v soudním protokolu.
Karel Čapek ve sloupku Bezectí v Lidových novinách 2. 6. 1928 uvedl: "... Když byl loni zatčen dr. Klepetář, psal ovšem Večerní list, že dr. Klepetář patřil do kruhu bratří Čapků. Dobrá, i když je to lež, nezáleželo by tak dalece na tom, ale protože přátelé bratří Čapků měli jak známo, častěji příležitost posedět s panem prezidentem a protože jak známo, některé noviny by měly mimořádné gaudium z toho, kdyby snad prezident republiky seděl pod jedním stropem s člověkem obviněným z vážných věcí (kteréž to gaudium je československá, jinde nemožná zvláštnost), tedy z těchto důvodů publikovali bratři Čapkové skrze Četku prohlášení, že se s Klepetářem nikdy nesetkali. Tím mohla být věc vyřízena." Bratři Čapkové byli na každou zmínku v tisku o stycích s Klepetářem zvlášť citliví.
Dne 5. 8. 1927 vydali prohlášení K profilu dra Klepetáře, 12. 5. 1928 vydali prohlášení Večernímu listu, 13. 5. 1928 se vyjádřili K procesu, 18. 5. 1928 vydali Prohlášení k výpovědi redaktora Rudého práva u Krajského soudu, 2. 6. 1928 napsal Karel Čapek již zmíněný sloupek Bezectí, 2. 6. 1928 Už je hotov, už skončil - rozhlásek Karla Čapka k ukončení procesu s Klepetářem a spol., 19. 7. 1928 vyšel v Přítomnosti článek Karla Čapka Tak tedy o Klepetářovi, 27. 12. 1928 Odpověď Polednímu listu nazvaná P anu Jiřímu Stříbrnému, v níž vyvrátil nepravdivé informace o dr. Klepetářovi.
Dne 15. června 1928 byl o údajných stycích s bratry Čapky vyslechnut v Pankrácké věznici již na doživotí odsouzený dr. Klepetář. Do protokolu mimo jiné uvedl: "Ostatně s drem Čapkem jsem vůbec neměl osobních, a pokud se pamatuji, jenom jednou jsem s ním snad mluvil v redakci Lidových novin, když jsem v místnosti pro návštěvy očekával redaktora Peroutku, ale dru Čapkovi jsem se ani nepředstavil, vyměnili jsme si jen několik běžných frází a myslím, že ani dr. Čapek nevěděl kdo jsem. S ostatními účastn íky onoho silvestrovského večírku z literárních a novinářských kruhů se se všemi znám, až na ing. Přikryla, Vasila Škracha a Josefa Čapka..."
Vzhledem k tomu, že se bratři Čapkové tak důsledně bránili informacím o styku s dr. Klepetářem, prosím, abyste v dalším čísle tuto chybnou informaci uvedl na správnou míru.
Úplnější informace obsahuje kniha Silvestrovská aféra Karla Čapka, Melantrich 1992.
S přátelským pozdravem
Václav Kapoun, Rakovník

Poznámka redakce: Autor je čapkolog, žije v Rakovníku, vlastním nákladem vydal několik prací a příležitostných tisků týkajících se bratrů Čapků, je autorem již zmíněné knihy Silvestrovská aféra Karla Čapka, která obsahuje i mnoho podrobností o Janu Klepetářovi.


ZPĚT NA ARCHIV REGIZU