ZPĚT NA ARCHIV REGIZU

KULTURNĚ HISTORICKÁ REVUE LOUNSKÉHO REGIONU

ARCHIV - OSOBNOSTI


HOCHŠTAPLER NEBO ZNEUZNANÝ GÉNIUS?

První republika nebývale přála kultuře a společenskému životu. Důraz byl kladen zvláště na literaturu a kvalitní publicistiku. V této době se objevuje postava Jana Klepetáře - publicisty, překladatele, básníka, kritika a dramatika. Jeho jméno vešlo ve veřejnou známost však až díky tragédii americké občanky maďarského původu - Margity Vörösmartyové. Ale vezměme vše popořádku.
Utrpení mladého Klepetáře
Když se 16. listopadu 1902 narodil vážené pražské rodině Klepetářů syn Jan, nikdo netušil, že se objevila budoucí literární hvězda. Respektive meteorit, který rychle zazáří a zhasne.
Obecnou školu vychodil malý Jan v pražském Karlíně. Své spolužáky předstihoval bystrostí a pohotovostí. Není divu, že pokračoval ve studiu na gymnáziu - lounské reálce. Tady se Klepetář spřátelil s mladými maloměstskými intelektuály - Konstantinem Bieblem a Karlem Konrádem. Aktivně se účastnil studentského života, zvláště v revolučních převratových dnech října 1918. Tehdy se stal redaktorem radikálního studentského časopisu Cíl. Ve svém pozdějším článku, nazvaném "Hrst vzpomínek na převratovou dobu v Lounech" nenahlíží na své studentské působiště příliš shovívavě. Gymnázium nazývá blbárnou, tvrdé odsudky se dotkly i mnoha členů profesorského sboru. Přesto však v závěru stati uvádí, že Lounům patří jeho dík, neboť "odtud, kde jsem začal postrádati kulturu, jsem vyšel".
Vstup do literatury
Po ukončení gymnaziálních studií se Jan Klepetář vrací zpět do Prahy, kde studuje medicínu na Universitě Karlově. V této době se začíná stýkat s předními pražskými literáty, působí v některých studentských tiskových podnicích - v časopisech Ruch a Studentská revue, kam přispívá mimo jiných i Vítězslav Nezval. V letech 1923-24 spolupracuje s revue Apollón, díky níž se seznámil s bratry Čapky, Karlem Poláčkem a Ferdinandem Peroutkou, do jehož časopisu Přítomnost později také přispíval.
Klepetář byl literárně velice nadaný. Díky svému básnickému debutu - sbírce Bílý okamžik, se zařadil k poválečné vitalistické generaci, která spojuje opojení ze života, láskyplnou pokoru a silné sociální cítění s dekadentními prvky. V roce 1925 napsal divadelní hru Zlato, která získala ocenění pražského Proletkultu. Touto dobou začíná být obviňován kritikou, že záměrně volí témata s příchutí laciné senzace. Později tyto výtky přerostly v charakteristiku literatury "klepetářovského typu", jíž je lit eratura pouze prostředkem k proslavení vlastní osoby.
Horror
V roce 1925 ukončil Klepetář studia na universitě, o dva roky později získal doktorát.
V červnu 1926 se seznámil s novináři Janem Michalkem a Mikulášem Sikorskim. Michalko měl v té době problémy. Stejně jako Jan Klepetář nacházel zalíbení v bohémském životě a cestování, na což jeho nepříliš vysoká výplata pochopitelně nemohla stačit. Své finanční nesnáze se pokusil vyřešit podvodem. V říjnu 1925 se totiž do ČSR vrátila ze Spojených států Margita Vorosmartyová. V USA působila jako pokojská a později jako společnice v rodině bankéře Wertheima. Díky tomu nabyla poměrně slušného jmění. A to právě lákalo Jana Michalka. Nevábně vyhlížející Margita se do fešného novináře zamilovala. Michalko toho využil a pod záminkou manželství zaútočil na její peněženku. Postupně z ní vylákal padesát tisíc Kč a slibovaná svatba byla stále v nedohlednu. Aby ji uchlácholil, koncem dubna 1926 se s ní Michalko zasnoubil. Margita však neustále tvrdě urgovala svatbu, a když se povedený ženich stále k ničemu neměl, podala na něj v Košicích trestní oznámení za podvodné vylákání peněz pod záminkou sňatku.
V Michalkovi začal pomalu dozrávat šílený plán. Po seznámení s Klepetářem ho požádal o přátelskou výpomoc - zinscenování fingované svatby. 30. června 1926 se v místnosti sdružení českých spisovatelů - Máj konala Margitou vytoužená svatba. Falešným oddávajícím byl Jan Klepetář. Později mu bude přičtena k tíži skutečnost, že měl při obřadu přes rameno česko-slovenskou trikolóru. Margita však podvod brzy odhalila a opět hrozila udáním.
Michalko, Klepetář a Sikorski se jí snažili uklidnit, pozvali jí do Tater a vylákali na pěší tůru ze Štrby do Vážce. Vorosmartyová se cítila unavena. Klepetář jí údajně do kalíšku s vodou nasypal nějaký prášek. Když začalo sedativum působit, Michalko se na ní vrhl a uškrtil ji. Poté z ní strhali šaty a vlásničky a tělo zahrabali na břehu Váhu. Pak se vrátili do Prahy a poté odjeli do Paříže.
Na místo činu se pachatelé vrátili ještě na jaře příštího roku. Dostali totiž strach, že velká voda tělo vyplaví. A tehdy došlo k hororové scéně. "Michalko přistoupil k rozkládající se, uchopil ji za nohy a po způsobu trhání slanečka jí odtrhl nohy od trupu". Pozůstatky naházeli do řeky, některé kosti před tím roztloukli. Zde došlo také k domluvě, že při případném zadržení budou trvat na tezi sebevraždy Vorosmartyové.
Odhalení a soud
V červnu 1927 je na přání amerických úřadů zahájeno po nezvěstné pátrání. Již 3. srpna jsou všichni tři společníci zatčeni a je na ně uvalena vazba. Několik dní nato se Michalko a Sikorski sesypali a k vraždě se přiznali. Ne tak Klepetář. Ten zapíral až do konce procesu, ačkoliv se našel svědek, který ho v čase vraždy viděl ve vlaku do Liptovského Mikuláše. Navíc byl u něj zajištěn kufr oběti, o němž tvrdil, že si ho k němu dal do úschovy Michalko. Kriminalisté také navštívili místo vraždy a našli z de bércové kosti, dvě vlásenky a lidské vlasy. Touto dobou se začíná v ultrapravicovém tisku rozjíždět pomlouvačná kampaň proti levicovým intelektuálům, do jejichž okruhu Klepetář patřil. Celému procesu byla věnována obrovská pozornost sdělovacích prostředků.
Dne 25. února 1928 začal v Košicích soud s Michalkem a spol., kteří byli obviněni z vraždy a podvodů. V obžalovacím spise se mimo jiné pravilo: "Obviněný Klepetář jest sám povahy výstřední a literárně fantastické. Jako občan akademický, pocházející z vážené rodiny, jest v důvodném podezření z vraždy a několika vážných podvodů". Objevily se dokonce spekulace, že se Klepetář vraždy zúčastnil kvůli nesmazatelnému literárnímu prožitku. To však Klepetář odmítl. Dalším přitěžujícím faktem byla skutečnost, že se nikdy netajil obdivem k Nietzchemu a jeho filosofii nadlidství.
Soudním verdiktem pak byl Jan Michalko odsouzen k trestu smrti, který mu byl změněn na 20 let žaláře, zostřeným jednou za čtvrt roku postem a v den vraždy tvrdým ložem. Sikorski po předvedených kajícnostech dostal 15 let a pokutu 200 Kč. Klepetář byl odsouzen na doživotí. Rozhodnutím nejvyššího soudu v Brně mu byl trest změněn na 15 let káznice. V roce 1937, po odpykání dvou třetin trestu, byl propuštěn a trest mu byl úplně zahlazen rozhodnutím presidenta republiky ze září 1948.
Polepšený?
Po propuštění z vězení pracoval Jan Klepetář jako úředník v advokátní kanceláři a přispíval do Prager Presse a Prager Tagblattu. Po válce se stal vedoucím propagace nakladatelství Máj, na podzim 1949 se vystěhoval do Švédska a později do Západního Německa. Koncem padesátých let přesídlil do USA, kde pracoval jako psychiatr. Několikrát dokonce navštívil Československo.
Jeho konec byl více než příznačný. V roce 1977 byl při návratu z prázdninové cesty zatčen v Kanadě za finanční podvod a ve špatném zdravotním stavu byl převezen do Prahy. Tady také 10. srpna 1978 zemřel.
Hochštapler nebo zneuznaný génius?
Je nepopiratelné, že Klepetář měl obrovský literární talent, který však rozmělňoval v dobově poplatných dílcích. Pohyboval se ve vybrané intelektuální společnosti, byl přítelem význačných literátů. Bohémský život a dobrodružná povaha však způsobily, že se ocitl na hodně šikmé ploše. Přišla díky tomu česká literatura o svého Gogola, do jehož postavy se sám stylizoval? Kdo ví...
Karel Vrána


ZPĚT NA ARCHIV REGIZU