ZPĚT NA HISTORIE - ARCHIV

KULTURNĚ HISTORICKÁ REVUE LOUNSKÉHO REGIONU

ARCHIV - OSOBNOSTI


Ještě je mezi námi mnoho těch, kteří pamatují knihkupectví Václava Chlouby. Sídlilo v rohovém domě naproti dívčím školám. Nejvíce vzpomínek přirozeně uchovává majitelův syn ing. Stanislav Chlouba. Poprosil jsem ho, aby pro mne shromáždil podstatné dokumenty, které přiblíží jeho otce. Při několika návštěvách se přede mnou otevřel celý vějíř fotografií, listin, alb, pohlednic a knih.

I ON BYL CHLOUBOU LOUN

O Václavu Chloubovi a jeho knihkupectví

Nejvíc mne ale překvapil a okouzlil Václav Chlouba-fotograf. Jeho snímky zmizelých Loun jsou hodnotou neocenitelnou. Mají i poetický půvab. Záběry jsou vybírány s citem a jistotou. Bývají nejčastěji přeneseny na matný papír. Ta zastřenost jim dodává jakousi křehkou snovost. Některé z nich představíme i v příštím čísle.
Narodil se v Lounech 28. 9. 1895. Tatínek Čeněk Chlouba byl zaměstnán jako kočí ve mlýně. Václav byl prostředním z pěti dětí. Propouštěcí vysvědčení Chlapecké školy měsťanské dokládá, že základní vzdě
lání získával od 16. září 1901 do 8. července 1909. Hned čtyři dny nato nastupuje do učení do špičkového závodu Josefa Hlaváčka, aby se zde vyučil výrobě harmonik. Zde si pod přísným vedením osvojuje smysl pro odpovědnost, pro přesnost… Druhého února 1913 získává dvě nádherná secesně laděná osvědčení. V Listu výučním čteme: Jelikož se Václav Chlouba po celý čas pilně, mravně, věrně a poslušně choval, živnosti se dokonale vyučil, schvalujeme jej každému pánu s odporučením.List tovaryšský představenstva truhlářů, sklenářů
atd.
dokládá složení předepsané zkoušky tovaryšské. (Předsedou sklenářského představenstva byl Václav Sklenář.)
Přišla léta vojenská a první světová válka. Mladý muž přežívá těžké období v terezínském závětří. V roce 1919 se přihlašuje do sokolského praporu, který zasahoval v československo-maďarském konfliktu. Po návratu se stává tajemníkem Sokolské župy Sladkovského, kde má mj. na starost župní sklad knih. Jeho prostřednictvím byly rozšiřovány tituly nejen se sokolskou tematikou.

Sokolem

Svatební fotografie

V roce 1929 odchází z Loun do Prahy Edvard Fastr, výrazná osobnost, knihkupec a nakladatel. Chlouba využívá jedinečnou příležitost. Přebírá jeho koncesi a výhodně položený obchod, jehož součástí byla i nevelká filiálka v Poděbradově ulici, kousek za sokolovnou. Nový majitel ovšem riskoval převzetím nesnadno prodejných antikvářských zásob.
O elánu začínajícího knihkupce nejlépe vypovídá osmistránkový leták. Na titulní straně spatříme Václava Chloubu před otevřenou knihou. Pod fotografií si přečteme slogan: DÁVNÝ SEN STAL SE SKUTKEM. Ocitujme si některé pasáže z dalších stran. Co všechno nabízel jeden obchod…: Již v mládí bylo mým snem a přáním býti nápomocen při rozšiřování dobrých českých knih. (…) Knihkupectví naše má bohatý sklad knih autorů domácích i cizích všech odvětví literatury. Je moderně vedeno, ochotně vyřídí všechny objednávky. Každou novinku české i cizojazyčné literatury kdekoli vydané opatří v krátké době. Doplňuje a zařizuje knihovny obecní, školní, odborné i soukromé. Pošle Vám na přání katalogy všech odvětví. Dále následují informace o antikvariátu, hudebninách, časopisech, prodeji uměleckých předmětů, o papírnictví, tiskopisech kancelářských školních a technických...

Pohlednice vydaná Václavem Chloubou

– Stroje psací, počítací a rozmnožovací jen vedoucích značek dodáváme za podmínek, jako velké firmy pražské. Plnicí pera světových značek ve velkém výběru. Opravy per přesně a rychle.

– Inserty obstaráme do všech časopisů. Úpravu insertů provádíme a poradíme Vám, jak inserovati, aby se inserce neminula účinkem.

– Vazby knih obstaráme podle přání u odborných firem zdejších i pražských." (…)

Do knihkupecké profese se vpravuje i Chloubova paní Stanislava (rozená Petržilková), sokolská cvičitelka ze Smolnice. (Svatba se konala v roce 1922.) Manželství se rozrůstá o dva kluky – Václava (1924) a Stanislava (1930).

Václav Chlouba patří mezi nesmírně činorodé lounské občany. Jeho radostí je především Sokol, kde se stává vroce 1922 župním náčelníkem. To byla tehdy významná role. Důležitou funkcí bylo též předsednictví v dozorčí radě Všeobecné záložny. Aktivně vystupuje i v profesních spolcích. Přitom mu zbývá čas na fotografování i vydávání lounských pohlednic. Před vánocemi pořádá pravidelně v sokolovně prodejní výstavu knih…

Za okupace podporuje odbojové hnutí a pomáhá rodinám postiženým fašistickou perzekucí.

Konec války znamenal pro národ novou naději. Pro rodinu Chloubovu začalo ale brzy období bolestné. Václav Chlouba 9. července 1947 náhle umírá. Jeho zdrcená paní se musí rychle orientovat ve spleti dodavatelů. Nad knihkupectvím přebírá zákonný odborný dohled tzv. odpovědný náměstek, jímž se stává Bedřich Hladík. Třetího května 1950 Rada Okresního národního výboru obchod vyvlastňuje a předává ho Rudému právu. Pro nestranici, vdovu po funkcionáři národně-socialistické strany, v přejmenovaném knihkupectví místo není. V roce 1961 odchází paní Chloubová do invalidního důchodu z prodejny pečiva. Její synové se s ní loučí v roce 1963.

Historie Chloubova knihkupectví se uzavřela před padesáti léty. Možná byl k jeho majiteli osud milosrdný. Co by pro něj asi znamenala padesátá léta? …

Připravil Ivo Markvart [REGIZ 2 / 2002, vyšlo též jako separátní otisk]

 

 


ZPĚT NA HISTORIE - ARCHIV