ZPĚT NA ARCHIV REGIZU

KULTURNĚ HISTORICKÁ REVUE LOUNSKÉHO REGIONU

ARCHIV - HISTORIE


TROSKY Z NEBE

SESTŘELENÁ A HAVAROVANÁ LETADLA

(SVĚT KŘÍDEL IV.)

Na konci druhé světové války nad naším krajem přelétlo mnoho amerických a britských bombardovacích letadel s cílem napadnout strategické cíle nepřítele. Bombardéry doprovázela stíhací letadla, která měla za úkol své větší „bratry“ chránit. Na sklonku války se však stíhací letouny vydávaly nad naše území i s vlastním posláním, napadnout a zničit vojenské transporty, ničit dopravní uzly, a to jak železniční, tak i silniční a napadat postavení nepřátelských vojsk. Nad územím dnešního lounského okresu došlo mnohokrát k souboji spojeneckých letounů s německými a nezřídka i k pádu sestřeleného letadla a nebo k pokusu s poškozeným strojem přistát.

Snímek stíhačky Messerschmitt Bf 109 sestřelené na jaře roku 1945 u obce Třebenice v okrese Litoměřice. Tato fotografie patří k těm, u kterých nejsou známy podrobnosti. Neznámé zůstává nejen pilotovo jméno, ale i jeho osud.

Jeden z velkých leteckých soubojů se odehrál 16. října 1944 nedaleko Loun. Ten den americké bombardovací letouny Boeing B-17G Flying Fortress, známé „Létající pevnosti“, napadly, mimo jiné, rafinérii v Záluží u Mostu. Krátce po okamžiku, kdy americké letouny odhodily svůj smrtonosný náklad, napadly je německé stíhací stroje Messerschmitt Bf 109 a Focke Wulf 190. Výhodou pro Američany byla skutečnost, že němečtí stíhači útočili v malých skupinkách. Celkem se do boje zapojilo 48 Messrschmittů a proti nim bojovalo 53 amerických stíhacích letounů North American P-51 Mustang.
Vítězi souboje se stali Američané, kteří okolo poledního sestřelili deset německých strojů. Tyto sestřely byly hlášeny z prostoru východně od Loun. A proto není bez zajímavosti, že několik poškozených strojů dopadlo na území dnešního lounského okresu. U třech z nich známe i podrobnosti. Nedaleko Postoloprt se pokusil nouzově přistát pilot Fhr. Peter Ehrherdt s letounem Bf 109 „modrá 8“. Přistání bylo relativně bezpečné, protože pilot byl jen zraněn a mohl tedy mluvit o štěstí. Zcela jinak dopadlo nouzové přistání Uffz. Klause Mahnkeho, létajícího s Bf 109 „modrá 6“; při pokusu nouzově přistát nedaleko Jesenice, zahynul. Stejný osud čekal u Podbořan Uffz. Herberta Steinera pilotujícího Messerschmitt Bf 109 „bílá 23“.
U dalších sestřelených letadel nejsou jejich osudy známy. V německých záznamech jsou podrobnosti o haváriích uváděny pouze u případů, kde došlo k pilotově zranění, či k jeho smrti. Další informace lze získat z regionálních pramenů, například z hlášení četnických stanic. V uvedený den byly zaznamenány havárie německých letadel u Peruce a Markvarce.
Další letadlo, které se zřítilo na území lounského okresu, byl Messerschmitt Bf 109 „černá 7“, které pilotoval Obgefr. Hans-Günther Kestner. Havaroval nedaleko Loun 19. listopadu 1944. Podle německých záznamů byla příčinou smrtelné nehody porucha motoru, v místních záznamech se uvádí, že letoun byl poškozen střelbou.

Fotografií, zachycujících letecké havárie i letadla samotná, nevzniklo v období druhé světové války mnoho. Z těch několika málo se do dnešních dní dochovalo jen několik. Unikátní je fotografie letiště u Žatce. Fotografie vznikla krátce po skončení války a zachycuje draky a motory proudových letounů Messerschmitt Me 262 Schwalbe.

Více štěstí měla posádka letounu Junkers Ju 88, která nouzově přistála 300 metrů východně od Větrušic 5. ledna 1945. S letadlem přelétala z Lipska do Vídně a nouzově přistát ji donutily poruchy motorů. Pravý přestal pracovat a u levého se objevily příznaky požáru. Letoun byl po přistání poškozen, ale posádka vyvázla bez zranění.
Nezraněn zůstal po nouzovém přistání i pilot Messerschmittu Bf 109, který pro nedostatek pohonných hmot přistál u Radonic nad Ohří 23. ledna 1945.
Na území okresu Louny nedopadly jen letouny Luftwaffe, ale i nejméně jeden americký bombardér. Stalo se tak 17. března 1945. Ten den odstartovalo 527 bombardovacích letounů z letišť ve Velké Británii s cílem ničit strategické cíle na území Německa. Mezi nimi byl i letoun Boeing B-17G Flying Fortress, číslo 43-39173, jehož posádku tvořilo devět letců (viz Regiz 6/97, str. 8-9). Letoun byl nad cílem náletu, městem Ruhland, zasažen pozemní protiletadlovou palbou, po zásahu se odklonil od formace a zdá se, že se piloti rozhodli s poškozeným strojem dosáhnout území osvobozené Rudou armádou. Osudy posádky nejsou dodnes zcela vyjasněny. Jisté je, že letoun opustili na padácích a nikým nepilotovaný stroj se zřítil nedaleko Libočan.

Fotografie trosek amerického bombardovacího letounu Boeing B-17G Flying Fortress sestřeleného 2. března 1945 poblíž obce Kvíc v okrese Slaný. V havarovaném stroji nalezlo smrt sedm mužů posádky. Dvěma dalším se podařilo letadlo opustit na padáku, ale do zajetí se dostal jen jeden z nich. Druhý byl patrně zastřelen při následné pátrací akci.

Druhým americkým strojem, který se měl zřítit nedaleko Libočan, je Boeing B-17G Flying Fortress, číslo 43-38001, kterému posádka dala jméno Old Miss Agnes. Byl zasažen u Mostu a devět mužů posádky (2/Lt Richard D. Albright 2/Lt Robert A. Miller 2/Lt Carl F. Runge Sgt Merle Da Vison Sgt Junior C. Raines Sgt Edgar R. Coghill Sgt Bernard I. Podle Sgt Slyes L. Westbrook Sgt Milton H. Carmack) z letadla vyskočilo, na zem se sneslo na padácích a do konce války byli vojáci umístěni v zajateckém táboře.
Člen posádky 2/Lt Carl F. Runge tuto událost popsal takto: „Po zásahu flakem v husté střelbě nad Mostem jsme opustili sestavu směrem na jih. Nepokračovali jsme dále v plnění úkolu, ale kroužili nad oblastí. Poškození letounu se ukázalo být takového rozsahu, že jsme stroj chvíli po zásahu opustili.“ Členové posádky dále uvedli, že neřízený stroj dopadl západně od Žatce. U tohoto stroje je místo dopadu uváděno také v prostoru mezi Žiželicemi a Libočany a nebo u německého města Altenburg.
Dalším strojem, který havaroval na území lounského okresu, bylo opět letadlo Luftwaffe. Nedaleko Pátku nad Ohří se na začátku dubna roku 1945 zřítil proudový letoun Messerschmitt Me 262 Schwalbe. U této havárie je několik nevyjasněných otázek, což je zaviněno dobou, kdy k havárii došlo. V dubnu a posléze i v květnu nebyli vojáci německé Luftwaffe schopni vést tak podrobné záznamy o haváriích vlastních letadel jako doposud, a tak většina informací z tohoto období je z jiných, především místních zdrojů. Toto je případ i nouzového přistání u Pátku.
V místní kronice je tato poznámka: „Asi počátkem měsíce zřítilo se za Pátkem německé letadlo (nový typ-turbinové). Oba piloti uhořeli. Později převezeni na náš hřbitov a zde dáni do márnice.“ Zajímavé je, že zpráva hovoří o dvou pilotech, jednalo se pravděpodobně o cvičnou verzi uvedeného letadla.

Jedním z cílů spojeneckých letadel byla rafinérie firmy STW v Záluží u Mostu. Při náletech na tento cíl letadla mnohokrát přelétala nad lounským krajem. Poprvé se tak stalo 12. května 1944. Snímek byl pořízen při tomto náletu a zachycuje cílový prostor.

O dalším sestřelení proudového Messerschmittu Me 262 Schwalbe existuje ještě méně informací. Mělo k němu dojít v blízkosti letiště u Žatce v dubnu či květnu 1945. Z tohoto letiště pravděpodobně startoval i Messerschmitt Me 262 Schwalbe „červená 7“, který nouzově přistál u Podbořan 8. května 1945. Pilot Obfw. Franz Gapp přistání přežil bez zranění.
Toto bylo poslední známé nouzové přistání letadla v prostoru dnešního okresu Louny za druhé světové války. Předcházející výčet nouzových přistání a havárií určitě nebyl úplný, existují totiž pamětníci, popisující podobné události i jinde v okrese nebo v jiném období. Například u Lišťan a u Loun pamětníci uvádějí nouzové přistání německého kurýrního letadla. Mělo se tak stát na konci války. Ve stejném období se měl pokusit nouzově přistát německý pilot nedaleko lounských kasáren. Přistání prý přežil s těžkým zraněním nohou, na které později v lounské nemocnici zemřel.
Vícemotorový stroj se měl zřítit u obce Řísuty a také u Postoloprt, tam prý 23. září 1944.
Jsou to však jen doposud nepotvrzené zprávy, a proto bychom rádi vyzvali pamětníky uvedených událostí, ale nejen je, zda by své vzpomínky zaslali na adresu redakce. Předem děkujeme.

Jaromír Tlustý, Pátek [REGIZ 3 / 1998]

Všechny fotografie pocházejí ze sbírky Karla Nováka. Za poskytnutí redakce děkuje.

 

 

Prameny a literatura:
Jiří Rajlich, Mustangy nad Protektorátem, Praha 1997
Jiří Rajlich, Ztráty amerického a britského letectva na českém území ve 2. světové válce, Historie a vojenství 3/1997
Karel Foud, Vladislav Krátký, Jan Vladař, Poslední akce, 1997
Vlastivědný sborník okresu lounského, ročník 1947-48
Státní okresní archiv v Lounech
Severočeský letecký archiv
Karel Novák, Most


ZPĚT NA ARCHIV REGIZU