ZPĚT NA ARCHIV REGIZU

KULTURNĚ HISTORICKÁ REVUE LOUNSKÉHO REGIONU

ARCHIV - HISTORIE


VÁLEČNÝ LETEC W. SPÄTE

(SVĚT KŘÍDEL II.)

Osobnosti, které mají vztah k našemu regionu a které se tak či onak přičinily o to, že je zajímavé na ně vzpomenout na stránkách REGIZu, nejsou jen osobnostmi relativně „kladnými“, svými činy stojícími „na naší straně“. Byli i lidé, kteří se zde narodili, dosáhli v některém z oborů velkého mistrovství, kterého však využívali „proti nám“. Bývají zapomenutější než ti ostatní, přestože daleko radikálněji zasáhli do lidských osudů.

Vzácná fotografie Wolfganga Späteho
s vlastnoručním podpisem. Majetek autora článku

Mnoho československých pilotů si získalo úctu a zasloužený obdiv za svou odvahu, s jakou bojovali po boku spojenců prakticky nad všemi bojišti druhé světové války. A všem za to patří náš dík. Méně se ale již hovoří o pilotech, kteří se rovněž narodili v Československu, ale kteří se díky osudu, přesvědčení anebo protože se přihlásili k německé národnosti, stali esy v řadách Luftwaffe. Té Luftwaffe, která se honosila 103 piloty, z nichž mnozí dosáhli 100 a více sestřelů. Z těch nejznámějších můžeme vzpomenout např. znojemského rodáka Franze Woidicha (110 sestřelů), Herberta Bareuthera z Aše (55 sestřelů) nebo pilota slavných Ju-87 STUKA Friedricha Langa, původem z Moravské Třebové. Tento pilot, vyznamenaný Meči k Rytířskému kříži, podnikl během II. světové války 1008 bojových letů a přesto nikdy nemusel nouzově přistát ani vyskakovat s padákem... A jeden z nejslavnějších pilotů Luftwaffe spatřil světlo světa v našem regionu.
8. září 1911 se narodil v Podbořanech u Žatce Wolfgang Späte. Jeho rodina vlastnila rozlehlé zemědělské pozemky, o které však díky pozemkové reformě přišla, a tak se roku 1925 rodiče malého Wolfganga přestěhovali do Drážďan. Wolfgang Späte zahájil kariéru pilota bezmotorových letadel u DFS (Deutschen Fors chungsamstalt für Segelflug) velice záhy. O jeho pilotním umění svědčí umístění na třetím místě v prvním mistrovství světa v roce 1937 v Minimoe. V následujícím roce zvítězil v 19. ročníku soutěže Rhön-Segelflug-wettbewerb ve Wasserkuppe, což mu vyneslo přezdívku „Rhönindianer“ (Rhonský indián). Plachtařské mistrovství Wolfganga Späteho potvrzuje událost, která se stala o padesát let později. Když se novináři dotazovali mistra světa v bezmotorovém létání Ingo Rennera, čemu vděčí za svůj úspěch, odvětil, že tabulkám, které před zmíněnými padesáti lety vypracoval právě Wolfgang Späte.
Nepředbíhejme však. Druhá světová válka byla za dveřmi, skončilo bezstarostné létání a Wolfgang tak jako mnoho dalších absolvoval přeškolení na motorové letouny. Byl přijat do Luftwaffe. „Křest ohněm“ prodělal jako pilot průzkumného letadla během polského tažení, což si později zopakoval i během německo-francouzské války. Po skončení bojů na západě, v období relativního klidu, nebránilo nic tomu, aby během posledních měsíců roku 1940 prodělal stíhací výcvik. Prvního ledna 1941 pak nastoupil u 5/JG-54 – slavné Grünherz (Zelené srdce). V jejích řadách se zúčastnil německo-jugoslávské války a 7. dubna 1941 sestřelením letounu Bristol-Blenheim otevřel své skóre. Krátce poté se Gruppe, u které Wolfgang Späte létal, přesunula na východní frontu, kde byla zahájena operace „Barbarossa“ – útok na Sovětský svaz. Pro Späteho, stejně jako pro další piloty, to znamenalo rychle se zvyšující počet sestřelů. „Ehrenpokal“ obdržel 9. srpna a následující den zaokrouhlil počet svých vítězství na dvacet. Během měsíce dosáhl dalších deseti vítězství a po 30. sestřelu (10. září) převzal „za odměnu“ velení u 5/JG-54. Počátkem října „získal“ dalších deset sestřelů a 5. října obdržel v hodnosti Oberläutnanta Rytířský kříž za 45 vzdušných vítězství.
Jako čerstvý nositel RK byl z bojů na několik měsíců stažen, ale 20. prosince dostává zlatý Německý kříž a koncem ledna 1942 již opět absolvuje bojové lety. Sedmého února slaví jubileum 50. sestřelu, 16. března dosahuje během jediného dne pěti sestřelů.
Další přestávka následovala po 79. vítězství, těsně předtím obdržel jako 90. voják Wehrmachtu vyznamenání tzv. Dubové ratolesti k Rytířskému kříži. Důvodem zmíněného přerušení bojových letů bylo jeho přeložení do Rechlinu k Erprobungskommandu 16, které připravovalo k bojovému nasazení raketovou stíhačku Me-163. Přes vytížení na tomto náročném úkolu se mu podařilo vrátit se na krátký čas ke staré jednotce a 13. července zaokrouhlil počet sestřelů na 80.
Stále se zhoršující vojenská a hospodářská situace Třetí říše působila při vývoji revoluční stíhačky značné potíže, přesto počátkem roku 1944 hlásil Wolfgang Späte splnění zadaného úkolu. Poté se vrací k JG-54, kde se stává 1. května 1944 velitelem IV/JG-54. Během července a srpna dosáhl 11 vítězství, přičemž 5 dosáhl 12. srpna. V září 1944 sestřeluje dva americké bombardéry B-25 Mitchel a britskou stíhačku Spitfire, čímž přispívá k nezdaru spojenecké akce „Market-Garden“. Toto poslední vítězství Wehrmachtu pak vedlo Hitlera k operaci „Wacht am Rhein“ (Stráž na Rýně) – protiútoku v Ardenách.

Společný snímek W. Späteho a dr. ing. R. Opitze
z roku 1992

V té době však již Wolfgang Späte působí u JG-400, kde se stal velitelem 1. prosince 1944. Jednotka byla vyzbrojena letouny Me-163, měla však krátký život. Již v březnu je rozpuštěna a Späte se ujímá velení nad III/JG-7, která je vyzbrojena známým letounem Me-262 z dílny Willyho Messcherschmitta. Na tomto stroji sestřeluje Wolfgang Späte pět létajících pevností B-17, čímž se jeho skóre zastavuje na čísle 99. Poslední lety proti spojencům přitom podnikal z letiště Praha-Ruzyň. Válka pro Späteho končí nedaleko jeho rodiště na letišti v Žatci, kam ještě stačil z Prahy uletět.
Během druhé světové války podnikl Späte zhruba 350 letů, sestřelil 99 letadel, z toho 9 letounů západních spojenců a 90 na východní frontě. Létal na Me-109 E, F, G, Me-163 A, B, Me-262 a FW-190 A. Po druhé světové válce vstoupil do nově budované Luftwaffe, v šedesátých letech se podílí na vývoji Aerofil-Bootes X 113 A. Tento obdivuhodný stroj Wolfgang Späte osobně testoval a dal mu své požehnání...
Své bohaté pilotní zkušenosti předal ostatním v knihách „Testpilot“, „Streng geheim Vogel Me-163“ a „Was mit F anfängt“. Vyvrcholení jeho letecké kariéry nadešlo v roce 1987, kdy obdržel od nadace založené mistrem světa v letecké akrobacii Gardem Achgalisem titul „Kavalír vzduchu“.
Wolfgang Späte zemřel po krátké těžké nemoci 30. dubna 1997 ve věku nedožitých 86 let. Odešel z tohoto světa „po plně prožitém životě“ (jak sám o sobě prohlásil). Nepřál si žádné smuteční obřady a chtěl, aby jeho smrt byla oznámena až po pohřbu. Nejbližší příbuzní přání plně respektovali a tak se široký okruh známých, užší okruh bývalých spolubojovníků a ještě užší okruh kamarádů z dob bezmotorového létání dozvěděl o jeho smrti až později.
Pro Regiz Jaroslav Hradec, Praha
[REGIZ 1 / 1998]


ZPĚT NA ARCHIV REGIZU