ZPĚT NA ARCHIV REGIZU

KULTURNĚ HISTORICKÁ REVUE LOUNSKÉHO REGIONU

ARCHIV - HISTORIE


LOUNSKÉ POSÁDKY V LETECH 1918 - 1938 / 2. část

Příslušníci III. praporu 9. pěšího pluku z Loun odjeli a v neděli 25. října 1936 starosta Fousek přivítal na lounském náměstí první kontingent 4. cyklistického praporu, převeleného ze Sabinova. Za přítomnosti 5 tisíc přihlížejících provedl velitel jezdecké brigády plk. jezd. Josef Dostál přehlídku, řízenou plukovníkem Dubovským, velitelem nové posádky. Zbytek praporu, čítajícího celkem asi 600 mužů, přijel do města o tři dny později časnými ranními vlaky. Převahu mužstva tvořili vojáci slovenské národnosti. Dne 28. října se k nim připojili po slavnostní přísaze nováčci.

Starosta, radní, ministr Ježek, vojenští a skautští hodnostáři čekají spolu s občany na zahájení přehlídky 4. praporu před lounskou spořitelnou (15. května 1937, dopoledne) FOTO OM Louny

Příští měsíce již nepochybně nevěstily nic dobrého. Přesto připravil městský osvětový odbor několik akcí i pro příležitost oslav státního svátku 28. října 1937. Tentokrát plně ve spolupráci s posádkovým velitelstvím. Problémy nastaly s lounskými komunisty, kteří svoji účast na přípravách a průběhu oslav podmiňovali určitými požadavky, vznášenými na půdě zastupitelstva i na úrovni stranických sekretariátů. Šlo většinou o poněkud farizejské formulace líbivých propagandistických hesel, jež osvětový odbor s převahou socialisticky orientovaných členů nepřijal. Následkem byl bojkot oslav ze strany lounské organizace KSČ i jejich zástupců na radnici. Připojil se také Průboj, který postoj komunistů typicky demagogickým způsobem zdůvodňoval...
Oslavy se nicméně podařilo uspořádat v klidu, a to nejprve tehdy velmi oblíbeným lampionovým průvodem v předvečer svátku vzniku ČSR, druhého dne pak shromážděním na náměstí. Mezi řečníky na oslavách 1937 byl prý také lounský historiograf profesor Linhart.
Těsně před květnovou mobilizací 1938 se v Lounech slavilo 20. výročí československého skautingu. Přijelo asi 1000 stoupenců tohoto hnutí. Jejich zástupci 15. května připnuli na standartu 4. cyklistického praporu stuhu s heslem „Buď připraven!“. Mezi hosty a řečníky této události byl tehdejší ministr bez portfeje František Ježek. Při odpoledním programu na sokolském cvičišti předvedli skauti i vojáci ukázku svého výcviku a dovednosti. Celá emočně již značně vypjatá akce se konala pod záštitou brig. gen. Julia Fišery, velitele 4. rychlé divize, do jejíhož svazku cyklistický prapor náležel. V čele praporu byl nový velitel, plk. pěch. Vladimír Procházka.
První československá mobilizace 1938 nacisty nesporně překvapila. Občanům našeho státu však posílila sebevědomí a odhodlání bránit se. Lounská župa Československé obce legionářské to vyjádřila během svého sjezdu ve dnech 11. a 12. června 1938, kdy se na standartě 4. cyklistického praporu objevila také její stuha s nápisem „Chraňte Masarykův odkaz!“.

Rota vojenských cyklistů uzavírala přehlídku na Masarykově náměstí v sevřeném tvaru FOTO archiv OM Louny

Jako součást motorizované brigády měl 4. cyklistický prapor střelecká a kulometná družstva na vojenských vozidlech české výroby FOTO archiv OM Louny

V té době však byly v Lounech i jiné jednotky, zastoupené především svými velitelskými stanovišti. Dne 16. června začal působit plk. pěch. Viktor V. Vlk, velitel 1. hraničářského praporu, bylo zde také velitelství strážního praporu XX, řízené pplk. pěch. Janem Novákem. Již v době květnové mobilizace intenzívně působilo okresní vojenské doplňovací velitelství, v jehož čele byl škpt. dopl. Jindřich Vavruška. To vše v souladu s obrannou doktrínou československé branné moci. Tak jako v roce 1813, kdy Lounům hrozil osud pevnosti, bránící vstupu napoleonských vojsk do nitra Čech a do Prahy, vznikal ve městě toho léta roku 1938 jeden z uzlů obrany československé samostatnosti. Přirozenou linií této obrany se stala – po kolikáté již! – řeka Ohře.
Zde bych snad mohl uzavřít jistě jen velmi stručné a povšechné líčení osudů lounských vojenských posádek v letech 1918 - 1938. V čase před zářijovou mobilizací a potupným mnichovským diktátem se totiž 4. cyklistický prapor stal nedílnou součástí vyšších jednotek, zapojených do záměrů obranných operací I. armádního sboru i celé tehdejší 1. armády pod velením arm. gen. Sergeje Wojcechovského. Šest stovek mužů bylo jen kapkou v moři a Louny začínaly tušit, že v budoucnosti možná ztratí mnoho z poklidu a pohody mírových časů. Ty chvíle měly nastat již brzy a v ulicích se měla objevit úplně odlišná posádka v polní šedi, s hákovými kříži a smrtihlavy. Ale to už je jiná historie, tak snad zase příště...

A. Hluštíkí [REGIZ 6 / 1998]


ZPĚT NA ARCHIV REGIZU