ZPĚT NA REGIZ HOME

KULTURNĚ HISTORICKÁ REVUE LOUNSKÉHO REGIONU

AKTUÁLNÍ INFORMACE

vše na e-mail: regiz@vejr.cz nebo použijte tento formulář

Informace týkající se Loun najdete rovněž na iLouny

Aktuality 2002


01. 10. 2003 – Lounští loutkáři v sobotu 25. října oslavili stoleté výročí; k této příležitosti byl vydán Almanach SLL. Bližší v Kronice REGIZu


17. 08. 2003 – Smutná zpráva: ve věku 68 let zemřel v sobotu 9. srpna RNDr. Václav Ječný CSc. ... nekrolog najdete v Kronice REGIZu


26. 06. 2003 – Nová knížka Jaroslavy Hercíkové vyšla v nakladatelství FABIO v lounech. Bližší viz REGIZ / KRONIKA


26. 06. 2003 – O křtu bibliofilie s ilustracemi Zdeňka Sýkory viz REGIZ / KRONIKA.


20. 06. 2003 – V pražském nakladatelství a knihkupectví Aulos (Michalská 1, Praha 1) se 26. června v 17 hodin uskuteční setkání se Zdeňkem Sýkorou a Zdeňkem Zieglerem u příležitosti vydání knihy Stephnen Hawking a Roger Penrose - Povaha prostoru a času. Bibliofilie o rozměrech 29 x 29 cm obsahuje šest barevných sérigrafií Zdeňka Sýkory a je vydána v nákladu 70 číslovaných a signovaných výtisků. Rovněž je vydán volný grafický list Třináct linií pro S. H. - originální šestibarevná serigrafie o rozměru 64 x 64 cm, na 400 g papíru Koehler v nákladu 50 číslovaných a signovaných výtisků.


12. 06. 2003 – O nové publikaci SOkA Louny Varhany a varhanáři Lounska, Žatecka a Podbořanska autora Tomáše Horáka se dočtete bližší v KRONICE...


27. 04. 2003 – Jak dopadl pokus o vztyčení menhiru u Klůčku (viz. info na této straně z 23. 3.) se dočtete v KRONICE...


22. 04. 2003 – V sobotu 19. 4. 2003 zemřel jeden z předních protagonistů (neo)konstruktivního umění profesor Vladislav Mirvald... :-((((

 

ZEMŘEL

VLADISLAV MIRVALD

VLADISLAV MIRVALD – životopisná data
(mimo posledního řádku, který jsme bohužel museli doplnit my,
poskytl životopisná data sám pan Mirvald, pův. do REGIZu 4/1996)

1921 narozen v Záluží u Mostu
1941 maturoval na lounském gymnáziu
1941–45 drážním dělníkem, kubistické obrazy, koláže
1945–49 studium na Univerzitě Karlově v Praze, realistické krajiny
1949–60 vyučoval na Lounsku, krajiny, tušové kresby
1961–63 vyučoval na Pedagogickém
institutu v Ústí nad Labem, kaňkáže a zmrzláže
1963–81 lounské gymnázium
1964 písmové struktury, učast na Křižovatce, začátek konstruktivistické tvorby
1969 první cylindrické plochy
1981 odchod do důchodu
1991 Rombergovy křivky
2003 Louny

Zpráva o úmrtí a nekrolog J. H. Vitvara z MF Dnes a další (Josef Hlaváček, učitelský sbor GVH...)
Rozhovor J. H. Vitvara s Vl. Mirvaldem (MF Dnes, 8. 12. 2000)
REGIZ: Jiří Valoch - Úvodní slovo k výstavě Vl. Mirvalda v Karlových Varech (včetně seznamu výstav a biografických údajů)


16. 04. 2003 – V kavárně Barokního špitálu v Lounech se pravděpodobně 18. května 2003 (neděle) od 15.00 hodin uskuteční vernisáž výstavy Jiřího Boudy (fotografie), Pavla R. Vejrážky (koláže / sexfomance) a Antonína Hluštíka (truhláže) s názvem Pocta lounské krajinářské škole. Ačkoli pořadatel i autoři drží podrobnosti akce v úzkostlivé tajnosti, lze samozřejmě očekávat nějakou čertovinu... :-))


15. 04. 2003 – Francouzský klub v Lounech pořádá v úterý 15. dubna 2003 od 18.00 v Barokním špitálu přednášku MUDr. Jiřího Lazara CHARLES de GAULLE, francouzský generál, politik, prezident...


23. 03. 2003 – Nepochybně zajímavou akci bude pořádat KLUB PSYCHOTRONIKY A UFO u obce Klůček 26. dubna 2003. Dojde k pokusu o znovuvztyčení menhiru. Popis a plán stavění menhiru jsme obdrželi od Jaroslava Helšuse.

Poloha:

Sraz v 10.00 hodin na parkovišti u Klučku - viz plánky. Dále se pokračuje asi 1 km pěšky, a to částečně do kopce.

Popis lokality:
Dosud málo prozkoumanou megalitickou lokalitou u nás je kamenné seskupení mezi obcemi Lhota a Kluček. Nad bývalým mlýnem Tasovem se v nadmořské výšce 302 m rozkládá náhorní plošina, velmi podobná vrcholové pláni s kounovskými řadami. Téměř celou plochu dnes tvoří pole. Jižní okraj lemuje velké množství převážně křemencových bloků, mnoho jich nalezneme také skutálených pod svahem. Je zřejmé, že kameny sem byly odtaženy z prostoru zmiňovaného pole, a to pravděpodobně při jeho zřizování. Celkem se tu nachází asi 400 balvanů o rozměrech 0,4 až 2 metry o celkové hmotnosti kolem 1000 tun. Materiálem většiny je křemenný pískovec až křemenec. Některé z objektů tvarem výrazně připomínají menhiry.
Pod hřebenem ostrožny, asi 200 m západně od okraje pole, leží odděleně další tři křemencové bloky, které dle lomových ploch pravděpodobně tvořily původně jediný monolit. Ze stávající situace vyplývá, že původně stál na hraně zmíněného hřebene a vcelku dosahoval výšky 5 metrů, takže mohl dobře sloužit jako zaměřovací bod ve směru z pole, kde předpokládáme původní menhirové pole. Sloužil by tak k odečtu azimutů jihozápadního horizontu. Situace tak připomíná Carnac s jeho nedalekým osamoceným menhirem Er Grah (dnes rovněž povalen a rozlomen na tři části).
Na naši lokalitu poprvé upozornil v roce 1946 L. H. Karpatějev, ketrý zde tehdy ještě popsal zbytky pěti až šesti řad. V roce 1960 zde F. Hammer našel v západní části již pouze zbytek dvou linií.
Samotnou funkci tohoto objektu můžeme dnes vzhledem k téměř totálnímu zdevastování těžko doložit, je však jisté, že spolu s Kounovskými i Nečemickými řadami a kruhy na Špičáku a u Hředel tvořil jednu přímku, která odpovídá azimutu západu slunce při letním slunovratu. Zapadá tak do celkové struktury magalitických staveb severozápadních Čech.

Současný stav:

Postup: Na špičku menhiru přivážeme 2 nezávislá lana. Ty povedeme přes dva dvojité stožáry a upevníme je ke kmeni stromu. Stožáry jsou zasazené do země, ale volné v kyvu. Obě lana musí být našponovaná (obr.1).

Jedno z lan přitáhneme vahou několika dobrovolníků k zemi, tím se prověsí i druhé lano (obr.2), které další účastník znovu došponuje ke kmeni (obr.3).

Prvé lano se může povolit a znovu došponovat (obr.4).

Tento postup opakujeme až do úplného vztyčení kamene.
Síla (či hmotnost) potřebná ke stažení lana je cca až 20x nižší, než hmotnost nadzvedávaného břemena. Výsledný efekt je závislý na výšce stožárů a délce lan, přičemž lana nesmí být příliš pružná.

Cíl:

Jaroslav Helšus - KPU Louny; e-mail: jaroslav.helsus@ct.cz tel.603 592 091


01. 01. 2003 – Zahajujeme osmý ročník REGIZu - kulturně-histoické revue lounského regionu. Předcházející ročník byl poněkud „udyndalý“, což snad lze omluvit přechodem z tištěné do výlučně webové podoby a především doplňováním archivu starších čísel, které by mělo v tomto roce být ukončeno...
Všem čtenářům a příznivcům přeje do roku 2003 vše dobré -redakce-