Content-Type: multipart/related; start=; boundary=----------vuxZAGdJbZBOA4dp9AaqmH Content-Location: http://www.tydenika2.cz/archiv/2008/3/posledni-slovo-emila-julise Subject: =?utf-8?Q?Posledn=C3=AD=20slovo=20Emila=20Juli=C5=A1e=20|=20=C4=8D.=203=20|=202008=20|=20archiv=20-=20A2=20kulturn=C3=AD=20t=C3=BDden=C3=ADk?= MIME-Version: 1.0 ------------vuxZAGdJbZBOA4dp9AaqmH Content-Disposition: inline; filename=posledni-slovo-emila-julise.htm Content-Type: text/html; name=posledni-slovo-emila-julise.htm Content-Id: Content-Location: http://www.tydenika2.cz/archiv/2008/3/posledni-slovo-emila-julise Content-Transfer-Encoding: Quoted-Printable Posledn=C3=AD slovo Emila= Juli=C5=A1e | =C4=8D. 3 | 2008 | archiv - A2 kulturn=C3=AD t=C3=BDden=C3= =ADk

hledat

p=C5=99ihl=C3=A1=C5=A1en=C3=AD

e-mail:

nov=C3=BD =C3=BA=C4= =8Det

zapomn=C4=9Bl jsem= heslo

anketa

Jak=C3=BD m=C3=A1te n=C3=A1z= or na zm=C4=9Bny ve vys=C3=ADl=C3=A1n=C3=AD =C4=8CRo 1 =E2=80=93 Radio=C5= =BEurn=C3=A1lu?

=C3=BA= vod > archiv > 2008 > =C4=8D. 3 > Posledn=C3= =AD slovo Emila Juli=C5=A1e

Sv=C4=9Bdectv=C3=AD z cesty za pochopen=C3= =ADm smyslu

Emil Juli=C5=A1: Pod k=C5=AF=C5=BE=C3=AD= . V=C3=BDbor z poezie 1965=E2=80=932005. Dybbuk, Praha 2007, 19= 1 stran.

Kdy=C5=BE= v roce 1996 vy=C5=A1la Emilu Juli=C5=A1ovi b=C3=A1snick=C3=A1 knih= a Nevyhnutelnosti, nep=C5=99inesla mu jen =C3=BAsp=C4=9Bch v = ;podob=C4=9B St=C3=A1tn=C3=AD ceny za literaturu a pochvaln=C3=A1 s= lova kritiky, ale i pocit, kter=C3=BD ve sv=C3=A9m =C5=BEivot=C4=9B= nikdy p=C5=99edt=C3=ADm nepoznal: v danou chv=C3=ADli m=C4=9Bli =C4= =8Dten=C3=A1=C5=99i v rukou v=C5=A1echny jeho b=C3=A1snick=C3=A9 te= xty s v=C3=BDjimkou n=C4=9Bkolika m=C3=A1lo pro n=C4=9Bj netypick=C3= =BDch r=C3=BDmovan=C3=BDch b=C3=A1sn=C3=AD z po=C4=8D=C3=A1tku sedm= des=C3=A1t=C3=BDch let, kter=C3=A9 o n=C4=9Bco pozd=C4=9Bji otiskl = =C4=8Dasopisecky. Nezbyl mu =C5=BE=C3=A1dn=C3=BD nezn=C3=A1m=C3=BD text,= kter=C3=BD by mohl =E2=80=9Evyt=C3=A1hnout ze =C5=A1upl=C3=ADku=E2=80=9C= a sv=C4=9B=C5=99it =C4=8Dten=C3=A1=C5=99i. N=C4=9Bkolikr=C3=A1t mi= =C5=99=C3=ADkal, jak je pro n=C4=9Bj tato situace nov=C3=A1 a nezv= ykl=C3=A1. Obr=C3=A1til se tehdy intenzivn=C4=9B k hudb=C4=9B. Posl= ech star=C5=A1=C3=AD i modern=C3=AD v=C3=A1=C5=BEn=C3=A9 hudby se p= ro n=C4=9Bj v posledn=C3=ADch deseti letech jeho =C5=BEivota stal j= ednou z nejd=C5=AFle=C5=BEit=C4=9Bj=C5=A1=C3=ADch v=C4=9Bc=C3=AD. =C5= =BDasl jsem nad mno=C5=BEstv=C3=ADm kompaktn=C3=ADch disk=C5=AF v j= eho byt=C4=9B i nad systemati=C4=8Dnost=C3=AD, s kterou p=C5=99= istupoval k jejich v=C3=BDb=C4=9Bru i =C5=99azen=C3=AD. Jako b= y se mu po b=C3=A1snick=C3=A9m slov=C4=9B a v=C3=BDtvarn=C3=A9 kol=C3=A1=C5=BEi, jim=C5=BE se v=C4=9Bnoval tolik let, v hudb=C4=9B= otev=C3=ADral nov=C3=BD =C5=BEivotn=C3=AD prostor. Sna=C5=BEil jsem se = tehdy o=C5=BEivit formou rozhovoru jeho vzpom=C3=ADnky na =C4=8Dasopis D= ialog a na =C5=A1edes=C3=A1t=C3=A1 l=C3=A9ta na severu =C4=8Cech, k= ter=C3=A1 mu dala vzniknout. Emil Juli=C5=A1 v=C5=A1ak nebyl retrospekti= vn=C3=AD typ =C4=8Dlov=C4=9Bka, net=C4=9B=C5=A1ilo ho zab=C3=BDvat se pr= o n=C4=9Bj podru=C5=BEn=C3=BDmi detaily z minulosti. V=C5=A1e jako = by le=C5=BEelo st=C3=A1le p=C5=99ed n=C3=ADm, s obdivuhodnou energi= =C3=AD a =C5=BEivotod=C3=A1rn=C3=BDm zaujet=C3=ADm sm=C4=9B=C5=99ov= al st=C3=A1le kup=C5=99edu. Ptal jsem se tehdy s=C3=A1m sebe, zda mu tat= o mimo=C5=99=C3=A1dn=C3=A1 vlastnost dovol=C3=AD napsat je=C5=A1t=C4=9B = n=C4=9Bjak=C3=A9 nov=C3=A9 b=C3=A1sn=C4=9B, kter=C3=A9 po knih=C3=A1ch <= i>Bl=C3=AD=C5=BE=C3=ADme se ohni, Hra o smysl =C4=8Di Nevyhnutelnosti u=C5=BE nemohly b=C3=BDt jin=C3=A9 ne=C5=BE z=C3=A1= sadn=C3=AD. Juli=C5=A1ova odpov=C4=9B=C4=8F byla co do rozsahu stru=C4=8D= n=C3=A1, o to v=C5=A1ak p=C3=A1dn=C4=9Bj=C5=A1=C3=AD: v =C4=8D= asopisu P=C4=9B=C5=A1=C3=AD z=C3=B3na otiskl p=C3=A9=C4=8D=C3=AD Vratisl= ava F=C3=A4rbera n=C4=9Bkolik nov=C3=BDch b=C3=A1sn=C3=AD, kter=C3=A9 uk= =C3=A1zaly novou polohu jeho uva=C5=BEov=C3=A1n=C3=AD i psan=C3=AD = =E2=80=93 byly to b=C3=A1sn=C4=9B a=C5=BE nezvykle temn=C3=A9, trag= ick=C3=A9. Dost dob=C5=99e jsem tuto novou polohou Juli=C5=A1ovy poezie = nedok=C3=A1zal =C4=8Dten=C3=A1=C5=99sky uchopit, zd=C3=A1la se mi =E2=80=9Enejuli=C5=A1ovsk=C3=A1=E2=80=9C, a tak=C3=A9 kontrastov= ala s jasem, kter=C3=BD vyza=C5=99oval z ka=C5=BEd=C3=A9ho set= k=C3=A1n=C3=AD =C4=8Di telefonick=C3=A9ho rozhovoru s n=C3=ADm.

=

Skon=C4=8Dit s v=C5=A1eobj=C3=ADmaj=C3=ADc=C3= =AD l=C3=A1skou

Kniha Pod k=C5=AF=C5=BE=C3= =AD (V=C3=BDbor z poezie 1965=E2=80=932005), kterou v lo=C5= =88sk=C3=A9m roce vydalo nakladatelstv=C3=AD Dybbuk, m=C4=9Bla velmi poh= nutou historii, o n=C3=AD=C5=BE by mohli a m=C4=9Bli vypov=C4=9B= d=C4=9Bt jin=C3=AD. Pracoval na n=C3=AD intenzivn=C4=9B v=C3=ADce ne=C5=BE= dva roky. Na prvn=C3=AD pohled jde o autorsk=C3=BD v=C3=BDbor z&nb= sp;d=C3=ADla, nov=C3=A9, dosud neuve=C5=99ejn=C4=9Bn=C3=A9 Juli=C5=A1ovy= b=C3=A1sn=C4=9B jsou zde pouze dv=C4=9B. O v=C3=BDbor jde v=C5=A1a= k pouze na prvn=C3=AD pohled: velk=C3=A1 =C5=99ada star=C5=A1=C3=ADch b=C3= =A1sn=C3=AD zde vych=C3=A1z=C3=AD autorem v=C3=ADce =C4=8Di m=C3=A9n=C4=9B= upravena. U=C5=BE ale i samotn=C3=BDm v=C3=BDb=C4=9Brem b=C3=A1sn=C3= =AD sledoval autor jin=C3=BD c=C3=ADl ne=C5=BE p=C5=99edstavit =C4=8Dten= =C3=A1=C5=99=C5=AFm svou poezii tak, jak se v pr=C5=AFb=C4=9Bhu =C4= =8Dty=C5=99iceti let vyv=C3=ADjela a prom=C4=9B=C5=88ovala. Knihou = Pod k=C5=AF=C5=BE=C3=AD cht=C4=9Bl Emil Juli=C5=A1 vyslovit to, c= o c=C3=ADt=C3=AD a o =C4=8Dem p=C5=99em=C3=BD=C5=A1l=C3=AD dne= s, v tuto chv=C3=ADli. Star=C3=A1, ji=C5=BE d=C3=A1vno oti=C5=A1t=C4= =9Bn=C3=A1 b=C3=A1se=C5=88 pro n=C4=9Bj nebyla n=C4=9B=C4=8D=C3=ADm uzav= =C5=99en=C3=BDm, co by od sebe jednou pro v=C5=BEdy od=C5=99=C3=ADzl, al= e st=C3=A1le =C5=BEivou sou=C4=8D=C3=A1st=C3=AD jeho vnit=C5=99n=C3=ADho= =C5=BEivota, s kterou nejen =C5=BEe m=C5=AF=C5=BEe, ale dokonce mu= s=C3=AD d=C3=A1le pracovat, m=C4=9Bnit ji a rozv=C3=ADjet.

V dopisu z 30. listopadu lo=C5=88sk=C3=A9ho rok= u, necel=C3=BD m=C4=9Bs=C3=ADc p=C5=99ed svou smrt=C3=AD, mi Emil Juli=C5= =A1 napsal: =E2=80=9ECht=C4=9Bl jsem skon=C4=8Dit s v=C5=A1eobj=C3=AD= maj=C3=ADc=C3=AD l=C3=A1skou, s t=C3=ADm, =C5=BEe je dob=C5=99e, =C5= =BEe jsem tu =C5=BEil (asi bl=C3=ADzko Rilkemu), ale ned=C3=A1 se nic d=C4= =9Blat, skepse, zklam=C3=A1n=C3=AD, =C5=BEehr=C3=A1n=C3=AD, hovorovost a= =C5=BE na mez vulgarity, posledn=C3=AD b=C3=A1se=C5=88 =3D b=C3=A1se=C5=88= -kol=C3=A1=C5=BE, je to siln=C4=9Bj=C5=A1=C3=AD ne=C5=BE j=C3=A1, nemohu= pou=C5=BE=C3=ADt jin=C3=A9 vid=C4=9Bn=C3=AD, c=C3=ADt=C4=9Bn=C3=AD. Jso= u dva druhy lid=C3=AD, kdy=C5=BE pominu lidi s psychickou ztr=C3=A1= tou sv=C4=9Bdom=C3=AD, chcete-li k=C5=99es=C5=A5ani nebo jejich dne=C5=A1= n=C3=AD d=C4=9Bdici, a pak manichejci, v=C4=9B=C5=99=C3=ADc=C3=AD v=  princip dobra-zla. Kdo nev=C4=9B=C5=99=C3=AD v jejich v=C4=9B= =C4=8Dnou souexistenci, bude trp=C4=9Bt. Ivan Divi=C5=A1 trp=C4=9Bl. Vid= =C4=9Bl jste ho na fotografi=C3=ADch Dagmar Hochov=C3=A9 (Konec chleba, = po=C4=8D=C3=A1tek kamen=C3=AD) na str. 79=E2=80=9381?=E2=80=9C Nelze l=C3= =A9pe charakterizovat posledn=C3=AD odd=C3=ADl knihy Pod k=C5=AF=C5=BE= =C3=AD, jako=C5=BE i jej=C3=AD celkov=C3=A9 vyzn=C4=9Bn=C3=AD, = ne=C5=BE jak to ve sv=C3=A9m dopisu ud=C4=9Blal b=C3=A1sn=C3=ADk s=C3=A1= m. T=C3=A9m=C4=9B=C5=99 doslova stejn=C4=9B p=C3=AD=C5=A1e o utrpen= =C3=AD i v posledn=C3=AD b=C3=A1sni svazku s n=C3=A1zvem = Kdesi v koutku galaxie: =E2=80=9Enebo=C5=A5 kdo jako hlup=C3=A1k bere v=C3=A1=C5=BEn=C4=9B v=C4=9Bci du=C5=A1e/ bude= trp=C4=9Bt=E2=80=9C. Jsem p=C5=99esv=C4=9Bd=C4=8Den, =C5=BEe kl=C3=AD=C4= =8Dem k =C4=8Detb=C4=9B t=C3=A9to posledn=C3=AD knihy Emila Juli=C5= =A1e, jej=C3=ADho=C5=BE vyd=C3=A1n=C3=AD se ji=C5=BE nedo=C5=BEil, je kl= aden=C3=AD ot=C3=A1zek po smyslu utrpen=C3=AD. Kladen=C3=AD ov=C5=A1em o= pravdov=C3=A9, pro=C5=BE=C3=ADvan=C3=A9 na samu mez snesitelnosti, ne je= n zb=C4=9B=C5=BEn=C4=9B =C4=8Dten=C3=A1=C5=99sky povrchn=C3=AD. Pro toho= , kdo znal nejen Emila Juli=C5=A1e, ale i jeho p=C5=99edchoz=C3=AD = d=C3=ADlo, je kniha svou skeps=C3=AD p=C5=99ekvapiv=C3=A1 a velmi b= olestn=C3=A1. Je sv=C4=9Bdectv=C3=ADm nesm=C3=ADrn=C4=9B hlubok=C3=A9, p= roc=C3=ADt=C4=9Bn=C3=A9 a protrp=C4=9Bn=C3=A9 cesty za pochope= n=C3=ADm smyslu, o n=C4=9Bj=C5=BE u=C5=BE se nehraje, ale kter=C3=BD= =C4=8Dlov=C4=9Bku bolestn=C4=9B unik=C3=A1: =E2=80=9EJedin=C3=A1 nad=C4= =9Bje z=C5=AFst=C3=A1v=C3=A1:/ =C5=BEe z=C5=AFstaneme nav=C5=BEdy v = ;pam=C4=9Bti bo=C5=BE=C3=AD./ Setk=C3=A1me se tam op=C4=9Bt/ v=C5=A1ichn= i a v=C5=A1echno?/ L=C3=A1ska? Kr=C3=A1sa? K=C5=99e=C4=8D/ a =C5= =A1=C3=ADlenstv=C3=AD? B=C3=A1se=C5=88?/ Ticho=E2=80=A6 Nikdo neodpov=C3= =ADd=C3=A1=E2=80=A6=E2=80=9C

Autor je editor.

diskuse

=

<= b>=C2=A9 2005=E2=80=932008 A2 kulturn=C3=AD t=C3=BDden=C3=ADk | vyro= bil SpyTechpublika=C4=8Dn=C3=AD syst=C3=A9m pro web Avista Publi= sher

------------vuxZAGdJbZBOA4dp9AaqmH Content-Disposition: inline; filename=favicon.ico Content-Type: image/x-icon; name=favicon.ico Content-Location: http://www.tydenika2.cz/favicon.ico Content-Transfer-Encoding: Base64 AAABAAEAICAAAAEAGACoDAAAFgAAACgAAAAgAAAAQAAAAAEAGAAAAAAAAAAAAGAA AABgAAAAAAAAAAAAAAA5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5 kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5 kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5 kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5 kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5 kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5 kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5 kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5 kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5 kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5 kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5 kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5 kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc9lPdJm/hJm/hJm/hDl/c5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5 kvc5kvc8lPdJm/hJm/hJm/hJm/hJm/hJm/hJm/hJm/hJm/hJm/hJm/hJm/hJm/hJ m/hJm/hAlvc5kvc5kvc5kvdjqfn4+//////////K4v08lPc5kvc5kvc5kvc5kvc5 kvc5kvd+ufv+/v////////////////////////////////////////////////// //////+Xxvs5kvc5kvc5kvdBlvff7f7////////3+/9Hmvg5kvc5kvc5kvc5kvc5 kvc6kve52Pz///////////////////////////////////////////////////// //////+fyvs5kvc5kvc5kvc5kveq0Pz///////////97t/o5kvc5kvc5kvc5kvc5 kvc+lffs9P7////////////////////////////7/f/5/P/5/P/5/P/5/P/5/P/5 /P/5/P+Yxvs5kvc5kvc5kvc5kvdtr/n9/v////////+92vxep/lep/lep/lep/le p/l6t/r////////////3+//k8P7////////+/v/A3f1lrPpdqPpdqPpdqPpdqPpd qPpdqPpGmfg5kvc5kvc5kvc5kvc/lvft9f7///////////////////////////// ///////////////////K4v1Yo/jQ5f3////////+/v+62fxJm/g5kvc5kvc5kvc5 kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kve42Pz///////////////////////////// //////////////////+Qwvs5kvdImvjJ4f3////////+///W6P1Uofg5kvc5kvc5 kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvd1s/r////////////8/v/3+//3+//3+//5 /P/////////////9/v9Onvg5kvc5kvdDmPi42Pz9/v/////////l8f5lqvk5kvc5 kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvdLnPjw9/7////////Y6v1jqflhqPlhqPme yvv////////////a6/45kvc5kvc5kvc5kvdBlvew1Pz+/v/////////r9P5lqvk5 kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc7k/fA3f3////////r9P5Qn/g5kvc5kve1 1vz///////////+cyPs5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc/lfes0fz////////////p8/5c pfg5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kveEu/r+//////////95tvo5kvdGmfjg 7v7////////9/v9fp/k5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc9lPey1fz+///////////d 7f5Jm/g5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvdXovjx9/7///////+u0/w6kvdmq/n7 /f/////////b6/5DmPc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvdFmfjO5P3///////// //+hzPw5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc8k/fM4/3////////e7f5Bl/eZx/v/ //////////+s0fw5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvdprPn5/P////// ///u9v8+lfc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kveTxPv///////////9hqPnO5P3/ ///////7/f9ur/k5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc6kvfh7/7///// ///8/v9gqPk5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvdYo/j5/P////////+oz/z7/f// ///////l8f5Hmvg5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc6k/fj7/7///// ///+/v91s/k5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc7k/fd7P7////////4+/////// //////+52fw5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvdmrPn4+/////// ///9/v9kqvk5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kveeyvv///////////////// ///+/v93tPk5kvc5kvc+lfew0/yoz/t8uPpdpvlKm/hLnPiAufrk8P7///////// ///s9P4/lfc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvdgqPn9/v////////////// ///1+f9Gmfg5kvc5kvdapPj5+//////////////////////////////////////9 /v+Jvvo5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvdCl/fi7/7///////////// ///F3/05kvc5kvc5kveCu/v+/v/////////////////////////////////z+P+V xfs9lPc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kveFvPq01vy01vy01vy0 1vxysfk5kvc5kvc5kvc+lfdgp/mQwvuy1fzI4//b6/7f7f7d7P7G4f6byPtSoPg6 k/c5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5 kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5 kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5 kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5 kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5 kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5 kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5 kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5 kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5 kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5 kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5 kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5kvc5 kvc5kvc5kvc5kvc5kvcAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA== ------------vuxZAGdJbZBOA4dp9AaqmH Content-Disposition: inline; filename=feea7c8e08e9570039b4691035d768bd.js Content-Type: application/x-javascript; name=feea7c8e08e9570039b4691035d768bd.js Content-Location: http://www.tydenika2.cz/wsf-cache/cz/029/053/feea7c8e08e9570039b4691035d768bd.js Content-Transfer-Encoding: Base64 DQovKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioq KioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKiovDQpmdW5jdGlvbiBDV3Nm QXBwKCkNCnsNCgl0aGlzLmZCcm93c2VyVmVyc2lvbiA9IDA7DQoJdGhpcy5Jc0lF ID0gMDsNCgkNCiAgIHRoaXMuRGV0ZWN0QnJvd3NlcigpDQp9DQoNCi8qKioqKioq KioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioq KioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKi8NCkNXc2ZBcHAucHJvdG90eXBlLk9uQm9k eUxvYWQgPSBmdW5jdGlvbigpDQp7DQogICB0aGlzLkltcGxlbWVudE1vdXNlQ2Fw dHVyZSgpOw0KICAgLy90aGlzLkZpeFBuZ0ltYWdlcygpOw0KfQ0KDQovKioqKioq KioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioq KioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKiovDQpDV3NmQXBwLnByb3RvdHlwZS5EZXRl Y3RCcm93c2VyID0gZnVuY3Rpb24oKQ0Kew0KICAgdGhpcy5Jc0lFID0gZmFsc2U7 DQogICB0aGlzLmZCcm93c2VyVmVyc2lvbiA9IDA7DQogICB2YXIgcyA9IG5hdmln YXRvci51c2VyQWdlbnQudG9Mb3dlckNhc2UoKTsNCiAgIA0KICAgaWYgKHMuaW5k ZXhPZigib3BlcmEiKSE9LTEpDQogICB7DQogICAJLy8gZHVtbXkNCiAgIH0NCiAg IGVsc2UgaWYgKHMuaW5kZXhPZigiZ2Vja28iKSE9LTEpDQogICB7DQogICAJLy8g ZHVtbXkNCiAgIH0NCiAgIGVsc2UgaWYgKHMuaW5kZXhPZigibXNpZSIpIT0tMSkN CiAgIHsNCiAgICAgIHRoaXMuSXNJRSA9IHRydWU7DQoJCXZhciBhVmVyc2lvbiA9 IG5hdmlnYXRvci5hcHBWZXJzaW9uLnNwbGl0KCJNU0lFIikNCgkJdGhpcy5mQnJv d3NlclZlcnNpb24gPSBwYXJzZUZsb2F0KGFWZXJzaW9uWzFdKTsNCiAgIH0NCn0N Cg0KLyoqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioq KioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqLw0KQ1dzZkFwcC5wcm90 b3R5cGUuSW1wbGVtZW50TW91c2VDYXB0dXJlID0gZnVuY3Rpb24oKQ0Kew0KCWlm ICh0aGlzLklzSUUpIHJldHVybjsNCgkNCiAJdmFyIGNhcHR1cmUgPSBbImNsaWNr IiwgIm1vdXNlZG93biIsICJtb3VzZXVwIiwgIm1vdXNlbW92ZSIsICJtb3VzZW92 ZXIiLCAibW91c2VvdXQiIF07IA0KDQogICBIVE1MRWxlbWVudC5wcm90b3R5cGUu c2V0Q2FwdHVyZSA9IGZ1bmN0aW9uKCkNCiAgIHsgDQogICAJaWYgKHRoaXMuX2Nh cHR1cmUgIT0gbnVsbCkgcmV0dXJuOw0KICAgCQ0KCQl2YXIgc2VsZiA9IHRoaXM7 IA0KCQl2YXIgZmxhZyA9IGZhbHNlOyANCgkJDQoJCXRoaXMuX2NhcHR1cmUgPSBm dW5jdGlvbihlKQ0KCQl7IA0KCQkgICBpZiAoZmxhZykgcmV0dXJuOw0KCQkgICBm bGFnID0gdHJ1ZTsgDQoJCSAgIA0KCQkgICB2YXIgZXZlbnQgPSBkb2N1bWVudC5j cmVhdGVFdmVudCgiTW91c2VFdmVudHMiKTsgDQoJCSAgIA0KCQkgICBldmVudC5p bml0TW91c2VFdmVudChlLnR5cGUsIA0KCQkgICAgICAgZS5idWJibGVzLCBlLmNh bmNlbGFibGUsIGUudmlldywgZS5kZXRhaWwsIA0KCQkgICAgICAgZS5zY3JlZW5Y LCBlLnNjcmVlblksIGUuY2xpZW50WCwgZS5jbGllbnRZLCANCgkJICAgICAgIGUu Y3RybEtleSwgZS5hbHRLZXksIGUuc2hpZnRLZXksIGUubWV0YUtleSwgDQoJCSAg ICAgICBlLmJ1dHRvbiwgZS5yZWxhdGVkVGFyZ2V0KTsgDQoNCgkJICAgc2VsZi5k aXNwYXRjaEV2ZW50KGV2ZW50KTsgDQoJCSAgIGZsYWcgPSBmYWxzZTsgDQoJCX07 IA0KCQkNCgkJZm9yICh2YXIgaT0wOyBpPGNhcHR1cmUubGVuZ3RoOyBpKyspIA0K CQl7IA0KCQkgICB3aW5kb3cuYWRkRXZlbnRMaXN0ZW5lcihjYXB0dXJlW2ldLCB0 aGlzLl9jYXB0dXJlLCB0cnVlKTsgDQoJCX0gDQoJfQ0KDQogICBIVE1MRWxlbWVu dC5wcm90b3R5cGUucmVsZWFzZUNhcHR1cmUgPSBmdW5jdGlvbigpDQogICB7IA0K ICAgCWlmICh0aGlzLl9jYXB0dXJlID09IG51bGwpIHJldHVybjsNCiAgIAkNCiAg IAlmb3IgKHZhciBpPTA7IGk8Y2FwdHVyZS5sZW5ndGg7IGkrKykgDQogICAJeyAN CiAgICAgIAl3aW5kb3cucmVtb3ZlRXZlbnRMaXN0ZW5lcihjYXB0dXJlW2ldLCB0 aGlzLl9jYXB0dXJlLCB0cnVlKTsgDQogICAgICB9IA0KICAgICAgDQogICAgICB0 aGlzLl9jYXB0dXJlID0gbnVsbDsgDQogICB9DQp9DQoNCi8qKioqKioqKioqKioq KioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioq KioqKioqKioqKioqKioqKi8NCkNXc2ZBcHAucHJvdG90eXBlLkZpeFBuZ0ltYWdl cyA9IGZ1bmN0aW9uKCkNCnsNCglpZiAoIXRoaXMuSXNJRSB8fCB0aGlzLmZCcm93 c2VyVmVyc2lvbiA+IDYpICByZXR1cm47DQoJDQogICBmb3IodmFyIGk9MDsgaTxk b2N1bWVudC5pbWFnZXMubGVuZ3RoOyBpKyspDQogICB7DQogICAgICB0aGlzLkZp eFBuZyhkb2N1bWVudC5pbWFnZXNbaV0pOw0KICAgfQ0KfQ0KDQovKioqKioqKioq KioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioq KioqKioqKioqKioqKioqKioqKiovDQpDV3NmQXBwLnByb3RvdHlwZS5GaXhQbmcg PSBmdW5jdGlvbihpbWcpDQp7DQoJaWYgKCF0aGlzLklzSUUgfHwgdGhpcy5mQnJv d3NlclZlcnNpb24gPiA2KSByZXR1cm47DQoJDQogICB2YXIgaW1nTmFtZSA9IGlt Zy5zcmMudG9VcHBlckNhc2UoKQ0KCSAgICAgIA0KICAgaWYgKGltZ05hbWUuc3Vi c3RyaW5nKGltZ05hbWUubGVuZ3RoLTQsIGltZ05hbWUubGVuZ3RoKSA9PSAiLlBO RyIgJiYgaW1nLnN0eWxlLmZpbHRlciA9PSIiKQ0KICAgew0KCQkvL2ltZy5zdHls ZS53aWR0aCA9IGltZy53aWR0aCArICJweCI7DQoJICAgLy9pbWcuc3R5bGUuaGVp Z2h0ID0gaW1nLmhlaWdodCArICJweCI7DQoJICAgaW1nLnN0eWxlLmZpbHRlciA9 ICJwcm9naWQ6RFhJbWFnZVRyYW5zZm9ybS5NaWNyb3NvZnQuQWxwaGFJbWFnZUxv YWRlcihzcmM9JyIgKyBpbWcuc3JjICsgIicsIHNpemluZ01ldGhvZD0nc2NhbGUn KSI7DQoJICAgaW1nLnNyYyA9ICIvd3NmL2ltZy90LmdpZiI7DQoJfQ0KfQ0KDQov KioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioq KioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKiovDQpDV3NmQXBwLnByb3RvdHlw ZS5TZXRDb29raWUgPSBmdW5jdGlvbihzTmFtZSwgc1ZhbHVlLCBJc0dsb2JhbCkN CnsNCiAgLy9kYXRlID0gbmV3IERhdGUoKTsNCiAgDQogIHZhciBzID0gc05hbWUg KyAiPSIgKyBlc2NhcGUoc1ZhbHVlKTsNCiAgaWYgKElzR2xvYmFsKSBzICs9ICI7 IHBhdGgiICsgIj0vIjsgICAgICAvLyB0byBtYWtlIEhUVFJBQ0sgZGl6enkgOy0p DQogIC8vICsgIjsgZXhwaXJlcz0iICsgZGF0ZS50b0dNVFN0cmluZygpOw0KICAN CiAgZG9jdW1lbnQuY29va2llID0gczsNCn0NCg0KLyoqKioqKioqKioqKioqKioq KioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioq KioqKioqKioqKioqLw0KQ1dzZkFwcC5wcm90b3R5cGUuR2V0Q29va2llID0gZnVu Y3Rpb24gKHNOYW1lLCBEZWZWYWx1ZSkNCnsNCiAgLy8gY29va2llcyBhcmUgc2Vw YXJhdGVkIGJ5IHNlbWljb2xvbnMNCiAgLy8gSUUgYnVnOiBjb29raWVzIGluIHRv dGFsIGNhbiBoYXZlIHVwLXRvIDQwOTZLQg0KICB2YXIgYUNvb2tpZSA9IGRvY3Vt ZW50LmNvb2tpZS5zcGxpdCgiOyAiKTsNCiAgDQogIGZvciAodmFyIGk9MDsgaSA8 IGFDb29raWUubGVuZ3RoOyBpKyspDQogIHsNCiAgICAvLyBhIG5hbWUvdmFsdWUg cGFpciAoYSBjcnVtYikgaXMgc2VwYXJhdGVkIGJ5IGFuIGVxdWFsIHNpZ24NCiAg ICB2YXIgYUNydW1iID0gYUNvb2tpZVtpXS5zcGxpdCgiPSIpOw0KICAgIA0KICAg IGlmIChzTmFtZSA9PSBhQ3J1bWJbMF0pIHJldHVybiB1bmVzY2FwZShhQ3J1bWJb MV0pOw0KICB9DQoNCiAgLy8gYSBjb29raWUgd2l0aCB0aGUgcmVxdWVzdGVkIG5h bWUgZG9lcyBub3QgZXhpc3QNCiAgcmV0dXJuIERlZlZhbHVlOw0KfQ0KDQovKioq KioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioq KioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKiovDQpDV3NmQXBwLnByb3RvdHlwZS5H ZXRDb29raWVJbnQgPSBmdW5jdGlvbiAoc05hbWUsIERlZlZhbHVlKQ0Kew0KCXJl dHVybiBwYXJzZUludCh0aGlzLkdldENvb2tpZShzTmFtZSwgRGVmVmFsdWUpKTsN Cn0NCg0KLyoqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioq KioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqLw0KQ1dzZkFwcC5w cm90b3R5cGUuQ2FuY2VsRXZlbnRCdWJibGUgPSBmdW5jdGlvbihldikNCnsNCglp ZiAoIWV2KSBldiA9IHdpbmRvdy5ldmVudDsNCglldi5jYW5jZWxCdWJibGUgPSB0 cnVlOw0KfSAgICAgIA0KDQovKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioq KioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKiov DQpDV3NmQXBwLnByb3RvdHlwZS5PcGVuUG9wdXAgPSBmdW5jdGlvbihzVXJsLCBz TmFtZSwgdywgaCkNCnsNCiAgdyArPSAzMjsNCiAgaCArPSA5NjsNCiAgdmFyIHds ZWZ0ID0gKHNjcmVlbi53aWR0aCAtIHcpIC8gMjsNCiAgdmFyIHd0b3AgPSAoc2Ny ZWVuLmhlaWdodCAtIGgpIC8gMjsNCiAgDQogIHZhciB3aW4gPSB3aW5kb3cub3Bl bihzVXJsLA0KICAgIHNOYW1lLA0KICAgICd3aWR0aD0nICsgdyArICcsIGhlaWdo dD0nICsgaCArICcsICcgKw0KICAgICdsZWZ0PScgKyB3bGVmdCArICcsIHRvcD0n ICsgd3RvcCArICcsICcgKw0KICAgICdsb2NhdGlvbj1ubywgbWVudWJhcj1ubywg JyArDQogICAgJ3N0YXR1cz1ubywgdG9vbGJhcj1ubywgc2Nyb2xsYmFycz15ZXMs IHJlc2l6YWJsZT15ZXMnKTsNCiAgDQogIC8vIEp1c3QgaW4gY2FzZSB3aWR0aCBh bmQgaGVpZ2h0IGFyZSBpZ25vcmVkDQogIHdpbi5yZXNpemVUbyh3LCBoKTsNCiAg DQogIC8vIEp1c3QgaW4gY2FzZSBsZWZ0IGFuZCB0b3AgYXJlIGlnbm9yZWQNCiAg d2luLm1vdmVUbyh3bGVmdCwgd3RvcCk7DQogIHdpbi5mb2N1cygpOw0KfQ0KDQov KioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioq KioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKiovDQpDV3NmQXBwLnByb3RvdHlw ZS5DcmVhdGVYTUxIdHRwUmVxdWVzdCA9IGZ1bmN0aW9uKCkNCnsNCiAgIGlmICh3 aW5kb3cuWE1MSHR0cFJlcXVlc3QpDQogICAgICByZXR1cm4gbmV3IFhNTEh0dHBS ZXF1ZXN0KCk7DQogICBlbHNlIGlmICh3aW5kb3cuQWN0aXZlWE9iamVjdCkNCiAg ICAgIHJldHVybiBuZXcgQWN0aXZlWE9iamVjdCgiTWljcm9zb2Z0LlhNTEhUVFAi KTsNCiAgIGVsc2UNCiAgICAgIHJldHVybiBudWxsOw0KfQ0KDQovKioqKioqKioq KioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioq KioqKioqKioqKioqKioqKioqKiovDQp2YXIgZ19BcHAgPSBuZXcgQ1dzZkFwcCgp Ow0K ------------vuxZAGdJbZBOA4dp9AaqmH Content-Disposition: inline; filename=cols3.png Content-Type: image/png; name=cols3.png Content-Location: http://www.tydenika2.cz/img/cols3.png Content-Transfer-Encoding: Base64 iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAwwAAAAFAQMAAADSVvltAAAAA3NCSVQICAjb4U/g AAAABlBMVEUjHyD///9mY0coAAAACXBIWXMAAAsSAAALEgHS3X78AAAAFnRFWHRD cmVhdGlvbiBUaW1lADEwLzAxLzA1GqF0FAAAACB0RVh0U29mdHdhcmUATWFjcm9t ZWRpYSBGaXJld29ya3MgTVi7kSokAAAAHElEQVR4nGP4jwH+yGOKEQuaMYU+MIxa MWisAADn9eEAJYvSVgAAAABJRU5ErkJggg== ------------vuxZAGdJbZBOA4dp9AaqmH Content-Disposition: inline; filename=cols2.png Content-Type: image/png; name=cols2.png Content-Location: http://www.tydenika2.cz/img/cols2.png Content-Transfer-Encoding: Base64 iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAJwAAAAFCAMAAACHD3X0AAAABGdBTUEAAK/INwWK 6QAAABl0RVh0U29mdHdhcmUAQWRvYmUgSW1hZ2VSZWFkeXHJZTwAAAAGUExURSMf IP///2ZjRygAAAAaSURBVHjaYmAclIABBBgZRh036jg6Ow4gwACQJQL0tlh47AAA AABJRU5ErkJggg== ------------vuxZAGdJbZBOA4dp9AaqmH Content-Disposition: inline; filename=9ef9f84349a298a7abaedc0eb30c7bf2.css Content-Type: text/css; name=9ef9f84349a298a7abaedc0eb30c7bf2.css Content-Location: http://www.tydenika2.cz/wsf-cache/cz/115/168/9ef9f84349a298a7abaedc0eb30c7bf2.css Content-Transfer-Encoding: 8bit .wsf-forum .topics { border-bottom: solid #d0d0d0 5px; margin-bottom: 10px;}.wsf-forum .forum-toolbar { margin: 0 0 10px 0;}.wsf-forum-topic .header { position: relative; background: #d0d0d0; margin: 0 0 5px; padding: 5px;}.wsf-forum-topic .header p { margin: 0 0 3px 0;}.wsf-forum-topic .header p.title { font-weight: bold;}.wsf-forum-topic .header p.title a { color: black;}.wsf-forum-topic .header p.title a:visited { color: #666666;}.wsf-forum-topic .author { color: green;}.wsf-forum-topic .header .ctrls{ position: absolute; right: 5px; top: 10px; margin: 0;}.wsf-forum-topic .header .admin-ctrls { margin: 5px 0 0 0;}.wsf-forum-replies { margin: 0 0 0 25px;}.wsf-forum-replies p.ctrls { margin: 0 0 10px 0;}.wsf-forum-reply .header { background: #f0f0f0;}body { font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 12px; margin: 0; background: #f0f0f0;}a img { border: 0;}a, a.novisited:visited { color: #F79239;}a:visited { color: #E8B07E;}.ffix {clear: both; font-size: 1px; height: 1px;}.main { width: 780px; margin: 10px auto 0 auto; padding: 10px; background: white;}.hdr { position: relative; height: 85px; background: #F79239; color: white; font-size: 11px;}.hdr .logo { position: absolute; left: 0; top: 0;}.hdr .issn { position: absolute; left: 0; top: 65px; margin: 0 0 0 10px;}.hdr .banner { position: absolute; right: 0; top: 0px;}.hdr .menu { position: absolute; right: 0; top: 65px; margin: 0 10px 0 0; width: 600px;}.hdr .menu ul { margin: 0; padding: 0;}.hdr .menu li { list-style-type: none; float: right; display: block; margin: 0 0 0 5px;line-height: 20px;}.hdr .menu li div { padding: 0 5px;}.hdr .menu li .sel { font-weight: bold; color: black; background: white;}.hdr .menu a, .hdr .menu a:visited { color: white; text-decoration: none;}.hdr .menu .sel a, .hdr .menu .sel a:visited { color: black; text-decoration: none;}.hdr .menu a:hover { text-decoration: underline !important;}.body { margin: 10px 0 0 0; width: 100%;}.body-cols3 { background: url(/img/cols3.png) repeat-y;}.body-cols2 { background: url(/img/cols2.png) repeat-y; }.left { float: left; width: 140px; padding: 0 10px 0 0; overflow: hidden;}.content { float: left;}.overflow-hidden { overflow-x: hidden; width: 100%;}.content-cols3 { width: 450px; margin: 0 15px; overflow-x: inherit;}.content-cols2 { width: 615px; margin: 0 0 0 15px; overflow-x: inherit;}.right { float: left; width: 140px; margin: 0 0 0 10px; overflow-x: inherit;}.lock { margin: 0 0 10px 0; background: #eeeeee; padding: 10px 10px 10px 10px; font-size: 11px;}.footer { background: #F79239; height: 25px; padding: 0 10px; line-height: 25px; margin: 10px 0 0 0; color: white; font-size: 11px;}.footer a, .footer a:visited { color: white;}.wsf-crumbs { font-size: 11px; color: gray; margin: 0 0 7px 0;}.wsf-crumbs a, .wsf-crumbs a:visited { color: gray;}@media print {body { background: transparent;}.main { margin: 0; padding: 0; width: 100%; background: transparent;}.hdr { background: none; height: auto; width: auto; margin: 0 0 20px 0; }.hdr .menu,.hdr .issn, .hdr .banner { display: none; }.hdr .logo { position: static;}.left, .right { display: none;}.body { margin: 0;}.body-cols3, .body-cols2 { background: none;}.wsf-crumbs { display: none;}.content { float: none; margin: 0;}.content-cols3, .content-cols2 { width: 100%; margin: 0;}.footer { background: none; color: black; margin: 10px 0 0 0; padding: 10px 0 0 0; border-top: 1px solid black;}.footer a, .footer a:visited { color: black;}}.login input.button { margin: 0px 0 5px 0;}.login p { margin: 0 0 5px 0;}.login .logout { margin: 0 0 5px 0;}.login .menu ul { margin: 0; padding: 0;}.login .menu li { list-style-type: none; display: block; margin: 0 0 5px 0;}.login .menu li div {}.login .menu li .sel { font-weight: bold; color: black; background: white;}.login .pdf { margin: 10px 0 0 0; font-size: 10px;}.login .pdf img { float: left; margin: 5px 5px 0 0;}.pane { font-size: 11px;}.pane .banners div, .pane .group { border-bottom: 5px solid black; padding: 0 0 7px 0; margin: 0 0 7px 0; }.pane h1 { font-size: 11px; margin: 0 0 7px 0;}.pane .text .icon { float: left; margin: 0 5px 0 0;}.pane .text h2 { font-size: 11px; margin: 0 0 5px 0;}.pane .text p { margin: 0 0 5px 0;}.pane input { font-size: 11px; font-family: Verdana, sans-serif;}.pane input.text { border: 1px solid black; width: 100%;}.lmenu ul { margin: 0; padding: 0;}.lmenu li { list-style-type: none; display: block; margin: 0 0 4px 0;height: 30px;}.wsf-form .errors { background: #ffa0a0; padding: 5px; font-size: 10px; border: 2px solid red; margin: 0 0 5px 0;}.wsf-form .errors .title { margin: 0 0 5px 0; }.wsf-form .errors ul { margin: 0; padding: 0 0 0 15px;}.wsf-form .msg { padding: 5px; background: #8080FF; border: 2px solid #0000FF; color: white; margin: 0 0 10px 0;}.wsf-form input.text { margin: 0px 0 3px 0;}.poll p.title { margin: 0 0 10px 0;}.poll p.total { margin: 10px 0 0 0;}.poll ul { margin: 0; padding: 0 0 0 15px;}.poll li { margin: 5px 0;}.content h1 { font-size: 20px; margin: 0 0 10px 0;}.wsf-paging { margin: 0 0 10px 0; background: #eeeeee; padding: 3px 5px; text-align: right;}form { margin: 0; padding: 0;}.content-form .errors { color: white; background: red url(/img/error.gif) no-repeat 10px 10px; padding: 10px 10px 10px 80px; min-height: 50px; margin: 0 0 10px 0;}.content-form .errors p.title { margin: 0 0 10px 0; font-size: 150%;}.content-form .errors ul { margin: 0; padding: 0 0 0 18px;}.content .wsf-msg-box { background: #aaaaff url(/img/info.gif) no-repeat 10px 10px; border: blue 1px solid; padding: 10px 10px 10px 80px; color: white; min-height: 50px; margin: 0 0 10px 0;}.content .wsf-msg-box a, .content .wsf-msg-box a:visited { color: white;}.content .wsf-msg-box ul { margin: 0; padding: 0 0 0 18px;}.content .wsf-msg-box li { margin: 5px 0 0 0 ;}.content-form .frame { background: #FCD1AB; border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 0 0 15px 0;}.content-form h2 { font-size: 14px; margin: 0 0 10px 0; }.content-form p { margin: 0 0 5px 0; }.content-form table { margin: 0 0 15px 0;width: 100%;}.content-form td { padding: 3px 0;}.content-form td.c1 { width: 120px; vertical-align: top; padding: 3px 5px 3px 0;}.content-form .btns { text-align: center; margin: 20px 0 0 0; }.content-form .required { color: red;}.content-form a { color: blue;}.content-form a:visited { color: darkviolet;}.content-form p.full-width-ctrl { margin: 0 0 10px 0;}.content-form p.full-width-ctrl label { display: block; margin: 0 0 3px 0;}.content-form input, .content-form textarea { font-size: 12px; font-family: Verdana, sans-serif;}.content-form input.text, .content-form input.file { border: 1px solid gray; width: 98%;}.content-form textarea { height: 100px; margin: 0; width: 98%;}.article { border-bottom: solid black 5px; padding-bottom: 10px; margin: 0 0 10px 0;}.article .title { border-bottom: solid black 5px; padding-bottom: 10px; margin: 0 0 10px 0;}.article .title h1 { margin: 0; font-size: 20px;}.article .title p { margin: 5px 0 0 0;}.article .title .tools { float: right; width: 200px; background: #eeeeee; padding: 5px; text-align: right; font-size: 11px;}.article .abstract { font-weight: bold; margin: 0 0 15px 0;}.article .abstract p { text-align: left !important;}.article .inset { float: right; width: 250px; font-size: 11px; margin: 0 0 10px 10px;}.article .pane { background: #FDE6D0; padding: 10px 10px 10px 10px; margin: 0 0 10px 0;}.article .inset p { text-align: left !important;}.article .inset .image { text-align: left; margin: 0 0 10px 0;}.ap_fulltext p { margin: 0 0 1em 0;line-height: 16px; text-align: justify;} .ap_fulltext p.ap_no_gaps{margin: 0 }.ap_fulltext p.ap_hdr_1, .ap_fulltext h1 {font-size: 28px;font-weight: bold;margin: 1em 0 .3em 0;}.ap_fulltext p.ap_hdr_2, .ap_fulltext h2 {font-size: 12pt;font-weight: bold;margin: 1em 0 .3em 0; background-color: #eeeeee; border-top: 2px solid black; border-bottom: 2px solid black; padding: 3px;}.ap_fulltext p.ap_hdr_3, .ap_fulltext h3 {font-size: 10pt;font-weight: bold; margin-top: 1em; margin: 1em 0 .3em 0; background-color: #eeeeee; padding: 3px;}.ap_fulltext p.ap_code {font-family: Courier;font-size: 10px;margin: 0;background: #e0e0e0 }.ap_fulltext p.ap_highlight {margin: 0 2em 1em 2em;padding: .5em;background: #eeeeee;border: 1px solid #808080;font-size: 105% }.ap_fulltext blockquote { margin: 0 0 0 35px;}.ap_fulltext ul, .ap_fulltext ol {margin: .3em 0 1em 0;padding: 0 0 0 3em }.ap_fulltext ul ul, .ap_fulltext ol ol {margin-top: .3em; margin-bottom: 0 }.ap_fulltext li {margin: 0 0 .3em 0 }.ap_fulltext li p {margin: 0 }.ap_fulltext li.ap_hdr_1 {font-size: 28px;font-weight: bold; }.ap_fulltext li.ap_hdr_2 {font-size: 21px;font-weight: bold; }.ap_fulltext li.ap_hdr_3 {font-size: 16px;font-weight: bold; }.ap_fulltext li.ap_code {font-family: Courier;font-size: 16px;background: #e0e0e0;}.ap_fulltext img { margin: 1em }.ap_fulltext img.ap_limg { float: left; margin: 1em 1em 1em 0 }.ap_fulltext img.ap_rimg { float: right; margin: 1em 0 1em 1em }.ap_fulltext img.ap_bimg { margin: 0em 1em 0em 1em }.ap_fulltext img.ap_mimg { margin: 0em 1em 0em 1em; vertical-align: middle; }.ap_fulltext table.ap_ltbl {border: dashed; }.ap_fulltext table.ap_ltbl td, .ap_fulltext table.ap_ltbl th,.ap_fulltext table.ap_ltbl table.ap_ltbl td, .ap_fulltext table.ap_ltbl table.ap_ltbl th {border: dashed;padding: 0.25em;vertical-align: middle;}.ap_fulltext table {border-bottom: 5px solid black; border-top: 5px solid black; width: 100%;}.ap_fulltext td{border-bottom: 1px solid #cccccc; padding: 3px 5px;}.ap_fulltext tr.last td { border: none !important;}.ap_fulltext th{ background: black; padding: 3px 5px; color: white;}.ap_fulltext table p {margin: 0;padding: 0 }.ap_fulltext .ap_lfloat { float: left; margin: 1em 1em 1em 0 }.ap_fulltext .ap_rfloat { float: right; margin: 1em 0em 1em 1em }.ap_fulltext .ap_ralign { margin-left: auto; margin-right: 0 }.ap_fulltext .ap_calign { margin-left: auto; margin-right: auto }.ap_fulltext .ap_lalign { margin-left: 0; margin-right: auto }.ap_fulltext .ap_tac { text-align: center }.ap_fulltext .ap_tar { text-align: right }.ap_fulltext .ap_tal { text-align: left }.ap_fulltext .ap_taj { text-align: justify }.ap_fulltext hr {height: 3px; border-top: 3px solid gray;}.ap_fulltext .ap_hr { margin: 0 0 1em 0;height: 1px;font-size: 1px; border-bottom: 1px solid gray;} ------------vuxZAGdJbZBOA4dp9AaqmH Content-Disposition: inline; filename=logo.png Content-Type: image/png; name=logo.png Content-Location: http://www.tydenika2.cz/img/logo.png Content-Transfer-Encoding: Base64 iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAATgAAAA8CAMAAADFR1b6AAAAA3NCSVQICAjb4U/g AAAASFBMVEX3kjn7wpD////4mUX95M75rWv80q3++PL4o1j6tnr+7uH81rX6u4T4 mkf93cL/zJn3lT/3tXP+8uf/9/f82bv4oFL/1q36v4vi3y9aAAAACXBIWXMAAAsS AAALEgHS3X78AAAAIHRFWHRTb2Z0d2FyZQBNYWNyb21lZGlhIEZpcmV3b3JrcyBN WLuRKiQAAAAWdEVYdENyZWF0aW9uIFRpbWUAMTAvMDEvMDUaoXQUAAAErElEQVR4 nO2aa3ejIBCGLVFBUosnx57+/3+6zCgzXDW7TWw38n5oFRDNE+aGaZqqqqqqqqqq qqqqqqqqqv9EqiN9FocYY1rU1QyXtN+YpG3KtP2z7GTTVv9ghsfd7F5JQdKZ7q5v RST9Ho0xQiTXqUxbWbPMPlrPk6nSpYOYGp199Odq8JEkS87ImBrqFn7BW+BUP+4/ xCwI3DTQSpVi5slK4Ozzjz8C7uoDeYt7P7LcrK6+wW6A21orpEH0dMwMZkFfT3mW EYf/BLibj+Mj7n0vgQue9LvgdOcdu5knzUu1PEtvgouOkwpxxI7/UgTnLZIF3KTs Z1NqckcIbvoS4gvauMMe2uapGRU49Q4bFGFRUkh7NmLLqICdHeTADQZhTnayDuOB HQcTI7hR7X9Fj1Mf0ojdftlWheBlguAk+CkhzHq6gDNudXKHPeyBgxYYdWZo4AW1 TK16N9La4tq0uuMZZ9VwKIEYTgzgRkEu8QgFlmpdV9wPDytbM3S4FgffI7Y0CIDY jzql4AYbXKQ2ETghDURCMQNX+7ElgwMSWk8dtsCXY+n2BsFN9pb2LgPO0xoNvb0m cFJkI/OT9BmtovTeH2+BASiPNMVg+0G6ZQXG4Mg7hSsOWtC8FkC+C1vdFYzvYDiO xgFfcDpDt5vHuL/2ouWLO0xvsf3tJpKKExSyazRI9NL3gWOHrkrgAJCxtucN0OD9 ZpgiA07cE4QeKB2DS2w1kaGxfdCEyB8GzroIeziE4BaVwN2RLz5MZKkUI26713Cg JSdncAJ48IeBs6PGdZpgxWEAzpnqsS7OpWk3pnFH1pUD1yz+ESObA4ephk1HmqBj F5xY//d4A7wNDlgi7djkwR0bVF2ycWUa/e5FbRacwge300CMhLRu9XvrQO7YATes VmdDASJvISyLNapCGlJYcdB4WKVP62zgKLGfghM4Kirxg2CmgFkXhr+mkzhibBGc 17ENDh3muIDHMAm4bcms1jmK4GDgUXGVCqqLV0GU9pZIFFaTyhakSj662FHQ4JzW yFBHdWTKUZZLZ8Hmbps4PPF2ynPjv77Da/yUpMeKaoI9WyVL3Q/A39F0bH7xVxr8 pcMLKd3hzV7ELu4pyu24/BZd/aXDCUlS6Pu6kIeT24BfWc6tLdUCmWCyKeeLS409 X/i6okC6pD9ctm5cw7sj7caoFxeVWYvNcUJSziOZm9zNWl5XOlo7lJAUC31v1/PQ rYjfJSrwnbOi5VSqlr09qM0A8uIiDM7oONHoshdcKzeUs1TKYzkhyabsldsiwiRb J0rRcjVB5baq/MY05/ovlZvTxnu/NLm9cN4rTxxPQRtvmkVS6HvcbifnFv7WJlWQ 3nqvBPV5C9RV1w1qka16LwSvp+fW5H++RfIK/Xceet66nrRjqd6mHEdf+QO/evx1 oqozzC34ZfN7PFDos4cFFLn70GnxDsla6HvbIb2JdULLJUDxCwbe38XTbtuez7cG yQDj9wa8wtCh7YDLbwa8siihjdcMhwK01QouFG3FJTtvXFBgoV/BhaKtuHSvl4sr WIwVXCiik250hL9+q+BCudiZeTX6SXH1IzjL6cRvVquqqqpeRH8ABcQutgKR1xIA AAAASUVORK5CYII= ------------vuxZAGdJbZBOA4dp9AaqmH Content-Disposition: inline; filename=banner-final3.gif Content-Type: image/gif; name=banner-final3.gif Content-Location: http://www.tydenika2.cz/res/156/242/0x0/banner-final3.gif Content-Transfer-Encoding: Base64 R0lGODlhAQABAIAAAP///wAAACH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw== ------------vuxZAGdJbZBOA4dp9AaqmH Content-Disposition: inline; filename=i-btn-home.png Content-Type: image/png; name=i-btn-home.png Content-Location: http://www.tydenika2.cz/res/149/54/0x0/i-btn-home.png Content-Transfer-Encoding: Base64 iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAG4AAAAeCAMAAAD6p9sIAAAABGdBTUEAAK/INwWK 6QAAABl0RVh0U29mdHdhcmUAQWRvYmUgSW1hZ2VSZWFkeXHJZTwAAAAwUExURba0 tTIuL4qIiPDw8OLh4V5bW9PS0piWl09MTaelpmxqant5eUA9PsTDxP///yMfICmy zwkAAAFVSURBVHja7JXbkoQgDERDwkVUmv//240gXsZ11q2a3Sd80JHu5GCHqqH8 rxd1XMd13AmXUJ9I7wrMM+mmyW9xdBI53EmfwZG4fNP0LH0EN6Zzlgfri/QERwIt Ks4RAJkA3bGXTFSkWRfrlKLATkZf1WxZN1r9zVhwQwpLgZ9vcUwIFTezNmGnrwbU JMO24iLCFFxmWB4zIGn1bz20ibEyZ+Z4+s6XMI2KTV9+i9d9j5vUAk9we2Twu38z ItHq8Xgzuw1nBlfKNVCzSQ3nNCO34U7+dUFT5GV5cI9wU53LBOdTvuDyQNCPPuBW /44TRLVZtHHf45ZwxJYzMyMuu7zgtFONrOFW/45LEVMmDIeS73EWYcwiUxmyh1Zc cBxUjYuq1oqr/gPOeGgGzPIDztlyk0Qq6uHLV1ywED32efYt/NV/wOVBrOo+2v4H 1HEd13F/dn0JMABGTLc01MhwAQAAAABJRU5ErkJggg== ------------vuxZAGdJbZBOA4dp9AaqmH Content-Disposition: inline; filename=a-btn-archive.png Content-Type: image/png; name=a-btn-archive.png Content-Location: http://www.tydenika2.cz/res/149/60/0x0/a-btn-archive.png Content-Transfer-Encoding: Base64 iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAEEAAAAeCAMAAABE8YNVAAAABGdBTUEAAK/INwWK 6QAAABl0RVh0U29mdHdhcmUAQWRvYmUgSW1hZ2VSZWFkeXHJZTwAAAAwUExURf3i yv7w5f3p1/moYf748vvFlfzTsPihU/zbvfq+iPmvbvvMo/iZRvq2e/////eSOUj7 CTUAAAC6SURBVHja7NTRCsMgDAXQRBO1am/+/29nWB19coPuYbD2SSoecxOQ7OpH t/A/AuhbQhS9KiBdTdE/SZEBhGxWUpNqG4M3AwdwtR2DEvFa2qoG1eR3EoTyDm6p GiQ1BIs6NgqiKeqbFAEudF/kmcL/+WLHZiTrPsT6FPwEv/pAh9BRTMpKiDwasRBG AXGUsRA8J03hlOIlKBL6WlCVKcxOnoU4ZrWeZkBIfJyY0zwLxtD7fbiF3xceAgwA ojVsXsjhbSoAAAAASUVORK5CYII= ------------vuxZAGdJbZBOA4dp9AaqmH Content-Disposition: inline; filename=i-btn-chroniques.png Content-Type: image/png; name=i-btn-chroniques.png Content-Location: http://www.tydenika2.cz/res/163/202/0x0/i-btn-chroniques.png Content-Transfer-Encoding: Base64 iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAEIAAAAeCAIAAAAXel8zAAAACXBIWXMAAAsTAAAL EwEAmpwYAAABOWlDQ1BQaG90b3Nob3AgSUNDIHByb2ZpbGUAAHjarZGxSsNQFIa/ G0XFoVYI4uBwJ1FQbNXBjElbiiBYq0OSrUlDldIk3NyqfQhHtw4u7j6Bk6PgoPgE voHi1MEhSHASwW/6zs/hcOAHo2LXnYZRhkGsVbvpSNfz5ewTM0wBQCfMUrvVOgCI kzjiJwI+XxEAz5t23WnwN+bDVGlgAmx3oywEUQH6FzrVIMaAGfRTDeIOMNVJuwbi ASj1cn8BSkHub0BJuZ4P4gMwe67ngzEHmEHuK4Cpo0sNUEvSkTrrnWpZtSxL2t0k iOTxKNPRIJP7cZioNFEdHXWB/D8AFvPFdtORa1XL2lvnn3E9X+b2foQAxNJjkRWE Q3X+3YWx8/tc3Bgvw+EtTE+KbPcKbjZg4brIVqtQ3oL78RfCs0/+HAmzJwAAAARn QU1BAACxnmFMQfcAAAAgY0hSTQAAeiUAAICDAAD5/wAAgOgAAFIIAAEVWAAAOpcA ABdv11ofkAAAAhNJREFUeNrslzFr20AUx19K575PIKXQ9W5vfCKFbrZJyGj7C9jG dDSC0FE9UDO6oko3gUgylhbLo7HROVkCCdJokJA/wfUTdDgSjA2uQu1ip3rTcbx7 3I/7v//d7b3Zfw27Hy/gWUSBUWAUGAXGf4RhcT5NkyctmaaJxflOnobn+57vr73s y3+MgfgKEXce4+ToeBMYuUQ1HI+a7db3nz+UlOc1vaBvz/enaeL5vtpr1zR7jmNx fnt/h4jD8WiaJrf3dwv1a4265/tvDw6madJznMdSy5l/haHpetc0ASCOo9WZsyy7 urhkBlP5iFiuVsrVShzFAHDuunG0WIFQanH+S8qb62sRipLBHubJJBRrFtWgH3zo dP6Y9vH0VGGzh90AwPvDd1JKALi6uCSEEkrnWgUt/mmWZWrhRITMYJquIyIiBkF/ zRhqHzljlmXzGCvWlqsV1TAqR4SiawIzmNJk/tPYiutP0zU1iKNISsmYQQhV481i rHYbQsksy3JqNY4ii3NN1x9nCCUlgw2CYLOGG0dRyWBd01yGUa5FKD3/6ubU6ueO PRyPes6Xk6NjABAirDXqSmCbvcXPbBsAmu0WIg76gTp6KaUIBaGk1qiLUHxz3fyN dGbbhNJmu6X6Qclp2dNWxN4W/sWH41EcxXmMcXtfuMpw81vtlmJoui5CMXlKY2yp qIpvU4FRYBQYzxLj9wBMlfCqD+ompwAAAABJRU5ErkJggg== ------------vuxZAGdJbZBOA4dp9AaqmH Content-Disposition: inline; filename=i-btn-auteurs.png Content-Type: image/png; name=i-btn-auteurs.png Content-Location: http://www.tydenika2.cz/res/163/197/0x0/i-btn-auteurs.png Content-Transfer-Encoding: Base64 iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAD8AAAAeCAIAAAAUzVEbAAAACXBIWXMAAAsTAAAL EwEAmpwYAAABOWlDQ1BQaG90b3Nob3AgSUNDIHByb2ZpbGUAAHjarZGxSsNQFIa/ G0XFoVYI4uBwJ1FQbNXBjElbiiBYq0OSrUlDldIk3NyqfQhHtw4u7j6Bk6PgoPgE voHi1MEhSHASwW/6zs/hcOAHo2LXnYZRhkGsVbvpSNfz5ewTM0wBQCfMUrvVOgCI kzjiJwI+XxEAz5t23WnwN+bDVGlgAmx3oywEUQH6FzrVIMaAGfRTDeIOMNVJuwbi ASj1cn8BSkHub0BJuZ4P4gMwe67ngzEHmEHuK4Cpo0sNUEvSkTrrnWpZtSxL2t0k iOTxKNPRIJP7cZioNFEdHXWB/D8AFvPFdtORa1XL2lvnn3E9X+b2foQAxNJjkRWE Q3X+3YWx8/tc3Bgvw+EtTE+KbPcKbjZg4brIVqtQ3oL78RfCs0/+HAmzJwAAAARn QU1BAACxnmFMQfcAAAAgY0hSTQAAeiUAAICDAAD5/wAAgOgAAFIIAAEVWAAAOpcA ABdv11ofkAAAAWRJREFUeNrslFFxwzAMhtVdCZiCKKgQSsEUTEEUTEGF4EJwISgQ HAgJBO9BN1+u2a3ptnbbzd9TYsu639IvA3Q6nU6n8//w3uecb4blnL33ABBCsHgi mqaJmX9Sfc651nozLMZYa7VgU0xEtVYR+QPqAeB4PKoqEbUV59w3q0HE+oaqIqKt W+WuFKtqC56myXZDCKWUWmspZWkM+7Wz3ns7tcV198HMzCwiy+zvqm9C7YiNgV3b /N18YhnskjlnImLmh6hvWGk/UL92jv2aPZxzdpOWoX2vc25hvzGOiD5nSnPaMAwA MM/zOI5Lo8/z/JVq7rfoTik1u/8qXraYHhEPh8Nut7tcLsutLd0Yx9FKYPGIaH14 kvr2ujHzsunDMBBRjFFErtYBIKVk03k6nQBAREIIKSUAOJ/Pz+sOItqwqqqIlFLa fex5UdUYY1t3ztmk3nwx1zP62Den0+l0Op3OvbwOAOEIQZof8319AAAAAElFTkSu QmCC ------------vuxZAGdJbZBOA4dp9AaqmH Content-Disposition: inline; filename=i-btn-discussion.png Content-Type: image/png; name=i-btn-discussion.png Content-Location: http://www.tydenika2.cz/res/149/62/0x0/i-btn-discussion.png Content-Transfer-Encoding: Base64 iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAEYAAAAeCAMAAACmLZgsAAAABGdBTUEAAK/INwWK 6QAAABl0RVh0U29mdHdhcmUAQWRvYmUgSW1hZ2VSZWFkeXHJZTwAAAAwUExUReLh 4ZiWl/Dw8Kelpk9MTTIuL4qIiNPS0l5bW3t5eba0tUA9PmxqasTDxP///yMfIPjl aDwAAADsSURBVHja7NTLboQwDAVQ23kn+Ob//3acRAyaVrBo2VSFBWBBTuIbBPVb DnqY/80oPkrozxkv8RYG7g6mh9815UCEvsEGhyriJuOVpzbXmUCld5ZxPmMilAXd 29XEGMtgAkl7MySFsz1jRT5lEsJqykYp2mqqjgE7A7J+g1XtiO8bA+pvJgM87oDY D4Yhm+2A5vwltDNmxDCykTntzvRNUGwG4IKxeA9mlVCHEVHaP8wGbaiXO8Ur4slE LkIz4gRvqbEbT1yMtjoFs/pTJlSQo8UwIfm14cZlq3i0LKhhvIcL5vnfPMzfZF4C DAADSnT3/CgvOgAAAABJRU5ErkJggg== ------------vuxZAGdJbZBOA4dp9AaqmH Content-Disposition: inline; filename=b.png Content-Type: image/png; name=b.png Content-Location: http://www.tydenika2.cz/res/150/43/0x0/b.png Content-Transfer-Encoding: Base64 iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAEcAAAAeCAIAAADxU5R3AAAACXBIWXMAAAsTAAAL EwEAmpwYAAABOWlDQ1BQaG90b3Nob3AgSUNDIHByb2ZpbGUAAHjarZGxSsNQFIa/ G0XFoVYI4uBwJ1FQbNXBjElbiiBYq0OSrUlDldIk3NyqfQhHtw4u7j6Bk6PgoPgE voHi1MEhSHASwW/6zs/hcOAHo2LXnYZRhkGsVbvpSNfz5ewTM0wBQCfMUrvVOgCI kzjiJwI+XxEAz5t23WnwN+bDVGlgAmx3oywEUQH6FzrVIMaAGfRTDeIOMNVJuwbi ASj1cn8BSkHub0BJuZ4P4gMwe67ngzEHmEHuK4Cpo0sNUEvSkTrrnWpZtSxL2t0k iOTxKNPRIJP7cZioNFEdHXWB/D8AFvPFdtORa1XL2lvnn3E9X+b2foQAxNJjkRWE Q3X+3YWx8/tc3Bgvw+EtTE+KbPcKbjZg4brIVqtQ3oL78RfCs0/+HAmzJwAAAARn QU1BAACxnmFMQfcAAAAgY0hSTQAAeiUAAICDAAD5/wAAgOgAAFIIAAEVWAAAOpcA ABdv11ofkAAAAZJJREFUeNrslVGNIzEMhq3VEQiFUAgFUxgKQyGFEAqmEAopBAeC C8GF4H2wLhrtznR7ajU6rfI9tenviV3/9gBMJpPJZPJLMLPW2uvPCSGck/DHaX8N IooIIv6eXiGiqtZaT2vXGVUx87qu/+lcpZRaa6WUGKP9hZljjABQSjGz4TFmVtVd JQDUWomolKKqHiIiRMTMZja8ehT+tqpCCCLiiQJAzjnnTESjZkQ0s1KKLwYzq7Xu KgGgtWZmqtpa8wf6Vy/Va3Dlbvjbqqq1bluxdZeZ+WdV9WyWZTGzZVmOlF7Vdsy2 SW+Vu+GP+fP8uAPA5XK5Xq/jMKX0Zfp774gYQkgpAcAQf1c69/t997ov50fhr/ZK Vc2MiMY1ImIb/HxdV+8nM49R3FV6r4520vj1KPxtDnRn+ypzN3pDtvn5cLsy5/xA +WRVR+HvcaDbL6VERL33YUtE9Cud2+3We/fKt179rvzX190r4T9vdlUVkRijzy4z E5GIDHHO2Vfz6N6u8slePbhoMplMJpPJ5CQ+BwDVx/IUEd5+yAAAAABJRU5ErkJg gg== ------------vuxZAGdJbZBOA4dp9AaqmH Content-Disposition: inline; filename=kultutnipolitika-black.png Content-Type: image/png; name=kultutnipolitika-black.png Content-Location: http://www.tydenika2.cz/res/158/206/0x0/kultutnipolitika-black.png Content-Transfer-Encoding: Base64 iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAHwAAAAeCAIAAABhQO24AAAACXBIWXMAAAsTAAAL EwEAmpwYAAABOWlDQ1BQaG90b3Nob3AgSUNDIHByb2ZpbGUAAHjarZGxSsNQFIa/ G0XFoVYI4uBwJ1FQbNXBjElbiiBYq0OSrUlDldIk3NyqfQhHtw4u7j6Bk6PgoPgE voHi1MEhSHASwW/6zs/hcOAHo2LXnYZRhkGsVbvpSNfz5ewTM0wBQCfMUrvVOgCI kzjiJwI+XxEAz5t23WnwN+bDVGlgAmx3oywEUQH6FzrVIMaAGfRTDeIOMNVJuwbi ASj1cn8BSkHub0BJuZ4P4gMwe67ngzEHmEHuK4Cpo0sNUEvSkTrrnWpZtSxL2t0k iOTxKNPRIJP7cZioNFEdHXWB/D8AFvPFdtORa1XL2lvnn3E9X+b2foQAxNJjkRWE Q3X+3YWx8/tc3Bgvw+EtTE+KbPcKbjZg4brIVqtQ3oL78RfCs0/+HAmzJwAAAARn QU1BAACxnmFMQfcAAAAgY0hSTQAAeiUAAICDAAD5/wAAgOgAAFIIAAEVWAAAOpcA ABdv11ofkAAAAnlJREFUeNrsWO3RoyAQNu+8DZASsARSgi2YEmhhLYEWsARSgikB SsASsATux87LeKCJmejdZW6fH5lxs+7HA+wuVhWBQCAQCAQCgUD4MMQYh2E4Qvkd MMb+WFJH5Ph1HDVt2x6xBsYYY8yOBoUQIQQAWAvbWrtvIt/HkS6lbJpmd8abprle r7sfHc75Ytj41ziOn0H6EUeHMVbX9TRNO5p1zp3P5zWb0zTVdf13aroQYhgGpVRW 14ZhiDGW9c5aG38QQsg0M2XvPQAkBfODEAKq4XZLBss4vfdaa3RqjElFX0rpvY8x oovSddu2aBMlWdil05KQuY61Np2Yd0lnjHnvMYiNpKdsAQCzfUB6ShIlqGmMAQBj TIxRKcUYAwC0uRhnCEEphe/i5kBCrbVSSpRjJHPXQggASJIs7NLpIiGorLXeZ5RA K5h5qnRbSC9Zfky6tXZRkzG25m5tqMB9nZSFEMkOeimpeeyizDEjZN5yF8N7uaaj 6a7r7vf7cXXsQUl91dQ4jrgB8dc5h3bGccQFeBOLhAghtg+y31vomDd3QkaIEMIY 8xI/z+d051zf91JKKeXT68nT1X7zXrNx+MPdjXNeKi9J/mYYGSEAwDm/XC6n02lj Mdh0Oeq6zjmntcYEnHNCCKVUkqRzjfK2bdO5xn6YHrXW2B53pxtdo+Xb7VZVVd/3 6FFKOZdncZaczsPeQgjWHADYpXz9NiGFELBBNU2DDd1aq5RC4VyOrzDGsAXhyDh/ TEPhlg68sZF679G71np+QStHxizOzEUW9tqwkAjhnGP/tNZqrRMb9I3o38JXRSDS CR8DzvnRcxGBQCAQCATCf4tfAwAdvx8ReIKdVwAAAABJRU5ErkJggg== ------------vuxZAGdJbZBOA4dp9AaqmH Content-Disposition: inline; filename=moleskinenew.gif Content-Type: image/gif; name=moleskinenew.gif Content-Location: http://www.tydenika2.cz/res/170/7/0x0/moleskinenew.gif Content-Transfer-Encoding: Base64 R0lGODlhjAC2AIcAAAAAAP///8zMzCMbHRwYGREGCRgNExwZGx4YHiAbIBMRExUT Fh0ZIhUTGhkXHg4NEhERFBMTFhsbHhUVFyUlKBkZGx0dHyMjJDAwMf39/x4fJBwd IRcdKxgcIs3T2N/j5r/CxBkbHBATFBodHsPNzhMVFdvd3Q4XFRYeHCEpJxgbGRAU ERUcFRsiGxUXFR0fHc3PzRMVEhsdGg0QChIWDhodFhUZCwUGARYWDx4eFxISDgUF BBUVEhcXFBoaFxMTERsbGR0dGx8fHTQ0M0hIR////ZqamZiWhR0bDRoZEkRCM3p5 cU1LP62qmIuKhLezoGFgWxAOBi4sJHVxYaSgj1lXTiIfFSkmHDg1K2diUYeCchUS Cb+6qygnJD8+Ow0LBsnEtxkVDB4aEQsIAggGAmppZ//9+hIPCwUDARYSDh4aFggH BgwLCquqqe2teyMVC/v49uuER9qCT+RhG+BuMf3z7tVJB+NOCeJSDd9ODuRXE+yT a9yslt9HCt9KD+NNEOJQEeFNEeVOEtRMEeNPE+FNE99QFOVRFeJQFuRVHNpWIPXO vfjbz/rn391AB+NFCeVKDuFGDttHDt9GD+BGEN5GEdVDEOZKEuJKEt5KEuNME9pH EulOFeZLFdtKFtBMG8RNIs9WKuRfMOZrQOqEYPGpj/O1n9k7Csc5Ct1DDtA9Dsc/ ENpCEtBDFOBKFtdHGOFNGttNHeJRIbVII+h3UO6cgPXBrx4bGs80Ct48DOQ8Droy C9g+D99BEeRDE99FFuBEGtFIIok4INo5D8Q0D6ksDcw4E949Ftc8FdhBGrY4F8o+ HHEoFp48JKeIgJgoEEUhGRoNCm08Mcp+boccDb5cTRoTEkMUDjMPC1QXEWIbFCUL CXEPCRgFBAMBARYSEhMQEBcVFR8dHSwrK//9/fX09P39/fr6+u7u7t3d3bu7u6qq qpmZmYiIiHd3d2ZmZlVVVURERDMzMyIiIiEhIR8fHxwcHBoaGhkZGRcXFxUVFRMT ExEREQ4ODgkJCQMDAyH/C05FVFNDQVBFMi4wAwEAAAAh+QQEyAAAACwAAAAAjAC2 AIcAAAD///8bGxsaGhoZGRknDg8jGx0cGBkRBgkYDRMYFRccGRseGB4gGyATERMV ExYdGSIVExoZFx4ODRIcHCIRERQTExYbGx4VFRclJSgZGRsdHR8jIyQwMDH9/f8e HyQXHSsYHCLN09jf4+a/wsQZGxwQExQaHR4cHyDDzc4TFRXb3d0OFxUWHhwhKScY GxkQFBEVHBUbIhsVFxUdHx3Nz80ZHRcTFRIbHRoNEAoSFg4bHhQVGQsFBgEWFg8e HhcSEg4FBQQVFRIXFxQaGhcTExEbGxkdHRsfHx1ISEf///34+PeYloUdGw0aGRJE QjN6eXFNSz+tqpiLioS3s6BhYFsQDgYuLCR1cWGkoI9ZV04iHxUpJhw7OC5nYlGH gnIVEgm/uqsoJyQ/PjsNCwbJxLcZFQweGhE0MCcLCAIIBgJqaWf//foSDwsFAwEW Eg4eGhYIBwYMCwqrqqn36t70388jFQvtp3Tuzrf78er++PTrhEfagk/kYRvgbjHV SQfjTgniUg3fTg7kVxPcrJbfRwrnTA3fSg/jTRDiUBHhTRHlThLUTBHjTxPhTRPf UBTlURXiUBbkVRzaViDdQAfjRQnkSQ7hRg7bRw7fRg/hRxHeRhHVQxDmShLiShLe ShLjTBPaRxLpThXmSxXbShbQTBvETSLPVirZOwrHOQrdQw7QPQ7HPxDaQhLQQxTg ShbXRxjhTRrbTR3STyW1SCMeGxrPNArePAzkPA66MgvYPg/fQRHkQxPfRRbYQRi9 OxXgRBriTySJOCDaOQ/ENA+pLA3MOBPePRbXPBXZQh3KPhyyNhnQQyBxKBaePCSn iICYKBBFIRkaDQptPDHKfm6HHA2+XE0aExIkCgdDFA4zDwtUFxFiGxRxDwkYBQQD AQEWEhITEBAXFRUfHR0sKyv//f319PT9/f36+vru7u7d3d3MzMy7u7uqqqqZmZmI iIh3d3dmZmZVVVVEREQzMzMiIiIhISEfHx8cHBwXFxcVFRUTExMREREODg4JCQkD AwMI/wADCBxIsKDBgwgTKlyYcATDhxAjSpxIseJDKP0AoLPIsaPHjx5JrJEjJx8B fiBTqlyZskqQfgM24MPH7x7LmzhzHpzSrx8+mQLwDcDnb4zOo0g/uuspQCZQfASC xtGStKpVhl/6+QsKVcC9mfiaCpUz5apZsymgyPF5jytYr0IJCB3QL93ZuzrZ0Vt7 b4NTmTOHgp2LLx8+vIhVsusQhJ9cATFnCgg6YHLUyk2D8uuQuLPFOR388Qs7eYM9 mYIJyIwqlCtXOVQ9y2Y4h5xofPbC6r43IF9qAnIHC/0501+N2cgNzrEXx8GGvs91 /wRMIHLYynMFROWNr1/y7+44/P/DMBnsafOSr+ue7BYs63z2vsuGYs/fvsmR20su LZbw4AFDbeBWP0bJh9ca9anwllsbACiZgIOxp116+w22QRxVGGhWFfn4E5xgAFYX 2FAxCYgZf7pBOBNwkAVGQD/maIgUO1Vg4A95K0KmnXbAYSZdcMQB6FpQ5U12GlcD OCCjTlPsE4dhPYboWo+sQVXddili19pPWvolwBE44BCOGEuyhFE/lF1JJWkhVidY hG59NRSRPnK1wQK11HIEAxMUWGZHJJwp14famSQijz3uCFllX7lW4YSO4sMAAwsM cAIFEEywxp8WsTOGP2iGlQ+SAwBXnWXYYcaajsI5uCiSbg3/oEEIJ7TQwgkXUDCB Q5xGlAJj/QzK46JWmlqqmlHtWOp1YulILJFFQlZCCBocgcRMOMBxTa8PuZNBHPxQ dqybQ5lqqKmKUrYigKjFFeKcy5rY2gIG1NvABRsgwUIH53CL0Boc+KPPjnEB55uU AI5LrnYOBgbViKWWu2BXlBkBR70QSBACCkRIo80XevhLkDv5yIFBkFAdu2zEPB57 LpHSQQpkUOSShg9v5eEjgw0DSIBCCG9gk40ws8xyx0bczlGFVgMcKdYGxrIIXMGm uklkuxLevCOQKrcIIj4nnCCTD9Jk48wskhhSSCmE9DoFOf2EG/OU51Y9LrMiziXk shTb/0AEa0YAt4AC1RFBhA0l4JNrCOBgs40wp0iyiCWCCLJJMHWUSZ99Fvb134cq R1xuwlRWdippdIJZywEClCA2pfjUQkQtRuAgwAngFLCNM6dEAkghnYCiiCCdtMJH HjIKIMcQNBDn1HUkRlmZ6D26mzCPKaO+Ij4UUIAPHAcogMIJL7QgABy1NEDBAtI4 zvsgloASyyeWWIKIIJ+QwgofbBh4DhBGmAmE7tGod0XsSiRKmKjUA6JUlUpcpZLA BVqAgx9cA30xuFXrNJCAAnCDFpMYRCIAAQhDGMIRj3jEIgwRiUgggm1KMFARODCE IwAFMDoigG9OZSyW6Shi+7keqv8WVZkDHM4GMbDBAS4mO3FcowDNAKEkLmGIVzAC EyQURCxksYhFJCIR9zsFHgzkjyQggQhHoNCE3CQiHiYqWcGZWnlU9UDKEOEMTpjW CSy2gRBcAxvaiOIkGrGITmjiE694xSci0QjgWaIRikCEIlQoCD/QQT730MIa1JDG lOHMRw+8jNTYGBQiGOGURwBTmFJFs8nYgAASgAAF9uiENmSjGaZIm9oscYhDeEIQ iXDEK2IxCkN04hGCUEQkVKiIP/AhZMlJAg7cQY8cCEVFljndARGYsISZ0nBHMMI3 k7U3GlwgBBCAAxwG8IKyQS4Yr6hEIQ7xiEMUohCCAAQiMIH/CUZ8QhGOiMQXH3G/ SAiCEXeA5mxGYA8tMEEIo5oeZE4lJHJ1TXRfMoIAcJDKU7IHLG9aQD5wcA135vIQ mvDEJj7hiE94ope+9MQlDoGIRiAzES8NRCAWwchGiLF/yDFHDqZQhRxs4AM0mMwR iJBNFo3LWcey2AFql0oivAAHfluABPxSCwG8IAY6cOcsYnEJS8wzppvwhPBeCgpQ aKITwTNoIkYBCkAIohGQiAQkFOGHzCGmXwVhAjmy0AV+XACVONBoykZZtcsk7ABg asEFJnUEG7yAAAfQQNhqYYOwmi2XhrzEPTtRP0QcQhGKgKQq1HpafnqiEZ7wxCIU cdpF/0ACEo0oxfGSk44caOELPhgVEXBQAgIQoSuNTSCiCKCBEtiqBSWYVAM0wAAI IDEGODCD+04RjE5cwhNvtcQlFNnWl8J0tS9FLW17qYjZNqIRX1REIgZxioTOZg5D yIEOsKAFMizAqhcYgA2uU71QHqoyJyiBBCSQpx+UYFoMcK4AnsgNZ8hCFJYARCUu kb9PnDAUpAjFKxwB3piad7291IQiQPFe+H5xEI8YhB/wAFSzxEggKyDHS4QgBy5A oQttiEsJcEAxOLJmanHBwQ6IwIAGHGEHO7iABFrAAhhg44OliMUuPjFPS7yCFLD4 BD1hsYoyp7WXmWBtbFELCrWCYv+2tAVmInQKYz6M8S7oEAE9QLWPGxTBAWmIAhaa oAB82AAHJ5ieEIXEnuAY7loD4GgtDHCAcGAjioyIBXgLgQlP7GIUmhhmKBjBilys IhSh+MQmNoGJNLcZFI5ALUzZC0lEzDkQtw1EH+5wybN8oQ32wYA+hHCDG7TBCl7Q QjhqsYN8XMBgDWRRaxI2rQYYoBYhCIECPBbFYCwCE7CABSUqUQlNICITnQgFJ1ix ilQwQhakUHUm5p2JmAov1qkVnnptnQhBBGKZg5AxIZBnFRLgQA43EAIGhN3nG+iD DFzAQhes4ATmTruB2EMNAUrwggMYoAESSEAgQRgLV5Q6F7L/8MQ9BZHCP6QiFauA BYhDEQtN2HzWavWEIxqBb32jFhFe/GILA94HPtgXKbWRAxCGMIR9qODp+yhCEYAA 6CcM+g0XCItcFC0ZzAgJH0bYgQ2EwG1TdDcTpYCGM2jBCk2o4hOMYIQrXr6KTn/i E5jQRCYuoYp6+928sJY1KCSJ2i8KwhGxeASdB7FrPHjgKOSQAz/ycQMfCEEI+nC6 CvYBBBhYYAJg8EIUwHCAA4xDAPlI3AIYUAsAcXwBcCAADmgggQOYFKey+MUyquEM aLAiExuORbth4QpYJPIQgkDp3i+hiUvUu9W9fG/0FeEJ9fZSkpGIRT4Dzng/3KEO gL0J/zrIIARxiAMDM5iBEIaA+acnPAIRSMMWsPCENhiAARdAQeLqFTsFZNDjOBAD b1AAQ2MKglAIsKAMvad2pkAKiKA2q8AJp6ZIYnYIYkZv8+YJqtB3mYAJhyA8kKRe Ikhb6rUIiIAIt8V4fbAH36cTSJAEbSAEM7Bw+qAC+lCDUXcDFmABQJAGVscF19AA +GA4MSADt0IvWFUCGiAOb2A2pSALpZAMysB7y7AMpSAJnCAL4cYKqWB8q6YJh6AK vvQJ9GZzHBhbMaVekBSCJLiGh+AIbSVfKrhrA5cT/QAFWtADQyBsN6h5UVcEm1cE bRB6WmAFSYQD9zAOQ0hc2TYOT/80NKWACapACsugdtCwDMoAC4VwCa3gCsTACq5A Cr2wCXrXd4WQUn2nd/OmCimVZi9lXu+VWnvFhocASTs3PIIgQn3QB95HCDW2Ehkw BnOABmmgAOf3AE+nAoCIAVNXBE4yf09gBTuADyhAAQxQL0QQAyW1DdBgCp9ACbpw iZVYDKUAC6SwCbBgDMSQCpwAC5tAbruQCRyYCTaXVqooj/SIj2lWb2rYYiF4Wo3Q QvI1Z0TnByyIB+GnElMAAGsgBVwgB+b3AA8gbEWwcEWgA+AgkWnQBVjABdJgAPhw K+NQC3+0DcUwVp0wDL7ADNUgDMvgCleECZ+gC6xADL6wC6L/VQiqEI/Ot4rz2Hca 6AnyOI8e+FK3eAi4lVqQdFrLNJD+Fgjddwd3cGcfEUMDsQY9AAVM8AZAkA8TmXlF IJEXWQQRUAFAYAVa4AVgcDEU0AI8cGW8gwiXoAzFUIlV+AucsGESuAq+UHyvsIGZ sAmtQAobCJj0xnz3mGajMG9mCIb1VouxCJCy9gjv9UUESXQsSAi9xhJTkAPuAAVk AATGWIM34H5+toMOQAY7QH9toAH5YAcVNgu80AvK8AtqVw3LYJO7sAmcYAupoAzI EApkZgu60Aqh8IX09oV6x3c2t4qa4Fb06HYZ2GbsRYLW2Qj05GLzNV+7mJlLgBNJ wAVS/1AFaoB5C3cD+5Cef6gPDgADG9mRVhANZ9MKt2AMu4eby/ALr3AMf6mOxMAJ YDZ3MNcKrbCBvHAJu6AKpLhqmXBP0WlzEGqYrViLoHBaSilrIsiGirBXBSmVVMkS tfAEVBAF5bl5KoCe7id1DlAB4QAGUeAFuJQMw4ALqjCFuJkM49YKyGAL6+gLvaAL nJAK69gLvZCgO0mkCrqbCjpvolWK92hzkgihejdriAAKYtYIJ5gIXYRCj6BMkACV vMiCX1AGOLEEGCIFV5AG4mABEXCixSZ1f+YAD9APMjANwvALx4ALt7AKrmAMvgAM urALw+CbqWAMwLAJyLCOMYcJu/9woJSgCr1wDBuYVpsAmMvpfDKpd5TAaZ+gCpfA Cwc6U59QT50wCqMKCSUESZ4QC7HwCv3GnX5gCtOgDW/QATfGEiTQA1/ABFtABiqA AScKp87oAA4ADvyQA1zQDNCwCrgwDLowo7yACqtQk8igC6SADMhQZq4QChuICZG6 C5SwC8BQoIW5gdKpCeKlCQz6XcxpmJ56CaTVCZ6ATJL0ZaTgCrIQC5ZgCIgAlZPg DNFgBjmwBUAYGzfRmUwwBWAQg8CanpvndMQaDjkgDdtQDcWADKiACoPaCu0Gcz7a sTFnDMpgDOqmC72wk7vgC5vwB7qgoGYYnanmXZqAap9wCZ//2oH81Go29wquwAmY YEKPIAt92rNYBAj05QzZgA1tQAMcUC8cwALHgRNr8ANSAAVp0AaZ53QWkJ6ZV6xn qQ0VmwvHgArE6Qq+gAy7oAu+oI62sAupsAzWQAjUwAqzSa694AucsKmVSoqMqa6b YAmVYAmqgAmbsHeFII/1CGKs8Au/0HZfFgp8ygnyZQj0JQzZ4A0ToAEEaw8Z8AEu IAMYoBM00AVSoAVq4AMzoAISuXD74ADhAA4O0A8e1AzVQAzHcAu3oAvVSqjGgAz2 GbcrIAJZAA3AwAuU8KjFibIKWqnOWT+vEAqHUAmGcAmoJompSArTmgqsQAqPwAil wG6c//AJgZCLp4C0mNsCO7AFk9a5H8ABp8EBObEEsCEFT6AGReBnD2ABD9C65rei CRAN09ANxaAMw4AKj+oLqYAKvgu3hCACJEACIiACXkAMu1AJyLsLjZqkpJiKmhC4 z4sJgGsJnxAKKjXCkMuOnKC4rMAIqRZbk2AKlusNVvACIYC+R/BxDZABNEADSJAB GOAnLLECWYmmaeADRaAPO7h5xMoP4FABBTANAbwMyZCxz4oLlKAMcSsCKUACKRDB I1AGwsAMugCOrcALuMALRlqpHDizNXsIpFAKpmYJs6lurMCF+NqJdfwHolAJhzAJ p2C5auAPMfADP2AP1UgBH4APOP8gAzRgDxzAARmgKTkxB2TABEywA2TgAzeAAQ9Q ASZarA6QAFwwDbSbC8+KDLegp79ACHPAxSJQAxEsAiPwDMKQDAnKCbhLoIGpxvQG YqRACsqwDMXACqMAqamQC6nwhMQ3d9v6drLwx9qAAAgAB/hQAjRAyPbwAdp8AkdQ C/aQw51rDxdgFzhRBTuQBb9mBTcwkSZqAvvAlf2ADdHADQJsDMewCsZwC8PwC9Qw BRHcxRFcAzWwAljwC+O6C1bss5W6m0Opc6SQC8L8C/jqCmUmgWD2cqngo7z0CDAc zTAwAy9gzU7xzdf2A+gzDoaMAhfwyBmQATpRC6SLBT2wDxb/cAM6QNMm0IwVIHLb 0A0W6wrDUMAaaw3u4A4rkAIAHctgrAy6YMYpnKCt4KOgeq+/UJe/UAqTcK8vpwqv AAuLmwvbegmV8AqzIAzakAY5cANTdTM0oIj4QkBIYA9IgASmcQ/N474cMABJkBPo kAZaULo9UARCAAT7kL9AAAQ3YAIPIDTd0A3QILa3gAq6cAzEQAhQAMEpINCaPQLD Cwy9wKjHoAuVSgmZkIBVvQwrHAmhwIWswAnd6wq/QAx1twm8AAxlfdY5cDIMgA88 nB4EdAEE1CBB8RUzYQ+OTA4EUBY4MQJBgAX0qwYOEAH3awHggNgsUAHt09OObQy7 oLHD/0AMRL0GK6DZNQDQBL0MlPAHqSyplHAIsA0NA1wKr+CzEtizVlRqrtALNgcL s2C+csACIdBkPrNU2+MXwB0Wz4FDuGHckMwBGYIT7kAGu3oFcvAANwADDwAOb6AD LHDd7UPPFosMQR3UykAIVWDU5Z3UIgDGPdsKuIALxwALuUCOrsAMzDCuL0cKnbba 6ugKgkAJlyALzrAN3iAHKhBLFIAvYSJOqGEPnvMWpDHS7svbA+APOpEETWDJZ9AP KmAC1M2VMMAC7lw2jV0NYuusuEAM1OAOSUACwRvLsDwCX1AMpDDGrUAMxTDMrbAL moDPZQYLsQCgqeAKtnxIk0AL3P+ADf4QARJwBHBgBEeFDz+wBUdAA9Fh3BuALwIE FKXhF9KBD3KgExyABlmABaFpAjZ4DVJnAoptadoNDcRQwM3KDNYQDWsQ0LC8AiTw DM6gDHdrDFbdsxJId5gQC1496CJ2CZeD6N4QBywgAddoAHBwBoh4AkTwA0aQVIwC HcLhF4DBHTPxFQ5ADvFrBU+QBV6gBjBQmuYnBMRqAQkgciBeDMYw4riADM6gDUYt Akc9BcJQDMwghXlOjq2wCajgC+3GraSWC9sLuIBw6M2g6DCAXawnA0ZQLwZABIcs AEZQIuzi6Qie4F4zJfdADiSQEzXgBl4gBVHQAz7QusJWbKr/6wAIkA09XQ2/4AvE iQq3gAzLIAxzIAK0DA3KwAwQDd+s4NmrQAy2gAzJ4AuQy/DMIAuHwAgvHPHe0AYY QAGTFiY0UAIosAFGgO0U0OhJFRZfcQFOThxszzBaRx4cQA4tzSs34Q5uAAVZkKb6 wM7362dFAAMU29iwLuI8jwx37gy9pwzBkAv2WQypgAlPTwzIbLac0OOroN+WAPHY EAf7kA8n8xwD0DwNYAQ2cGgCMA7qlEZwMR0X0Dw5gh8TVR2mEffkIAH0gDQ3sQZW sKuYHAEYQGz6Cw4XLgdg29j0fgxpqwu3cAxS6At0WQxgXamroAzIvAo6Sgzr2Aq9 wAuW/yALtBDxCPAG00EZnr4BDTAOqBQUHqU4F1ACmf4Bz2M6LJIP+iAXTs65GcC5 F2CwN2EPXMAEAPEFTD8M+lToewDOwY0iCLJt61atWKtVuobp6mWLWa5ixUy5opiK GLJVrXwRM2ZMV6tdl2TRaoYNgT4jZ34MwDdAgICcBHbiA7qTgM4LG4pe0LBBqQCf A5wKGIAhHz579wR8uMchQwZyHyawCxBW7FiyZc2ONZfjiRQvaR5EsCBEiAMLJkwA kQaxG7Rcx27p0oWsYzFisIwhs0WMmK9jx5ApXkWJkipZppppQxBBgoFaJ1BAHbpz Az6oOkn3xKd0A07WTAfkczqAgP/Pe/eoKr1nj4O9rVfP/gZedsQ3LVKixIkQ4YaO fRYwqGARTpveYraGoRqGTNmvZMmMDbNl61iyVrds5TKW7BalXqaEYb4mYYCTHyVA hJCtc/Zo06RxAg2KBp7yk202AjDAgIDcBKitwQ/s2WA33ipwJzgLgWNHDS+y6EKN 525QwQJw7CpCGm24iagYZG7BDhlkjlHMOsfCswUVXW7ZBRhm3vPGhBaI2AIOHHAQ wAADBhwwv9OA8imo0YQyECp99GEwJ3uAss2eqiK054J7MsBAiwvHNAsKK77IYgt/ HrBAhX3ACQecInLICyJoiuklMGTAs2UVTlwRCaVVjuFlk1L/3lNjAgJCOGGHM4z4 4IJamoCjSaZA08k0pprcYKcCZ4tqnwFqGy21Bm+7x0sOONjgHhQ6IDPWsTjYgokv fCBonxtuuOaaImBoowC9oBlpFVRYRMUxYxR7cTxmnMnGihyM2ICCD54c4IQSShjC iJ8ImGrTATrVSQD+PjUwH30woMq2DbTE5553c/uAg9pWhVADWGWV9Zwd0MgCCzKA EGK5N97Y501vsukmxe+GwXEVxVK6BZdjnt3GG2k4I8LbI364gAIKWmjhhBOAko20 Tf3bCSrS8iGCiHzywSGfG4Y4ol2UU2uVKgizYlUDCCvIh1+jzVEjCrbUKGKGIm4w wYIH/xIIJ6+Gq8kFGT11scWYY1CpBBZnuPHmjVpK2AAJInAm0twNajGCCJN3Xm2o coMC16chYB6iCCGMQMIeGpxULTeglNLSqHsI6Iceox+vAYANn0hDhQegtjyhNk6M iC+SLMIFR1nG9iYBDfBZgIYXiAQXpyOMMAIOOIx44QWUCcgpNp5AAzef2dTdh4Aj ruxZgCOORyJ51a7lgAKj2vBhDbAeN9qdHqDIAg0yhNBnHxV2DccBBPSqBhpj1sPR F1q4wSaBC3A4OVMmd88JwNKCwgkqKA3kXx8HCHgXgFITL6AkDwnjiNAHrPUBFGCg H2PIAjqWQL3HJYEHX2DCFsiAAf8NwEAHzIlAArwRkRTd4mIwwUY/FrAAOOwgBi7L Xf5wF5oY4s4/A3TK7wzkv6FUxTbjMs2V3FUbJFQrAx+QgByu8IUwhAEdAVgDBfml hFpwIQsC4YdyPmiBCJggB9i4GjSWARNttOEFDVjAC2xAhPxlClSXQplpnIIy16Br KARwgAoYZBUBaAknfGwVhFBAAxokrypyqMUaqNDEMIxADBWSoqyWoBa2pKEIQ9iV Beqig/Fd7TIJWABQZHcNBoTAJ/ozEGlCs8qelItAoCJA99j1w1aJJidWwcdRSnCP wWXgHnLwQXEYyYQxfCMJkTTaCNyghSxEQQ1vwMADdKWrHHj/gxvV6EY2+kGBBtQC Dke4wAI0gANQ9eRS5cJdp1Q2FKDkI0Ezg4r3bCiU//BkneO6wAXsIQAa4OABDohC FsKwSClo4Rs3mAIyHzcHN2BBCl1IAwYioII3JCBqCdBGw7ZhB3CMAwcxaEEINHAA OByghviYjadio0q7vcZ3v1OBA+qpkyfBkCpAKYq88IEEILRhDExgBxWoIAUsvAEA WniiQh8HBTJgkAtpEIdcrgEDCyQgAdngxjaeYIYYyIAFayTAAhjAAHSyhn8rzaFL DRQVfczQhrKxp5PoqDgOCIEMXZgCI6nwBS4AQAzTUyr1xlCrL5jBCkN4gD5YoIMJ JAAb/9HQxhOiQIYDoJEIOxgABDZgN9zZcXcty+FQ1KWCcdmQnacRTco2y7N7KECJ UGiiUKfQhW+0oQpUCKwUz+EEgGHBCm0Qhwp0kAMdgAMBBZDGDryABgQYYAE2EMC2 9MPOOz7FP7LBAIFUoAIA5kQDp7RfCS5QgiPQIGaqKwEK8uGPcShyoGFgQhSs8A00 5DWpuaWeOdygNC2owQficEDBigAEfvAjDk/AAhjAQQQc5DOlTXGlyza11tfsg125 Q90CLmBPAeAApRvGBw6MgAMUvEAON6iCFN6bBS0UAQBWYGYYypCOAJzjvviVVQ00 JIUnqIFgN0iYm/jRDyt4QQtpIP+CufJD3ZfmZ1O+K9BB/IO7wSnlAkwagAaMYAMa VMtaC/AHEGIsVCmswQk9IMMZsECFMpShCjUwxzlwTL0pkAF7V9hecJ1jgSIUQQ5b gMIV5DBOIlxgNhh+Kf+E8hzfJakpBBgHaYpiZRrsAAkXgAAEHvBAJgxUqFDgQg/k 4I8uMKHNWRCDFmw8ZwpqAQxMmIIPrCCEt1igAjGtQBoQrGACGOE1OLnjWhN9oFRO uVwdJsIRNlCC0+FkxEgIhxzw6mkqzLYHQJCDbdlchjmcoAZhuTGr+WWPKwSMDMBl UwX2wY9NFzkKaVDAAGLmxkQXKB8OyO5PkGTaDg9OvErByQf/HuAPMUBBqIuMLxnk AAQ1oKHTZaBCFzggboWigwxPyIIXelAEcVggYX5zgBya8IUuyAEDa5SNO+243Xzs zm4SbjlQjlCbSePjB+LwBxIcenAW8yPMaYDxtr/wADGFZYIUp+AIelAcZ/pACPuo wEIc4IA0dAEKTgACG1M+s5nFUgX5Tqm4cGdTHAwgn1ceAhmukWJPZxwOQYi6G66Q V4hXARwjEIuckR6rcAdgDmnAQvb8e4MKWAAIRZh6GrzghQ1qwHddP5CFE1SaTIGm 5ULBh4BOUK0L9AMIScjCUIcK6jjwY71qKE6bpyCAY+49t2aaAhOasD0M8PkG/2wD GLDQ/4UJSAU2CFpX3lJOBHDtLmUw1EA+NRAONZT64HtFQxzkMAMguGELTCxDGLTQ Dyi4Hsf0aIKtfgsOae7jAeFoQxrQQA+T52MI3Jv8EKLUayPkwwi9lpkRjjCUC0iA AhYggyUaKCmoti7wh36ogAgggzRQGtVbgAxYAe/DsXJwgnJrizdQgOY4v57KgSLY BwdwPyEgAKSQtwKZI3mLG+LjP7FqAAKIA50jMyqILyuIAwLjBzUANDbTvjioAglk NXSQA6VxpjcIkQ8MByA4vBuwAAcYAuLrP52IGygTip0gAnxAAQmAADTqBzjwAgIk QBY7s37YhzdoAzXAOBljAjHgAP8S8EFxqwHFy540eDpNUgEgyAEgmIEHUAAhiBkC 0IASEADYiRkVhIoXSC8UCKd+CAdmEr0y24IeyAF+sIBwSIM3WLM2q4I4SIKja0NW yxAoyKDtocMbQMIiUAAxAIImzAcN+K5B7MMs25ZtEQAiwzgyI6orcAM5cIDC4wc3 cLhTu4IcwLtORLopsALxO7wH+J5S7AdyGIMccAKtEwBXfDyUGgo/w6uhkgIp+AI0 SANL4ocKeAA5eIPbyj4s6IcoIkbXG6yMUwPu0RUYgAEVCIc30IIrsIJasLeZSaup iLaC08a9egIyODcgcIAiCIc4cDgZy4IkEIdhXMe9Mwch6IL/ZuoBIXATGCAwSkQD LBiCNpAZ6AKVHLqBOBCDnSPA+Kq+NiiCfsijc/OCRQoDKLCtiPRBc5CD4vDGw+uz cKjHNKgCLEgDH8gH5TOQIkgDJFgDL5QCJtACHuiBAuOHPKq+uWsiKagCOWBDm/TB FWioDJq1XeQHJMy9L9ACN1AACAgnAhhHJygObcy4HYBEqFM3cCADGFOxMPgCAhgD riRGJlCDKRAYIEgYfhgwIKi6GVQDK0gDOXDL0NvGgOGCIOgHGJjKcBCCIpC7L2Az 4/AHdfTLTlyDHaiCDnQAXeGHfUA/1LsiLZCswNNGKQg0NfAHupw6uyQDZsq+KdgB Mfi2/9BcxzE4LO9RAXmsgKizAjAAxSxgTinIgm3sxh4Is13UpAe4hjSAA+yjAi2w AtAEznXkAIKogLHUgSKogAmgOi7AICZgguecgieQPgcoMBUQR3FogwMTqDJIwzX8 Tr/kh69DQh8oggcoPKQ0gygISiyIAjDYuAkYz12RizRQMx2sgn5Aqv4MzVs7Ah9g SefAAMNkvru8z34osMLjMyEow1JjyA6gga3E0NAMBzEQTiGoPQywQQfwSQJz0O+B gdqLA93TwTX4PCV40e/sBx+oAi0gA3FQRiDQAQLzPAR0jl15Un+gh4fLgjEAAogs UuD8hytggiewgge4HCR0gGt4A/9wkDwMmIEfjcnsgwIY8M4uBc4RoIcoYAI0YMnT fJPMxLftYjgVLQOsLIIIpNMXNQcGWIMv2AIgIFMMABEMMIEbkDUziMkwYIcvuIHW O9QiXQEDgAIs2IJrUIDLMQEMQFFvUNGBmoJ+mINOPdQ5GIMvADUnGAJxyAchAAMu cKgmmgJ7IAdYhVV3WIMpgIIn4AI4cAIueAImWKTtrElhHVYtiL1QxYIvIMAwmAJy 6IDflNZORQctqAIMYk7IrAJyWAO9+9ZDPYclEIE1WNTYy4IpSIIkMNR1FVYiXQF2 WAMsIAF3uFd8XddzmIM50AOBRVixKIeEZVix8ICGhdiIldj/iaXYirVYYlyHeQgA doiHWAGAdbCQj7UQd9BYpJMHxwnNeYAHfgBZMgEAwPqNl70QAFCod+CHmAUAdSCL d6gHAACAjvW+dAAAeJAVmQ0Ooz0LeVAHeABaemjZx2kHoC2LdqgHeniHschYkFWH eZCHQ0XamIXZsnhZGguLrw2seYiHd0BZs1gHACBbhXJbefDZegCsj62Hmw2AdaAH nyVasWCHnuWHdjDauJ3bugWLrfXZeaAxePBZvmXcxi1ZveVbtu1ZALjatjULoWUH dchZsA0sALBaGnOHwQ1crQ3cvK0HSFqH012Hnp0e0H0H0R1csFiH2E0HrhWLr0Va dWDd/9QtC36okHUAWXag2bJwB7yth6tl2+JVKssdC3hAWecNC3lQ3gCg2rCYh+ol 3tet3gCA3rINW8wF37FAWuoVi+vFWrcdC+I1C7QNC3ioh7OIB6mF26cNAM6lMaTt 3LAQ2nQQWp3N3de1X/wNALMt4JbV3boF4ADoX7KYh3l4WvYlC80Ni7a13wrmh7eF 27CVWaNt28Zt3HWQ4AAeX/IFC6Nth3lo3NeFWQ8G4RAuC8alB50dYbEY3RfuW7Hg 3bBFpq/l3BIW3wne3xL24eKVWehth/xlYROuYOYNjnQ42Y11YuylX54dC3XwXfyS 3vctWaQ93bJIXr8d3O6Fhy4+4e2WpeACbmHA+mILwdwavl+R1WGjxWJI0mIAqJB0 sFkEBqx2+GLhDQt24Afadd2yxWMG3uPx5YerRdzpyeKweGQ/bocKvuB0cAcaiwfH gWMrduCOrWNWA4AU9lmnzV37bYe9BQDgPV9+AAC6ZdmyFWXQfVqRbd1UPt7pId5D lmJdPmWfVWWsReV50NkgDgurndqbRWUQzuEe5uENvlhmnjMDfmZ+kWZonmYKkmMt vuBr5uZu9uZvBudwFudxJudyNudzRud0Vud1Zud2dud3hud4lud5pud6tud7xud8 1ud95ud+9ud/BuiAFuhxDggAIfkEBMgAAAAsAAAAAIwAtgCHAAAA////GxsbGhoa GRkZJw4PIxsdHBgZEQYJGA0THBkbHhgeIBsgExETFRMWHRkiFRMaGRceDg0SHBwi EREUExMWGxseFRUXJSUoGRkbHR0fIyMkMDAx/f3/Hh8kFx0rGBwizdPY3+Pmv8LE GRscEBMUGh0eHB8gw83OExUV293dDhcVFh4cISknGBsZEBQRFRwVGyIbFRcVHR8d zc/NGR0XExUSGx0aDRAKEhYOGx4UFRkLBQYBFhYPHh4XEhIOBQUEFRUSFxcUGhoX ExMRGxsZHR0bHx8dNDQzSEhH///9mpqZmJaFHRsNGhkSREIzenlxTUs/raqYi4qE t7OgYWBbEA4GLiwkdXFhpKCPWVdOIh8VKSYcOzguZ2JRh4JyFRIJv7qrKCckPz47 DQsGycS3GRUMHhoRNDAnCwgCCAYCamln//36Eg8LBQMBFhIOHhoWCAcGDAsKq6qp 9+re9N/PIxUL7ad07s63+/Hq+/j264RH2oJP5GEb4G4x1UkH404J4lIN304O5FcT 3KyW30cK50wN30oP400Q4lAR4U0R5U4S1EwR408T4U0T31AU5VEV4lAW5FUc2lYg 3UAH40UJ5EkO4UYO20cO30YP4UcR3kYR1UMQ5koS4koS3koS40wT2kcS6U4V5ksV 20oW0EwbxE0iz1Yq2TsKxzkK3UMO0D0Oxz8Q2kIS0EMU4EoW10cY4U0a200d0k8l tUgjHhsazzQK3jwM5DwOujIL2D4P30ER5EMT30UW2EEYvTsV4EQa4k8kiTgg2jkP xDQPqSwNzDgT3j0W1zwV2UIdyj4csjYZ0EMgcSgWnjwkp4iAmCgQRSEZGg0KbTwx yn5uhxwNvlxNGhMSJAoHQxQOMw8LVBcRYhsUcQ8JGAUEAwEBFhISExAQFxUVHx0d LCsr//399fT0/f39+vr67u7u3d3dzMzMu7u7qqqqmZmZiIiId3d3ZmZmVVVVRERE MzMzIiIiISEhHx8fHBwcFxcXFRUVExMTERERDg4OCQkJAwMDCP8AAwgcSLCgwYMI EypcmFAEw4cQI0qcSLHiQyj9AKCzyLGjx48eR6yRIycfAX4gU6pcmbIKkH4DNODD x+8ey5s4cx6c0q8fPpkC8A3A52+MzqNIPy7pKUAmUHwEgsbRkrSqVYZf+vkLClXA vZn4mgqVM+WqWbMooMjxeY8rWK9CCQgd0C/d2bs62SFZe0+DU5kzh4Kdiy8fPryI VbLjAISfXAExZwoIOmBy1MpNg/LjkLizxTkc/PELO1mDPZmCCciMKpQrVzlUPctm OIecaHz2wuq+NyBfagJyBwv9OdMfjdnIDc6xF6eBhr7Pdf8ETCBy2MpzBUTlja9f 8u9LNvz/uzAZ7Gnzkq/rnuwWLOt89r7LhmLP377JkdtLLi2W8OABQ2ngVj9GyYfX GvWl8JZbGgAomYCDsaddevsNpkEcVRhoVhX5+BOcYABWF9hQMQmIGX+6QTgTcJAF RkA/5miIFDtVXOAPeStCpp12wGEmXXDEAehaUOVNdhpXAzQgo05T7BOHYT2G6FqP rEFV3XYpYtfaT1r6JYARN9wQjhhLsoRRP5RdSSVpIVYnWIRufTUUkT5ypYECtdRi xAISFFhmRyOcKdeH2pkkIo897ghZZV+5VuGEjuKzwAIKDGDCBA9IsMafFrEzhj9o hpUPkgMAV51l2GHGmo7CObgokm4N/5ABCCawwIIJFkwggUOcRoQCY/0MyuOiVppa qppR7VjqdWLpSCyRRUJGAggZGHHETDfAcU2vDy2BQRz8UHasm0OZaqipilK2IoCo xRXinMua2JoCBtTLgAUaHLECB+dwi9AaG/ijz45xAeeblACOS652DgYG1Yillrtg V5QVAUe9D0QAwglDSKPNF3r4S9AS+chxQZBQHbtsxDweey6R0kEKZFDkkoYPb+Xh E0MNA0RwAghvYJONMLPMcsdG3M5RhVYDHCmWBsayCFzBprpJZLsS3rwjkCq3CCI+ JpggUw/SZOPMLJIYUkgphPQ6BTn9hBvzlOdWPS6zIs4l5LIU1/8wBGtFAKeAONUN MUQNJOCTKwjgYLONMKdIsoglggiySTB1lEmffRb29d+HKkdcbsJUVnYqaXSCWcsB ApAgNqX41DJELUXcIIAJ4BSwjTOnRAJIIZ2AooggnbTCRx4yCiCHEDMQ59R1JEZZ meg9upswjymjviI+E0yADxwHiHOCCS6wIAActTAwgQLSOM77IJaAEssnlliCiCCf kMIKH2wYeM4PRZgJhO7RqHdF7EokSpio1AOiVJVKXKWKgAVYcAMfXAN9MLhV6zKQ gAJwgxaTGEQiAAEIQxjCEY94xCIMEYlIIIJtSjAQETYgBCMABTA6IoBvTmUsluko Yvu5Hqr/FlWZAxyuBjCowQEuJjtxXKMAzQChJC5hiFcwAhMkFEQsZLGIRSQiEfc7 BR4M5I8kHGEIRqDQhNwkIh4mKlnBmVp5VPVAygzhDE6YlgkspgEQXAMb2ojiJBqx iE5o4hOveMUnItEI4FmiEYpAhCJUKAg/0EE+99DCGtSQxpThzEcPvIzU2BiUIRTh lEYAU5hSRbPJ1IAAEXjABPbohDZkoxmmSJvaLHGIQ3hCEIlwxCtiMQpDdOIRglBE JFSoiD/wIWTJScINloAEHAhFRZY53QERmLCEmdJwRijCN5O1txlYAAQPgAMcBuCC skEuGK+oRCEO8YhDFKIQggAEIjCB/wlGfEIRjojEFx9xv0gIghF3gOZsRGAPLTAh CKOaHmROJSRydU10XyqCAG6QylOyByxvUkA+bnANd+byEJrwxCY+4YhPeKKXvvTE JQ6BiEYgMxEvDUQgFsHIRoixf8gxBw6mUAUcaMADM5iMEYaQTRaNy1nHstgBapfK IbjgBn5TQAT8UgsBuAAGOXDnLGJxCUvMM6ab8ITwXgoKUGiiE8EzaCJGAQpACKIR kIgEJBThh8whpl8FYQI5stAFflgAlTfQaMpGWbXLJOwAYGKBBSZlhBq4gAAHyEDY alGDsJotl4a8xD07UT9EHEIRioCkKtR6Wn56ohGe8MQiFHHaRf9AAhKNKMXxkpMO HGjhCz0Y1RBuQAICDKErjU0gogiQARLYigUkmBQDMrCAByARBjcwg/tOEYxOXMIT b7XEJRTZ1pfCdLUvRS1te6mI2TaiEV9URCIGcYqEzmYOQsBBDrCgBTIowKoWGEAN rlO9UB6qMiYgQQQikCcfkGBaC3CuAJ7IDWfIQhSWAEQlLpG/T5wwFKQIxSscAd6Y mne9vdSEIkDxXvh+cRCPGIQf8ABUs8RIICogx0uCIAcuQKELbYgLCW5AMTiyZmpx uYEOhrAABhhBBzqwQARYsIIXYOODpYjFLj4xT0u8ghSw+AQ9YbGKMqe1l5lgbWxR Cwq1gmL/trQFZiJ0CmM+jPEu6AgBEkC1DxsQoQFpiAIWmiAOfNTgBiaYnhCFxJ7g GO5aA+BoLQxwgHBgI4qMiAV4C4EJT+xiFJoYZigYwYpcrCIUofjEJjaBiTS3GRSO QC1M2QtJRMw5ELcNRB/ucMmzfKEN9rmAPoJgAxu0wQpe0EI4aqGDfFjAYA1kUWsS Ni0GGKAWIACBODwWxWAsAhOwgAUlKlEJTSAiE50IBSdYsYpUMEIWpFB1JuadiZgK L9apFZ56bZ0IQQRimYOQMSGQZ5UR3EAONgjCBYTdZxvogwxcwEIXrOAE5k67gdhD DQFI4IIDGIABEUhAIEEYC1eUOhey//DEPQWRwj+kIhWrgAWIQxELTdh81mr1hCMa gW99oxYRXvxiCwPeBz7YFym1kcMPhCCEfaTg6fsgAhF+AOgnDPoNFgiLXBQtGcwI CR9F0EENgsBtU3Q3E6WAhjNowQpNqOITjGCEK16+ik5/4hOY0EQmLqGKevvdvLCW NSgkidovCsIRsXgEnQexazx04CjkkAM/8mGDHgQhCPpwegr28YMXVEACYPBCFMBw gAOMQwD5SJwCFlALAHFcAXAgwA1mEIEDmBSnsvjFMqrhDGiwIhMbjkW7YeEKWCTy EIJA6d4voYlL1LvVvXxv9BXhCfX2UpKRiEU+A854P9yhDoC9Cf86yBAEcYjjAjKQ QRCEgPmnJxwCEEjDFrDwhDYYYAEWOEHi6hU7cWTQ4zcAA29QAENjCoJQCLCgDL2n dqZACoigNqvACaemSGJ2CGJGb/PmCarQd5mACYcgPJCkXiJIW+q1CIiACLfFeH2w B9+nE0eQBG0QBDKwcPqQAvpQg1FnAxVQAT+QBlbHBdfAAPhgODAQA7dCL1hFAhkg Dm9gNqUgC6WQDMrAe8uwDKUgCZwgC+HGCqlgfKumCYegCr70CfRmcxwYWzGlXpAU giS4hofgCG0lXyq4awOXE/0ABVrAA0IgbDeoeVFHBJtHBG0QelpgBUl0A/cwDkNI XNk2Dk//NDSlgAmqQArLoHbQsAzKAAuFcAmt4ArEwAquQAq9sAl613eFkFJ9p3fz pgoplWYvZV7vlVp7xYaHAEk7NzyCIEJ90AfeRwg1thIYMAZzgAZpYH4X4ABPlwKA eAFTRwROMn9PYAU6gA8nMAELUC9DAAMltQ3QYAqfQAm6cImVWAylAAuksAmwYAzE kAqcAAubQG67kAkcmAk2l1aqKI/0iI9pVm9q2GIheFqN0ELyNWdE5wcsiAfhpxJT AABrIAVcIAfm5wAOIGxEsHBEkAPgIJFp0AVYwAXSYAD4cCvjUAt/tA3FMFadMAy+ wAzVIAzL4ApXhAmfoAusQAy+sAui/1UIqhCPzreK89h3GugJ8jiPHvhSt3gIuJVa kHRayzSQ/hYI3XcHd3BnHxFDA7EGPAAFTPAGP5APE5l5RCCRF0kEEEABP2AFWuAF YHAxE8ACO3BlvIMIl6AMxVCJVfgLnLBhErgKvlB8r7CBmbAJrUAKGwiY9MZ895hm ozBvZgiG9VaLsQiQsvYI7/VFBEl0LEgIvcYSU4ADSwAFZPAD5leDNuB+fraDDUAG OkB/bZAB+WAHFTYLvNALyvALalcNy2CTu7AJnGALqaAMyBAKZGYLutAKofCF9PaF esd3NreKmuBW9Oh2Gdhm7EWC1tkI9ORi8zVfu5iZCrUSScAFUv9QBWqAeQtnA/uQ nn+oDw3wAhvZkVYQDWfTCrdgDLuHm8vwC69wDH+pjsTACWA2dzDXCq2wgbxwCbug CqS4aplwT9FpcxBqmK1Yi6BwWkopayLIhoqwVwUplVTJErXwBFQQBeW5eSmAnu4n dQ1AAeEABlHgBbiUDMOAC6owhbiZDOPWCshgC+voC72gC5yQCuvYC72QoDtJpAq6 mwo6b6JVivdoc5IIoXo3a4gACmLWCCeYCF2EQo+gTJAAlbzIgl9QBjihBxgiBVdQ jBUAASdabFL3Zw3gAP0QA9MgDL9wDLhwC6vgCsbgC8CgC7swDL6ZCsYADJuADOsY c5iwCwf/Sgmq0AvHsIFptQmAuZzOJ5N6Rwmc9gmqcAm8cKAz9Qn11AmjIKqQUEKQ 5AmxEAuv0G/c6QemMA3a8AYccGMsMQI88AVMsAVkkAIXcKJv6owN0ADgwA84wAXN AA2rgAvDoAszyguosAo1iQy6QArIgAxl5gqhsIGYAKm7QAm7AAwFWpgbKJ2aIF6a wKDfxZyG2amXQFqd4AnIJElfRgquIAuxYAmGgAhQOQnOEA1mgANbAISxcROdyQRT AAYx+KvpuXlON6zhgAPSsA3VUAzIgAqoIKit0G4w56McG3PGoAzGoG660As7uQu+ sAl/oAsKaobRmWrepQmo9gmX4Kkd/8hPrWZzr+AKnIAJJvQIssCnPItFgEBfzpAN 2NAGM7AB9bIBK3AcOLEGPiAFUJAGbZB5TlcB6Zl5xHqW2kCxuXAMqECcruALyLAL uuAL6mgLu5AKy2ANhEANrDCb49oLvsAJmkqppMiY6boJllAJlqAKmLAJe1cI8liP IMYKv/ALbfdlobCnnCBfhkBfwpAN3iABGTCw9oABHtACMXABOjEDXSAFWqAGPSAD KSCRC7cPDRAO4NAA/eBBzVANxHAMt3ALukCtg2oMyGCfcKsCIZAF0AAMvEAJjlqc J6uglOqc9fMKoXAIlWAIl4BqkpiKpCCtqcAKpPAIjFAK7MYJn/8QCLl4Ckd7uSyg A1swaZzrARtwGhuQE3oAG1LwBGpABH7mABXgAKxrfiuaANEwDd1QDMowDKjgqL6Q CqjQu29LCCEwAiMQAiHgBcSwC5VwvLvAqElKiqmoCYDrvJjwt5bwCaGgUiL8uOzI CYnLCoyQarE1CaZQud5gBS4AAudrBB/HABgwAzNwBBhwAX7CEiqQlWiaBj1ABPqw g5s3rPwADhRQANMAwMuQDBjrrLhACcoAtyGAAiOAAhAsAmUgDMygC+DYCryAC7xg pJTKgTJLs4dACqVgapYwm+rGClx4r51Ix38gCpVwCJNwCpWrBv4AAz7gA/ZQjRPg AfhwAzH/MAP2sAEbgAGakhNzQAZMwAQ6QAY9YAPHSAEmSqwNkABcMA2zmwvOigy3 kKe/QAhzsMUhQAMQHAIi8AzCkAwJygm3S6CBmcb0BmKkQArKsAzFwAqj8KipkAup 8ITEN3fa+nay4MfagAAIAAf4QAIzMMj24AHYbAJGUAv2gMOcaw8WYBc4UQU6kAW/ ZgU2MJEmWgL7wJX9gA3RwA0BbAzHsArGcAvD8AvUMAUQzMUQTAM0oAJY8AviugtV 3LOUuptDqXOkkAvA/Av36gplJoFg9nKp4KO89Agv/MwvIAMuQM1O0c3X5gPoMw6F fAIW4MgYgAE6UQujiwU8sA8VYAM5/yDTJdCMFCBy29ANFesKw0DAGWsNS7AEKoAC /vzKX6wMulDGKJygreCjn2qvv1CXv1AKk2CvL6cKrwALipsL2noJlfAKsyAM2pAG OGADU3UzM6CI+EJAR2APR3AEpnEPzdO+GzAASZAT6JAGWkC6PEAEQfAD+4C/P/AD NlACDiA03dAN0BC2t4AKunAMxEAIUPDAKADQmC0CwgsMvbCox6ALlEoJmZCAU70M KhwJocCFrMAJ3OsKv0AMdbcJvAAMY13WOHAyC4APO5weBGQBBNQgQfEVM2EPjUwO BFAWOCECQIAF86sGDQAB9lsB4GDYK0AB7bPTjG0Mu5Cxw0AMQv+9BiqA2TTgzwK9 DJTwB6ccqZRwCK4NDQJcCq/QsxLIs1ZUaq7QCzYHC7NQvnKwAiDQZD6zVNvjF74d Fs+BQ7hB3I+8ARmCE0tABrp6BXLgADbwAg4ADm+QAytQ3e0jzxWLDD/908pACFVA 1ON91CHwxTzbCriAC8cAC7lAjq7ADMwgri9HCp2W2uroCoJACZcgC86wDd4gBykQ SxOAL2EiTqhhD57zFqQR0u2r2wPgDzqRBE1QyWfQDylQAtLNlS+wAuxcNotdDWHb rLhADNSwBEkwAsD7yq4sAl9QDKQgxq1ADMUQzK2wC5pgz2UGC7EAoKngCrR8SJNA C9yADf7/AAERYARwUARHhQ8+sAVGMAPRQdwagC8CBBSl4RfSgQ9yoBMbgAZZgAWh WQI2eA1SVwKIbWnYDQ3EQMDMygzWEA1r8M+urAIj8AzOoAx2awxUzbMSSHeYEAtc HegidgmXY+jeEAcrEAHXaABwcAaIaAJD4ANFkFSMAh3C4ReAwR0z8RUNQA7wawVP kAVeoAYvUJrmFwTDWgEJIHIeXgzGEOK4gAzOoA1EHQJFPQXCUAzMIIV3To6tsAmo 4Avttq2klgva+7eAUOjNgOgvgF2sFwNFUC8GMASGLABFUCLswukGfuBeMyX3QA4j kBM04AZeIAVRwAM9wLrCVmyp2wAI/5ANO10Nv+ALxIkKt4AMyyAMcxACsgwNysAM Du3erMDZq0AMtoAMyeALj6vwzCALh8AILvzw3tAGFzABkxYmM0ACJ6ABRWDtE7Do SRUWX2EBTE4cas8wWkceG0AOK80rN7EEbgAFWZCm+qDO9utnRPACE7vYrg7iOo8M de4MvacMwZAL9lkMqYAJTU8Mxly2nLDjq4DfluDw2BAH+5APJ/McA9A8DFAENXBo AjAO6pRGcDEdFtA8OYIfE1UdpvH25BABSIA0N7EGVqCrlwwBF0Bs+QsOFS4HX7vY 8n4MaKsLt3AMUugLdFkMXk2pq6AMxrwKOkoM69gKvcALliALtP/w8AjwBtNBGZyu AQwwDqgUFB6lOBZAApfuAc9jOiySD/ogF0y+uRiwuRZQsDdhD1zABF8ABgDR74K+ FPocgGtggwiCbNu6VSvWapWuYbp62WKWq1gxU64kpiKGbFUrX8SMGdPVatclWbSa YUOgr8gZHwPwDRAg4CaBnPh85iSA04KGoRYyaEAqgOcApgIGXMiHz949AR7ubcCA gZwHCewCfAUbVuxYsmHN4XgixUsaBxAqBAnSoEKJEj+kOewGLdexW7p0IdtYjBgs Y8hsESPm69gxZIhXUaKkSpapZtoQQIhgoJaJE06D5tSAzylO0TvxIdVgU7XSAfmY DiDA897/PalI79nbYC9r1bK9fY8V8U2LlChxIECwkWNfhQspVoTThreYrWGohiFT 9itZMmPDbNk6lqzVLVu5jCW7RamXKWGWr0UY4MQHiQ8gYOOMHZq0aJs+f87Q6T7Y YiPgggsIuE2A2Rb0wB4NctONgiV+o9A3dtTwIosu1GjOhhQqAIcuIqTRhpuHikHm FuuQQeYYxKhj7DtbUNHlll2AYaY9b0pgYYgt4LjhBgEMMCDAAO8rzSeefgoNKAKd 0kcfBW+yxyfa7JnqQXssuAeDC7SoMEyyoLDiiyy28MeBClLYB5xwwCECh7scgqaY Xv5CxjtbVuHEFZBMWuUYXjYppT01/yQgAAQTdDijCA8sqKUJOJZUyjOcSFNqSQ1y GjC2p/YZYLbQTluwtnu43GADDe45gQMxXw1rgy2Y+KIHgfaxwYZrriHihTYKwAua kFZBRUVUGDMGsRbDY8aZbKzAoQgNJvCgyQFMIIEEIYroiYCoMh1gU5wE0K9TAvPR 5wKpaNMAS3zuafc2DzaYLVUHM3AVVljP0QGNLLAg44cgknvjjX3a9Cabbk7sbhgb V0HspFtwOabZbbyRRrMhuDXCBwsmmIAFFkwwwSfYRMuUv5ycEi2fIYbIJ58b8rFB CCPWNfm0VaVy8CpVM3CQgnz0JdocNaJQSw0iZCDChhIqcCCBcP/uWriaXJDBUxdb jDkGlUpgcYYbb96ohQQNjhjCZiHJ1aCWIoYgOefUghr3J295EsJlIYgIoogj7JmB SdRu8wkpLIm6h4B+kCC6cRoAyPCJNFJwwGnKD2qjxIf0EokiXGyUJWxvEsgAHwVm cEFIb20yoogi4ICjCBdcMJmAm17TyTNv84kN3X0IMKLKnQUwovgjjket2g0mIKqN HtbwqnGil+ABiizQICMIffZJIddwGkAAr2qgMSY9G32hhRtsErDghpIvVTL3m/wb 7SebnHKSQP31aYCAdv07zbt8crwjjONBHqCWB05wgX6MIQvo0IP0GpeEHXyBCVsg wwUy8IL/HCgHAgnwxkNOdIuKuQQb/VCAAuCgAxiw7Hb3s91nXmg7/gSQKb0jEP+C MhXahIs0VWLXbI4wLQx4IAJyuMIXwhAGdARgDRLUlxJqwYUsfAEM/EBOBysAgRLg ABtVg8YyXKKNNriAAQpwQQ2GcL9LeapSJiMNU0zGGnMFhQANSIGCqCIALNlkj6ty 0AlmMIPjTUUOtVgDFZYYBhGIYUJQhJUe0KKWNBBBCLmqwFxyEL6qVSYBCvAJ7K6x ABDwBH8EEs1nVLmTcQnIUwTYnrp6uCrQ3IQq+CgKCe4ROAzcQw49GM4imTCGbyQB kkQTgRu0kIUoqOENF3AArnCFA29w/6Ma3chGPybAgFrAwQgWUEAGbuCpnVRqXLbb FMqC4pN8HChmTuEeDYHSH52oM1wWsIA9BDCDGzigAVHIQhgUKQUtfMMGUzhm4+bg BixIoQtpuAAEUvCGBDwtAdpY2DbsAI5x3AAGLABBBg4AhwPMEB+x4dRrUkm31vCu dyloAD1x0iQXSsUnQ4EXPo7wgzaMgQnsoAIVpICFNwBAC01MaOOgQAYLciEN4oDL NV5QgQQkIBvc2MYTzACDGKxAjQRQwAIWcE7V6E+lN2wpgZ6ijxjSEDb1ZNIcEbeB IJChC1NYJBW+wAUAiCF6SZXeGGb1BTNYQQgO0McKciCBBGAjGv/aeEIUyHCAMw5B BwN4gAboZrs65m5lNwwKulIQLhquszSgOZlmdXYPcSARCksM6hS68I02VIEKgIXi OZzgLyxYoQ3iSEEOcJADcCCgANLQgRfQgAADKKAGAsgWftZpx6bwBzYXEFAKUuC/ m2TAlPQjgQVIYIQZvAx1JDhBPvwxjkQKNAxMiIIVvoEGvCIVt9IzhxuQpgU19EAc DRgYEX7AD37E4QlYAAM4hnADfKJ0Ka1kWabU2pp9qOt2plOABeopgBucVMP4uEER bnACF8jBBlWQgnuzoAUiAMAKywxDGdIRgHPY976wogGGpPAENQjMBgdjEz/6YQUv aCENQyD/132m69L7ZIp3AyoIf2wXOKRYQEkDyEARajCDaVFLAf74AYyDKoU1OIEH ZDgDFqhQhjJUgQbmOMeNpTcFMljvCtkDLnMqQAQiyGELULiCHMQ5BAvE5sIu1R9Q msO7Iy2FAOMQzVCqPAMdHMECD3iAAxrIBIEGFQpc4IEc/NEFJrA5C2LQQo3lLEEt gIEJU+iBFYLQlgpQAKYUSMOBE0yAIrTGJnZUK6ILhEopj4vDQzCCBkhQOpuI+Ajh kMNdO00F2fLgB3Ko7ZrLMAcT0OArNl61vuxxhX+R4bdqosA++KFpIkfhqQN4WRsR PaB8NAC7PTFSaTkcuPAixSYecIA//8QAhaAqEr5kkMMP1IAGTpeBCl3YQLgTig4y PCELXuABEcRRgYPxrQFyaMIXuiCHC6gRNu2so3bzkTu6RXjlPjHCbCSNDx+Iwx9H aGjBV8wPMKfhxdr+ggPA9JUISlyCIuDBcJrZgyDsgwIJaUAD0tAFKDjhB2s8ecxi BssU3Bul4LJdTW8wAHxaWQhkuAaKO31xOADh6W64Al4dXgVwiAAscTb6q8AdgDmk AQvX668NKFCBHxAh6mnwghcymAHebb1AFT7QaC7lmZUDBR8AMsG0LNCPHyQhC0IV 6qfjwA/1qmE4bJ6CAIyZd9ySaQpMaEL2LrBnG/izDWDAQhckAP8V1xgoXXc7+RC8 lbuTuTAD+MxAONRA6oLrFQ1xkIMMfuCGLSixDGHQQj+gwPobI6EJtPItOKK5DweE ow1pQAMSSJ4PIWgv8kJ4Eq+LkI8i8BpmRTBCUCwQgQlUgAxJFCgpoLYu8Id+oAAI IIM0QBrUUwAMUAHuu7FycAJyW4s3EIflKD+ewgEi2IcGYL8gIACjgLcBkSN4exvh 07+wYgACiAOcGzMqgC8riIMB4wc1+LM1w744qAIIXDV0kAOkaaY3+JAODIcfKDwb qIAGEALh2z+ceJsnA4qcGAJ8OIEIeIAz6gc48AIBFMAVM7N+2Ic3aAM1sLgYYwIx 2IAR4MH/cKMBxLueNGi6TEqBH8CBH5ABB4CqlyGADCABAXCdl0FBp3AB9DoBcOqH cFgm0COzLeABHOCHCgiHNHgDNWOzKoiDJCi6NVy1C4GCC8oeObQBI9Q4MfiBJcyH DPAuQNRDLMuWbBGAIbO4MRuqK3ADOWiAweMHN2A4U7sCHLA7TTS6KbAC8Cs8B+ge UewHchgDHHACrBMAVWy8kwqKPrsroZICKfgCNEiDSuIHCnAAOXgD27o+LOiHJwJG 1hOsi1MD7cGVF3iBFAiHN9CCK7CCWqC3mEGrqIC2gbNGvXoCMjC3H2gAIgiHOGC4 GMuCJBCHXzzHvDOHIOgCZuKBIGCT/xcYsEhEAywQgjaAmefylBuygTgQg5wTQPia vjYggn7AI3PzAkUKAyiorYbkQXOQg+HQxsLjs3CIxzSoAixIgx7IB+QjECJIgyNY Ay6UAibQgh3gAQLjBzyavrhbIimoAjlQQ5nkQRVgqAuStVvkByO8vS/QAjcQhwcA JwL4RicYDmu8OB1oRKdLN3AggxdLsTD4AgIYA6wERiZQgykAmB84GH4QsB+YuhhU AytIAzlQy8+7xn/hAiDohxd4ynAIAiKAuy9YM+LwB3PUS01cAx2ogg1sAFzhh30w P9OrIi2IrL+zRikANDXwB7iMOrkkg2W6vinQATHwts48xzEwLP/uSQF3pICnswIw 6MQsQE4pyIJrzEYeALNbzCQHuIY0gAProwItsALO5M1z3ACBoICvzAEioAAJkDou sCAmYILlnIIngL4GILAU8EZxaAMDC6gyOMM03E695IeuM8IeIAIHGDyiNIMo6Eks iAIwyDgJ+M5cgYs0SDMcrIJ+OKr87ExbM4IeQEnmuADBVL65nM9+ILDB27MgGENS Q0gOmIGrpNDODAcx8M0gmL0LoMEG0MkBU9DueYHZiwPcw8E16DwlWNHt7IceqAIt IANxMMYfyIEB4zwDZI5cWVJ/QIKGy4Ix+AGGDFLe/IcrYIInsAIHqBwjbIBreANw gLwLkIH/HW3J64OCF9DOLOVNEUCCKGACNEDJ0WyTyrQ37VI4Ey0DqiSCB4TTFTWH BViDL9iCHwDTC/CQCygBG4g1M2jJMGCHL7CB1RvUIFUBA4ACLNiCa0BSp7kAEvUG ExWoKeiHOcjUQZ2DMfiCT3MCIRCHfAgCMOCChlqiKbAHcljVVV2CNZgCKHgCLoAD J+CCJ2ACRbrOmOxVX9WC1+tULPgCAQyDKSAHDtjNZs1UdNCCKrAg5GTMKiCHNcA7 bR3Uc9CDEFiDQ329LJiCJEgCQTXXXgVSFWCHNcCCEVgCeZ1Xcz2HOZiDTOzXgS2H gTVYseiAg1XYhWXYhnXYh4XY7VyH/3kIAHaIh1cBgHWgkIylEHegWKOTB3rgzXmA B37QWDEBgL/qjZStEABIqHfgh5UFAHUQi3eoBwAAgIvlvnQAAHiAFZb9DaAtC3lQ B3jQWXo42cZpB50di3aoB3p4h7CYWI1Vh3mQh0EV2pVV2bFI2Rn7iqwFrHmIh3cQ 2bJYBwDw2oRCW3nA2Xr4q4yth5gNgHWgB5z1WbBgh5vlh3YA2rVt27f1iqrF2XmY MXjAWbs13MP9WLq1W7JYh5sFgKg9W7LgWXZQh5nVWsACAKidMXfo272l2r2d23pw h69YB9F93L7l3ADw3Ohh2XV4h3RIB6sFi6wVWnVAXdIdC34o3f910Fh2cNmxcAe5 rYeoddzgTarIDQt4KFvl/Qp5MN4AcNqvmIfoBV7Xjd4AYN6v3drJ5d6wEFroBYvp lVq0DQvgJQux/Qp4qIeyiAemVdukDYDLnTGhxdyv4FnZvd/vDQCOBQv67d+t7d+T td23pVn8Nd+wmId5SFr0FYvKNV3/lVp+SFu13VqWBdqzPdzDXQcHrl3XvWCvANp2 mIfDBWHwjR4N3mAJBgvDpQea9WCw8NwVvtv/5QcBhqSsvVz+9d4H3t8A5t+v2GEg Zt52qN8T/uAIDpN0CNmKRV6wUF+wsNmwUAfdvS/nXd+PFVrRHYvixdu+zV540GIR PlkIBuL/JP4KLqaQyY3h+WXhy42eKi7dG8PZ0k0HmCXgv2oHLvbdr2CHGx7dvgUA O8bj7+WHqBXc6LHir1jkPW4H05XfAEgHd5ixeBDZNp5isVBfOV41ACBhnEXa2pXf dqhbAODd8eUHAHBbk/3aT97cpOXY1OVdQHbiQfbjOv4KUsbZU5baUp4Hmu3hr4Da po3ZUt7gGj4msE1eHI5YolFmC27mZGbmHJ7maEbZSCaaqmVg8CVgAPhYMfFYbLZm fSlhZBaLwf1ZbwaLdBDncbYQdZbZbw6TeLDlAChheXbnZIbnxkFniH2HeYjbeXhk TV5h5S1h5LVZUKZZdNZgVq5YtvXi/9r1ZuDd4I9lB3kgMHlo50y92XlI5XqG4oKO 2oNe3xWuX3WuW4fmW29u3K+d6BWm2JWmB709YHONnnS42bIdi9PdXOrF2TTu6Yp1 6erFZaCO2hk+4H7u5wBI5ajF6Zzt16I15ideZ709WZIOAMiVhznuX1Vu6i9O4KJW animaK99B1WeV9wd3I8mC7YFaazmaYXu6sOtB7MuaOcd648967ueV3rmWKwOi72G X8Ce5IP22cN167vd6wVm7DnO669YbMZe4Hk96HRQa6rWYHqoYKxuB5rlWQC4WnSG XK/Q4Ng1XYn+2FTeW3XQYHg4YHWo4F7d6xUWC8itaHv+aaZe4XhHRmeKrusA8OvD 1el+Du6oDe7DHWhzLdmcTdxzLmiKJel0iAfIFeih9mmoZt1Spoca7mcmLmqP3eV5 qOZ8TqjLxW7yxkp18OvsRW9g/OzNje321sTNhYf4lu/7xu/81u/95u/+9u//BvAA F/ABJ/ACN/ADR/A1DAgAIfkEBMgAAAAsAAAAAIwAtgCHAAAA////zMzMJw4PIxsd HBgZEQYJGA0TGBUXHBkbHhgeIBsgExETFRMWHRkiFRMaGRceDg0SHBwiEREUExMW GxseFRUXJSUoGRkbHR0fIyMkMDAx/f3/Hh8kFx0rGBwizdPY3+Pmv8LEGRscEBMU Gh0eHB8gw83OExUV293dDhcVFh4cISknGBsZEBQRFRwVGyIbFRcVHR8dzc/NGR0X ExUSGx0aDRAKEhYOGx4UFRkLBQYBFhYPHh4XEhIOBQUEFRUSFxcUGhoXExMRGxsZ HR0bHx8dNDQzSEhH///9mpqZmJaFHRsNGhkSREIzenlxTUs/raqYi4qEt7OgYWBb EA4GLiwkdXFhpKCPWVdOIh8VKSYcOzguZ2JRh4JyFRIJv7qrKCckPz47DQsGycS3 GRUMHhoRNDAnCwgCCAYCamln//36Eg8LBQMBFhIOHhoWCAcGDAsKq6qp9+re9N/P IxUL7ad07s63+/Hq+/j264RH2oJP5GEb4G4x1UkH404J4lIN304O5FcT3KyW30cK 50wN30oP400Q4lAR4U0R5U4S1EwR408T4U0T31AU5VEV4lAW5FUc2lYg3UAH40UJ 5EkO4UYO20cO30YP4UcR3kYR1UMQ5koS4koS3koS40wT2kcS6U4V5ksV20oW0Ewb xE0iz1Yq2TsKxzkK3UMO0D0Oxz8Q2kIS0EMU4EoW10cY4U0a200d0k8ltUgjHhsa zzQK3jwM5DwOujIL2D4P30ER5EMT30UW2EEYvTsV4EQa4k8kiTgg2jkPxDQPqSwN zDgT3j0W1zwV2UIdyj4csjYZ0EMgcSgWnjwkp4iAmCgQRSEZGg0KbTwxyn5uhxwN vlxNGhMSJAoHQxQOMw8LVBcRYhsUcQ8JGAUEAwEBFhISExAQFxUVHx0dLCsr//39 9fT0/f39+vr67u7u3d3du7u7qqqqmZmZiIiId3d3ZmZmVVVVREREMzMzIiIiISEh Hx8fHBwcGhoaGRkZFxcXFRUVExMTERERDg4OCQkJAwMDCP8AAwgcSLCgwYMIEypc mDAEw4cQI0qcSLHiwyf9AJyzyLGjx48eRaiJEycfPn4gU6pcmZLKj373Mtizx68e y5s4cx6U0q+fPZkz79nzJ0an0aMflfT8yXQmvplwsiCdSpWhl37+Ztp7Wk8r03tx pFQdO/bEkzg+u3qd2fXe03v3+qEjS1enuiNo62WQuVerUK9w7eWzV7ewSnUbfvB7 ai/m2r9vZwLlt8GwZYtyNvjj5zUDPZmQZTL+6zWO1MuoGcoZt9kevbX17uWDjI8x 4Kb+ZqTebVAOPTgMMugV3hkoPsdBgwrlKrQf7+dKNPyzsPaz1te312pnnI/ec9RP 6Pn/2xcUqHatfJU/FmreXr+i3+uqEY/i/M/Aku1v1Y8eDpX4Y1GRjz+jKXecejGB 1tmCWtXWWFD49FMOgEepQ4UF/lDn1INP1XbgWraBRpp91gXFAIU6SbEPHIPVBpdb Xrlom4z2qHWfX5KR1lcRNtgAThgosoSRT40d5yGMBh434nltZddZArTQUoQCEcAX ZEciDNlhcviY9KGHB44mlI322eaVAgokcE8JEjgQgRpXWqSOGP4QKZhfbrno1F+Q 4bieesn5hcEHJaywQgkVSBCBQ3FGdEJi/WzpYGBgGmkpY28VCBSfSwI2wgcYFGHE TDa8YU2jDylxARycNZanksvV/+alh/v5qaSCbsH1IYy42pMAAcAuUEEGRqiwgTmo IqSGBv7oU+urs+nq6quwboUfh8rlWmuMfhHxBrAOQPCBCUJEk40XeSRLkBL5xEGd gpbCqK2MXdJ6HqYgvuhVbF7BQMM9EJjwgRvXYBOMLLLYsRGqclCB1T0l8nWkg5NW qiR6D8K2n215CuVxciWUIBMP0WDTjCyRFEIIKYM0KsU4/bRa5qxgvsolp4EhyRgN QjBGRG0JIHCcEELQMII9iX7wzTXaBGNKJIpUEkggmgBDR5DhjdeZXoCJ6WKuy70o Y9jn3cMjLQXYM4LIadpDixC0EGGDPSV8M4A2zZgCyR+EcP/ySSKBcMLKHnhQaE8c QcjAVHquFlkt2HqCTWmHnT4lgQT2vFEAAiaU0MIKmdOygAQJRMN03oJU8gksnlRS ySGBeDLKKnusEZ85PhCRX41q6eq7kR7re+eDnBqYLT4QVLCCDT1Y8wYtLxyqNgYH DLDNLJIIgsgffxRSSCOOOKJIIZBAcgjLScQ3hAZBFAGUecvNFubXuxY5ovDWTmtP AUXT8AINBfjW28JhjQEwA3uRsEQhXLGIS3AvELCIhSIUgQhEwM4Ud4iPP5BgBCEU YTvWmleswrShrZgJMkhqjBDM0IRPlcBbGfiANa6RjQNKghGK4EQmPOEKV3gCEozo WyX/GJGIQyRCfIHowxy+U48sqCENH7QWv0gDo0x1SEmMEQIRtlgEHvWITyWkAfIc IIEXNoEN2GBGKVKmskoYwhCdCAQiGuEKWIiiEJxwRCASAQnxJcIPe0gXb5BgAyUc 4QaNaY8J+RQvWL3oHlokWhGIEEkxNUYGFfiAA97whnu0oGROA4YrKEEIQzjCEIQg RCD+cIhLXGIRnkhEIyBRQUfADhKBWIQdBJmaENAjC0sAwmA+pi1KPTJyF5ukPWzQ xS1qhzQJyIcNrAHKNRoiE53QhCca4YlOvBGOnbCEIQ7BCD0iwpuAAIQigMgIDNpu N+W4gRSocIMMdEBx9iiCEJxC/yubMRIf3iqA3LoohBbYgGcJgMBeaGGPFrwAB6CU BSwsUYlSglMTnfibNz/xiUxwwm+4RIQoPvGHQDDiEZB4RCL6cLXCIKsgSxgHFrjA jwpw0Qa6sxbFLDatexSARyuoAJqKQIMW4KMAGAgZLWgAUZOtUYeWSCUnXHcIQyQi EURMRUat6spOMKITnVBEIqyqiEc8ghGkIBxv0HGDLHiBB4MRgg1GgI99XvFIjQMT BkZgqBWMAE0LwIACHOC/F9igDKczBTA4YYlOeLQSlvAhR735Ta1686pjfWMixMoI RlQwEYgQhCl2mRo5BOEGOLhCFsaQgIJW4B40gNCBqli/Ev+MAAIQiFIPRvApBfDV HgXcRjNiEYpK/IESlpCdJ74HilGAwhWNcCw4KZvZN2YiEZ/orGcrKAhHCKIPd3jn WCYkkBSM4yVAiMMWnsAFNhRpBHPDlwn5CSEb5EAIClhAEXKQgwpAYAUqcME1rkcK WOjCE6WshCtG8QpPmPIVqogwRt+Iia2C9aqfyOgnxDpWOSIind3dQwbpcg4QHKFO +6jBEBiABihcgQkIsAcNbFCC4OHnWrUi2qjuwUxaEKAA4LjGARcBC8cS4hKd0IUo MlFHUCxiFbhQBShA4QlNaOISFc7wJxpx1W9qloiH+DAgzAoIPthhiWTxAhvGYwF9 AKH/BjVgQxW6kAVw0CIH+aiArDjlIOLB5VMLIAAtPvABBJjrgMBQxCVe8YpJUIIS mTgEJjgBik2sQhWoWEQsRlFlTHgaE+D8G5ex+jfMhhkRgQBEHwXx3UEUjioisEEc agAEC7Q5xTXQxxi2cAUuVKEJ+MCAn9XjINDgYwQtKAABFgCBA9QQe7BoBZRxEYtO pDIQ4fMDKlChilc0FxSwyIS4vZzRTjSCEaMu9VUPQcEKlo/VfNgDaY+ymjj4IAhB 2AcK9r2PIQzBByx2wovdUIENBc9P+CFCDmgAhEOXYrGYIMUzmjGLVWQiFZ5YxCJa sW1VINkTnrhEJjBhiVSA+uSU/91ylz9hxKtWMBCNgIUjQCwIM9+BA0YZRxz4kY8a 8AAIQNCHvlGwDx+4gAIR+EIXoPCFAhRAHII5WgIUQIs/tyABb8CHDWQAgQJU85yx 8IUyqNGMZ6wCE8iFBaZf0YpX9NAQgbgmyS2RCUuAGstv7GzeE9EJzL7RiJCAxSpZ XfM+2IEOL73JOcYAhHCEwwIxiAEQghD0fdP6AQ9Agxau4AQ2EEABFTDB0YDlNgRE T9k2eIEbBmCwUgSCEK9IRtknXopRHEJlqtiElH3oYEM4+NOe7kQqTI6JSxjib0TE rPLHillFHOIQZq05H/RweJ0YAQlsAEIMbK0PFOij+/2uAf8FKOADNAh8C9ZYgD2I 9gIYHOpXBx0BBsLhBpORIhakQEYyyK4MZZAiEpsQC4y2CqjgdlaWCYaQCnDkCZ8m bsQHVuCEWUSUfMw3gYbQCBwFWtJnZq6WE/3wBFmwA0HQZt83dP02BEQ3BGygdFlQ Bf9jA/UAdXL1KR8gDgVkMKRwCakwCsowcc+gDMnwCoRgCazQCsOwCq0wCrygCSNn coSATSY3cp6WCthUYd5EWZ2FVSpFgYZAROcGOIGgPXzAB4Y3COK1EhcgBnJwBmiA AI/XAPuGAihoAf82BCuyeU5QBTlgDyYgAQoALELwAtSkDc9QCp4wCbnwgz1IDKTw CqP/oAmvUAzDgAqb8Aqa8Gi6gAnEhwnihlFSqImcCIoVBmoSqF3JZ1WMUD6g9WHw 1gfUdweJpxJSAABqEAVbEAeO1wAN0GZDYGtDgAPfoItowAVXsAXRQAD2cCjiQAsz pA3EIFGcIAy9sAzUEAzK0AoNdAmekAurMAy9oAtRRQipkIl2N4WbaHLC1wmauInG 501faAhnhVVEZFV9tIqpBgiFZwd2MGIfkT4DoQY78ARL4AY+kA+7KHRDoIu/OAQP MAE+UAVZ0AVf8C0SsAI6MGB5cwiWkAzE0IP95wubgFy6pwq90HauMHyYoAmsMArD h5KfRnefWGGi4GkOiICg1oVZ/4iKXeYInVVBrAhv1DcIaMYSUnADSvAEY+ADbth9 NWB5KjZ+DDAGOcB5bIAB+VAHwiULu8ALyeALE0cNyuCNuqAJm1ALqJAMxwAKEFYL ucAKoHCAn3aAI1dy4jaFmdBRnHhxwZdhmsV8fskIprRdoRVaYxiUvLQSSLAFUUAF aRB0tlYD+xCZJ6gPDOACw1iMVQANJ8MKtlAMYweWyuALrmAMJymJw7AJDMZx3MYK rDB8u2AJupAKTGhlmJBKeSluuOmSVdiFn2BV8thlykeBiaBSraiP/MgStOAEUwAF jUl0KACZludvDDAB4PAFUNAFaoQMwnALqbB/YIkMjsYKx/9QC5PYC7yQC5uACpPI C7wQm+PInrI5lrLpaVHVhJ8objqImyPnZYfwCQ7GCM+HCBMEPo7AR4+Aj2RIfV5A BjiRB/4RBVaABuFAAQ/wnHDmbyvGAA3QDzAgDcHgC8ZwC7agCq1QDL3wC7mgC8Jg lqhQDL+gCccwid12CbrwmpOQCrxgDMOHUZqAknNpd9o4cpNwZJ6QCpawC68pTp5w SpwgCkv6CN1DRJ0AC7DgCqhGmH1QCtKQDW6wAeTFEiKwA16wBFowBihgAc+JoXbI AAzwDfxwA1vADM+gCrcgDLmwnbtwCqrQjceQC6NwDMcQYa0ACsN3CTmqC5OgC7/Q mi3/OXx6mQmQlQm02Vh06ZJGaglTxQmdoEdGtGCj0AqxAAuVUAiHgI+S0AzQUAY3 oAXodxo3UZRLIAVfkH1oGplEp29sCg43EA3aQA3EcAyncAorygqYxm3mWazdVgzJ UAyVlgu8MI660Aua4Ae5IJsOmJdUxliZMGWeYAlHWnyuhGXi5gqtsAmX4D2OEAsl Wq4O9Aei1QzYcA1sIAMaACwaoAK6gRNq0ANR8ARowAZCp28UEJlC16YPmQ29igvG cAps2Qq9cAy6kAu9IIm1oAuooAzVMAjTsApbyai80AubMKQ9yoQ0KamaUAmUUAmp cAmaQHKEoImd2Fyr4Au+YHEL/wYKJLoJoFUIohUM2NANEYABrEoPF9ABLAADFqAT MsAFUZAFacADMYACumhr+8AA4PANDNAP1sMM1DAMxmALtpALfcqixXAMnpmxKQAC WPAMv7ALk3CjbQmtstmjduk6rgAKhkAJhWAJU6aDUTgKe4oKqzAKjrAIpHBpm+AJ gBCGpgCvQLsCOaAFPla0HaABn6EBOZEHphEFTpAGQ6BiDUABDVC1jjedBwAN0sAN xJAMwnAKN9oLqHAKZouxgwACIiACIAACXTAMukAJcKsLNRqfTBiFmZCyd3sJKFsJ ngAK2bS8OEuJmyCzq7AIVAZWklAKPtsNVdACHwC5RbBsC/9wATIgA0ZwARZgJSyR AgEJoWjAA0OgD+NHdGzKD98wAQMgDamrDMgQrHd6C5OQDBkLAicgAieQuyFABsGw DLmAiKywC7ewC+7Zo8S3rd1qCKNAClFWCVtZaatAgKBahB3sB6FACYYgCabgs2ng Dy/QAz1AD30oAR2wTDAgA/SgARpwAW+SE3IwBkuwBDkwBjxQAxbQABPgnG3KAAew BdLAtbhwp8dgCyLqC4MgBwQMAjOQuyAQAs4QDMgQm5sAtqyZkhL8ac01CqOQDMpA DKsgCjiKCriACvfHdhw3qBgXCyecDQZgAG+gNjLAwvTQAYBcAkVAC/QQvkVLDxUw Fzj/QQU5gAVqVgU1sIvOSQL7QJD9cA3QsA2qWwzGoArFYAvC4AvTIAW5W8C5OwMz kAJX4AuLqgv+a649OpbraG6jgAtp7Aug2goRpnsMtm2oYJ5u5AjYi8cuEAMtMAIy wBeFLGg98Dzi4MImUAE2fAEXoBO0wLRXsAP7QAE1gAPbTAJ1OAHOpg3c4KutIAyt K6zVoARKkAInYMpYjMDJkAsOHL2xyQrmiaSf6gsd6QukIAmfum2p4AqvMLO4MKiW QAmuIAvBkA1ocAM1IFA1IgNQNyz1UA9GQA9GYASeUQ+KY7kacA9IkBPngAZZ0LQ7 MARA4AP7ELo+4AM1QAINUDDc/8ANz6CwtnAKuWAMwzAIT4C7J4DKQh0Ca/sLvECj xpALPToJmBB7/KwM0wsJoECAq7AJhdsKvjAMHqcJu/ALDO3QN0AdCmAP5Lsv9VAB F50Bf2Ej9FDD44APYoETIfADV8C5acAAD/C5FPANMK0CE2A65GzTxaALwioMw7DO apACQj0DpqzKyjAJfgDFOjoJhoDVz7C6pOAK5qp75cpAUNYKvCBuryALjhsHKvAB +RUw+rQhe4HWksE119HWN6wB/4ETSjAGY2oFcdAANeACDfANboADKuDXpqPJvnoM 6IzOyTAIVNDOjA3PIIDA5coKt3ALxvAKuMCIrbAMy7Co2/82Ckg21ZLYCoEwCZYQ C82gDd0QBygAAWQ0LD1CSaBBD7CtHcpsuWR9D/6gE0jABD1sBv2AAiSw1wTpAipA ySVT09SgsHZ6C8MwDUqABCKQtlh8xSHgBcQwCgvMCsNADGrMCrqQCZ4cYa8AC6iJ Cq3QxTskCbOwDdfgDw8AAUXwBkRgT/bQA1pQBMncFW2dAcMiGe2xF4oUBzqhAWeA BVeQlCTgfdbgbyQg00EW2M8wDK1bp8tQDdCgBqd8xSkgAs7QDMnwscXQz+Wqex13 CbBQ0Cj+XJZQNS3eDXCgAhDwhwTwBmYAgyUgBD1ABIozJsOxFkLOFqTRFQwwDplb BU7/gAVdkAYu0JSOBwRsSgEH4GzGTQzFkNy3cAzNkA3tDALuLAXBQAzLoH8ezois oAmn0AuYRqhPhguDi7J/wOLM8OIuYFhUBwNEACwEIAQvbA9EkCBwEehAzjUf0yD1 MA4ikBMz0AZdEAVQsAM8ULVtBmdSywAGgA3kTA2+0AtseQq2cAzKEAxyAAJb/AzJ sAy2fNmrYNSqMAy1cAzI0As46+rLEAuGsAjXO+vdwAYWIAE+1iMyMAImkAFEsOcS IOP4VCNIQ99NYR5fQh0aMA7UzCg3oQRt8ARYEKH6IMmfq2JD4AK8WtNTjtzefgwc 3gxllwzAgAueSQyocAnxPgxv/+ywmzDeqhDalSDr1wAH+5AP7xIbirMAREADM2YP 4sBJUaQWrZ3wHOM4MeHW4wABR7AwN6EGVTCmP/wAFvBmovsNvR0HCFvTlm4MEZsL tmAM+tcLHEkMB92jqpAMb6wK4jkMk8gKvLALlRALszDrBuAGP7EpfZEBCyAOXDQT zoQ0FTACPt4B6TFCgqEPT0HfRHsBRFsBrnoT9LAFS+AFX9APbeZ9v80AKnbt2U4M xHqnzloL6O7hpdAKxKqegYrPw1AMxdCW4Kj3fK8PRGAGPVDsRXIvQjEswo8Bgf4W OWMBg8HwHVAPN3wB49ABEaAOORFPThAFXYAGDfAAFAB0DP9AAU/uAyFv0zidC2Jb 6sMQieNJ971gDMYQo1r9tqkQC6XADHgc44JWAiZgP7uDY7yyF8RkLQCR795AfPjs 1atnj16GDPXoaaB34YK9DgEsXsSYUePGjCG8ZYkCBc6DBzVw7KNgAYUKcNm0ceNG rJawU8KOJfOFDFkxYbVqGUPGylYtXMWQ2ZrEq1SwbAasQbjXpMcIDx/u4btnr2AG e1ntffX69asMsFivFsRnwQI+hwcRIuywEGLECUo43sWrUV2aLli4pFFZAwWFbyRI DImWbRs3asSO2ap57JixYcNmGjvms9apXLZ0/VrGtBuJFUK0vLFhwx4BAmDBXg37 1aD/WK6y0XbVp+9gV3pfE9KjVy8DxAr1LljIkld53idVvGDR4q8BBRT7voH7NuRG NG0vnxHjlUtyz1qqNrVCVbmYKmO7NJFimiYCvg8lcpgh0qECLSZvZmvtCquuxCro q9rOKugeC/a5B6HaGkJIoYaK00CDhkzYYDkNOdJAiyW84KGfBWuowRprhnCBjQFe 4uaZYY5R5RTITsGsmMomA2qZZrCp4gYiMpCggwNLGGGEIIggMB/b7uHKqyYRRCsf fSxQKKEMgDvoSoc60AChChfCIMMNx7zInBzOwOKKMXwAwiQ33NjHum6wgakxnoTx TBX1irHlFmN01KabaAigRQgk/4vooQIJJFhhhRJKKIvA2cLyKh8hhMgnHxvyqSGI Iqp0jaHfFqqnwgwwWGiCfMhk1aJy0oAiii7SGCKGIWoggYIGDgCHuzpxOUa8YGsp xphTKHmlmW26cYOWETIwQghPVbOHIVqIEOLRUGGLTat8DArC0iCGAIIII+ghy0CG Guqt2isXKg6ffo5otd4ZAOjLCTRQaABXfhv4hg3FGHsGWFVyEeYWz2JRtpsDMLAn ARlaUA0fgewpgggi3niDiBZaiHSggcQ6K9OCpNwHnyJ6a+irIl42IuZ1hdRAggwq YIMHNdSpt14ldngCizPGAEKffVAgERwGDGCRmmf4nMSzXv9m2eaaAyqwAdKsvPpv QJIpdU0rtMbGRx8G8LlSrGp3sydmI8QZroMgOzDBgn7EwOKcPHquFwkdvFhCizEs wMAFHE564IBuGGOMGFv+nIWZa/pJIIE3cnjBa5Fl08orkf/L6smT0TIbq+ASYtKr 3qxEyAggL+gAgjis8AIMMM4JQA2+WU2Cli2w8OILfko6nIIHSLjhmjqfUSbybNho YYEEWqBBCM8DFBB0z683i+yrGEDBra+Ayyqhah3KwAQZZIg5uDhoUWMK28EIIQy7 diczjxuckBWNIYIgEQUoQAIcMK1OzMjGARLwFY5ZQwEfmJTYZpO9rBgENmUhCFbK tg//KqGuZWtr0FcqcLMR1IMsF6hHHHgAkvktQQzeQAL+WhWCNmQBC1BIgxss0IB9 1KCHN+jGNqjBDWz0QwILoMUbilCBBGDABgkKEIC4tjYCVWotmerK0bomILXJhkkV qEBvZGCDBjAAClgAg/yikAVv1EAKMqyXHNpwhShwAQ0WeAAK3HCAXB0gGzDRRh2+ IQ4bvGAFH8BAAd5QgK4QRGyvGZnYRGayk6GAAWCrjdcUIsKGcMUIPmCDGJagjilM IQpXcAMAsoA7ONbrCWMA3BbQEA4gAMEaLqDAAQ6AjW1owwlleAEMVFA9fCRAAQrg 2tbGtjmC3IOSWLGAPgxSoCh2//FA1aIQEMbABSnMbwpe2AIAwsCzVvJNDB7yQhmq EIQG6EMFOIjAAa4BjWw4AQpjKID0hJCDezggA93D3m26mEFn6gMFTJpgt6p1lWoZ RFQImN0TbFdKKXDBG2ygwhTKuTtzNAFNV6gCG8KBAhzcAAffMMAAopGDLpzBAARI AA3sUaQKUtAsX0sLt1CAArR1BQNd+8oIKjCCIsjgUhMbgQny4Q9xxC+NYFgCFKrg jTN0k5Ub7Vk52hCrLKSBB+FgQJuG4AN+8AMOTrjCF74hBBuAsUAWvB7XlulMDr4m YgmogNoqlld72IAINjBBC+JQAypE4alYyMIQAFAFG4KBDP/oCIA5ropVMs2AL1Fw QhrY5MOj7YMf/ahCF7KABiEsVIMV/NZpxfats6BAN1EkC0P4ihUMEIEGMgBSkBLg Dx80tpRRUEMTdjAGM1xhCmQgAxVmUA5zULZnUhhD0KxAtJGmhAJDGEIctPAEK8TB iUKoQIFGltqxyUYl33qNBfEhDk7KVgY5MEIFHOCABtxtCWks5RO2sIM4+IMLS0Au FsKQBck6l29Z+MISpMCDKgChAQ+gwAQsOQE0oFWt+CCCMysIJWeObS3UDFBYbCCE ImRgBBDLyl+NAI44cBO/U6joDnwQB4welwxyKMEMLDJZA7OKHlZI0xhEOp0JeLa+ oYX/AhoQcI9LKZO8JWOABbpVQc7ZgCxCZUhWOtAAf4ThCaWUX1THEAcfpOEM9yXD FLiggR7D8RxjcAIWurCDIYSDAnEiFwPiwAQvcCEOFqjeVfIhZbLtVEle3NpXDo0x hIyQKz0Ihz+MQEcwI5YfvEUDY23shQYkxyJ7azPfQrADkOCQB0DYxwQYUAMGMAAN XHhCE3xgPUFnymQGlfIjJRnBr9jgHmDMaxDGYI3C4lfOb/iBqttghW6mmQrfCEGZ Qk0mHgdADmi4gtC8WoMJUMAHQ2g1GrrQhcFh4FuUXJBa4JpoQRPIHmQpAZAq0A8f IAELpjSlfuHAj6WmASTIlYI9/2I47Y02RwpLYALRLHDdGpSRDV+4AhciYIFMKSia V9SgpSxGMl5jAIwYAEca/gvmb54BDnGIgQ/aoIXakQEMWejHEwhO2SMw4UMh/QYP 99EAcLABDWc4wp/zEYSircUeQbgNhomQDyJgGFNEKAJWKgABCVBgDLRLYxRgzAV/ 9GMCDxgDGmIF8ARcIAUzpyw5mgDkLqDBDQhACc9BeYMh7IMBQwcCPiqAASafZWRM xpYQEsREBSwAH3CY9G+nENUqwIGs/EjDdo/7cjhQAe0GPkccYoVDNwzG7uDwwbdr QAEGBEHwU08xprg4m9KaAAIOkF4/3tAFrWsdscLtxz7cwP+GNMTZsUsIgwZEcPke z0DcQkMDqgWIAh/cwAcxaAACgHApfGBgBPbQ2KUEb8EWJNUETOwHOGyIb+BqYQc3 4AcFwOF24yKXCnBAAqiJb+C9PCFwRFt+DUI/BASEwQemzwcM+Cnto757sL4iuT7Q irPfOiUraIM4YIBu44c2OLMAs4IbiLb5CzUpqIKb+7YGQJr964dxEIMbaAJaswcC PDdJyi5uMqUoiAIvOAM08B9+mIAGiAM3yCiXu4J+0B0NJLhzkrM0KJoecgEXQAFw cIMssIIqoIWSqTjYUBIW87IX/CYnGAMh8wEGGAJwgIMzcywsQIJwyEAgnLZyAAIu uKH/HQCC6nABslq/M7iCIGADTJGpBCGIGoCDMKA0rYsqlWODIegH8BGyLpAfMHgC jDLDyyuHOACJGfw27AIHJUQDKrgCNOCBfPg4tBgCNDACNai9KFiCLNCBHSgrfgAf lWM224kCKoiD4VvEy0uBOQqcBotAfgi9h/OCLGgDBHAAJsIHHGwCkHhBOcuB80u1 IvuGMWAswwIDL8AHMYhFDVyCNJACNfGBOOGHsfKBV2O8NKgCNIiDYbw3GEyTLfiB fnABVAQHIBiCZfOC4woJf/jBaZw/NcgBKqA7BughftiHnvM34MkCe8q2F4wC7koD f0jGVlvGMbAhl5OCHAgDHbNH/yAUg3U6GhQ4wglQtSr4AvvDgpCMAiyAQRncAd6K QAFqAGtAgzdouSnIgiqox4oEQg0QkQnARRwYggmIAFfbAsBZgiUgSSlwgpNjgLJC gRsMBzY4KzQiA+ATPpqcRn5AAQsIPR4Yggbotk4sAyiwxCuAgi+gswjASRKpJTQo rsmjgn5YJam0RwkrAh4IxJSwgG0MOWZkyn4oq267LiDgvf8Kww2QAVh0S3sEhzC4 SCBYOKssKwaYRLIiS6RxgYWDA4ibPDWotyQoTJrsBx6ggiwYg3AAQR/AAbKiN69L CRIpTX84AjTDAjHwgTLczIr8BytYAieoggbol9BjAGtwg/9v4CC1iIHKNESXewIX mMnZrMgQOAIoWIIzCER+tA53jLKdKjPAJINWHIKzU87CLAcFUAMv0AIf0E0LEAwL IIEaYLAyMEQwUAcvqIGB687NTAECeIIr0AJrQIB+IQEL8MtuAMw0koJ+kIP57E45 EAMv0K8mCIJwyAcg+IItoCPbkQJ6GAcDNVAlUAMpeAIn2II3aIItcIIlkB+YVEQM zdAsOLj7vAIv0DowkIJx2ACKRNH5PIcsoALACclypIJxUIPmqtH5NIc8AAE1CM+D wwIpQAIk4M4gxVDNTAF1UIMrEAElaFInDVJzkAM5kD8s9VJy8NIwzQgOENMyNdMz RdP/NFXTNZ05ABAAIHRTjEgHeSAnMokHd0BRAKhT4tNTjLjTVmkHeYAsDO1TDSzU AFiHeGiVdJiHdJAheXjTUDtUPt3TWJxUAytUdIAHAACAeViHi0iHTQUASAWAixAA eeBUPLUIAEiHeODUd5BTUaXTPm1VTo2HQQ0AN50HfsjVWgUAWL2IOMUIAeCHU03V YXVVAIiHN3UHTrVVizBWAFDVABCAeeDUdqiXPkWHeXAHyFoHbeVWb7VWi0gHfvjU amWHVfXUAGhVYN3WbkVUa+UZAWgHdECHeICHYDXXN+3UT23XYK1UdehUnmFUbKVW fkhXdGgHfnDUXK3Tcj3XeUjX/wBAWGqNVFbpU3dQ1ItoB0V9h3zl2FINAHgw2Hhd 1ZIVWIv4WIz41koVAJHN1ZIFAJSF2UsV2E+1CHaYB4v404uAB5A9VJK9iHXY2ZfF 1WzlmXW9iJQ1V4xI2V69CHQAAMia1D5tWoy41FyN1EOtWnKyWZgNgJSV2oa1iHXg VYcNVrKVWsiKh2Xlmz511rgt1UlN2ZeV2zjtWrTFWnJKVGf12jrNW71dWrBN2acd 3FUlJ7uV20htVnkgWzKB24vd22Et1ZfliLy91IyVh3Wg2r8F2MkVXIsw3LAt1bFl 2bMtVMu9C02VB6QNAHkoWYyAB2C1iHYQ2avNiLydXZaNXP+LkFrPRVzQ/VqnFVl5 mNaRBdo6xd2NUF2MnVd+cIeGVQdHLdd6DQB24AeRNVucFYCt3VNa5QfrJVqrxdZa Bd7QLdThPVxqnVl7dQd+GFSJHdqr7d4AQAd2gKx3aN1WEVYBSNaBhVZUVVbDXQcB rlitxdpI9V9OhdRipVZrRVh+8NqLFdZV3VrJZV/KXVoBhgeyFVgAmNgC5tSKjdZ4 eNweU4ezZVPlXNkVpkl0eIc3VVhWdeEXhofsVVYMXlVlbZVk3Qh2cNsa3p1nZRUf 1ggiFuKeQeIxMeKMeAcQTuK35eEi5tQozl09fV9pvV5rld+LYAdU5Yd3wFUkVodN nYf/2G0Hax1VR/XhbeXUdCViTl2H94VejFBYa4UHHXbLEY5bAfZblZXbeRhUIv5W ZT3WAGjWuGXbKk7kiY1jAMDha70IVJ0HCD7hPb7WQv5VdXhiLf5gWGWHV93hjc1e bA1lGs7e/SWnZP3kYJ1iZ20H2x3V2u1UyLJW2t1MIjZiqeXhTm5YLh5l0p3aHU5X NYaHiQ2AZEXVjQ3mXJ3l163iZNbiALDdnVVOXY5mZ1bUJjbiZ5VlucVWYnVWx5Xm uKXgV57ibr5bsC1MbK7ZXubUX+7UYJbltrXnib3fZMXTZJVVV95Yd97hebDntu1O gA7mUwZlSdZm9m1faC1bR+XlhHz14U422EfeWCPeVDol16Nt53TOZiLu5HEe5CkO aQa2iEiW43K2XxzmV3S+6GgW57jF2dk06IWuXUqG12a+XgE2Xvt9BzWOB5w1YlkW VIvm2WxOh3fIXn6Ah0q14qeG6qiW6qmm6qq26qvG6qzW6q3m6q726q8G67AW67Em 67I2a4wICAAh+QQEGAEAACwAAAAAjAC2AAcI/wADCBxIsKDBgwgTKlyY8APDhxAj SpxIseLDJf0AnLPIsaPHjx5BlGHDJh8+fiBTqlyZEsqOfvcs2LPHrx7LmzhzHnTS r589mTPv2fPnRafRox+N9PzJdCa+mWuqIJ1KlaGWfv5m2ntaTyvTe2ycVB07lsQS Nj67ep3Z9d7Te/f6oSNLV6e6IWjrWZC5V6tQr3Dt5bNXt7BKdRh28HtqL+bav29n AuWHwbBli20w+OPn1QI9mZBlMv7rlY3Uy6gZthm32R69tfXu5YOMjzHgpv5gpN5t sA29NQos6BXeGSg+x0GDCuUqtB/v50Yu/Juw9rPW17fXamecj95z1Evo+f/bFxSo dq18lT8Wat5ev6Lf65YRX+L8z8CS7W/Vj34NlPhjQZGPP6Mpd5x6MYHW2YJa1dZY UPj0Uw6AR6kDxQT+UOfUg0/VduBatoFGmn3WBaUAhTo5sc8ag9UGl1teuWibjPao dZ9fkpHWVxAyyABOFyiyhJFPjR3nIYwGHjfieW1l19kBt9wSBAIPwBdkRyAM2WFy +Jj0oYcHjiaUjfbZ5hUCCBxwzwgbMPBAGVdapI4X/hApmF9uuejUX5DhuJ56yflV QQcjoIDCCBJs8IBDcUZEQmL9bOlgYGAaaSljbxUIFJ9LAhZCBxUEIcRMMqhhTaMP GUHBGpw1lqeSy9X/5qWH+/mppIJuwfUhjLjac8AAwCYggQVCnICBOagiVMYF/uhT 66uz6erqq7BuhR+HyuVaa4x+AaEGsAw40MEGPkSDjRZwJEuQEfmwQZ2ClsKorYxd 0noepiC+6FVsXrVQwz0ObNBBGttcI0wwobiRLqptQIHVPSXydaSDk1aqJHoPwraf bXkK5XFyI4wgEw7RXNNMMIlA0scnfDTqxDj9tFrmrGC+yiWngSHJWA0+MAZEbQeE c5wPPtQQgj2JdvDNNtkIE0oigkCSRx6VyMJIkOGN15legInpYq7LvShj2Ofdw+Mt BNgTgshp2nOLD7cAIYM9IyydTTOhIHJHH5do/xJIHpewIkcdFNrDRg8vMJWeq0VW C7aeYFPaYadPbbCBPWoQEM4GI6iAAua3JLDBAdEwjbcekGgCSyaQQPJHHpl4sooc ZsRnjg5A5FejWrr2bqTH+t75IKcGZouPAxKgIEMO1qhxCwuHql2BAdtoM4siegBy xx2tF2KIIVEjgsgfLBcR3w8X9BAEUOYtN1uYX+9a5IjBWzutPQQUXQMLNRDw7dvh sMY2mHG9REQCEq4YhCS2lwdYxEIQggAEIF4XikXExx9EEIIPgrAda80rVmHa0FbM BBkkNcYHYkjCp0bgLQt0QIDYIKAiCCGIS1AiE65wRSYQQQi+QYIQgfhDIP/Alwc6 NOI79ahCGcjAQWvxizQwylSHlMQYHwDhikHgUY/4JMIaHI8BnANCEs5wDWaAImUq g4Qf/ICJPACiEK6ARScgcQlD5CEQiABfIOwgh4XthggyMMIQZtCY9oyQT/GC1Yvu YUWiBQEIjRRTY14ggQ4wQA1quIcKSuY0WbjiEX3wgyH80Ic+5OEOf5CEJAaRiUAU AhESNMTrEJGHQSiMNx+gRxWOwIPBfExblFok5C72SHvIIItX1A5pDpAPGViDk2f0 AyUwUYlMFCITmFgjGzERCT/8gRB2BEQ28YAHQfCQEBWs3W7KMQMnQGEGFtBA4uwR BB84hVY2QyQ+vEX/ALll0QcqkAHPDuCAvdzCHipgAQ04GQxYHDCU26wEJvyWTU1o ghKX6BstAdEJTdwhD4Q4BCIOEQg6XK0wyCrIEcZBBSzwQwJYlEHurEUxi03rHgTg EQokgKYg1EAF+CBABUJ2ixos1GRntGEkSnmJ1v3BD4EIBBBTMVGoqhIThMAEJgQR CKgK4hCHIMQnBscbdMygClrAwWB8IIMQ4MOeUzwS48BUgRAYCgUhQFMCKoAABuyP BTIIg+lCIYtLRAITGIVEJHRo0Wxqk6rZjGpX1xgIrhKCEBIMBCD0kDA/WqYNPZgB DaZQhS8cAKASuEcNIHSgKMpvBCFwgAOilIMQ/3wKAXa1hwC10YxYcAISd3hEJGLH ukJswhObcEUhELtNx052jZQIhCYui1kJ6sEQeqDDItQ5lgkJxATjeAkP2HCFJWDh DEUKwdzwNcJ7QkigPkBAAnxaAwk4AAUnWEH1ZvEJWPQiE6FEoCdekQlRvkIVCJbo GidRVa1GVRMT1QRXu+pGQJDzunKwIF3O4YEh1GkfMfiBAsbAhCkgIRz2qIEMRgA8 /FyrVkQb1T2OeYsBEAAcA5zFIGCB2D5IAhO96AQl4riJQaxiF6rYxCYyUYlKSILB ENZEIaKqTcoC8Q8WxgNY8TCHPRyRLFo4w3gmoA8exCAGZ4hCFqoAjqLmQ/8CsuKU g4YHl08lYAC36EAHwmEuAspCEJJ4xSsc8YhHUOIPk7jEJiyxClWgYhCx8ASTJ0Hp SWzTb1OWqt8ki2VA5AEPedRDdvlAOKqAQAZsiAEPJkBmEMdAH1+4whSwEIUk4KMC dFaPg0CDjxCogAADSIADDBDD68GiFUfeRSwwUco8fM8OqECFKl5x3E3AghLYrvJE MVEIQmR601H9QwQlKD5Rz0EOtzzKatiggx70YB8liPc+fvADHYxYCSZOgwQ2BDw/ 4QcINagBD/oMisJO4hPPaMYsVkGJVGRiEINoRbRV8eNMZEISlJhEJFJh6Y47VspU 1oQQoyrBPBQCFob/uLAeuryIDBhlHGzgRz5igAMe8EAf8C7BPnSwggg8YAtZYMIW CEAAcQjmaAdAwC3qrIIDqAEfMniBAwgATXHGQhnKoEYznrGKSQgXFo5+RStekUM/ 5EGaGo8EJSJh6Sev8bJvDwQmJLtGISICFqcU9crp4AZGpPQm5/gCD8IRjgm4wAU8 6MHN463qBjRgDFaYghLOMAAEJOpowHJbOKAHbBmwgGAGA0Ue+vCKZWw94aDwxB9U pgpLJFmHBfZDgStNaUykguOTkIQf/AZEyfq+q5IVxB/+ANaVzyEOfdeJEIhwBh64 gNX6KIE+oj/vGEQgAjoYA76vYI0E2INoLGjB/6F+JdAQVCAcaTDZJ2LxiWQsQ+tY /0QiLBELQa8CFWRvMiX8kAo2ZqLS2IZ7WrVNkgVEvQd8BugHhWBRmmV8XUZqOdEP S1AFN9ADZDZ9OTdvP6BzP3AGQFcFUcA/MlAPRsdWn9IB4iBABvMJkpAKnqAMCfcM yrAMr9AHkcAKrUAMq9AKnvALlZBxHNcH08RxGUdpqTBNDJZNjnVZUkVSB+gHQNRt f5MH2TMHc8B3fMBdK0EBXtAGWDAGhDcBCxBvJbCBE1BvP7AikacEUbBaloMAwOID LPBM2fAMoJAJjsALMgiDxfAJr+AJlfAKxkAMqGAJr1AJhdYLk4B7k4BtEv9VhIvY iJHIYJZWgNTVe1BFCOKjWRZmbnSAfIvwdyrhBABQBk1wBWxAeAuwAGT2A6z2AzTw Das4BlgwBVcQDQNgD4ciDrcgQNlQDA11CcOQDMFADcKgDK2gQJKQCbywCsSQDL2w VH2QCorIdkbIiBxne5iwiIyoe9kkhX4QVlIFRFCVR5z4aXiwd3vgBhr2EeYzEGVw A0twBGmgA/nAijj3A6sIiz/QABCgA1FQBVmwBd+yAShgA9WDN38QCctQDDCIdcpg CcLleqqQDGPnCrc3CZXACp5wexlZaWoHiQzWCZQWgPtnaVDIhJlIZYZwWRLUieaG fHzwZSzhBDNgBEv/8AU6QHjRFwOMF2LXpwBfUAOSdwYVkA9vwFvB4Au/sAww2AzU oAzP2AuVYAm4gArLgAybcGC4wAussAn6V2n6l3Ebh21GSAkX1YgNV3sQRlnA95aE IErVtVmbZYUy6VkqQQRX0ARQQAY3x2oxsA+CqYH6oAArQIu2GAXQcDKskAvGkHVR iXWucAwYOYjEYAkDJnHSxgqscHu+EAm9kAo/2GSTUEpqiW2o+ZFICIWaAFXjSGW+ d4CBQFKeuI7tyBK3oARPwAR+qXMlEJiMR28KAAHgsAVMkAVmlAzDoAup8H5RmQyE xgrIgAuEmAy/wAuWgAqE+Au/EJrUyJ2iSZWi/0lpSwWEkIhtLYiaGVdlf6AJBUYI wwcIEOQ9hoBHh5COV4h8WgAGOAEH/tEEUgCGEdAAv3lm9CZiCrAA/dAC0nCMx6AL uaAKrWAMyQAMvNALw3CVqGAMwFAJyECI0yYJvfCZjpAKv3AMtydRlZCRZMl2y5hx juBjmZAKkeALn9lNmTBKl9AJOXoI3ANEmAALsOAKnlaXdAAK0oANaYAB3sUSIHAD WnAEVvAFJTABv3mgaagACvAN/DADV8AMz6AKujAMvLCcvnAKquCMyMALnoAMyIBg rbAJtycJJ9oLjtALwNCZHnl7a0kJikUJpHlYZfmRNBoJTXUJmGBHQuQKnv/gCa0Q C7DgVOmoCM0ADWEwA1bAfadxEzZ5BE6wBc1npYKpc/CmpeAwA9GQDdRQDMhwCqeQ oazgaNJmnbI6bcawDMawaLzwC9TYC8lQCXbAC6IZgGq5ZIZFCUqWCZFQo7mnSk+G ba7QCpYgCa1jCLEwodK6QHfAWc1wDdtwBi9wAcByASegGzhRBjnQBEswBmeAc/AW AYKJc1sKkNigqrtwDKfQla2QDMjQC7yQDIOIC72ACspQDXwwDavAlHr6C8lgCTG6 oj9YkoBaCZDwCJCQCpJQCRrXB4voiMe1CljHcIy6CRJqCZoFCZwlDNfQDQ9QAZlK DxSgASnQAhOgEy//gAVNUAVkgAMuUAKryGr7oADg8A0K0A/VwwzUQAzHkAu5wAtr qqHGgAyPabAm4AFU8AzA4AuOUKJe2auiuaJn2TqusAl+YLGRoGQtSISekKaosAqe YAiD8AmNZgmZgAdUGArdyrIoUANWUGMxqwEX8BkXkBNwYBpNoARk8AMhtgARsABB S3jDaQDQIA3cUAzLMAynUKLJgAqnILUFywceAAIg4AEekAXE0AuPwLW9MKLh+YNE SAkWO7bUarGZsAnUVLskW4iW8LGrMAhLplWKAAoq2w1RoAIdsLdBEGwJQAEv8AJC QAETYCUsYQLyCKBjgAM/oA/Xp3Nayg/fAAHb/yANlKsMyeCqZaoLjrAMBusBJAAC JEC6HwAGB8MLecgKvqALvuCdK4p7yKqsfuAJn4BkkMCUi7YK9/eoOGjAdsAJj+AH ihAKKksG/sACOZAD9GA5G6ABxtQCL0APF3ABFPAmOdEGX3AER1ADX4ADMSCGEOCb W6oABnAF0oC0u1CmyJALEKoMfNAG7usBMEC6HvABziAM0JgKlsC0nKmR+1tpx9Wo TlkMq9AJJooKu4AK6yd2EhenDhcLEIwNBVAAaqA2L1DB9KABZjwCQXAL9LC8MUsP EjAXOAEFNUAFYRYFMcCKvikC+1CPRgsN2lC5xnAMqmAMuTAMyjANTkC67/9LujAA AyYwBcqQp72AvtO6olTJjdzmCbugDA75qK2AYK43YNGGCtapRoYgvF68Ai6gAiHw AnyxxniWA84jDhe8ARLwwRRAATpxCzg7BTewDxEQAzQAzCKAhhBAbNnADavaCsOA ua9aDUZgBCZAAosMxPK7DLxwv7sbmqxgnTbqqJwcf4rgqNGWCq7wCiC7C3EaCY/g CsEgDNgwBjMQA/1UIy9gdMNSD/UgBPQgBELgGfWQOIF7AfdABDlxDmNQBTl7Az/A AzqwD4yrAzoQAyKwAAXDDdzwDPeaC6fAC8dADHywBKNLAo1c0h9wtcDwCyJ6DLyw oo4wCaUXzr2LCJv/cH+rYAlw2wpSSXGV4AvA8M7xPAPUgQD24Lz7Ug8SoM8W8Bc2 Qg8ePA74IBY48QE7MAWHSwYK0ACKGwHfMNEnAAGlk8wZbQy98KrDQAzQXAYmUNIw sMiPrAyOYAc4jKKO4Ac6/QyW+wmuMK2uJ60JdGSt8AvY9grBkLdscAIdIF8BU08b shdJLRlccx1ODcIX8B84YQRfEKVSwAYLEAMrsADfkAY0cAJfXTp/vKrI0MzNvAx8 AAXS3NbV7AHyK62soAu6cAyvsAt92ArBEAx5Gm2e8GM1PYitkAeOEAmx0AzZ0A1s UAIOAEbD0iOQBBr0ENna8cqBW9T34A86QQRI/2DCYtAPJSACXF2PK3ACelwyGE0N 90qmukAM02AERAACVQvEP/wBWlAMnkC/rEAMxQDFrNALlDDICPYKsICZqLCvAp4J ijAL2rAN/tAADhAEagAE8WQPOWAFQeDKXeHUFjAsktEee2FIbKATF4AFVDAFOikC 0mcN9CYCFY1jYv0MxIC5YxoM1QANZcDIP2wCIOAMzbAMDGsMDomMluB6EycJsIDO CZ5ckVA1Dt4Na3ACDgCHA6AGYjCCI+ADOQAEiTMmw7EWI84WpNEVCjAOhBsFSkAF WUAGK+CThMcDWhoBBkBsp10MxqDauoAMzYAN0uwB0+wEwgCM7vfffcgKlf9wCsng aHJqZLvgthV7Bw3ODBC+AoCldC0ABMAyAD6AwfYABAkCF2Me4lzzMQ1SD+MAAjkB A2iQBU3ABDeAA0FLZmfmswpQANeQzM/ZlaeQC8igDMLQBh4wxM+wDMGwyXi9Cimt CsSAC8iQDMlAso8eDLHgB4MQvJTeDWcwARtQYz3yAiGwARYABF2+ARM+TzWCNNXd FObxJdRxAeOQy4xyE0aABktABQGqD3isuCH2AyuQqhhN46nd68jQ382wdcsgC7vw mMWACpIA7cRQxftqCcStCoINCZO+DWuwD/nwLrGROAkAcCpmD+KASU2kFo6N7hzT ODHx1OPgAEOwEef/GgVRisINMAFm1rjf4NlsUK8YjefH4K+8kAvH4H6FXgzqvKKq sAxVrArSSQyEyAq/4AuQEAuzQOkFkAY/sSl9YQEJIA5YNBPJhDQSEAIfrgHpAUKC oQ9PUd0wSwEwKwGbehP0cAVHoAVb0A9kJn2grQAhhuu6XgyxWqa7igvH/t+g0Aqx qp1v2s3EYAzG4JXRaPVYrw9AIAY5YOpFci9CMSyeXwFj/hY5MwGDse4aUA8gTAHj oAEPoA45wU5K0ARZMAYL0AARYHMKEAEwrgMAn9EbzQtOa+jEIIjTCfXJcAzH8KHE oApbmwqxAArM4MUSjmdsMj+682K8she/ZC3R/5Inu+Mae1EPHvz29qABOvEB3qDQ TLAGjifMwGylJwAOPl+5uIC5w4AMTgnteY4LuFD0jYkLALHLWLJcjn6BEoatgDUH 95LkCMGhwz189+zhw2fBnkV7HTl27PjCY0WKGPFNmICvHj179Vy61EDPwgV69ChA MBJA506ePX3+7KmOTBYqWMhMKBGjRIRvIkT8iIZNGzdqxZDlOjUMGbJjxIjhGnYM GS6yp3jl6gUsWMJuIlD4sKJGhgx7AwZ49EjxY0d8IO1p5Gtyoz59LTeyNFyz3kx6 EupRmFAF6GTKP5dE0ULFir8FEUrs+wbu248Z0bJl4/as2C9eW4eRVWWpFf8qr8ZU HfNV6VNCMg/wdRhRQwwQDRJuIVHTl+/GihtBYuwIuCTGexP23XMJ2MJLezLrOb5w YfsGDJXNm79g5YgWHP2sx4hhzdqPFWe2oU5NDJmqU1hPiTXGK66OSSaYZq6JYgYg LNhAA+lGCCGEHoB4Lp/A7tGIowynMykffSborp6/amrJAnpW0uACl8KTqYLyzoPx J3NqwIKKKb7QgYcYaEgjjX1A6+YabqgqxphhhkFLldqMyUWXYwzMpptoBrjFBwqD yEGCDTZAAYURRhjpOeU+4igfH3zIJx8Z8omhhyBCxMuC7brzLjwLKpAJgnxi5NOn cshgooksyPjBhR//YhAhggUMAMe0IanZBZnWJMXFmGNOeeSVZrTpJo1bQrBACB/c pOsvC24Bwocv49Rrr4vy6asHM3v4gQcghKBHpOjk3A4xOWuywDF8+hmiT2N5ggEA opQYo4QFEHV2gW/OkIqqZyJVhZdhdEErlk27MaACew54QQW68MnHoiCAAEINNYBQ QYUw76GXTIzSvFefffAJgqU57QkiYCEG5tXBCzYI9gwcylDnWIcDMOKGJYr6ggd9 k4oBHAUKwI+aZ5h0BK1kZtFmGwMkkAFMizhSDi+Q6H3ZZZNmxkgfBTJCLDrD7BlY CHFm0qDBoCfoxwsqzoHjYYeJsEGLI6z4YoIK/1aggYZ9GjCgG6qIzOXJWZjZpp8D DlCjBhac2wjmiy7iqN6WLdrwXpNsruhEETHkiCURt6tHCAYp0MABNqTQggsuzgmg DKWNLeKWK6jQYgt+GtiRhggaEGGGbR59RpmvsTlDhQQOUKEGH9pmrrm320adJJop UqCElkSk0yLae2XwhRcGPpGNW8p4wnAuPugip8X7hGMGJQQd44ce4IsgAhFo4PhR ZrAx4ICO3LUGgQ7GvAg6tsfvS6+R6KUOH31BvPvfDGmXINgQ6hGJgnrYwKGKJoQ/ wgtviDjesT6AhipQgQlkSMMEFrCPGDBwBt3QBjW4cY1+bCABt1BDECRwgP8KyIA6 zFkby/7il+bYIx8pSdNG9lGClo3PL3zBkAQkwJIXyGABCmACFbgQvCZUwRsxcEIA HdYGNEyhCVgYwwQaUII0GCBRBsDGkLLxhm+IQwYsQEEHKkAANRAgbRQJX17URh16 4eteJVAAmUbosu50JH6L4ZkOzuCFI6jjCU9owhTSAIAqIE6IDlvCF5x2hTGEgwc8 sMYKImAAA1xDG9lQQhhY0IITmA4fB0AAAli2spnVK20VMWNFJqCPvogPjC+Uzl/A w4MvYMEJwnuCFq4AgC407I9K84J6tBCGKPRgAfo4AQ0eYIBtQAMbSmDCFwgwOh/U 4B4MsIDrUieYF6L/D5T6KAGGlFNCv1gAjNE0VT3CMbglGO6OTsCCN84AhSfccnHm SEKNphCFM4SjBDSYAQ2+UYBtRKMGWcBCAQZwgBrYI0IW+WBFSPIyikygVSVgYYYq 0MKOhEACIQjCC85UrhBsIB/+EAfwdsiFIzAhCt5w5eHcubhyoCFQVSADDsKhAB39 QAf84McalDCFLXzDBzKQIXTKhzqWdfIe+dgHiNI2rgNIwC/ncqo9ZAAEGWxABWyI ART2FzwqVOEHAIhCAbkABnQEwBx+XKmxYDCUJiiBDDlq4Ar3wY9+RCELVRiDD/6i F9XBSqEIRZdC8VGCwoBQJHKKakUqAIQavIBB/w06gD90INY7NqEMSbjBF8QwhSeA AQxQgEE5zJHWhznhCxOTQsXsGYEJROAHP2CDFZYgBTZ00AcSgA7M/DozviAFVnkp Hz7E4UZeSeAFNRCCBBjAgAUU7Qg7vOMSrnADNvgDC0fwLBW6UIWzklZpVdjCEZyA gyjwYAENiAAE0AiBMey0p/gAwlERyqGjziwl4mPOR2TggyBYIATisghVhQAONqT0 jk9A5w10wIZ1dhYMbRgBDHSCVu8eix5SsNEX6tkZCMy1uXZlQiHvcSZO7rYk+VCA Q6u5trXJQCQWlZNFNLAAf3RhCQcmaTLZoAMyXHesT8DCBSosxHN8QQlUyP/CDX4Q jgj8qFYKYAMStIAFNkzAdBQ5IYcGWwILwXBlHekywFwSP43kIBz+EIIRD9xVfkh2 DGF1sBYWIBmdJG3ISvvADfR3QBzwYB8QUEAMFKCAMWBhCUnQwemwnCZ8YVPF4ksf G2VwDxk6tQdfsIZWoYtkNewA0GiQwivB8AQofOMDOxntnflEYZ20YQxTKEpMYwCB COjgB4MeQxayELUKwMqM1kHJUL+M5efYQyQjYJAE+qEDIlABj3iU7hr48VEy6M+z TrAHAFXtzss44QhIqFhrD3XDM2xhClh4wATSVJ1RolChZkLXy8BnjwrIsALg6PER DhxLLKyBDS7QARr/rFA4MHChCv1YwrbTOgQkrIee31jgPhYAjjMUeghVzkcPLJYS e/RAMPAFQj6AAF80ASEIFZGAAzYQgS8QbodNQDAW/NEPCDTgC2MI1LUPQAETKDyt 5EgChrMwhjSEYx+KAoccZ/CDfSgg4zzAhwQqMOKSwGzEqfIBdTaIgATgYw1pruwT ShqFNdyUH2SQbWcNvgYo+Ny752BDoA6YhqU0Pem2jkEEFNCDrKc8wGgqoXL0ugEH MGB0/VBDFmAO865ith/7SMMZyHDksR6hCxcAgdsrDINcF2UMfo5eCXQwAx24YAGG PBM+KhACe7DrTFkvnwo6uoEN9gMcBXy2Za1w/4MZ8CMC4CA6Zz0LhTUQwc6a965Q lvC0ioU+BjqwdTi6oAO+56MCE3196u+x+gixvq5HrmwepYAGNiiA1vxAw3WzK4UZ nBr5d3ZCFBxu6wUkBfo/6Mc4vDCDJCjaHtn3tfC5B9hyJTxqgiaYsjFoHn6AgAVg gzRgp4Kbgn5QnPfbtlxCMjKwGAZagRUoAXBIgyqQgii4hRNbN72wEAKzMQOMJSX4 Ag3TAQX4AXBYAx8DAyoggnBwPwtUtXLggRphghvggc9YgZsCPiyYgh44AzQpKDKi iBhYgy5QM5grqYA7A/yLHQ3LguDhgiVYJx50u3JgA/1BIlt7LXAAwTGAgv8pGAMc yAd7M4kfGAMhKIPFa4IjqAIbuAGc4ofYCbhQM5wmgAI2yDwwdDsTKKKnKS/z4wfo KzctqAI0CAcG2CB8cMAk0B8DRLIa4L0/67Bv+IKw2h8u0AJ88AJDfL8jIAMnuBEd +BF+sCkdKLSxI4MoGAM2wERnO0AbuYId6IcV6ENw4IEfADUt6KwmYAJ/qEBURL4y qAEoWDoFYCB+2AeKqzbIqQJkgjUDbILZIgN/8MRBA8UvKKCCc4Ia6AIJY0YL9IJe WqES6EAIALQo2ILlo4J7bAIqOMApuwHJMr/oWQBrGAM1ILgnqIIoWMZ1tMALcA8I aEQa+AEIeABCuwL/pzmCI9BHJ1ACf1MAnCqBBgyHM9ApHQIDy8M8hURFfiiBCYA+ HPiBBaA1OQwDJljDKWCCLVCyB3BI+DikMdgstYOCfugjlGRG9QoCHLhC1poAWMS3 UBTJfsApWnMtHpA8G6QCDHiBQiRKZgSHLmhHHmgtlsQpBUDDm9LJpFiB1loDc1O7 MmC2IthKhewHHICCKviCcKg/HaCBm1o2mmMt+NhLfxiC57pBL9CBHYzLdfwHKTgC JYiCBXgW6FMAa0iDb0gqlHCBtdzCgluCFUjIxFzHDxgCJjgCLLhCaQSNYUwxiOIx GxTEH+g50NzKckCAMtACK9AByJwApZgAEYgB//IKgy3kAnXQghjQNtmMSxMYgCWY AiuwBrxElAmgym7wsR1ygn5oA+SUzTbwAi2QriTogXDIBx7YgiswIsNxAnoYB+3U TiMoAydYAiW4AjVIgitQAn3boSr4QvZszyrwNuacAi2AOS5wgnHAAHXkT+Q8hyqA Aqe5R12EgnEog1RLUNk0BzjwgDKwTW+jAicgAiKIzQplT7g0AXUogykAASMIURGt UHNogzY4PhaVUXKQ0RrtiQyw0RzV0R3l0R710R9VOAAQAAsUUp5IB3mwpT6JB3fg TwBIUs1zUp5Y0mNpB3koK/aM0vfL0gBYh3g4lnSYh3QIIHkY0jvbUih9Uv9DPFPv ylJ0gAcAAIB5WIedSIc3BQAyBYCdEAB5gFMm1QkASId4gNN3MFI7RdIoDVQ4jYcr DQAhnQd+aNREBQBC3Yki5QkB4Ic97dNLFVQAiIchdQc4VVSd0FQA8NMAEIB5gNN2 cJgoRYd5cIeyWgdXhVVZVVWdSAd+mNNUZYc/ldMACFRKfdVY5VJVbRgBaAd0QId4 gIdK1dUhjdM5DdZKTVN1iNOGAVNWRVV+6FV0aAd+ENNGTdJc3dV56NUA4FZULVNj iVJ38NKdaAcvfYdmhdc8DQB40NZi/dN8tVadmFeemNU0FQB7bdR8BQB+Jdg1tdY5 1Ql2mAedmNKdgAf/et1SfN2JdXjYgWXUVm2YX92JftVVnujXSN0JdACAsjrTKA1Z nljTRi3TLU1ZW1JYgg2AfjXZcNWJdYBUca1UnDXZsoqHT1WaKBXVos3TM+3XgTXa Io1ZnmVZW+pSUZXZJG1ap/1Ymu3Xkb3aP7UlpTXaMg1VecDZPiHadX3aS83TgQWK pl3TdpWHdUDZqaXWs7VandDams3TmwXYnc1StZ0MN5UHjg0AechXnoAHStWJdrDX le2Jpj1cgC1bnTBZueVaup1ZkbVXeTjVe6XYJGXcn/Bbdj1WfnCHcFUHMc3VZA0A duAHe9VZhhWAl31SROUH1cVYlWXVRKXcus3S/8vdWlQ9WGV1B364UnO92JWN3QBA B3Yoq3cI3GOxVAHo1GslVT71VK1dB+tNV5dl2TKVXjgl00xFVVXlVn6Q2XW11D99 WbMFXrT9WOuFB5y1VgA41+yF03Qt1XgY2wpTh50FUtD81/9VSHR4hyH1VkAV4AGG h9b1VPb9U089lk79CXYQ2gRenFE1Fgn2CQy24IfhYD7R4J54B/rt4KGF4AyG0xJu XCcdXlNdXVU13p1gBz7lh3dgVA5Whzedh8JtB1W9UzGV4FeF017FYDhdh+ElXZ7w VlWFBwcmyvstWuuVWn812nm4UgyeVU/d1AAI1aIF2hTu4nMtYgBg4FXdCf8+nQfy 3d8nXtUsnlR1GGEXnl9CZYdBfeB3bV1WrWMEbt3ntaVOneNKPWFRbQfFvdPEjdOy UlXEjUsM1mCTheA4DlcYvmO8PdkH7lUfhodzDYBO5dN3reRGPeTBTeFOduEAUNyH BU1HLmVR9tIQ1uBRNWSjZVVMFVWxNeWiRd9BPuFYXlqa3UpWTthIhtNJjtNKNuSg VeZzXd5OZdJONVRBfldhfuB5UOaglU1qruQ9pmMzdmXgDV5SzVkxheRmleA41tYx flcNflMkxdWNDeZebmUMjuNbvuITrmfw1YkyNuJcVl4GhlZeXudStuWiZdjE1OZv Tlw0JtZQXl3r1Vz/5X0HH44HhtVgQ7ZSdYbYVk6Hd2hdfoCHNFXhkSbpkjbpk/aJ UqCElWbplS6FAKgFUWBpWaCFUqiDlGZpU+gJWpAFlh6FPWgEnVgElt4DnuhpSqCF nlDpldZpG13qlmbqAKAFqF5pWWCEniAFliaFnqBqSpCFoB7qlRaFnbAFlh5rnsjq ld5qG22ERXDrRaiFlR4FnZhqStAJRkhrWbjpnVjpqZYFrkbqAKiDPVjpWgiAsO7p q4Zpr15pwPbrHq0DmaYExa5rtHZpsmbqlV4Enuhrvg7spZ7qlw4AmU5rnihrSjAF zebRuKYEw6brxt4JRuhsnYhrUaiDwubswBbs/5Uu6qWO66SWbVlYap6o7dtu7R2V bUqw7Z2o7Nz+a50g7dGmhLn27KQebNVe6tS2a5UmheHeieiWaerO0VFYaVvgieb2 bLsOgEa4bMKmhKDWCaqWhaZW6VFgb0pYhKw2haWG7/t+afeG7xpd6rVmbtjWCeM+ 66W+au1u6gCQb8XO6qSW6VLo6UZY6s0OAAUPAAZn657+6p028AA47bVOa6gm8M5m hJ4+66lOasIm77m+cJ0o8ZYmcBZNa9E+7xAnb9SO765+bgfXbda+ahbfcJY27LDG 8K726ho9bVl4a7cO6ua2hR2n7tN27QBIa/MG8qQW8csm8vvG78NWbSvfiVMsl1HJ puqXrmuopoW9Zm0ML/Lj3vID72yZ5nKZfu6wfuk33wntvvIKVXJK+O+WpoU90HLo XvKduO+znu0A2HHjFu1SoAXX1nPp/vH1FmuU3sqAAAAh+QQEFAAAACwAAAAAjAC2 AIcAAAD////MzMwyKispISObk5Xq4uTy6ez9+vvf3d4rHCXRy8/EwcM3KjM3Lza7 t7v59vne297//f/9+/3j4ePOys/k3ubn5Oj18/bt6+7l4+bv7PHp5uvKycswLTU8 O0He3ePPz9k1NTeysrjs7PL6+v3l5ejj4+bPz9L9/f/y8vPb29yKi5isrbyio69a XG2SlKbFxs/j5O2ChZmKjaJucH56fIvv8PdNUGNTVmijprjZ2uBITF9hZHJ/gpCZ m6XExcpzdoO1uMSQkpu7vMCdoKvJy9JESVdlani8wc+5vcmwtL+mqbGJi5HV193q 6+7DyNWsr7bd4Ofg4ePW19nMz9PP1dwzOT/KzM7T1NUiYZHR3OTv9vu/wsTt8PKN p7gdneMgjMsmdaTo7fBWgZgtMTP1+fvs7u8dsfUcqOwcr+sdse4es+4gsfAhsesl qeJqorkbtvEatOwZruQfuvUetu0fue8gtvAjvPIkt+4ms+QpuOwus+U1rNc6tuIf tOYjvO4it+kvv+00w/M7yfVOt9rk5+ji5eYcwO8ixPQgsd0pxPInveY9xOxIzfNF n7pvx9+SxdMgwOonw+szy/AxweNPyee52+Nc1vLf7O923/FPaW3h9fif4+ze5ucp WV277PHQ8fSO8Pbc4ODz9vb9///7/f3R0tK2t7chKyfp8+/c5eHm6ujNz87L0M3k 5+Xc4N3g5eErLCvq7ur9//37/fvj5uLO0c34+fctMifw8e7n6OTl5uLr7OYbGxen p5s3NzM5OTXe3trb29ft7erg4N3///39/fvj4+HY2NbPz86Zl4fl5N0zMCoyLSUu KCBHQTo5LiMlIB3t6+otHxk3MC3528/759/98+/hRxHsiWb2yrrkWSnpdE3xqI/e 29pCLy0zMTHk4ODm4+P//f3n5eXX1dX9/f36+vrv7+/t7e3q6urn5+fl5eXj4+Ph 4eHf39/d3d3a2trNzc27u7urq6uZmZmJiYl3d3dnZ2dVVVVFRUUzMzMjIyMREREB AQEI/wADCBxIsKDBgwgTKlw4UMKECbUgQMiAgKHFixgzatzI8WAKdBhIqZCXDhcE Yx1TqlzJsmMtFRVOPZnFbla6Eila6tzJs+NHMxiSrWPXjkI7DRlYkcLZs6nTpx9B msuwDpk7o0Y1TFuhAp2Ep2DDckxxDh0uFTKfuENG4Z27t+3auVvX6owZsXjzIjR1 VoWKLOvUtRvnrly7dxTgwuXVQcU5vZDFPjyrLsupdeuuFn0L1207w4NNrEMXuTRP CQ5xYciQZcUrdlentHWr+KrVuO3YretKzrTvlBIQiMxwatjQcuPiInYX12hc0HGn tOPFgYIKXLR+a784ocTZabfkvf8ynLzdlHeI5RpFTNR5Yrjs4nXdTh+hhBIQVOha AYtdOWS0MefOO7nJVVg5sL2nWGLtDIVdfRAGQE5EKmSwwiGssINMLADSxtY7VlFg GGLOyYWbeu28kgEpCGQX4W+0RJROBlSMw8orr6jnDjwBLmdiUT/q+JZRb7EyS1co vVjaBBiks4454rBDVI7LUZAYBbcpd5iVzb3nnltYHsJOLNd9pWRefFWIAjzjnXAC c0UlhkxzbxHIWYmfcWklnAq6w84KpJhypmToqHAGFe7sIqCBz6EIJHonakmknVdB B1eDupTg4qA80UILOqR4kYUGHBhSzlsa4GZYOQjiJmBh76X/12VzcQmIHnzpQFAL pzulMAEEpATFyhMmvAZde8yx+tlmrY44KZ3NEWjgrRSc8AorrHRVCq8p0eKdChiM NI06GuS4qn+fwfkcaHtyVmudi6oL5FWxHHLIm+3sIkxJOXGbUQoInJVBMkLNUk6O lyLYarKsggadcq86mixzDL5lSyy2DMYML7bcossE/l4kwacYqGPOCuXs0s4JBSaM blxEBWmYun3WeqJmmzHHCzPjlHPBOMwgoxs624acUAqmFKqLO1Ows8vBhr0sV8PK NqvssuniJuvNQao7Ts8UTLGWO6JhgIugRhdEywRnnZHMKDT92LCrCErpn3+rumog aOkl/9sonOW0ZbM7tqxiODK8WGXIKJksZWbIqE0AUjq3wGPIKxrMnFvdqp5498Ps wiUizsv6eRWchdl8ggmerBILM8wc4gkol0RixRglFM3r2vndMFI7HLzCNHPIRB21 UTGja7eUmkd8aroVW1qrtAZSoIEGOyOTSSidQFJIIXBc4gXanJ5DWQfmPCFYu4i9 M7fVzOHNaswm9n2i4FG7e7WJmlHwNVtPyET3CsEHN/ChD3DYwl04pRoSVGAF7DAE Lw5xFS8hT351WxWr1DUzeT3nLaDRgAlMIJcTsOMVtrhRO0aogXEgAxmwGwMnuteH N6xhDW1ogx4KEQlOkO9FxyBFB//g4R8rfQg9XspNlq4GmtStC2vs0ltRTjAFCv7P FrZwxwkMcQINsEwcsxAgJGp4BzvUgQ1oNGAhoMCFxyjpGL1YhyHe8qG20Cw39GvU ZwxjlIftUURdKwwMg2avXRQDGQYwwDjsBYtivIITMyxEH+aABjn8oQ5xiEMa9eCH BHKhXxFCQDrm2BYrIbFzyyKK5nCDPOcIqETOWeVnEmcAC5wgE544xAUU+bVdzIJ7 hXiDGtaAhmLGYQ1ucIMc1qAGNbihk5mAwOPqM4EMROAC7GPQc4gSs7lh7UQdjBQq XWUIQ1zAAhe4gCE8kcsTsGIMwHzDHI7phj3koZht+IMbmnn/wza8gYdjIE2EaLEB VIAAm7fRzKm6OTWYSUmPp/LT82SGNeaYQAYyANo4RPgOZhiCE6GIhB/AoAY5yKEO dfiDPpuZSTmoAY3IVAMfCpGEG5QgQhNIQD1+gIH3EIV6Nsvb5vbYKAqY4HoasJKb WAakhrbjAuXYWdA0IAMvgEKkJY0DHeJwB5SyoQ1rUKkc4mDJNrDBmc7kwyO28EkI 0eIBIMiHEVSwnjg90UTG++aJjjrCavHVj4eBoS3Y+ZkxgGKMisAkHdjghjbQoZho WMMd8pAHN6BxmMnEoRvSwIcEkgKU2jkGMhLAhBpwII96HCdRU2u9lVnpekx1F2ds wQ4K/zyBE4edZBzqIIc8nNGrd+iqHILLzMau4YzFbKYb3tCHL8gAAhAyhS7SEQSe IqMY0lkZCffYKu5GSlmH4OKbjHoBDZTXFonb0FEusAGrjvEPdJBscFFqRjmgsatq 4K1J1QBWk6KhDc1splqVgDvfbGogqDhFD2KQDmR0sVqpSl3VPre/uBzCegZAxsWm YN5i7UIci7xABnA7xjmcVKt0GCtv0ciGG+KBDcNlQ3DPesZhgjXABnwEFFQB2t9M IB03cIENngAbbCLIBBLGG1E4aDdWJVKRF4vFzmJBKg5YQIaXkOQ8zWiHsXa1xmcM 7h3wEGYWd/UOzExzgNsABgRugf8UpTnHMZLUHQZw4AZPYIEOMGALE0TVvIBb8rKU pS4YcmwKnpjCOAzAjFh8zZ3A1MNY0ZDJOuyBDbvdQyDy8If7frkOM5bxmVvMT36m IQ1geAQcPCFQvSAgA7gwCwXkAQEv7GYHM4CCF5I1jsSAppszK2KyTiADQ8QiFhTA qJTHcYADRJIPf5AEqDX5h0Bsug1u0MMgBrEIlIL6DjAGN4vXgEaXktus/Tx1qnWg il3phW3pMEcW9POEJ2RAHVwQAg1ksAtkIFScAE8X2UwwBcQl9QSreIUu4qmGS9LB t4g4qUr3sIdBEEIQ9vStHfBQXxiTW8bfBvdLmdkGNKhB3Y//UMINeuwUCUSEFK1Y x4wws456b4AERWjBrmWgofkx6jOCPtGUcwk7VuC2E4UwMR74sAc6OP2MXc5Dxbe9 Bz1Y2w5Yx3pXYdziy7K4xTdcQxqYeXIwhAEOVcAAy3dCDpCo4B0m2MA6qIIZddR7 HRjYAgticAOe80Je2tzcgJDXs0O4jheqCIUmgjkHPgjCEY5wOB2w3YY9EGIQgrB2 INxwSa2Lmev8LDdMSY1DZM5B3WIgwxZwARZToGUUc38CB2geGHVkYAPqwIAS9j2G 20y0VnhqonktsA7cLl4RarADHzQBCT8IIg94kLobBHF5QXQ1mXkoIx04LuYzo/ml MrYv/9j7uU/+qhsMYvjCGUDWFGOY4TW64cATak7/wGQgA8TQxQ10oIMb2Msq7OBC hxALcFJ4hnBU78ALRndYhZAGcqAHjWAJi6cJjXAHW/UHgjAIe5B5l3QHbRBcdkAH dhAHWud5zRRc4Nd1xMVMf1ByJ4dqYSAGSzA+TXEOEPAEuoQZs0d7mFFvvdALN7AF MFBTroMMIEYBsbAK7hBeiSQ7FHABY5AJh+UHObQHfmAJkMB8fvAHcoAGdKCBgwAI 1TZjIJh1ZoQHHLdx4jZyH9eG4sZMpHZ+YiAGSoABuqMTtGAGU4AFIKAbPFh3PkgM JAABSUADUpAJSihC52QA4iA7Xf80DrywDoYFCXzwBnygB5WgCZawiXowB4GgB3vA B9vGCNbmW2P2ZWZYB1m3YmfEYsM0TPelZjC2TMyEamaXelZwUzyRAmbwDlHwAFKw g3WHGcRwfzX3BDeAcy5AAhzgRSDyhC0EO1OQCVJIiSGoBxJYCJpYCXpAB3UACILQ CI1Ain/AZRznjd9ohhtHX2H2bc10Vi8FfpIFfjbWBqcGg1owA6x2hymBEhKAAVRA BEPQBcJIe3T3BCRwBrOAATsAAyonAxQgDo22ClNgAhcgAyTmB2yQCIuACZagjZhw iYFwB4xAfZSQeSEoghunjmakiliXhitpRqEGjwF2X6Q2TDj/dI+3qAUwMAYpwI8p kQIqwABZ4AIsYAQ0Nws0pw4/mAEk8AS9MAtmUIhbMAarAGIv5Am31QmWIGlysAiS 0AfMZwkZhwdusAjiyAhY53QwmXVtyXF1QGYbB5N4AG7fN4/xCH7lB2A4hAbqFoNa oAMqAJQb0RsBMBFdUAU/wAI7IHtKWXvrMAsIeQa9QAwbsH/L2DrFYAAkEEl9UEaV sIkeaQmNAAgiuIGDUJKB8AdoaAdSFwho2JZY55KrKAezuY5iZgcBJlln5Yrlx19i Z4thoAVkEAOstxPooAsCsABN8AOH8ASsQHMHqT7EQAy5ZwE0UFO8wA5i9AaSEAiV 0AiY/5CFpFkJ35mBFzcJFCcIlIAHgAAIecCSLWkHY0Zf63hSs5mGKxZq4CZZ5MZf a3ZqZQeYZHACrdYSL3EKQOADTDAG84cZxlhv92Z/EAAFNMBWlzBGkiAJkyCBmkia 0aaKFndxf1CS2xaG74l1iIB1gJCOKcll8/mSq0ifJbWGNyRj5PafZnWTfykGPKkK 7NcSDnEDKyAENrAEd7cO01B/93cG6kAMqvAELfAFndAHkpAIiJAIfqAJmsgIiEAH gDAJi0AIlECK6kkIjUAI1oYIrSkJGwcIgRCTa6mKshmXcMllwZVDazBcd4CTu5lZ zdSjYkADQgBnPFEL6RABQhYDY/+wDsQwDdNAFRlwBmegPrOQLRzwBZDQCJKACIiA eZQwCX8ACFdKCZdHCXE6CYRwefbkqV+KBxu6krbZmllHgmRWB04ngrBpByvqdB5o WWS1eWoQWTdkSfqUk7bIQ5ewA6fACrq4ExAgD1YwBDMQAnQXqU2aAeqjDrOQe1vQ CZggCFk6CZ2KCIsQjoQwCXgQCIwgpoJAihuXB4HQqe45r2j4nikKlyRYB/F5mxxH l1g3VidlXMj0B3ogCHrwB2R1TGnQB5DQCVIgA1KwBasABBhQETuBADARAk0wBE6Q pNoKmepQqZ0JCpqACZPAkYuwCIBwou8qCdR3cYwQnpQAfZP/sKsbCn2tSaez6Vsq RlmqqJLRR1mz+QcbeAdxYHIHi3l7UHJ+6bCdwAkSuwOjMAoRYADCcKAtgQ7pUAEx 4AM/YAH1pg7EWJ2BMQtjkAE3AAqioAmOcKUr+66TAAh4wAiUQAmLYAeDYAmP8Ali MAiI8J7uaQeMQLcy6pKqOJKZFAdDu5Y7S1mBMAjiOAgpFQgbiHFn9bSQAAqcoAuH IAU7EA/CIAwRIA4cgAtrpxJnsQNC4AMtIAPz96BxZJ2Vqg4L1wmdQIFXmgh4MAmT MKKhSgl8+wn9EA35gAl/wKb3KrhvaoYcV2nZl0muSVn6GQjo2Qh6UE+iiHGNhQZz 4LCg/6AKxGAAEusJsDAMwlAMERABWIILJWCYLQEwKhABTGADQuCg9uaokMkK1TkL tXOylZCyiQAIjDAIiTAJodm3z/AB0BANzwAHliAJbPmenZqiZ9iSlaYHeaBVcRAI gMAGlCV128a9bkB1m4ZSzLW5nOAFFyAO4mABU2A4sCAP4gAP8QALtmAOuoAL08QS EGACTvADPgAETzl/Zntv6pAOs6ALmRAJkSAKlsAIeHDAiVDFlaDA4AAN/CALz0AN H9B8Uzy4iOCmdAsIMcmvYqYHfOAIgpBJ1rYHjUB9VbeB4rgHahAH/uSwocAFGMAB UmAB8SCRzFAM7mABICAOsAALwv+wAsjAACoQpAiKFkbAAixgBU9Jd4+qDuMyBrOg CltApRQopimbpX7wCfsADeAwAAPQAAPgDNKABJDgpXSLpYZrxrTqmpvGSZvYCHKw rhY3CHoQzCVJCAX0Yoqgx1ygCnM0DhYgBVIAD+l7SGEDD+ebvun7Cl5xqDfQCl8L AyBAAlTRC/c2DcTwBGmbDpxwCZ0gCpgwCJKwCCm7CJVABviQC7JQDc4QDQPgAQPQ DxAsCe+ZpXuAr2Y8l2cEx5aACXGsCBkoCBkIimlKCIyASXHgBsisDhwQOG3xQsIw CrAwBW5yCFMACy78DqMrDLAwHzxRKKwLtjLgqE4JlZEKzlD/yj1ty8ZiugiJQAmP sAn5IA3gAA7OIAvOUA0KcAWQUAmwyqa2TKqdmlKC4Ace2QiVaL2XhwdGG46OoGlO 9wd6DBRydBXtgyXvUAzwMAXwcNbvEA/FACIJEA8rAAIoQAy4AL8skQIloAIgUL8t UG8IiRnTcAY0vYCicNMbOsWI0AifcA/Q8Azh4AAe4AEN4ADSsAmYMNHuObdzSbji uMt7kAaR2wgaWE/hKNpZ59WbawY3EDi2gAxTIBtzsiOHhB6UAibvYMMrQAUrwADq oLUr8RGG0JA2oAQkMAvijH+CnQEHUNNsy86CAAgHPAk8vQnL8AyTLdms7AzUAMFo mAiH/00HdxDVmKDQ2Rt9FUdx9dQIbBwIqqgHirC5fHwAE2kL4mBUILQWL5QetN0u CfDWKyAPyUAFPNwppIACIUADNgAFlHl/vWDOG9Bs6uAFNn2y8azTlfAJv5APBNAM zQAO0eAMzvAMDgAJGQgInioJjAB5fFAJlcAIitCyatpVeRCOGuhYdKAIhcC5KjAL uwA7U+VFJpAePAIiFYQz7QMPKzDkyDAGEADJW/sXRuADM7AFZwCpDT4G4HwA44Jb he2274yllCAGm0APwPAMzTAAuZALzeAMvkAGluDB3i2eCr0HWFcJ3JZ5ilB1g1AJ 0WZG/xS1pNALzFBFGnBdySYFr/99K2k923ViP7QdIOxwHdm8E0G0A0lgAzAgAxsA qcdob9MwC2cwQ4WNCXi7CIiAwI9wCQVADc1QBmuuAB9ABknNCIwgnqT5fCt7eYPA aRVHCPakinWA41ELAQdwMavATjJwAohhAg+mNSBCIkNC22LdDiHiYOxQDF1xYCwx ASogBUtgAy4goTRHnbPQyRNO6ilLrpIACaGQD9QQDdQADDUQCZbQ4pXgCJjgCExX B4tQwLsefeqdeXLwWH/OCaSwAdhEkbZkOJ5gAoJ8FIchLR3CJY9OK++CDPCQDKeg As+qE+gAC1KgA0c6tpdKf5/eyaCwzm7LCCtbxZJgCZFwBLn/AMuXfe8J7QiNMK8W F6oovoFoeol5kMedEAqcoAr9hmgt5D8ufC+HwAy2EDb180JtXUp21Ed4BRvxQDDD AA+kYNcsUQukoAxOAAM+EAPzF0dzd3/3lw6q0NwK7btVTK6UAAmQgAmVoAiOEJqW 4Ou0TgiOILMO7esoKQf/1ENcIHsaUtbtIA7usArDlypVZAIMshwvBCAVBFgPddsr QDAJMAwZYAap6xIqYOBDQAMh0KjHSAySaW83YNPsTAkbCveIMLMsfvOTAH2CcO+E 0O+MQKYSHadxsENDzwVj8A7igAyEQe1W0SHX8x5uovyIAyJtPSCAoyy6ETjFUAzx IA/D/8D9wnAKXuDbKwH2EQAEMwADO7CDSxqZtjdi5y7KKxsIZSrnflAJezCmEr0I e2C3d6vZdvAHAFGoUyhSsw7JONHOXTuGC8u5g4hsYTt2Cnkhw4js4jtk7coxBNlu HTt38TgWKyZM3rBk30CYIzUhwEyaNW3exBnAVDopQmbosMCqV691T9T1OpBBRSZQ okRhciQp0aJEjDBBbcRI0CRKhLJKkjSpUaNFdPAA0tNHUyhVvXitiiVOHMOPDN9R CLnQoTuOHf3ycvexIkN2Fd/dhXcYZTxhw4YVg5cBgoSclS3PRLduVIsZSy4MfZLh aK9pB86E6uQUEyWpiSZVysqIEv/X2YwmJSJEqBIjqXb6QAoFgdWrQyZO8GLGzFbd cuXeTaQw0V10iO3eKaRIl105duvWOYfH9zA8lMXeCYuXQFixW7pkXoZ/E9cKKy5m KHmyblqGacRmlX5CFdRE0QQTQRJxbZJJJOmKkkTAooSSRahKBJFA+ACOC2IMMEEK T06ILpZY2sELO4+wgygwEhe6i7Dm6vLOOrzgoQCZk+JBSZgEkCnmmwRQ8MKU+Iak 6RgVTgkBhhlCGIO0op44Y4wMNuAElNQ0iQoQBROJkJI9BBmkEUoGWUQSRO7AMBQz iHmFGXFkQKgYZqbIRIaP8GIuL48qouA67bYTSR3rDqOgz8P/EHunGB7Ry3EFFd4j ckh0VNgBChpo2CGDJ5/IRMoDvBjwqdkEobBMrnIrUxJG9IAEFC5ucAcZZsxDJiFk xhnngoRI5A7Pj/y0q8TtuNuuu3UoSOC5d+IJb7x3yMOxGMbMc2ccXCiLlEh0SAFB iRlgkOIJcZ8YI7RZnqjSqQJnQxAQQSKs5EBEJKkEkk44UWWU4hICUVZmDDBAnELx nKi5EvVkxwQTCjuBnSc4KDSx6BQ61B14EktJGGTKUdQQVnCpJdtsS/BilBFs0EGG /ELrr5dZVFElNQIdUVDBRSJkpCxGLLnXi0M2MgHihMbhKJbixilUr+vqaghPQDlI mANN/zW4+Dm8+hqv0MPiMQkZcXiJZZ4M0BE5W1pIgQUEF2wQggRxM+BvlnNBvRIq UqlCpEI9BML3IlsouECDdhYmEa8TDjnkBA3KmZjxkEwstjDuimKHgmbvmo6CKTbn 6KSUFEXmCRDquYcYIcuOFAFSUNgBBh9iIMG7aaYp6gyYmyLQwLznZYRvVXgRB2mQ IPpIrxUPrs5EuporTPJy1lHHuQQy77NPiKZ4B/t3HmNmPWR2WWcJG6RgZ4MSUB9Z hSxCoGEGK/LbJQMSSDhKFU4IzP3BSgQKxQtbbDmBDC6gl4mQyCMUqEsBH1Iivkyk WC+CXkUS0yI/Wc5yGLkY9pAxDP9h2OIMRrABDl4QmVNAgBboIxItSoCBKcTABzSQ wiyKMj9i9IIYGAiFujBhiUKsZQwGKIYtLnABEyjPI3lKnomSxxzJVYQd6ljHoBhy MYoxxEY7EtizzlMMXYxiCDnggT56kAV5ZAEDJ0ThkFIwARV4Qgg2cMEJVsaf2W2A FLjTxEBmEQuIHMITmbDFOHYRkhctZDDMcUhIDlmR50HRelKUkXUUgpFx8IJGFJAH PFQgAxe8gAc8wEEQlhABAegCHdhKY3xSUIJ1SKEFPmiBytbhpIdRySmiAMUYmAEL TxzCHf8DTHOw40RC8sVEd6JAd4jFECg+pGArKhxhrIPBwsn/bQRIOAIOeNADF8iD Cqg4gxlKkcpIpQAXVNhBEXyQhDHMsiizqKGACNSJTk1BAxcwADN48QpDKO8hwnyc Q5jWvOZBTyEFfA5IomO56WBEUe6YAgm8QAR8HOGTLxhCFVaBBWLowgwpIGe2aqEC ZbBvBkaIXVFYcQCXqcJKoEiCDDhgAQ4ErhyvgAtIikcR5g2PLhRp3ke8Q5LmVKd4 KZLRQojGo3g84QZGCMIRpJqDGcRgFEboQDrQYQo0hjRSk3KCpWDghJSu4wAbIAYr OHGJUChBCDfAqTtMIAMNMAMZh3TIsO70OKBSJEbvcCafjCfJh7yjcg7dhfp8INVP 2oAI/56ggguGsAsIgNSrZUMHBro1gyJIoZ372cAGxqCKTHBCBjCwgipW8QoN4Goc HxGmigbjzyjCaCQt4gU7bJEiiFyEF5pTGALHIQ52kGIKQ+CBRY9QgyV4KAk+CEIp IXVZkSFABRZ4ZQvG9bDQkOAMxCBFEmBQrhMcJ7ew5WtDjig5wkAxeb/8H0QogCsK 7KIj7tCABiggjnKoYB1FyIFyX8AEEJxBCjqoQQ7yUQEVoINs1BVZKSAwhRUUgW1w GxcU1ZEOFdwABjowQxGXdqLAsLcuQd2TdwqWNBsho1Avyu8U/FWMV5DiDFHogXJz 8IMIbOAJIRhCD3LQgx/MgwPosP8shLNlCi+gIAuuM4IX8rOOGhJDHU8ghRTcpwJe nMAEG3tIQ/RaLLoMdafZCVY7MoIRCpxgCsyIBTNmoQIiYDO5PFjSDTZgCCUE4QUv sEEUuqABFRxDyWUrRS28EAIjsIAFZH3CLGxIDOjNAgLeusETDCG4iqjoRU7kzuQk N52fgsTLfeJFOe6rATfPghQxiOoneRAEIHiBBOkAQRGQoOAiMOAU68AABM5xaNSN dAdA8MEPThC7SW94Fl64gQtawAVWDK6IhIkcUJ8YRfUWbDofcbM7LoIRNRcD2Dvw gayPgIQlPEEFZ9hADGzwghzUgAmt4IAKIICAYRO7bLQYqQX/hOADF5QLnlaGIjFu IAMfQMG/Giji5HhKrKFih2kG7PR0EpURd5xgHaTwoja1OeA5O5WTQn5BE+gBhCfg Ah0QmK6/RZYZEDDBBks4w7isnAH/3AAKPuAACS6AbYIai9sA5Y5HoCORxWWEAhzA ACsAnE0evAAGJyCFldNhBB/kAAc9KEIHYJEOYR+j3zInUshoMgEMnMIJMLBBDGz9 BGIQYwMZkBsXdFCEG+xiF0XvDhS/k949WXw6SJMVMlTghRHkGAePn4ETMJCO4nIS CWH0ASqA8HEko52cbKxACFgQeS54hxgZiPSzx0CDGPi3MCLxzkgAxZ2FdZow0gkM ucMJ/4QaZPPxNsCCCnSxjnTcwAozwIEYiwAEIuwCAzH3PAq3RYUQzIAGMiCB3DQ1 izN4gQsh6AAGRsKB/PRikBxoxy4Ek192QHxw7U+mmpED3hDYwKLarEESMKALG6pg DFG4PBywAXpwhWFQB1I4negLKVPABSkAgiAoAi8YA1ZQh2ngvjMggRvgOXVgB/JT tY+IuMFYCBOAOIX5iP8RkVfQLBbAgSPwOiRogRvAgDNIhzO4ASdgAU96AXvAgi4A L3QwNAW8rBTAgENogSAQAk5op7ojhu67uw3kgIXhhUFqB/abrcG4AAooBuSIBVvw AkP4ATDyuhdwARkogXS4Mglcgv8aeLwgeIBTQAF1MKGuEsKQKgV0EAYpcIEggIJM U4e6WwcSCC0O6AVWeAKFYYdd4IV2UByFMYGi8ohxQIn/0YUxYAJP8rocGAIpMIMN SIcmvAEpgIExtIdT6IBpaDDoq8PPw4UsAAG424IboDJiAK27YwUq8IIoTMRUc0QT TD9e4IVKagdoEwLHy4EcYIEQ4IINOIM/VAcveMDHqwEhiIALCLYUGKdVVDJTwIAO oIIXwj46mpINUAddOAUgWLhrszZE5I67+ogzeLUg4IFjzIGGuwEuoMG6m4VR+IEX wAFNxAJXaLBjSDJtVLIJIIVTAKEi8DH9gBv+iBIXcIIbSAj/5nm97CAJeMwCH3g8 r7MBJchAL2DGK+OALrCBY6yBKKCC/nowg/S3FJgUT1CCm8MAuoObGgwn0eMAL1gY wQGowVkHCHCCL5rHemsBQ8AAL6BBKHqCLSgClGMBIBAA80lAl3xJ65qCI+zDDDiD Zuy+MTCDIhgCM3gCdsAIv6sILAMBokRJoKjJrryyJ5CB56I3e8sCKlABBLBKBZQA XHgHKfgBH5hIo1AHddiADBwDG2gBU2AFW0AGW2AHVzOETipKIgOBDZAyNFSHWTAE J0CwP2sCIhCAdDADBKDDvZQ51XEFeWCBHwitP8RJEuCCGKiBGDSDGzADUpABJuiB onyB/0dTSrjMOVaQAiVogh54AXszAiIIp/NBTSFkow4IgREgAdG4ssLsPjPQgR5A mSRYAhroTXpMRswszMIUFxmwAiYIgh7oAR94gBAwB1M6zedEuxSwLiqQKVqEm8K0 shsYgxlAAuSkN3rLARvowxtAQyZchw5JgiEI0Br4ASDogieAgCCkzzqkhWOAgFdI B3iCN9HoKBvcAhvogQAVsiBQAgxQAXXIR0pjBU+wgiiwASRAAh8YgRhohQ1Ah/m8 UAUkB5KhnfmpzrrrBXXgAhkQgh8YAhZoARKAgAzQhZ0TF0NoIRiogR6A0C7YPFJQ ux51SVOoheE7gaCju6FIhwzwAv8z6LA0vbtPrLsrk4EdOBka9YEo6IBTOAMT8tLn rAV1oIIYKBcqWwdPREMaTId0iNL9EDxDqIIfuNIaGAIGEIAnwIDO21PUNJJXYIJ2 YwUZCi3v8gIvcNP9yADymwIiIFHujIIsMAR9U8VL1UZymBQjaAIlYAXvmBLvGgO3 ocVp6AUO4AAr0LUhi9QYyFNTQCVYRU1TeIIsWAIfMAJD3Ey5obujoJ0nmIKZ/DN7 Q4F4UIESSFZlRU2A81OxtAJP6FTZmR0OkAEpEFYkeIH2lNS8PDtxvdBVggcs+IEi sIIpeIXYW1B3XYIZQE4kcIEsqIK8tFdYPQcMaAUiGIIIXQH/EJiCWHBXJYCB9WzP N9QFDLDQhd3TkWKAEYjYJYgBI4gBJWACFqgBJAiCCO0CHeVRkL3QCfCCLnCBJmAB GPgBGKABG6iBGqhTIDgFrSpImr1UCNCAEfiBGfABGwiCqLUBe0CFLnC+WshGpFVW dNAFZRgBsXxaH2ABJiACKugFXMharRVXNuKAU6CHIviBESACVm2wmVXbPYVJXJgG BmAAcdgADKiFV71bZSUHCFABFTADchjcxQ0ACZAAYwgAu2XcyaXcyrXcy8XczI0+ ABAAl+TcmogHfqCHstkHfEBaABhdg0TdmijdsrkHfkiH001dbVzdmaiHfSibeOiH eCAn/37oXLSrXdqd3ecMXn+r3XTQBwAAgH6oB5qIh+QFAN8FAJoQAH5QXtOdCQCI h31Q3nwAXegV3dXdXuXdh9jNXgHoB38IAO3lXgDwXpr43JoQAH+o3uuV3/bdh87F B+Ul35moXwDA3gBAX+W9B9RZ3XToB3yI3Xo44ARe4H6Y3gCIB39oXvS1h+xlXgne h/dFYAUOgHqA4NEVgHs41H3QB/il4M5d3ubd3vdd3+ENAHpY3tHV3QIWYH+44HS4 B3/g3Rd2XgoW4H644ADAYQH+XZFZXXzAXZq4B9zNhxNm4gjWBxv+4H7IXiqW4Zl4 4ppgYBgWgAheXyoGACwG4+KNYf8AaN6ZsAcrDoDWpQl9gOLgnWKaAGEBBgDzRZ/V zWCayGIg5uMI1l6aSIc79mH4HV0/NuSbiN/gLd7aNeMs/uMAGOQetl31LeT1peRB jt19yF8UWl3+BeXpLd4s/uJQ/txGHl0zrt3b5d/UZeThdWQYhuSZyOJZpmVATt1S DuXf3V9+oORs+eQjroni/WI7zglUvuTsHV184Id6iN1YTuRofmQwPmNJDmQ6tuTa LebKQF5+MODR5Qcqrgl9cOEAuIcIRuRhhuXRJWcuDuaZGGRXnl1kTuZqjuQA4IcA DgA4VmaaSOeb2GYkFmF/wIcepgfenWASDgB78IcIrgc/FoD/30XmhH7g1fWHAh5f eY7mfq5nW4bkLybhdMAHfzBfIcbmNI5oSbaH2M0Hby6b+BWA9p1h/7VeANiHWa6H mi7i9RVmmG5f36XfIAYAHPYHVz7i+D3fpJZfag5oeqhpfaBkGQaAIc5p5S3i/92H X/Y3erBkzbXXLfZqL02HfOhcHb7msL5Q5G1omxZm+LVp0lVenLCHTkbrVOpfkWlf nLjruvbkt8bruL6JfJhqvk6jvY6UvCZsm1BeehhpAF5oCDZpmrAH6/WHfMDjvaaH 5O0Hcb4HCI5e3s1rBFbeC75r5a2HkSbomtBhCNaHtr5Uqwblmm5lLQ7lfjDfu2Zg m7bf/wDYX1De5Lju7SEu7aEGZSq23n6AYB62V/69h9x2X3oQbMeWau+1h+7NXr9u 6AKu7kBuaJdO3fadbrdeYuY+5+idiXO27QCA4HJ+bb9G7EF+6+juYci+btyV6tse bM/WhyFuY+W13iWu7+t26ZqeCe7FXvRebvcG7PV9a8Tub0B+6/IO5QKeX/715Qfn 36P267tGbFNecFjl8AXvX/meCfpmcNwtb05W8SFOh7m23/YFX/EO8Ae/7n5QcU5O 8CV28P7dbuom4AAvZYUWYNvlXfg+4byObhsebh0H7OQV3ZmIBzwGcQUvY7+ObgvH 7yW+cv+eibXm3+YN7bVW4Q2ncv//9XLTzvECF3G/Nufj9uAZX+iazmdJzgfP3oc0 Ruzyht0lV3Mwjod8aGh/0AcYTuxCN/RDR/REhw9vyIZGd/RG94YA8AZucHRu6AZv wIabYHRIt4luoPRG7wZtuIaZ2AZH14aa+PRusIlNz4ZIn1xWf/RWD4BuiPVG5wZr sAltMHWbqPVs4IZRL3Vbp4lg9/Vc3/XJvYZtUPZt2HRVn/VGnwlr0HVfz3SaAPVi rwlQDwBsmPZID3ZKx/UA0PVP5/VsoHVuwFxs+PRwp/VsqIluH3ZIb/RtyHZzt3Z7 b3ZZDwBKn/aaCPZNp3fL3XRXf3Z3pwlr0PaZYHRuwAZOv3f/Z2/4bDj1gbd3hOeG Ta+JhY94gp9chKd2mmj3ckf3meD3fbf3h9/2aad3ind3RtcGjKeJkqd0Z6fcdg/4 mQj5ejf4a+D0aR/1maj1i1d4c+f5bNgGXfeGTf/5oo90n6fcTT/1msj5mYj4kd90 XB/4e3/0W58JXVd1Sp/0bLgGgB/6bMB6h1/ca/j0nwd5aI93ie/6Xo/6ANB2a6D0 kad1Vfd6fJ/3uK/1uR9ceO90t8d5h+91bKf7k7/6Z1d1Vj/1YA/4wx/5wf32ZVf2 Uc/5bWh3Z/93mlB5oD/5zs/7ACh6ow8AyD99tP/8wf30Wo/0do/1bqj21Zd0wz/5 iP/6MpO/e1Lv+b4ve47X2sOX9WkHdW24eZOffNIX9sSn+XbfeIW/dN6X9d2niaJP fkXv0YAAACH5BAQYAQAALAAAAACMALYABwj/AAMIHEiwoMGDCBMqXJjwA8OHECNK nEix4sMl/QCcs8ixo8ePHkGUYcMmHz5+IFOqXJkSyo5+9yzYs8evHsubOHMedNKv nz2ZM+/Z8+dFp9GjH430/Ml0Jr6Za6ognUqVoZZ+/mbae1pPK9N7bJxUHTuWxBI2 Prt6ndn13tN79/qhI0tXp7ohaOtZkLlXq1CvcO3ls1e3sEp1GHbwe2ov5tq/b2cC 5YfBsGWLbTD44+fVAj2ZkGUy/uuVjdTLqBm2GbfZHr219e7lg4yPMeCm/mCk3m2w Db01CizoFd4ZKD7HQYMK5Sq0H+/nRi78m7D2s9bXt9dqZ5yP3nPUS+j5/9sXFKh2 rXyVPxZq3l6/ot/rlhFf4vzPwJLtb9WPfg2U+GNBkY8/oyl3nHoxgdbZglrV1lhQ +PRTDoBHqQPFBP5Q59SDT9V24Fq2gUaafdYFpQCFOjmxzxqD1QaXW165aJuM9qh1 n1+SkdZXEDLIAE4XKLKEkU+NHechjAYeN+J5bWXX2QG33BIEAg/AF2RHIAzZYXL4 mPShhweOJpSN9tnmFQIIHHDPCBsw8EAZV1qkjhf+ECmYX2656NRfkOG4nnrJ+VVB ByOggMIIEmzwgENxRkRCYv1s6WBgYBppKWNvFQgUn0sCFkIHFQQhxEwyqGFNow8Z QcEanDWWp5LL1f/mpYf7+amkgm7B9SGMuNpzwADAJiCBBUKcgIE5qCJUxgX+6FPr q7Pp6uqrsG6FH4fK5VprjH4BoQawDDjQwQY+RIONFnAkS5AR+bBBnYKWwqitjF3S eh6mIL7oVWxetVDDPQ5s0EEa21wjTDChuJEuqm1AgdU9JfJ1pIOTVqokeg/Ctp9t eQrlcXIjjCATDtFc00wwiUDSxyd8NOrEOP20WuasYL7KJaeBIclYDT4wBkRtB4Rz nA8+1BCCPYl28M022QgTSiKCQJJHHpXIwkiQ4Y3XmV6Aielirsu9KGPY593D4y0E 2BOCyGnac4sPtwAhgz0jLJ1NM6Egckcfl2j/Ekgel7AiRx0U2sNGDy8wlZ6rRVYL tp5gU9php09tsIE9ahAQzgYjqIAC5rcksMEB0TCNtx6QaAJLJpBA8kcemXiyihxm xGeODkDkV6NauvZupMf63vkgpwZmi48DEqAgQw7WqHELC4eqXYEB22gziyJ6AHLH Ha0XYoghUSOCyB8sFxHfDxf0EARQ5i03W5hf71rkiMFbO609BBRdAws1EPDt2+Gw xjaYcb1ERAISrhiEJLaXB1jEQhCCAAQgXheKRcTHH0QQgg+CsB1rzStWYdrQVswE GSQ1xgdiSMKnRuAtC3RAgNggoCIIIYhLUCITrnBFJhBBCL5BghCB+EMg/8CXBzo0 4jv1qEIZyMBBa/GLNDDKVIeUxBgfAOGKQeBRj/gkwhocjwGcA0ISznANZoAiZSqD hB/8gIk8AKIQroBFJyBxCUPkIRCIAF8g7CCHhe2GCDIwwhBm0Jj2jJBP8YLVi+5h RaIFAQiNFFNjXiCBDjBADWq4hwpK5jRZuOIRffCDIfzQhz7k4Q5/kIQkBpGJQBQC ERI0xOsQkYdBKIw3H6BHFY7Ag8F8TFuUWiTkLvZIe8ggi1fUDmkOkA8ZWIOTZ/QD JTBRiUwUIhOYWCMbMREJP/yBEHYERDbxgAdB8JAQFazdbsoxAydAYQYW0EDi7BEE HziFVjZDJD68Rf8AuWXRByqQAc8O4IC93MIeKmABDTgZDFgcMJTbrAQm/JZNTWiC EpfoGy0B0QlN3CEPhDgEIg4RCDpcrTDIKsgRxkEFLPBDAliUQe6sRTGLTeseBOAR CiSApiDUQAX4IEAFQnaLGizUZGe0YSRKeYnW/cEPgQgEEFMxUaiqEhOEwAQmBBEI qAriEIcgxCcGxxt0zKAKWsDBYHwggxDgw55TPBLjwFSBEBgKBSFAUwIqgAAG7I8F MgiD6UIhi0tEAhMYhUQkdGjRbGqTqtmMalfXGAiuEoIQEgwEIPSQMD9apg09mAEN plCFLxwAoBK4Rw0gdKAoym8EIXCAA6KUgxD/fAoBdrWHALXRjFhwAhJ3eEQkYse6 QmzCE5twRSEQu03HTnaNlAiEJi6LWQnqwRB6oMMi1DmWCQnEBON4CQ/YcIUlYOEM RQrB3PA1wntCSKA+QEACfFoDCTgABSdYQfVm8QlY9CIToUSgJ16RCVG+QhUIluga J1FVrUZVExPVBFe76kZAkPO6crAgXc7hgSHUaR8x+IECxsCEKSAhHPaogQxGADz8 XKtWRBvVPY55iwEQABwDnMUgYIHYPkgCE73oBCXiuIlBrGIXqtjEJjJRiUpIgsEQ 1kQhoqpNygLxDxbGA1jxMIc9HJEsWjjDeCagDx7EIAZniEIWqgCOouZD/wKy4pSD hgeXTyVgALfoQAfCYS4CykIQknjFKxzxiEdQ4g+TuMQmLLEKVaBiELHwBJMnQelJ bNNvU5aq3ySLZUDkAQ951EN2+UA4qoBABmyIAQ8mQGYQx0AfX7jCFLAQhSTgowJ0 Vo+DQIOPEKiAAANIgAMMEMPrwaIVR95FLDBRyjx8zw6oQIUqXnHcTcCCEtiu8kQx UQhCZHrTUf1DBCUoPlHPQQ63PMpq2KCDHvRgHyWI9z5+8AMdjFgJJk6DBDYEPD/h Bwg1qAEP+gyKwk7iE89oxixWQYlUZGIQg2hFtFXx40xkQhKUmEQkUmHpjjtWylTW hBCjKsE8FAIWhv+4sB66vIgMGGUcbOBHPmKAAx7wQB/wLsE+dLCCCDxgC1lgwhYI QABxCOZoB0DALeqsggOoAR8yeIEDCABNccZCGcqgRjOesYpJCBcWjn5FK16RQz/k QZoajwQlImHpJ6/xsm8PBCYku0YhIgIWpxT1yungBkak9Cbn+AIPwhGOCbjABTzo wc3jreoGNGAMVpiCEs4wAAQk6mjAcls4oAdsGbCAYAYDRR768IplbD3hoPDEH1Sm CkskWYcF9kOBK01pTKSC45OQhB/8BkTJ+r6rkhXEH/4A1pXPIQ5914kQiHAGHriA 1foogT6iP+8YRCACOhgDvq9gjQTYg2gsaMH/oX4l0BBUIBxpMNknYvGJZCxD61j/ RCIsEQtBrwIVZG8yJfyQCjZmotLYhntatU2SBUS9B3wG6AeFYFGaZXxdRmo50Q9L UAU30ANkNn05N28/oHM/cAZAVwVRwD8yUA9Gx1af0gHiIEAG8wmSkAqeoAwJ9wzK sAyv0AeRwAqtQAyr0Aqe8AuVkHEc1wfTxHEZR2mpME0Mlk2OdVlSRVIH6AdA1G1/ kwfZMwdzwHd8wF0rQQFe0AZYMAaENwELEG8lsIETUG8/sCKRpwRRsFqWgwDA4gMs 8EzZ8AygkAmOwAsyCIPF8Amv4AmV8ArGQAyoYAmvUAmF1guTgHuTgG0S/1WEi9iI kchgllaA1NV7UEUI4qNZFmZudIB8i/B3KuEEAFAGTXAFbEB4C7AAZPYDrPYDNPAN qzgGWDAFVxANA2APhyIOtyBA2VAMDXUJw5AMwUANwqAMraBAkpAJvLAKxJAMvbBU fZAKish2RsiIHGd7mLCIjKh72SSFfhBWUgVEUJVHnPhpeLB3e+AGGvYR5jMQZXAD S3AEaaAD+cCKOPcDqwiLP9AAEKADUVAFWbAF37IBKGAD1YM3fxAJy1AMMIh1ymAJ wuV6qpAMY+cKtzcJlcAKnnB7GVlpageJDNYJlBaA+2dpUMiEmUhlhnBZEtSJ5oZ8 fPBlLOEEM2AES//wBTpAeNEXA4wXYtenAF9QA5J3BhWQD2/AW8HgC7+wDDDYDNSg DM/YC5VgCbiACsuADJtwYLjAC6ywCfpXafqXcRuHbUZICRfViA1XexBGWcD3loQg StW1WZtlhTLpWSpBBFfQBFBABjfHajGwD4KpgfqgACtAi7YYBdBwMqyQC8aQdVGJ da5wDBg5iMRgCQMmcdLGCqxwe74QCb2QCj/YZJNQSmqJbaj5kUgIhZoAVeNIZb53 gIFAUp64ju3IEregBE/ABH6pcyUQmIxHbwoAAeCwBUyQBWaUDMOgC6nwflGZDITG CsiAC4SYDL/AC5aACoT4C78QmtTInaJJlaL/SWlLBYSQiG0tiJoZV2V/oAkFRgjD BwgQ5D2GgEeHkI5XiHxaAAY4AQf+0QRSAIYR0AC/eWb0JmIKsAD90ALScIzHoAu5 oAqtYAzJAAy80AvDcJWoYAzAUAnIQIjTJgm98JmOkAq/cAy3J1GVkJFkyXbLmHGO 4GOZkAqR4Auf2U2ZMEqX0Ak5egjcA0SYAAuw4AqeVpd0AArSgA1pgAHexRIgcANa cARW8AUlMAG/eaBpqAAK8A38MANXwAzPoAq6MAy8sJy+cAqq4IzIwAuegAzIgGCt sAm3Jwkn2guO0AvA0JkeeXtrSQmKRQmkeVhl+ZE0GglNdQmYYEdC5Aqe/+AJrRAL sOBU6agIzQANYTADVsB9p3ETNnkETrAFzWelgqlz8Kal4DAD0ZAN1FAMyHAKp5Ch rOBo0madsjptxrAMxrBovPAL1NgLyVAJdsALohmAarlkhkUJSpYJkVCjuadKT4Zt rtAKliAJrWMIsTCh0rpAd8BZzXAN23AGL3ABwHIBJ6AbOFEGOdAESzAGZ4Bz8BYB golzWwqQ2KCqu3AMp9CVrZAMyNALvJAMg4gLvYAKylANfDANq8CUevoLyWAJMbqi P1iSgFoJkPAIkJAKklAJGtcHi+iIx7UKWMdwjLoJEmoJmgUJnCUM19AND1ABmUoP FKABKdACE6ATL/+ABU1QBWSAAy5QAqvIavugAODwDQrQD9XDDNRADMeQC7nAC2uq ocaADI9psCbgAVTwDMDgC45Qol7Zq6K5omfZOq6wCX5gsZGgZC1IhJ6QpqiwCp5g CIPwCY1mCZmAB1QYCt3KsihQA1ZQYzGrARfwGReQE3BgGk2gBGTwAyG2ABGwAEFL eMNpANAgDdxQDMswDKdQosmACqcgtQXLBx4AAiDgAR6QBcTQC4/Atb0wouH5g0RI CRY7ttRqsZmwCdRUuyRbiJbwsaswCEumVYoACirbDVGgAh2wt0EQbAlAAS/wAkJA ARNgJSxhAvIIoGOAAz+gD9enc1rKD98AAdv/IA2UqwzJ4KplqguOsAwG6wEkAAIk QLofAAYHwwt5yAq+oAu+4J0rinvIqqx+4AmfgGSQwJSLtgr396g4aMB2wAmP4AeK EAoqSwb+wAI5kAP0YDkboAHG1AIvQA8XcAEU8CY50QZfcARHUANfgAMxIIYQ4Jtb qgAGcAXSgLS7UKbIkAsQqgx80Abu6wEwQLoe8AHOIAzQmAqWwLScqZH7W2nH1ahO WQyr0Akmigq7gArrJ3YSF6cOFwsQjA0FUABqoDYvUMH0oAFmPAJBcAv0sLwxSw8S MBc4AQU1QAVhFgUxwIq+KQL7UI9GCw3aULnGcAyqYAy5MAzKMA1OQLrv/0u6MAAD JjAFypCnvYC+07qiVMmN3OYJu6AMDvmorYBgrjdg0YYK1qlGhiC8XrwCLqACIfAC fLHGeJYDziMOF7wBEvDBFEABOnELODsFN7APERADNADMIoCGEEBs2cANq9oKw4C5 r1oNRmAEJkACiwzE8rsMvHC/uxuarGCdNuqonBx/iuCo0ZYKrvAKILsLcRoJj+AK wSAM2DAGMxAD/VQjL2B0w1IP9SAE9CAEQuAZ9ZA4gXsB90AEOXEOY1AFOXsDP8AD OrAPjKsDOhADIrAABcMN3PAM95oLp8ALx0AMfLAEo0sCjVzSH3C1wPALInoMvLCi jjAJpRfOvYsIm/9wf6tgCXDbClJJcZXgC8DwzvE8A9SBAPbgvPtSDxKgzxbwFzZC Dx48DvggFjjxATswBYdLBgrQAIobAd8w0ScAAaWTzBltDL3wqsNADNBcBiZQ0jCw yI+sDI5gBziMoo7gBzr9DJb7Ca4wra4nrQl0ZK3wC9j2CsGQt2xwAh0gXwFTTxuy F0ktGVxzHU4NwhfwHzhhBF8QpVLABgsQAyuwAN+QBjRwAl9dOn+8qsjQzM28DHwA BdLc1tXsAfIrraygC7pwDK+wC33YCsEQDHkabZ7wYzU9iK2QB44QCbHQDNnQDWxQ Ag4ARsPSI5AEGvQQ2drxyoFb1PfgDzpBBEj/YMJi0A8lIAJcXY8rcAJ6XDIYTQ33 Sqa6QAzTYAREAAJVC8Q//AFaUAyeQL+sQAzFAMWs0AuUMMgI9gqwgJmosK8CngmK MAvasA3+0AAOEARqAATxZA85YAVB4Mpd4dQWMCyS0R57YUhsoBMXgAVUMAU6KQLS Zw30JgIVjWNi/QzEgLljGgzVAA1lwMg/bAIg4AzNsAwMawwOiYyW4HoTJwmwgM4J nlyRUDUO3g1rcAIOAIcDoAZiMIIj4AM5AASJMybDsRYjzhak0RUKMA6EGwVKQAVZ QAYr4JOExwNaGgEGQGynXQzGoNq6gAzNgA3S7AHT7ATCAIzu9999yAqV/3AKyeBo cmpku+C2FXsHDc4MEL4CgKV0LQAEwDIAPoDB9gAECQIXYx7iXPMxDVIP4wACOQED aJAFTcAEN4ADQUtmZ+azClAA15DMz9mVp5ALyKAMwtAGHjDEz7AMwbDJeL0KKa0K xIALyJAMyUCyjx4MseAHgxC8lN4NZzABG1BjPfICIbABFgAEXb4BEz5PNYI01d0U 5vEl1HEB45DLjHITRoAGS0AFAaoPeKy4IfYDK5CqGE3jqd3ryNDfzbB1yyALu/CY xYAKkgDtxFDF+2oJxK0Kgg0Jk74Na7AP+fAusZE4CQBwKmYP4oBJTaQWjo3uHNM4 MfHU4+AAQ7AR5/8aBVGKwg0wAWbWuN/g2WxQrxiN58fgr7yQC8fgfoVeDOq8oqqw DFWsCtJJDITICr/gC5AQC7NA6QWQBj+xKX1hAQkgDlg0E8mENBIQAh+uAekBQoKh D09R3TBLATArAZt6E/RwBUegBVvQD2QmfaCtACGG67peDLFapruKC8f+36DQCrGq nW/azcRgDMbgldFo9VivD0AgBjlg6kVyL0IxLJ5fAWP+FjkzAYOx7hpQDyBMAeOg AQ+gDjnBTkrQBFkwBgvQABFgcwoQATCuAwCf0RvNC05r6MQgiNMJ9clwDMfwocSg ClubCrEACszgxRKOZ2wyP7rzYryyF79kLdH/kie74xp7UQ8e/Pb2oAE68QHeoNBM sAaOJ8zAbKUnAA4+X7m4gLnDgAxOCe15jgu4UPSNiQsAsctYslyOfoEShq2ANQf3 kuQIwaHDPXz37OHDZ8GeRXsdOXbs+MJjRYoY8U2YgK8ePXv1XLrUQM/CBXr0KEAw EkDnTp49ff7sqY5MFipYyEwoEaNEhG8iRPyIhk0bN2rFkOU6NQwZsmPEiOEadgwZ LrKneOXqBSxYwm4iUPiwokaGDHsDBnj0SPFjR3wg7Wnka3KjPn0tN7I0XLPeTHoS 6lGYUAXoZMo/l0TRQsWKvwURSuz7Bu7bjxnRsmXj9qzYL15bh5FVZakV/yqvxlQd 81XpU0IyD/B1GFFDDBANEm4hUdOX78aKG0Fi7Ai4JMZ7E/bdcwnYwkt7Mus5vnBh +wYMlc2bv2DliBYc/azHiGHN2o8VZ7ahTk0MmapTWE+JNcYrro5JJphmroliBiAs 2EAD6UYIIYQegHgun8Du0YijDKczKR99Juiunr9qaskCelbS4AKXwpOpgvLOg/En c2rAgoopvtCBhxhoSCONfUDr5hpuqCrGmGGGQUuV2ozJRZdjDMymm2gGuMUHCoPI QYINNkABhRFGGOk55T7iKB8ffMgnHxnyiaGHIELEy4LtuvMuPAsqkAmCfGLk06dy yGCiiSzI+MGFH/9iECGCBQwAx7QhqdkFmdYkxcWYY0555JVmtOkmjVtCsEAIH9yk 6y8LbgHChy/j1Guvi/Lpqwcze/iBByCEoEek6OTcDjE5a7LAMXz6GaJPY3mCAQCi lBijhAUQdXaBb86QiqpnIlWFl2F0QSuWTbsxoAJ7DnhBBbrwyceiIIAAQg01gFBB hTDvoZdMjNK8V5998AmCpTntCSJgIQbm1cELNgj2DBzKUOdYhwMw4oYlivqCB32T igEcBQrAj5pnmHQErWRm0WYbAySQAUyLOFIOL5Dofdllk2bGSB8FMkIsOsPsGVgI cWbSoMGgJ+jHCyrOgeNhh4mwQYsjrPhiggr/VqCBhn0aMKAbqojM5clZmNmmnwMO UKMGFpzbCOaLLuKo3pYt2vBek2yu6EQRMeSIJRG3q0cIBinQwAE2pNCCCy7OCaAM pY0t4pYrqNBiC34a2JGGCBoQYYZtHn1Gma+xOUOFBA5QoQYf2mauubfbRp0kmilS oISWRKTTItp7ZfCFFwY+kY1bynjCcC4+6CKnxfuEYwYlBB3jhx7giyACEWjg+FFm sDHggI7ctQaBDsa8CDq2x+9Lr5HopQ4ffUG8+98MaZcg2BDqEYmCetjAoYomhD/C C2+ION6xPoCGKlCBCWRIwwQWsI8YMHAG3dAGNbhxjX5sIAG3UEMQJHCA/wrIgDrM WRvL/uKX5tgjHylJ00b2UYKWjc8vfMGQBCTAkhfIYAEKYAIVuBC8JlTBGzFwQgAd 1gY0TKEJWBjDBBpQgjQYIFEGwMaQsvGGb4hDBixAQQcqQAA1ECBtFAlfXtRGHXrh 614lUACZRuiy7nQkfovhmQ7O4IUjqOMJT2jCFNIAgCogTogOW8IXnHaFMYSDBzyw xgoiYAADXEMb2VBCGFjQghOYDh8HQAACWLaymdUrbRUxY0UmoI++iA+ML5TOX8DD gy9gwQnCe4IWrgCALjTsj0rzgnq0EIYo9GAB+jgBDR5ggG1AAxtKYMIXCDA6H9Tg HgywgOtSJ5gXov8PlPooAYaUU0K/WACM0TRVPcIxuCUY7o5OwII3zgCFJ9xyceZI Qo2mEIUzhKMENJgBDb5RgG1EowZZwEIBBnCAGtgjQhb5YEVI8jKKTKBVJWBhhirQ wo6EQAIhCMILzlSuEGwgH/4QB/B2yIUjMCEK3nDl4dy5uHKgIVBVIAMOwqEAHf1A B/zgxxqUMIUtfMMHMpAhdMqHOpZ18h752AeI0jauA0jAL+dyqj1kAAQZbEAFbIgB FPYXPCpU4QcAiEIBuQAGdATAHH5cqbFgMJQmKIEMOWrgCvfBj35EIQtVGIMP/qIX 1cFKoQhFl0LxUYLCgFAkcopqRSoAhBq8gEH/DTqAP3Qg1js2oQxJuMEXxDCFJ4AB DFCAQTnMkdaHOeELE5NCxewZgQlE4Ac/YIMVliAFNnTQBxKADsz8OjO+IAVWeSkf PsThRl5J4AU1EIIEGMCABRTtCDu84xKucAM2+AMLR/AsFbpQhbOSVmlV2MIRnICD KPBgAQ2IAATQCIEx7LSn+ADCURHKoaPOLCXiY85HZOCDIFggBOKyCFWFAA42pPSO T0DnDXTAhnV2FgxtGAEMdIJW7x6LHlKw0Rfq2RkIzLW5dmVCIe9xJk7utiT5UIBD q7m2tclAJBaVk0U0sAB/dGEJByZpMtmgAzJcd6xPwMIFKizEc3xBCVTI/8INfhCO CPyoVgpgAxK0gAU2TMB0FDkhhwZbAgvBcGUd6TLAXBI/jeQgHP4QghEP3FV+SHYM YXWwFhYgGZ0kbchK+8AN9HdAHPBgHxBQQAwUoIAxYGEJSdDB6bCcJnxhU8XiSx8b ZXAPGTq1B1+whlahi2Q17ADQaJDCK8HwBCh84wM7Ge2d+URhnbRhDFMoSkxjAIEI 6OAHgx5DFrIQtQrAyozWQclQv4zl59hDJCNgkAT6oQMiUAGPeJTuGvjxUTLoz7NO sAcAVe3OyzjhCEioWGsPdcMzbGEKWHjABNJUnVGiUKFmQtfLwGePCsiwAuDo8REO HEssrIENLtABGv+sUDgwcKEK/VjCttM6BCSsh57fWOA+FgCOMxR6CFXORw8slhJ7 9EAw8AVCPoAAXzQBIQgVkYADNhCBLxBuh01AMBb80Q8INOALYwjUtQ9AARMoPK3k SAKGszCGNIRjH4oChxxn8IN9KCDjPMCHBCow4pLAbMSp8gF1NoiABOBjDWmu7BNK GoU13JQfZJBtZw2+Bij43LvnYEOgDpiGpTQ96baOQQQU0IOspzzAaCqhcvS6AQcw YHT9UEMWYA7zrmK2H/tIwxnIcOSxHqELFwCB2ysMg1wXZQx+jl4JdDADHbhgAYY8 Ez4qEAJ7sOtMWS+fCjq6gQ32AxwFfLZlrXD/gxnwIwLgIDpnPQuFNRDBzpr3rlCW 8LSKhT4GOrB1OLqgA77nowITfX3q77H6CLG+rkeubB6lgAY2KIDW/EDDdbMrhRmc Gvl3dkIUHG7rBSQF+j/oxzi8MIMkKNoe2fe18LkH2HIlPGqCJpiyMWgefoCABWCD NGCngpuCflCc99u2XEIyMrAYBlqBFSgBcEiDKpCCKLiFE1s3vbAQArMxA4wlJfgC DdMBBfgBcFgDHwMDKiCCcHA/C1S1cuCBGmGCG+CBz1iBmwI+LJiCHjgDNCkoMqKI GFiDLlAzmCupgDsD/IsdDcuC4OGCJVgnHnS7cmAD/UEiW3stcADBMYCC/ykYAxzI B3sziR8YAyEog8VrgiOoAhu4AZzih9gJuFAznCaAAjbIPDB0OxMooqcpL/PjB+gr Ny2oAjQIBwbYIHxwwCTQHwNEshrgvT/rsG/4grDaHy7QAnzwAkN8vyMgAye4ER34 EX6wKR0otLEjgygYAzbARGc7QBu5gh3ohxXoQ3DggR8ANS3orCZgAn+oQFREvjKo AShYOgVgIH7YB4qrNsipAmSCNQNsgtkiA3/wxEEDxS8ooIJzghroAgljRgv0gl5a oRLoQAgAtCjYguWjgntsAio4wCm7Ackyv+hZAGsYAzUguCeogihYxnW0wAtwDwho RBr4AQh4AEK7Av+nOYIj0EcnUAJ/UwCcKoEGDIcz0CkdAgPLwzyFREV+KIEJgD4c +IEFoDU5DAMmWMMpYIItULIHcEj4OKQx2Cy1g4J+6COUZEb1CgIcuELWmgBYxLdQ FMl+wClacy0ekDwbpAIMeIFCJEpmBIcuaEceaC2WxCkFQMOb0smkWIHWWgNzU7sy YLYi2EqF7AccgIIq+IJwqD8doIGbWjaaYy342Et/GILnukEv0IEdjMt1/AcpOAIl iIIFeBboUwBrSINvSCqUcIG13MKCW4IVSMjEXMcPGAImOAIsuEJpBI1hTDGI4jEb FMQf6DnQ3MpyQIAy0AIr0AHInAClmAARiAH/8gqDLeQCddCCGNA22YxLExiAJZgC K7AGvESUCaDKbvCxHXKCfmgD5JTNNvACLZCuJOiBcMgHHtiCKzAiw3ECehgH7dRO IygDJ1gCJbgCNUiCK1ACfduhKvhC9mzPKvA25pwCLYA5LnCCccAAdeRP5DyHKoAC p7lHXYSCcSiDVEtQ2TQHOPCAMrBNb6MCJyACIojNCmVPuDQBdSiDKQABIwhREa1Q c2iDNjg+FpVRcpDRGu2JDLDRHNXRHeXRHvXRH1U4ABAACxRSnkgHebClPokHd+BP AEhSzXNSnljSY2kHeSgr9ozS98vSAFiHeDiWdJiHdAggeRjSO9tSKH1S/0M8U+/K UnSABwAAgHlYh51IhzcFADIFgJ0QAHmAUybVCQBIh3iA03cwUjtF0igNVDiNhysN ACGdB35o1EQFAELdiSLlCQHghz3t00sVVACIhyF1BzhVVJ3QVADw0wAQgHmA03Zw mChFh3lwh7JaB1eFVVlVVZ1IB36Y01Rlhz+V0wAIVEp91VjlUlVtGAFoB3RAh3iA h0rV1SGN0zkN1kpNU3WI04YBU1ZFVX7oVXRoB34Q00ZN0lzd1Xno1QDgVlQtU2OJ Unfw0p1oBy99h2aF1zwNAHjQ1mL903y1Vp2YV56Y1TQVAHtt1HwFAH4l2DW11jnV CXaYB52Y0p2AB/963VJ83Yl1eNiBZdRWbZhf3Yl+1VWe6NdI3Ql0AICyOtMoDVme WNNGLdMtTVlbUliCDYB+Ndlw1Yl1gFRxrVScNdmyiodPVZooFdWizdMz7deBNdoi jVmeZVlb6lJRldkkbVqn/Via7deRvdo/tSWlNdoyDVV5wNk+Idp1fdpLzdOBBYqm XdN2lYd1QNmppdaztVqd0NqazdObBdidzVK1nQw3lQeODQB5yFeegAdK1Yl2sNeV 7YmmPVyALVudMFm55Vq6nVmRtVd5ONV7pdgkZdyf8Ft2PVZ+cIdwVQcxzdVkDQB2 4Ad71VmGFYCXfVJE5QfVxViVZdVEpdy6zdL/y91aVD1YZXUHfrhSc73YlY3dAEAH diirdwjcY7FUAejUayVVPvVUrV0H601Xl2XZMpVeOCXTTEVVVeVWfpDZdbXUP31Z swVetP1Y64UHnLVWADjX7IXTdC3VeBjbClOHnQVS0PzX/1VIdHiHIfVWQBXgAYaH 1vVU9v1TTz2WTv0JdhDaBF6cUTUWCfYJDLbgh+FgPtHgnngH+u3goYXgDIbTEm5c Jx1eU11dVTXenWAHPuWHd2BUDlaHN52Hwm0HVb1TMZXgV4XTXsVgOF2H4SVdnvBW VYUHBybK+y1a65VafzXaebhSDJ5VT93UAAjVogXaFO7icy1iAGDgVd0J/z6dB/Ld 3yde1SyeVHUYYReeX0Jlh0F94HdtXVatYwRu3ee1pU6d40o9YVFtB8W908SN07JS VcSNSwzWYJOF4DgOVxi+Y7w92QfuVR+Gh3MNgE7l03et5EY95MFN4U524QBQ3IcF TUcuZVH20hDW4FE1ZKNlVUwVVbE15aJF30E+4VheWprdSlZO2EiG00mO00o25KBV 5nNd3k5l0k41VEF+V2F+4HlQ5qCVTWqu5D2mYzN2ZeANXlLNWTGF5GaV4DjW1jF+ Vw1+UyTF1Y0N5l5uZQyO41u+4hOuZ/DViTI24lxWXgaGVl5e51K25aJl2MTU5m9O XDQm1lBeXevVXP/lfQcfjgeG1WBDtlJ1hthWTod3aF1+gIc0VeGRJumSNumT9olS oISVZumVLoUAqAVRYGlZoIVSqIOUZmlT6AlakAWWHoU9aASdWASW3gOe6GlKoIWe UOmV1mkbXeqWZuoAoAWoXmlZYISeIAWWJoWeoGpKkIWgHuqVFoWdsAWWHmueyOqV 3mobbYRFcOtFqIWVHgWdmGpK0AlGSGtZuOmdWOmplgWuRuoAqIM9WOlaCICw7umr hmmvXmnA9userQOZpgTFrmu0dmmyZuqVXgSe6Gu+DuylnuqXDgCZTmueKGtKMAXN 5tG4pgTDpuvG3glG6GydiGtRqIPC5uzAFuz/lS7qpY7rpJZtWVhqnqjt227tHZVt SrDtnajs3P5rnSDt0aaEufbspB5s1V7q1LZrlSaF4d6J6JZp6s7RUVhpW+CJ5vZs uw6ARrhswqaEoNYJqpaFplbpUWBvSliErDaFpYbv+35p94bvGl3qtWZu2NYJ4z7r pb5q7W7qAJBvxc7qpJbpUujpRljqzQ4ABQ8ABmfrnv7qnTbwADjttU5rqCbwzmaE nj7rqU5qwibvub5wnSjxliZwFk1r0T7vECdv1I7vrn5uB9dt1r5qFt9wljbssMbw rvbqGj1tWXhrtw7q5raFHafu03btAEhr8wbypBbxyyby+8bvw1ZtK9+JUyyXUcmm 6peua6imhb1mbQwv8uPe8gPvbJnmcpl+7rB+6TffCe2+8gpVckr475amhT3Qcuhe 8p2477Oe7QDYceMW7VKgBdfWc+n+8fUWa5TeyoAAADs= ------------vuxZAGdJbZBOA4dp9AaqmH Content-Disposition: inline; filename=audiovisual-new.swf Content-Type: application/x-shockwave-flash; name=audiovisual-new.swf Content-Location: http://www.tydenika2.cz/res/175/248/0x0/audiovisual-new.swf Content-Transfer-Encoding: Base64 Q1dTBusiAAB4nM14eTiU/fv2PWNmLCPrMHYSmZClkCVrjC3LWCJLdsYu2SU7WZOQ tcRDCFnDkC1bikJEKFS2bNlFvPeonuf5ft/3/f31/vEecxyOmfuz3NfnPM/rvK4P PMAwBZC+BQAmTeAS9OjoSB5+EQUAEIAkHugBjvw+LJs5x/O8NyxfXMwM8DY00vLd anzsUOjgUDj3c+I+u8PI6qhzd9eoaIdPmmRSR1IC59XbNkqnmQgEXdRlHs0D0aov B+TTVhxQKTo8w/fkpFZlZSW1qIMpBrgaFy1ZhMjOR0LdjyvDzw1lz09m8X7Yd6gL tCc0S+9kr96cm9APWntDSp1j/vyHhVHLxnKw/MH2tD715LKggEXAz7iH/tNjdYeL T3Qm/Fd6C1S3jSaeHixwtmyvO7Qc7gTvfHv6fF21ZQdb5xD0Y510Kbgq+LrHbtnR z5H3h3POTw+7n7QniuxvjWl+aqrZSii7cLSvNf008vHRsuN0FdfEqYtrT6nJWnia NnPuR6jCpl+FrUkp7p5X3GVXNE+OMI04SN79EdwsdFDFtRl5Q8Bw+mf7WYGt2o+b ZQJ9/Z6PKkuRD2le8zZUlbpuaWjK7h+4CuyjzeauFfwsGb/VNRnoNlfX8j3LqCVg K6HloIzvk+9RvhEV1dHBWv+bh9+OVjZ0Dg9+3pHz8/h+afxp0/f1w+YnKxqk0aRZ b2oC6nyoW/zSPzHIH97VDAxu3Nhdlb95+FzA9I1r0LT7tf12o2uNu6M+h7LWq9SN nEELld0WN3fbHq8QdiuXjQ5nvu4/qP+MPmxt/LmFjD7yG5XC1JCuND6dOJi98Om1 BaMMGvnwYD11+ylB+NbK+uybWsaPmcGze9QcBy/bIoeQk7LfpjZI+5G9Px0CjI6+ Oq2Oua2+J2w/Hc3aL2sM/vyM2iKoar9IfH+kNMhSplFjVdPcSp3mULHeufbn9rg7 8sJIxH35hgKqqrSlns1XMSfvfrmMiTpFVQ5n1HoTMcNfeeE0TIX2/CNMjGw2JUqA PgZ/eseDu1yvd9vkXmU0fYje622TYfvl6d1H6WPl1tU7It9xw2blGi251xJma8fK 8zy2RX4o1u5VzfnvrXl/DNcsMjyt6sEm2IAgeEHj5lLf82E9XATFb1ohGN84a8dO pRt7XmNhdA9SgnV3DKp165VfjpoyNo6yt7L57nTvpCRjmrZHJ1aOYwhZNsW3QXzA GBrcZl+hfjw2NTvWcQUrn0XZdr1SbPQ+nZ7Hg5SpeuMIMUGpB+9Z+E5KHnJUPh0x yZxeHSAnT4wsaKOe4JQdfvjV+rq2moeg4IZihUjrxLZ1y6dPmybHG8LbHb+XfL23 JWfGyp72pIjvNPispPua5k/LYfeHlG2iG7joSFt7xksLOgt67c7dih6XBVMZSXrZ QqueXRA5reTh8lOPdkaX8Rusd+wsflWULrvIHv/a5BS0gJXFLkCYrP87bbaxQXWN r8wnSpL5z/r4nCyhiJayhJgp2yAuvi2MxR2m143MyLaF1jEvw0HVjrzKOpO0LgWP 9dYtLYvrM9fnOe+ODdPTZ+PD+vTZzNWVuVlj2fdynkPNTNNFwRN50t6qLxojMT+z CCL85akrYzUaWoUM+/wXhTbCVpeONC+FTnVPN5+HLbs970HSVMhJg5dRRkn05a9a obJOpMu92tA4T1TYeToppZpHfa4WUblQTFVqGHxyV4zww4syDp+o4PFCFiXOZ4/S ojUHOt6FXF97msojx+jb2skto8olSWummZKXeMpp6nEaT6wJ7Q1eEZqvtDjB83dO 1BsLsRUoD4ur6b7VIe1IKyG5CZsosaGyPcBF2bLEvuqqkjSash47WCODoVceYc6I 6Bq81BWjpA8T2EOo7ew+yP0qWDwvUvm6dNvfeHFyrHiAnMqs88oX7vrArLWMb/mc hOQlRvJIAbIEC2srCCEm3M7bpvxhpMqJnbeDlr0D3umKL5COhaWQ6jMq7am8nxRj uk7IRrVXTcxZSQ0/2amu0IVF3zQQjXtmGP+XIUOlzry3yguVCLQ0c6Tdveiv/StJ vg0wVTndZ6Q9qt6fVLIY6BIohUqH/LXFFX2qx8x8KRbrFKpLuQQF2uJ8DxXkkciC KS8mgbeqDLzWfOlXDC8feK6Nqxh5akXH8TYsyh4cvsPAHOa5tDXekivH4rZC8IJ5 MaUhR4ZqrTPzxrMSV/avGrfzwNUpEefqI9yV6a3J6RK08y6TD166/NTOMmM5aj2Q 37TtjEQh3VTqqCGZ2ctWZkUDhfXORvtUP2OJe7oSxTuF58ipMDz5tg3cb+eNGU0e iVypYHonjlTjqnEu73sz9IrcaKF/u7qC8p7BS+Z5lRY8o3jv3ZDAmcALZC+KQ35M l2ewGK1Cz261G9gGfdL5qNQyocMriUMVTMmpfDC8bJi2lH7zjKNbBEsGy/kSNyzO 4wqTwLMwN+aIJydxwUb80G0+BI0W5+jr7UnagDXa7/LJYfrF5y6pQr50URxyJ5FK PKO0ZCMbGsC2zWjCquTCwoYuhekncEUtveXJs07zmBSpSf5MSVmrXCS88bpwHpP2 yKQw+WxWkayBosE8DWmDHa76dgl3rdNLbKchDroeqf+dxyQ5bzqtqoCnNppQQGXb h2KfkuEmZwkmu8qJSMJ0m8kYBuqbJ+5mWtNnC2YkQ+sc6hV5RYskNbgTyGYxTG7N cvyM7g1yUMbYKTYZstxkZQIXxW3WFCcxAYPsCpWZMEnDwZL+L6Id1hJpJ9sgid5h NZTbFC+Ub8HKbGU6vBgBh1xBno2Ydmu2GC8QUsfeYeWUcPNYfYWXQvdzQ6orLYcq D99Hq8S+5iZ76H3xfFZiZyy/ZEp4zKXe00WSbDXU5exMOqIkWiSbLfjpZOmxxSHx hzGRZRyFMzBSErJr8AqCIc/DE7uXo0ufvoKdFWN+J2blEtN6TYMyXvD6vsJa4rab yaNHpdl36NkouPwYDCkOVGvOWjIgmx2mUjBhOUpjqsmhQbfTQ8XKOqTPHFy6fN0h +Kx1ygY5nFShp4d/vQKzzquJwBgMDp8LceDKIYXi1RIsbVyT2s6EqclkOgXzV8k+ RpLD0eljIQOhq0Y+EInxFDGgv52CSko7ZCTPVETB88lsEpdeUimSg7d0ZNs3maJ/ UBnFULGYFJ3AoFvFWngnR9Ur3FJHUpUmrJ+G2Xe6i5+qkGFCO+GMpG7Ao0FZL7VL yjvul2waeM5RllapCz5RWSdXuB6ZgOBI0mi+XNdk5JNB0R8xS3rzWyMLLrGZZNxh pvVkI16txNEq6/ausNY9MsikGo3ZzfI8dfi2Z1BJqyBO0QOjWK4fI+gZFqzlykXX UQXZYhiOoFW8avGuVi2R0f9aVtz2VFbdeQY2l9IeRWpFNhrNjFgr4BkzPz1rV6Jz 3oceLlYY7+N5XRMBJQ+x5J4B5Qb9AtMHqDb1tWpNOUNoqq2aYfJVMRwkzleNKuWS OtvIG/7BGR+/kn5eyUzf53tbbGa+jGFbifsrvLKGU3wikKvJi+npxuJmbrflYjC5 HWbzfM1un5+dmbDCM50wVkFXkwm9kZajSIY4nU9iszyDf3OWfsfDlW/0nLmY2re+ qLM+ajKd3CclJ2EmLMp3TdgiwYJpfwW3zPRSNVlo6AeLE4Kpj2Kr8KrBTfhaRsEU GewKJC1iEzsMU+2A6iSptWHXa+BQ/U4vRJhKNLbyxQSmfUmQ0XDU2igmboxqt+Fk xiX/DKzHRcFrd2qYlQRn1lCvEAyqrWVWqW6ab8Xt1kyMbKEcuFNi8Ouucm0FVlfN tObvV1RaS2M+19MVvdkU6afEMGtMsyIobtHmQFOqyIQ8OWgsOH9m2J54co/SOTQO zzv/5N1anE1Mhd7pm7BwVo7+nuZsdY9u1q3Q67feyFDsyO6V6xxM7SNtJzdeoJGR Mm7Pj8zrJqVfm7Wm0sAz3RBtdvE/PHgDW1oaJrIynggL7Tjcvx9+rrC5vvKL686+ LFd6HYnMwtsCReu3vN2nG3TTui6+GrWAFmj65rdI3yi06O5/DqG4zUtz+PhiK/YS e7kGV+Cjon4DD8cPiRZi23MhhcYfItAfu06UNvxY1wui1cO5s1rRmqO9D+0yqla/ m/HW9gHlskMqj9+PK2a7hiVkZl29ZnLtwfKLs5d4w+yny08XG+uRJ3KqogtnnOXD Clq+nEC+/oHgL7F/LhVCy0xRGXvbTnTBsJCe7b6F/ZCz8e1lB3nG9ot+c2fftLeM Zp/ctTyNwp1y8ts0ZRlz3mDWpfsp7XdTfaR/gXNjasRl6p03qSXDEKVenTR32/UK l03VViXC+5lcD6oV5hp19g9fN6mS0247aX2ThKnaXGUnR1INvtLnKfzWNh/u1sid Mp77l+9LBHvC1Po17PU3HVW+Q40OV9Srb1Hht2RzJ10MeADX8rvcG7dhqp0DbShn 0YASGU7/pk+rUW8f++DoaQ3Gmi/mXuVNnSpZrnmYKOlc682ivGYfzOC+IGUgXiQC eWTTtFbEQM+WvWzbs+TvhEqtxCp5cjS8nLB+mkh5I4CUkyROYTi05BOdumwMmVuQ XFEjC3tAQGXYYju99dg4r+ztH4OvMzJWuzt5PZCimBjKob/IyjWMZPasxK8kJsxz IJGT4aOHC5kqTN3i4hNVbLq8TrVs0wPaxjWBY8ZFVcwn6CvWBzxynu89yno8HTDb /fhx8GJ5Y9vRLczTIRiak+LVXmokwtlLanEoB9tHvb8VONSmXZrzUaONrlxF7e4N PIVb6ul6E7M6ir4ezdNpGnzpp7v6vkGH72dyQDSDEP1wt/y82NP1UfcJxjb3/VrL L0s4XvhApdHt6TRm2i4hNfTCWKTNUN3QzPQNn+quyes5rp5SCyGR11eWnOaGKoCC ihOl5+JYeLeAOBb/pVxDK0NWLao33pgLRohA58pXZcsFlgvQl+RlVcrKJAVT63cV bXvPJcA/pgdLssbOlg4PxbjmflAKX9gNeGM+NER9a212oVGevakQZXb+XBM7S2HG Z9JzDzLOztGOTpwZLBVAbYcfPdCUHQlbflRxxInzULL1k4nmO9J/+JF23nUrkmu/ /JEllZnD2aCeS3rRNgm08O725LuPX22Gs4hfRMf6fxXbDq0xXI+j0G9jJ0GqvIHw ulBe5SVbzYm/oZtaNkWTdoXqaSuD52ZJVeUXx09jZszKFSjr5sZXEZuP+Kzv3KO4 1tVbXQnTYb5rtm2A2f8c2IEOWD/1XUsSkRZSPI5aIP9rqGWckzkuVjjonKDf6ZZ7 T2rbvVi8sgrvBVxYRxQoMAQLGtONoeQ8809Q7PNc+tjxgq5ZAXaBSjDVUzAob+2K 9sYNBTZNBY/PrXQ6prt7NXPGZ0Ji4PRmUE2Z+5XGqAnrUNeHM05RGEYB66h7chdN Hn0ZUdp18/BrlgcvE0fkRqx8jAalMDfNlxQQnvDUdi72V06rjNw5XZHwVTfeRay8 54Oy59HGswFbZ9LvdsXzFjvzN/d1VYXVIlnWwoSFvrY5iVQaoDOVLupGztI+qP4q X05Le1XTQckffe32aszAsNS5zA6YZNnhhWfRRxa21o73974M4jmZ43tenHufE5fC SynoqKv3wLXsXSZ5JmoWXdLc1Vb1nJYdl2Fj+ZLro/3pto5bLSUildlXNQz4yAUb StlaZyZ9NEKN3BrVBQeuKsy8vC74BWG6sdeT6c7rl5rF9tkynvahhWhGe1FnfeCS GnSV3GzFqTNcffY1NJblkkgVp2XfdY6bZfau3wI2QxS+Js6rskam1kSbSlH/pHv5 1glbV3sq4nCFEsuqKci7KrulaHqtrCv3gVNcumc6pS2l3RMF4cHC6/TbcpnmLAcO oU+ssqNeAtq8LssPtZQHxn6W7Q5cXutmOCS9PyauLtWXkmp1Tne4rR/lsL08of0u ODzQ/Uq9OWNoAu/GnmM2ZXbbCIu7HC3DdB5KQKTJ8zX1hv9E16Z0dwWSQjOFUtkh mhoeMhaqrzQBPdX8ge2C9aBC5Kz3fE2U+LCOqf7d5kBsi3bPor/IIKqSWQ2x+KJY d7b/omsxQdZEib+u4ey5w2f91OMtI6Q9byc3hRgGG4vKs5ZdHwS8w5yZVWvsCJup q35WK2FwpYCUSZze5MJwYPVfsTWSN+TunnB6LImxCME97uyyzyvhZfMz5tyGxFuJ fM2klFSK5lssKfaXbg+b5X6MK+B/MyQbo7dE4VWbLuSlX2tZI5WQGJ8sSz2esOWU 6CuW6IHMdxOQRlxmey1d4PdJTV69YITWeDxTk+5zMYxRKv15zHaFWPDMqw37xZ/V d9mCvj83etvicMp4yTm00zSe6vXD702ui7ziL4KyD1/RVupa3Aec9hNGJY+UKw02 Nsi1qm6elgydXDndtVfMfM/GpnhkPYzri/Ow7XllNUvy2deMxWhywU4bG0ekgTej TMNXy++jn/JoqKw50ZoJqTUlOZ7n6m7I+0rEdl4UStsyRpRhtd1OGe8mtAaGk+mw nj85N3hmQRR3QeIUX91HvAWzuvy4XcHWdHJzkqyfn7Lgi7vCsx2aZ6tsdqdez6F4 dcdFxXUc3q1W6tfTC+NkAhNMuvw/30wtCDLJ9x350LCjGKyu3RShGNKXvZ5j/a0m qfTtBV3tBxN5ohlUOsmhtknpfo6qpqQbDUsNuT6bPCm+nlkzCtDLCPOuIeoMKtZu uvcr2ffGyRhRr5ZTPGV/1J4zi9bqbl/2w1YoJ6S0VukmSi/1VJviBKWCKY0j1MQS vbQ9tSri00nW7woTKMIIKjp4n3LxNFr/HUTa6lnBnNKn8eUJEE3m4CtfIpP2Jm+r PuDlgGt+WH86SQj9GohEyidKF1OU6WW5554PjXcJSHnqo/P5PuqnLmvhTtePepf0 fu+zVOn2GnxOesaSlowXZ//qjqgUedWlXHalnG1uUPwdCrwujNitM/9sP5VhlSKp 0UDJ2JOwd3Dx0N1Z0HjXOXQnstvwR4jP9G68d4rUnYtzae9PJb67/L7Rpl3v+2C/ 3JN8x1VRqzYbHLN3SPAS1ecjU8GPW+F2oZ8bP8EF6wk5b4qGw3Rc1pxqU14+H+kx M5rt9798edV+hGf4G6nmUItbhRj/+xOMs2xjvqSa1TMW1Ma9eIXlLwLOPBfmPhlf GEnwtvnJecFwb7gF4AMAAArgf/9rEaIIAcYUADj4EKBhKFkDSGs32VNplsNJrZuA KAQCAs4F5Mm4wWEScBFKFyB1ASDA+fPnl4nzMeD8cfbU0eUYVetYQJ4yFQIAMAAO obli52lr5WZlISrq4WVxwwsgB1CAOuAPPAKeA6+BXQADUYa4QGhO4FvQO/gmNHZx 1fpOJHo0f1plB21a4waz8fauJ0wTfDC7bjmxIgYElX1kE6a5k/PEIEBchPXB72Ke p36EWdj5hi2MmY/mT5q7CC2Vr0mbid7qZOJXaT3xQWLmm7d3AxacrzLMDO5sLoH2 MfJjF7rq3aAyjZUUykl9azA/kC1Q+JU1Kn7CHJxne21+G7+DGRdojMs1iOvcT3Ez MK8nfCUoHI/F7WAmylive78SCvlXCJOxcgxDVr52vqHeY/mj5tP5Epg2/XysR3lW ihvL+etewH/MlR0eaV/pXZn59ivsKXMJ/Da6Dj+OMhULTHHNlINZgvPVmiwm8j0I MshGgSaq+2cHJ/LWCDIpbkxNf4/l7SMbn5RFTqZOdo70cbRvL7Na+UYtgPPywJhZ /wIUASvAFnAEXAB34AbgDfgA8owGAJGa37xwKbm72AIG/h529lY2dlxWbrZctlZe VlztxVyiUlISXFqONp7uN9ztvbguuXt6uHtaeTm6uwlxKbq4cOk5OuC9bnDp2d2w 8/SxswVJdyAHQAHB/nfS+YErgDEYQCjQAmwCKIg7pBvyA6IPzYbWQalJ1EjMSCJJ yklmSE7CNGCxsBbYZ9gh7AzcCx4Oz4e/hwOIU4hriBhEMWIeoUAaR9pFSkcmRZZD dkBGQwSiRZWolm20n1uSgTn3vlggKlCgEZn7Z4ioh5UBkCkHbNw2ZsfIFNlYY2lA wGXVmIMsfGyf51eZ7/vFxzITSijEBbdS/gzti28t8AIm83/9UgC5a57fxjTgbrXv nB2AO2DnlwbWzGUEmsjqBdBGqtZ3UtFLQuuTNAbzIWxo7d5VqHA19lgrBB8jX1BH 43HlaFXPhKrG1gWXgRWcv3NhJxMxwOdDoGTNQb3kw9WaEypVqxorGquxFP0JA2P5 U+BaP1qPK3EriZ2Mi6tWgT6xFDks563v2Pla+drHM6Bxt/oYOzl6t9vnz5gDoH7A w5lRpfVxwhkB4mlBCe+C2v4IM2PI28+vVCE0jl6bzAvLWxQeyxvNH7s2ag5H1hCh agQhsyxDr+TECqEsrAKjFuDatyFtXmASgWhaFqMJvuhjVaa+BffVjrcgbrOmMi7Q hCzs3e7kWPxm5esTT3E38LG3d0VjI5Z4lhbVSlUCYdR8Mv9/DiV+Mm8JRHgbragx D3nhtYQDhYvM/b/GUkQg+NEGZcohH9sd5xORk3pcIvjTNxQNInltOi706gBBRuzm MQlCFJ3DA6A4sBKgOEIMCF5/n7bYC7hwnN5lmSK/kumPUEL1hAeW/kjgD4V+aPNM OQpBhruB+SBHz0GOlCniilpAp/IiZjpE49sv5lQrsRTvtQZ+oTuWB3d+DO61VL4k tDQQVssESBKdCv7ePv537EbP0D74ZxgQHO4VwyGiNNZwN+tUQ73h+JaBX8uWcGG1 Q6Bud420Ij+yEGO1XgTNcM9Ih6SgWrVNZf29wj9AJESusOYy5LDmgyNYz/KcyI+s j0FcQCX5uSXCzP5ebGDfvnrWC45vAjxwgSCN5X1MAipbQ6lYF6H191qxIr+tCvPM yO+YNQtv72MKhJpE/fi98H3HBICIwwVyEcus1ndA3gn/rPFBP8MTnc/lT4bwCxX1 /TLHqHi49h0iVM9BqJQpcmhIjs1PZRvfSjxE3L/YnDYnGjOIVpo5FNTJL9v2O6ZE O4H5X9mxad/J2LsKHwJ3VG0nECmsR5t/EBFQObxjHQemSiCYKtJcpPAhMPnilohG oPLOgvjSXSPtf4TztbwJZfyfgcYKgzAeK2/qGDkwuj0TifZVSgviPmvmFy8oCKj8 OG8dFzlAFF7r7znbIAA++DacN3oJt563HPnR9K9fVePvId1GNJHc40GTbw1YuAJU uJ4wlj+R71IecpxhxIhAU8gjUuSCcylfEnYZCKv0VvkVwcoyWHyIeUYsd18JXMUD YK35vbfewt/CCfl30IJ/E1Rvzh65wtTEIC1mD1oFc2/cM7Sf9eGxOn6Ng0pbYRH5 PX6MWti/Cfgvi/s/rGHuJUiA2TNB1kzc4AXW4xjAY9aIR1wRAnMM64IjxniMAct5 op/9F7EG5rgsVOCTMmJd6+ToAyv5pmvqJLHSRU5+kPjKxCAU8m9ONQuOd3cb8AFd 8FcFaBIobF89wVxPgGvmQhqwY+YT5i4DxxUbDerMnOOYfG+wqBcRiAkGwvLxuLIe j9eBdWIcrBPmKvvEKMB3ivCrgK70u04wSMty/FE+xX3tO8ffQO/7bZB/vORYBGvl WcgmMUt+lR+yfy/n3tE+ts0E0DAGbi2M5oELhN0GQk0WOvdRN48DZ6J455D/r/L1 b1mAQIFij1sSWpvkKkaD7O/igsBk/4sBWXmrd6V9BYSMid9cWjZWDjRRsCGACxSM /Hn+P5SdyNGW3/kAGrcHLgSsgGPHIXgIZYGWqgb8TtLfOX7stL+rLVGD/3j8T+ZK larG37b9pPwX0tNxbaDJE3VLPFPIf+aEMeGfvY752MP5gCY1+F+pYyKct48yBSeN i1mWzk+yZ8r2SoBd1PyfV4LGgiUWSfs7v4wFTENQaX8Y8AqQBeWznCkby/VfKv53 5l4dAN/xq1JYlhLM/3kHSNrf4IJqjCVuNpkpYiDUuQ/aXDNxbJk1LJ7oikTNLn4L 9SLKWYELEASEAGFABBAFzgHngQuAJCAFSAOXAGXgMqALGIJNmg3YptkBDmBn7Qg4 Ac5gw+YGtmwegCfYNXkdN26+YNMcAEwDy8AJyC2IPKMOQGy2fnda/286uCOoHdi2 I8AgaEVIujzBr+SJMODoCJgAP0gIXjqEF7CDGMBOkWAo49kVKESUQuKIFwYy6ARA 6830/W6HzVxkd0I+CsvjB+TGnrvXCkdEx56ix2LiXZnCAUCNhCaGCaIEDe9SxiXk 814UuhiSmyl6/fNcNC6BmharFg/O8YLRiuPr16ERcNL4uDt0FwXjrzPTiaIs4dC7 oRmkWKr4k8SdcuGksuD7UNY9HbgQFAILRB+BYQKUZHQMTBoi3CFwUtwdZjasnJ+Z 3wfRU+23WylITsGwZOBiiAK4XJKcXlShSvT6jGoELjafDQvoxjDVfxezvt1NG4Ji xUrGJ+DJFaAh4ExbCtqQXOKL8J3dMRwocKY304xoig14ghSOk1gRXRwxnCTkCUVF unO21viX3ZEZAIbND8f0QTTFGtNKAYDDbynJxPEzoo9mMF0Diae4sZfjgRYybRA4 UgC8DVGRAMTLEgIB3rDoakzA3hxEFAgXBvBeXh7SwsK+vr5Czo5u7jd87LzcA9w9 hWwChK28bR3dfRxveFu5ABbWLlZuzlwAcBuBgIJb0vT0KAD//3ygpBDwb8yvGyQd UPj3oz+XSuIkAPhfdvD7Mg== ------------vuxZAGdJbZBOA4dp9AaqmH--