ZPĚT NA ÚVODNÍ STRÁNKU

 

 

Galerie Emila Juliše

Pavel R. Vejrážka, Tylova 151, 439 01 Černčice u Loun

tel.: 602 456 314 / info@vejr.cz

GPS: 50°21'46.893"N, 13°50'44.536"

mapa

 

 

 

BORN IN ZIMBABWE

11. července – 11. září 2010

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 15. 8. 2010

Částečně prodejní výstava významných moderních zimbabwských umělců

z unikátní soukromé kolekce PhDr. Marie Imbrové.

 

Pod názvem BORN IN ZIMBABWE / NAROZENI V ZIMBABWE byla otevřena 11. července v Galerii Emila Juliše v Černčicích výstava soch a obrazů pětice předních zimbabwských autorů, kteří jsou zastoupeni v soukromé sbírce Marie Imbrové. Stejně jako v předchozím roce, rozhodli se majitelka kolekce a galerista P. R. Vejrážka uspořádat premiéru výstavy v Černčicích, kde to africkému umění kupodivu svědčí. Coby malý bonus nabídla Galerie Emila Juliše v Černčicích i několik figurálních soch, vytvořených umělci z kmene Makonde, jehož příslušníci žijí na severu Mosambiku a v jižní Tanzanii, kteří se řadí mezi čelní představitele tradičního afrického řezbářství ve východní Africe. Kromě výrazných bust jsou zde vystaveny metamorfované lidské postavy a silný "kmen života". Vzhledem k používanému materiálu – dřevu, jímž je eben a "rosewood", patří tyto řezby v uměleckém světě k vysoce ceněným artefaktům. Výstava se konala pod záštitou náměstka ministra zahraničních věcí Hynka Kmoníčka.

 

STRUČNÉ PROFILY UMĚLCŮ:

Dominic Benhura, born 1968, Murewa
Benhura is the most admired sculptor in Zimbabwe by his peers and his expansive studio is home to the finest young talent in the country. He developed his own individual style and is considered in a league of his own. Benhura is internationally known for his sculptures dealing with humanitarian issues, family values and those delighting in the natural world of Zimbabwe. High profile collectors of his work include Nelson Mandela and other heads of state. Dominic Benhura is a well travelled artist - having exhibited in and visited many countries, including Australia, USA, South Africa, Botswana, Kenya, Canada and many European countries, including UK, Switzerland, Germany, Holland, Sweden, Finland, Italy and Spain.

Dominic Benhura je nejobdivovanějším sochařem Zimbabwe a má množství žáků - následovníků. Jeho ateliér je domovem nejslibnějších mladých talentů. Vypracoval si vlastní osobitý styl a v rámci místního sochařství je samostatnou uměleckou ligou. Mezinárodně je uznáván jako autor soch s humanistickým nábojem a akcentací rodinných hodnot, přičemž zdrojem inspirace je mu rovněž tamní příroda. K jeho obdivovatelům a sběratelům se řadí mj. například Nelson Mandela. Dominic Benhura vystavoval v mnoha zemích, včetně Austrálie, USA, Jižní Afriky, Botswany, Keni, Kanady, rovněž v řadě evropských států, např. Ve Velké Británii, Švýcarsku, Německu, Holandsku, Švédsku, Finsku, Itálii a Španělsku.

Lovemore Kambudzi, born 1978, Seke, Chitungwiza
Lovemore Kambudzi has been evoking the realities of life in Harare for the last ten years. The (decidedly unofficial) equivalent of a western "war artist", he has emerged as the principal recorder of his country's fate. Although he has had residencies in New Zealand and Germany his heart has always remained firmly in Africa. With his unique style - his own blend of pointillism and cartoon-like depiction - Kambudzi works tirelessly to document what is happening inside his own country. He has exhibited in many European countries, including UK, Germany, Holland, Switzerland, Sweden and the Czech Republic.

Lovemore Kambudzi v průběhu poslední tvůrčí dekády vrací na plátno realitu života v Harare, kde se stal neoficiálně tzv. "válečným umělcem", který zásadním způsobem mapuje osudy své země. I když měl možnost žít na Novém Zélandě či Německu, jeho srdce vždy patřilo Africe. Nezaměnitelným stylem, směsí karikatury a pointilismu, zobrazuje každodenní realitu života své země. Vystavoval v mnoha evropských státech, včetně Velké Británie, Německa, Holandska, Švýcarska, Švédska a České republiky.

David Chinyama, born 1978, Harare
David Chinyama is a famous mixed media painter and a visual poet and social commentator. Though he faced criticism, discouragement and rejection from his family for his love, passion and decision to pursue the visual arts as a career, he has risen to be considered the master of Zimbabwean landscape and his work is included in many private collections in South Africa, Botswana, USA, UK, Germany, France and the Czech Republic.

David Chinyama je světoznámý malíř, kombinující různé techniky. Jeho dílo se cení především pro vizuální poetiku se smyslem pro sociální detail. Když se rozhodl věnovat malířství jako kariéře, čelil kritice a odmítavému postoji vlastní rodiny. Vypracoval se však v uznávaného autora, mistra zimbabwské krajinomalby. Jeho díla jsou ceněnou součástí řady soukromých sbírek v Jižní Africe, Botswaně, USA, Velké Británii, Francii a České republice.

Voti Thebe, born 1953, Bulawayo
Voti Thebe is currently Regional Director of the National Gallery of Zimbabwe in Bulawayo. He trained at Mzilikazi Arts and Craft Centre, and his work often focuses on local traditions. A very gifted artist, Voti has created a number of book covers. He has exhibited in Zambia, South Africa, Mozambique, UK and Denmark.

Voti Thebe působí v současnosti jako regionální ředitel pobočky Národní gaslerie Zimbabwe v Bulawayu. S malířstvím se seznámil v Mzilikazi, centru pro umění a řemesla, a ve svém výtvarném díle se soustředí na zobrazení místních tradic. Je rovněž autorem četných knižních obálek. Vystavoval v Zambii, Jižní Africe, Mosambiku, Velké Británii a Dánsku.

Batsirai Muskwe, born 1974, Harare
Batsirai Muskwe is an outstanding painter and graphic artist. He is the clear representative of the local symbolism, he always plays with the symbols, colors and composition and then he reflects it in his master pieces. His works have been exhibited in UK, China, Japan, Switzerland and USA.

Batsirai Muskwe je vynikající malíř a grafik, přední představitel zimbabwského symbolismu, který obohacuje a umocňuje výběrem jasných barev a nápaditou kompozicí, což z obrazů činí nezaměnitelné mistrovské artefakty. Vystavoval ve Velké Británii, Číně, Japonsku, Švýcarsku a USA.

This exhibition is held under the aegis of Mr. Hynek Kmonicek, the vice-minister of the Foreign affairs of the Czech republic, and it is open till 11th September 2010.

 

 

Pozvánka v pdf: strana 1 / strana 2

 

 

Pozvánka v pdf


 

FOTOGRAFIE Z VERNISÁŽE (foto Jiří Bouda)

 

Další výborné fotky Jiřího Boudy najdete na http://www.flickr.com/photos/jiribouda/ a http://www.jiribouda.eu/

Fotografie Míry „Plazíka“ Blažka na rajčeti...

 


 

UKÁZKA ČÁSTI VYSTAVENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL


OHLASY Z TISKU:

The Standard (Zimbabwe’s Leading Sunday Newspaper) (mht) + formát pdf

African Colours / Your Guide To Contemporary African Art (mht) + formát pdf

Rozhovor PhDr. Marie Imbrové s Davidem Hertlem pro Český rozhlas - sever, který odvysílala 9. 8. 2010 rovněž stanice Vltava (mp3)

Nejlepší umělci Zimbabwe vystavují v GEJ (Svobodný hlas, 14. července 2010, str. 2) - formát pdf

Afričané vystavují v Černčicích (Press, týdeník Lounska, 14. července 2010, titulní strana) - formát pdf

Born in Zimbabwe – Za předními zimbabwskými umělci do Julišovy galerie do Černčic (Svobodný hlas, 28. července 2010, str. 4) - formát pdf


ZAJÍMAVOSTI:

Jeden z obrazů Lovemore Kambudziho, vystavený v Galerii Emila Juliše na výstavě Born in Zimbabwe, doputoval do aukce Sotheby’s, která se koná v New Yorku dne 17. listopadu 2011


NA ZAČÁTEK