ZPĚT NA ANTIKVARIÁT

 

VYKUPUJEME ZA KATALOGOVÉ CENY

(rovněž přijímáme do aukcí a k prodeji na veletrzích a internetu)

Staré tisky 15.-18. století (ve všech jazycích) -||- Grafické listy (jednotlivé i portfolia)

Staré i moderní fotografie (jednotlivé i portfolia) -||- Pohlednice do r. 1930

Kvalitní beletrii, filosofii -||- Odbornou literaturu (umění, sběratelství, místopis)

Encyklopedie -||- Bibliografie -||- Literaturu o sběratelství

! PLATBY HOTOVĚ !

Mimo tyto všeobecně definované obory konkrétně HLEDÁME

ANTIKVARIÁT FABIO / GALERIE EMILA JULIŠE, Tylova 151, 439 01 Černčice (Louny), tel. 602 456 314

e-mail: fabio@vejr.cz

 TEMATICKY:

Pro doplnění kompletu knihu z edice ATLANTIS (Brno, Pojer) - pouze přednostní, číslovaný tisk: č. 3 - VERLEINE, P.: MOUDROST; pro další vytříbení této sbírky hledáme rovněž přednostní vydání těchto svazků:
z vydání 1-50 u čísel: 1 (z neprodejných), 2, 3. 9. 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12. 13. 15. 16. 17. 18. 19. 21. 22. 23. 24. 36. 38. 39. 48. 52. 54.
z vydání 1-40 u čísel: 29. 30. 31. 32. 33. 58.
z vydání 1-A - 150-A u čísel: 56. 59.
Protože se tento seznam (ač nám se zdá zcela logický a jasný) může jevit při prvním čtení poněkud nesrozumitelným, nabízejte nám raději všechny svazky edice ATLANTIS. Rádi je odkoupíme.

Knihy ilustrované nebo vydané JOSEFEM VÁCHALEM

Vybrané tisky Jaroslava Picky (kupujeme všechny, určité však ohodnotíme zcela výjimečně)

Knihy LADISLAVA KLÍMY a ARTHURA BREISKÉHO (Breiskýho) - rovněž jejich rukopisy (víme, že jde víceméně o utopii... - ale kdo ví...)

Knihy a rukopisy týkající se hermetismu, čarodějnictví, alchymie – ve všech jazycích (no ve všech... hlavně v jazyce českém, německém a anglickém, docela rádi italském a francouzském, neopovrhneme samozřejmě čímkoli jiným, zvlášť bude-li dílo obsahovat obrázky...)

Erotické a pornografické tisky, grafiky, fotografie a časopisy - od roku 1950 níže (v případě časopisů až od roku 1978 níže)

Staré tisky vydané do roku 1850

Avantgardu, dadaismus apod., v podobě knih či výtvarných artefaktů (grafika a knihy upravené, vyzdobené či obalené J. Štyrským, Toyen, potažmo Muzikou, Fillou, Hoffmeisterem, Mrkvičkou...

Jakékoli knihy o typografii, sazbě, vazbě... prostě vše, co se týče výroby tiskovin, především knih (samozřejmě rozuměno včetně vzorníků písem), atd. Rovněž cokoli, nesoucí v sobě moudro o reklamě, pojednávající ( i torzovitě) o psychologii reklamy...

••• Poradíme a snad i pomůžeme v likvidaci kompletních knihoven.