Zpět na nabídku Antikvariátu

 

NOVINKY

aktualizace 06. 02. 2019

 

Sekce NOVINKY obsahuje netříděné, aktuálně přidané položky; slouží stálým zákazníkům, aby nebyli nuceni opakovaně listovat kompletní nabídkou.
UPOZORNĚNÍ: Nejsou zde vyznačeny knihy a grafiky zamluvené nebo prodané! Zda je požadovaný titul dosud v prodeji zjistíte v
KOMPLETNÍ NABÍDCE.

 

JAK KNIHY OBJEDNÁVAT? Označte požadovaný titul a pomocí kláves Ctrl+C zkopírujte do schránky. Klikněte ZDE (e-mail) a kombinací kláves Ctrl+V vložte text. Stiskem „odeslat“ namáhavá práce končí... Nezapomeňte uvést svou adresu, příp. telefon. Po obdržení objednávky vás budeme v co možná nejkratší době kontaktovat, sdělíme, zda jsou knihy dosud k dispozici a požádáme o souhlas s připočtením poštovného a o potvrzení vašeho zájmu.
Objednat knihy můžete rovněž pomocí tohoto formuláře, případně i telefonem na čísle 602 456 314

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE O POPISECH STAVU KNIH, POUŽITÝCH ZKRATKÁCH A NAŠICH ZÁRUKÁCH

K vyhledávání použijte funkci „Najít / hledat (na této stránce)“ z menu Úpravy (Ctrl+F)


AKTUALIZACE 06. 02. 2019

JEŽEK, Jaroslav a Jiří VOSKOVEC a Jan WERICH: OSEL A STÍN. Pět melodií z revue OaS. [Noty (klavír a zpěv)]. Praha, HMUB, 1946, 27 x 34 cm, 12 s., 6 karikatur a obálka František Bidlo, s úvodními články O jazzu (J. Ježek) a O jazzových textech (V+W). Obsahuje: Civilisace, Klobouk ve křoví (dopsány tužkou akordy) Zllatá střední cesta, Minulost přes palubu a Bůh suď. Pův. brož. Na okrajích hřbetu se stopami uživání, stopy uskladnění. [D26] 590 Kč

 

 

JEŽEK, Jaroslav a Jiří VOSKOVEC a Jan WERICH: NEBE NA ZEMI. Hlavní píseň a foxtrot ze stejnojmenné hry. [Noty (klavír a zpěv)]. Praha, R. A. Dvorský, 1936, dvoulist 24 x 31 cm, obálka Atl. Rotter. PODPISY VOSKOVCE A WERICHA. Stopy manipulace. [D26] 1.250 Kč

 

 

 

JEŽEK, Jaroslav a Jiří VOSKOVEC a Jan WERICH: VOUSATÝ SVĚT. Píseň a foxtrot ze hry Nebe na zemi. [Noty (klavír a zpěv)]. Praha, R. A. Dvorský, 1936, dvoulist 24 x 31 cm, obálka Atl. Rotter. PODPISY J. JEŽKA, J. VOSKOVCE A J. WERICHA. Nevelké stopy manipulace, dobrý stav. [D26] 1.950 Kč

 

 

JEŽEK, Jaroslav a Jiří VOSKOVEC a Jan WERICH: PĚST NA OKO. ... anebo Caesarovo finale. [Noty (klavír a zpěv)]. Praha, R. A. Dvorský, bez data, 16 s. včetně obálky (Atl. Rotter), 24 x 31 cm, obsahuje: Lodnická, Trojský kůň, Komedianti jedou - Záleží na nás (tužkou připsány akordy), Kolumbovo vejce (tužkou připsány akordy), Jarní vítr. Pův. šití na dvě sponky. Nevelké stopy manipulace a uskladnění, dobrý stav. [D26] 330 Kč

 

 

JEŽEK, Jaroslav a Jiří VOSKOVEC a Jan WERICH: SVĚT PATŘÍ NÁM. [Noty (klavír a zpěv)]. Praha, R. A. Dvorský, 1937, 6 s. včetně obálky, 24 x 31 cm, obsahuje: Stonožka, Svět patří nám (tužkou připsány akordy). Dvoulist s volným listem uprostřed. Nevelké stopy manipulace a uskladnění, dobrý stav. [D26] 300 Kč

 

 

 

JEŽEK, Jaroslav a Jiří VOSKOVEC a Jan WERICH: TĚŽKÁ BARBORA. [Noty (klavír a zpěv)]. Praha, R. A. Dvorský, 1938, 16 s. včetně obálky (Atl. Rotter), 24 x 31 cm, obsahuje: David a Goliáš (tužkou připsány akordy), Co na světě mám rád, Konšelská, Vy nevíte co je středověk? (tužkou připsány akordy), Holduj tanci pohybu, Tragedie vodníkova (tužkou připsány akordy). Pův. šití na dvě sponky. Nevelké stopy manipulace a uskladnění, dobrý stav. [D26] 490 Kč

 

 

JEŽEK, Jaroslav a Jiří VOSKOVEC a Jan WERICH: POCHOD STOPROCENTNÍCH MUŽŮ. [Noty (klavír a zpěv)]. Praha, HMUB, 1932, 27 x 34 cm, dvoulist, obálka F. Zelenka, tužkou připsány akordy. Stopy manipulace a uskladnění, na okrajích otřepáno. [D26] 380 Kč

 

 

 

JEŽEK, Jaroslav a Jiří VOSKOVEC a Jan WERICH: DON JUAN WALTZ. [Noty (klavír a zpěv)]. Praha, HMUB, 1931, 27 x 34 cm, dvoulist. obálka F. Zelenka. Na okrajích otřepáno. [D26] 550 Kč

 

 

 

JEŽEK, Jaroslav a Jiří VOSKOVEC a Jan WERICH: NIKDY NIKDO NIC NEMÁ. [Noty (klavír a zpěv)]. Praha, HMUB, 1932, 27 x 34 cm, dvoulist. obálka F. Zelenka. Na okrajích otřepáno, několikrát natrženo, místy ušpiněno. [D26] 280 Kč

 

 

 

NOVÁČEK, S. E. a Jiří VOSKOVEC a Jan WERICH: PĚST NA OKO. [Noty (klavír a zpěv)]. Praha, R. A. Dvorský, bez data, 16 s. včetně obálky. Obsahuje: Po stopách Čehonových, Balada o byrokratovi, Nedáme se otrávit, Za mořem piva. Pův. šití na dvě sponky, dobrý stav. [D26] 300 Kč

 

 

 

MOTL, Stanislav: OBĚTI A JEJICH VRAZI. O tom, jak Česká republika pomáhala unikat válečným zločincům... Rozšířené a doplněné vydání knihy Nacisté pod ochranou. Praha, Rybka Publishers, 2008, V 8°, 414 (2) s., řada fotografický ilustrací, podpis Stanislava Motla. Pův. celopap. vazba s přebalem. V titulu vlepen štítek z dějepisné soutěže gymnázií v roce 2011. Velmi dobrý stav, prakticky nečtené. Anotace distributora: Kniha Oběti a jejich vrazi s podtitulem O tom, jak Česká republika pomáhala unikat válečným zločincům navazuje na publikaci Nacisté pod ochranou (2001), v níž se autor zabýval případy nepotrestaných nacistických zločinců. Nové vydání knihy je podstatně obsáhlejší – ať už svým rozsahem, tak použitím objevených archivních dokumentů a fotografií, ale především objevnější. Stanislav Motl vypátral nové dokumenty a nové souvislosti. Základní otázka, kterou si klade, zůstává tatáž: Kdo tyto lidi po celé dlouhé poválečné období kryl a proč? [D28] 180 Kč

UHLÍŘ, Jan B.: PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA V OBRAZECH. Praha, Ottovo nakladatelství, 2007, 22 x 30 cm, 799 (1) s., bohatý obrazový materiál (téměř 1800 snímků z nichž více než polovina je barevných). V titulu vlepen štítek z dějepisné soutěže gymnázií v roce 2011. Pův. celopap. vazba s přebalem. Velmi dobrý stav, prakticky nečtené. Rozebraný titul. Anotace distriburora (část): Protektorát Čechy a Morava byl bezpochyby jedním z nejtragičtějších a nejvypjatějších období moderních českých dějin. S důsledky jeho existence se v mnohém vyrovnáváme dosud, aniž si uvědomujeme původní příčiny problémů. Kniha historika Jana B. Uhlíře Protektorát Čechy a Morava v obrazech napomáhá najít odpovědi na všechny základní otázky, které s sebou existence tohoto státního útvaru přinesla. Široká veřejnost, jíž je publikace určena, má možnost se seznámit s tímto tématem nejen na základě psaného slova či černobílých fotografií. [D28] 850 Kč

VACULÍK, Ludvík: MILÍ SPOLUŽÁCI 1-2-3. Výbor písemných prací 1939 - 1979. Praha, MF, 8°, 1995, 684 (12) s., ilustrováno. Původní vazba s přebalem. Bezvadný stav, prakticky nečtené. Rozebraný titul. [D25] 120 Kč

 

 

VOREL, Petr: STŘÍBRO V EVROPSKÉM PENĚŽNÍM OBĚHU 16. - 17. století (1472 - 1717). Praha, Rybka Publishers, 2009, V 8°, 407 (1) s., 32 stran příloh na křídě. Pův. celopap. vazba s přebalem. V patitulu vlepen štítek z dějepisné soutěže gymnázií v roce 2011. Výborně zachováno, zřejmě nečtené. Anotace distributora (část): Hlavním tématem této knihy jsou dějiny evropského peněžního oběhu v 16. a 17. století, a to především role stříbra v tomto systému. Ta se totiž výrazně lišila od role zlata, i když se oba drahé kovy po dlouhá staletí paralelně užívaly při směně zboží jako platidlo i jako obchodní komodita samy o sobě. Stříbro bylo k obchodním účelům transportováno v podobě ražených obchodních mincí, litých ingotů drahého kovu, či jen účetně převáděno mezi jednotlivými pobočkami obchodních firem, rozložených ve strategicky důležitých částech tehdejšího světa obchodu. Cena stříbra byla v Evropě ve srovnání se zlatem o jeden řád nižší, ale jeho zvláštní fyzikální vlastnosti umožňovaly v peněžním oběhu mnohem širší užití. [D27] 230 Kč

NOVOTNÝ, Robert a Petr ŠÁMAL: ZROZENÍ MÝTU. Dva životy husitské epochy. Praha-Litomyšl, Paseka, V 8°, 2011, 499 (5) s., ilustrováno. Pův. celopap. vazba se zlatoražbou, přebal se stopami manipulace, horní rohy se znaky po pádu (lehké poškození), pravděpodobně nečtené. Rozebraný titul. Anotace distributora (část): Husitství je fenoménem, který výrazně zasáhl do českých i středoevropských dějin sklonku středověku, jeho silné ozvuky však nalezneme i v staletích následujících, minulost nedávnou nevyjímaje. Oba tyto rozměry sleduje kniha, na jejímž vzniku se sešli kolegové, přátelé i žáci významného českého historika Petra Čorneje, aby společně vyjádřili respekt i sympatie k této nepřehlédnutelné osobnosti současného dějepisectví. První dva oddíly se na vybraných tématech snaží rekonstruovat jak události dramatického období první třetiny 15. století, tak i následný vývoj, který charakterizovalo úsilí o uhájení výsledků revoluce. Samostatný blok je věnován výtvarnému umění, slovesné kultuře a jazyku památek husitské doby. [D14] 280 Kč

ŠKVORECKÝ, Josef: ZBABĚLCI. Praha, Lidové noviny, ed. Česká knižnice, 1998, M 8°, 519 (1) s. Pův. celopapírová vazba s přebalem. bezvadný stav, nečtené. Dávno rozebrané vydání. Anotace nakladatele (část): Naše edice se vrací k původnímu znění a komentář zachycuje všechny diference přepracované verze. Tak se podařily zachytit v dokumentární podobě intimní dějiny textu i doby, v níž vznikal, a my se stáváme svědky dramatického zápasu nejen o tvůrčí svobodu, ale i o elementární lidskou čest. [D28] 280 Kč

 

SERVICE, Robert: LENIN. Praha, Argo, 2002, 8°, 496 (2) s. + řada vyobrazení na křídových přílohách. Pův. celopap. vazba s přebalem + nasunovací ochranný obal. Bezvadný stav, nečtené. [D15] 320 Kč

 

 

ČERNÝ, Václav: PAMĚTI 1-3. Brno, Atlantis, 1994 (2. vydání), 1992, 1992, 8°, 394 (2) + 438 (2) + 671 (1) s. Vše pův. celopl. vazby + přebaly. Dobře až velmi dobře zachováno, pravděpodobně nečtené. Tři svazky. [DXX] 390 Kč

 

 

KOMPLETNÍ NABÍDKA NAŠEHO ANTIKVARIÁTU

 

AKTUALIZACE 18. 12. 2018

 

JESENIN, Sergěj: BÁSNĚ. Praha, DP, 1931, 8°, 73 (5) s., za titulem repro leptu (portrétní studie) V. Maška, úprava L. Sutnar. Pův. celopl. vazba. Přední část vazby se stopami po manipulaci a uskladnění, knižní blok ve velmi dobrém stavu, čistý, v titulu suchá pečeť bývalého majitele Vratislava Effenbergera. [D41] 130 Kč

 

 

(Teige, Karel) TRUC, Gonzague: HISTOIRE ILLUSTRÉE DE LA FEMME. Paris, Libraire Plon, 1940 + 1941, M 4°, 219 (3) + 205 (3) s., množství vyobrazení. Pův. brož. Stopy manipulace a uskladnění, obálky na okrajích potrhány, stav knižních bloků slušný. Na druhé předsádce prvního dílu dedikace a podpis KARLA TEIGA („Své předrahé feminisce / Josefíně / její / Karel). Dva svazky. [D41] 1250 Kč
(PARIS, Librairie Plon, Col. Editions d'Histoire et d'Art - 1940 & 1941 - ÉDITION ORIGINALE - In-8, 18.5 x 24.5 cm - Brochés - couverture illustrée - Frontispice & illustrations NB HT - 219 (3) & 205 (3) pages. Représentation de la femme a travers les âges et les civilisations, vie publique, canons ésthétiques, mode... La femme grecque et romaine, les femmes de la Renaissance, au Moyen-Âge, etc Envoi rapide et soigné.)

NEUMANN, Stanislav Kostka: AŤ ŽIJE ŽIVOT! Volné úvahy o novém umění. Praha, Borový, 1920, M 8°, 247 (5) úvodní slovo Václav Nebeský, 14 celostr. vyobrazení od JOSEFA ČAPKA. Rozpadlá brož bez obálky, původně velmi nekvalitní papír zahnědlý, místy skvrnky, dolní roh se stopou po kapalině (? - nijak výrazně tmavší oproti orig. pp.), ilustrace kompletní [jsou součástí paginace, zadní strany ovšem nepotištěny textem; snad i proto bývají prodávány jako samostatné grafiky]. V titulu suchá pečeť VRATISLAVA EFFENBERGERA, jím na mnoha místech podtrhaný text. V. E. je současně autorem provizorní obálky (viz foto), pod rkp. názvem tužkou poznámky pro knihvazače [popis návrhu vazby]. Velmi vzácný a zřídka se vyskytující titul v nevalném stavu, zato s unikátní proveniencí. [D41] 5750 Kč

SCHULZ, Karel: SEVER - VÝCHOD - ZÁPAD - JIH. Praha, V. Vortel & R. Rejman, Devětsil, 1923, M 8°, 137 (5) s., obálka Karel Teige a Jar. Krejcar. Pův. brož. Užívané, ošmatané, rukou psaný věcný název na hřbetu (V. Effenberger). Na obálce a v titulu podpis ARTUŠE ČERNÍKA (charakteristickou červenou pastelkou), v titulu dále suchá pečeť VRATISLAVA EFFENBERGERA.(Artuš Černík [26. července 1900 Vyšehněvice – 25. prosince 1953 Praha] byl český básník, novinář, překladatel, filmový a divadelní kritik, spoluzakladatel Devětsilu a vydavatel revue Pásmo. // Vratislav Effenberger [22. dubna 1923, Nymburk – 10. srpna 1986, Praha] byl český literární teoretik, vůdčí osobnost Surrealistické skupiny v Československu. [D41] 1370 Kč

 

(Teige, Karel) MAUROIS, André: LA VIE DE DISRAELI. Paris, Gallimard, 1929, 8°, 337 (3) s., proti titulu kresba D. Maclise, v patitulu delší dedikace Karla Teiga: Zlatě / na památku - vzpomínky...(atd) její Karel T. + v horní části datace červen 1929 (patrně nesouvisí s dedikací, ale jde rovněž o rukopis K. T.). Pův. brož. bez přední obálky. V podstatě naprosto nezajímavé tuctové vydání s unikátním věnováním nejvýznamnějšího představitele českého surrealismu. [D41] 900 Kč

 

WEINER, Richard: MNOHO NOCÍ. Praha, Aventinum, Štorch-Marien, 1928, 8°, 68 (6) s., celostránkové ilustrace tištěné na samostaných listech JOSEF ŠÍMA, viněta v titulu JAN ZRZAVÝ, ex. č. 974. Pův. brož. Na obálce mírné stopy užití, dobře až velmi dobře zachováno, v tiráži v dolní části propisovačkou antikvární signatura z 80. let. [D41] 1650 Kč

 

 

NEUMANN, Stanislav Kostka: BOHYNÉ - SVĚTICE - ŽENY. Praha, Borový, II. kniha zlatokvětu, 1915, atyp. 8°, 88 (6) s., ve front orig. litografie Josefa Čapka (jeho první knižní ilustrace!), upr. M. Kaláb Pův. zlatem zdobená vazba Antonína Jelínka, orig. kartonové pouzdro. Až na cca tři zahnědlé skvrnky zcela nepatrné velikosti na hřbetu postranní ořízky a malé skvrnky v pravé horní části přední desky je kniha ve výborném stavu (sběratelském) stavu. [D41] 4850 Kč

 

HRADECKÝ, Josef Richard: SEN MÁJOVÉ NOCI. Praha, Šimáček, 1919, 2. vyd., M 8°, 208 (2) s., ilustrace a obálka Josef Lada. Pův. brož. Překvapivě donře zachováno, čisté. [D41] 380 Kč

 

 

ANDERSEN, H. C.: USPAVAČ. Praha, Obelisk, b. d., čtvercová V 8°, nestr. (42 s.), přel. Jar. Vrchlický, řada celostr. barevných vyobrazení Suska. Pův. polopl. vazba s vylepenou barevnou obálkou. Slušně zachováno. Velmi zrádka se vyskytující titul. [D41] 490 Kč

 

 

JAK VÁLČILY HOUBY S BROUKY. Ukrajinská pohádka. Praha, Péčí Ukrajinského Vydavatelského Družstva „Čas“ v Kijevě, 1919, s poznámkou překladatele Fr. Tichého, V 4°, nestr. (8 s. + obálka), ul. O. Sudomora, Pův. šití na dvě sponky. Stopy běžného užití a uskladnění. [D41] 350 Kč

 

 

LAUDA, Richard: RODIČE A DĚTI. Deset pův. litografií pro mládež. Olomouc, Prombergr, 1907, 4°, nestr. Pův. šití na sponky v orig. litografické obálce. U sponek zarezlé stopy, jinak by šlo o výtečný stav. [Richard Lauda (*3. 1. 1873, Jistebnice - †24. 7. 1929, Tábor), malíř, ilustrátor, grafik, člen SVU Mánes a Hollaru. Vystudoval Akademii v Praze u prof. Maxmiliána Pirnera, studoval také na Heimannově grafické škole v Mnichově, technice leptů se věnoval u T. F. Šimona v Paříži. Tvorba pro děti je převážně naučného charakteru.] [D41] 930 Kč

LAUDA, Richard: Z PŘÍRODY. Obrázková kniha pro děti. Praha, Dědictví Komenskéhjo, 1914, M 4°, nestr. (32 s.), barevné ilustrace a texty. Pův. polopl. vazba s vylepeným štítkem s věcným názvem. Složky původně šité, uvolněny. Mírné stopy užití, dobrý stav. Vyskytuje se zřídka. [Richard Lauda (*3. 1. 1873, Jistebnice - †24. 7. 1929, Tábor), malíř, ilustrátor, grafik, člen SVU Mánes a Hollaru. Vystudoval Akademii v Praze u prof. Maxmiliána Pirnera, studoval také na Heimannově grafické škole v Mnichově, technice leptů se věnoval u T. F. Šimona v Paříži. Tvorba pro děti je převážně naučného charakteru.] [D41] 330 Kč

 

ŘÍHA, Bohumil: NÁŠ VÍTEK. Praha, SNDK, 1961, M 4°, 49 (3) s., 26 barevných obrázků v textu, předsádky a vazba Jiří Trnka. Pův. velopapírová vazba. Stopy užití, v horní části poškozený a vyspravený hřbet, uvnitř čisté. Za titulem rkp. pitomé komunistické básničky; v upomínku na slib Jisker v dubnu 1962, podpisy učitelky a vedoucích. [D41] 180 Kč

 

RAIS, Karel Václav: VODNÍK POD SKALOU VYŠEHRADSKOU. Praha, ČGU, 1922, M 4°, nestr. (16 s.), il. M. Kredbová (tzv. barevný čtyřbarvotisk). Pův. polopl. vazba. Dobře až velmi dobře zachováno. [D41] 165 Kč

 

 

WENIG, J.: MALÝ ČECH. Praha, Storch, bez data, 4°, nestr. (čtyři básně s protilehjlými barevnými ilustracemi + obálka = celkem 10 s.), tištěno na kartonu vyšší gramáže. Na přední i zadní straně obálky stopy manipulace a uskladnění. [D41] 480 Kč

 

 

 

DVOŘÁK Daniel a Petr HROUDA: JEŽATÉ HOUBY. Lošáky a korálovce. Brno, Masarykova univerzita, 2005, 8°, 35 (1) s. textu + 20 volných jednostranně barevně tištěných příloh na křídě, 300 výtisků. Bezvadný stav. [D41] 60 Kč

 

 

ČERNÝ, Alois: PARAZITICKÉ DŘEVOKAZNÉ HOUBY. Praha, MLVHP, 1989, 4°, 99 (3) s., množství převážně barevných fotografií + černobílé kresby, celé tištěno na křídě. Pův. celopl. vazba s přebalem. Na přebalu mírné stopy manipulace, dobře až velmi dobře zachováno. [D41] 250 Kč

 

 

malý_byt EDGAR, Emil: MALÝ BYT. Praha, Žižkov, Edgar, 1919, M 8°, 29 (3) s., sedm ilustrací. Pův. brož. Velmi dobrý stav. [D41] 130 Kč

 

 

PAUL, Jean: SATIREN. Postdam, Müller and Co., (J. P. Werke - Achter Band), 1923, M 8°, 718 (2) s., orig. rytina (viněta) v titulu [Eddy Smith]. Pův. polokožená vazba se zlacenou ražbou na hřbetu a věcnými názvy vzlacenými na štítcích. Vazba se stopami užití a manipulace, celkově dobře zachovalý exemplář. (1.-3.Tsd., Werke Band 8 (von 8), 16 x 11 cm Titelvignette in Kupferstich , 718 S., die Orginalkupferstiche sind von Eddy Smith, Berlin gezeichnet und gestochen. OLdr. Einband etwas berieben, gutes Exemplar.) [D41] 340 Kč

 

MEREŽKOVSKIJ D. S.: PŘICHÁZEJÍCÍ CHÁM.Praha, Kvasnička a Hampl, 1928, M 8°, 200 (4) s. Pův. brož. Obálka na okrajích místy otřepaná, dobrý stav. [D41] 120 Kč

 

 

SHAW G. B. a kolektiv autorů: FABIÁNSKÁ POJEDNÁNÍ O SOCIALISMU. Praha, Rozhledy, 1896, M 8°, 254 (2) s. Nepůvodní poloplátěná vazba s vylepenou obálkou,na hřbetu zlatoražbou věcný název, dolní část hřbetu poškozena (odtržena), používaný a zašlý exemplář. Z knihovny VRATISLAVA EFFENBERGERA, jeho suchá pečeť v titulu. [D41] 120 Kč

 

 

MEDULA, Jiří: KABEL POD ATLANTIKEM. Praha, Šmidt, 1948, 8°, 345 (5) s., 1. vyd., ilustrace a ob. Zdeněk Burian. Pův. poloplátěná vazba s vylepený pp. štítkem s číslem, orig. obálka. Mezi předními předsádkami oddělen knižní blok od vazby, uvnitř zcela čisté, zřídka se objevující obálka mírně otřepaná v horní části hřbetu. [D41] 650 Kč

 

 

BENEŠ, František: PEČETI V ČESKÝCH ZEMÍCH A JEJICH CENA JAKO DĚJEPISNÉHO PRAMENE. Doprovod k stejnojmenné výstavce v Zemském archivu v Praze, duben - září 1949. Praha, Archiv bývalé zěmě české, 1949, V 8°, 65 (1) s. (z toho 16 stran textu + 65 vyobrazení na křídových přílohách). Pův. brož. Dobrý stav. [D41] 120 Kč

 

 

lounskem KUČERA, V.: LOUNSKEM. Turistický průvodce. Louny, Mužíček, 1948, M 8°, nestr., fotografie Zdeněk Kraus, kresba na obálce prof. Jaroslav Mařík, 1. vyd. Pův. brož. Velmi dobrý až výborný stav. [D41] 220 Kč

 

 

MOUREK, Jar.: HYPNOTISMUS A SPIRITISMUS. Praha, Otto, 1903, 8° 50 (2) s. Jednoduchá amatérská (nijak nekvalitní!) poloplátěná vazba s vylepeným pp. štítkem na přední desce. Velmi dobrý stav. [D41] 195 Kč

 

 

CHRISTKATHOLISCHES GEBETBUCHER für das fromme Landvolk... im Jahr 1795 (MODLITEBNÍ KNIHA ručně psaná). M 8° (cca 11 x 16 cm), 176 (18) s., 14 orig. barevných kreseb převážně květinových motivů, z toho 9 celostránkových (včetně tituly). Dobová celokožná zdobená vazba, všechny ořízky zlacené. Dobře zachováno. Unikát. [D41] 5640 Kč

 

BEATLES V PÍSNÍCH A OBRAZECH. Praha, Panton, 1969, 4°, 156 (2) s., desítky čb. i barev. vyobrazení, texty písní. Pův. brož. Obálka mírně zašpiněna, užívané. Ve své době naprosto ojedinělá a nebývale kvalitně tištěná (a dnes již kultovní) publikace (tehdejší cena české mutace 54 Kč!). [D41] 540 Kč

 

 

 

KOMPLETNÍ NABÍDKA NAŠEHO ANTIKVARIÁTU

 

AKTUALIZACE 29. 06. 2018

UdSSR IM BAU (URSS EN CONSTRUCTION / SSSR NA STROJKE / UdSSR IN CONSTRUCTION)

Velkofomátový fotografický propagandistický měsíčník vycházející v několika jazykových mutacích - kromě ruštiny i v angličtině (UdSSR in Construction), v němčině (UdSSR im Bau), ve francouzštině (URSS en construction) a posléze na sklonku třicátých let i ve španělské verzi.), jehož cílem bylo propagovat Sovětský svaz, život, práci, bohatsví (přírodní i materiální), vědu, techniku... - tedy utvářet globální pozitivní vnímání Sovětského svazu. Vydavatelem bylo Státní nakladatelství SSSR (Gosudarstvennoje izdaťelstvo – GIZ, později Sdružení státních nakladatelství RSFSR – Objediněnije gosudarsvennych izdateľstv RSFSR – OGIZ), ještě později nakladatelství Iskusstvo.
Na tehdejší dobu bylo technické zpracování periodika na velmi vysoké úrovni. „Autory obrazového materiálu byli vesměs fotografové a výtvarní umělci ve svých počátcích ovlivnění ruskou a posléze i sovětskou avantgardou. Z fotografů je třeba zmínit za všechny alespoň Maxe Alperta, Arkadije Schaicheta, Borise Ignatoviče, Dimitrije Debabova, Georgije Zelmu, mezi autory fotomontáží patřily tehdejší sovětské umělecké špičky Alexandr Rodčenko, jeho manželka Varvara Stěpanová a El Lisickij (se kterým na některých dílech spolupracovala taktéž jeho manželka Sofie Lisická-Küppersová), kteří našli pod křídly časopisu své pole působnosti po Stalinově kampani proti konstruktivizmu jako buržoaznímu uměleckému směru. Tvůrcem celkové podoby mnoha čísel prvních pěti ročníků byl Nikolaj Trošin. Autory příspěvků byli mimo jiné i sovětští spisovatelé Nikolaj Fadějev, Isaak Babel a Sergej Treťjakov. V redakční radě tohoto periodika zasedali spisovatelé Maxim Gorkij, Michail Kolcov a vedle nich pak i politická elita (za všechny např. Grigorij Pjatakov, G. Griňko, J. Jenukidze, M. Kalmanovič, S. Urickij)“
(Text byl sestaven s použitím informací z otevřených zdrojů a především z práce Mgr. Jana Lomíčka otištěné na webu ČLOVĚK - Časopis pro humanitní a společenské vědy - ZDE)

Exempláře pocházejí z majetku Karla Teiga, i když signum jsme nalezli jen u č. UdSSR IM BAU. 1937. Nr. 9-10-11-12. Lze předpokládat, že v případě neúplných artefaktů z nich čerpal fotografické reprodukce na koláže sám K. T. Jednotlivá čísla měla nejčastěji (ale zdaleka ne vždy) 20 listů (nebylo paginováno), tedy 40 stran + obálku. Fotografie jsou převážně tištěné tónovaně, jednobarevně či dvoubarevně, občas bylo využito i plnobarevné techniky či jiných kombinací (vlepované ilustrace, skládané vícedílné listy...).

UdSSR IM BAU. 1932, Nr. 5. Nestr. 20 listů (40 stran) + obálka, 42 x 30 cm. Původní šití na sponk.y. Stopy časté manipulace a uskladnění. Německá mutace. [D29] 4300 Kč

 

 

UdSSR IM BAU. 1933, Nr. 1. Nestr. 20 listů (40 stran) + obálka, 42 x 30 cm. Tématem čísla je automobilismus, fotos Arkadij Schaichet. Původní šití na sponk.y. Stopy manipulace a uskladnění. Německá mutace. [D29] 3500 Kč

 

 

UdSSR IM BAU. 1933, Nr. 3. [Sergej Tretjakow - USSR im Bau, Die Wolga der Sovjets]. Nestr. 20 listů (40 stran) + obálka, 42 x 30 cm. Pův. šití na sponky. Stopy manipulace a uskladnění, na straně 22 zatržen text, na str. 23 červenopu tužkou znázorněn výřez fotografie, nejspíš pro další reprodukci. Německá mutace. [D29] 3100 Kč

 

 

UdSSR IM BAU. 1933, Nr. 4. Nestr. 16 listů (32 stran) + obálka. 42 x 30 cm. Pův. šití na sponky. Stopy manipulace a uskladnění. Německá mutace. [D29] 2400 Kč

 

 

UdSSR IM BAU. 1933, Nr. 4. Nestr. 16 listů (32 stran) + obálka. 42 x 30 cm. Pův. šití na sponky. Stopy manipulace a uskladnění, prostřední dvoulist uvolněn ze sponek, ze zadní strany obálky odstřižen obdélník o velikosti cca 8,5 x 5 cm. Německá mutace. [D29] 2300

 

 

UdSSR IM BAU. 1933, Nr. 5. Nestr. 15 listů (30 stran) + obálka, 42 x 30 cm. Několik stran vytrženo, zadní část obálky z poloviny vystříhána. Původní šití na sponk.y. Stopy manipulace a uskladnění. Německá mutace. [D29] 1800 Kč

 

 

UdSSR IM BAU. 1933, Nr. 7. Jull. Nestr. 16 listů (32 stran) včetně obálky + rozkládací čtyřlist (osm stran) uprostřed. 42 x 30 cm. Pův. šití na sponky. Slušný stav. Stopy po dlouhodobém uskladnění v nevětraném prostoru. Německá mutace. [Alpert, Max and G.G. Petrussov (photographs by); Georgy Pyatakov (Editor in Chief); Maxim Gorky, Mikhail Koltsov, et al. (Editorial Board)]. [D29] 4850 Kč

 

 

UdSSR IM BAU. 1933, Nr. 8. August. Nestr. 12 listů (24 stran) + rozkládací čtyřlist uprostřed (8 stran), 42 x 30 cm. Původní šití na sponk.y. Stopy manipulace a uskladnění. Německá mutace. [D29] 2000 Kč

 

 

UdSSR IM BAU. 1933, Nr. 10. Oktober. Nestr. 16 listů (32 stran) + obálka, 42 x 30 cm. Původní šití na sponk.y. Stopy manipulace a uskladnění. Německá mutace. [D29] 2200 Kč

 

 

UdSSR IM BAU. 1933, Nr. 11. November. Nestr. 20 listů (40 stran) + obálka, 42 x 30 cm. Předná strana obálky s vystřiženým kouskem cca 2 x 7 cm, 4 strany uprostřed s odstřiženou horní větší polovinou. Původní šití na sponk.y. Stopy manipulace a uskladnění. Německá mutace. [D29] 2000 Kč

 

 

UdSSR IM BAU. 1933, Nr. 12. Dezember. Nestr. 20 listů (40 stran), přičemž poslední list je součástí rozkládacího čtyřlistu (tedy + 6 stran) + obálka, 42 x 30 cm. Původní šití na sponk.y. Stopy manipulace a uskladnění. Německá mutace. [D29] 4800 Kč

 

 

UdSSR IM BAU. 1935, Nr. 1. Nestr., 14 listů (28 stran) + uprostřed rozládací čtyřlist (uvolněn ze sponek = + 8 stran) + poslední stránka 14 je součástí závěrečného rozkládacího čtyřlistu + obálka, 42 x 30 cm. Letecké téma. Původní šití na sponk.y. Stopy manipulace a uskladnění. Německá mutace. [D29] 4500 Kč

 

 

UdSSR IM BAU. 1935, Nr. 5. Nestr., 20 listů (40 stran) + obálka, 42 x 30 cm. Pův. šití na sponky. Stopy manipulace a uskladnění, pravý dolní roh bloku se stopou ohybu (po pádu). Německá mutace. [D29] 4800 Kč

 

 

UdSSR IM BAU. 1935, Nr. 7. Juli. Nestr. 18 listů (36 stran), 42 x 30. Pův. šití na sponky. Téma hodiny, jízdní kola, gramofony. Stopy manipulace a uskladnění. Německá mutace. (Typografie, Design, Fotografie - N. Troschin) [D29] 3800 Kč

 

 

UdSSR IM BAU. 1935, Nr. 9. September. Nestr. 18 listů (36 stran) + rozkádací čtyřlist uprostřed (uvolnen ze sponek) + obálka, 42 x 30 cm. Na druhém listu v horní části ustřižena fotografie vpravo. Pův. šití na sponky. Stopy manipulace a uskladnění. Německá mutace. [D29] 2500 Kč

 

 

UdSSR IM BAU. 1936. Nr. 1. Januar. Nestr. 20 listů (40 stran) + obálka, vlepena rozkládací barevná mapa, 42 x 30 cm. Pův. šití na sponky. Stopy manipulace a uskladnění. Německá mutace. [D29] 3500 Kč

 

 

UdSSR IM BAU. 1936. Nr. 2. Februar. Nestr. 18 listů (36 stran - 4 strany chybí!) + obálka, 42 x 30 cm. Na zadní vnitřní straně obálky vylepeny barevné ilustrace. Pův. šití na sponky. Stopy manipulace a uskladnění. Německá mutace. [D29] 1600 Kč

 

 

UdSSR IM BAU. 1936. Nr. 4-5. April / Mai. Nestr. 20 listů (40 stran) + vpředu a vzadu rozkládací přílohy + vloženy dva polokartony s vylepenými vyobrazeními + obálka. Pův. šití na sponky. Stopy manipulace a uskladnění. Německá mutace. (Lissitzky, Alpert a další, texty mj. Maxim Gorky, Mikhail Koltsov ad.) [D29] 6200 Kč

 

 

UdSSR IM BAU. 1936. Nr. 7. Juli. Nestr. 20 listů (40 stran) + obálka, 42 x 30 cm. Pův. šití na sponky. Stopy manipulace a uskladnění. Německá mutace. [D29] 4500 Kč

 

 

UdSSR IM BAU. 1936. Nr. 9. September. Nestr. 18 listů (36 stran) + obálka, 42 x 30 cm. Pův. šití na sponky. Stopy manipulace a uskladnění. Německá mutace. [D29] 2600 Kč

 

 

UdSSR IM BAU. 1936. Nr. 10. Oktober. Nestr. 20 listů (40 stran), vpředu vlepena příloha Das Siegreiche Land, 42 x 30 cm. Stopy manipulace a uskladnění, obálka u hřbetu s poškozením (iz foto). Německá mutace. (Es a El Lissitzky, foto Michael Pechner, Tretjakow ad., text Sergej Tretjakow). [D29] 9.000 Kč

 

 

UdSSR IM BAU. 1936. Nr. 11. November. Nestr. 14 listů (28 stran), první polovina obsahuje 6 listů, druhá 8, nekompletní!). 42 x 30 cm. Pův. šití na sponky. Stopy manipulace a uskladnění. Německá mutace. [D29] 1300 Kč

 

 

UdSSR IM BAU. 1936. Nr. 12. Dezenber. Nestr. 16 listů (32 stran), 42 x 30 cm. Pův. šití na sponky. Stopy manipulace a uskladnění, zašpiněno, obálka poškozena. Německá mutace. [D29] 1800 Kč

 

 

UdSSR IM BAU. 1937. Nr. 1. Nestr. 24 listů (48 stran) + obálka, 42 x 30 cm, vložen kontrolní kupon a vzpomínkové parte na zesnulého příslušníka politbyra Grigorije Konstantinowitsche Ordshomikidze (Sergo Ordzhonikidze). Pův. šití na sponky. Stopy manipulace a uskladnění. Německá mutace. [D29] 6000 Kč

 

 

UdSSR IM BAU. 1937. Nr. 2. Nestr. 24 listů (48 stran) + obálka, 42 x 30 cm. U hřbetu za blokem dochován kotrolní kupon! Stopy manipulace (obálka poškozena) a uskladnění. Německá mutace. [D29] 5400 Kč

 

 

UdSSR IM BAU. 1937. Nr. 4. Nestr. 18 listů (36 stran) + obálka, 42 x 30 cm, vloženo parte M. Gorkého, mapa jeho cest a tritulní stránka s vyobrazením Gorkého z časopisu AIZ (17. Juni 1936). Pův. šití na sponky. Stopy manipulace a uskladnění. Německá mutace. [D29] 3500 Kč

 

 

UdSSR IM BAU. 1937. Nr. 5 Mai. Nestr. 18 listů (36 stran v první polovině chybí dvě strany!) + obálka, 42 x 30 cm. Pův. šití na sponky. Stopy manipulace a uskladnění. Německá mutace. [D29] 1700 Kč

 

 

UdSSR IM BAU. 1937. Nr. 6 Juni. Nestr. 16 listů (32 stran) + obálka, 42 x 30 cm. Pův. šití na sponky. U hřbetu za blokem dochován kotrolní kupon! Stopy manipulace a uskladnění. Německá mutace. [D29] 1400 Kč

 

 

UdSSR IM BAU. 1937. Nr. 7. Nestr. 19 listů (38 stran) + obálka, 42 x 30 cm. Pův. šití na sponky. U hřbetu za blokem dochován kotrolní kupon! Stopy manipulace a uskladnění. Německá mutace. [D29] 1800 Kč

 

 

UdSSR IM BAU. 1937. Nr. 8. Nestr. 19 listů (38 stran - v první opolovině jeden list chybí) + obálka (zadní strana uvolněna), 42 x 30 cm. Pův. šití na sponky. Stopy manipulace a uskladnění. Německá mutace. [D29] 1500 Kč

 

 

UdSSR IM BAU. 1937. Nr. 9-10-11-12 (v jednom svazku). Nestr. Tištěno částečně v barvě, některé přílohy vylepeny, několik stran rozkládacích; vložena barevná mapa. Pův. brož. Stopy manipulace a uskladnění. Německá mutace. Vydáno k XX. výročí Velké říjnové socialistické revoluce. Na obálce v levém horním rohu podpis „Karel Teige / 1938“. [D29] 16000 Kč

 

SSSR NA STROJKE. 1931, Nr. 11. Nestr., 42 x 30 cm, 20 listů (40 stran) + obálka. Na několika místech tužkou šipky a poznámky (patrně za účelem další reprodukce), na listu č. 18 ustřižena horní ilustrace. Pův. šití na sponky. Stopy manipulace a uskladnění. Ruská mutace. [D29] 3900 Kč

 

 

URSS EN CONSTRUCTION. 1934. Nr.2. Nestr. 20 listů (40 stran) + vzadu rozkládací příloha., 42 x 30 cm. Pův. šití na sponky. Stopy manipulace a uskladnění, prostřední dvoustrana uvolněna ze sponek. Francouzská mutace. [D29] 4400 Kč

 

 

URSS EN CONSTRUCTION. 1934. Nr.3. Nestr. 6 listů (12 stran), dvoulistová rozkládací příloha vpředu (4 strany) + čtyřlistová rozkládací příloha v druhé části (8 stran) + 4 listy (8 stran) + dvoulistová rozkl. příloha vzadu (4 strany) + obálka. 42 x 30 cm. Stopy manipulace a uskladnění, prostřední dvoustrana uvolněna ze sponek. Francouzská mutace. [D29] 4000 Kč

 

URSS EN CONSTRUCTION. 1931. Nr.9. Nestr. 20 listů (40 stran), na několika místech značky pro další reprodukci, místy poznámky (např. „diapositiv“), 42 x 30 cm. Stopy manipulace a uskladnění, na listu dvanáct v horníí části vystřižena foografie. Francouzská mutace. [D29] 4400 Kč

 

 

URSS EN CONSTRUCTION. 1934. Nr.12. Nestr. 20 listů (40 stran) + obálka, 42 x 30. Pův. šití na sponky. Stopy manipulace a uskladnění. Německá mutace. Francouzská mutace. [D29] 4400 Kč

 

 

KOMPLETNÍ NABÍDKA NAŠEHO ANTIKVARIÁTU