ZPĚT NA AKTUÁLNÍ NABÍDKU ANTIKVARIÁTU

 

 

HUDEBNÍ ODDĚLENÍ ANTIKVARIÁTU FABIO - LOUNY

 

KNIHY
CD-AUDIO / VHS

 


HUDBA / TANEC

ADAM MICHNA Z OTRADOVIC: LOUTNA ČESKÁ. Státní vědecká knihovna v Českých Budějovicích, 1984, 4°, (2), (2), (42), 64 (4) s., faksimilované vydání + transkripce, neprodejné, tištěno jako účelový náklad. Pův. celopl. vazba + přebal. Dobře až velmi dobře zachováno. [A25] 420 Kč PRODÁNO

BARVÍK, Miroslav: CHCI UMĚT MODULOVAT. Brno, Pazdírek, Hudební příručky pro každého, 1947, 8°, 53 (3) s., ilustrace autor, notové příklady. Pův. brož. Slušný stav. [A22] 75 Kč

BARUCH, Gerth Wolfgang: BEETHOVEN / STREICHQUARTETTE. Prag, Hopjanová, 1938, 4°, XVI, 41 (1) s., na str. VII. fotografie houslového Kolisch-Quartetts, pod ní podpisy všech členů, před toutu stranou uvedeno číslo výtisku 34. Pův. brož. Dobře zachováno. Smyčcové kvarteto Kolisch byl hudební soubor založený ve Vídni roku 1920 Rudolfem Kolischem. Ve světě získalo brzy zvučné jméno a uskutečnilo několik ceněných nahrávek. Členové kvarteta byli R. Kolisch, F. Khuner, J. Lehner a B. Heifetz. Publikace je programových průvodcem prvního Beethovenova cyklu, který byl odehrán v pátek 29. dubna 1938 v Praze. [A13] 560 Kč

BĚLOHLÁVEK, Bedřich: MASARYK A HUDBA. Praha, Mazáč, 1936, V 8°, 132 (4) s. Pův. polopl. vazba. Vazba s mírnými stopami po uskladnění, jinak dobře až velmi dobře zachováno. Kvalitní tisk na bezdřevém papíře. [A35] 160 Kč

BLAŽEK, František: THEORETICKO-PRAKTICKÁ NAUKA O HARMONII. Pro školu a dům. Praha, Kober, 1866, 8°, (4) (4) 360 (2) s. Dobová polokožená vazba s vyzlaceným věcným názvem na hřbetu. Na přední desce vazby malý pp. štítek s inventárním číslem, v titulu neplatná razítka knihovny, dobře zachováno. [A34] 260 Kč

BLAŽEK, František: NAUKA O HARMONII. Pro školu a dům. Praha, Kober, 1878, 8 °, 397 (3) s. Dobová celopl. vazba s vyzlaceným věcným názvem na hřbetu a přední desce. V titulu podpis býv. majitele. Běžné stopy stáří, dobrý stav. [D14] 195 Kč

(BOUDA, Cyril): HUDEBNÍ ZÁLETY CYRILA BOUDY. Praha, Supraphon, 1976, čtvercová 8°, 111 (1) s., ilustrace Cyril Bouda, Mikoláš Aleš a děti, v příloze nehraná SP deska. Pův. brož. Dobrý stav. [D14] 110 Kč

BOUŠA, Josef: ČESKÉ TANCE. Bez údajů, pravděpodobně Tábor, 1906, V 12°, 227 (5) s., mnoho nákresů. Jen knižní blok. Stopy velmi častého užití. Vzácné. [A42] 200 Kč

z BRATŘIC, Jan Jeník: PÍSNĚ KRÁTKÉ LIDU ČESKÉHO OBECNÉHO. Jež sebral... Praha, Karel Zink, 1929, M 8°, 83 (11) s., vytištěno 170 ex., z toho 20 neprodejných, tento má č. 105 (ze 150), tištěno švabachem, dvoubarevný titul a obálka, kvalitní papír. Pův. sešité archy v orig. obálce. Dobrý stav. [C11] 200 Kč

CMÍRAL, Adolf: ZPĚVEM K SRDCI. Vojenský zpěvníček. Praha, Borový, 1924, 12°, 61 (3) s., il. Mikoláš Aleš. Pův. brož. Stopy užití, ve hřbetu v horní částu poškozeno. [A17] 60 Kč

ČIHÁK, Václav: FILOSOFIE DĚJIN HUDBY. Praha, Žikeš, 1946, 213 (1) s., graf. úpr. Karel Dyrynk. Ind. kvalitní celopl. vazba s vyzlaceným věcným názvem na hřbetu. Dobrý stav, místy  marginální poznámky tužkou. [D14] 100 Kč

DĚJINY SVĚTOVÉ HUDBY. Slovem, obrazem a hudbou. Praha, Sfinx, 1939, M 4°, 765 (3) s., 278 vyobrazení, typo a vazba Jindřich Štyrský. Pův. celopl. vazba. Dobrý stav. Úctyhodný svazek podrobně a zasvěceně se zabývající dějinami světové hudby, který sestavil kolektiv autorů pod vedením Jana Branbergra. [A51] 390 Kč

DORŮŽKA, Lubomír a Zbyněk MÁCHA: OD FOLKLÓRU K SEMAFORU. Praha, SHV, 1964, M 8°, 153 (3) s., ilustrováno fotografiemi na přílohách mimo paginaci. Pův. brož. Dobrý stav. [A11] 130 Kč

GRAF, Max: NĚMECKÁ HUDBA 19. VĚKU. Praha, Pelcl, 1901, M 8°, 193 (1) s. Dobová polopl. vazba s vyzlaceným věcným názvem na hřbetu. Dobrý stav. [A14] 90 Kč

HÁBA, Alois: O PSYCHOLOGII TVOŘENÍ, POHYBOVÉ ZÁKONITOSTI TÓNOVÉ A ZÁKLADECH NOVÉHO HUDEBNÍHO SLOHU. Praha, HMUB, 1925, V 8°, 46 (2) s., podpis Aloise Háby v titulu, datovaný 10. 10. 1944. Pův. brož. Stopy manipulace, čtené. Alois Hába (1893 –1973, Praha), český skladatel. Proslul mikrointervalovými (mikrotónovými) skladbami, kde užíval především čtvrttónové ladění, v některých svých kompozicích pracoval však též i se škálami třetinotónovými, pětinotónovými, šestinotónovými či dvanáctinotónovými. Patrně jedno z nejznámnějších děl je celovečerní čtvrttónová opera na vlastní libreto o 10 obrazech „Matka“ (vyšlo na CD). [A22] 450 Kč

ručně psané noty – HAYD(E)N, Joseph: DIE SCHÖPFUNG - PARTITUR III. Abtheilung. Rukopisná partitura z cca poloviny 19. stol., psaná na ručním papíře, má 172 stran (číslování z pozdější doby, ručně, tužkou, v horní části listů. Šité složky v měkké dobové obálce. V knize průběžně staré razítko „Männergesangverein Komotau“ (Mužský pěvecký sbor Chomutov). Die Schöpfung / The Creation / Stvoření = oratorium (vokální dílo), které Haydn napsal v letech 1796 až 1798 a které se v posledních letech příliš neuvádí, patřilo v 19. století v Praze a nakonec i celých českých zemích k nejčastěji uváděným oratoriím. Notopis pořídil zcela nepochybně Joseph Gellert (Göllert) [1787- 1842], chrámový hudebník, hudební skladatel, ředitel kůru v Chomutově, autor chrámových skladeb, rovněž tehdejší sbormistr. Fotografie 1; Fotografie 2. [A47] 3400 Kč

HLOUŠEK, Jaroslav: W. A. MOZART. Kapitoly ze života slavného skladatele. Praha, ŠN, 1944, 8°,46 (2) s.. Pův. brož. Mírné stopy po uskladnění, dobrý stav. [A22] 60 Kč

HNILIČKA, Alois: KONTURY. Vývoje hudby poklasické v Čechách. Praha, HMUM, 1935, 8°, 84 (2) s. Pův. brož. Dobrý stav. [A44] 120 Kč

HOLUB, Boh.: POSTUP PŘI VYUČOVÁNÍ HŘE NA VARHANY. Příručka pro učitele i žáky. Brno, Pazdírek, b. d., M 8°, 116 s. Pův. šití na dvě sponky. Stopy manipulace. [A22] 45 Kč PRODÁNO

HOLZKNECHT, Václav: KLAVÍR V MODERNÍ HUDBĚ. Praha, Melantrich, 1938, V 16°, 16 s. Pův. šití na sponku. Mírné stopy užití. [A22] 40 Kč

HORÁK, Jan Hypolit (sestavil): SBÍRKA DVOU-, TŘÍ- A ČTYŘHLASÝCH PÍSNÍ. Praha, Kober, 1875, 12°, 120 s. Dob. polopl. vazba. Na vazbě v předu snaha o vyretušování pravděpodobně knihovního záznamu, na str. (3) vybledlé raz. knihovny, dobře zachováno. [A26] 110 Kč

HOSTINSKÝ, Otakar: O HUDBĚ STARÝCH ŘEKŮ. Praha, Urbánek, Rozpravy hudební sv. 4, 1885, M 8°, str. (89-91) 92 - 116 (separát s vlastním titulním listem a obálkou). Pův. brož. Obálka otřepána, knižní blok čistý, v dobrém stavu. [A14] 80 Kč

HOSTINSKÝ, Otakar: O ČESKÉ DEKLAMACI HUDEBNÍ. Praha, Urbánek, Rozpravy hudební sv. 4, 1886, M 8°, 57 (3) s. Pův. brož. Obálka a přesahující okraje listů mírně otřepány, v dobrém stavu. [A14] 90 Kč

HROBSKÝ, Karel Em.: HUDBA KULTURNÍCH NÁRODŮ VE STAROVĚKU. Náakl. čas. Česká hudba, 1903, 12°, 51 (1) s. Orig. šití příčně na dvě sponky. Dobře zachovalé. [A32] 60 Kč

KUBA, Ludvík: PÍSEŇ JIHOSLOVANSKÁ. Celkový přehled s hlediska hudebního. Praha, HMUB, 1923, 8°, 59 (1) s., 38 notových příkladů. Pův. brož. Ve spodní části mírné stopy po ohybu, jinak velmi dobrý stav, čisté. [A22] 85 Kč

KUBA, Ludvík: PÍSEŇ SRBŮ LUŽICKÝCH. Hudební a národopisná úvaha. Praha, HMUB, 1922, 8°, 19 (1) s. Pův. šití na sponku. Stopy manipulace. [A22] 45 Kč

KUBA, Ludvík: PÍSEŇ NÁRODNÍ. Pokus vystihnout její podstatu, povahu a význam s hlediska uměleckého a všelidského. Praha, HMUB, 1923, 8°, 41 (3) s. Pův. brož. Stopy manipulace. [A22] 85 Kč

HŮLA, Zdeněk: NAUKA O HARMONII. První svazek - Methodika; druhý svazek - Úlohy. Praha, SNKLHU, 1956, V 8 °, 423 (1) + 101 (3) s. Pův. brož. Mírné známky užití. [D14] 240 Kč PRODÁNO

HUTTER, Josef: HUDEBNÍ MYŠLENÍ. Od pravýkřiku k vícehlasu. Praha, Tomsa, 1943, 8°, 530 (10) s., úpr. Fr. Muzika. Původní polopl. vazba. Výborně zachováno. [A34] 210 Kč

CHVÁLA, Em.: ČTVRTSTOLETÍ ČESKÉ HUDBY. Praha, Urbánek, Rozpravy hudební sv. 10, 1888, M 8°, 61 (3) s. Pův. brož. Obálka otřepána, potrhána, dva kusy chybí, knižní blok čistý, v dobrém stavu. [A14] 60 Kč

JIRÁNEK, Stanislav: ZPÉVNÍK MALIČKÝCH. Písně pro školy obecné. Sešit III. Praha, SN, 1930, podél. atyp. M 8°, 54 (6) s., noty, texty, na dvou volných listech vzadu rkp. noty a text dvou dalších písní. Sešité složky v orig. ob. Užívané. [A25] 85 Kč

KAMILOV, S. a spol.: TANEČNÍ UMĚNÍ V ČESKOSLOVENSKU. Praha, Taneční Revue, 1932, 8°, 229 (7) s., řada vyobrazení, tříjazyčný titul a tříjazyčné popisky k fotografiím, „teigeovská“ grafická úprava, v patitulu podpis, datace a dedikace S. Kamilova slečně Elušce Vdolkové. Pův. brož. Dobrý stav. [A33] 450 Kč PRODÁNO

KAPUSTA, Jan: DECHOVÉ KAPELY, POCHOD A FRANTIŠEK KMOCH. Praha, Supraphon, 1974, atyp. V 8°, 248 (4) s., 16 str. obrazových příloh, v textu notové ukázky. Pův. celopl. vazba s přebalem- Přebal se stopami manipulace a uskladnění, kniha ve velmi dobrém stavu, čistá. [A22] 280 Kč

KNITL, Vlad.: NĚKOLIK SLOV O KLAVÍRU A JEHO STUDIU. Praha, Urbánek, b. d. (kolem 1920), 16°, 42 (2) s., notová vyobrazení. Pův. brož. Dobrý stav. [A11] 60 Kč

KONRÁD, Karel: DĚJINY POSVÁTNÉHO ZPĚVU STAROČESKÉHO OD XV. VĚKU DO ZRUŠENÍ LITERÁTSKÝCH BRATRSTEV. Část I.: XV. věk a dějiny literátských bratrstev. Praha, Dědictví sv. Prokopa, 1893, 499 (5) s., V 8°, Hudební přílohy I.-VI., na ob. majetnické raz. J. Salamanczuka (rovněž v titulu) a Martina Jana Vochoče (jeho rkp. exlibris rovněž v titulu), Původní brož. rozpadlá na několik bloků, obálka zachována ale poškozena. Částečně nerozřezáno, celkově dobrý stav. (Karel Konrád = C. k. gymnas. katecheta a profesor v Táboře) [C13] 1200 Kč

KOŽÍK, František: PO ZAROSTLÉM CHODNÍČKU. Sblížení s Leošem Janáčkem. Praha, ČS, 1967, 8°, 263 (5) s., ilustrováno, podpis autora v titulu. Pův. celopl. vazba. Stopy uskladnění a manipulace. První vydání později ještě třikrát vydaného titulu (naposledy v roce 2003). [D03] 140 Kč

KUNDERA, Ludvík: ZÁKLADY KLAVÍRNÍ PEDALISACE. Brno, Pazdírek, 1944, 8°, 43 (5) s., notové příklady, obálka Miro Mičík. Pův. brož. Dobrý stav. (Ludvík Kundera, 17. 8. 1891 Brno - Královo Pole – † 12. 5. 1971 Brno, muzikolog, hudební pedagog a publicista; první rektor JAMU; válka a odboj 1914–1919; ruský legionář. V ruských legiích založil a řídil legionářský orchestr. Janáčkův žák, interpret jeho skladeb. Jako koncertní pianista vystupoval v řadě evropských měst [např. Paříž, Moskva]) [A51] 170 Kč

KVĚT, J. M.: V NOVÝ ŽIVOT. Tři doby Sukova pochodu. Praha, ed. Corona, 1935, 8°,12 (2) s., pouze 250 výtisků. Pův. brož. Mírné stopy uskladnění, dobrý stav. [A22] 90 Kč

LEOPOLD, Bohuslav: PRAKTICKÉ TABULKY INSTRUMENTAČNÍ. Označení rozsahu a způsobu psaní (notace) zpěvních hlasů a hudebních nástrojů orchestru a dechové hudby. Praha, Edition Continental, b. d., V 4°, 6 velkých rozkládacích dvoulistů. Pův. šití na tři sponky. Velmi dobrý stav. [A46] 190 Kč PRODÁNO

(LISZT, Ferenc [též Franz]) LISZT O SVÝCH SOUČASNÍCÍCH. Z kroniky hudebního pokroku. Praha, SNKLHU, Klasikové hudební vědy a kritiky sv. 1, 1956, 301 (3) s., notové příklady. Pův. celopl. vazba. Bezvadný stav, nečtené. V titulu dedikace patrně bez souvislosti s knihou. [D07] 140 Kč

METELSKÁ-HEŘMANOVÁ, Zdena: ÚVOD DO DĚJIN KLAVÍRU A KLAVÍRNÍ LITERATURY. Praha, Kotrba, b. d. (cca 1910), 8°, 96 s., půdorysy druhů kladívkových mechanik. Pův. brož. Obálka na okrajích otřepána, stopy uložení a manipulace. [A21] 80 Kč

MICHNA Z OTRADOVIC, Adam: VÁNOČNÍ MUZYKA. Písně a koledy. Praha, Knihkupectví U sv. Jindřicha, B. Rupp, soukromý tisk, 1939, V 8 °, 29 (3) s., ze starého barokového tisku vydal a doslovem opatřil V. Bitnar, ex. 12/300. Pův. brož. Naprosto bezvadně zachováno, nepoužité. Na poslední starně rkp. přípis tužkou: „Od pana M. D. Zelenky“. [D32] 250 Kč

NEJEDLÝ, Zdeněk: ZDENKA FIBICHA MILOSTNÝ DENÍK. Nálady, dojmy a upomínky. Praha, Hudební matice UB, 1925, 8°, 264 (4) s., výprava (orig. dřevoryt ve frontispicu a čtyřřádkové iniciály, patrně i předsádky a vazba) František Kysela, vlepované ilustrace. Pův. celopl. vazba. Dobrý stav. [A24] 250 Kč

NOVÁK, Ladislav: OSKAR NEDBAL V MÝCH VZPOMÍNKÁCH. Praha, družstvo Máje, b. d. (1938 - 1939), 8°, 99 (3) (2) s., 23 dokumentních fotografií, v patitulu podpis autora a datace 1939. Pův. polopl. vazba s přebalem, ochranný karton. Přebal na okrajích mírně otřepán, jinak velmi dobrý stav. [D08] 90 Kč

OHAŇKOVÁ, K. a Jar. POŠ: NÁRODNÍ TANCE VE VÝCHOVĚ TĚLESNÉ. 78 národních tanečků i her doprovázených nápěvy, klavírními průvody, obrázky a metodickým návodem pro učitele. Lysá n. L., Holub, 1928, V 8°, 123 (5) s., ilustrováno. Ind.slepá polopl. vazba s pp. štítkem na hřbetu. Dobře zachováno. [A36;A15] 220 Kč

PAPÍROVÝ ABSOLUTNO. Sbírka textů českých alternativních skupin. Praha, Nakladatelství kulturně výchovné činnosti, 1990, V 8°, nestr., sestavil Petr Bergmann, ilustrace Lenka Hořínková, obálka David Svoboda. Pův. šití na sponky napříč. Stopy častější manipulace, čtené, ve hřbetu na obou okrajích poškozeno.Výběr nejlepších textů z repertoáru českých undergroundových a punk rockových kapel. Mírně parafrázovaný titul (Papírový aPsolutno) se posléze objevil i na nahrávce DG 307 - V katedrálách ticha (koncert z roku 1994) pod č. 13. [A18] 290 Kč

PAŤHA, Jan: PŘECHODY ZE VŠECH DO VŠECH TÓNIN. Pro malé varhaníky. Sešit II. - Z měkkých do tvrdých. Praha, Urbánek, b. d., V 4°, 28 s. Pův. brož. v ind. polopl. deskách a pp. štítkem s rukopisným názvem. Velmi dobrý stav. [A46] 150 Kč

PERNICA, Bohuslav: ŘÍKADLA, ŠKÁDLIVKY, LIDOVÉ HRY A PÍSNĚ. I. - Moravské Horácko a Podhorácko. Havlíčkův Brod, Krajské nakl., 1952, M 4°, 324 (4) s., ozdobné il. v textu a barev. na přílohách Alena Ladová. Pův. celopl. vazba. Stopy častějšího čtení, užití. Tématicky tříděná sbírka říkadel, lidových písní.[A24] 160 Kč

PROCHÁZKA, Fr. S.: HRADČANSKÉ PÍSNIČKY. Praha, Vilímek, b. d. (cca 1903), 82 (2) s., 4°, il. (vylepené na příl.) Viktor Olíva. Ind. polopl. vazba. Velmi dobře zachováno, místy zahnědlé skvrnky. [A47] 260 Kč

PŘIKRYL, Ondřej: HANÁCKY PĚSNIČKE. Vébor pěsniček ondřeje Přikryla. Prostějov, Kruh přátel hanáčtiny, 1936, 8°, 292 (4) s., ilustrováno (fotografie, kresby), mj. barevné Adolf Kašpar. Ind. polopl. vazba. Dobrý stav. [A23] 290 Kč

RACEK, Jan: ČESKÁ HUDBA. Od nejstarších dob do počátku 19. století. Praha, KLHU, 1958, V 8°, 333 (3) s., vyobrazení na kříd. přílohách (mimo paginaci). Pův. celopl. vazba s přebalem. Přebal se stopami užití, kniha ve velmi dobrém stavu, na přední předsádce dedikace bez souvislosti s knihou. [A24] 260 Kč

RUČKA, Alois (sestavil): NOVÝ NÁRODNÍ ZPĚVNÍK. Výbor písní národních, znáírodnělých a úryvků z českých zpěvoher. Třebíč na Moravě, Lorenz, 1920, 16°, 682, 17 (3) s., texty a notové záznamy. Pův. poloplátěná vazba. Stopy užití. [A22] 140 Kč

RUPPELDT, Miloš: VENČEK SLOVENSKÝCH NÁRODNÍCH PIESNÍ. Sv. I. Bratislava, vl. n., 1927, podél. atyp. M 8°, 71 (1) s., noty, texty. Sešito na dvě sponky v orig. ob. Užívané. [A25] 85 Kč

RYCHLÍK, Jan: POVĚRY A PROBLÉMY JAZZU. Praha, SNKLHU, 1959, 8°, 141 (3) s., vyobrazení na kříd. přílohách, obálka a vazba Vladimír Fuka. Pův. celopl. vazba s přebalem. Přebal v přední části dole natržen (vyspraveno podlepením), na okrajích otřepán, stav knihy dobrý až velmi dobrý, čisté. [A32] 190 Kč

SEIDEL, Jan a Josef ŠPIČÁK: ZAHRAJTE MI DOKOLA! Tance českého lidu. Praha, Mazáč, 1945, 4°, 284 (4) s., ilustrace Václav Trefil, 1. vyd. Pův. brož. Stopy užití a manipulace. Monografie historie českého tance, mnoho písní, notového materiálu a historických informací. [A45] 210 Kč

SEMÍKOVÁ-FIEDLEROVÁ, M: ŠKOLA ZPĚVU SÓLOVÉHO. Praha, Neubert, (1934), V 8°, 62 (2) s. Pův. brož. Dobrý stav. [A22] 90 Kč

SCHMIDOVÁ, Lidka: ČESKOSLOVENSKÝ BALET. Praha, Orbis, 1962, čtvercová 8°, 57 (1) s. textu (celkem 208 s.), 165 část. barev. vyobrazení na křídě, v textu kresby Olgy Fejkové, Zdenka Seydla a Jana Skalického, ob., vaz. a předsádka Zd. Seydl. Pův. celopl. vazba s obálkou. Kniha v dobrém až velmi dobrém stavu, čistá, obálka se stopami manipulace, část odtržena. [A34] 150 Kč

ručně psané noty(SCHUBERT, Franz): LIEDER FÜR EINE SINGSTIME MIT BEGLEITUNG DES PIANO-FORTE IM MUSIK GESETZT VON FRANZ SCHUBERT. V obsahu uvedeno 47 písní, svazek jich obsahuje 46. Rukopis notopisu s texty na ruč. papíře, pravděpodobně 2 pol. 18. stol., dobová polokožená vazba, hřbet uvolněn. Fotografie 1; Fotografie 2. [A47] 3500 Kč PRODÁNO

SKUHERSKÝ, F. Z.: VARHANY. Jejich zařízení a zachování. (Příruční kniha pro kněze, patronátní úřady, varhaníky a ředitele kůru). Praha, Urbánek, 1884, 8 °, 106 (6) s., ilustrováno 30 xylografiemi v textu. Pův. nakladatelská vazba, obálka vevázána. Dobře zachováno. Na přední úpředsádce rkp. přípis tužkou s poznámkou o největších varhanech na světě. František Zdeněk Skuherský (1830 Opočno – 1892 České Budějovice) byl český hudební skladatel, pedagog a teoretik. Poměrně velmi vzácná a nevyskytující se publikace, která se dočkala v roce 2003 faksimilního vydání, jež bylo obratem rozebráno. [D07] 850 Kč

STECKER, Karel: FORMY HUDEBNÍ. Rozbor forem s úvahami historickými a literárními. Mladá Boleslav, Vačlena, b. d. (1905), V 8°, VI., (1), 479 (1) s., vyobrazení not, ukázky a příklady. Dobová polopl. vazba. Stopy uskladnění, manipulace a stáří. Karel Stecker (*22.1.1861 – †13.3.1918) = český hudební teoretik, pedagog, varhaník a skladatel, do českého hudebního života zasáhl zvláště svou prací teoretickou (Všeobecný dějepis hudby, Formy hudební) a pedagogickou. Autor zvláště církevní hudby, písní a drobných skladeb pro sólové nástroje. [A41] 190 Kč

STECKER, Karel: VŠEOBECNÝ DĚJEPIS HUDBY (na hřbetu vazby DĚJINY HUDBY). Pro žáky konservatoře a ústavův učitelských, školy a ústavy hudební, jakož i ke studiu soukromému pro veškery příznivce umění hudebního. Díl I.-II. Mladá Boleslav, Vačlena, b. d. (1892 + 1903), V 8°, XIII. (1) 408 (2) + VIII. 387 (1) s., ilustrováno, jedna chromolito příloha. Dobová polokožená vazba s vyzlaceným věcným názvem na hřbetu. Vazba otřelejší, list 351/352 prvního dílu natržen, z tohoto dílu chybí i titulní list. Jinak velmi dobře zachováno, zcela čisté. Karel Stecker (*22.1.1861 – †13.3.1918) = český hudební teoretik, pedagog, varhaník a skladatel, do českého hudebního života zasáhl zvláště svou prací teoretickou (Všeobecný dějepis hudby, Formy hudební) a pedagogickou. Autor zvláště církevní hudby, písní a drobných skladeb pro sólové nástroje. [D19] 740 Kč

STECKER, Karel: K OTÁZCE SMETANISMU A WAGNERIANISMU. Praha, n. vl., 1911, 8°,15 (1) s. Pův. šití na dvě sponky. Stopy manipulace. [A22] 45 Kč

SUCHÝ, Jiří: RŮŽE RŮŽOVÁ. Písničky. Praha, ČS, 1971, atyp. úzká 8°, 118 (2) s., obálka, vazba a typo J. Šalamoun. Pův. celopl. vazba s přebalem. Mírné stopy uložení, dobrý stav. [A21] 90 Kč

SUCHÝ, František: HUDEBNÍ POVÍDKY. Praha, Barvitius, 1932, M 8°, 72 s. Pův. brož. Mírné stopy letitého uskladnění na okrjích obálky. Dobře zachováno. Z obsahu: Jak jsme zpívali na Štědrý večer s Burianem, Popelec čili vyplavená basa, Dr. Resl a Kulka čili Zkažená Bachova fuga C mol, Oběšená... [A21] 60 Kč

ŠÍN, Otakar: NAUKA O HARMONII. Na základě melodie a rytmu. Díl 1. (část textová)+ díl 2 (část notová). Praha, HMUB, 1922, 8 °, 132 + 117 (1) s. Dobová celopl. vazba s vyzlaceným věcným názvem na hřbetu a přední desce. Na vazbě oděrky, užívané. [D14] 180 Kč

TANEČNÍ HUDBA A JAZZ 1963. Sborník statí a příspěvků . otázkám jazzu a moderní taneční hudby. Praha, SHV, 1963, V 8°, 147 (1) s. + příloha, il. J. Kočandrle, J. Kristofori, K. Nepraš, J. Šlitr a další, bohatá fotodokumentace. Pův. brož. Dobrý stav. [A45] 120 Kč

TICHÝ, František: ČESKOSLOVENSKÉ PÍSNĚ V MOSKEVSKÉM SLOVNÍKU. Praha - Bratislava, USŠ, 1931, 91 (1) s., 10 vyobrazení na kříd. přílohách. Pův. brož. Obálka s mírně otřepanými přesahujícími okraji, jinak dobrý stav. [A45] 140 Kč

TŮMA, Jaromír: ČTYŘI HRAJÍ ROCK. Jasná zpráva o skupině Olympic. Praha, Panton, ed. Impuls, 1986, 8°, 243 (5) s., řada ilsutračních fotografií. Pův. brož. Velmi dobrý stav, nečtené. [D14] 80 Kč

VAŠTEJN, Josef: SLOVANSKÁ BOHOSLUŽBA V ČESKÝCH ZEMÍCH. Praha, Vyšehrad, 1940, M 8°, 31 (1) s. Pův. brož. Dobrý stav. [A22] 50 Kč

(WAGNER, Richard): WAGNER O HUDBĚ A UMĚNÍ. Praha, SNKLHU, Klasikové hudební vědy a kritiky sv. 2, 1959, 450 (6) s. Pův. celopl. vazba. Bezvadný stav, nečtené. V titulu dedikace patrně bez souvislosti s knihou. [D07] 170 Kč PRODÁNO

ZICH, Otakar: VOJENSKÝ ZPĚVNÍK ČESKOSLOVENSKÝ. Praha, ČVÚV, 1922, M 8°, 363 s., ilustr. Mikoláš Aleš. Ind. polopl. vazba. Dobře až velmi dobře zachováno, čisté. [A15] 250 Kč

ZVONAŘ, Jos. Leop. (sestavil): ZPĚVNÍČEK PRO DÍVČÍ ŠKOLY. Praha, Kober, 1875, 12°, (8) 120 s., noty, texty. Pův. brož. Obálka zašpiněna, rkp. číslo, datace a jméno bývalého majitele, dobrý stav. [A25] 190 Kč

NA ZAČÁTEK


CD - AUDIO / VHS / DVD

Veškeré nosiče jsou originály; není-li uvedeno u některého z titulů jinak, jde o stav výborný až vynikající.

CD - (ANDERSON) IAN ANDERSON - THE SECRET LANGUAE OF BIRDS. Anderson, Papillion, Roadrunner Records, 2000, Globus Music 210305-2, šestnáctistránkový barevný booklet. CD obsahuje rovněž videozáznam s Ianem Andersonem ve formátu VCD (mpg1). 220 Kč

CD - ANNIHILATOR - REFRESH THE DEMON. Music for Nations, Neverland Music / SOCAN, CDMFN 197, RTD GAS 211.1197.2, třídílný rozkl. barev. booklet. Vizuálně možno označit jako hrané. 170 Kč

CD - BACH, Johann Sebastian - DAS MUSIKALISCHE OPFER, BWW 1079. Jiří Popelka - Orgel / varhany. Panton, 1988, 81 0750-2 131, čas 55:22, DDD, 12 str. booklet. Bezvadný stav. 120 Kč

CD - BAMBINBI DI PRAGA - MERRY CHRISTMAS. Sbormistři Blanka a Bohumil Kulínských. Multisonic, 1991, 31 0028-2 3 1 1, 8 stran booklet. 45 Kč

CD - (BARRY) JOHN BARRY - DANCES WITH WOLVES. Orion, SOny Music 1990, 467591-2, 4 str. booklet. 190 Kč

CD - BASIKOVÁ, Bára / Martin NĚMEC - DREAMS OF SFINX. RichArt / Michal, 1993, 010201-2 331, 4 str. booklet. 55 Kč PRODÁNO

CD - BEE GEES - ISN’T EVERYTHING. Polydor, 1993, LC 0309, 519945-2, 10 str. rozkl. booklet. Na CD vizuální stopy používání, hraje bezchybně. 130 Kč

CD - BEE GEES - THIS IS WHERE I CAME IN. Polydor, Biem / Mcps LC 60309, 4 str. booklet. Na CD vizuální stopy používání, hraje bezchybně. 130 Kč

CD - BLACK SABBATH - BLACK SABBATH. Remástrováno z původní pásky. Bonusy. Castle 1970, 1996, ESM CD 301, 12 str. booklet. 250 Kč

CD - BUONO, Giovanni Pietro del - CANONI, OBLIGHI E SONATE. Panton, 1992, 81 1041-2 131, 16 str. booklet. 80 Kč

CD - CANTO GREGORIANO. Emi Classics, 1973, 1980 (2 CD). ADD, CDMB 65217, 6 str. rozkl. booklet. 95 Kč

CD - COCKER, Joe - NO ORDINARY WORLD + Bonus Album SHEFFILD STEEL. EMI, 1999, Parlophone. Na nosiči vizuální stopy užití, hraje bezchybně! 55 Kč

CD - COLLEGIUM MUSICUM - KONVERGENCIE. Digitally Remastered edition. 2 CD. Opus, 91 2772-2, 1971 (2007), 8 str. booklet, na titulu orig. podpis M. Vargy. 370 Kč

CD - (COVERDALE) DAVID COVERDALE - INTO THE LIGHT. W.R.E.I. 2000, 528 12-42, 4 str. booklet. Na CD velmi mírné vizuální stopy používání, hraje bezchybně. 190 Kč PRODÁNO

CD - CROSBY, STILLS& NASH – CARY ON. Popron, 50 168-2, 7567-80487-2, 20 str. částečně barevný booklet. 2 CD. Bezvadný stav. 280 Kč

CD - CZECH CAROLS. Children Choir JITRO, řídí Jiří Skopal. Bonton, DDD, 1989, 71007-2731 (České koledy). 45 Kč

CD - CZECH ORGAN MUSIC OF THE 20th CENTURY. Věra Heřmanová - varhany, total time 67:24, BONTON CLASSICS 71 0081-2131 (P) 1992, nahráno v chrámu sv. Mořice v Olomouci, 1991 (obsahuje: Bedřich Antonín Wiedermann (1883-1951): Toccata a fuga f moll; Klement Slavický (1910): Ecce homo (variační fantasie); Petr Eben (1929): Tři chorální předehry; Chorální fantasie II "Svatý Václave"; Vladimír Werner (1937): Sequentiae per organo; Sylvie Bodorová (1954): Musica per organo; Jan Jirásek (1955): Ad unum; Miloslav Kabeláč (1908-1979): Fantasie.), 8 str. booklet. Zcela nové, nehrané. 150 Kč

CD - DEEP PURPLE - MACHINE HEAD / BURN. 1972 a 1974, na jednom CD, rozkl. booklet, CDM 0299-223, ruská provenience. Na CD velmi mírné optické stopy po užití. 90 Kč

CD - DOHNAL, Jiří - KROK NA DLOUHÉ CESTĚ (A Step on the Long Way). Indies Records, 1996, MAM 034 - 2, Total Time 58:18, 4 str. booklet. Bezvadný stav. 100 Kč

CD - DRACULA (muzikál). K. SVoboda, Z. Borovec a R. Hese. Monitor / EMI, 1995, 16 s. booklet. 70 Kč

CD - DVOŘÁK, Antonín – REQUIEM. Beňačková Fassbaender Moser Rootering / Czech Philharmonic Orchestra. Supraphon, 10 4241-2 232, total time 53:33 + 46:19, 2 CD. Bezvadný stav. 200 Kč

CD - DVOŔÁK, Antonín: THE SYMPHONIES OF CEREMONY AND DANCE. Bonton, 1991, 1993, 71 0054-2131, Total time 64:07, edice 150 Th Anniversary Collection, 4 str. booklet. Bezvadný stav. 100 Kč

CD - DVOŘÁK, Antonín - SYMPHONIES No. 5, Op. 76 a No. 7, Op. 70. Slovak Philharmonic Orchestra (Stephen Gunzenhauser). Naxos, 8.550270, nahráno 1989, Playing Time 75:33, 6 str. rzokl. booklet. Bezvadný stav. 100 Kč

CD - DVOŘÁK, Antonín - THE MASS IN D MAJOR / TE DEUM. Pronto, 0 011, DDD, 4 str. booklet. 60 Kč

CD - ELIXÍR ŽIVOTA (v hlavní roli Lusie Bílá). Hudba Ondřej Soukup, texty Gabriela Oswaldová. Save Max Agency, 2005, Prevenzym (reklamní), 16 stran booklet. 45 Kč

CD - ELO (ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA) - BALANCE OF POWER. Sony Music 1986, Epic, EPC 468576-2, 16 str. booklet. 230 Kč

CD - EMMERSON, LAKE & PALMER - THE ATLANTIC YEARS. 2 CD. Atlantic (Popron), 1992, 7567-82403-2PW, rozkládací booklet. 220 Kč

CD - EXPERIMENT FEAR - ASSUMING THE GODFORM. Sonic Underground, Massacre Record, 1996, třídílný rozkl. booklet. 240 Kč

CD - (FLACK) ROBERTA FLACK - THE BEST OF. Atlantic, 1993, 7567-82498-2, 10 str. rozkládací booklet. 250 Kč

CD - FOERSTER, Josef Bohuslav - SONGS. Supraphon, DDD, 2001, piano M. Lipšanský, baryton Ivan Kusnjer, 44 s. booklet. Vše (krabička + booklet) v orig. kart obalu. 80 Kč

CD - FRAGMENTY 1963/1964 (3 CD). Arco, 2002, dramaturgie a produkce Milan Nápravník, nahráno sokuromě ve studiu Lucerna v letech 1963 a 1964, digitálně remástrováno. Autoři textů Autoři textů: Bohumila Grögerová, Věra Linhartová, Stanislav Dvorský, Vratislav Effenberger, Milan Nápravník, Ladislav Novák. Interpreti: Jan Tříska, Jitka Frantová, Josef Velda, Libuše Švormová, Milan Mach, Albert Mareček, Zdena Rosolová, Svatava Rumlová a František Derfler. Celkový čas 2:47:16. Bližší info ZDE. Tři samostatná CD ve slim pouzdrech, vše v orig. ochranném kartonu. Na obalu použito fotografie Evy Medkové „Škvíra“ z roku 1960. Prakticky nedotčené. Velmi ceněný a téměř nedostupný audio dokument, patrně zcela mimo běžnou distribuci. 220 Kč PRODÁNO

CD - FRANZ, Vladimír - TRIPTYCH. Smrt Pavla I., Amfytrion, Zářící noc. Guerilla, P+C 2007, 14 str. booklet. 80 Kč

CD - GOTHIC MUSIC IN BOHEMIA 13th - 15th CENTURY. Ars Carmeralis, dir. L. Matoušek. Punc, 1991, DDD, N1 0020-2 131, 6 stran booklet. 50 Kč

CD - HOLST, Gustav - THE PLANETS (Planety) / THE PERFECT FOOL, Op. 39 (Dokonalý blázen, op. 39). Supraphon, 1991, Liverpool Philharmonic Choir, řídí Sir Charles Mackerras, 11 1087-2 031, 8 str. booklet. 70 Kč

CD - HOLST, Gustav - SAVITRI / THE DREAM CITY. London, Hyperion, 1987, CDA 66099, 12 sran booklet. 130 Kč

CD - HOLST, Gustav - THE EVENING WATCH and other choral music. Hyperion, 1989, DDD, CDA66329, 20 stran booklet. 140 Kč

CD - HOLST Gustav - CHORAL SYMPHONY / CHORAL FANTASIA. Royal Philharmonicm Hilary Davan Wetton, Hyperion, 1993, CDA66660, 16 str. booklet. 150 Kč

CD - HORN, Paul - INSIDE THE TAJ MAHAL II. Kuckuck, 1989, 1990, 11085-2, 8 str. booklet. 140 Kč

CD - HORN Paul - SKETCHES: A COLLECTION. Wundham Hill Records, 1986, AAD, Lost Lake Arts WD-0091, 6 str. rozkl. booklet. 140 Kč

CD - HORN, Paul - AFRICA. MWD, Kuckuck, 1994, 11104-2, 4 str. booklet. 140 Kč

CD - HOUPACÍ KONĚ. MN (Michal Novotný) Produktion, 1995, 6 str. rozkl. booklet. 110 Kč

CD - HROMEK, Michal - FOLK - BAROQUE Other Rags for Guitar(s). Bonton, 1994, 12 stran rozkl. booklet. 45 Kč

CD - CHICAGO VIII + STREET PLAYER. 2 CD. Castle, 1989, TFOCD 018/1, TFOCD 018/2, 4 str. booklet. 380 Kč

CD - CHICAGO XIV. Columbia, Sony Music 1990, COL 471212 2, čtyřstránkový booklet. 200 Kč

CD - CHICAGO 16. WEA, 1982, 299 235, 23689-2, 4 str. booklet. 200 Kč

CD - CHICAGO 17. Warner Bros, 1984, 925 060-2, WE 835, 8 str. booklet. 220 Kč

CD - CHICAGO 18. Warner Bros, 1986, 7599-25509-2, WE 835, 12 str. booklet. 260 Kč

CD - CHICAGO - IF YOU LEAVE ME NOW. CBS, 1982, 32391, 01-032391-10, 12 str. booklet. 210 Kč

CD - INVALIDNÍ SOUROZENCI - NOC CO NOC. Three Points, 1996, TT-9611-2, krabička slim. CD obsahuje rovněž multimediální prezentaci. 100 Kč

CD - JACK DANIELS Old No 7 - BIRTHAY ROCK 1998. Kompilace. BMG / Ariola ČR/SK, 1998, bonusové CD k dárkovému balení výtečné Tenessee Whiskey, obsahuje klasické fláky skupin Deep Purple, Scorpions, Nazareth, Slade, Alice Cooper, Marillion, Boston, atd. Rozládací 8 str. booklet. 55 Kč

CD - JARRE, Jean Michel - EN ATTENDANT COUSTEAU. Dreyfus, 1990, 843 624-2, 4 strany booklet, Digitally Remastered. 70 Kč

CD - JAZZ MASTERS 8 CD BOX. Billy Holiday, Dexter Gordon, Dizzie Gillespie, Stan Getz, Bill Evans, Miles Davis and many more... e.f.s.a. collection. Soubor osmi CD v originální dárkové krabici. Nehrané, zcela nové! [D26] 880 Kč

CD - JON AND VANGELIS - PRIVATE COLLECTION. Polydor, 1983, 813174-2, 8 str. booklet. 220 Kč

CD - JON AND VANGELIS - SHORT STORIES. Polydor, 1979, 800 027-2, 8 str. booklet. 220 Kč

CD - (JONES) STEVE JONES - MERCY. MCA Records (Manufaktured in Japan), MCAD-42006, 1987, čtyřstránkový booklet. Vizuálně možno označit jako hrané. 120 Kč

CD - (JONES) TOM JONES - DUETS. Point Entertainment, 1999, na CD vizuální stopy používání, hraje bezchybně. 60 Kč

CD - KOCÁB, M. a M. PAVLÍČEK - BLACK LIGHT - ČERNÉ SVĚTLO. Bonton, 1988 (1990), 71 0017-2331. 75 Kč PRODÁNO

CD - LED ZEPPELIN - LED ZEPPELIN I. (Atlantic, 1969) / CODA (Swang Song, 1982). Na jednom CD, ruská provenience, rozkl. booklet, CDM 998-193. Na nosiči optické stopy užití a manipulace, hraje bezchybně! 80 Kč

CD - LED ZEPPELIN - FOUR SYMBOLS (Atlantic, 1971) / R. PLANT - SHAKEN’N’STIRRED (Esparanza, 1985). Na jednom CD, ruská provenience, rozkl. booklet, CDM 998-194. Na nosiči optické stopy užití a manipulace, hraje bezchybně! 80 Kč

CD - LED ZEPPELIN - LED ZEPPELIN II. (Atlantic, 1969) / IN THROUGH THE OUT DOOR (Swan Song, 1979). Na jednom CD, ruská provenience, rozkl. booklet, CDM 998-192. Na nosiči optické stopy užití a manipulace, hraje bezchybně! 80 Kč

CD - MARILLION - MARILLION.COM. RAWCD 144. Castle, Intact, 1999, Varillion 1999, LC 6448, 4 str. booklet. 160 Kč

CD - MARTIN, Frank - SONGS FOR ARIEL / PASSACAILLE POUR ORGUE / MESSE. Thorofon. DDD, 1995, CTH 2261, 28 stran booklet. 90 Kč

CD - MARTINŮ, Bohuslav - SYMPHONY No. 3 / Fantaisies symphoniques SYMPHONY No. 6 / INVENTIONS. Czech Philharmonic orchestra, Emil Leichner - piano (Inventions). Řídí V. Neumann. Supraphon, DDD / ADD, 11 0718-2 031, 12 stran booklet. 80 Kč

CD - MESSIAEN, Olivier: VINGT REGARDS SUR L’ENFANT JESUS PRÉLUDES. Piano Michel Beroff. 2 CD. EMI, CMS 7691612, PM 518, digitálně remástrováno, 1970 a 1978, 1987. V orig. plastové škatulce. Perfektní stav. 490 Kč

CD - MESSIAEN, Olivier - ECLAIRS SUR L’AU-DELA... / ILLUMANATIONS OF THE BEYOND. Deutsche Grammophon, 1994, Opera de Paris, Orchestre de l’Opéra Bastile, Myung-Whun Chung, 439 929-2, DDD, 28 str. booklet. 200 Kč

CD - MONTANARO - COLLAGE (Koláž). Bonton, 1990, edice Oaza, total time 59:05, 4 str. booklet. Bezvadný stav. 100 Kč

CD - MOZART, Wolfgang Amadeus - REQUIEM, K.626. Karussel, 1962 (1993), 450 027-2 10, 4 str. booklet. 60 Kč

CD - MOZART, Wolfgang Amadeus - EINE KLEINE NACHTMUSICH / DIVERTIMENTO IN D / + TCHAIKOVSKY, P. I. - SERENADE FOR STRINGS. Supraphon, 1988, ADD, Digital Mastering, řídí Josef Vlach, 8 str. booklet. 60 Kč

CD - MOZART, Wolfgang Amadeus - OPERA OVERTURES and ARIAS. Prague Radio Symphony Orchestra, Jiří Solženko - bass, řídí Odřej Kukrál. Stereo/Video, 1998, RC 05409. 40 Kč

CD - NAZARETH. (Výběr - Champions Of Rock). Disky, Lic. Castle, 1996, CR 867112, Made in Holland, čtyřstránkový booklet. Na CD vizuální stopy používání, hraje bezchybně. 140 Kč

CD - NIEMEN Czesław - ENIGMATIC. Polskie Nagrania, 1996, PNCD 356, 8 str. booklet. Kultovní nahrávka, kdysi sháněná a prodávaná v Polském kulturním středisku v Praze na LP. Obsahuje mimo slavné rapsodie „Bema pamieci žalobny“ i mimořádnou skladbu „Jednego serca“. 480 Kč PRODÁNO

CD - (OLDFIELD) MIKE OLDFIELD - CRISES. Virgin 1983, VI 863092, 8 str. booklet. 180 Kč

CD - ORFF, Carl - CARMINA BURANA / CATULI CARMINA / TRIONFI (TRIONFO DI AFRODITE). 2 CD. Czech Philharmonic Orchestra, Václav Smetáček, Supraphon, 1974, 11 0321-2 212, 48 str. booklet. 200 Kč PRODÁNO

CD - (OSBOURNE): OZZY OSBOURNE - OZZMOSIS. Sony Music Entertaiment / Epic, 1995, 01-481022-10, 481022 2, dvanáctistránkový rozkl. booklet. 220 Kč

CD - (OSBOURNE) OZZY OSBORNE OZZY - NO MORE TEARS. Digitally remastered + Bonus Track. Sony Music 2002, 5020472000/502047 2, 16 str. booklet. Na CD vizuální stopy používání, hraje bezchybně. 190 Kč

CD - (OSBOURNE) OZZY OSBORNE - LIVE AT BUDOKAN. Sony Music 2002, Epic, EPC 508077 2, 8 str. rozkládací booklet. Upozornění, že CD nehraje na PC/MAC (chráněno). Na CD vizuální stopy používání, hraje bezchybně. 190 Kč

CD - (OSBOURNE) OZZY OSBORNE - TRIBUTE. Digitally remastered. Sony Music 2002, EPIC, 502045 2 / 5020452000, 16 str. booklet. Na CD vizuální mírné stopy používání, hraje bezchybně. 190 Kč

CD - (OSBOURNE) OZZY OSBORNE - DIARY OF A MADMAN. Digitally remastered + bonus track. Sony Music 2002, EPIC, EPC 502041 2, 12 str. booklet. Na CD vizuální velmi mírné stopy používání, hraje bezchybně. 220 Kč

CD - (OSBOURNE) OZZY OSBORNE - BARK AT THE MOON. Digitally remastered + bonus track. Sony Music 2002, EPIC, EPC 502042 2, 12 str. booklet. 240 Kč

CD - PEARL JAM - BINAURAL. Sony Music Entertainment 2000, 4945902000, 32 str. luxusní booklet, kartonové rozkládací pouzdro. 190 Kč

CD - PINK FLOYD - ANIMALS. Remastered and Repacked. Includes ull lyrics and additional Photos. EMI, 1977, Remastered 1992 (1994), 7143.29748 2 6, 20 stránkový booklet. 450 Kč

CD - PRONG - CLEANSING. Sony Music / Epic, 1994, EPC 474796-2, 01-474796-10, třídílný rozkl. booklet. 230 Kč

CD - PROKOFIEV - CINDERELLA SUITES Nos. 1-3 / SCYTHIAN SUITE, Op. 20 / SUITE FROM THE BALLET „On the Dnieper“. 2 CD. Ukraian State Symphony Orchestra, Theodor Kuchař, Naxos, 1994, DDD, 8.550968-9. 100 Kč

CD - RAVEL - BOLERO / DAPHNIS ET CHLOE. Ballet Suites Nos. 1 and 2. Czech Philharmonic Orchestra, řídí Libor Pešek. Supraphon, Artia, 10 3633-2 031, DDD, 1985, stran booklet. 65 Kč

CD - REDL, Vlasta - KAŽDÝ DEN JINAK. BMG/AriolaČR/SR, 1998, 74321 62926 2, 12 stran booklet. 50 Kč

CD - ROLLING STONES - VOODOO LOUNGE. Promotone B. V., 1994, Virgin Benelux 1994, CDV 2750, 7243 8 39782 2 9, 16 str. booklet. Na CD velmi mírné vizuální stopy používání, hraje bezchybně. 180 Kč

CD - RYBA, Jakub Jan - ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ. Czech Christmas Mass. Opera Nova, řídí Fr. Vajnar, 1993, 93001-2331. 60 Kč

CD - SAGA - IMAGES AT TWILLIGHT. Ariola, 1987, 258 158, 4 str. booklet. 200 Kč

CD - (SANTANA, Carlos) SANTANA - SANTANA III. (1971) + BLUES FOR SALVADOR (1987). Digitálně remástrováno, special collektor’s edition - bonus disk. Columbia, Sony Music, 4 str. booklet. 120 Kč

CD - (SANTANA, Carlos) - SANTANA - DEFINITIVE COLLECTION. Columbia, Sony Music, 1992, 472641 2, 4 str. booklet. 130 Kč

CD - (SANTANA, Carlos) - SANTANA - SUPERNATURAL. Limited edition. Arista, BMG, 1999, 07822 19080 2, 8 str. rozkládací booklet. Na CD vizuální stopy používání, hraje bezchybně. 130 Kč

CD - SAXON - BEAST OF ROCK. CAS Records - Kutsch & Caringo AG, CD 152.751. 120 Kč

CD - (SAYER) LEO SAYER - YOU MAKE ME FEEL LIKE DANCING. LaseLight, 1997, 12 970. 150 Kč

CD - SER UN PEYAJELERO - THE BIRTHDAY’S IGNORANCE. Indies, MAM 015.2, dosud orig. zabaleno. 170 Kč

CD - SOMMER, Sylvia (composed by) - COSMIC SPHERES (Esoterik). Esovision, Arcadia, Muvico, LC 7556, dvoulistový booklet. Bezvadný stav. 100 Kč

CD - STIVÍN, Jiří - ALCHYMIA MUSICAE. Arta, 1995, F1 0044-2, 24 str. booklet. 90 Kč

CD - STYX - BRAVE NEW WORLD. CMC International 1999, SPV 085-21422 CD, 4 str. booklet. Na CD mírné vizuální stopy používání, hraje bezchybně. 130 Kč

CD - T.O.D. - NOTHING’S DONE. IRS Intercord, Zardoz Music 9717 / Warner Chappel 1997, 4 str. booklet. 240 Kč

CD - TED NUGENT - GREAT GONZOS! Epic, 1981 Sony Music, EPC 471216 2, 4 str. booklet, krabička poškozena. 85 Kč

CD - TCHAIKOVSKI, Pyotr Ilyich: CONCERTO No. 1 in B flat minor for Piano and Orchestra, Op. 23. Supraphon 1991, Igor Ardašev - piano, řídí Jiří Bělohlávek, Digital (live) recording, 11 0952-2 031, 8 stran booklet. 75 Kč

CD - URIAH HEEP - LOOK AT YOURSELF (Bronze, 1971) / FIREFLY (Bronze, 1977). Na jednom CD, ruská provenience, CDM 198-55, CD MAximum 1999, Na nosiči optické stopy užití a manipulace, hraje bezchybně! 80 Kč

CD - (VAI) STEVE VAI - THE ULTRA ZONE. Sony Music 1999, CDC 4947452000, 2 str. booklet. 170 Kč

CD - (VAI) STEVE VAI - SEX & RELIGION. Relativity Records, Sony Music 1993, 473947 2, rozkl. booklet do velikost A3. 190 Kč

CD - (VAI) STEVE VAI - BEST BALLADS. 88561-1245-2, 2 str. booklet. 140 Kč

CD - VANESSA MAE - SUBJECT TO CHANGE. EMI, 2001, 4603 5 33100 2 8. Nosič se stopamiužití a manipulace, hraje bezchybně! 75 Kč

CD - VANGELIS - 1492. CONQUEST OF PARADISE. EastWest, Warner Music, 1992, 4509-91014-2, 16 str. booklet. 190 Kč

CD - VANGELIS - THEMES. Deutsche Gramofon, 1989, 839518-12, třídílný rozkl. booklet. 220 Kč

CD - WAKEMAN, Rick - ROCK & POP LEGENDS. Disky, Francie, 1995, 4 str. booklet. 120 Kč

CD - WAKEMAN, Rick - THE MYTHS AND LEGEND OF KING ARTHUR AND THE KNIGHTS OF THE ROUND TABLE / WHITE ROCK. Oba tituly na jednom CD, ruská provenience. CDMAXIMUM, 1975, 1977 A&M, rozkládací booklet. 150 Kč

CD - WAKEMAN, Rick - THE GOSPELS. 2 CD. Stylus, 1987, SMD729, 4 str. booklet, původní cena 59,90 DM. 340 Kč

CD - WAKEMAN, Rick - LISZTOMANIA / 1984. Oba tituly na jednom CD, ruská provenience, CDMAXIMUM, 1975 A&M, 1981 Charisma. Rozkládací booklet. 160 Kč

CD - WAKEMAN, Rick - THE SIX WIVES OF HENRY VIII / SILENT NIGHTS. Oba tituly na jednom CD, ruská provenience, CDMAXIMUM, 1973 A&M, 1985 T. B. G., 4 str. booklet. 160 Kč

CD - WAKEMAN, Rick - G’OLÉ! / STELLA BIANCA. Oba tituly na jednom CD, ruská provenience, CDMAXIMUM, 1983 Charisma, 1999 M.P. Records, 4 str. booklet. 160 Kč

CD - WAKEMAN, Rick - 2000 A.D. INTO THE FUTURE. President, RWCD 21, 1991 (1993), 4 str. booklet. 185 Kč

CD - WAKEMAN WITH WAKEMAN. President, 1992, RWCD 11, 4 str. booklet. 185 Kč

CD - WAKEMAN, Rick - RHAPSODIES + bonus. ruská provenience, CDMAXIMUM, 1979 A&M, jako bonusy ALPHA SLEEP a MARCH OF THE CHILD SOLDIERS. 4 str. booklet. 160 Kč

CD - WAKEMAN, Rick - COUNTRY AIRS. President, 1992, RWCD 10, 4 str. booklet. 180 Kč

CD - WAKEMAN, Rick - NIGHT AIRS (The Rick Wakeman New Age collection). President, 1990, RWCD 9, 4 str. booklet. 180 Kč

CD - WAKEMAN, Rick - COST OF LIVING. Griffin Music 1994, Canada, 4 str. booklet. 180 Kč

CD - WAKEMAN, Rick - TIME MACHINE. Plus 5 extended Tracks. Bellaphon, 1989, 1988, AAD, 290.07.127, 4 str. booklet. 180 Kč

CD - WAKEMAN, Rick & RAMON REMEIOS - A SUITE OF GODS. (A Classical New Age Recording). President, 1988, RWCD 5, 4 str. booklet. 180 Kč

CD - WAKEMAN, Rick - ZODIAQUE. (The Rick Wakeman New Age collection). (With Tony Fernandez). Bellaphon, 1989, 1988, 290.07.129, 4 sr. booklet. 180 Kč

CD - WAKEMAN, Rick - ASPIRANT SUNRISE. Sattwa Art Music, Badger Records, 1990, SKV 025 CD, ADD, 10 str. rozkl. booklet. 180 Kč

CD - WAKEMAN, Rick - RETURN TO THE CENTRE OF THE EARTH. EMI Classic, 1999, DDD 7243 5 56763 2 0, 28 str. booklet. 210 Kč

CD - WAKEMAN, Rick - THE CLASSIC TRACKS. Prestige, 1994, CDSGP 0115, 4 str. booklet. 90 Kč

CD - WAKEMAN, Rick - AFRICAN BACH. Presidet 1993, Barrucci 1991, WRCD 20, 8 str. booklet. 150 Kč

CD - (WHITE) BARRY WHITE - STAYING POWER. BMG, Virgo Group 1999, LC 07309. 4 str. booklet. Na CD mírné vizuální stopy používání, hraje bezchybně. 140 Kč

CD - THE WILDHEARTS - FISCHING FOR LUCKIES. Warner Music UK, Round Records, 1996, 0630-14855-2 France CA 851, 14 str. částečně rozkl. booklet. 240 Kč

CD - (WINTER) EDGAR WINTER - THE BEST OF. Sony Music 2002, EPIC, 5044962000, 16 str. booklet. 240 Kč

CD - ZLÁ ŽENA - LOVELLIGHT. Autorské CD, Zlá žena 1999, 8 str. rozkl. booklet. 100 Kč

CD - ZNOUZECTNOST - BOMBONIÉRA! Sisyfos Records, 1998, 8 str. rozkládací booklet. 110 Kč

NA ZAČÁTEK