Antikvariát Home || Zpět na aktuální nabídku

 

VOLNÁ GRAFIKA / EXLIBRIS / KOLÁŽE / KRESBY / MAPY / OBRAZY

Burian – Krum || volná grafika || exlibris || Miloš Noll || Jan Vlček – Louny, Lounsko + volná tvorba || kresby || mapy

Objednávky (text copy + paste = schránka): fabio@vejr.cz nebo použijte tento formulář
Grafická a exlibrisová portfolia naleznete v Aktuální nabídce v regálu s Bibliofiliemi

 


VOLNÁ GRAFIKA

(CONSTANTINOPOL): ANSICHT VON CONSTANTINOPOL. Měděryt, 17. stol., celý list 400 x 160, tisk. plocha 400 x 149. Necitlivě oříznuto prakticky až k obrazu, stopy po několikaterém přehybu. V provizorní paspartě. (D16) 890 Kč

 

FRANCK, Paul: GRAFIKA. 1950, tisková plocha 100 x 195 (papír 214 x 276 mm), sign. a dat. tužkou vpravo dole. Velmi dobrý stav. V provizorní paspartě. (D16) 6.800 Kč
Paul Franck: Od roku 1946 člen surrealistické skupiny Haute Nuit, spolupracoval mj. s Armandem Simonem, Achille Chavéem,
Marcelem Lefrancqem, René Magrittem. V roce 1950 se připojuje ke skupině Reálité (Bury, Collignon, Franck, Léonard, Plomteux, Silvain Bronkart), koncem 50. let se stěhuje do Paříže, kde na Montparnassu (‚Arsonval) otevírá vlastní grafický ateliér.
Uznávaný a ceněný výtvarník, vycházející z kubismu a „francouzské surrelistické školy“.
P. Franck (Gryon, 1918 - Paris, 1989) 1918: naissance de Paul Franck a Gryon (Suisse) 1919: vit a Liege, il fera ses études a l’Ecole de Saint-Luc de Tounai et Liege, a l’Institut Supérieur des Beaux-Arts d’Anvers et a l’Académie des Beaux-Arts de Liege 1951: Prix de la Gravure de la Province de Liege 1952-1956: vit a Gryon en Suisse1956: vit a Paris 1989: le 28 mai, déces a Colombes

FRANCK, Paul: GRAFIKA. 1950, tisková plocha 65 x 120 (papír 214 x 276 mm), sign. a dat. tužkou vpravo dole. Velmi dobrý stav. V provizorní paspartě. (D16) 4.400 Kč
Paul Franck: Od roku 1946 člen surrealistické skupiny Haute Nuit, spolupracoval mj. s Armandem Simonem, Achille Chavéem, Marcelem Lefrancqem, René Magrittem. V roce 1950 se připojuje ke skupině Reálité (Bury, Collignon, Franck, Léonard, Plomteux, Silvain Bronkart), koncem 50. let se stěhuje do Paříže, kde na Montparnassu (‚Arsonval) otevírá vlastní grafický ateliér.
Uznávaný a ceněný výtvarník, vycházející z kubismu a „francouzské surrelistické školy“.
P. Franck (Gryon, 1918 - Paris, 1989) 1918: naissance de Paul Franck a Gryon (Suisse) 1919: vit a Liege, il fera ses études a l’Ecole de Saint-Luc de Tounai et Liege, a l’Institut Supérieur des Beaux-Arts d’Anvers et a l’Académie des Beaux-Arts de Liege 1951: Prix de la Gravure de la Province de Liege 1952-1956: vit a Gryon en Suisse1956: vit a Paris 1989: le 28 mai, déces a Colombes.

(CHEB) EGRA (Eger) [1580]. Ze slavného díla Civitates Orbis Terrarum od George Brauna (1541-1622) a Franze Hogenberga (1540-1590), které vycházelo v letech 1572 až 1617, Jde o spodní menší polovinu původního listu (v horní části byla vyobrazena Praha). Cca 47 x 14,5, vydáno 1580, uprostřed stopa po ohybu, původní stará kvalitní kolorace. Při pravém okraji v dolní části skvrna. (D16) 7.850 Kč

KLÁPŠTĚ, Jaroslav: IN MEMORIAM E. F. (Památce E. Filly). Orig. lept, signováno a datováno PD (1983), ex. 5/60. 29 x 44,5, tisková plocha cca 20,5 x 29. (PL1) 790 Kč
Jaroslav Klápště (1923 - 1999), český výtvarný umělec a grafik. Vystudoval VŠU pod vedením Emila Filly a Františka Tichého.

 

 

LIEBERMAN, Max: BADENDE JUNGEN. (Koupající se chlapci) Lept, dole vlevo vytištěno: Original Radirung von Max Lieberman, vpravo pak Druck und Gesellchaft f. vervielf Kunst in Wien, uprostřed dole tištěn název, tisková plocha 285 x 223, cca 20 léta 20. století. Nabízeno na 51. aukci Aukční agentura Prošek za 4500 Kč. (D16) 2300 Kč
Max Lieberman - viz. Vollmer III. s. 229; (1847 – 1935), významný německý malíř a grafik, spolu s Paul Cassierem vůdčí osobnost skupiny Die Neue Sezession (Nová Secese). Bližší o autorovi např. na http://www.dhm.de/lemo/html/biografien/LiebermannMax/

(LOUNY) DIE St. NICOLAUSKIRCHE IN LAUN. (Kostel sv. Mikuláše v Lounech). Gez. v. C(arl). Würbs / stahlst. v. E(duard) Höfer. Druck und Verlag von G(ustav). G(eorg). Lange in Darmstadt, 1842; 12 x 15 (tisková plocha včetně textu) pp. 14 x 23,5). Veduta s figurální stafáží. Ocelorytina, v horní pravé polovině stopa o odření (cca 0,5 cm), jinak velmi dobrý stav. Pochází z díla: Lange G.: Original Ansichten der Historisch merkwürdigsten Staedte. Bd. 3. Karel (Karl) Würbs (1807 – 1876) byl český kreslíř, malíř, litograf a pedagog, autor kresby.. Eduard Höfer – významný rytec. [Nebehay Wagner 353]. (D26) 570 Kč

 

MORSTADT, Vincenc: (LOUNY) K. STADT LAUN / 6. september 1849. Litografie, tisková plocha cca 26 x 20, celý list (neořízlý!) 46 x 30. V excelentním, zcela výjimečném stavu; mírné známky manipulace jen na okrajích listu, ten zcela čistý, bez jinak běžných zahnědlých skvrnek. [D16] 4450 Kč
K tématu: Kolem poledne dne 6. září 1849 vypukl v nedalekém čp. 68 prudký požár, který se rychle šířil a během neuvěřitelně krátké doby zachvátil a prakticky zničil 36 domů v ulicích Šatlavní a Pražské. Ironií bylo, že oheň vyšel z domu rodiny Kokešovy, která kdysi Roháčovský dům nejméně jedno století vlastnila. Důvod vzniku požáru je dosud nejasný. Po jeho uhašení se nejčastěji hovořilo o tom, že byl způsoben vzplanutím u Kokešů přepouštěného másla.
Průběh celé události byl z klimatického hlediska zvláštní. I přesto, že na Lounsku převládají větry severozápadní, toho dne tomu muselo být jinak, neboť osa protažení pásma ohněm zasažených domů směřovala od severu až severovýchodu k jihozápadu, tedy od středu Šatlavní ulice k dnešní ulici Jakoubkově. Pro Roháčovský dům to bylo velkým štěstím. Sousední objekty renesančního hostince U Šífu čp. 70/71 sice vyhořely do základů, avšak u Roháčů byl ohněm zasažen patrně pouze krov, který mohl vzplanout nebo doutnat od jisker, nikoli dotykem větrem hnaného ohně. Antonín Hluštík
[http://www.vejr.cz/regiz/clanky/clanky2007.html]

MORÁVEK, Antonín: SV. VÁCLAV (horní část Václavské náměstí), Orig. kresba pro dřevoryt, 17 x 24, nalepeno na pp. 25 x 36, nedatováno, vzadu razítko autora. Antonín Morávek (1896 - 1959), Vystudoval Uměleckoprůmyslovou školu v Praze (1920 - 1927) u profesora Jaroslava Bendy a Františka Kysely. Členem skupiny - Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Pracoval jako malíř a grafik u Josefa Richarda Vilímka v Praze. (D16) 2900 Kč

 

 

NAUMAN, Arno: bez názvu (pramen / studánka). Lept, cca 18, 5 x 24, signováno vpravo dole tužkou. V provizorní paspartě. (D26) 330 Kč

 

 

ODEHNAL, Antonín: BEZ NÁZVU. (Zápas). Lept, 390 x 410 (celý list), tisk. plocha 310 x 290, v pravo dole signováno. Na vyobrazení jen část grafického listu... (D26) 460 Kč
Antonín Odehnal, brněnský grafik, autor publikace Grafické techniky / praktický průvodce, Brno, Era, 2005.

 

 

PILEČEK, Jindřich: BEZ NÁZVU. Lept, 90 x 142, celý list 148 x 210, číslo listu 37/100, signováno vpravo dole „J. Pileček 01“. Volný list v provizorní paspartě. (D26) 770 Kč

 

 

 

PILEČEK, Jindřich: BEZ NÁZVU. Lept, 86 x 130, celý list 141 x 204, č. listu 94/100, signováno vpravo dole „J. Pileček 99“. Bezvadný stav. Volný list v provizorní paspartě. (D26) 790 Kč

 

 

 

PILEČEK, Jindřich: BLAHOPŘÁNÍ. Lept, 91 x 132, celý list 149 x 207, č. listu 16/32, signováno vpravo dole „J- Pileček 78“. Bezvadný stav. Volný list v provizorní paspartě. (D26) 880 Kč

 

 

 

PTÁČEK, Petr: (v přístavu). Litografie, ex. 63/100, jako upomínka na sjezd sběratelů exlibris v Chrudimi 14. - 15. října 2005, podepsáno a datováno (2005). Tisková plochaa cc 15 x 20, celý list A4. Výborný stav. [D16] 350 Kč

SOLAŘÍK, Karel: HAZMBURG. Orig. tónovaná serigrafie (sítotisk), podepsáno PD, ex. č. 32/40, značeno jako autorský tisk, VD při okraji název. 59,5 x 41, tisková plocha 48,5 x 30,5. Velmi dobrý stav. (PL1) 440 Kč
http://www.solarik.eu

ŠVABINSKÝ, Max: ANTONÍN SOVA. Suchá jehla, 1907, náklad 25 listů, 315 x 380 (celý list), 230 x 245. Signováno v desce a rkp. tužkou v pravo dole. Páleníček 44. Reprodukce in Páleníček: Švabinského český Slavín (Praha, SPN, 1989, 3. vyd., str. 147). Příklad mistrovsky zvládnuté techniky... (D16) 3900 Kč
Max Švabinský (17. září 1873 Kroměříž - 10. února 1962 Praha), Jeden z nejvýznamnějších českých umělců dvacátého století, který byl obdivován pro neobyčejnou kreslířskou zručnost a rozmanitost grafických technik. Příkladnou celoživotní prací, spojenou s neutuchající láskou k přírodě, vytvořil dílo, jež prověřil čas. Na jeho portrétech se můžeme setkat s mnoha významnými osobnostmi jeho doby. Společně s Janem Preislerem, Antonínem Slavíčkem a Milošem Jiránkem patří ke generaci umělců, kteří položili základy našeho moderního výtvarného umění 20. století. Švabinský se také velkou měrou podílel na zviditelnění českého výtvarného umění v celé Evropě. = citace z wikipedia.org. Bližší viz. http://cs.wikipedia.org/wiki/Max_Švabinský

VESELÝ, Zdeněk: BÍLÝ ANDĚL. Suchá jehla, signováno, ex. 1/10, cca 52 x 62 (61 x 76) cm. 4450 Kč
O autorovi

 

 


EXLIBRIS

ADE, Mathilde: EXLIBRIS CARLO FLORES. Litografie, tisková plocha 85 x 120, celý list 125 x 162, signováno tužkou vlevo dole. Pravý horní roh stopy po pomuchlání, levý dolní stopa po ohybu (nezasahuje do obrazu). (D16) 280 Kč

 

 

ADE, Mathilde: EXLIBRIS Dr. KURT GELLING. Litografie, tisková plocha 80 x 110, celý list 125 x 160, signováno tužkou vlevo dole. Dobrý stav. (D16) 350 Kč

 

 

EXLIBRIS – OSKAR LEUSCHNER. Autor neurčen (Th. Crampe? - jeho signatura uprostřed dole). Tisková plocha 45 x 157, tisková deska 60 x 177, celý list 130 x 235. Velmi dobrý stav. (D16) 440 Kč

 

 

EXLIBRIS – OSKAR LEUSCHNER. Autor neurčen (Th. Crampe? - jeho signatura uprostřed dole). Tisková plocha 60 x 121, tisková deska 75 x 145, celý list 135 x 200. Velmi dobrý stav. (D16) 460 Kč

 

 

EXLIBRIS – PAUL NEUSCHUL. Dřevoryt. Tisková plocha 50 x 120, celý list 80 x 155. Velmi dobrý stav. (D16) 290 Kč

 

 

EXLIBRIS – VYŠEBRODSKÝ KLÁŠTER. Po roce 1773, za opata Michaela, tisková plocha 72 x 110, celý list 185 x 230, ruční papír. Dobrý stav. (D16) 390 Kč

 

 

EXLIBRIS – VYŠEBRODSKÝ KLÁŠTER. Po roce 1773, za opata Michaela, tisková plocha 75 x 123, celý list 105 x 160. Dobrý stav. (D16) 390 Kč

 

 

MICHEL, Karl: EXLIBRIS JULIUS SCHWARZER. Dřevoryt. Tisková plocha 90 x 140, celý list 125 x 205. Dobrý stav. (D16) 490 Kč

 

 

 


MAPY

(FRANCIE) CARTE DE FRANCE. DIVISÉE EN SES 83. DEPARTEMENTS 1791. Mědiryt, 38,5 x 32,5, tisková plocha 29 X 29. V pravé části uprostřed na rozhraní tisku a okraje nepříliš výrazná zažloutlá skvrna. Přeloženo. V horní části, přesně uprostřed (v lomu) cca 5 x 5 mm stopa po odlepu (rovněž příliš nerušící). (D16) 2.350 Kč

 

 

JANSSONIUS, Johannes (Ioannis Ianssonii 1588-1664): NOBILIS FLUVIUS ALBIS. VON DEM ELB-STROM. Mapa, mědiryt, 220 x 178, tisková plocha 202 x 152, z díla Atlas-Minor, vyd. 1648. Dobře zachováno. V provizorní paspartě. (D16) 1.600 Kč

 

JANSSONIUS, Johannes (Ioannis Ianssonii 1588-1664): RHEIVAHALIS ET MOSAE. RHEINS, WABL UND MAASZ. Mapa, mědiryt, 220 x 178, tisková plocha 202 x 155, z díla Atlas-Minor, vyd. 1648. Dobře zachováno. V provizorní paspartě. (D16) 1.600 Kč

 

JANSSONIUS, Johannes (Ioannis Ianssonii 1588-1664): NORMANDIA DUCATUS. VON NORMANNIA. Mapa, mědiryt, 223 x 178, tisková plocha 205 x 157, z díla Atlas-Minor, vyd. 1648. Dobře zachováno. V provizorní paspartě. (D16) 1.600 Kč

 

JANSSONIUS, Johannes (Ioannis Ianssonii 1588-1664): OLDERBURG COMITATUS (VON OLDERBURG). Mapa, mědiryt, 220 x 178, tisková plocha 202 x 152, z díla Atlas-Minor, vyd. 1648. Dobře zachováno. V provizorní paspartě. (D16) 1.600 Kč

 

(ŽATEC, RAKOVNÍK...) DES KÖNIGREICHS BÖHEIM / KREISE SAATZ, RAKONITZ und ELLEN, BOGEN, mit dem Distrikte Egger und derHaupstadt Prag Nro. 96. Mědiryt s částečnou (nevýraznou) kolorací, cca 1790, 43 x 29,5, tisková plocha 33 x 19,7. Dobrý stav, v provizorní paspartě (ta částečně poškozena). (D16) 3.200 Kč

 


MILOŠ NOLL

NOLL, Miloš: Bez názvu. (Koláž, kresba, papír), datováno VII/72 vlevo dole, na rubu pozůstalostní razítko, cca 23 x 15 cm, výřez cca 10 x 16 cm. Miloš Noll (11. srpna 1926, Praha – 24. července 1998, Praha) byl malíř, grafik, ilustrátor, scénograf a filmový scenárista. studoval na Státní grafické škole v Praze, ve Škole umění ve Zlíně, v letech 1945 – 1950 na UMPRUM v Praze (ateliér prof. Josefa Kaplického). Na zlínské škole se dostal do kontaktu se surrealismem, později se v Praze připojil k tzv. spořilovské surrealistické skupině (Zbyněk Havlíček, Libor Fára, Zbyněk Sekal ad..). Jako surrealistický výtvarník byl víceméně objeven až po své smrti. Pro domácí nakladatelství – především Státní nakladatelství dětské knihy (později Albatros), Mladou frontu, Čs. spisovatel, Státní pedagogické nakladatelství – a některé zahraniční editory ilustroval přes 80 knih. Blízce spolupracoval s režiséry Ewaldem Schormem a Pavlem Hoblem (mj. Třicet panen a Pythagoras). Viz. Wikipedia (D26) 2400 Kč

NOLL, Miloš: Bez názvu (Anděl). Kresba (náročná tečkovací technika, papír), nesign., vpravo nahoře rkp. č. 96, na rubu pozůstalostní razítko, cca 15,5 x 15,5 cm. Miloš Noll (11. srpna 1926, Praha – 24. července 1998, Praha) byl malíř, grafik, ilustrátor, scénograf a filmový scenárista. studoval na Státní grafické škole v Praze, ve Škole umění ve Zlíně, v letech 1945 – 1950 na UMPRUM v Praze (ateliér prof. Josefa Kaplického). Na zlínské škole se dostal do kontaktu se surrealismem, později se v Praze připojil k tzv. spořilovské surrealistické skupině (Zbyněk Havlíček, Libor Fára, Zbyněk Sekal ad..). Jako surrealistický výtvarník byl víceméně objeven až po své smrti. Pro domácí nakladatelství – především Státní nakladatelství dětské knihy (později Albatros), Mladou frontu, Čs. spisovatel, Státní pedagogické nakladatelství – a některé zahraniční editory ilustroval přes 80 knih. Blízce spolupracoval s režiséry Ewaldem Schormem a Pavlem Hoblem (mj. Třicet panen a Pythagoras). Viz. Wikipedia (D26) 3200 Kč

NOLL, Miloš: Bez názvu. Kresba (akvarel, tužka, papír), nesign., na rubu pozůstalostní razítko, cca 20 x 28 cm. Na prvním snímku kompletní dílo, na druhém výřez zamýšlený autorem. Miloš Noll (11. srpna 1926, Praha – 24. července 1998, Praha) byl malíř, grafik, ilustrátor, scénograf a filmový scenárista. studoval na Státní grafické škole v Praze, ve Škole umění ve Zlíně, v letech 1945 – 1950 na UMPRUM v Praze (ateliér prof. Josefa Kaplického). Na zlínské škole se dostal do kontaktu se surrealismem, později se v Praze připojil k tzv. spořilovské surrealistické skupině (Zbyněk Havlíček, Libor Fára, Zbyněk Sekal ad..). Jako surrealistický výtvarník byl víceméně objeven až po své smrti. Pro domácí nakladatelství – především Státní nakladatelství dětské knihy (později Albatros), Mladou frontu, Čs. spisovatel, Státní pedagogické nakladatelství – a některé zahraniční editory ilustroval přes 80 knih. Blízce spolupracoval s režiséry Ewaldem Schormem a Pavlem Hoblem (mj. Třicet panen a Pythagoras). Viz. Wikipedia (D26) 3600 Kč

NOLL, Miloš: Bez názvu (Dáma v klobouku). Kresba (akvarel, tužka, papír), nesign., na rubu pozůstalostní razítko, cca 11,5 x 21 cm, autorská pasparta s oválným výřezem a rkp. popisem (charakteristický rukopis, smyšlená řeč). Miloš Noll (11. srpna 1926, Praha – 24. července 1998, Praha) byl malíř, grafik, ilustrátor, scénograf a filmový scenárista. studoval na Státní grafické škole v Praze, ve Škole umění ve Zlíně, v letech 1945 – 1950 na UMPRUM v Praze (ateliér prof. Josefa Kaplického). Na zlínské škole se dostal do kontaktu se surrealismem, později se v Praze připojil k tzv. spořilovské surrealistické skupině (Zbyněk Havlíček, Libor Fára, Zbyněk Sekal ad..). Jako surrealistický výtvarník byl víceméně objeven až po své smrti. Pro domácí nakladatelství – především Státní nakladatelství dětské knihy (později Albatros), Mladou frontu, Čs. spisovatel, Státní pedagogické nakladatelství – a některé zahraniční editory ilustroval přes 80 knih. Blízce spolupracoval s režiséry Ewaldem Schormem a Pavlem Hoblem (mj. Třicet panen a Pythagoras). Viz. Wikipedia (D26) 3400 Kč

NOLL, Miloš: Bez názvu (Krajina s postavou). Kresba (akvarel, tužka, papír), sign. vpravo dole Noll 97, cca 14,5 x 21,5 cm, v autorské pp. paspartě s výřezem 13 x 18,3 cm. Miloš Noll (11. srpna 1926, Praha – 24. července 1998, Praha) byl malíř, grafik, ilustrátor, scénograf a filmový scenárista. studoval na Státní grafické škole v Praze, ve Škole umění ve Zlíně, v letech 1945 – 1950 na UMPRUM v Praze (ateliér prof. Josefa Kaplického). Na zlínské škole se dostal do kontaktu se surrealismem, později se v Praze připojil k tzv. spořilovské surrealistické skupině (Zbyněk Havlíček, Libor Fára, Zbyněk Sekal ad..). Jako surrealistický výtvarník byl víceméně objeven až po své smrti. Pro domácí nakladatelství – především Státní nakladatelství dětské knihy (později Albatros), Mladou frontu, Čs. spisovatel, Státní pedagogické nakladatelství – a některé zahraniční editory ilustroval přes 80 knih. Blízce spolupracoval s režiséry Ewaldem Schormem a Pavlem Hoblem (mj. Třicet panen a Pythagoras). Viz. Wikipedia (D26) 3500 Kč

NOLL, Miloš: Bez názvu (Akt). Kresba (akvarel) koláž, sign. vpravo dole, nedatováno. Autorem přichyceno na větším polokartonu, 25,5 x 18,5 cm, podkladový pp. 33 x 24,5 cm. Miloš Noll (11. srpna 1926, Praha – 24. července 1998, Praha) byl malíř, grafik, ilustrátor, scénograf a filmový scenárista. studoval na Státní grafické škole v Praze, ve Škole umění ve Zlíně, v letech 1945 – 1950 na UMPRUM v Praze (ateliér prof. Josefa Kaplického). Na zlínské škole se dostal do kontaktu se surrealismem, později se v Praze připojil k tzv. spořilovské surrealistické skupině (Zbyněk Havlíček, Libor Fára, Zbyněk Sekal ad..). Jako surrealistický výtvarník byl víceméně objeven až po své smrti. Pro domácí nakladatelství – především Státní nakladatelství dětské knihy (později Albatros), Mladou frontu, Čs. spisovatel, Státní pedagogické nakladatelství – a některé zahraniční editory ilustroval přes 80 knih. Blízce spolupracoval s režiséry Ewaldem Schormem a Pavlem Hoblem (mj. Třicet panen a Pythagoras). Viz. Wikipedia (D26) 3900 Kč

NOLL, Miloš: Bez názvu. (Kresba, akvarel, koláž, papír), signováno a datováno vpravo dole „Noll 88 (?)“, v autorské pp. paspartě. 21 x 15,5 cm, výřez 18,5 x 13 cm, pasparta 37,5 x 24,5 cm. Na obrazu charakteristický Nollův rukopis ve smyšlené řeči. Miloš Noll (11. srpna 1926, Praha – 24. července 1998, Praha) byl malíř, grafik, ilustrátor, scénograf a filmový scenárista. studoval na Státní grafické škole v Praze, ve Škole umění ve Zlíně, v letech 1945 – 1950 na UMPRUM v Praze (ateliér prof. Josefa Kaplického). Na zlínské škole se dostal do kontaktu se surrealismem, později se v Praze připojil k tzv. spořilovské surrealistické skupině (Zbyněk Havlíček, Libor Fára, Zbyněk Sekal ad..). Jako surrealistický výtvarník byl víceméně objeven až po své smrti. Pro domácí nakladatelství – především Státní nakladatelství dětské knihy (později Albatros), Mladou frontu, Čs. spisovatel, Státní pedagogické nakladatelství – a některé zahraniční editory ilustroval přes 80 knih. Blízce spolupracoval s režiséry Ewaldem Schormem a Pavlem Hoblem (mj. Třicet panen a Pythagoras). Viz. Wikipedia (D26) 4100 Kč

NOLL, Miloš: Bez názvu. (Konstrukce). (Koláž), signováno a datováno vlevo dole „Noll 90“, pp. 24,5 x 14,8 nalepen na větším 34 x 24,5 cm. Miloš Noll (11. srpna 1926, Praha – 24. července 1998, Praha) byl malíř, grafik, ilustrátor, scénograf a filmový scenárista. studoval na Státní grafické škole v Praze, ve Škole umění ve Zlíně, v letech 1945 – 1950 na UMPRUM v Praze (ateliér prof. Josefa Kaplického). Na zlínské škole se dostal do kontaktu se surrealismem, později se v Praze připojil k tzv. spořilovské surrealistické skupině (Zbyněk Havlíček, Libor Fára, Zbyněk Sekal ad..). Jako surrealistický výtvarník byl víceméně objeven až po své smrti. Pro domácí nakladatelství – především Státní nakladatelství dětské knihy (později Albatros), Mladou frontu, Čs. spisovatel, Státní pedagogické nakladatelství – a některé zahraniční editory ilustroval přes 80 knih. Blízce spolupracoval s režiséry Ewaldem Schormem a Pavlem Hoblem (mj. Třicet panen a Pythagoras). Viz. Wikipedia (D26) 3900 Kč


JAN VLČEK – LOUNY / LOUNSKO / VOLNÁ TVORBA

VLČEK, Jan: PIRÁT II. (z cyklu Piráti). Litografie, signováno, datováno 1976, cca 37,5 x 48 (50 x 85) cm, ex. 20, 21, 22 a 27 z 90. Velmi dekorativní list. 1100 Kč
Jan Vlček - (1940), vystudoval Vyšší průmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě, obor umělecké rytí kovů a kovových sklářských tvárnic a poté Akademie výtvarných umění (AVU) v Praze, absolvent ateliéru figurální a monumentální malby prof. Karla Součka. Období kdy maloval nejen pro město Žatec a Louny nazývá „samostatnou tvůrčí činností v oboru malířství, kresby a grafiky“. Později působil jako odborný asistent katedry malířství na AVU v Praze, figurální kresba a večerní akt, rovněž jako odborný asistent na AVU ve škole figurální malby prof. Václava Pospíšila jmenován docentem katedry malířství AVU v Praze (1988). V 90 let pracoval jako profesor a vedoucí ateliéru malířství Soukromé mistrovské školy uměleckého designu v Praze. V roce 1997 poctěn cenou France Kafky za celoživotní malířské dílo. Byl členem Svazu československých výtvarných umělců a od roku 1999 je členem Jednoty umělců výtvarných. Žije a pracuje v Praze.
VLČEK, Jan: PIRÁT (VELKÝ PIRÁT). Litografie, signováno, 1978, cca 37 x 64 (47 x 76) cm, ex. 77/90. Velmi dekorativní list. 1450 Kč
Jan Vlček - (1940), vystudoval Vyšší průmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě, obor umělecké rytí kovů a kovových sklářských tvárnic a poté Akademie výtvarných umění (AVU) v Praze, absolvent ateliéru figurální a monumentální malby prof. Karla Součka. Období kdy maloval nejen pro město Žatec a Louny nazývá „samostatnou tvůrčí činností v oboru malířství, kresby a grafiky“. Později působil jako odborný asistent katedry malířství na AVU v Praze, figurální kresba a večerní akt, rovněž jako odborný asistent na AVU ve škole figurální malby prof. Václava Pospíšila jmenován docentem katedry malířství AVU v Praze (1988). V 90 let pracoval jako profesor a vedoucí ateliéru malířství Soukromé mistrovské školy uměleckého designu v Praze. V roce 1997 poctěn cenou France Kafky za celoživotní malířské dílo. Byl členem Svazu československých výtvarných umělců a od roku 1999 je členem Jednoty umělců výtvarných. Žije a pracuje v Praze.

VLČEK, Jan: PIRÁTI (DVA PIRÁTI). Z cyklu Piráti. Litografie, signováno, 1977, cca 54,5 x 70,5 (65,5 x 84,5) cm, ex. 33/80, na okrajích několikrát natrženo (nezasahuje do obrazu), vyspraveno speciálním podlepem (restauratorská páska). 1450 Kč
Jan Vlček - (1940), vystudoval Vyšší průmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě, obor umělecké rytí kovů a kovových sklářských tvárnic a poté Akademie výtvarných umění (AVU) v Praze, absolvent ateliéru figurální a monumentální malby prof. Karla Součka. Období kdy maloval nejen pro město Žatec a Louny nazývá „samostatnou tvůrčí činností v oboru malířství, kresby a grafiky“. Později působil jako odborný asistent katedry malířství na AVU v Praze, figurální kresba a večerní akt, rovněž jako odborný asistent na AVU ve škole figurální malby prof. Václava Pospíšila jmenován docentem katedry malířství AVU v Praze (1988). V 90 let pracoval jako profesor a vedoucí ateliéru malířství Soukromé mistrovské školy uměleckého designu v Praze. V roce 1997 poctěn cenou France Kafky za celoživotní malířské dílo. Byl členem Svazu československých výtvarných umělců a od roku 1999 je členem Jednoty umělců výtvarných. Žije a pracuje v Praze.

VLČEK, Jan: LOUNY OD KAMENNÉHO MOSTU. Litografie, signováno, datováno 1987, značeno jako autorský tisk, cca 46,5 x 23 (61 x 38) cm. 670 Kč
Jan Vlček - (1940), vystudoval Vyšší průmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě, obor umělecké rytí kovů a kovových sklářských tvárnic a poté Akademie výtvarných umění (AVU) v Praze, absolvent ateliéru figurální a monumentální malby prof. Karla Součka. Období kdy maloval nejen pro město Žatec a Louny nazývá „samostatnou tvůrčí činností v oboru malířství, kresby a grafiky“. Později působil jako odborný asistent katedry malířství na AVU v Praze, figurální kresba a večerní akt, rovněž jako odborný asistent na AVU ve škole figurální malby prof. Václava Pospíšila jmenován docentem katedry malířství AVU v Praze (1988). V 90 let pracoval jako profesor a vedoucí ateliéru malířství Soukromé mistrovské školy uměleckého designu v Praze. V roce 1997 poctěn cenou France Kafky za celoživotní malířské dílo. Byl členem Svazu československých výtvarných umělců a od roku 1999 je členem Jednoty umělců výtvarných. Žije a pracuje v Praze.

VLČEK, Jan: LOUNY OD KAMENNÉHO MOSTU (varianta). Litografie, signováno, datováno 1987, značeno jako autorský tisk, cca 22 x 56 (50 x 70) cm. 670 Kč
Jan Vlček - (1940), vystudoval Vyšší průmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě, obor umělecké rytí kovů a kovových sklářských tvárnic a poté Akademie výtvarných umění (AVU) v Praze, absolvent ateliéru figurální a monumentální malby prof. Karla Součka. Období kdy maloval nejen pro město Žatec a Louny nazývá „samostatnou tvůrčí činností v oboru malířství, kresby a grafiky“. Později působil jako odborný asistent katedry malířství na AVU v Praze, figurální kresba a večerní akt, rovněž jako odborný asistent na AVU ve škole figurální malby prof. Václava Pospíšila jmenován docentem katedry malířství AVU v Praze (1988). V 90 let pracoval jako profesor a vedoucí ateliéru malířství Soukromé mistrovské školy uměleckého designu v Praze. V roce 1997 poctěn cenou France Kafky za celoživotní malířské dílo. Byl členem Svazu československých výtvarných umělců a od roku 1999 je členem Jednoty umělců výtvarných. Žije a pracuje v Praze.

VLČEK, Jan: LOUNY OD DOBROMĚŘIC. Litografie, nesignováno, cca 53 x 34,5 (62 x 46) cm, ex.: zkušební tisk. 200 Kč
Jan Vlček - (1940), vystudoval Vyšší průmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě, obor umělecké rytí kovů a kovových sklářských tvárnic a poté Akademie výtvarných umění (AVU) v Praze, absolvent ateliéru figurální a monumentální malby prof. Karla Součka. Období kdy maloval nejen pro město Žatec a Louny nazývá „samostatnou tvůrčí činností v oboru malířství, kresby a grafiky“. Později působil jako odborný asistent katedry malířství na AVU v Praze, figurální kresba a večerní akt, rovněž jako odborný asistent na AVU ve škole figurální malby prof. Václava Pospíšila jmenován docentem katedry malířství AVU v Praze (1988). V 90 let pracoval jako profesor a vedoucí ateliéru malířství Soukromé mistrovské školy uměleckého designu v Praze. V roce 1997 poctěn cenou France Kafky za celoživotní malířské dílo. Byl členem Svazu československých výtvarných umělců a od roku 1999 je členem Jednoty umělců výtvarných. Žije a pracuje v Praze.

VLČEK, Jan: LOUNY OD DOBROMĚŘIC. Litografie, signováno, cca 53 x 34,5 (62 x 46) cm, ex.: 66, 67, 77/100 a 112/120. 420 Kč
Jan Vlček - (1940), vystudoval Vyšší průmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě, obor umělecké rytí kovů a kovových sklářských tvárnic a poté Akademie výtvarných umění (AVU) v Praze, absolvent ateliéru figurální a monumentální malby prof. Karla Součka. Období kdy maloval nejen pro město Žatec a Louny nazývá „samostatnou tvůrčí činností v oboru malířství, kresby a grafiky“. Později působil jako odborný asistent katedry malířství na AVU v Praze, figurální kresba a večerní akt, rovněž jako odborný asistent na AVU ve škole figurální malby prof. Václava Pospíšila jmenován docentem katedry malířství AVU v Praze (1988). V 90 let pracoval jako profesor a vedoucí ateliéru malířství Soukromé mistrovské školy uměleckého designu v Praze. V roce 1997 poctěn cenou France Kafky za celoživotní malířské dílo. Byl členem Svazu československých výtvarných umělců a od roku 1999 je členem Jednoty umělců výtvarných. Žije a pracuje v Praze.

VLČEK, Jan: MĚSÍČNÍ KRAJINA (BOJOVNÍCI S MĚSÍCEM). Litografie, signováno, cca 65 x 49 (76 x 67) cm, ex. 90, 93, 95/120. Velmi dekorativní list. 1350 Kč
Jan Vlček - (1940), vystudoval Vyšší průmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě, obor umělecké rytí kovů a kovových sklářských tvárnic a poté Akademie výtvarných umění (AVU) v Praze, absolvent ateliéru figurální a monumentální malby prof. Karla Součka. Období kdy maloval nejen pro město Žatec a Louny nazývá „samostatnou tvůrčí činností v oboru malířství, kresby a grafiky“. Později působil jako odborný asistent katedry malířství na AVU v Praze, figurální kresba a večerní akt, rovněž jako odborný asistent na AVU ve škole figurální malby prof. Václava Pospíšila jmenován docentem katedry malířství AVU v Praze (1988). V 90 let pracoval jako profesor a vedoucí ateliéru malířství Soukromé mistrovské školy uměleckého designu v Praze. V roce 1997 poctěn cenou France Kafky za celoživotní malířské dílo. Byl členem Svazu československých výtvarných umělců a od roku 1999 je členem Jednoty umělců výtvarných. Žije a pracuje v Praze.

VLČEK, Jan: Z CYKLU STAROVĚKÉ MOTIVY (S PYRAMIDOU). Litografie, signováno, cca 65 x 50 (75,5 x 62,5) cm, ex. 40, 41, 43/120. Velmi dekorativní list. 1350 Kč
Jan Vlček - (1940), vystudoval Vyšší průmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě, obor umělecké rytí kovů a kovových sklářských tvárnic a poté Akademie výtvarných umění (AVU) v Praze, absolvent ateliéru figurální a monumentální malby prof. Karla Součka. Období kdy maloval nejen pro město Žatec a Louny nazývá „samostatnou tvůrčí činností v oboru malířství, kresby a grafiky“. Později působil jako odborný asistent katedry malířství na AVU v Praze, figurální kresba a večerní akt, rovněž jako odborný asistent na AVU ve škole figurální malby prof. Václava Pospíšila jmenován docentem katedry malířství AVU v Praze (1988). V 90 let pracoval jako profesor a vedoucí ateliéru malířství Soukromé mistrovské školy uměleckého designu v Praze. V roce 1997 poctěn cenou France Kafky za celoživotní malířské dílo. Byl členem Svazu československých výtvarných umělců a od roku 1999 je členem Jednoty umělců výtvarných. Žije a pracuje v Praze.

VLČEK, Jan: Z CYKLU STAROVĚKÉ MOTIVY II (TŘI BOJOVNÍCI). Litografie, signováno, cca 59,5 x 43 (70 x 53) cm, ex. 60-67/90. Velmi dekorativní list. 1350 Kč
Jan Vlček - (1940), vystudoval Vyšší průmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě, obor umělecké rytí kovů a kovových sklářských tvárnic a poté Akademie výtvarných umění (AVU) v Praze, absolvent ateliéru figurální a monumentální malby prof. Karla Součka. Období kdy maloval nejen pro město Žatec a Louny nazývá „samostatnou tvůrčí činností v oboru malířství, kresby a grafiky“. Později působil jako odborný asistent katedry malířství na AVU v Praze, figurální kresba a večerní akt, rovněž jako odborný asistent na AVU ve škole figurální malby prof. Václava Pospíšila jmenován docentem katedry malířství AVU v Praze (1988). V 90 let pracoval jako profesor a vedoucí ateliéru malířství Soukromé mistrovské školy uměleckého designu v Praze. V roce 1997 poctěn cenou France Kafky za celoživotní malířské dílo. Byl členem Svazu československých výtvarných umělců a od roku 1999 je členem Jednoty umělců výtvarných. Žije a pracuje v Praze.

VLČEK, Jan: LOUNY (Kostel od Stromovky). Litografie, signováno, značeno jako autorský tisk, cca 38 x 49 (56 x 62) cm. 650 Kč
Jan Vlček - (1940), vystudoval Vyšší průmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě, obor umělecké rytí kovů a kovových sklářských tvárnic a poté Akademie výtvarných umění (AVU) v Praze, absolvent ateliéru figurální a monumentální malby prof. Karla Součka. Období kdy maloval nejen pro město Žatec a Louny nazývá „samostatnou tvůrčí činností v oboru malířství, kresby a grafiky“. Později působil jako odborný asistent katedry malířství na AVU v Praze, figurální kresba a večerní akt, rovněž jako odborný asistent na AVU ve škole figurální malby prof. Václava Pospíšila jmenován docentem katedry malířství AVU v Praze (1988). V 90 let pracoval jako profesor a vedoucí ateliéru malířství Soukromé mistrovské školy uměleckého designu v Praze. V roce 1997 poctěn cenou France Kafky za celoživotní malířské dílo. Byl členem Svazu československých výtvarných umělců a od roku 1999 je členem Jednoty umělců výtvarných. Žije a pracuje v Praze.

VLČEK, Jan: ŠUMAŘI. Litografie, signováno, 1975, cca 65 x 50 (75 x 62,5 cm), ex. 73/100. Velmi dekorativní list. 1250 Kč
Jan Vlček - (1940), vystudoval Vyšší průmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě, obor umělecké rytí kovů a kovových sklářských tvárnic a poté Akademie výtvarných umění (AVU) v Praze, absolvent ateliéru figurální a monumentální malby prof. Karla Součka. Období kdy maloval nejen pro město Žatec a Louny nazývá „samostatnou tvůrčí činností v oboru malířství, kresby a grafiky“. Později působil jako odborný asistent katedry malířství na AVU v Praze, figurální kresba a večerní akt, rovněž jako odborný asistent na AVU ve škole figurální malby prof. Václava Pospíšila jmenován docentem katedry malířství AVU v Praze (1988). V 90 let pracoval jako profesor a vedoucí ateliéru malířství Soukromé mistrovské školy uměleckého designu v Praze. V roce 1997 poctěn cenou France Kafky za celoživotní malířské dílo. Byl členem Svazu československých výtvarných umělců a od roku 1999 je členem Jednoty umělců výtvarných. Žije a pracuje v Praze.

VLČEK, Jan: LOUNY (KOSTEL) OD ŘEKY. Litografie, signováno, cca 22,5 x 60 (28,5 x 70,5), značeno jako autorský tisk. 580 Kč
Jan Vlček - (1940), vystudoval Vyšší průmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě, obor umělecké rytí kovů a kovových sklářských tvárnic a poté Akademie výtvarných umění (AVU) v Praze, absolvent ateliéru figurální a monumentální malby prof. Karla Součka. Období kdy maloval nejen pro město Žatec a Louny nazývá „samostatnou tvůrčí činností v oboru malířství, kresby a grafiky“. Později působil jako odborný asistent katedry malířství na AVU v Praze, figurální kresba a večerní akt, rovněž jako odborný asistent na AVU ve škole figurální malby prof. Václava Pospíšila jmenován docentem katedry malířství AVU v Praze (1988). V 90 let pracoval jako profesor a vedoucí ateliéru malířství Soukromé mistrovské školy uměleckého designu v Praze. V roce 1997 poctěn cenou France Kafky za celoživotní malířské dílo. Byl členem Svazu československých výtvarných umělců a od roku 1999 je členem Jednoty umělců výtvarných. Žije a pracuje v Praze.

VLČEK, Jan: (neidentifikovaná obec, pravděpodobně na Lounsku). Orig. kresba, nesign., (akvarel, pero), 66,5 x 53,5 cm. 2250 Kč
Jan Vlček - (1940), vystudoval Vyšší průmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě, obor umělecké rytí kovů a kovových sklářských tvárnic a poté Akademie výtvarných umění (AVU) v Praze, absolvent ateliéru figurální a monumentální malby prof. Karla Součka. Období kdy maloval nejen pro město Žatec a Louny nazývá „samostatnou tvůrčí činností v oboru malířství, kresby a grafiky“. Později působil jako odborný asistent katedry malířství na AVU v Praze, figurální kresba a večerní akt, rovněž jako odborný asistent na AVU ve škole figurální malby prof. Václava Pospíšila jmenován docentem katedry malířství AVU v Praze (1988). V 90 let pracoval jako profesor a vedoucí ateliéru malířství Soukromé mistrovské školy uměleckého designu v Praze. V roce 1997 poctěn cenou France Kafky za celoživotní malířské dílo. Byl členem Svazu československých výtvarných umělců a od roku 1999 je členem Jednoty umělců výtvarných. Žije a pracuje v Praze.

VLČEK, Jan: LOUNY (Kostel / Raná / Oblík). Litografie, nesignováno, cca 37 x 21 (53 x 40). 590 Kč
Jan Vlček - (1940), vystudoval Vyšší průmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě, obor umělecké rytí kovů a kovových sklářských tvárnic a poté Akademie výtvarných umění (AVU) v Praze, absolvent ateliéru figurální a monumentální malby prof. Karla Součka. Období kdy maloval nejen pro město Žatec a Louny nazývá „samostatnou tvůrčí činností v oboru malířství, kresby a grafiky“. Později působil jako odborný asistent katedry malířství na AVU v Praze, figurální kresba a večerní akt, rovněž jako odborný asistent na AVU ve škole figurální malby prof. Václava Pospíšila jmenován docentem katedry malířství AVU v Praze (1988). V 90 let pracoval jako profesor a vedoucí ateliéru malířství Soukromé mistrovské školy uměleckého designu v Praze. V roce 1997 poctěn cenou France Kafky za celoživotní malířské dílo. Byl členem Svazu československých výtvarných umělců a od roku 1999 je členem Jednoty umělců výtvarných. Žije a pracuje v Praze.

VLČEK, Jan: LOUNY (použito rovněž na Čestné uznání MNV Louny). Litografie, signováno, 1978, značeno jako autorský tisk, cca 49 x 23 (61 x 40) cm. 550 Kč
Jan Vlček - (1940), vystudoval Vyšší průmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě, obor umělecké rytí kovů a kovových sklářských tvárnic a poté Akademie výtvarných umění (AVU) v Praze, absolvent ateliéru figurální a monumentální malby prof. Karla Součka. Období kdy maloval nejen pro město Žatec a Louny nazývá „samostatnou tvůrčí činností v oboru malířství, kresby a grafiky“. Později působil jako odborný asistent katedry malířství na AVU v Praze, figurální kresba a večerní akt, rovněž jako odborný asistent na AVU ve škole figurální malby prof. Václava Pospíšila jmenován docentem katedry malířství AVU v Praze (1988). V 90 let pracoval jako profesor a vedoucí ateliéru malířství Soukromé mistrovské školy uměleckého designu v Praze. V roce 1997 poctěn cenou France Kafky za celoživotní malířské dílo. Byl členem Svazu československých výtvarných umělců a od roku 1999 je členem Jednoty umělců výtvarných. Žije a pracuje v Praze.

VLČEK, Jan: ČESTNÉ UZNÁNÍ MNV LOUNY. Litografie, signováno, 1978, značeno jako autorský tisk, cca 59 x 40. 550 Kč
Jan Vlček - (1940), vystudoval Vyšší průmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě, obor umělecké rytí kovů a kovových sklářských tvárnic a poté Akademie výtvarných umění (AVU) v Praze, absolvent ateliéru figurální a monumentální malby prof. Karla Součka. Období kdy maloval nejen pro město Žatec a Louny nazývá „samostatnou tvůrčí činností v oboru malířství, kresby a grafiky“. Později působil jako odborný asistent katedry malířství na AVU v Praze, figurální kresba a večerní akt, rovněž jako odborný asistent na AVU ve škole figurální malby prof. Václava Pospíšila jmenován docentem katedry malířství AVU v Praze (1988). V 90 let pracoval jako profesor a vedoucí ateliéru malířství Soukromé mistrovské školy uměleckého designu v Praze. V roce 1997 poctěn cenou France Kafky za celoživotní malířské dílo. Byl členem Svazu československých výtvarných umělců a od roku 1999 je členem Jednoty umělců výtvarných. Žije a pracuje v Praze.

 

VLČEK, Jan: LOUNY (KOSTEL) A OBLÍK. Orig. akvarel na ručním pap., 1974, 59 x 42. Volný list, signováno, datováno. (PL01) 7600 Kč
Jan Vlček - (1940), vystudoval Vyšší průmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě, obor umělecké rytí kovů a kovových sklářských tvárnic a poté Akademie výtvarných umění (AVU) v Praze, absolvent ateliéru figurální a monumentální malby prof. Karla Součka. Období kdy maloval nejen pro město Žatec a Louny nazývá „samostatnou tvůrčí činností v oboru malířství, kresby a grafiky“. Později působil jako odborný asistent katedry malířství na AVU v Praze, figurální kresba a večerní akt, rovněž jako odborný asistent na AVU ve škole figurální malby prof. Václava Pospíšila jmenován docentem katedry malířství AVU v Praze (1988). V 90 let pracoval jako profesor a vedoucí ateliéru malířství Soukromé mistrovské školy uměleckého designu v Praze. V roce 1997 poctěn cenou France Kafky za celoživotní malířské dílo. Byl členem Svazu československých výtvarných umělců a od roku 1999 je členem Jednoty umělců výtvarných. Žije a pracuje v Praze.

VLČEK, Jan: LOUNY (KOSTEL) OD ŘEKY. Orig. akvarel na ručním pap., 1974, 59 x 42. Volný list, signováno, datováno. (PL01) 7600 Kč
Jan Vlček - (1940), vystudoval Vyšší průmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě, obor umělecké rytí kovů a kovových sklářských tvárnic a poté Akademie výtvarných umění (AVU) v Praze, absolvent ateliéru figurální a monumentální malby prof. Karla Součka. Období kdy maloval nejen pro město Žatec a Louny nazývá „samostatnou tvůrčí činností v oboru malířství, kresby a grafiky“. Později působil jako odborný asistent katedry malířství na AVU v Praze, figurální kresba a večerní akt, rovněž jako odborný asistent na AVU ve škole figurální malby prof. Václava Pospíšila jmenován docentem katedry malířství AVU v Praze (1988). V 90 let pracoval jako profesor a vedoucí ateliéru malířství Soukromé mistrovské školy uměleckého designu v Praze. V roce 1997 poctěn cenou France Kafky za celoživotní malířské dílo. Byl členem Svazu československých výtvarných umělců a od roku 1999 je členem Jednoty umělců výtvarných. Žije a pracuje v Praze.

VLČEK Janl: LOUNY / KOSTEL (PANORAMA). Orig. litografie, ex. 3/100, cca 56 x 17, nalepeno na větším kartonu, signováno a datováno (1970). Velmi dobrý stav. (PL01) 890 Kč
Jan Vlček - (1940), vystudoval Vyšší průmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě, obor umělecké rytí kovů a kovových sklářských tvárnic a poté Akademie výtvarných umění (AVU) v Praze, absolvent ateliéru figurální a monumentální malby prof. Karla Součka. Období kdy maloval nejen pro město Žatec a Louny nazývá „samostatnou tvůrčí činností v oboru malířství, kresby a grafiky“. Později působil jako odborný asistent katedry malířství na AVU v Praze, figurální kresba a večerní akt, rovněž jako odborný asistent na AVU ve škole figurální malby prof. Václava Pospíšila jmenován docentem katedry malířství AVU v Praze (1988). V 90 let pracoval jako profesor a vedoucí ateliéru malířství Soukromé mistrovské školy uměleckého designu v Praze. V roce 1997 poctěn cenou France Kafky za celoživotní malířské dílo. Byl členem Svazu československých výtvarných umělců a od roku 1999 je členem Jednoty umělců výtvarných. Žije a pracuje v Praze.

VLČEK, Jan: LOUNY – DŮM SOKOLŮ Z MORU, KOSTEL V POZADÍ. Orig. akvarel, 23,5 x 61,5, signováno a datováno (1975), na rubu razítko ONV Louny a poznámka „Vyhráno“, podpis, uvedena tehdejší cena 1000 Kč (!!!). (PL01) 7.300 Kč
Jan Vlček - (1940), vystudoval Vyšší průmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě, obor umělecké rytí kovů a kovových sklářských tvárnic a poté Akademie výtvarných umění (AVU) v Praze, absolvent ateliéru figurální a monumentální malby prof. Karla Součka. Období kdy maloval nejen pro město Žatec a Louny nazývá „samostatnou tvůrčí činností v oboru malířství, kresby a grafiky“. Později působil jako odborný asistent katedry malířství na AVU v Praze, figurální kresba a večerní akt, rovněž jako odborný asistent na AVU ve škole figurální malby prof. Václava Pospíšila jmenován docentem katedry malířství AVU v Praze (1988). V 90 let pracoval jako profesor a vedoucí ateliéru malířství Soukromé mistrovské školy uměleckého designu v Praze. V roce 1997 poctěn cenou France Kafky za celoživotní malířské dílo. Byl členem Svazu československých výtvarných umělců a od roku 1999 je členem Jednoty umělců výtvarných. Žije a pracuje v Praze.

VLČEK, Jan: LOUNY – POHLED Z ULIC NA KOSTEL. Orig. akvarel, nesignováno, nedatováno (první polovina 70. let), 24,5 x 63, nalepeno na kartonu v ochranné paspartě. (PL01) 5.100 Kč
Jan Vlček - (1940), vystudoval Vyšší průmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě, obor umělecké rytí kovů a kovových sklářských tvárnic a poté Akademie výtvarných umění (AVU) v Praze, absolvent ateliéru figurální a monumentální malby prof. Karla Součka. Období kdy maloval nejen pro město Žatec a Louny nazývá „samostatnou tvůrčí činností v oboru malířství, kresby a grafiky“. Později působil jako odborný asistent katedry malířství na AVU v Praze, figurální kresba a večerní akt, rovněž jako odborný asistent na AVU ve škole figurální malby prof. Václava Pospíšila jmenován docentem katedry malířství AVU v Praze (1988). V 90 let pracoval jako profesor a vedoucí ateliéru malířství Soukromé mistrovské školy uměleckého designu v Praze. V roce 1997 poctěn cenou France Kafky za celoživotní malířské dílo. Byl členem Svazu československých výtvarných umělců a od roku 1999 je členem Jednoty umělců výtvarných. Žije a pracuje v Praze.

 

VLČEK, Jan: neidentifikovaná obec - rybník. Nejspíše lounský region. Orig,. akvarel, signováno v pravo dole, datováno 1970, 58,x5 x 24,x, vzadu razítko Díla (Praha) a datace 11. VI. 1975. Bezvadný stav. (PL01) 4600 KčJan Vlček - (1940), vystudoval Vyšší průmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě, obor umělecké rytí kovů a kovových sklářských tvárnic a poté Akademie výtvarných umění (AVU) v Praze, absolvent ateliéru figurální a monumentální malby prof. Karla Součka. Období kdy maloval nejen pro město Žatec a Louny nazývá „samostatnou tvůrčí činností v oboru malířství, kresby a grafiky“. Později působil jako odborný asistent katedry malířství na AVU v Praze, figurální kresba a večerní akt, rovněž jako odborný asistent na AVU ve škole figurální malby prof. Václava Pospíšila jmenován docentem katedry malířství AVU v Praze (1988). V 90 let pracoval jako profesor a vedoucí ateliéru malířství Soukromé mistrovské školy uměleckého designu v Praze. V roce 1997 poctěn cenou France Kafky za celoživotní malířské dílo. Byl členem Svazu československých výtvarných umělců a od roku 1999 je členem Jednoty umělců výtvarných. Žije a pracuje v Praze.

VLČEK, Jan: bez názvu (středohoří). Orig. akvarel a pero na pp., vlepeno v provizorní paspartě. Cca 46,5 x 24,5, volný list, signováno, datováno (nečitelné, nejspíš 1974). (PL01) 3900 Kč
Jan Vlček - (1940), vystudoval Vyšší průmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě, obor umělecké rytí kovů a kovových sklářských tvárnic a poté Akademie výtvarných umění (AVU) v Praze, absolvent ateliéru figurální a monumentální malby prof. Karla Součka. Období kdy maloval nejen pro město Žatec a Louny nazývá „samostatnou tvůrčí činností v oboru malířství, kresby a grafiky“. Později působil jako odborný asistent katedry malířství na AVU v Praze, figurální kresba a večerní akt, rovněž jako odborný asistent na AVU ve škole figurální malby prof. Václava Pospíšila jmenován docentem katedry malířství AVU v Praze (1988). V 90 let pracoval jako profesor a vedoucí ateliéru malířství Soukromé mistrovské školy uměleckého designu v Praze. V roce 1997 poctěn cenou France Kafky za celoživotní malířské dílo. Byl členem Svazu československých výtvarných umělců a od roku 1999 je členem Jednoty umělců výtvarných. Žije a pracuje v Praze.

VLČEK, Jan: bez názvu (středohoří). Orig. litografie, ex. 5/100, signováno, nedatováno, 59,5 x 36, tisk. plocha cca 50 x 22,5 (cca polovina 70. let min. stol.). Bezvadný stav. Ve stejném stavu k dispozici ještě č. ex. 49. (PL01) 790 Kč
Jan Vlček - (1940), vystudoval Vyšší průmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě, obor umělecké rytí kovů a kovových sklářských tvárnic a poté Akademie výtvarných umění (AVU) v Praze, absolvent ateliéru figurální a monumentální malby prof. Karla Součka. Období kdy maloval nejen pro město Žatec a Louny nazývá „samostatnou tvůrčí činností v oboru malířství, kresby a grafiky“. Později působil jako odborný asistent katedry malířství na AVU v Praze, figurální kresba a večerní akt, rovněž jako odborný asistent na AVU ve škole figurální malby prof. Václava Pospíšila jmenován docentem katedry malířství AVU v Praze (1988). V 90 let pracoval jako profesor a vedoucí ateliéru malířství Soukromé mistrovské školy uměleckého designu v Praze. V roce 1997 poctěn cenou France Kafky za celoživotní malířské dílo. Byl členem Svazu československých výtvarných umělců a od roku 1999 je členem Jednoty umělců výtvarných. Žije a pracuje v Praze.

VLČEK, Jan: bez názvu (středohoří). Orig. litografie, ex. 47/100, signováno, nedatováno, 59,5 x 36, tisk. plocha cca 50 x 22,5 (cca polovina 70. let min. stol.). V tiskové ploše dvě světlé tečky o velikosti cca 1 - 1,5 mm, jinak bezvadný stav. (PL01) 590 Kč
Jan Vlček - (1940), vystudoval Vyšší průmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě, obor umělecké rytí kovů a kovových sklářských tvárnic a poté Akademie výtvarných umění (AVU) v Praze, absolvent ateliéru figurální a monumentální malby prof. Karla Součka. Období kdy maloval nejen pro město Žatec a Louny nazývá „samostatnou tvůrčí činností v oboru malířství, kresby a grafiky“. Později působil jako odborný asistent katedry malířství na AVU v Praze, figurální kresba a večerní akt, rovněž jako odborný asistent na AVU ve škole figurální malby prof. Václava Pospíšila jmenován docentem katedry malířství AVU v Praze (1988). V 90 let pracoval jako profesor a vedoucí ateliéru malířství Soukromé mistrovské školy uměleckého designu v Praze. V roce 1997 poctěn cenou France Kafky za celoživotní malířské dílo. Byl členem Svazu československých výtvarných umělců a od roku 1999 je členem Jednoty umělců výtvarných. Žije a pracuje v Praze.

VLČEK, Jan: bez názvu (středohoří). Orig. litografie, ex. 7/200, signováno, nedatováno, 61 x 44, tisk. plocha 52 x 26,5) (cca polovina 70. let min. stol.) K dispozici ještě listy č. 5, 8 a 9. (PL01) 790 Kč
Jan Vlček - (1940), vystudoval Vyšší průmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě, obor umělecké rytí kovů a kovových sklářských tvárnic a poté Akademie výtvarných umění (AVU) v Praze, absolvent ateliéru figurální a monumentální malby prof. Karla Součka. Období kdy maloval nejen pro město Žatec a Louny nazývá „samostatnou tvůrčí činností v oboru malířství, kresby a grafiky“. Později působil jako odborný asistent katedry malířství na AVU v Praze, figurální kresba a večerní akt, rovněž jako odborný asistent na AVU ve škole figurální malby prof. Václava Pospíšila jmenován docentem katedry malířství AVU v Praze (1988). V 90 let pracoval jako profesor a vedoucí ateliéru malířství Soukromé mistrovské školy uměleckého designu v Praze. V roce 1997 poctěn cenou France Kafky za celoživotní malířské dílo. Byl členem Svazu československých výtvarných umělců a od roku 1999 je členem Jednoty umělců výtvarných. Žije a pracuje v Praze.

VLČEK, Jan: bez názvu (středohoří). Orig. akvarel a pero na pp., vlepeno v provizorní paspartě. Cca 40 x 27, volný list, signováno, nedatováno (cca polovina 70. let min. stol.) (PL01) 3700 Kč
Jan Vlček - (1940), vystudoval Vyšší průmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě, obor umělecké rytí kovů a kovových sklářských tvárnic a poté Akademie výtvarných umění (AVU) v Praze, absolvent ateliéru figurální a monumentální malby prof. Karla Součka. Období kdy maloval nejen pro město Žatec a Louny nazývá „samostatnou tvůrčí činností v oboru malířství, kresby a grafiky“. Později působil jako odborný asistent katedry malířství na AVU v Praze, figurální kresba a večerní akt, rovněž jako odborný asistent na AVU ve škole figurální malby prof. Václava Pospíšila jmenován docentem katedry malířství AVU v Praze (1988). V 90 let pracoval jako profesor a vedoucí ateliéru malířství Soukromé mistrovské školy uměleckého designu v Praze. V roce 1997 poctěn cenou France Kafky za celoživotní malířské dílo. Byl členem Svazu československých výtvarných umělců a od roku 1999 je členem Jednoty umělců výtvarných. Žije a pracuje v Praze.

VLČEK, Jan: ŽATEC (kostel za radnicí). Orig., akvarel, signováno a datováno 1975, 38,5 x 26,5, v provizorní pasparně. Bezvadný stav. (PL01) 4700 Kč
Jan Vlček - (1940), vystudoval Vyšší průmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě, obor umělecké rytí kovů a kovových sklářských tvárnic a poté Akademie výtvarných umění (AVU) v Praze, absolvent ateliéru figurální a monumentální malby prof. Karla Součka. Období kdy maloval nejen pro město Žatec a Louny nazývá „samostatnou tvůrčí činností v oboru malířství, kresby a grafiky“. Později působil jako odborný asistent katedry malířství na AVU v Praze, figurální kresba a večerní akt, rovněž jako odborný asistent na AVU ve škole figurální malby prof. Václava Pospíšila jmenován docentem katedry malířství AVU v Praze (1988). V 90 let pracoval jako profesor a vedoucí ateliéru malířství Soukromé mistrovské školy uměleckého designu v Praze. V roce 1997 poctěn cenou France Kafky za celoživotní malířské dílo. Byl členem Svazu československých výtvarných umělců a od roku 1999 je členem Jednoty umělců výtvarných. Žije a pracuje v Praze.


KRESBY

ANONYM (autor neurčen): ŽENA. Stará mistrovská kresba rudkou. Papír dosti poničen, z druhé strany několikráte podlepeno. Na rubu rovněž kresba tužkou, která dokonale kopíruje původní malbu. Pochází z pozůstalosti slavého dětského lékaře z Ustí nad Labem G. Salamanczuka, který kresbu získal jako součást konvolutu kreseb od nekonformního Martina Jana Vochoče, českého starokatolického duchovního a správce starokatolického biskupství. (PL1) cena nestanovena - konzultováno

 

BURIAN, Zdeněk: KRÁVY. Orig. kresba tuší / perem. Výřez 120 x 57, signováno vpravo dole nalepeno na pp. 170 x 113 mm, pasparta. Neadjustováno. Zdeněk Michael František Burian (1905 - 1981) byl malíř a ilustrátor dobrodružných knih. Zdroj: Wikipedia. (D16) 4400 Kč

 

HOURA, Miroslav: (bez názvu) ZMRZLINÁŘ. Malba, kombinovaná technika (včetně smirkového papíru), 23,5 x 38,5, nalepeno na černém podkladovém pap. 29 x 45, horní pravý roh se stopou po lomu (mohl být i úmysl autora). Podepsáno a datováno (1961) (D26) 6.400 Kč

 

 

SCHMIDTOVÁ, Natálie: BEZ NÁZVU. Orig. kresba, kombinovaná technika (křída, tempera, olej), 250 x 330, nepravidelně zastřiženo, nesignováno. Ze sbírky výtvarníka Zdeňka Veselého. Dobrý stav. V provizorní paspartě. (D16) 9700 Kč
Natálie Maslikova-Schmidtová (1895-1981), jedna z nejvýznamnějších naivních malířek; citace z anotace její monografie Já su stěhovavý pták, vydané Muzeem umění v Olomouci v roce 2006: Jméno malířky Natálie Maslikove-Schmidtové (1895–1981) má v oblasti neprofesionálního umění 20. století punc výjimečné osobitosti a kvality. Autorce se dostalo už po jejích prvních výstavách v Praze a Paříži v roce 1946 mezinárodního ohlasu. Od šedesátých let 20. století v souvislosti se silnou vlnou zájmu o neprofesionální a naivní umění v Evropě se dostává tvorbě Schmidtové podruhé výrazné pozornosti jak v tehdejším Československu, tak v zahraničí. Výstav naivního umění, na nichž byly práce Schmidtové po celém světě představeny, byly desítky. Část jejích prací skončila ve veřejných sbírkách nebo u soukromých sběratelů v českých zemích a v početných kolekcích v zahraničí, zvláště v Německu. 
Publikace je prvním komplexním pokusem o retrospektivní pohled na dílo této nevšední autorky. Díky výběru z kvalitních sběratelských kolekcí jsou na výstavě představeny i mnohé vzácné starší práce ze 40. a 50. let 20. století, které jsou ve sbírkách v zahraničí méně zastoupeny. 
V životním příběhu autorky, narozené v Rusku ve vesnici Dobriňka v Tambovské gubernii, bylo několik milníků, které měly výrazný vliv na její malířskou imaginaci. Byl to jistě několikaletý pobyt rodiny na Sibiři, ukončený náhlou otcovou smrtí, pozdější návrat a nutnost vydělávat si službou na obživu rodiny. Životním předělem byla v roce 1918 svatba s rakouským válečným zajatcem Moravanem Hugo Schmidtem a jejich společný odchod na Moravu, kde prožila s novou rodinou dalších šedesát let života. Natálie Maslikova-Schmidtová začala malovat ve svých padesáti letech a činila tak s chutí a vnitřním uspokojením zhruba další tři desetiletí. I když se jí nedostalo školního vzdělání, nenaučila se číst a psát a nebyla zatížená modely vyspělé kultury, dokázala se tato malířka přenášet na křídlech touhy a obraznosti do krajin svého dětství stejně jako imaginativních exotických krajin. Už od poloviny čtyřicátých let její obrazy udivují svou celistvostí pravdy a poezie, nevídanou jistotou paměti i moudrostí. Modelem vnitřní touhy, kterou autorka znovu a znovu zpřítomňovala ve svých obrazech, je radost, kterou můžeme být i dnes osloveni a obdarováni.
Velkou retrospektivní výstavu měla N. S. v Chebské Galerii výtvarného umění v březnu a dubnu 2006. Její dílo je zastoupeno ve většině světových galerií a v kvalitních soukromých sbírkách.

ŠIMÁK, Lev: STAROMĚSTSKÝ RYNK. Akvarel, signováno „Lev 45“, vzadu rkp. přípis: „Lev Šimák - Staroměstský rynk“, 30 x 44, vpravo nahoře a v levé dolní polovině stopy po ohybech. (D16) 3.300 Kč

 

 

WACHSMAN, Alois: BEZ NÁZVU (Kresba / studie). 280 x 210, kresba tuší, signováno vpravo dole „W 29“. Velmi dobrý stav. V provizorní paspartě. (D26) 6800 Kč
Wachsman Alois (14. 5. 1898, Praha – 1942). Kresba z raného počátku Wachsmanova tzv. třetího období, rok po dokončení studia architektury u prof. J. Gočára.