Antikvariát Home || Zpět na aktuální nabídku

 

GRAFIKA / MAPY / OBRAZY

Objednávky (text copy + paste = schránka): fabio@vejr.cz nebo použijte tento formulář
 

Uvedené rozměry jsou v milimetrech, šířka před výškou

 

PILEČEK, Jindřich: BEZ NÁZVU. Lept, 90 x 142, celý list 148 x 210, číslo listu 37/100, signováno vpravo dole „J. Pileček 01“. 600 Kč

 

 

 

PILEČEK, Jindřich: BEZ NÁZVU. Lept, 86 x 130, celý list 141 x 204, č. listu 94/100, signováno vpravo dole „J. Pileček 99“. 600 Kč

 

 

 

PILEČEK, Jindřich: BEZ NÁZVU. Lept, 91 x 132, celý list 149 x 207, č. listu 16/32, signováno vpravo dole „J- Pileček 78“. 780 Kč

 

 

 

WACHSMAN, Alois: BEZ NÁZVU (Kresba / studie). 280 x 210, kresba tuší, signováno vpravo dole „W 29“. 6800 Kč

Wachsman Alois (14. 5. 1898, Praha – 1942). Kresba z raného počátku Wachsmanova tzv. třetího období, rok po dokončení studia architektury u prof. J. Gočára.

 

STOCKHOLM. Ocelortytina. Sc. A. H. Payne, ryl H. Klerget, cca polovina 19 století, 108 x 160, celý list 190 x 271. 350 Kč

 

 

SILOVSKÝ, Vladimír: BEZ NÁZVU. (Cikánská rodina?) Dřevoryt, 200 x 270 (celý list), tisková plocha 120 x 153, signováno tužkou v pravo dole „V. Silovský“. 460 Kč
Vladimír Silovský - malíř, grafik, nar. 11. 7. 1891 v Libáni, zemřel 26. 4. 1974 v Praze, představitel sociální grafiky, věhlas získal díky známkové tvorbě a užité grafice. Učitel a později rektor Akademie výtvarných umění v Praze.

 

 

SŮRA, Jaroslav: BEZ NÁZVU. Linořez, dole rukou autora: „orig. linořez - aut. tisk / Jaroslav Sůra 1975“, 150 x 210. 320 Kč
Jaroslav Sůra (nar. 31. 3. 1929 v Praze), 1945-1948 – Státní grafická škola v Praze (prof. R. Beneš) 1949-1954 – VŠUP v Praze (prof. K. Svolinský) 1953-1954 – čestný rok na VŠUP (prof. K. Svolinský) volná a užitá malba a grafika, ilustrace, plakát, grafický design ilustroval a graficky upravil na 250 knižních titulů, je autorem kolem 500 divadelních a hudebních plakátů Člen AGI, UVU, AVG, AUG, SBB, SČUG HOLLAR.

 


ODEHNAL, Antonín: BEZ NÁZVU. (Zápas). Lept, 390 x 410 (celý list), tisk. plocha 310 x 290, v pravo dole signováno. Na vyobrazení jen část grafického listu... 460 Kč
Antonín Odehnal, brněnský grafik, autor publikace Grafické techniky / praktický průvodce, Brno, Era, 2005.

 

 

 

VAJCE, Aleš: ANTIKRIST (? - nepříliš čitelné). Lept, nedat., 295 x 425 (celý list), tisk. plocha 150 x 205. Mírné stopy po manipulaci. 480 Kč

 


 

LIEBERMAN, Max: BADENDE JUNGEN. (Koupající se chlapci) Lept, dole vlevo vytištěno: Original Radirung von Max Lieberman, vpravo pak Druck und Gesellchaft f. vervielf Kunst in Wien, uprostřed dole tištěn název, tisková plocha 285 x 223, cca 20 léta 20. století. Nabízeno na 51. aukci Aukční agentura Prošek za 4500 Kč. 2300 Kč
Max Lieberman - viz. Vollmer III. s. 229; (1847 – 1935), významný německý malíř a grafik, spolu s Paul Cassierem vůdčí osobnost skupiny Die Neue Sezession (Nová Secese). Bližší o autorovi např. na http://www.dhm.de/lemo/html/biografien/LiebermannMax/

ŠVABINSKÝ, Max: ANTONÍN SOVA. Suchá jehla, 1907, náklad 25 listů, 315 x 380 (celý list), 230 x 245. Signováno v desce a rkp. tužkou v pravo dole. Páleníček 44. Reprodukce in Páleníček: Švabinského český Slavín (Praha, SPN, 1989, 3. vyd., str. 147). Příklad mistrovsky zvládnuté techniky... 4500 Kč
Max Švabinský (17. září 1873 Kroměříž - 10. února 1962 Praha), Jeden z nejvýznamnějších českých umělců dvacátého století, který byl obdivován pro neobyčejnou kreslířskou zručnost a rozmanitost grafických technik. Příkladnou celoživotní prací, spojenou s neutuchající láskou k přírodě, vytvořil dílo, jež prověřil čas. Na jeho portrétech se můžeme setkat s mnoha významnými osobnostmi jeho doby. Společně s Janem Preislerem, Antonínem Slavíčkem a Milošem Jiránkem patří ke generaci umělců, kteří položili základy našeho moderního výtvarného umění 20. století. Švabinský se také velkou měrou podílel na zviditelnění českého výtvarného umění v celé Evropě. = citace z wikipedia.org. Bližší viz. http://cs.wikipedia.org/wiki/Max_Švabinský

(MARX) KAREL MARX 1893 / 1983. Plakát, 840 x 595, 1983, Inter Nationes Bonn, Druck Karl Weyler, KG, Bonn. Nepřeloženo, mírné stopy po uskladnění. Karel Marx v pozici kouřícího dělníka, opřen o železné zábradlí, vedle položená červená přilba... 880 Kč

 

 

 

ČERNÝ, Miroslav: HAMLET. Dřevoryt tištěný na papíře z malířského skicáku, 325 x 440, signováno vpravo dole „Černý 58 (55?)“, vlevo rkp. název. Dobrý stav. 790 Kč

 

 

 

 

SCHMIDTOVÁ, Natálie: BEZ NÁZVU. Orig. kresba, kombinovaná technika (křída, tempera, olej), 250 x 330, nepravidelně zastřiženo, nesignováno. Ze sbírky výtvarníka Zdeňka Veselého. 9700 Kč
Natálie Maslikova-Schmidtová (1895-1981), jedna z nejvýznamnějších naivních malířek; citace z anotace její monografie Já su stěhovavý pták, vydané Muzeem umění v Olomouci v roce 2006: Jméno malířky Natálie Maslikove-Schmidtové (1895–1981) má v oblasti neprofesionálního umění 20. století punc výjimečné osobitosti a kvality. Autorce se dostalo už po jejích prvních výstavách v Praze a Paříži v roce 1946 mezinárodního ohlasu. Od šedesátých let 20. století v souvislosti se silnou vlnou zájmu o neprofesionální a naivní umění v Evropě se dostává tvorbě Schmidtové podruhé výrazné pozornosti jak v tehdejším Československu, tak v zahraničí. Výstav naivního umění, na nichž byly práce Schmidtové po celém světě představeny, byly desítky. Část jejích prací skončila ve veřejných sbírkách nebo u soukromých sběratelů v českých zemích a v početných kolekcích v zahraničí, zvláště v Německu.
Publikace je prvním komplexním pokusem o retrospektivní pohled na dílo této nevšední autorky. Díky výběru z kvalitních sběratelských kolekcí jsou na výstavě představeny i mnohé vzácné starší práce ze 40. a 50. let 20. století, které jsou ve sbírkách v zahraničí méně zastoupeny.
V životním příběhu autorky, narozené v Rusku ve vesnici Dobriňka v Tambovské gubernii, bylo několik milníků, které měly výrazný vliv na její malířskou imaginaci. Byl to jistě několikaletý pobyt rodiny na Sibiři, ukončený náhlou otcovou smrtí, pozdější návrat a nutnost vydělávat si službou na obživu rodiny. Životním předělem byla v roce 1918 svatba s rakouským válečným zajatcem Moravanem Hugo Schmidtem a jejich společný odchod na Moravu, kde prožila s novou rodinou dalších šedesát let života. Natálie Maslikova-Schmidtová začala malovat ve svých padesáti letech a činila tak s chutí a vnitřním uspokojením zhruba další tři desetiletí. I když se jí nedostalo školního vzdělání, nenaučila se číst a psát a nebyla zatížená modely vyspělé kultury, dokázala se tato malířka přenášet na křídlech touhy a obraznosti do krajin svého dětství stejně jako imaginativních exotických krajin. Už od poloviny čtyřicátých let její obrazy udivují svou celistvostí pravdy a poezie, nevídanou jistotou paměti i moudrostí. Modelem vnitřní touhy, kterou autorka znovu a znovu zpřítomňovala ve svých obrazech, je radost, kterou můžeme být i dnes osloveni a obdarováni.
Velkou retrospektivní výstavu měla N. S. v Chebské Galerii výtvarného umění v březnu a dubnu 2006. Její dílo je zastoupeno ve většině světových galerií a v kvalitních soukromých sbírkách.

(plakát výstavy) TRADICE A MOŽNOST. Mezinárodní setkání výtvarníků v malbě kobaltem pod glazuru. 17. – 21. 6. 1996, Jízdárna reg. muzea v Teplicích, 1000 x 700, uvedena jména 24 výtvarníků, z nichž 18 je podepsáno, nepřeloženo, na pravém okraji 2 x natrženo. 880 Kč

 

 

 

(plakát výstavy - bianco) (JANEČEK, Ota): OTA JANEČEK. Bez údajů. Tisk Severografia, Nové Město n. M., 830 x 580, nepřeloženo. 380 Kč

 

 

 

 

(plakát výstavy) (ŠVABINSKÝ, Max): MAX ŠVABINSKÝ – 100. výročí narození. MK ČSR a Orbis, 1973, nepřeloženo, horní rohy se stopami po vpichu. 380 Kč

 

 

(plakát výstavy) ČESKÉ UMĚNÍ XX. STOLETÍ. Zámek Nelahozeves, Středočeská galerie, květen – říjen 1967, 830 x 590, nepřeloženo, v rozích stopy po vpichu. 480 Kč

 

 FRANCK, Paul: GRAFIKA. 1950, tisková plocha 100 x 195 (papír 214 x 276 mm), sign. a dat. tužkou vpravo dole. 7.800 Kč

Paul Franck: Od roku 1946 člen surrealistické skupiny Haute Nuit, spolupracoval mj. s Armandem Simonem, Achille Chavéem,
Marcelem Lefrancqem, René Magrittem. V roce 1950 se připojuje ke skupině Reálité (Bury, Collignon, Franck, Léonard, Plomteux, Silvain Bronkart), koncem 50. let se stěhuje do Paříže, kde na Montparnassu (‚Arsonval) otevírá vlastní grafický ateliér.
Uznávaný a ceněný výtvarník, vycházející z kubismu a „francouzské surrelistické školy“.
P. Franck (Gryon, 1918 - Paris, 1989) 1918: naissance de Paul Franck a Gryon (Suisse) 1919: vit a Liege, il fera ses études a l’Ecole de Saint-Luc de Tounai et Liege, a l’Institut Supérieur des Beaux-Arts d’Anvers et a l’Académie des Beaux-Arts de Liege 1951: Prix de la Gravure de la Province de Liege 1952-1956: vit a Gryon en Suisse1956: vit a Paris 1989: le 28 mai, déces a Colombes

FRANCK, Paul: GRAFIKA. 1950, tisková plocha 65 x 120 (papír 214 x 276 mm), sign. a dat. tužkou vpravo dole. 5.400 Kč

Paul Franck: Od roku 1946 člen surrealistické skupiny Haute Nuit, spolupracoval mj. s Armandem Simonem, Achille Chavéem, Marcelem Lefrancqem, René Magrittem. V roce 1950 se připojuje ke skupině Reálité (Bury, Collignon, Franck, Léonard, Plomteux, Silvain Bronkart), koncem 50. let se stěhuje do Paříže, kde na Montparnassu (‚Arsonval) otevírá vlastní grafický ateliér.
Uznávaný a ceněný výtvarník, vycházející z kubismu a „francouzské surrelistické školy“.
P. Franck (Gryon, 1918 - Paris, 1989) 1918: naissance de Paul Franck a Gryon (Suisse) 1919: vit a Liege, il fera ses études a l’Ecole de Saint-Luc de Tounai et Liege, a l’Institut Supérieur des Beaux-Arts d’Anvers et a l’Académie des Beaux-Arts de Liege 1951: Prix de la Gravure de la Province de Liege 1952-1956: vit a Gryon en Suisse1956: vit a Paris 1989: le 28 mai, déces a Colombes.

NOWAK, Fred: KÖPFE AM ABGRÜND. Monotyp, 600 x 500, tisková plocha 540 x 442. Signováno v pravo dole, název a technika tužkou na rubu. 7.600 Kč

FRED NOWAK (*1919, Wien - U 1974, Wien); War 37 Jahre sowohl als Graphiker als auch Buchdrucker tätig der Künstler schuf im Laufe seines Lebens fast 1600 druckgraphische Blätter - hauptsächlich Monotypien - sowie Radierungen, Linol- und Holzschnitte in kleinster Auflage, die der Künstler auch selbst druckte; Ausstellungen u.a. im Museum für Angewandte Kunst in Wien; Werke seiner Hand verwahrt die Albertina in Wien.
Letzte Austellung: 2000 - Fred Nowak 1919 - 1974 - Unikatgraphik, Druckgraphik 16.2. - 11.3.2000
Galerie Wolfrum, Augustinerstrasse 10, 1010 Viena Austria

SUCHÁ, Běla: „MILENCI“. Reprodukováno v časopisu Dialog. 1968, tisk. plocha 165 x 235, celý list 290 x 415. 1.000 Kč

 

 

(CONSTANTINOPOL): ANSICHT VON CONSTANTINOPOL. Měděryt, 17. stol., celý list 400 x 160, tisk. plocha 400 x 149. Necitlivě oříznuto prakticky až k obrazu, stopy po několikaterém přehybu. 890 Kč

 

JANSSONIUS, Johannes (Ioannis Ianssonii 1588-1664): NOBILIS FLUVIUS ALBIS. VON DEM ELB-STROM. Mapa, mědiryt, 220 x 178, tisková plocha 202 x 152, z díla Atlas-Minor, vyd. 1648. Velmi dobře zachováno. 1.300 Kč

 

 

JANSSONIUS, Johannes (Ioannis Ianssonii 1588-1664): RHEIVAHALIS ET MOSAE. RHEINS, WABL UND MAASZ. Mapa, mědiryt, 220 x 178, tisková plocha 202 x 155, z díla Atlas-Minor, vyd. 1648. Velmi dobře zachováno. 1.300 Kč

 

 

JANSSONIUS, Johannes (Ioannis Ianssonii 1588-1664): NORMANDIA DUCATUS. VON NORMANNIA. Mapa, mědiryt, 223 x 178, tisková plocha 205 x 157, z díla Atlas-Minor, vyd. 1648. Velmi dobře zachováno. 1.300 Kč

 

 

CARTE DE LA FRANCE. Divize en ses 83 / Departemens. 1791, tisková plocha 290 x 290, celý list 385 x 325. Zobrazena cca polovina listu. V pravé části uprostřed na rozhraní tisku a okraje nepříliš výrazná zažloutlá skvrna. Přeloženo. V horní části, přesně uprostřed (v lomu) cca 5 x 5 mm stopa po odlepu (rovněž příliš nerušící). 1200 Kč

 

 

BOUDA, Cyril: LITOGRAFIE. Signováno tužkou vpravo dole. Tisková plocha 190 x 120, celý list 205 x 160. Tištěno na ručním papíře. 350 Kč

 

BOUDA, Cyril: LITOGRAFIE. Tištěno modře. Signováno tužkou vpravo dole. Tisková plocha 155 x 96, celý list 205 x 142. 300 Kč

 

 

MICHAL, Karl: EXLIBRIS JULIUS SCHWARZER. Dřevoryt. Tisková plocha 90 x 140, celý list 125 x 205. 390 Kč

 

 

 

VYŠEBRODSKÝ KLÁŠTER - EXLIBRIS. Po roce 1773, za opata Michaela, tisková plocha 72 x 110, celý list 185 x 230, ruční papír. 390 Kč

 

 

VYŠEBRODSKÝ KLÁŠTER - EXLIBRIS. Po roce 1773, za opata Michaela, tisková plocha 75 x 123, celý list 105 x 160. 390 Kč

 

 

LIESLER, Josef: EXLIBRIS ING. FRANT. KOVÁŘÍKA. Lept, tisková plocha 38 x 58, celý list 147 x 210, signováno vlevo dole tužkou. 330 Kč

 

 

 

ADE, Mathilde: EXLIBRIS CARLO FLORES. Litografie, tisková plocha 85 x 120, celý list 125 x 162, signováno tužkou vlevo dole. Pravý horní roh stopy po pomuchlání, levý dolní stopa po ohybu (nezasahuje do obrazu). 280 Kč

 

 

ADE, Mathilde: EXLIBRIS Dr. KURT GELLING. Litografie, tisková plocha 80 x 110, celý list 125 x 160, signováno tužkou vlevo dole. (foto) 350 Kč

 

EXLIBRIS OSKAR LEUSCHNER. Autor neurčen (Th. Crampe? - jeho signatura uprostřed dole). Tisková plocha 45 x 157, tisková deska 60 x 177, celý list 130 x 235. 390 Kč

 

 

EXLIBRIS OSKAR LEUSCHNER. Autor neurčen (Th. Crampe? - jeho signatura uprostřed dole). Tisková plocha 60 x 121, tisková deska 75 x 145, celý list 135 x 200. 450 Kč

 

 

EXLIBRIS PAUL NEUSCHUL. Dřevoryt. Tisková plocha 50 x 120, celý list 80 x 155. 290 Kč