Antikvariát Home || Zpět na aktuální nabídku

 

VOLNÁ GRAFIKA / EXLIBRIS / KOLÁŽE / KRESBY / MAPY / OBRAZY

VOLNÁ GRAFIKA || EXLIBRIS || MILOŠ NOLL || JAN VLČEK – Louny, Lounsko + volná tvorba || KRESBY || MAPY || OBRAZY

Objednávky (text copy + paste = schránka): fabio@vejr.cz nebo použijte tento formulář
Grafická a exlibrisová portfolia naleznete v Aktuální nabídce v regálu s Bibliofiliemi

 


VOLNÁ GRAFIKA

(CONSTANTINOPOL): ANSICHT VON CONSTANTINOPOL. Měděryt, 17. stol., celý list 400 x 160, tisk. plocha 400 x 149. Necitlivě oříznuto prakticky až k obrazu, stopy po několikaterém přehybu. V provizorní paspartě. (D16) 890 Kč

 

FRANCK, Paul: GRAFIKA. 1950, tisková plocha 100 x 195 (papír 214 x 276 mm), sign. a dat. tužkou vpravo dole. Velmi dobrý stav. V provizorní paspartě. (D16) 6.800 Kč
Paul Franck: Od roku 1946 člen surrealistické skupiny Haute Nuit, spolupracoval mj. s Armandem Simonem, Achille Chavéem,
Marcelem Lefrancqem, René Magrittem. V roce 1950 se připojuje ke skupině Reálité (Bury, Collignon, Franck, Léonard, Plomteux, Silvain Bronkart), koncem 50. let se stěhuje do Paříže, kde na Montparnassu (‚Arsonval) otevírá vlastní grafický ateliér.
Uznávaný a ceněný výtvarník, vycházející z kubismu a „francouzské surrelistické školy“.
P. Franck (Gryon, 1918 - Paris, 1989) 1918: naissance de Paul Franck a Gryon (Suisse) 1919: vit a Liege, il fera ses études a l’Ecole de Saint-Luc de Tounai et Liege, a l’Institut Supérieur des Beaux-Arts d’Anvers et a l’Académie des Beaux-Arts de Liege 1951: Prix de la Gravure de la Province de Liege 1952-1956: vit a Gryon en Suisse1956: vit a Paris 1989: le 28 mai, déces a Colombes

FRANCK, Paul: GRAFIKA. 1950, tisková plocha 65 x 120 (papír 214 x 276 mm), sign. a dat. tužkou vpravo dole. Velmi dobrý stav. V provizorní paspartě. (D16) 4.400 Kč
Paul Franck: Od roku 1946 člen surrealistické skupiny Haute Nuit, spolupracoval mj. s Armandem Simonem, Achille Chavéem, Marcelem Lefrancqem, René Magrittem. V roce 1950 se připojuje ke skupině Reálité (Bury, Collignon, Franck, Léonard, Plomteux, Silvain Bronkart), koncem 50. let se stěhuje do Paříže, kde na Montparnassu (‚Arsonval) otevírá vlastní grafický ateliér.
Uznávaný a ceněný výtvarník, vycházející z kubismu a „francouzské surrelistické školy“.
P. Franck (Gryon, 1918 - Paris, 1989) 1918: naissance de Paul Franck a Gryon (Suisse) 1919: vit a Liege, il fera ses études a l’Ecole de Saint-Luc de Tounai et Liege, a l’Institut Supérieur des Beaux-Arts d’Anvers et a l’Académie des Beaux-Arts de Liege 1951: Prix de la Gravure de la Province de Liege 1952-1956: vit a Gryon en Suisse1956: vit a Paris 1989: le 28 mai, déces a Colombes.

(CHEB) EGRA (Eger) [1580]. Ze slavného díla Civitates Orbis Terrarum od George Brauna (1541-1622) a Franze Hogenberga (1540-1590), které vycházelo v letech 1572 až 1617, Jde o spodní menší polovinu původního listu (v horní části byla vyobrazena Praha). Cca 47 x 14,5, vydáno 1580, uprostřed stopa po ohybu, původní stará kvalitní kolorace. Při pravém okraji v dolní části skvrna. (D16) 7.850 Kč

LIEBERMAN, Max: BADENDE JUNGEN. (Koupající se chlapci) Lept, dole vlevo vytištěno: Original Radierung von Max Lieberman, vpravo pak Druck und Gesellchaft f. vervielf Kunst in Wien, uprostřed dole tištěn název, tisková plocha 285 x 223, cca 20 léta 20. století. Nabízeno na 51. aukci Aukční agentura Prošek za 4500 Kč, na ZVABU nabízeno za 350 EUR (D16) 3900 Kč
Max Lieberman - viz. Vollmer III. s. 229; (1847 – 1935), významný německý malíř a grafik, spolu s Paul Cassierem vůdčí osobnost skupiny Die Neue Sezession (Nová Secese). Bližší o autorovi např. na http://www.dhm.de/lemo/html/biografien/LiebermannMax/

(LOUNY) DIE St. NICOLAUSKIRCHE IN LAUN. (Kostel sv. Mikuláše v Lounech). Gez. v. C(arl). Würbs / stahlst. v. E(duard) Höfer. Druck und Verlag von G(ustav). G(eorg). Lange in Darmstadt, 1842; 12 x 15 (tisková plocha včetně textu) pp. 14 x 23,5). Veduta s figurální stafáží. Ocelorytina, v horní pravé polovině stopa o odření (cca 0,5 cm), jinak velmi dobrý stav. Pochází z díla: Lange G.: Original Ansichten der Historisch merkwürdigsten Staedte. Bd. 3. Karel (Karl) Würbs (1807 – 1876) byl český kreslíř, malíř, litograf a pedagog, autor kresby.. Eduard Höfer – významný rytec. [Nebehay Wagner 353]. (D26) 770 Kč

 

MORSTADT, Vincenc: (LOUNY) K. STADT LAUN / 6. september 1849. Litografie, tisková plocha cca 26 x 20, celý list (neořízlý!) 46 x 30. V excelentním, zcela výjimečném stavu; mírné známky manipulace jen na okrajích listu, ten zcela čistý, bez jinak běžných zahnědlých skvrnek. [D16] 4450 Kč
K tématu: Kolem poledne dne 6. září 1849 vypukl v nedalekém čp. 68 prudký požár, který se rychle šířil a během neuvěřitelně krátké doby zachvátil a prakticky zničil 36 domů v ulicích Šatlavní a Pražské. Ironií bylo, že oheň vyšel z domu rodiny Kokešovy, která kdysi Roháčovský dům nejméně jedno století vlastnila. Důvod vzniku požáru je dosud nejasný. Po jeho uhašení se nejčastěji hovořilo o tom, že byl způsoben vzplanutím u Kokešů přepouštěného másla.
Průběh celé události byl z klimatického hlediska zvláštní. I přesto, že na Lounsku převládají větry severozápadní, toho dne tomu muselo být jinak, neboť osa protažení pásma ohněm zasažených domů směřovala od severu až severovýchodu k jihozápadu, tedy od středu Šatlavní ulice k dnešní ulici Jakoubkově. Pro Roháčovský dům to bylo velkým štěstím. Sousední objekty renesančního hostince U Šífu čp. 70/71 sice vyhořely do základů, avšak u Roháčů byl ohněm zasažen patrně pouze krov, který mohl vzplanout nebo doutnat od jisker, nikoli dotykem větrem hnaného ohně. Antonín Hluštík
[http://www.vejr.cz/regiz/clanky/clanky2007.html]

MORÁVEK, Antonín: SV. VÁCLAV (horní část Václavské náměstí), Orig. kresba pro dřevoryt, 17 x 24, nalepeno na pp. 25 x 36, nedatováno, vzadu razítko autora. Antonín Morávek (1896 - 1959), Vystudoval Uměleckoprůmyslovou školu v Praze (1920 - 1927) u profesora Jaroslava Bendy a Františka Kysely. Členem skupiny - Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Pracoval jako malíř a grafik u Josefa Richarda Vilímka v Praze. (D16) 2900 Kč

 

 

NAUMAN, Arno: bez názvu (pramen / studánka). Lept, cca 18, 5 x 24, signováno vpravo dole tužkou. V provizorní paspartě. (D26) 330 Kč

 

 

ODEHNAL, Antonín: BEZ NÁZVU. (Zápas). Lept, 390 x 410 (celý list), tisk. plocha 310 x 290, v pravo dole signováno. Na vyobrazení jen část grafického listu... (D26) 460 Kč
Antonín Odehnal, brněnský grafik, autor publikace Grafické techniky / praktický průvodce, Brno, Era, 2005.

 

 

PILEČEK, Jindřich: BEZ NÁZVU. Lept, 90 x 142, celý list 148 x 210, číslo listu 37/100, signováno vpravo dole „J. Pileček 01“. Volný list v provizorní paspartě. (D26) 770 Kč

 

 

 

PILEČEK, Jindřich: BEZ NÁZVU. Lept, 86 x 130, celý list 141 x 204, č. listu 94/100, signováno vpravo dole „J. Pileček 99“. Bezvadný stav. Volný list v provizorní paspartě. (D26) 790 Kč

 

 

 

PILEČEK, Jindřich: BLAHOPŘÁNÍ. Lept, 91 x 132, celý list 149 x 207, č. listu 16/32, signováno vpravo dole „J- Pileček 78“. Bezvadný stav. Volný list v provizorní paspartě. (D26) 880 Kč

 

 

 

PTÁČEK, Petr: (v přístavu). Litografie, ex. 63/100, jako upomínka na sjezd sběratelů exlibris v Chrudimi 14. - 15. října 2005, podepsáno a datováno (2005). Tisková plochaa cc 15 x 20, celý list A4. Výborný stav. [D16] 350 Kč

SOLAŘÍK, Karel: HAZMBURG. Orig. tónovaná serigrafie (sítotisk), podepsáno PD, ex. č. 32/40, značeno jako autorský tisk, VD při okraji název. 59,5 x 41, tisková plocha 48,5 x 30,5. Velmi dobrý stav. (PL1) 440 Kč
http://www.solarik.eu

ŠVABINSKÝ, Max: ANTONÍN SOVA. Suchá jehla, 1907, náklad 25 listů, 315 x 380 (celý list), 230 x 245. Signováno v desce a rkp. tužkou v pravo dole. Páleníček 44. Reprodukce in Páleníček: Švabinského český Slavín (Praha, SPN, 1989, 3. vyd., str. 147). Příklad mistrovsky zvládnuté techniky... (D16) 3900 Kč
Max Švabinský (17. září 1873 Kroměříž - 10. února 1962 Praha), Jeden z nejvýznamnějších českých umělců dvacátého století, který byl obdivován pro neobyčejnou kreslířskou zručnost a rozmanitost grafických technik. Příkladnou celoživotní prací, spojenou s neutuchající láskou k přírodě, vytvořil dílo, jež prověřil čas. Na jeho portrétech se můžeme setkat s mnoha významnými osobnostmi jeho doby. Společně s Janem Preislerem, Antonínem Slavíčkem a Milošem Jiránkem patří ke generaci umělců, kteří položili základy našeho moderního výtvarného umění 20. století. Švabinský se také velkou měrou podílel na zviditelnění českého výtvarného umění v celé Evropě. = citace z wikipedia.org. Bližší viz. http://cs.wikipedia.org/wiki/Max_Švabinský

VESELÝ, Zdeněk: BÍLÝ ANDĚL. Suchá jehla, signováno, ex. 1/10, cca 52 x 62 (61 x 76) cm. 4450 Kč
O autorovi

 

 


EXLIBRIS

ADE, Mathilde: EXLIBRIS CARLO FLORES. Litografie, tisková plocha 85 x 120, celý list 125 x 162, signováno tužkou vlevo dole. Pravý horní roh stopy po pomuchlání, levý dolní stopa po ohybu (nezasahuje do obrazu). (D16) 280 Kč

 

 

ADE, Mathilde: EXLIBRIS Dr. KURT GELLING. Litografie, tisková plocha 80 x 110, celý list 125 x 160, signováno tužkou vlevo dole. Dobrý stav. (D16) 350 Kč

 

 

EXLIBRIS – OSKAR LEUSCHNER. Autor neurčen (Th. Crampe? - jeho signatura uprostřed dole). Tisková plocha 45 x 157, tisková deska 60 x 177, celý list 130 x 235. Velmi dobrý stav. (D16) 440 Kč

 

 

EXLIBRIS – OSKAR LEUSCHNER. Autor neurčen (Th. Crampe? - jeho signatura uprostřed dole). Tisková plocha 60 x 121, tisková deska 75 x 145, celý list 135 x 200. Velmi dobrý stav. (D16) 460 Kč

 

 

EXLIBRIS – PAUL NEUSCHUL. Dřevoryt. Tisková plocha 50 x 120, celý list 80 x 155. Velmi dobrý stav. (D16) 290 Kč

 

 

EXLIBRIS – VYŠEBRODSKÝ KLÁŠTER. Po roce 1773, za opata Michaela, tisková plocha 72 x 110, celý list 185 x 230, ruční papír. Dobrý stav. (D16) 390 Kč

 

 

EXLIBRIS – VYŠEBRODSKÝ KLÁŠTER. Po roce 1773, za opata Michaela, tisková plocha 75 x 123, celý list 105 x 160. Dobrý stav. (D16) 390 Kč

 

 

MICHEL, Karl: EXLIBRIS JULIUS SCHWARZER. Dřevoryt. Tisková plocha 90 x 140, celý list 125 x 205. Dobrý stav. (D16) 490 Kč

 

 

 


MAPY

(FRANCIE) CARTE DE FRANCE. DIVISÉE EN SES 83. DEPARTEMENTS 1791. Mědiryt, 38,5 x 32,5, tisková plocha 29 X 29. V pravé části uprostřed na rozhraní tisku a okraje nepříliš výrazná zažloutlá skvrna. Přeloženo. V horní části, přesně uprostřed (v lomu) cca 5 x 5 mm stopa po odlepu (rovněž příliš nerušící). (D16) 2.350 Kč

 

 

JANSSONIUS, Johannes (Ioannis Ianssonii 1588-1664): NOBILIS FLUVIUS ALBIS. VON DEM ELB-STROM. Mapa, mědiryt, 220 x 178, tisková plocha 202 x 152, z díla Atlas-Minor, vyd. 1648. Dobře zachováno. V provizorní paspartě. (D16) 1.600 Kč

 

JANSSONIUS, Johannes (Ioannis Ianssonii 1588-1664): RHEIVAHALIS ET MOSAE. RHEINS, WABL UND MAASZ. Mapa, mědiryt, 220 x 178, tisková plocha 202 x 155, z díla Atlas-Minor, vyd. 1648. Dobře zachováno. V provizorní paspartě. (D16) 1.600 Kč

 

JANSSONIUS, Johannes (Ioannis Ianssonii 1588-1664): NORMANDIA DUCATUS. VON NORMANNIA. Mapa, mědiryt, 223 x 178, tisková plocha 205 x 157, z díla Atlas-Minor, vyd. 1648. Dobře zachováno. V provizorní paspartě. (D16) 1.600 Kč

 

JANSSONIUS, Johannes (Ioannis Ianssonii 1588-1664): OLDERBURG COMITATUS (VON OLDERBURG). Mapa, mědiryt, 220 x 178, tisková plocha 202 x 152, z díla Atlas-Minor, vyd. 1648. Dobře zachováno. V provizorní paspartě. (D16) 1.600 Kč

 

(ŽATEC, RAKOVNÍK...) DES KÖNIGREICHS BÖHEIM / KREISE SAATZ, RAKONITZ und ELLEN, BOGEN, mit dem Distrikte Egger und derHaupstadt Prag Nro. 96. Mědiryt s částečnou (nevýraznou) kolorací, cca 1790, 43 x 29,5, tisková plocha 33 x 19,7. Dobrý stav, v provizorní paspartě (ta částečně poškozena). (D16) 3.200 Kč

 


MILOŠ NOLL

NOLL, Miloš: Bez názvu. (Koláž, kresba, papír), datováno VII/72 vlevo dole, na rubu pozůstalostní razítko, cca 23 x 15 cm, výřez cca 10 x 16 cm. Miloš Noll (11. srpna 1926, Praha – 24. července 1998, Praha) byl malíř, grafik, ilustrátor, scénograf a filmový scenárista. studoval na Státní grafické škole v Praze, ve Škole umění ve Zlíně, v letech 1945 – 1950 na UMPRUM v Praze (ateliér prof. Josefa Kaplického). Na zlínské škole se dostal do kontaktu se surrealismem, později se v Praze připojil k tzv. spořilovské surrealistické skupině (Zbyněk Havlíček, Libor Fára, Zbyněk Sekal ad..). Jako surrealistický výtvarník byl víceméně objeven až po své smrti. Pro domácí nakladatelství – především Státní nakladatelství dětské knihy (později Albatros), Mladou frontu, Čs. spisovatel, Státní pedagogické nakladatelství – a některé zahraniční editory ilustroval přes 80 knih. Blízce spolupracoval s režiséry Ewaldem Schormem a Pavlem Hoblem (mj. Třicet panen a Pythagoras). Viz. Wikipedia (D26) 2400 Kč

NOLL, Miloš: Bez názvu (Anděl). Kresba (náročná tečkovací technika, papír), nesign., vpravo nahoře rkp. č. 96, na rubu pozůstalostní razítko, cca 15,5 x 15,5 cm. Miloš Noll (11. srpna 1926, Praha – 24. července 1998, Praha) byl malíř, grafik, ilustrátor, scénograf a filmový scenárista. studoval na Státní grafické škole v Praze, ve Škole umění ve Zlíně, v letech 1945 – 1950 na UMPRUM v Praze (ateliér prof. Josefa Kaplického). Na zlínské škole se dostal do kontaktu se surrealismem, později se v Praze připojil k tzv. spořilovské surrealistické skupině (Zbyněk Havlíček, Libor Fára, Zbyněk Sekal ad..). Jako surrealistický výtvarník byl víceméně objeven až po své smrti. Pro domácí nakladatelství – především Státní nakladatelství dětské knihy (později Albatros), Mladou frontu, Čs. spisovatel, Státní pedagogické nakladatelství – a některé zahraniční editory ilustroval přes 80 knih. Blízce spolupracoval s režiséry Ewaldem Schormem a Pavlem Hoblem (mj. Třicet panen a Pythagoras). Viz. Wikipedia (D26) 3200 Kč

NOLL, Miloš: Bez názvu. Kresba (akvarel, tužka, papír), nesign., na rubu pozůstalostní razítko, cca 20 x 28 cm. Na prvním snímku kompletní dílo, na druhém výřez zamýšlený autorem. Miloš Noll (11. srpna 1926, Praha – 24. července 1998, Praha) byl malíř, grafik, ilustrátor, scénograf a filmový scenárista. studoval na Státní grafické škole v Praze, ve Škole umění ve Zlíně, v letech 1945 – 1950 na UMPRUM v Praze (ateliér prof. Josefa Kaplického). Na zlínské škole se dostal do kontaktu se surrealismem, později se v Praze připojil k tzv. spořilovské surrealistické skupině (Zbyněk Havlíček, Libor Fára, Zbyněk Sekal ad..). Jako surrealistický výtvarník byl víceméně objeven až po své smrti. Pro domácí nakladatelství – především Státní nakladatelství dětské knihy (později Albatros), Mladou frontu, Čs. spisovatel, Státní pedagogické nakladatelství – a některé zahraniční editory ilustroval přes 80 knih. Blízce spolupracoval s režiséry Ewaldem Schormem a Pavlem Hoblem (mj. Třicet panen a Pythagoras). Viz. Wikipedia (D26) 3600 Kč

NOLL, Miloš: Bez názvu (Dáma v klobouku). Kresba (akvarel, tužka, papír), nesign., na rubu pozůstalostní razítko, cca 11,5 x 21 cm, autorská pasparta s oválným výřezem a rkp. popisem (charakteristický rukopis, smyšlená řeč). Miloš Noll (11. srpna 1926, Praha – 24. července 1998, Praha) byl malíř, grafik, ilustrátor, scénograf a filmový scenárista. studoval na Státní grafické škole v Praze, ve Škole umění ve Zlíně, v letech 1945 – 1950 na UMPRUM v Praze (ateliér prof. Josefa Kaplického). Na zlínské škole se dostal do kontaktu se surrealismem, později se v Praze připojil k tzv. spořilovské surrealistické skupině (Zbyněk Havlíček, Libor Fára, Zbyněk Sekal ad..). Jako surrealistický výtvarník byl víceméně objeven až po své smrti. Pro domácí nakladatelství – především Státní nakladatelství dětské knihy (později Albatros), Mladou frontu, Čs. spisovatel, Státní pedagogické nakladatelství – a některé zahraniční editory ilustroval přes 80 knih. Blízce spolupracoval s režiséry Ewaldem Schormem a Pavlem Hoblem (mj. Třicet panen a Pythagoras). Viz. Wikipedia (D26) 3400 Kč

NOLL, Miloš: Bez názvu (Krajina s postavou). Kresba (akvarel, tužka, papír), sign. vpravo dole Noll 97, cca 14,5 x 21,5 cm, v autorské pp. paspartě s výřezem 13 x 18,3 cm. Miloš Noll (11. srpna 1926, Praha – 24. července 1998, Praha) byl malíř, grafik, ilustrátor, scénograf a filmový scenárista. studoval na Státní grafické škole v Praze, ve Škole umění ve Zlíně, v letech 1945 – 1950 na UMPRUM v Praze (ateliér prof. Josefa Kaplického). Na zlínské škole se dostal do kontaktu se surrealismem, později se v Praze připojil k tzv. spořilovské surrealistické skupině (Zbyněk Havlíček, Libor Fára, Zbyněk Sekal ad..). Jako surrealistický výtvarník byl víceméně objeven až po své smrti. Pro domácí nakladatelství – především Státní nakladatelství dětské knihy (později Albatros), Mladou frontu, Čs. spisovatel, Státní pedagogické nakladatelství – a některé zahraniční editory ilustroval přes 80 knih. Blízce spolupracoval s režiséry Ewaldem Schormem a Pavlem Hoblem (mj. Třicet panen a Pythagoras). Viz. Wikipedia (D26) 3500 Kč

NOLL, Miloš: Bez názvu (Akt). Kresba (akvarel) koláž, sign. vpravo dole, nedatováno. Autorem přichyceno na větším polokartonu, 25,5 x 18,5 cm, podkladový pp. 33 x 24,5 cm. Miloš Noll (11. srpna 1926, Praha – 24. července 1998, Praha) byl malíř, grafik, ilustrátor, scénograf a filmový scenárista. studoval na Státní grafické škole v Praze, ve Škole umění ve Zlíně, v letech 1945 – 1950 na UMPRUM v Praze (ateliér prof. Josefa Kaplického). Na zlínské škole se dostal do kontaktu se surrealismem, později se v Praze připojil k tzv. spořilovské surrealistické skupině (Zbyněk Havlíček, Libor Fára, Zbyněk Sekal ad..). Jako surrealistický výtvarník byl víceméně objeven až po své smrti. Pro domácí nakladatelství – především Státní nakladatelství dětské knihy (později Albatros), Mladou frontu, Čs. spisovatel, Státní pedagogické nakladatelství – a některé zahraniční editory ilustroval přes 80 knih. Blízce spolupracoval s režiséry Ewaldem Schormem a Pavlem Hoblem (mj. Třicet panen a Pythagoras). Viz. Wikipedia (D26) 3900 Kč

NOLL, Miloš: Bez názvu. (Kresba, akvarel, koláž, papír), signováno a datováno vpravo dole „Noll 88 (?)“, v autorské pp. paspartě. 21 x 15,5 cm, výřez 18,5 x 13 cm, pasparta 37,5 x 24,5 cm. Na obrazu charakteristický Nollův rukopis ve smyšlené řeči. Miloš Noll (11. srpna 1926, Praha – 24. července 1998, Praha) byl malíř, grafik, ilustrátor, scénograf a filmový scenárista. studoval na Státní grafické škole v Praze, ve Škole umění ve Zlíně, v letech 1945 – 1950 na UMPRUM v Praze (ateliér prof. Josefa Kaplického). Na zlínské škole se dostal do kontaktu se surrealismem, později se v Praze připojil k tzv. spořilovské surrealistické skupině (Zbyněk Havlíček, Libor Fára, Zbyněk Sekal ad..). Jako surrealistický výtvarník byl víceméně objeven až po své smrti. Pro domácí nakladatelství – především Státní nakladatelství dětské knihy (později Albatros), Mladou frontu, Čs. spisovatel, Státní pedagogické nakladatelství – a některé zahraniční editory ilustroval přes 80 knih. Blízce spolupracoval s režiséry Ewaldem Schormem a Pavlem Hoblem (mj. Třicet panen a Pythagoras). Viz. Wikipedia (D26) 4100 Kč

NOLL, Miloš: Bez názvu. (Konstrukce). (Koláž), signováno a datováno vlevo dole „Noll 90“, pp. 24,5 x 14,8 nalepen na větším 34 x 24,5 cm. Miloš Noll (11. srpna 1926, Praha – 24. července 1998, Praha) byl malíř, grafik, ilustrátor, scénograf a filmový scenárista. studoval na Státní grafické škole v Praze, ve Škole umění ve Zlíně, v letech 1945 – 1950 na UMPRUM v Praze (ateliér prof. Josefa Kaplického). Na zlínské škole se dostal do kontaktu se surrealismem, později se v Praze připojil k tzv. spořilovské surrealistické skupině (Zbyněk Havlíček, Libor Fára, Zbyněk Sekal ad..). Jako surrealistický výtvarník byl víceméně objeven až po své smrti. Pro domácí nakladatelství – především Státní nakladatelství dětské knihy (později Albatros), Mladou frontu, Čs. spisovatel, Státní pedagogické nakladatelství – a některé zahraniční editory ilustroval přes 80 knih. Blízce spolupracoval s režiséry Ewaldem Schormem a Pavlem Hoblem (mj. Třicet panen a Pythagoras). Viz. Wikipedia (D26) 3900 Kč


JAN VLČEK – LOUNY / LOUNSKO / VOLNÁ TVORBA

VLČEK, Jan: PIRÁT II. (z cyklu Piráti). Litografie, signováno, datováno 1976, cca 37,5 x 48 (50 x 85) cm, ex. 20, 21, 22 a 27 z 90. Velmi dekorativní list. 1100 Kč
Jan Vlček - (1940), vystudoval Vyšší průmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě, obor umělecké rytí kovů a kovových sklářských tvárnic a poté Akademie výtvarných umění (AVU) v Praze, absolvent ateliéru figurální a monumentální malby prof. Karla Součka. Období kdy maloval nejen pro město Žatec a Louny nazývá „samostatnou tvůrčí činností v oboru malířství, kresby a grafiky“. Později působil jako odborný asistent katedry malířství na AVU v Praze, figurální kresba a večerní akt, rovněž jako odborný asistent na AVU ve škole figurální malby prof. Václava Pospíšila jmenován docentem katedry malířství AVU v Praze (1988). V 90 let pracoval jako profesor a vedoucí ateliéru malířství Soukromé mistrovské školy uměleckého designu v Praze. V roce 1997 poctěn cenou France Kafky za celoživotní malířské dílo. Byl členem Svazu československých výtvarných umělců a od roku 1999 je členem Jednoty umělců výtvarných. Žije a pracuje v Praze.
VLČEK, Jan: PIRÁT (VELKÝ PIRÁT). Litografie, signováno, 1978, cca 37 x 64 (47 x 76) cm, ex. 77/90. Velmi dekorativní list. 1450 Kč
Jan Vlček - (1940), vystudoval Vyšší průmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě, obor umělecké rytí kovů a kovových sklářských tvárnic a poté Akademie výtvarných umění (AVU) v Praze, absolvent ateliéru figurální a monumentální malby prof. Karla Součka. Období kdy maloval nejen pro město Žatec a Louny nazývá „samostatnou tvůrčí činností v oboru malířství, kresby a grafiky“. Později působil jako odborný asistent katedry malířství na AVU v Praze, figurální kresba a večerní akt, rovněž jako odborný asistent na AVU ve škole figurální malby prof. Václava Pospíšila jmenován docentem katedry malířství AVU v Praze (1988). V 90 let pracoval jako profesor a vedoucí ateliéru malířství Soukromé mistrovské školy uměleckého designu v Praze. V roce 1997 poctěn cenou France Kafky za celoživotní malířské dílo. Byl členem Svazu československých výtvarných umělců a od roku 1999 je členem Jednoty umělců výtvarných. Žije a pracuje v Praze.

VLČEK, Jan: PIRÁTI (DVA PIRÁTI). Z cyklu Piráti. Litografie, signováno, 1977, cca 54,5 x 70,5 (65,5 x 84,5) cm, ex. 33/80, na okrajích několikrát natrženo (nezasahuje do obrazu), vyspraveno speciálním podlepem (restauratorská páska). 1450 Kč
Jan Vlček - (1940), vystudoval Vyšší průmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě, obor umělecké rytí kovů a kovových sklářských tvárnic a poté Akademie výtvarných umění (AVU) v Praze, absolvent ateliéru figurální a monumentální malby prof. Karla Součka. Období kdy maloval nejen pro město Žatec a Louny nazývá „samostatnou tvůrčí činností v oboru malířství, kresby a grafiky“. Později působil jako odborný asistent katedry malířství na AVU v Praze, figurální kresba a večerní akt, rovněž jako odborný asistent na AVU ve škole figurální malby prof. Václava Pospíšila jmenován docentem katedry malířství AVU v Praze (1988). V 90 let pracoval jako profesor a vedoucí ateliéru malířství Soukromé mistrovské školy uměleckého designu v Praze. V roce 1997 poctěn cenou France Kafky za celoživotní malířské dílo. Byl členem Svazu československých výtvarných umělců a od roku 1999 je členem Jednoty umělců výtvarných. Žije a pracuje v Praze.

VLČEK, Jan: LOUNY OD KAMENNÉHO MOSTU. Litografie, signováno, datováno 1987, značeno jako autorský tisk, cca 46,5 x 23 (61 x 38) cm. 670 Kč
Jan Vlček - (1940), vystudoval Vyšší průmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě, obor umělecké rytí kovů a kovových sklářských tvárnic a poté Akademie výtvarných umění (AVU) v Praze, absolvent ateliéru figurální a monumentální malby prof. Karla Součka. Období kdy maloval nejen pro město Žatec a Louny nazývá „samostatnou tvůrčí činností v oboru malířství, kresby a grafiky“. Později působil jako odborný asistent katedry malířství na AVU v Praze, figurální kresba a večerní akt, rovněž jako odborný asistent na AVU ve škole figurální malby prof. Václava Pospíšila jmenován docentem katedry malířství AVU v Praze (1988). V 90 let pracoval jako profesor a vedoucí ateliéru malířství Soukromé mistrovské školy uměleckého designu v Praze. V roce 1997 poctěn cenou France Kafky za celoživotní malířské dílo. Byl členem Svazu československých výtvarných umělců a od roku 1999 je členem Jednoty umělců výtvarných. Žije a pracuje v Praze.

VLČEK, Jan: LOUNY OD KAMENNÉHO MOSTU (varianta). Litografie, signováno, datováno 1987, značeno jako autorský tisk, cca 22 x 56 (50 x 70) cm. 670 Kč
Jan Vlček - (1940), vystudoval Vyšší průmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě, obor umělecké rytí kovů a kovových sklářských tvárnic a poté Akademie výtvarných umění (AVU) v Praze, absolvent ateliéru figurální a monumentální malby prof. Karla Součka. Období kdy maloval nejen pro město Žatec a Louny nazývá „samostatnou tvůrčí činností v oboru malířství, kresby a grafiky“. Později působil jako odborný asistent katedry malířství na AVU v Praze, figurální kresba a večerní akt, rovněž jako odborný asistent na AVU ve škole figurální malby prof. Václava Pospíšila jmenován docentem katedry malířství AVU v Praze (1988). V 90 let pracoval jako profesor a vedoucí ateliéru malířství Soukromé mistrovské školy uměleckého designu v Praze. V roce 1997 poctěn cenou France Kafky za celoživotní malířské dílo. Byl členem Svazu československých výtvarných umělců a od roku 1999 je členem Jednoty umělců výtvarných. Žije a pracuje v Praze.

VLČEK, Jan: LOUNY OD DOBROMĚŘIC. Litografie, nesignováno, cca 53 x 34,5 (62 x 46) cm, ex.: zkušební tisk. 200 Kč
Jan Vlček - (1940), vystudoval Vyšší průmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě, obor umělecké rytí kovů a kovových sklářských tvárnic a poté Akademie výtvarných umění (AVU) v Praze, absolvent ateliéru figurální a monumentální malby prof. Karla Součka. Období kdy maloval nejen pro město Žatec a Louny nazývá „samostatnou tvůrčí činností v oboru malířství, kresby a grafiky“. Později působil jako odborný asistent katedry malířství na AVU v Praze, figurální kresba a večerní akt, rovněž jako odborný asistent na AVU ve škole figurální malby prof. Václava Pospíšila jmenován docentem katedry malířství AVU v Praze (1988). V 90 let pracoval jako profesor a vedoucí ateliéru malířství Soukromé mistrovské školy uměleckého designu v Praze. V roce 1997 poctěn cenou France Kafky za celoživotní malířské dílo. Byl členem Svazu československých výtvarných umělců a od roku 1999 je členem Jednoty umělců výtvarných. Žije a pracuje v Praze.

VLČEK, Jan: LOUNY OD DOBROMĚŘIC. Litografie, signováno, cca 53 x 34,5 (62 x 46) cm, ex.: 66, 67, 77/100 a 112/120. 420 Kč
Jan Vlček - (1940), vystudoval Vyšší průmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě, obor umělecké rytí kovů a kovových sklářských tvárnic a poté Akademie výtvarných umění (AVU) v Praze, absolvent ateliéru figurální a monumentální malby prof. Karla Součka. Období kdy maloval nejen pro město Žatec a Louny nazývá „samostatnou tvůrčí činností v oboru malířství, kresby a grafiky“. Později působil jako odborný asistent katedry malířství na AVU v Praze, figurální kresba a večerní akt, rovněž jako odborný asistent na AVU ve škole figurální malby prof. Václava Pospíšila jmenován docentem katedry malířství AVU v Praze (1988). V 90 let pracoval jako profesor a vedoucí ateliéru malířství Soukromé mistrovské školy uměleckého designu v Praze. V roce 1997 poctěn cenou France Kafky za celoživotní malířské dílo. Byl členem Svazu československých výtvarných umělců a od roku 1999 je členem Jednoty umělců výtvarných. Žije a pracuje v Praze.

VLČEK, Jan: MĚSÍČNÍ KRAJINA (BOJOVNÍCI S MĚSÍCEM). Litografie, signováno, cca 65 x 49 (76 x 67) cm, ex. 90, 93, 95/120. Velmi dekorativní list. 1350 Kč
Jan Vlček - (1940), vystudoval Vyšší průmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě, obor umělecké rytí kovů a kovových sklářských tvárnic a poté Akademie výtvarných umění (AVU) v Praze, absolvent ateliéru figurální a monumentální malby prof. Karla Součka. Období kdy maloval nejen pro město Žatec a Louny nazývá „samostatnou tvůrčí činností v oboru malířství, kresby a grafiky“. Později působil jako odborný asistent katedry malířství na AVU v Praze, figurální kresba a večerní akt, rovněž jako odborný asistent na AVU ve škole figurální malby prof. Václava Pospíšila jmenován docentem katedry malířství AVU v Praze (1988). V 90 let pracoval jako profesor a vedoucí ateliéru malířství Soukromé mistrovské školy uměleckého designu v Praze. V roce 1997 poctěn cenou France Kafky za celoživotní malířské dílo. Byl členem Svazu československých výtvarných umělců a od roku 1999 je členem Jednoty umělců výtvarných. Žije a pracuje v Praze.

VLČEK, Jan: Z CYKLU STAROVĚKÉ MOTIVY (S PYRAMIDOU). Litografie, signováno, cca 65 x 50 (75,5 x 62,5) cm, ex. 40, 41, 43/120. Velmi dekorativní list. 1350 Kč
Jan Vlček - (1940), vystudoval Vyšší průmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě, obor umělecké rytí kovů a kovových sklářských tvárnic a poté Akademie výtvarných umění (AVU) v Praze, absolvent ateliéru figurální a monumentální malby prof. Karla Součka. Období kdy maloval nejen pro město Žatec a Louny nazývá „samostatnou tvůrčí činností v oboru malířství, kresby a grafiky“. Později působil jako odborný asistent katedry malířství na AVU v Praze, figurální kresba a večerní akt, rovněž jako odborný asistent na AVU ve škole figurální malby prof. Václava Pospíšila jmenován docentem katedry malířství AVU v Praze (1988). V 90 let pracoval jako profesor a vedoucí ateliéru malířství Soukromé mistrovské školy uměleckého designu v Praze. V roce 1997 poctěn cenou France Kafky za celoživotní malířské dílo. Byl členem Svazu československých výtvarných umělců a od roku 1999 je členem Jednoty umělců výtvarných. Žije a pracuje v Praze.

VLČEK, Jan: Z CYKLU STAROVĚKÉ MOTIVY II (TŘI BOJOVNÍCI). Litografie, signováno, cca 59,5 x 43 (70 x 53) cm, ex. 60-67/90. Velmi dekorativní list. 1350 Kč
Jan Vlček - (1940), vystudoval Vyšší průmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě, obor umělecké rytí kovů a kovových sklářských tvárnic a poté Akademie výtvarných umění (AVU) v Praze, absolvent ateliéru figurální a monumentální malby prof. Karla Součka. Období kdy maloval nejen pro město Žatec a Louny nazývá „samostatnou tvůrčí činností v oboru malířství, kresby a grafiky“. Později působil jako odborný asistent katedry malířství na AVU v Praze, figurální kresba a večerní akt, rovněž jako odborný asistent na AVU ve škole figurální malby prof. Václava Pospíšila jmenován docentem katedry malířství AVU v Praze (1988). V 90 let pracoval jako profesor a vedoucí ateliéru malířství Soukromé mistrovské školy uměleckého designu v Praze. V roce 1997 poctěn cenou France Kafky za celoživotní malířské dílo. Byl členem Svazu československých výtvarných umělců a od roku 1999 je členem Jednoty umělců výtvarných. Žije a pracuje v Praze.

VLČEK, Jan: LOUNY (Kostel od Stromovky). Litografie, signováno, značeno jako autorský tisk, cca 38 x 49 (56 x 62) cm. 650 Kč
Jan Vlček - (1940), vystudoval Vyšší průmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě, obor umělecké rytí kovů a kovových sklářských tvárnic a poté Akademie výtvarných umění (AVU) v Praze, absolvent ateliéru figurální a monumentální malby prof. Karla Součka. Období kdy maloval nejen pro město Žatec a Louny nazývá „samostatnou tvůrčí činností v oboru malířství, kresby a grafiky“. Později působil jako odborný asistent katedry malířství na AVU v Praze, figurální kresba a večerní akt, rovněž jako odborný asistent na AVU ve škole figurální malby prof. Václava Pospíšila jmenován docentem katedry malířství AVU v Praze (1988). V 90 let pracoval jako profesor a vedoucí ateliéru malířství Soukromé mistrovské školy uměleckého designu v Praze. V roce 1997 poctěn cenou France Kafky za celoživotní malířské dílo. Byl členem Svazu československých výtvarných umělců a od roku 1999 je členem Jednoty umělců výtvarných. Žije a pracuje v Praze.

VLČEK, Jan: ŠUMAŘI. Litografie, signováno, 1975, cca 65 x 50 (75 x 62,5 cm), ex. 73/100. Velmi dekorativní list. 1250 Kč
Jan Vlček - (1940), vystudoval Vyšší průmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě, obor umělecké rytí kovů a kovových sklářských tvárnic a poté Akademie výtvarných umění (AVU) v Praze, absolvent ateliéru figurální a monumentální malby prof. Karla Součka. Období kdy maloval nejen pro město Žatec a Louny nazývá „samostatnou tvůrčí činností v oboru malířství, kresby a grafiky“. Později působil jako odborný asistent katedry malířství na AVU v Praze, figurální kresba a večerní akt, rovněž jako odborný asistent na AVU ve škole figurální malby prof. Václava Pospíšila jmenován docentem katedry malířství AVU v Praze (1988). V 90 let pracoval jako profesor a vedoucí ateliéru malířství Soukromé mistrovské školy uměleckého designu v Praze. V roce 1997 poctěn cenou France Kafky za celoživotní malířské dílo. Byl členem Svazu československých výtvarných umělců a od roku 1999 je členem Jednoty umělců výtvarných. Žije a pracuje v Praze.

VLČEK, Jan: LOUNY (KOSTEL) OD ŘEKY. Litografie, signováno, cca 22,5 x 60 (28,5 x 70,5), značeno jako autorský tisk. 580 Kč
Jan Vlček - (1940), vystudoval Vyšší průmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě, obor umělecké rytí kovů a kovových sklářských tvárnic a poté Akademie výtvarných umění (AVU) v Praze, absolvent ateliéru figurální a monumentální malby prof. Karla Součka. Období kdy maloval nejen pro město Žatec a Louny nazývá „samostatnou tvůrčí činností v oboru malířství, kresby a grafiky“. Později působil jako odborný asistent katedry malířství na AVU v Praze, figurální kresba a večerní akt, rovněž jako odborný asistent na AVU ve škole figurální malby prof. Václava Pospíšila jmenován docentem katedry malířství AVU v Praze (1988). V 90 let pracoval jako profesor a vedoucí ateliéru malířství Soukromé mistrovské školy uměleckého designu v Praze. V roce 1997 poctěn cenou France Kafky za celoživotní malířské dílo. Byl členem Svazu československých výtvarných umělců a od roku 1999 je členem Jednoty umělců výtvarných. Žije a pracuje v Praze.

VLČEK, Jan: (neidentifikovaná obec, pravděpodobně na Lounsku). Orig. kresba, nesign., (akvarel, pero), 66,5 x 53,5 cm. 2250 Kč
Jan Vlček - (1940), vystudoval Vyšší průmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě, obor umělecké rytí kovů a kovových sklářských tvárnic a poté Akademie výtvarných umění (AVU) v Praze, absolvent ateliéru figurální a monumentální malby prof. Karla Součka. Období kdy maloval nejen pro město Žatec a Louny nazývá „samostatnou tvůrčí činností v oboru malířství, kresby a grafiky“. Později působil jako odborný asistent katedry malířství na AVU v Praze, figurální kresba a večerní akt, rovněž jako odborný asistent na AVU ve škole figurální malby prof. Václava Pospíšila jmenován docentem katedry malířství AVU v Praze (1988). V 90 let pracoval jako profesor a vedoucí ateliéru malířství Soukromé mistrovské školy uměleckého designu v Praze. V roce 1997 poctěn cenou France Kafky za celoživotní malířské dílo. Byl členem Svazu československých výtvarných umělců a od roku 1999 je členem Jednoty umělců výtvarných. Žije a pracuje v Praze.

VLČEK, Jan: LOUNY (Kostel / Raná / Oblík). Litografie, nesignováno, cca 37 x 21 (53 x 40). 590 Kč
Jan Vlček - (1940), vystudoval Vyšší průmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě, obor umělecké rytí kovů a kovových sklářských tvárnic a poté Akademie výtvarných umění (AVU) v Praze, absolvent ateliéru figurální a monumentální malby prof. Karla Součka. Období kdy maloval nejen pro město Žatec a Louny nazývá „samostatnou tvůrčí činností v oboru malířství, kresby a grafiky“. Později působil jako odborný asistent katedry malířství na AVU v Praze, figurální kresba a večerní akt, rovněž jako odborný asistent na AVU ve škole figurální malby prof. Václava Pospíšila jmenován docentem katedry malířství AVU v Praze (1988). V 90 let pracoval jako profesor a vedoucí ateliéru malířství Soukromé mistrovské školy uměleckého designu v Praze. V roce 1997 poctěn cenou France Kafky za celoživotní malířské dílo. Byl členem Svazu československých výtvarných umělců a od roku 1999 je členem Jednoty umělců výtvarných. Žije a pracuje v Praze.

VLČEK, Jan: LOUNY (použito rovněž na Čestné uznání MNV Louny). Litografie, signováno, 1978, značeno jako autorský tisk, cca 49 x 23 (61 x 40) cm. 550 Kč
Jan Vlček - (1940), vystudoval Vyšší průmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě, obor umělecké rytí kovů a kovových sklářských tvárnic a poté Akademie výtvarných umění (AVU) v Praze, absolvent ateliéru figurální a monumentální malby prof. Karla Součka. Období kdy maloval nejen pro město Žatec a Louny nazývá „samostatnou tvůrčí činností v oboru malířství, kresby a grafiky“. Později působil jako odborný asistent katedry malířství na AVU v Praze, figurální kresba a večerní akt, rovněž jako odborný asistent na AVU ve škole figurální malby prof. Václava Pospíšila jmenován docentem katedry malířství AVU v Praze (1988). V 90 let pracoval jako profesor a vedoucí ateliéru malířství Soukromé mistrovské školy uměleckého designu v Praze. V roce 1997 poctěn cenou France Kafky za celoživotní malířské dílo. Byl členem Svazu československých výtvarných umělců a od roku 1999 je členem Jednoty umělců výtvarných. Žije a pracuje v Praze.

VLČEK, Jan: ČESTNÉ UZNÁNÍ MNV LOUNY. Litografie, signováno, 1978, značeno jako autorský tisk, cca 59 x 40. 550 Kč
Jan Vlček - (1940), vystudoval Vyšší průmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě, obor umělecké rytí kovů a kovových sklářských tvárnic a poté Akademie výtvarných umění (AVU) v Praze, absolvent ateliéru figurální a monumentální malby prof. Karla Součka. Období kdy maloval nejen pro město Žatec a Louny nazývá „samostatnou tvůrčí činností v oboru malířství, kresby a grafiky“. Později působil jako odborný asistent katedry malířství na AVU v Praze, figurální kresba a večerní akt, rovněž jako odborný asistent na AVU ve škole figurální malby prof. Václava Pospíšila jmenován docentem katedry malířství AVU v Praze (1988). V 90 let pracoval jako profesor a vedoucí ateliéru malířství Soukromé mistrovské školy uměleckého designu v Praze. V roce 1997 poctěn cenou France Kafky za celoživotní malířské dílo. Byl členem Svazu československých výtvarných umělců a od roku 1999 je členem Jednoty umělců výtvarných. Žije a pracuje v Praze.

 

VLČEK, Jan: LOUNY (KOSTEL) A OBLÍK. Orig. akvarel na ručním pap., 1974, 59 x 42. Volný list, signováno, datováno. (PL01) 7600 Kč
Jan Vlček - (1940), vystudoval Vyšší průmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě, obor umělecké rytí kovů a kovových sklářských tvárnic a poté Akademie výtvarných umění (AVU) v Praze, absolvent ateliéru figurální a monumentální malby prof. Karla Součka. Období kdy maloval nejen pro město Žatec a Louny nazývá „samostatnou tvůrčí činností v oboru malířství, kresby a grafiky“. Později působil jako odborný asistent katedry malířství na AVU v Praze, figurální kresba a večerní akt, rovněž jako odborný asistent na AVU ve škole figurální malby prof. Václava Pospíšila jmenován docentem katedry malířství AVU v Praze (1988). V 90 let pracoval jako profesor a vedoucí ateliéru malířství Soukromé mistrovské školy uměleckého designu v Praze. V roce 1997 poctěn cenou France Kafky za celoživotní malířské dílo. Byl členem Svazu československých výtvarných umělců a od roku 1999 je členem Jednoty umělců výtvarných. Žije a pracuje v Praze.

VLČEK, Jan: LOUNY (KOSTEL) OD ŘEKY. Orig. akvarel na ručním pap., 1974, 59 x 42. Volný list, signováno, datováno. (PL01) 7600 Kč
Jan Vlček - (1940), vystudoval Vyšší průmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě, obor umělecké rytí kovů a kovových sklářských tvárnic a poté Akademie výtvarných umění (AVU) v Praze, absolvent ateliéru figurální a monumentální malby prof. Karla Součka. Období kdy maloval nejen pro město Žatec a Louny nazývá „samostatnou tvůrčí činností v oboru malířství, kresby a grafiky“. Později působil jako odborný asistent katedry malířství na AVU v Praze, figurální kresba a večerní akt, rovněž jako odborný asistent na AVU ve škole figurální malby prof. Václava Pospíšila jmenován docentem katedry malířství AVU v Praze (1988). V 90 let pracoval jako profesor a vedoucí ateliéru malířství Soukromé mistrovské školy uměleckého designu v Praze. V roce 1997 poctěn cenou France Kafky za celoživotní malířské dílo. Byl členem Svazu československých výtvarných umělců a od roku 1999 je členem Jednoty umělců výtvarných. Žije a pracuje v Praze.

VLČEK Janl: LOUNY / KOSTEL (PANORAMA). Orig. litografie, ex. 3/100, cca 56 x 17, nalepeno na větším kartonu, signováno a datováno (1970). Velmi dobrý stav. (PL01) 890 Kč
Jan Vlček - (1940), vystudoval Vyšší průmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě, obor umělecké rytí kovů a kovových sklářských tvárnic a poté Akademie výtvarných umění (AVU) v Praze, absolvent ateliéru figurální a monumentální malby prof. Karla Součka. Období kdy maloval nejen pro město Žatec a Louny nazývá „samostatnou tvůrčí činností v oboru malířství, kresby a grafiky“. Později působil jako odborný asistent katedry malířství na AVU v Praze, figurální kresba a večerní akt, rovněž jako odborný asistent na AVU ve škole figurální malby prof. Václava Pospíšila jmenován docentem katedry malířství AVU v Praze (1988). V 90 let pracoval jako profesor a vedoucí ateliéru malířství Soukromé mistrovské školy uměleckého designu v Praze. V roce 1997 poctěn cenou France Kafky za celoživotní malířské dílo. Byl členem Svazu československých výtvarných umělců a od roku 1999 je členem Jednoty umělců výtvarných. Žije a pracuje v Praze.

VLČEK, Jan: LOUNY – DŮM SOKOLŮ Z MORU, KOSTEL V POZADÍ. Orig. akvarel, 23,5 x 61,5, signováno a datováno (1975), na rubu razítko ONV Louny a poznámka „Vyhráno“, podpis, uvedena tehdejší cena 1000 Kč (!!!). (PL01) 7.300 Kč
Jan Vlček - (1940), vystudoval Vyšší průmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě, obor umělecké rytí kovů a kovových sklářských tvárnic a poté Akademie výtvarných umění (AVU) v Praze, absolvent ateliéru figurální a monumentální malby prof. Karla Součka. Období kdy maloval nejen pro město Žatec a Louny nazývá „samostatnou tvůrčí činností v oboru malířství, kresby a grafiky“. Později působil jako odborný asistent katedry malířství na AVU v Praze, figurální kresba a večerní akt, rovněž jako odborný asistent na AVU ve škole figurální malby prof. Václava Pospíšila jmenován docentem katedry malířství AVU v Praze (1988). V 90 let pracoval jako profesor a vedoucí ateliéru malířství Soukromé mistrovské školy uměleckého designu v Praze. V roce 1997 poctěn cenou France Kafky za celoživotní malířské dílo. Byl členem Svazu československých výtvarných umělců a od roku 1999 je členem Jednoty umělců výtvarných. Žije a pracuje v Praze.

VLČEK, Jan: LOUNY – POHLED Z ULIC NA KOSTEL. Orig. akvarel, nesignováno, nedatováno (první polovina 70. let), 24,5 x 63, nalepeno na kartonu v ochranné paspartě. (PL01) 5.100 Kč
Jan Vlček - (1940), vystudoval Vyšší průmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě, obor umělecké rytí kovů a kovových sklářských tvárnic a poté Akademie výtvarných umění (AVU) v Praze, absolvent ateliéru figurální a monumentální malby prof. Karla Součka. Období kdy maloval nejen pro město Žatec a Louny nazývá „samostatnou tvůrčí činností v oboru malířství, kresby a grafiky“. Později působil jako odborný asistent katedry malířství na AVU v Praze, figurální kresba a večerní akt, rovněž jako odborný asistent na AVU ve škole figurální malby prof. Václava Pospíšila jmenován docentem katedry malířství AVU v Praze (1988). V 90 let pracoval jako profesor a vedoucí ateliéru malířství Soukromé mistrovské školy uměleckého designu v Praze. V roce 1997 poctěn cenou France Kafky za celoživotní malířské dílo. Byl členem Svazu československých výtvarných umělců a od roku 1999 je členem Jednoty umělců výtvarných. Žije a pracuje v Praze.

 

VLČEK, Jan: neidentifikovaná obec - rybník. Nejspíše lounský region. Orig,. akvarel, signováno v pravo dole, datováno 1970, 58,x5 x 24,x, vzadu razítko Díla (Praha) a datace 11. VI. 1975. Bezvadný stav. (PL01) 4600 KčJan Vlček - (1940), vystudoval Vyšší průmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě, obor umělecké rytí kovů a kovových sklářských tvárnic a poté Akademie výtvarných umění (AVU) v Praze, absolvent ateliéru figurální a monumentální malby prof. Karla Součka. Období kdy maloval nejen pro město Žatec a Louny nazývá „samostatnou tvůrčí činností v oboru malířství, kresby a grafiky“. Později působil jako odborný asistent katedry malířství na AVU v Praze, figurální kresba a večerní akt, rovněž jako odborný asistent na AVU ve škole figurální malby prof. Václava Pospíšila jmenován docentem katedry malířství AVU v Praze (1988). V 90 let pracoval jako profesor a vedoucí ateliéru malířství Soukromé mistrovské školy uměleckého designu v Praze. V roce 1997 poctěn cenou France Kafky za celoživotní malířské dílo. Byl členem Svazu československých výtvarných umělců a od roku 1999 je členem Jednoty umělců výtvarných. Žije a pracuje v Praze.

VLČEK, Jan: bez názvu (středohoří). Orig. akvarel a pero na pp., vlepeno v provizorní paspartě. Cca 46,5 x 24,5, volný list, signováno, datováno (nečitelné, nejspíš 1974). (PL01) 3900 Kč
Jan Vlček - (1940), vystudoval Vyšší průmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě, obor umělecké rytí kovů a kovových sklářských tvárnic a poté Akademie výtvarných umění (AVU) v Praze, absolvent ateliéru figurální a monumentální malby prof. Karla Součka. Období kdy maloval nejen pro město Žatec a Louny nazývá „samostatnou tvůrčí činností v oboru malířství, kresby a grafiky“. Později působil jako odborný asistent katedry malířství na AVU v Praze, figurální kresba a večerní akt, rovněž jako odborný asistent na AVU ve škole figurální malby prof. Václava Pospíšila jmenován docentem katedry malířství AVU v Praze (1988). V 90 let pracoval jako profesor a vedoucí ateliéru malířství Soukromé mistrovské školy uměleckého designu v Praze. V roce 1997 poctěn cenou France Kafky za celoživotní malířské dílo. Byl členem Svazu československých výtvarných umělců a od roku 1999 je členem Jednoty umělců výtvarných. Žije a pracuje v Praze.

VLČEK, Jan: bez názvu (středohoří). Orig. litografie, ex. 5/100, signováno, nedatováno, 59,5 x 36, tisk. plocha cca 50 x 22,5 (cca polovina 70. let min. stol.). Bezvadný stav. Ve stejném stavu k dispozici ještě č. ex. 49. (PL01) 790 Kč
Jan Vlček - (1940), vystudoval Vyšší průmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě, obor umělecké rytí kovů a kovových sklářských tvárnic a poté Akademie výtvarných umění (AVU) v Praze, absolvent ateliéru figurální a monumentální malby prof. Karla Součka. Období kdy maloval nejen pro město Žatec a Louny nazývá „samostatnou tvůrčí činností v oboru malířství, kresby a grafiky“. Později působil jako odborný asistent katedry malířství na AVU v Praze, figurální kresba a večerní akt, rovněž jako odborný asistent na AVU ve škole figurální malby prof. Václava Pospíšila jmenován docentem katedry malířství AVU v Praze (1988). V 90 let pracoval jako profesor a vedoucí ateliéru malířství Soukromé mistrovské školy uměleckého designu v Praze. V roce 1997 poctěn cenou France Kafky za celoživotní malířské dílo. Byl členem Svazu československých výtvarných umělců a od roku 1999 je členem Jednoty umělců výtvarných. Žije a pracuje v Praze.

VLČEK, Jan: bez názvu (středohoří). Orig. litografie, ex. 47/100, signováno, nedatováno, 59,5 x 36, tisk. plocha cca 50 x 22,5 (cca polovina 70. let min. stol.). V tiskové ploše dvě světlé tečky o velikosti cca 1 - 1,5 mm, jinak bezvadný stav. (PL01) 590 Kč
Jan Vlček - (1940), vystudoval Vyšší průmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě, obor umělecké rytí kovů a kovových sklářských tvárnic a poté Akademie výtvarných umění (AVU) v Praze, absolvent ateliéru figurální a monumentální malby prof. Karla Součka. Období kdy maloval nejen pro město Žatec a Louny nazývá „samostatnou tvůrčí činností v oboru malířství, kresby a grafiky“. Později působil jako odborný asistent katedry malířství na AVU v Praze, figurální kresba a večerní akt, rovněž jako odborný asistent na AVU ve škole figurální malby prof. Václava Pospíšila jmenován docentem katedry malířství AVU v Praze (1988). V 90 let pracoval jako profesor a vedoucí ateliéru malířství Soukromé mistrovské školy uměleckého designu v Praze. V roce 1997 poctěn cenou France Kafky za celoživotní malířské dílo. Byl členem Svazu československých výtvarných umělců a od roku 1999 je členem Jednoty umělců výtvarných. Žije a pracuje v Praze.

VLČEK, Jan: bez názvu (středohoří). Orig. litografie, ex. 7/200, signováno, nedatováno, 61 x 44, tisk. plocha 52 x 26,5) (cca polovina 70. let min. stol.) K dispozici ještě listy č. 5, 8 a 9. (PL01) 790 Kč
Jan Vlček - (1940), vystudoval Vyšší průmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě, obor umělecké rytí kovů a kovových sklářských tvárnic a poté Akademie výtvarných umění (AVU) v Praze, absolvent ateliéru figurální a monumentální malby prof. Karla Součka. Období kdy maloval nejen pro město Žatec a Louny nazývá „samostatnou tvůrčí činností v oboru malířství, kresby a grafiky“. Později působil jako odborný asistent katedry malířství na AVU v Praze, figurální kresba a večerní akt, rovněž jako odborný asistent na AVU ve škole figurální malby prof. Václava Pospíšila jmenován docentem katedry malířství AVU v Praze (1988). V 90 let pracoval jako profesor a vedoucí ateliéru malířství Soukromé mistrovské školy uměleckého designu v Praze. V roce 1997 poctěn cenou France Kafky za celoživotní malířské dílo. Byl členem Svazu československých výtvarných umělců a od roku 1999 je členem Jednoty umělců výtvarných. Žije a pracuje v Praze.

VLČEK, Jan: bez názvu (středohoří). Orig. akvarel a pero na pp., vlepeno v provizorní paspartě. Cca 40 x 27, volný list, signováno, nedatováno (cca polovina 70. let min. stol.) (PL01) 3700 Kč
Jan Vlček - (1940), vystudoval Vyšší průmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě, obor umělecké rytí kovů a kovových sklářských tvárnic a poté Akademie výtvarných umění (AVU) v Praze, absolvent ateliéru figurální a monumentální malby prof. Karla Součka. Období kdy maloval nejen pro město Žatec a Louny nazývá „samostatnou tvůrčí činností v oboru malířství, kresby a grafiky“. Později působil jako odborný asistent katedry malířství na AVU v Praze, figurální kresba a večerní akt, rovněž jako odborný asistent na AVU ve škole figurální malby prof. Václava Pospíšila jmenován docentem katedry malířství AVU v Praze (1988). V 90 let pracoval jako profesor a vedoucí ateliéru malířství Soukromé mistrovské školy uměleckého designu v Praze. V roce 1997 poctěn cenou France Kafky za celoživotní malířské dílo. Byl členem Svazu československých výtvarných umělců a od roku 1999 je členem Jednoty umělců výtvarných. Žije a pracuje v Praze.

VLČEK, Jan: ŽATEC (kostel za radnicí). Orig., akvarel, signováno a datováno 1975, 38,5 x 26,5, v provizorní pasparně. Bezvadný stav. (PL01) 4700 Kč
Jan Vlček - (1940), vystudoval Vyšší průmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě, obor umělecké rytí kovů a kovových sklářských tvárnic a poté Akademie výtvarných umění (AVU) v Praze, absolvent ateliéru figurální a monumentální malby prof. Karla Součka. Období kdy maloval nejen pro město Žatec a Louny nazývá „samostatnou tvůrčí činností v oboru malířství, kresby a grafiky“. Později působil jako odborný asistent katedry malířství na AVU v Praze, figurální kresba a večerní akt, rovněž jako odborný asistent na AVU ve škole figurální malby prof. Václava Pospíšila jmenován docentem katedry malířství AVU v Praze (1988). V 90 let pracoval jako profesor a vedoucí ateliéru malířství Soukromé mistrovské školy uměleckého designu v Praze. V roce 1997 poctěn cenou France Kafky za celoživotní malířské dílo. Byl členem Svazu československých výtvarných umělců a od roku 1999 je členem Jednoty umělců výtvarných. Žije a pracuje v Praze.


KRESBY

ANONYM (autor neurčen): ŽENA. Stará mistrovská kresba rudkou. Papír dosti poničen, z druhé strany několikráte podlepeno. Na rubu rovněž kresba tužkou, která dokonale kopíruje původní malbu. Pochází z pozůstalosti slavého dětského lékaře z Ustí nad Labem G. Salamanczuka, který kresbu získal jako součást konvolutu kreseb od nekonformního Martina Jana Vochoče, českého starokatolického duchovního a správce starokatolického biskupství. (PL1) cena nestanovena - konzultováno

 

 

 

HOURA, Miroslav: (bez názvu) ZMRZLINÁŘ. Malba, kombinovaná technika (včetně smirkového papíru), 23,5 x 38,5, nalepeno na černém podkladovém pap. 29 x 45, horní pravý roh se stopou po lomu (mohl být i úmysl autora). Podepsáno a datováno (1961) (D26) 6.400 Kč

 

 

SCHMIDTOVÁ, Natálie: BEZ NÁZVU. Orig. kresba, kombinovaná technika (křída, tempera, olej), 250 x 330, nepravidelně zastřiženo, nesignováno. Ze sbírky výtvarníka Zdeňka Veselého. Dobrý stav. V provizorní paspartě. (D16) 9700 Kč
Natálie Maslikova-Schmidtová (1895-1981), jedna z nejvýznamnějších naivních malířek; citace z anotace její monografie Já su stěhovavý pták, vydané Muzeem umění v Olomouci v roce 2006: Jméno malířky Natálie Maslikove-Schmidtové (1895–1981) má v oblasti neprofesionálního umění 20. století punc výjimečné osobitosti a kvality. Autorce se dostalo už po jejích prvních výstavách v Praze a Paříži v roce 1946 mezinárodního ohlasu. Od šedesátých let 20. století v souvislosti se silnou vlnou zájmu o neprofesionální a naivní umění v Evropě se dostává tvorbě Schmidtové podruhé výrazné pozornosti jak v tehdejším Československu, tak v zahraničí. Výstav naivního umění, na nichž byly práce Schmidtové po celém světě představeny, byly desítky. Část jejích prací skončila ve veřejných sbírkách nebo u soukromých sběratelů v českých zemích a v početných kolekcích v zahraničí, zvláště v Německu. 
Publikace je prvním komplexním pokusem o retrospektivní pohled na dílo této nevšední autorky. Díky výběru z kvalitních sběratelských kolekcí jsou na výstavě představeny i mnohé vzácné starší práce ze 40. a 50. let 20. století, které jsou ve sbírkách v zahraničí méně zastoupeny. 
V životním příběhu autorky, narozené v Rusku ve vesnici Dobriňka v Tambovské gubernii, bylo několik milníků, které měly výrazný vliv na její malířskou imaginaci. Byl to jistě několikaletý pobyt rodiny na Sibiři, ukončený náhlou otcovou smrtí, pozdější návrat a nutnost vydělávat si službou na obživu rodiny. Životním předělem byla v roce 1918 svatba s rakouským válečným zajatcem Moravanem Hugo Schmidtem a jejich společný odchod na Moravu, kde prožila s novou rodinou dalších šedesát let života. Natálie Maslikova-Schmidtová začala malovat ve svých padesáti letech a činila tak s chutí a vnitřním uspokojením zhruba další tři desetiletí. I když se jí nedostalo školního vzdělání, nenaučila se číst a psát a nebyla zatížená modely vyspělé kultury, dokázala se tato malířka přenášet na křídlech touhy a obraznosti do krajin svého dětství stejně jako imaginativních exotických krajin. Už od poloviny čtyřicátých let její obrazy udivují svou celistvostí pravdy a poezie, nevídanou jistotou paměti i moudrostí. Modelem vnitřní touhy, kterou autorka znovu a znovu zpřítomňovala ve svých obrazech, je radost, kterou můžeme být i dnes osloveni a obdarováni.
Velkou retrospektivní výstavu měla N. S. v Chebské Galerii výtvarného umění v březnu a dubnu 2006. Její dílo je zastoupeno ve většině světových galerií a v kvalitních soukromých sbírkách.

ŠIMÁK, Lev: STAROMĚSTSKÝ RYNK. Akvarel, signováno „Lev 45“, vzadu rkp. přípis: „Lev Šimák - Staroměstský rynk“, 30 x 44, vpravo nahoře a v levé dolní polovině stopy po ohybech. (D16) 3.300 Kč

 

 

WACHSMAN, Alois: BEZ NÁZVU (Kresba / studie). 280 x 210, kresba tuší, signováno vpravo dole „W 29“. Velmi dobrý stav. V provizorní paspartě. (D26) 6800 Kč
Wachsman Alois (14. 5. 1898, Praha – 1942). Kresba z raného počátku Wachsmanova tzv. třetího období, rok po dokončení studia architektury u prof. J. Gočára.

 

 


OBRAZY

MIRVALD, Vladislav: bez názvu. Určeno jako MLÝN U BŘÍNKOVA. Olej na kartonu, 45 x 30 cm, nesignováno, na zadní straně datováno Mirvaldovou rukou 10. III. 74, rukopisný přípis (potvrzení) dcery V. M. že jde o obraz z pozůstalosti V. M. Profesionálně adjustováno. 49.000 Kč PRODÁNO
Vladislav Mirvald (1921 Záluží u Mostu - 2003 Louny) Žák VŠAPS (1945-1949; prof. C. Bouda, M. Salcman, K. Lidický). Během války pracoval jako drážní dělník a telegrafista. Věnoval se krajinomalbě, portrétu i zátiší. Od kubismu přechází k realistické malbě a v pozdějším období tvoří i díla s prvotními projevy českého lettrismu. Věnuje se také restaurátorské činnosti historických obrazů. Významný český výtvarník, fotograf, pedagog a restaurátor studoval výtvarnou výchovu, deskriptivní geometrii a modelování na Vysoké škole architektury a pozemního stavitelství odkud tento obor přešel studovat na PedF UK v Praze pod vedením profesorů C. Boudy, M. Salcmana a K. Lidického. Ze školních let ho pojilo přátelství se Z. Sýkorou, se kterým na rodném Lounsku malovali realistické krajiny. Zpočátku reagoval na kubistické podněty (portréty, zátiší), ale pod vlivem školy tato témata opustil a věnoval se realistické malbě, zejména krajinářství. Začátkem 60. let se však oprostil od viděné skutečnosti. Neustále zachycoval proměny stejného místa, které se postupem času proměňovaly v abstraktní kompozice. V této době začínají vznikat jeho kaňkáže a zmrzláže. Připojil se k proslulé výtvarné skupině Křižovatka, ve které figurovali rovněž K. Malich, J. Kolář, J. Padrta, Z. Sýkora, V. Burda, B. Kolářová a P. Mautnerová. Od poloviny 60. let se v jeho díle definitivně prosazují konstruktivní orientace znázorněné černobílými geometrickými rýsovanými strukturami. Centrálním motivem jeho obrazu tvořil tzv. cylindrický válec, který vznikal překrýváním jednotlivých kružnic. Mirvald je nazýval cylindrickými aperspektivami. Od konce 90. let se zabýval také tvorbou barevných geometrických zátiší. Jeho dílo je zastoupeno v předních veřejných i privátních sbírkách.

MIRVALD, Vladislav: bez názvu. Určeno jako U OBORY. Olej na kartonu, 45 x 30 cm, nesignováno, na zadní straně datováno Mirvaldovou rukou „září 1965“, rukopisný přípis (potvrzení) dcery V. M. že jde o obraz z pozůstalosti V. M. Profesionálně adjustováno. 46.000 Kč
Vladislav Mirvald (1921 Záluží u Mostu - 2003 Louny) Žák VŠAPS (1945-1949; prof. C. Bouda, M. Salcman, K. Lidický). Během války pracoval jako drážní dělník a telegrafista. Věnoval se krajinomalbě, portrétu i zátiší. Od kubismu přechází k realistické malbě a v pozdějším období tvoří i díla s prvotními projevy českého lettrismu. Věnuje se také restaurátorské činnosti historických obrazů. Významný český výtvarník, fotograf, pedagog a restaurátor studoval výtvarnou výchovu, deskriptivní geometrii a modelování na Vysoké škole architektury a pozemního stavitelství odkud tento obor přešel studovat na PedF UK v Praze pod vedením profesorů C. Boudy, M. Salcmana a K. Lidického. Ze školních let ho pojilo přátelství se Z. Sýkorou, se kterým na rodném Lounsku malovali realistické krajiny. Zpočátku reagoval na kubistické podněty (portréty, zátiší), ale pod vlivem školy tato témata opustil a věnoval se realistické malbě, zejména krajinářství. Začátkem 60. let se však oprostil od viděné skutečnosti. Neustále zachycoval proměny stejného místa, které se postupem času proměňovaly v abstraktní kompozice. V této době začínají vznikat jeho kaňkáže a zmrzláže. Připojil se k proslulé výtvarné skupině Křižovatka, ve které figurovali rovněž K. Malich, J. Kolář, J. Padrta, Z. Sýkora, V. Burda, B. Kolářová a P. Mautnerová. Od poloviny 60. let se v jeho díle definitivně prosazují konstruktivní orientace znázorněné černobílými geometrickými rýsovanými strukturami. Centrálním motivem jeho obrazu tvořil tzv. cylindrický válec, který vznikal překrýváním jednotlivých kružnic. Mirvald je nazýval cylindrickými aperspektivami. Od konce 90. let se zabýval také tvorbou barevných geometrických zátiší. Jeho dílo je zastoupeno v předních veřejných i privátních sbírkách.

MIRVALD, Vladislav: bez názvu. Určeno jako SLAPY. Olej na kartonu, 30 x 45 cm, nesignováno, na zadní straně datováno Mirvaldovou rukou „9. III. 1974“, rukopisný přípis (potvrzení) dcery V. M. že jde o obraz z pozůstalosti V. M. Profesionálně adjustováno. 48.000 Kč
Vladislav Mirvald (1921 Záluží u Mostu - 2003 Louny) Žák VŠAPS (1945-1949; prof. C. Bouda, M. Salcman, K. Lidický). Během války pracoval jako drážní dělník a telegrafista. Věnoval se krajinomalbě, portrétu i zátiší. Od kubismu přechází k realistické malbě a v pozdějším období tvoří i díla s prvotními projevy českého lettrismu. Věnuje se také restaurátorské činnosti historických obrazů. Významný český výtvarník, fotograf, pedagog a restaurátor studoval výtvarnou výchovu, deskriptivní geometrii a modelování na Vysoké škole architektury a pozemního stavitelství odkud tento obor přešel studovat na PedF UK v Praze pod vedením profesorů C. Boudy, M. Salcmana a K. Lidického. Ze školních let ho pojilo přátelství se Z. Sýkorou, se kterým na rodném Lounsku malovali realistické krajiny. Zpočátku reagoval na kubistické podněty (portréty, zátiší), ale pod vlivem školy tato témata opustil a věnoval se realistické malbě, zejména krajinářství. Začátkem 60. let se však oprostil od viděné skutečnosti. Neustále zachycoval proměny stejného místa, které se postupem času proměňovaly v abstraktní kompozice. V této době začínají vznikat jeho kaňkáže a zmrzláže. Připojil se k proslulé výtvarné skupině Křižovatka, ve které figurovali rovněž K. Malich, J. Kolář, J. Padrta, Z. Sýkora, V. Burda, B. Kolářová a P. Mautnerová. Od poloviny 60. let se v jeho díle definitivně prosazují konstruktivní orientace znázorněné černobílými geometrickými rýsovanými strukturami. Centrálním motivem jeho obrazu tvořil tzv. cylindrický válec, který vznikal překrýváním jednotlivých kružnic. Mirvald je nazýval cylindrickými aperspektivami. Od konce 90. let se zabýval také tvorbou barevných geometrických zátiší. Jeho dílo je zastoupeno v předních veřejných i privátních sbírkách.

MIRVALD, Vladislav: U BRODCE. Olej na plátně, cca 60 x 50 cm, nesigováno, na blindrámu rukou Vladislava Mirvalda název „U Brodce“ a datace „5. V. 1952“. Profesionálně adjustováno. Pozn.: jiná mutace totožného námětu byla vystavena na výstavě Vl. Mirvalda KRAJINY POOHŘÍ v Galerii Emila Juliše v roce 2016/2017 pod názvem „U Kystry“. 89.000 Kč
Vladislav Mirvald (1921 Záluží u Mostu - 2003 Louny) Žák VŠAPS (1945-1949; prof. C. Bouda, M. Salcman, K. Lidický). Během války pracoval jako drážní dělník a telegrafista. Věnoval se krajinomalbě, portrétu i zátiší. Od kubismu přechází k realistické malbě a v pozdějším období tvoří i díla s prvotními projevy českého lettrismu. Věnuje se také restaurátorské činnosti historických obrazů. Významný český výtvarník, fotograf, pedagog a restaurátor studoval výtvarnou výchovu, deskriptivní geometrii a modelování na Vysoké škole architektury a pozemního stavitelství odkud tento obor přešel studovat na PedF UK v Praze pod vedením profesorů C. Boudy, M. Salcmana a K. Lidického. Ze školních let ho pojilo přátelství se Z. Sýkorou, se kterým na rodném Lounsku malovali realistické krajiny. Zpočátku reagoval na kubistické podněty (portréty, zátiší), ale pod vlivem školy tato témata opustil a věnoval se realistické malbě, zejména krajinářství. Začátkem 60. let se však oprostil od viděné skutečnosti. Neustále zachycoval proměny stejného místa, které se postupem času proměňovaly v abstraktní kompozice. V této době začínají vznikat jeho kaňkáže a zmrzláže. Připojil se k proslulé výtvarné skupině Křižovatka, ve které figurovali rovněž K. Malich, J. Kolář, J. Padrta, Z. Sýkora, V. Burda, B. Kolářová a P. Mautnerová. Od poloviny 60. let se v jeho díle definitivně prosazují konstruktivní orientace znázorněné černobílými geometrickými rýsovanými strukturami. Centrálním motivem jeho obrazu tvořil tzv. cylindrický válec, který vznikal překrýváním jednotlivých kružnic. Mirvald je nazýval cylindrickými aperspektivami. Od konce 90. let se zabýval také tvorbou barevných geometrických zátiší. Jeho dílo je zastoupeno v předních veřejných i privátních sbírkách.