ZPĚT NA AAČR

 

CHARAKTERISTIKA ASOCIACE ANTIKVÁŘŮ ČR


 

Asociace Antikvářů České republiky byla registrována na MVČR dne 11. 6. 2001 pod č. j. VS/1-1/47 308/01.2, IČO 265 35 602. na žádost přípravného výboru, skládajícího se z Pavla R. Vejrážky, Luboše Hyšplera a dr. Václava Proška. Ustavující schůze proběhla dne 1. 12. 2001. Asociace je otevřenou organizací. Sdružuje poctivé a věciznalé antikváře České republiky, dbá o neustálé zvyšování odbornosti svých členů a klade důraz na morální aspekt podnikání v tomto oboru. Pro Asociaci antikvářů ČR není prioritou hromadné členství v ILAB (členové AAČR mohou být však členy SAČR i ILAB) a není samozvaným elitním klubem. Každý člen AAČR je vázán stanovami a je povinen dodržovat Etický kodex antikváře ČR.

Zájemce o členství v AAČR potřebuje doporučení dvou stávajících členů. Obdrží seznam členů AAČR, na něž se mohou se svou žádostí o doporučení obrátit. Za doporučení člena přejímají zodpovědnost příslušní členové AAČR a v případě nepravdivého podání dobrozdání mohou být postiženi vyloučením z AAČR.